Skip to main content

Full text of "Missale ad usum Rothomagensem."

See other formats


: «• ■ 1 


f 
II llll|llll III iii miiiiii iii i ini|i iiiiiiiii iiii|iiii ii 

13 14 15 16 17 18 II llll|llll III &GA. 
1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 *i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nrf&omagettfettt. ..#. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 '^azk 
6» 
c tiii 
d iii 
e tt JDocitltitamtaamat 
_j31attuartu8 babet ctee jrjt jUunanJlt 
I (& t QftctincifiooBt 

b fiii jl) jDctaiiefancfittepbatif. 
rr c iii Jl) iDctatiefancfiiobamtta 

D fi jQ ®ctaue(amfo?inttocjn(fum 
jtlj e jOonas 
»tii l tmi 318 £fpj>pbanfaDomlnl 

g fcii 318 Clautsftiminoium 

319 poacp5J.p2i.p!f.ptf.Dt-t)t.tit.pafcba«cf. 

38 

318 ©anctigutliermfcSfetfotfBefepf.memoifa. 
318 £ifw.<anw9.0pr'.(juocij.€ ; uil.iimul.i5il' 

38 fe.st3a.a©arc.^ulp. 

f Jmis. ^ctaueepfpbante.^.fflartfcofeiTojfoeSi.mtefa. 
gjij ftr £6mcmo!a(iofctibpIaniSE.jfeltcioep'iconfef.meo. 
ajWfffer ©anctimaurfabbaff6.frfumlecfiottum 
jtofiib juttfer £oemo!aff6.f.auilfermi.^.Sr?arceirfpapem?.mCo 
tti c jW fer @anctifulpicilc8fefro2f8epi.ttiumfertfonum. 
JB fel p!ifceBfrgi?.tmat.iif.f.SoIma(iMario.piimuBfm , lr): 
e?iiftftr 4» /hi{° «a.yV. "**.i.- 'iw 
f jii' fef tfabianleffebaftiani.marfptum gE 

g rit tt agnefiaDttginisetmatfpzis. a£ 

ajtt. ftt tijtttenttimatfjuis ffi 

b jc fer J©2ifca.fab.ag.5Dincenff.pai<Ii.3Hl.ag.tantta 
c (j ftf 

o Diti fc{ Cpmuerfiolttipiiulf. P«icctfmarfp2f8.m?orta 
e .*« fer 

Jultani cpt ef confeumfo. 
agnetts fccunoo.ttium fecffonum jbf 
u 

jiif 
ii 

J jt> 
iiit 

Jtt 
i 

tt jttii f W 


fer 


»i g » 


hr 


atiii 


IU' 


jtfti b itt 


fer 


III c 11 


hr Clautojl. ffl n ' l <Statt(latiotcIfquiatGbea(eattne. :-., H 

eojbabeffjoMajDf.ofcsttif. 
fflwit -X f ' '?*„„■„ ''rn.k,^ fcr-ff. r i 
»fff & 
e ittt 
f iit 
6« etfebtuuealgeoclamaf 

tfebtuatfua babef oleo t)rt>fif.Iuna jcttf. 

&eueti epf ef cortfeffotia 
jD Otttiftatfobeafemarie 
j8 T&la(tiep(efmaitr>Ji9 
fl m £ a jDonaa agalbe btrgfnf 9 ef marftwa. 
jrtrt b Wif 518 
u c sii 318 

O Di 38 piimusfamfntta):!. 

rfif e t) 38 autbetfitotbomagenfiflarcbfepfftopi ffi 

ii f tttt 38 atittrcteife Wigmia. 3E 

g ifi 38 
* aii 38 #e.pu!.£Iafu9.ag3tb.tfeteUB.au(b.auttteb. 

b 3oua. cjuoqjDalen. 
)rt)iifc)rt>i Kf 5Dafenfirap:efb)>feifmatfpt(9.ftffiIectfonum Dff 

itif 

Jtit 
f O Xt> fef 

e tffii fef 

f jriff W 

Stif ftf 

a ri fef 

b* fc* 

c tt fef SiolmpiftibttiJ 

30f9Con(utJBe f u peftum S©af b.wnff f noe. ©IfimusfammuBlx*. 
o »fii fer (jht\)emfamtipetit.M ©«oiitw. 

lf e »« fcf Trt 

f t» fcf,Jl>afbleapoffoIf. 3S lomsoitrctff 

tBif g 1) fcf S>iCfrxfiitii fcxCc mattfo fomt te kalenoc 

fci H ifff fcf pottctioiecicccirbMnfutfcfiamsfbif. 

b ffi fcf SuncbiffetfiiBctifpcipattciiquitcfitotcquaij 

riiif C ff fcf annooptitnttcumpotetieoomini 

.iJota^aDfiimpiimaaoitctttotofqjitoort.fptocttliifiitc.iihv.ljfqjiiooct. 
pafcbe-a fctm.ii.topfioitit tofqj at> oct.pc ntbe.non Dcbcitf tclcbtati fpoialia. 

fiot babef I;o«au xitu.ofca.r. t-rr-f"fT asjarcitiB atua foott. ftft o 

e »i jl) 
rf f * JQ 

r= b «« i>* 

jttjt aitt JQ 
triit bii jG 

c jOonaa 
jttti o Wii 38 
t> e Dii 38 

f »i 318 
riii g to 3)8 ajarcMsbabefOiesrrji.Iunarrr. 3 •* at>arcf uo officio Becotafur <Bte gotfano. 
abbatemqjKencD.colitincanrafocbJiiti ClautBpafcl> 
a iiii J8 (0regozifpapeefconfeffozf8 
b fff J8 - ' 

&MmusttnnfnusquaBiage1tme c ii 38 

D 30U8. 

jttoifi e jrtrii W 
Wt f rlri W 
an> W 
jD a riiij W 
ftfi jfttctauifnocinatcW. 
piimusoicsfcculi iiolinatirfc rft tt b riii W 

c rit W Ee#eDictfabbaff8.^. equtnoctium. 

ii pjimumpafclja 

Hoamcteatusell D » 

e X 
f fr W 
W 
W g piii W^TTanunciaffODomfnica 
a t»i ftt"~r ffi jcbii b toi W 

toi c D ist 

d titi W 

rriii e iii W 

tii f if W KeuittcctipctjiflB jOor Ijabef bozae rti.Dieo.rit. Wiff *— ITFT 'TT 0tapriliafloriBanufrii. 
-—*-*■ -*-i-*L apriliababef !>ieB>;jc)c.iui ^, apriliababef oieBjcjc)c.tttna!Cri>:. 

jri a *«« J8 

6 W JO , „_ . _ 

t ii ji) amJtaofffepifcopiefconfelfcma. H 

d /Qottas ' 

e »f«38 aprilaoambtofiumoa^MSOfeDiDe^fburii 

f t>ii 38 

a ui ^S 

at> 38 ©ugoniewtbomagen.arcbiepi. s 

b iiii 38 

c Jai J8 
jc d ii 38 

e Joub. 
jctoiiif ttutiW.' 
t»ii g jcDii ht 

a r»i fcr 
b ;t> br 
c xiiii U 
d riii W 
ejrii hX 
t fi U 

tr w 

a ijc fcf dUcojgiiittatfftifl. 
b t>tii bf /f i 
jctiit c Dif bflfZatci euangelifte.fi 3ittonwaiai(tt.©ttimfiparc!»j- 

t>t D Di fcf ptiitmisffiniiimstogatiomiiit. 

tt) M . 

ritii f iiii »f jDi<ali3marfiria.friumIecfionum. 
tii g iii fcf pettimarffria.frittlectionum. «lautsrjcnttjccote 
3;i fef jEutropiimariprie £9 vtii 

JCBi 
V 

nii 
ti tiii 
i ^pbtitflt.tMleriammartmi.martirn.frifilccffonfi 
* *Ctoc8ioaationit. 

ftglbiftiK» 3fHafubiftsi(q5.<EieM.S0arcat>De.S)f.peh.)Suf. £ jOor babef &oraa>Diea.x!iif. 1* 

Diit Kaaet ftotts ttemotQ maio (uttt fomea amomm, 
3i)a)>u8babefDie3rrii.lunarrr. • -*-■ 
6 ^poQolojumpbilippieffacobi H 

o y> J8 "jTtuetto.f.ttuci8.Ha!e^otie«ecii,t!Ko8.mi!!.meo 
tuf 
» 

rhi 
tt tiii 

*fl 
i 

if 9E 
ffi e fiit Jl} 

f iii JO ^tanflaffofancfiauooenf. 
gif j8 XoIjattniaatttepMtamlaffttam. 
a jttonaa 

b \M 38 

c Dii 38 Ctattaaffofattcflnfcftolaiepietconfeffotio. ^ 

o Di 38 dafla.f.IauE.c5fe.epi.s<eo28,iepl.mv.n1. piim' 1 
c D 38 tonimiiopniclKroflco, 

i f iiii 318 ji?eteiac6ffe<efpanctacffmatfptum.ftfSIecfion<i. 
tj «fi 318 . • 

«"' b 3ou8. pbiIfp£3ij;.ac.auo.3oljatjC!ic.laut.q5'jl}etet|5 

CtDff ftf fnmch^vzc 
DrDi W 

erD fef 
f rttif fcf 
<tiiii ftf 
atii fcf 
bti fcf b 

t r fef ©t'iioettimatfir(8etepffcopf. 3E 

o ir fef 3>onatianief logacianfniartimm.ftiumlecffonum 
®2banipapeetmatfitfs.ftiQIec(ionQ aammm iolinBtmtnfs 
aDmapQDabi(utci5.©e.©on.SDtefbi8n(cbiI»I(ta rDii e Diii fef 
Di f oii fef 

cjDi fet 
rH« a d fef 
fti b tiii fef 

c iii fet 
ri Dff fef ©Uuniietttmmttototjaftonum. jOorbabetbojaa DitfDfe8.rDI. <lDt: feCiitf -:'" *£XZf! <S>atfumuefena. 
3umuBbabefoie8jt)t>t.iuna!t)ff)f. 

*(* f ttit JU ^atcemn«efpefttmatffram.fifMmIerffonum 

aii J5 3lun.a9attelIfnfiDabo.<£ilJ.prf.i?»at.5Dj.aBBa8 

b jOonaa. 

c uiii 318' ©if.£f.i».o.99ai.<£>ei.eieaDDunf. 

o uit 38 3oba.fob.cfj.le.pefi.paul. 

e »f §8 <i5iloaiDietmeDatDiepotumefconfeu"<num m 

i -o 38 pumieffeIicianimatfitum.ttfumIecfionum. 

f Siiil 38 _ 

Siii 38 >fr atttiibeapottoli. ffi 

jrt)iiibif 38 'Ctafla.f.tefiniepi.SE. »a«r.c(tfnfnabo.m?.meo. 
Dlf C 3CM8. SDleimmfentiinuopTifjptcDllM. 

D pDfii fcr 

e jttrti fcr $>tf l mooellf ef ctefcenfie matfftum. f tium lecffonfi. 

f jnrf fer fftfciefiulifemainmm.ftfumlecfiomim. 

ax\> ftr CtSfIafiofcfiiomanftoibo.aicbi.EB iolincatuTo. 

atiiii bt' ^atcfefmatcetIianfmatfintm.ttiumIectionum. 

b tii br <o>iuafiiefptotbafftmatfftum. m 

Kt « toiit 
t»i 
» 

jdff 

ii fiff 

>cif 
i cjtii 

D pi ttf 

eic fcr 

TBii f i% hr 

Di g Wif fct 

attf fcr 

b W fcr Jobattraaefpaulfmaititum. 

c d fcr 

D iffi br leonfepapeef cottteu*o:fe.meo:fa. 

D f if kt '/jt ' Mio apoftolotum pefti ef paulf . 

f ff, fcr/£otnmemotaffofancfipauIi. t* jttiff 
ffi SDijjilia iruinrtitt ■ ffl Wgitoirinnrtut 
ffi jSojtbabefbo:a8M.DfeB.]t»f(f. tftt a vi 
b » 

ttf t iiii 

u o iii 
e ti 

jtiii f 

ii 3uIiotefecafutauena. 

jluliua babet D(e3.;roi.luna.)t)C1t. 

'•©cfaue fancfiiobanntebapttae. 

P;oceffi ef mattiniani martpuimmtemotta. m 

ffl tSK/Unieppfcopief^te 

/) fiDcfaueapoaolommpefiiefpantt 3= 

f fOonao 'CtanflafiofanctltbomentattjMia ,„ Mn Jf 

g tfiTJS Ctannafiofanctieuooitotbo.atcbie5Mtifil«fionB. 

b tf Tlf #epfemftaftummatfpmm:ftiumlec(ionum 
c -o 18 <^tanflatiofancnbeneDicfiabba(ifl jtfiio iitt 38 
Wi e ttt 38 

f if 38 
g 3&u3 
iiii a jctf i W 

b jctit bf 
jii c jcT) kl 
i o jriiii W 

e*iii'W g>iil.pzo.S9a.S0atti.c|5'a;bom.gno.^taf. 

j&ette.rtfeDabOfut. '.■-»« 

3nriptanf otro cantmlat». : amul.a0atg.©ic.S@aB.apo.3ac.an.©ot. 

^a.tfel.abD.C-ei. ■ - ■ 

amulpbimattptte-ifiiaiedionum. ioimtont. f aBatccatefetttainiaetmattptisifiitmtlecfionum. 
- f ttt W Samat.ttmiect.pa^ieviteini^memona. 
* ati U S2tfema S Dat.K»ecilfll«abbattB:memo:ia 

ittiSi? w M«^^"»{«* 

ctftt ftr»obiap^Httnaofo ! ietcucufati9m?.meo«w. 

tiiiiD tfi IW««*'*. ll,lll f„ I ^ ta , IB , a 
?! w M EmtemftatfumDOtmtenfiumitHumletffonum 

'" t l W SSwfcopiefconfeaorf 8: WumIec(iotm^ 

ri a tt S S/fimpUcti/fauami/tbeaftfciomvrtiiaiecfiona 

' I i" U ab0onetfemteamart)>mm:tiiumlecftonum. 

# b ii W «ctmaniepifcopietconfeao2te:fnaiecftonum 

j8oibabefbota8.tfii.Bie9 ■&*■ » 1 ■ ' Uj&, 
I ttif c 
r»i o iiit 
» e iii 
( ff 
Tiii g jttonae 
if % Wii 38 
b titf 38 
"U c »i 38 

DD 38 

rtiiiiellfi 38 
Btf f fif 

rt> a 3art8 3polififocio?()jcf'm?.iff.r'. titi b jtfjt hf 
c ctJiti fcr 
D i»ii fct' 
e jc»i ftf 
f ru ftf 
cc jtftft bf 
arfii fcf 

jDtib rii fcf 

t)f c rf W 
d * fct 

rfiiie t% bf 

iii auguOuefpicas. 

itguttua babet Dies.jcrti.Xiina.wit- 
fe 1 et ti ao Dinculaag S^acbabeo? matip? memotla 
fi ©ttybanipapeetmartprieifttum Icctionum. 
jOjaCBuenffofancfiflepbamfociosqjeiue. ^ 

f) t&ominiciconfctfotienonpqtttfficie 3; 

&cafemarfeDeniufbue jg 

TfrSgiguraf io Dfii .5 ©fjrf i felicfffi taga.mv.me5. 
©ictticif tofbomagen.arcbfepi m. ©onaff m?.me5. 
Cittact focfosqj eiua martptum. (tium Iccf ionum. 
Komantmarffptie:friiifec. S>i0iuaiciunefiif. 
- "JUamctKitleuifeefmatfpjfs jj 

38 ITauilni eppfropf ef cofeffotf e SE TObutni m^.meo. 
38.pett.©fe.^fe.©o.jOf.'S:taf.SDf.£f.Ko.laut.'3:aut 

e*3p.0uf.af. Xii 
t 

tx JUfebifptefbr-feticof.iif.r. fcistlKieiunefut 

jFIflumpf fo bcatc matfe ^ 

fefe fecuoa H atnulpbf cpi ef cofeflbtf s:me62fa 
©ie f etcia-H ®cf aue fancf t Iautentii:me6:ia. 
agapiff mctfptfe meStfa. s>oi m urgiiw 

at^agni mat.meo. atmil.a.apag.pbili.^ipb 
pbiliberti ab.meo. <a;bi.fi>at.luco: J)i.a.3o.feIfr 

iIKf.aflupr.seEimotltei i fipt.m?.me.antanuGoiif. 

Clmofbei ef apolffnatis m? fuum lecfionum 

,i)HatfboIomeiapIi.3atauDoettitofbo.arcbfefii:meS. 

f Diii Kf 'CJmemotafiofcftauooenf cEEluDouicftegia.-meS. 

g «fi fef C6memo2afiofciIuDouiciiegi8ftaciec5feflbzf8 « 

a t)f fct %ancffDiuianieppfcopicfconfeflb2i8. ^ 

* *■ £F ,5 u 8" ft 'n fe P' rt( 5 fc ff''2W-3S«5etme(iBmt2.me62ia. 

OT c itn br ^ecol[afiof.iobiebap.ffi^ab>e»irgum?.me6tfa 

triif D tti fcf fit oe oc(.f.auDoeni. tfelicie ef aoacfi matfwum meS. 

e ii fcf dDctaueiancfiauDoenl ^ 

jOor babef b02ae.r.Diea rffif. ri 
I *bf l 
t> gfftt fi 

Ztiii JD 
titt b ff J8 
ti c jQottaa 
Wii38 
i e Dii 38 
fui 38 
jrtmigu 38 
Btt atttt 38 
b iii 38 
*t> c u 38 
liii o 3l£>"9- 
t jcuiii W 
jii f *»ii W 
i g *»i W 
fifl> W 
fit b tiiii W 
c tiii, W 
tUtiD tii W 
D! e # W 
I )t W 

XttttUftL H 
tii a Dtti W 

b ttii W 

* «* H 

BD W 

jttt e itii W 

Diii f tti W 

gtt W «gepfembeicofflgitwtafl. ] 

©eptembetbabetDiefl.iW.luna.OT. 

'ggiDttabbaftfl.^piifcimartptiKmeStta. 

^>zotnaf io fancf i gregiw« pape =| 

©anciitutbbertiepifcopietconfeuToua 3i 

i2a.a;<6ie.Cuti).feptembci.jl)at.<eotgon. 
KMOtbo.^aut.C-t.J0icb.e-».<^.c|uqct5 

^af.a9aut.ifiBeW 8 ® am ' >a 9 lt,,5Kl:, ra ■ 
vOafftiitaBbcafemarie. « 

l&rogoniimatfptfflmtemotta. 

ptof bi ef tacincfi mattF2um.me5tte. 

^autilfteppftopfefconfeuoaa. ' - 95 

i-ttaltatio fce ctucifl.^Comelii t ciptfani mattp? 
Mt .nati.bt ntatie.^jQicbomeDifl mtt.meatia 
eupljemie Ditginifl ef matfptiaitriuih lecttonum 
lambettiepietnu2.ttf.Ieo Solinlita. 

©epofifioftneriiabiincenflflepKcopt. sE 

fequtnortium. ©igiUateumefut 

Al)atbeiapli.HlauDtepftconfeffo2i9:mea. 
SQauticiifociotumqjeiuflmartptum m 

gidnripmtutinoictionrttf futinfut. 
pmfnimatfptia. ffi 

CofmeetDamianfmatfputm ^ 

PTancti micbacliflin monte gatgano 
%etonpmip2etb)»fert ffi 
H j8oitbabetbo2a8;)tfi.Dfe8 jtif. ] <&eminaf ocfobci 

L®ctobet babef ixe8.xni.tutta.nir. 
/Beofcafio ecclie totbo.ffi Kemigii epi ca fo.ni.Iec 
Jl> Xeooegatif epifcopt ef matfp«e:<tfum lecf ionum 
JS 
fi ftancifciconfetrozfsnonpoKfificia. 

JG ^fofatoftgfnfaefmatfpifoiftiumlecffonum 
S©atct pape ef confefltof s : ftium lectionum ffi 


^ncT77® e 

J_JLiJ£>c 
f juf a . n& 

' * b t>f rt ■" 
jttit c v 
ti d fiif 

e fif 
jc f ii 

8 Jttonaa . 
jftfiia ttii 38 ffiuooiiofbomagenfiaatcblepi. 
uii b Wf 18 «Oponifitfocto^qjeiMamatfp?. 

o » 318 jOigafiifocfojumqjeiuamatfpfum. » 

e iiif 318 "7 

f lif "318 i5o„atofconfeutoisnonp5nficfa. m 

g it 38 £alixfipapeefmatfp:is:ftiBlecfionum. 
a 3ous. 

b jruii W ©ancffmlcbaelfstnmonfefumba -'.-.-• 2 
c jtui W ™ 

W ^CrweeuSger.53uOf meo.tBtmelSoimeo. ioiin 
W £omemozafiofanctifurttmaffp2is:3E , franione 
W «em.Xeo.ftSce.jft.80aic.0.©t.D.ji)igas. 

W £0.£alf.^fcb. B 

W ©ellonitofbomagenrfsatcbieppfcopf m 

W /^omanttofbomagefisatcbteppfcopf. jg 

o tmi W frffptoiefcrifpinianfmaifptum.meona 

ii W lucbabefocf.a©el.Ko.cu£ttfpino^pmoef©utnf. 
H i_i _ , 1 . — W0ilia mitiirfui 

W ^UJoftoIo!um©pmonisef3uoe. g 

W- 

W £>cfaue.fanc<itomanf ^ 

W «uintinimaifp2is:fflOIecfioiium. fciailiaieumctur. 

JDojt babef bota3.rtiif.ofes r. uii 

rtt 
f 

i* 

o )tt) 
XWie rttii 
W f rt« 

« rti 
Tiiii a rt 
«I b * 

cfr 
%l 

XK f W 
Dtii g » 
a ffit 
Wi b fif 
D c ff ©poltat Ditgutta nouembet, ^ 

jl2ouembetbabefDie9.)W.lunaW- e 

~ Me&ttluitaaomntumtanctomm^ 
if> ^TYwnmcmoiatio oeftmcf o?.H # eutt ?.™" 

- a > m.©efucto?.leo.C3J.'ebe.S9a.29atfi. 
g>a.Xauien. S 

tiii e iii 
ii f«i 

t a tftonaa Ew.xauren. • , 

bBitija leonatotabbaffaconfeffoiis 

s is £ jpssssssssa- 

bV? ^wifeppftopfefconfeffo ! fe:ftieiecff<mum. 
;s5 ftf lautenfiiepKcopiefconfeffozis. * 36 

i t£* K«Sb.0a.£ec.£Ie.<0tif.batb.X(n. 

tfntgxuu» fiDctauefanctimatfint., * 

W *S',w eaomttnBitesioetmatfrzio * 

«"" n ? » cecilieDtrainioctmatfprfa ^ 

S ft » Oefncfi a papcctm?.^jfclicf9m?.wtmeoae« ( . 
K f Stff W UifogonimatfwrfrtOIetffonum. 

« 5 W^atbennetiitainieetmatfNo- ^ 

hf^&peetmaifp2i0:ftiulecftonum. 
W^SpKcopiefcofeiarf9:ftiuIecfionum. 

5 ©a<uminiepiefmatfpti9.itt.t ©isiiutetamto 
» ^toteeapofiott m t« it «t at>i 

DtiibD 
c itii 
;tbt D iti 
t) e ii jQojtbabefI)otaB.H)i.tiie8t>ftf. ^m ffluerif babete cfburn:pojcu mactatiDO occembet. 
-JBecembet babetDfe8.iwf.iuna.;tjtfjc. 

,« f 1«. * ® a «ctteu#iepKcopfefcottfefrojte . m 

jrifi g ifif ji) 

tt ?!? £ ^"^OKKqu^ecclietotbomagettffe. ffl 
jc o tt jij 

c Jttonaa 

jtifiiowiiia i*) icbolaf eppfcopie(confttlb:te ffl 

t)ff e Wl 38 flDctauefancfianoiee ^ 

f toi 318 *-i oncepfiobeaiematie ffl 

«» 1«*,- 3* ^ l( I5K«1<»?/2tcol.£omepiuaficqjXucfa. 

» «« Jo ©«oecemb.o.j.cbomaDafo.jUaf.^lepb. 

bfu J8 Job.J.<5:bom.©f.&ii, 
Wi c it 38 

i o 3dub. Xurtetniginfeefmartwfe. a? 

e pfjt bf . * 

fr f jctnfifcf 
.^ S **!' E ^ fa Pte««acattfafur. 

W bjrti 6f 

c jrfffi ftf 

Jtii» D tiii fcf 

«I e »t( fcj c^bomeapofroU »;' a 

rt s jc bf 

Mtf ftf <- 

* b t>iif tf {QaffuifaaDomfnf. «P***"»"** 

rbie* ?L™ a «nteapottoIiefeuansefitte 2 

Mf?« H^" oce n««mmatfp 2M m 3 

o H r ^Pi" e canfuarieti.mat(prf 8 5 

riii I w f a «c" Winieppfcopiefconfeiroite S 

«°*babef bojaa.tbfii.oiea tt. •S>oUn carJitcoino. jrSequunftwfeOaiuE oMetuanfutm 
nuif afe et syoceh ttotbomagtfi «nsuuo 
anmo.SSuibj oiebj fcftio ponulus ao w 
tWiammiuametDtfpctasoh «eietfan 
cfozum tcutttnfiam wniat auoifutus. 
pjimo ofiica pet f of um. annum 

ginianuatio. • 
CtrcunctfioDomini. 
(Epppbania Domfni. 
SDincenfiimatfptiB. 
fonueiftofanccipaulf. 

Onfebtuario 
putitetfobeafematie. 
CatbeDtafancttpeftt. 
asjafbieapoftolf. 

jnmatfio. 
annunciafioDomtnica. 

tT31nap2«i. 
sgaicieuanojeufte. 
*j|nmapo. 
pbilipptetgatobi apoftolomm. 
31nuenfiofancfectucfs. 
gobanmaanfepozfamlafinam. 

(finiunfo. 
©amabeapoftoli. ' 
©eiuawefpiofbantmarfptum. 
jOaf iuff aa beafi iobanms bapf tfte 
pefti ef paulf apoftolojum. 

infulio. 
^atcialisapoftoft 
Ctanflafiofanctimatfinf jacobiapoftoli. 
flmtemaftiamatie.' 
/Pjjnaugufto. 
peftiaDDlncula. 
gnuentiofauctlftepbanf 
CtanSicjutatio Domini. 
Xautentifmattptte. 
atfuinpfiobeatematie. 
^atfbolomefapciftoli. (p^nfepfembtf. 
jOattuifaebeatemawe. 
fBjialfaffofancfecracte. 
S0afWapo(loli. 
ajicbaelie in monf e gatgano. 

jnoctobzf. 
©j>onffiief fociotieiuematfpzum. 
luceeuangelifte. 
itomanitofbomagenfieatcbfepf. 
#pmome ef tuoe apoftolomm. 

(P3lnnoutmbtt. 
©mniumfancfotum. 
jEomemotafiofiDeliO Defflcfozum. 
Spaifinieppfcopf. 
Clemenlfapapesfmatfpzie 
#ancfefeatbeimet>ftgfnietm?, 
anozeeapoftoli. 

jlnDccembtf 
jOicboIaiepfftopiefconfeirotf» 
foncepfiobeafemarie. 
Cbomeapottoli 
jOafiuifaeoominf. 
(st epbani pzotbomatf ptf a. 
#ancfifobannieeuangeliOe. 
mmtotum fnnocentium 
^bomeatcbiepfcanfuarien. 

©feattenetiafancfa. 
jBieepafcbecOftibueoiebjfeciuen. 
©ieatogatfonuDfqjpoftaKefuone 
©tee afccnf toms Domini . 
3>teepentbecoftea cum ftibusDic 
bustequenftbua. 
3E>ieefactamenff. 
jfefttmtpafionf cufuflfbet cccleffe 
JeftODCDicationfe cuiufiibet ccclfc ftrtpit oioo nuuaic pt r tc( u ann » 

_fecfioum Wum totbomagefem flu 

f Diofc copofitno. &r quo aciift 1 tntiauettf 
fi fcir.lec.Dfiicio cue. tnro.tiii De ft.ct in 
ctafiino rclrbirtut. ctct pf o fe. corrptiois 
bfe tua.qS rrlcbirr quoruqi Die euenctif. 
/Jullft ff.iii.lfc.cclcfecfuf.utc efiameo. 
fiaf./3otjOft eff q> rteoo otbtf oici i nulTa 
ocfo Oirb; uafitiif atio Dfii . SDcfo Dicbj pa 
(cbe.ocfo Diebj ptntb.ocfo Mcbj euctjati. 
oibj oiiicis toti 1 anni. et gnalitee oibj fr. 
ouplicibj t tiiplicibj. et rtia Die ctf.facfi 
anoiee.jn Dte oct.fci iobanis ruagr. 3n 
Dic orfa:epbic3!n fc.cafbcoie facfi pef ri. 
in annofmo pafcba.i Die ocf. afccfi.m co 
memoiaftone fancr : rauli. in Dic octa.pt 
f ti t f pauh.in fcff o fancti petn ao bmcu 
la.JnoieocfabaynatiuifatiBbKmatie 
in feff o cjtaltaf lonio fanctc ct utis. i fefto 
fancfi micljarlio in mof e fuba.fif cfia in 
fcff o fancf i in cui^bonoit fiuisatur rcclia 
(P/DofacKquo pzonficiabitut acurnluo 
nulla f if mentio De ctuce fcfqj aD pafcl;a. 
£t ofttciu De f nbulatioc quoD fit fctia.D. 
pofi ttinif afcm ommo picttrmif f a r bfqj 
pott ocfa.eucbaiifiie. 3b ittoitn aouttus 
Dfqj ao pzima mirTam nafiuitaf is ofii no 
t an tt f u t «BTozia i cjrrr Ifis nec Jf e imfla 
efi . ^ofaDum q> otftcium mifle t ct Debet 
Dictfnomnibuootticiiict oicbj&ihuio.et 
r.uflio folentbuo . ctccpf o o/ in omntbuo 
mifus que Dicfitut a paOione Dih bfqj ao 
pafcba/officifi miu"e titfi bis ouifut.quia 
<6 loiia patti no Didtut . &t nof a cg ftmt 
fcpf c Ditjilic fefliue in quibuo offtciuni Di 
citnttcr.frjiiigi.nafiuifafioDiii.bigilia 
epppbanic.bigilia afrcfionis bigiiia apo 
fioloiz pefti ct paulfbigiiia aflumpionis 
bcafcmatie. birjiliaapofiolozum fj>mo-- 
nis ef iuoc.et bigi.omnifi fcf 6? .£f efia 
notaoum cff q> offt.miflc ffii bis Oebj oict in omnibj fetiis cf fcttium lec. cf i ftptt 
Wfjiliio quc moie fetiali celebzatur . frilj 
MgiliafancfianDiee.toigilia facfiibome 
Wgiliaftncti iobanis bapfifie nifiinfra 
ocf .eucb.eue. qt ffic fet ft. bigilia fancti 
iacobi.tJigi.fcfi Iautenfii.big.fci bartbo. 
rf big.ftirrtittbei. jOofaettaipgratiDj 
teif ctati in oibus Diiicis ef miffis fcflimc: 
f J no teitctafut in ofiira i raimfpalnta? 
nec pet orf • fefniias nifi in rjfiica ifta ocf. 
et in Dic ocf .feopet ocf .folenes reifecafut 
Jn fetiis brro > fcflio.iu. Icc.non teif etef 
feo tcife.in fetris.Iir.cf.rl.in quibj no cl 
tifut fiacf. cf efia tcitrtaf in bigi.fctfi? 
toroocalla. Ct rfiaiii ic iutuic. quattuot 
fpmgtatfquoDOicifpottepiam teiferat 
ftottmbu etiaeftquemeoiieticcioebenf 
pct atwcf um. 3In oftic is fit meoua Dc fe. 
fi eue. oe bf a matia ef pto pace.3nife.ij;. 
lec. fiat mro.oc aoucf u .oe ba ma. t jo pa. 
pctfrtiac-fiatmcoua oebama.be oibuo 
ftis i pio pace. .flora o> t mifla fif meoiia 
pio pace oibus oiebus an:ii.c>repfio octo 
Dieb j naf i.Diii. 3>abbo quatf iioi f pm.yl. 
JCtibj oiebus imeoiatc ante pafca. fficto 
Diebus pafcbclVigilia i pn ocfa.penf be. 
et fetto tnmtuop. et cfiam eyccptis oibus 
teflis ttiplicibus. 

([ X>nicapiunaaDuffus.J>acctoosinou 
fus amictu alba ef Oola biiDicaf aqua :ct 
Dicat.0XOZajO (e.Ueqtt i fua fertc citta 
ftni Iibii.poffea afpetgaf alcatia.tletii. 
ef populfi cantaooafprrgtomr. etftc 
beneoicafutomnibjDiiicio foffus anni: 
e;ccpfis oicbus pafclje ef pcntb. 3o pioc. 
faceioos t Dyaconus finf in albis.ct fub» 
Dpaconuo tunica babeatictuccaqua bet 
ncoicf a cf caoelabiis picceoetibus incipi i 
atuc R. ficcc Dicsbemfif . 3n fiafionr R. 
<Wus eff .So inttoitum cboii.R Jefeni 
(M ceu. ao mnTatf. fflfficium. 


*- . 
»» ©omlnlcapilmafnatiuentu. i ffl\L M OnripitnutMcaoijfutcclictotljomarjcfi 
l&nicaptimainiitmenluDfii. Jnttoittu) 

^Jteleuaufaiam 
'meilDeusmeuat 
IfecofiDonoetube 
IfCilneqjfitiDeanf 
Imeinfmicimeief 
uDnfueiflquffe 
lecfanf non cofimocntut.p. Was 

tuas Ofie oemonflta rniclji : ct fcmifaj tu 
ta cooce me.SD fe. «Sloria patri.J8D fe. 

fepjicfto 01 «Slia i et- Sfis liobi. fflie' 1 . eXtifaqeDnepofenffamfuSt 4-^ 
Denu Wabfmmfnenfibjpec (R^ 
cafo2umnoflio?pertcuff8femete> T f 
amutpiofegenfeeripf:feltbetanfe j^ 
faluati. fflui uiuia. £>i fucrit atiauoo 
fettfi ii.lcc.*el ocf.fanctt anwee : meimv 
twpiimooero.DeinocDebeatamaria. . 
2Y YeusqufDebeatemarieDitgf j^ 
(*^."nfaDfetoDeti)fifuumitgelo 1 ? 
nuncfantecatnefufcipeteDofuffft: ^/ 
ptefla fupplfcibua f uia.M quf Dete 
eam genif rice m oet cteDfnwwetne ©omlntca ptlma tn atuetttu. apuo fe tritetteuTionibjaDtouemut 
petottmno. ajtmoaiBio !><>«. 
JSeusaquofttS. aDtomanos. tfii. 
%f^rn?attea:^ciefeaqutabotae(t 
tryamttos oe fotto tegete. JI)t!C 
f enfmp20pio2ettnoftrafalus:f cti 
cteDiDimu9.il)otptece(Itt:ote9aute 
apptopinqttauif . abiictamug etgo 
opa f enebtam : et inouamut atma 
!uci9.©tc»tmoie:bonetteambule 
mua. jDonfn comeffationtb? t ebtie 
tatibj:nottincubiltb?efipuoicicii9. 
nB f n conf ef ione ef emulaf ioe.^eti 
toDufmlrif o8»«femicpttMgt.ttmi* 
uttfiquife etpecfatno eonfunoaut Dfie . 
«. totefitao one nofao f ac mitbi et fcnuV 
faofuaatioctmc.tgajjaifacJ.SllS!*?. 
«Xtenoe nbbis ofie miantfuam ef faluf nt 
/-^e tt fuum oa nob ifl. (J^tjnttnfia • 
fc^) aiuoefetnatoDeBcfengmuDi 
"tfta.lutfeptfema efteoepffo toete 
. nta. CoDolenabttanagttefecIa pet 
tetanfi9numina.jDonteIfnque9e)c 
celfa/aDtfn itria ptoptia clcmettf ia . 
$®oi ftta fpotanea gf a affumes bu 
" ' manaaDuefuetaf pDifaotafaluattt 
f ettea/feies mftco gauDia.lEu aiaa 
ef cotpota ritS clnifle eipta ©f pofti 
oea9 lucioa nofmef bttacula. aoue? 
f u p2imo tuttifica . 3ln fecitoo nofq; 
If beta. tof cu facf a Iuce magna iuoi 
cabis ofa.CSpf i flolla icottupf a nof 
mef f ua ntbfecjmut mot Uettigia 
quocfiq;t>ifa. Jntfifi frt i euagriii fe< 
ijf\ IRincipiueuan mnjjfiinairfi.i. 
iL /geliitefutpifiliioeirficuffCft* 
' jjtuettfefaiapiopbefa.tEccemtfto 
attojefQ meB anf e facie f uS: quf pte< 
patabf f WS f uS anf e f e. ©ot clamS 
f i9 in Defetf o/pataf e WS Dfti: lecfaa factfe femf fas efus. ftiff f oltStteo f » 

Def etf o bapf f?ans et pteoicSs bapf if 
mum penif ef ie itt temiffione pcf o? 
©t egieDiebaf ut aD efi ois f egio iu f 
ttee/et bietofottmif e »niuetft:et ba > 
pfi;abantUtabiIIo iniotoanefluie 
confitet eo pctS ftta. tEf etat iobStteg 
Defttf "> pilfg camelf : ef ;ona pelttcea 
citca litb09 eto . & locuftag ef mel 
fiIuettteeDebaf:etp2eDicabafDice9. 
jDeutef foitloi me poft me : cuf ■> no 
fit Dtgnuo p20cttben9 foluete cottigt 
. amcaiciamefo?eiu9.iEcjobapti;o 
BOBaqua:«fe»eio bapfijabitDoa 
(pttfcto. j£tcoaiJ5ffe.at)fti)f(c[cuaui 
aiammeSDeusmeus tnfecdftDouonctn 
bcfcS. neqj ittioeflnf mt inimici mei efrnt 
Drauetfi qui f e enjectaf no conhmocnfut 
^ir^gcfacfanoBDftepo JjHtefa. 
JU tieniiDitfufemftDafooiaDuitt 
'faciSfputt02esDerifff.p2tcipiit.pet 
Jient tatiefe.Dciti c otf.fi fuc .Sccte.Dc 
^-»™ttmefib;ttti9q9Dfle b.matia 
^M—tsm ffoetfaoaritefa cofttma 
ttf qui cocepifi be ttftgtne Deit tietfi 
et boietn tofif emut:pet eiufbe falu* 
tifeie f ncatnaf ioio pof ettf iS:ao ef et< 
nSpuenitemeteamui leficiS.pet 
eunoe.i|«trtaj!2(ipji£e©eug qtticte 
Def es.piefaf ioiaiji.-£flio. iDns Dabit be 
nisjnif afe et tetta nta oabif ftuctfi fuum. 
«r-jjufcipiam^Dfiemiam poflco. 
E^) fttS itt meoio f epli f u(:ef tepaf 
ftalionis me ticnf uia folennfa con > 
gmisbono2ibusp2eceoamu9. pet. 

pofl coio De ft.jJr [ oc gcf . fi fuctifjJoftnS. 
i^rKafiamfuSqs orbfSmari a. 

\l DttemenfibjnoftTOtttfunDe: 
BtTquiangelonftcianfe xpifflii fui 
fncamaftone «ognouimus:pet paf; ©ominicafecuDamaDuenfu. fionemriueefcmceiaDtefuttectiO! 
nie gtoiiS perDucamut.pet eunoe. 
pottcoio pso pace.S>eue aucf ot.&ene 
DicamH0Dno.(Ofma.ii.iii,D. tfattio 
finon fuetit fc.neq; ocf.f.anotee. 3o mif 
famoffm.SDfeieuatli. gtBicifutfetia 
iifct.fflio.)BfCifa qs Dtte.CJjeoiia.rujia 

tie.£Di6.©eu8qui oe beatematie. 
Cflemoitaomniufanctoium. ©10. 

G® nceoe fje ompa Deue:Dt m < 
tetcefliofcteDei tjemfiiciema 
neiancfarfiq?omt celeftifiDfrfufu 
ef beato? pattiatcbatfi / ptopbefarit 
apo(lolo?/maifp2u/confefltJ?afcij 
titgitiu:» oim efecfo? fuo? noeDbi 
q$ lef tficef :»f ofi eojfi metifa lecoli-- 
mu6:patiociniafenttamue.pete8 
Dem- Cflcmojiafiiej!afc.3>euBaquo. 
J2pla,S?Ciete9. Cetctanece. Dti!» onica 
p!ece.jOoteife.g¥.etunej£icOo. £fno 
fa fi fetia.iiii.DcI Di.impeOiantut pioptet 
alicnta fetta:aIiio fertta Dacuio oicefut cpi 
floleetmangc.p!cOirtatufoiatu.©n?!. 
Hofeoneleuaui.-Sccte. Hjccfactanoe 
Scctefa oe&eafamatia.3lTt menfibus 
5ertcfa oe cintuIiMftncfio. 
/\tM (9 cje Dfie placate muneti 
1 /bu9:tintefieoetebeataDeicje 
nmice matia cfi oibu9 fancto f uto / 
a cac(i9no90efenDep!citIi9. pet eii 
Dem.Scctrtajnopacc. ©eU9 qtii creS 
ffoio.tJfio oauit.poflco.^ufcipiam''. 
poflcoio oc titaf a matia. <fl5iafiS f uam 
poflcoio oe omnibuo fanctis. 
-~v5Dmpfimu9 otte fancte matie 
K^)etoimfcf8Bfuoa metifaieco 
lenf ee factameta celeftia . ptefia cja 
lrfquoDfempomutetgetimu&eov 
ptecibueaDiuftetcmtiacjauDiiecofe 
quamur.per Dnm.poflcoio PiSlfflfc, ©eusaucfot. fma.tiu.oiaDtfupja 
in fetia.ii. pirtet epiflola cf euangelmm . 
(fboepiffolencattiacolitapli. Dlfio. 
Ntftiflimt: patienteeeitoteDfj C la.etpectat pzedofit ftucf ft tette:pa* 
tientei fetene/Doncc accfpiaf f epota 
neit et feiof inu patiefeo icjifut eft o 
te et voe:et confitmate coiDaueftia 
qmaouetuoDmapptoptquabit jDo 
lite ittgemWteie ftatieain alteiutta 
Dt non iuDicemini.fEcce iuoepanfe 
ianuSaffifiif.)EiepIumacciptfefta 
f rea Iaboti9 * paf ief ie pei p2opbefae 
qui locuf i fut:in noie Dttt noati iefu 

CbJittM -Sccunoumaftjeum. iii. 

■HpTQillotepoteijOenitiobanneo 
JL_baptifta:p2CDica9 in Defetf o iu 
I DeetDice9.penifcnfiaagtte:app20i' 
ptquabit eni legnit celo? fjic eft eni 
oe quo otctft eft : pei efapam pjopbe 
f am oicenf e.ftoj clamStio in oefei 
f o:patate t>ta oni tectao facite f emi< 
fag ciu8 . jlpfe afit tobSneobabebat 
Dcftimenf S De pili9 camelo?: ef 50* 
nam pellicea cttca lfibo9 eiua . 0fca 
afitetu8ciat:IocufteefmeIfiIueftte 
Cunc etfbaf ao cum bictofolima : 
et ote iuoea t oio tecjio citca iotoane" 
0t bapf t$abanfut ab co in iotoane: 
cofifeteepctSfua. iDftica.u.aopiocef. 
R.Etfipant mofe!i.c6*ru cf tegjn fla * 
lione.a.O)iflti8 efl.aoinftoifnm cIjoii.R 
Ucwwfletaoucnief.tpbmifla. flHfm. 

'/\ jppulue fpon ecce ofte uenf 

yfl BefaDfaluanoaegeteeefau 

R #DtfamfacietDn8CjIoiiSJ>o* 

/cteftte fn leticia cotoia wlhtps.fflui 

tegia iftacl infenOc:qui DcOucio Deluf oui 
iofepIj.<E)lo!iapafti. ffijatio. 
a ii SomfntcafecuDafnaDueufu. ercif a one cotoa nottra ao ppa* 
ranoae ttnigenifi tui tifae: x>t 
pet eiuo aouenf um . putificaf io f ibi 
mef ibjtferuire meteamut. ssut t c . 

flBcoaaWnofaf iBttttaptt. 3Dr.om.rt). 

^-W^riRaf tee: ffiuecuncij fctipf a fOf 
«JL^aDttofttS oocttinS fctipta ttif : 
Df per paf tenf fa ef confolaf ione fcri 
p tura tft fpetn babeamus . 3S>e'> aftf 
patienfieef fotafii oef tiobis ioipfft 
fapete inalteruttttfcSmiefuicpm: 
Dt tmammee tmo oie bonotiffcef ia 
oeO/ef piem oni noftti iefu rjii.pro 
pfer cjitoD fufcipife tttuicf rftcttt 1 t pf 
fufcepit tios itrbpnote' ori.Sico ent 
cbiiftG iefu minifttO fuitTe citcuncf - 
fionis p2opf et tjerif af e Dei:aD cofit t 
maoas ptomittioneo paf tO . <&it ea 
aftf fup mia bonotate oeu: ficuf fcri 
pf eft.p2opf erea confif ebot f ibi in 
gef iby.ct noi f uo cafabo. Ct ifetft ot 
cif . lefamt gefee ctt plebe ef.iEf tf e 
tO.Xauoaf e oes gef ee oftm: magni 
ficate efi oes popttli jEf tttrf :efafae 
ait.ffitif raof % ierte: ef cnti erurgef te 
gere gefee.t eu gefee fperabfif. ©e« 
aftf fpef repleaf twe ot gauoio t pace 
f n cteoeoo.tif abuoetfe in fpe: ef tiir 

f Uf e fpulTailCf f- <8k . e t fj>on fpccico oe 
toits eius Deus manifefte Dcniefjj. Con» 
gtegafe tlli ftf 6s ciits qui oioinauerfif fe i 
liamcnf fi eius fup famficia.eSy.rf if rtct 
aila.J>. lef at' 1 ffi in bis fj Dicf a ffit micbi 

rV^^inDomfiDfiiibimtis. Jmmeiaja. 

^lfjegnanfe fepiferna g teclafufce 
' pfwraSocio oeuof e ecrepaacfoti reo 
Denoo oebita. «jue iubdSf agmfna 
celfca ePtmltu erbilaraf a jiDue erpe 
ctaf oia f etrea eius nutu etamf nan 
oa.©iftrictu ao fuoicia. Clemefem f n potenf ia . 'cEua noa falua cluf fte 
ctementfa ptopf er quospaffus ee oi 
ra .ao polf aftra fubleua tttf f oa. qttf 
fotoe tergfefecufajnfluaf faluetie 
ta effugane pcticula . £>mi a tif finf 
muoa ttibuepacifica.£>f bictua fat 
ui niia letiiegna poft aoeamue fu 
pera. ffluo regnas f ecula pet infmi <, 
ta.amen^f StcunDumlucam. m'. 
— «"TO tllo ipcuStixii (etits oifcipu* 
.—BLjis fuie. jErOt figna in fofe t lu 
na et ttellis. et in f errte ptettura gen 
fiu.-pte confuf ione fonitue marf s ef 
fluctuu.arefcef ib$ boibus pie f imo f 
K et c rpect af t one rtttefuperuenfenf 
tmiueifo otbi . jtJant t>f rf ufes crlo? 
mouebuuf u r. et f Oc tiiDebunf filiO 
bois tten fenfern in nitbe :cfi pof efta 
f e magtta/et maieftate. ©ie auf (iet 
ti incipienf ibjsefpicif e ef Ieuafe ca <- 
pifa Deftta:qm apptopfnquaf teofe 
ptfo tieft ta.ef ofxif iflie ffmilif uoi * 
nem. toiDeteficulneaef omeearbo 
tes. £0 ptoDiiciit iam er fe ftucfum 
fcif f s tj tt t pi jpe e(l eftae.Jfa ef ttoe 
cO uioetif is bec fieri.-fcifof e qm pto; 
pe eft regnO oef . amen Dico ttobie : 
c|t nS ptef eribif generaf io bec:conec 
oia fiiif . celO ef f erra tranfibOf : tier 
ba aGf mea non f tanfibunf. nma. 

OBv- toeus f tt conttccf co biitificabio ttos 
et plcbs fua Icfabitttt i tc.oflctic nobis efie 
miam tuS t faluf ate f ufi Da nobto. S>ctn 

i { "^^acate cje oOe bumf lifaf ie no 
/llftteptecfbus eff)ofliie:ef ttbf 

millafuppefunt fufftagfamerifo? 

f u fe nobiefuccurte pzeftoiie. pet s. 

^e ctcta peiq iDine.l)t f upia.g oio.tjiem 
fale furge t lla i ejcelfo et ttDe iocuttDita» 
tcmqiictjcnictftbtaDcofito. poffcoio ©ommfcafecfrtiataatiuenfa. ) ^Ck Cplcfl cfbo fpualio alimonte 

1 | fuppliceBteonenepiccamui: 

Df buiuBparticipattone tnifletii/oo 

ceaBnoafetienaoefpiceie/etamate 

celettia.peioo. feria.tt.tti.ij.effab 

bafo.ora Dt i oiiica Dteceoefi.cu rneoiia.b. 

matie.oim fcfo? et mouace fm. L ImS 

iiii.MfupiainOriicaptcce.rjicfeccsitlolS 

tteuangc ( lcctiocfaie^iopicfe. Jjfbni 

Vjp^ec oictt ona oC. Scce ego mit 

X^lfaminfunDamefiatpon lapfe 

I DemilapiDeptobafuangulatepzeci 

ofum/inmnDametofunDafti. »f 

cieoioetif : non feftinef. & poiwin 

ponDett-t«otaS:«maiciSinmenfu 

ta.tEf fubuetf ef gtanoo fpe menoa 

di:ef ptotecf ione.aque immDabtit. 

f5ocetifaDnoDeoetetci(u8:Utmi< 

tabtte faceiet confilitt et magmfto 

iefiufKciS.p!opfeieaeipectafDtiB 

DfmifeteafutnofttmiDeoeralfabi 

fut oeus patceB nobia: qt oetia iuofc 

ciiDnB.&eatioeaquteipectanteit. 

.3>ccum>ummatl)eum. #• 

rflillo tempote: ©inf iefua Di 
fcipuIiB fui9.ame oico Dobfa: 
non fUttetlf inf et naf OBmuIiemm 
maios ioBSne baptifta. fflui attf mi 
noteftttttegnocelotrmaioteftillo 
aofebua afit lobanniB bapfifteDfq? 
nunc:«gnficelot?Dimpafffui:efDi 
olenniapiutluuDJDeaentptopbe* 
te t lejc Dfcu ao tobanne ptopbefaue 
tunf .0f ff Dtilf ia tecipeie:ipfe eft be 
lpa8quiDenfum9eft.fl3uibabefau 
regauotenotauDiaf. Jroarerfs. 
Xecfio cfaie jionjief e . (OKca. 
, i*=r«EcoicifDti3Deu9.1ReDempfot 
JL iDeftetfanctuglfiaeUDnaeiei; 
I dfuumnomenefu9.p2imu8aDfp onDtcet.ecceau"um:efbfemfaIeeuS 
geUaamoabogccefeiuuomeuBfu 
fcipiameii : electuameuscoplacttif 
fiiji in iilo anima meaJBeoi fpititu 
mefi fupet ett : fuoiciu eenttb? p20fe 
tef. jQoncIamabitneqjaccipietpfo 
nameqjauDfefutftuiaDoreP.Cala 
mucaframmnoncontetef:tligntt 
fumiBangnonettiguet.31nDeiita! 
teeDucetiuDtcttt.n6etitttiftigneq5 
tmbulentugoonecponattntettaiu 
oicium.t legem eiua intule etpeto 
bunf .fEgo ona Docaui eum in iuft i< 
cia:t apptebenoi manum etuB t fet» 
ttaui.et oeoi ett iu feoua populf/ef f 
luce genfiftiDf apeiiief ocufog ceco? 
eteoucetef oe conclufioneDincfum 
De oomo cafceria feoente in f eneb2tf 
jego ott8:()oc eft nomen mefi. «PIo* 
tiam meam alfeti nS oabomec lau* 
DemmeSfculptibilib? . S!Uep2ima 
fueiant: ecce Denemnf noua qtioq? 
ego aunucio.antef? 02iantur.auoi* 
ta Dobia factS.fanf af e Dfto canticft 
nouum:Iau9 eiug ab erf remis fetie 
jJBuia Dtia ficuf Dit fotf io egteoief ut 
etficutDiipteliafotfufcitabifjeltt. 
Jjecunjmmlucam. iit. 
1 rH iilo f empo2e:S>iccbaf f oI)S< 
JLjieaaDfutbaeque eribanf Df 
i bapfttttetutabtpfo.«enimmaDf 
petamm:quig oftenoif Dobia ftigc i 
te a Detuta fta r jfacife etgo fiucf tia 
Dignoo penif enf (e &. ne cepetftiB Df 
cete:paf te babermiB ab!aba~ ©ico et 
Dobis:quia pofeng eft oeuo dc lapi t 
Dib?iOi8fufcifaieftIi09ab2abe.3!a 
enimfecuriaaDiaDiceattafapoft* 
f a efl.SDig etgo aibot non facies fru 
tf um bonft erct'Defut:ef fn fgne mif 
afii ©nica f ercia i» aouenfu . fefur. 0f fitferrogabattt eumtutbe 
Dicetifea.jEuiD ergo faciemuef Kffc 
Densaiit:Dicebat tllisffitti babet tnt 
as funicas:Def Dmt tiou babenti 0( 
qui babet e(cas:iimilifet fariaf.Ste 
tterunt aftf et publicani Df bapf tja > 
renftmet Direrut ao illft.Sgagitrer : 
qtiio faciemusf M ille DiritaD eos . 
ji)icbilampliue fpquoo conftifutit 
eft Dobie factaf is.3lntertogabSf au 
f em eum:et milttce Dicentca. <QtitD 
faciemue et noef fBt aif tllie.j0emi 
nem concuf iatia/ neq; caluniam fa 
ctatia: ef toitf cti eftote ftipettoiie De 
fttfB.0rift(m3traaitfpopuIo.tcogi 
f anf ibue oibue in cozoib; fuie oe io 
b5ne/ne fotf e ipfe effef )tpa:tftDif io< 
bamtee Dicene oibue.0go quioe ba 
pfijo Doa in anua. toenff eni fotfiot 
mccuiue non fft Dtgntie foluete cot 
rigfam caicfamef o? eiue. 3!pfe Doe 
bapf ijabit t fpitfancfo ef igni:cuius 
Denfilabttt in manu eiue.ef purga* 
bit areS fua . 0f congregabif f rif icit 
ftt botreft fuS : palleae auf e coburef 
fgni inetf ingtiibilt.£©ulfa quioe ef 
alia etfKuta&euagelijabat populo. 
(rtomta-iii-mpiocttttont.Ki.iiefiimne 
tmw.Jn BaHoncS.Cfliiruo. Ho inttoif S 
§>uftipcticrbrt.aDmiua.©fiiiti 

liioef e in ofto femp^lfetit 

liico gauoefe. moDeftia w 

uranofafifoibuebomini' 

ttus Dfis ptope eft nfcbil follicif t fif if 

feainot otationepefitiones Deftre 

innofefcanf apuo Deum.ijs.»eneDr; 

Xiffi Dfie ecrtam fua : auetfilti capfiuifaff 

^acob.®lia pafri.Itjsie clcifon. j fljio, 

TZrSDtem fuamcjeDtte ptecibue 

j *-ttofttteacc8moDa:ef mentis noftte f ettebias:gtaf fa f ttcDififaf (o 
nieiUuftra.ffluiDiuia.5>iffflitfuctif 
memoiia pjtmo De eo fia'f . oeiDe' oe braf a 
matia.efpzopace. aoroiifbtoo .i.fiii. 

' f^^atrea^fcnoeertftfmefba 
XZ\pt miniftros cbiffltef Difpem 

| faf otes mffiiaerio? oef .0« tS queri 
titi tnf et Dtfpenfaf otee:Dt fioelts qe 
mueniafur.sgicbi aitf pto minimo 
eft w a Dobie iuDicet auf ab buma < 
no Die:fj neqj meipfu tuoico. jOfcbfl 
enim micbi cofciue fum:feo non itt 
bociuitificafuafii.aQuiaut fuDicaf 
me:ofta eft Jtaqj nolif e ante f epus 
iuDicare:quoaDufqjDenfa<one/quf 
ef illufabif abfconoffa fenebtatitef 
manifeftabif confilfa cotDfum . &, 
f unc laue etif : Dnicufqj a Deo. JS? . 
21ui feoes ofic fur> cbctubin erctf a pofen ) 
f tam f uam ef licni.jj.flaui rcgis iftael fn* 
tcnoe rnti ocoucis Deiuf ouf iofrpb . (Sif . 
teife.ailaAExcifa ofiepofmfiafuam t 
Ijcm tf faluos faeias nos. ^equentia . 

atoitegiefceptrafoifiDcjfraTo 
[us tWn.tu plefti fuam ofte 
De magnS e jrcff anoo pottnm.Tp>it> 
fta Dona iili fafufaria .fflue pteoijre* 
tut ptopbef lca Daficinfa. S clata po 
ii tcgia itt noftt a tefu Dctii Dfte arua 
3men. (/^ccunDttmmafb_cnm. yi. 

IjOillofempbteiCumaifDfiref 
tobSnee mDincuiie opeta c!»f 
fti: mif fene Duos De Difcfpttlie fuf e : 
afftIli.CueacrtiiDefumaea:anaK 
trniejpecfamtiBfEftfiDenofefue: 
aif iliie.ffiCfeetenunciafe iobamtf 
ciueauDifiieefDiDfftis.£eciDioenf 
clauDfambuIanf.rep2orfmunDan? 
fur.^urDiauDiftf.motfuirefutgttf 
pattperee euangeltjanfur. dt beaf ♦ gtoo,fetclama8uenfa. eCt : qui non ftteif f fcanoalfeif tis fn 
tne/Jlllfsaitf abeunf ibuo: cepif ieP 
Dlcete ao f utbao oe iobane jQuio eri 
ftia in Defetf 6 Dioetef Srunofne De 
f o agffafSf ©5 quio eriftisDiDere? 
(5omine mollib? Deftitu? Ctce quf 
mollibua Deftiunfut:in oomibj te > 
gum funf .©eo quiD eriftiaDioeief' 
ptopbefamf gtiam oico Dobis : ef 
pluff ptopbefam. fjic $ ent se quo 
fcitpf Q eft ficcc ego mif f o angelum 
meBanfefacieM:quf ptepatabif 
Diamtuamantete. c ttDo.g> ffe.»e 
neoirifh Dfie fetta fua auertim capfhilfa'< 
tem tacot temidSi imquitM plebis (ue . 

)4 ^vJEuofionfsnofttefi 4>tw{a. 
JLJbi 8o otte boftia iugif et f mmo 
^fduicjetfactiperagafinttifufamp 
fterit:etfalutate fu8 nobismitabHi 
(etopetefut.petotun. ffofo.Wnte 
puftllanimeocmfbifamini etnotitefitne 
te. ecce Deus ndffec Wnief ct faluabit nos, 

^HfT^pIotamuBDfie eoflcoio- 

J-xlementia f uS : Df becDiuTns 

i fubfiofa aDlciio erpfafoBiaDfefra 

venf uta nos ptepatenf . pei ottm . 

/ma.it.ttt.Et U-fiat»t onita piece&efi. 

faiautee.cfimfoia.b.matieoimfcfo? ef 

piopace. £etiaiiii.fiafoffmquaffHoi 

tpm.>!ofafifc.ii.Iecin!)ac.iiii.fetiat)El 

ftifaDeUab,tjuiceboo.eue.Duemi(Ieeati 

tabftfut-piima oe ft.tti mec- feritoa oe ie* 

ntnio rii niioiia.b.marie oim facfo? * pta 

pact^iefunef. 3!paoieaomiffa.a)ffin 

^fltOtaf e celi oefupet ef nubeo 

m ,—K>iuaf iuftitapcifafut fena 

11 pfgemttneffaluafotentjj 

Itcli enaitanf gloria oei:et opeta manafi 

riusannuriafftrmammfu.CSloiiapafti. 

ftfiieeltifon. &icifutfsnfumffliemus ..•"^YRefta qs opo oeuo: Df teoem * 
7 IfptionlBnottreDefura folennt 
Tae* et ptefcnf isWte nobiB fubfioia 
confetaf :ef eteme beaf tf uointo pte > 
mia laigiatut.pet.Xecefaie ppe.it. 
^TT^jl) oiebj f His: iiSirit efaiaa pw 
JL.pbeta. fEtit in nouiffimtB oie ■■ 
j busptepatafua monoDomusDfti t 
Dettice montift: et eleuabif ut fupet 
colles.et fluent ao efl oeo gentea tEf 
tbuntpopultmuUt: et Dicent jDenf 
f e afcenoamus ao monte ofii. ef ao 
oomfi oei iacob/ef oocebif nos Diaa 
ftiaaa ambulabimus f n femitfo er> 
jffiuia oe fpott eribif 4e;r : ef Detbutn 
ofii oe bicmfale. C-f iuoicabif gcfca: 
ef atguet populos mulfos. 0t cof la 
bunt glaoios fuos in t)ometes:ef 13 
ceas fuas in fataB. jiton feuabit gea 
contra genfe gIaoiS:nec ereiccbun* 
futDitta ao ptelift . ©omuo facob : 
Denif e et ambulemus f Iumine oet 
no(tti.<3? .Eollif e poif as piincipes De i 
fhao.ct cieuamini poite etctnales ef iftotf 
bit xcx glotie.%. £5 uts afcenoet in moftnt 
ofu aut quts ffabit in loco fanrto cius- in* 
noctramanibusffmunoocojDt. fStini 
ttifetefut.1r>nol)obifcum. : fliiemus. 

i r ^i feftina cjo ofte ne fatoauetis/ 

' t3ttju)ciIittnobiBfupeme»it< 

i futioimpenoe:DtaouentU3fuicon 

folationibus fubleuenf ui: quf i f ua 

pief af e confiounf «jui Dfufs ef teg. 

fljemozia bc aft matic.oim fancfoium . et 

piopacc. fifait.fepfimo ca. 

^fji Ofebus iilia: Xocuf us eft Do 

--*--mfnuB ao acba; oicens . pefe 

i (ibfftgnfiaDftoDcofuofnptofun/ 

Dttmfnfeinifiuefn ercclfumfupta 

0foixifacba5.f8onpcfam:efnon gboo.fcrctamaDuenfu. tenfabo onmet Dfxif . auDif e ercjo 
DomuaoaufD. j2fi(!t«Dparu»obta 
eft molettoe efle boibue: qufa mole 
fli ettf 8 ct Deo mcof pzopf et boc Oa 
bif DRe IpfeDobis ficjtiit.ecce Ditgo 
concipiet » patief filifi : ef Docabtf ttr 
ttotw citte emanuel . Ijuf itu t mel 
comeoef:»ffcfaftepzobaremalum 
et elicjere bonfi.e>>.piope eti tmo oib$ 
inuocantibug riioibiioqminuocar.tciim 
inl!mtate.S.2niio£DfiiIoq«ttMto6nieS 
ef beneoicaf omriiflcato nomenfancfum 
riuo.diSy teifciefut. ^ccutitm luca .f. 

> j0fllofempoa:at3iflttacflan 
, — w-vgeluagalKtelaDeo fnciuitafe 
j cjaifiee.cuinomenna;atefbaotofr< 
gine oefpomata Dfto cut nomc eraf 
fofepb oe Domo Dauio: ef ttotne »te 
ginie marfa. & f tigreiTtte angelua: 
ao cam of rtf . Mue grafta plena Dfte 
f ecfi:betteDicta f u in mulierf bj fflue 
cfi auDiflef furbafa cftin fermone 
eiue: et cogff abaf qualie eflef ffla fa 
lufaf to.Cf aif agelue cf . De fimeaa 
marfa: itiueiiiflf eni graf iSapuo De 
ttm. ccce concipfee fn Dfero ef part< 
ee fflifi: ef fcocabie nomen eiue iefii 
15« ctif macotue ef fiifue alffiTfmf 
Docabifut.jEfDabff.illfDfleDeuefe' 
oem oaititi paf tfe cf tte:cf tegnabff i 
Domo iacob iti ef ertift . ef tegni eiue 
nSerfffinie.Siiffaitfmarlaaoati 
geIum.«2uomooo ffef ifluD qm Df > 
tum non cognofco? & tefponoene 
angeIU6:Diritet©pftifuflanc(uefu 
pemenicf in f e:t Wtf ue alf iflimf ob 
umbzabif f ibi.Joeoq? t quoo nafce 
futerfefancf6:l)ocab((utfiiiueoef 
£feccebeIi?abefbcocjnafafua:eftp 
fa concepKftiium in fenecfufe fua , 0tbfcmcnfteeftferfuef[I(qttelKu 
taf ut flerf Ife:qufa non etf f impoffl i 
bf le apuo ocum omne toetbum.&f 
lifaufemmaria.fHcceancfllaeomf 
nt. ^Ffaf mfcbtfecOoumuetbumfu 

Uttt. ©ftrtt .%\x matia gtatia plemt Dfic, 
f murs.bcnc&tcta tu in mttltmbuo et benc 

. Birtuo frucruflljcnfrifl tni. .Sccrcfa. 

VlTwpfa f ibl ffnf Oomf ne queTu 
jLXmuenofttatefunfaque terpf 
anoonoefuacjraffa efgttoeefnciSf 
ef ao fempifemapzomfflatjoucaf. 
perotmtnoftrum. £>ectetcpetoiW 
nm^fif^t_Conijit!fj)..JEtce Ditgo con 
ripiet^parieffmumrftoocaMfurnomeit 
cwsemmanuel. ( r £oJIcotmtiiio. 
<j* aiufatfe fuf oomfnemunete 
C3 faffafffuppIiceefeDepcanrut: 
l)f cul' lefamuttjuftu : tenouemut 
effecm.jDetDftmno. potlcofoneopet 
oiDineiit.tf fitpia Jferfa fexfa ieiunef ut 
JnalijMOtJ i femtm nimetit Ducmftrc c8< 
tabuntiic firuf notafum eO ^Vnfctte croar/ 
taBy.tt benfe. (fSil icium. ' 

,/ VEcbpeeffoDftet omneeDfe 

/1 IfueUetftaefnfffococjnouf 
m^/*t feftimonKefute quiaftt 
/ etcl»tumfuee : ffl.»eafiirnmaculafii 
*ia:oui ambulanf fn lege Dfit.cBIia. SDio 

e>ct(aonc pofenfiamfuam ef 
J)etti:Wbfqiiitfuaplefafec8 
ffounf :ab omnf cif fueaDuetfifafelf 
betettftir.<!Duit>iui6. (Brmouabcatc 
marieoim famfmiim. rf p ipnnir . 
Zc^oefaieeiopbefe. ti. 
Tf^fEf bicif ofteocue. tSgteofefur 
JL^^it^Detaoicefefletefftoetie 
j taDtceefueafceoef.Sfiequfefceffw 
peteumfpitffueDBtfpftffitafapfen 
ffeef fmellecfue.fpirffus confilif ef foifltaDtafs.fpfrftasrcientfeetpfei 
_atis.ettepIebiteumfpitifustimos 
ito Dominf.jOon fecunoum u tffone 
oculontm iuoicabif : neq$ recftonm 
auof fum atttium atguef. ©eo ittDf 
caftit in iutticia paupetes. et atguef 
in equffafe pjo manfuetie tette. 0f 
petcutieftmamt)itgaoti8fui:tfpf 
tif u fabiozum fuozum if etficief tav 
pium. etit futticia cigulum tam 
boiumeiustetfiDeoctncfouumte» 
num eiU9. <f_? .fflflenoc nobis oomine 
miam tuam . et falutate tuum oa nobio • 
*.!}. eneotxitti t>5e f eitam tuam mntiOt ^ecuitouinjiiicam. .i.ea. 

^-«"TOillo t empote:jErurges ma < 
JLJrtaabitf inmonfana ctmtfe* 

I tttnatfonetctattafemtaoa.efintra 
nlf i oomtt ?acbatfe/ 1 faluf attit belf 
$abetb.0ffacfumettWauDiuiffa< 
Ittfafionem marie beli$abetb:erul > 
fauif fnfans f n Weto etas. ffif tepto 
fa eft fpititufancto beii$abetb:et ej» 
tlamauif *ocemagn*ef Ditif. t>e> 
neofcfa fu f nfet mulieres:el beneof* 
ttusfiucfusWfiisfui.iEftMDeboc 
micbf . W Dentaf mafet Dtti mei ao 
mef£cceeiilmWfactaeftt)orfa* 
lutafionistueiautfbusmeisierul* 
tauit in gauolo infSs f n W eto meo. 
0f beaf a que creototftf :quoniS pet * 
ficfenfut ea \\\ie Dicta funf f ibi a do j 
mfno 0f aff matfa atfjagntficat anf 
mameatomittBfEfetulfaufffpitf 
taemeusifn oeo fatafati meo.fl^ 
S>eus fu conuctf eno Ufui&cabis nos • ef 
plebs fua [efabitutfnte.oflenoenobis 
Mmine mifeticoitiam fuam t fttluf are f it 
umoanobis. J&ecofa, /Tv^Dnenbns nofttte quefumua 
VilDfte ptettbusqj fufcepf (s:ef ce> 
leftibusnosmunoampftetitsefcle 
menfeterauof.petDnm.£oio.ecce 
tnsttnietef omncsfancti eiuscumeoet 
etifinoieilialutmttgna. C Bqtfcoio • 
-rf"Y-5Di nos one factamenf f iiba ■■ 
1 V.Aifoiancfateftautef.efaBefu* 
ftafepurgafos:tampttetfifalttfatit 
faciatttanfitetonfoitfum.petoo. 
SabbatoiejMnetjit. StttUciuoofeflfieue 
netit- oue mtfle canfabunfut ficuf tiofafil 
etfin.iiii.fttiapieceocnfe fflffirium. 

UjSnf t ottenoe nobfs faciem 
tuam oomf ne qut feoes fu i 
pe.xberubin. et faluf erlm'» 

jgs. fflui tegis iftaelinKDc: qut BcBucis w 

lut ouem iofep b-cS loiia _ a.fcjmc elcifon. 

Cjir oicifut f anfum g>xmu$ . 

;jT\ j_ us quf confpfcis qufa er nf a 

Lf piauffaf e affltgimur. conceoe 

' piopfcius: w er f ua Wf ifaf ione con 

folemut.fflui Di. Ico efaie spbe-.rtr. 

^X jQDiebusilIis.£IamabunfaD 

. - ijominu a tacie f ribulanf fs: ef 

mff fef ets faluaf otem ef ptopugna* 

totem qui libetef eos. )Ef cognofte^ 

t ut oomtaus ab egipf o ef cognofcef 

egppfi i oominum in oie illa. & co > 

lenf eum f n bottiis ef munetibus: i 

DofaDouebuntOominoeffoIuenf. 

jgtpetmtieftomtattsegppfumpla 

ga:effanabffeam.iEfreuerfenfui 

ao oomitiit ef placabff ut efs . i fana 

btfeos:oominu9Detisnottet. <_>?. 

a fummo cclo egreflto eius ef occutltis 0' 

Witf ab fummum euis_* , .CcIi enattanf 

glonam Bri ef oprra mairaum riuo inmS 

tiafntmamcnfum. /.'ulutm ftra». rrifc 

tcfut.J)ici_uj.faj>fjimi&icinus . ©abbato qttaf f ttot fpm. /^xemceoe cje otmtlpof eneDeue 
i W quifttb peccattiugoejDe* 
tuftatftuftufeDeptimitmmerpecfa 
ta tmigenttf tilii fuf noua natiuita 
telibetemut.ffluifecii (j fZtak.m* 
"i <--c )Ec Diclf oominua oeue. lef a< 
JL Ibifutoefettaefinuia/eteruli 
I fabif folifuooret flotebif quaft Iiltii. 
©etmlnane getminabf t:et erulta* 
bit letabunoa et lauoane. «Motia Ii 
batti oata cft et : Decot catmeli et dv 
ton-^pft Dtoebunf glotta Dni: et oe 
cotem oef noftri. Cofotfafe manus 
Dtltbluf ae:ef gemia Dcbilia tobota i 
f e © icif e puftllanimeexonfotfamf 
ni ef nolite t itttcte nfcce Dcue noftct 
Dltionem aoDuccf tettibufionie:oe 
ue ipfe Denief et faluabif noe. ^uc 
apctiettfutoculi cecotum:etautee 
tutDoutm pafebunf . Cunc falief fi 
cuf cctuus cIauDus:ef apetf a ctit lin 
gua mutotB.&ufa fciue fttnf in De * 
fetto aquc:t f ottenf ee in folf f uoine. 
jEt que eraf arf oa fn ftagnu : t fifiee 
in fottf ee aquatu. ziif ofis omnfpo i 

tene.py. jn fote pofuif taoe matulum 
fnum rt ipfc tnncy fpowo ptott Me oc f I>a 
lumo fuo.*-7l ffimo cclo cgtefuo rino i oc 
cutfuo ef lifq; ao ffimn cf.Sicif tffi oiei 

^TTftoignoa noa quefumue ofte 
JLfamuloe f uoe quoe attionis 

I ptoptieculpa contrfftaf :Dnigenifi 
filii f uf aouenf u Iefifica. soui fecum 
Diuifefregnaf. efafe.iti.ca. 

"^f^T 0coicifDft6Dcu6.^upctmB!! 

.*-. ticm excelmm afcenoe mquf 

1 ttiangelfjaefpomeralfafnfotfiftw 
DfneDocem f uS qui euangeltjae bie 
nifaiem.0ralfa:nolitimete.©icci 
uifafibu6iuoe.0cceDeueDeftct.0c ceDfieDeuafnfotfffttoiiteDctrtffcef 
btacbiumefue Dominabifut.fEca 
ntercee eiue cum eo:t opitg iiliue co 
ram illo . ©icuf paftot gtegem fuB 
pafccf :inbtacbio fuo congtcgabif 
agnoe.© in finu ftto leuabit eoerco 
minue oeuenofter. «gtas. iDfie ocu» 

tiiitufitro tonuctfenoo cf offcnoc faciem 
tuam t falui ctimus.ft. Ctcif <t ooimtte po 
tenfia tuam rt Denttt faluoo fatiao noe. 
Ipicifut f anf um otemus. 

\4 \3cleomnipofen8Deu6:Dfft; 

'X /ilifuiDentuta folcnnitaeut 
ptefenf ia nobie Dite tcmeDta confe» 
raf :ef ptemfa etetm concevat. jfxi 
eunoe. efaicpiopijrtf. %in. 

Hp^vec Dicif Dtte oeue.fbtitto meo 

(-V. te20cuiueapptcbenDfoerfera 
Df fubifciam anf e facie ctue genfes 
efDotfategttDerfam.efapeffaco; 
ram eo iamtae:ef potf e non clauDfe 
fur.ffigo anf e fe ibo: ef glotfofoe tet 
re butttabo.pottae cteae conf etam 
ef Dc cf ee f erteoe confrtaga 0t oabo 
f fbf f befauronabfcoDf toe/ 1 atcbana 
fectef o?:Df fcfae qt ego offa quf do t 
co nome f tift oeus f frael ptopf er fe» 
uum meum iacob:ef iftael elccfum 
meft.et Docatil fcttoi ftio:afTimila 
uifc/efnocognouifttme.egoDtie 
ef non ampliue:erf ra mc n5 cft oe< 
ue.afcinrt fe/ef non cognoulftf me 
Dt fciSf bi quf ab otf u toUe/et qulsb 
occioef e. qm abfq? me non eft Dtua 
<5go Dfie ef nS eftalfet: fotmane Itt 
tem ef cteane f enebtaa.tf aciee pace" 
efcreaemaltt.egoDfiefacieneom* 
nia bc c . Htotaf e celi oefttper :ettm> 
bee piuanf itifltmt apcrfafui f erra t 
getmfnef faluafotem.Cf fufticia jEbDomaoa.«i.tn anuetitu. otiaf ut fimui: ego dRb cteaut eum . 

jjj. Excitaoomincpofentiamfuaeflse 
HiM faluffi facias nc* ! #'> .fflui tegis ifta 
el intae qirt oeoucis fceluf ouem iofepb. 4 
feoeofupctcbetubin appatecoia efftaim 
beniamm et manafle- JpJtKui tm o»m<. 
u"A teceepopulf fuf cutefumuBDo 
< 1 f mine clemenfet erauoi.tt c\ 
TRffepto peccafietrtia affligtmut: 
picfaffatoettifitationeconfolemui 
fflui UiUia^jJec.oanitto pjonjjefeaii. 
W^ngeutaDftiDefcenDit cttmaja 
fljLttaetfociieeiuain fotnacetu: 
J ti etcuffit f lamam igiiie se ftwtace 
ef fecif nteDiumfomacia quafi »eu 
tumtotfeflanfem. tflamaauteDif 
fufaeflfupetfotnacemcubifiaqua 
DtagintanouetmtinceDifquoetep* 
petlt iurfa fotnacem De caloeie mi >, 
nifttoe tegie qui eam incenoebanf . 
jlloB afif omnino non f ef igii ignit 
neq?confriuauif:nccquic&?moIe< 
ftielfultt . ^ficbittesquafier wto 
otebpmnu Dicebanf etmagnifica > 
banfDeumintenaceJicefee. Sp. 
i^ J enEDicfuoesonetieuopafntmno' 
\ ~\ ffiomm. £t lauoabilio ef gtaiofua 
(inTaula.%. 6t bcncoicfum nomen Bteie 
fue quoo eff fancf um £f lauoabile ef gte 
tiofum in fccula.tf . Ecncoictus eo in ti 1 
plo fancf gtaie tue. Et lauoabilis et gta 
rfofuflinfecula.S .Seneoicfuo esfupei 
tbtonum fancf u tegm tui • £t lauoabilis 
ef gloiiofufl in fccula.* .»noicf uo eo M2 
fcepttumiegni oiuinif afo f ue. Et lauoa* 
btlifl et gteiofus in fetula.^tf. »encoict' 
es C(ui feocfl fupet cbetubin intuens ab;f 1 
fofl.£f lauoabilis cf gteiofus t fecula.* . 
Beneolcfuoesquiambulas fupci penas 
wnfaitm. fif lauoabilifltgloiiofuoinfe rala.76 .T&tneoicant f e omnes angelit fa 
ttifui.ffitlauoentteetgloiincentifecula 
Ib .ffeneoicant fe ctlief teita mate et ota 
que in eifl funf . £t lauoenf te et gteifitff 
in ftcnla .*>_. «Staia patti ct filio et fpni 
fancf 0. fit lauo et bonos tf poteftae ct im; 
petium i fcculas^.^icuf etaf ipiicipio t 
nunc ef fempet et i fecula fccuteum ame 
et lauoent f e tt gteificcnt in fecula J6 , « 
T&eneoictuo es otus paftum noBtoium. t 
taoabilis cf gUofus i fcla.TDfifl Jjobi.op. 
. Y "SiEuequifiibuepueriemitiga 
"■Jk^/ftiflamaeicjniuiconccDepto* 
piciue:t>f aouenienf e filio fuo oomi 
«o noflto noe famuloe fuoano etu 
tatflamaDiciontm.jBuitecum. 
Cflemotia bf 8 matie ef pto pace fanfum. 
3o tfce ITalomcenfes . ii.ii. 
v«^_n8afree:Kogamuet>oeperaD 
jLr\tj.etumDomint noftrftefucbH 
| ftfef uofttecongtegafionie inipfu 
DtnoncifomoueaminiaDefttofeV 
fu.neqi;teneamini.neq.,peifpirifft 
neq? pet fetmonem.neqj pet epifio 
lam f anfj> pet noa miffam.quafi in 
ftef Diee oomini. jl)e quia Boe feou > 
cat Bllo mooo.«!uoniam ntft uene 
tif DtfcefTio piimum ef teuefaf tta fu 
etif bomo pcccafi. filiue pctoitionta 
qui aouctfafut cf eitolututfupia 
omnequoo DititutDeue.aufquoD 
colifut.itaDtinfempIo oci feoeat 
oftcnoeuefefanf fif Deue. jOon k> 
tincf ie cj> cfi aDbuc eiTem apuo tooe : 
bec Dicebam toobief & nfic quiD oe 
t ineaf fcif ie:ct teuelef ut in fuo f em> 
pote . jOam mpftetifi iam opetaf ut 
iniquifafie:fanffit>tquifenefminc 
f eneaf :ooncc oe meoio ffaf .(Ef f unc 
reuelabifut ille iniquue: (fitem ofra ©nica quatf a in aouenf u ieute ittf ctficicf fpft oziefui . t oefttu 
ctillufttafioneaouetuafui. ■Eracf 

Qffiite$8iftaelinfenDe qutDeDucis 
Jelut ouem toff pb.li. Oui feDes fu 
pci cbcrubin appatc cotam cffntim brniit 
min et ma na ITc.S.Cxcif a Dtte potcnttmit 
fuam et toeni W falitoo f nciito noa- 
. ^ectntpumlucam. (/ iif. 

Tl JOitb quinf ooecimo impciii f p 
I Jl lierii cef ario . pzocttranf c pon >, 
- 7 tto pplato iuoeam.teftatcba auf em 
galiieebetooe phiiippoaufem fra< 
tte efue f ef ratcba pfutie. ef f racboni 
f iota regioia \ lifama abtffne tetiat >, 
ctafttb pnitctpi[it'o facetoofS atma 
et cappba facf um eft Uetbum oomi 
nifuperiobanne jacbarfcfilittmitt 
oefetto . 0t Denf t m oem regionem 
iozoanf e preoicans bapf i fmum pe ; 
ntf cnf f c i n temf fffone peccafozum . 
(icuf fcrfpfumeftin libiofermottft 
efaie pzophef e S>o \ clatnaf is i oefet 
f o:pataf e Uiam otti tectao facif e fe * 
mifaaef.dDmisDalliBimpIebffut 
ef oia moita ef collts bittliabif ttr : ef 
etunf pzaua f n oirccf a/ct afpera i t>f 
aa planae.jef trioebif oie cato: falu< 

tate Deyrjffj.cxulta faf is tilia lyo. pte 
»ica ftlia bietufalem ecce tex f uuo ienif fi 

Orfuscffaluafoi. (TSctKfa. 
Cctefie f ue otte miineta fancfi 
fica.t conceoe. tif pet hec Dene 
tttiff etta: pane celeflf teffci me 
tcamtit.pcr oo. coio. cxuit auit bt gp 
gao ao cutrenDa Wa a fttmo cclo ccjrcltio 
eiuo.ef occutfus eius Mqj ao fiimnm eius 

( Y&efumuaotieDeuB poffc5io 
V^ottet:t>tfactofacfa mifteria 
quepto tepatafioniBitoflte mum< 
mineconfufifli:ef pzefena nobiB re* meDiumeiTefactaatftifumm.pcr 

Dnm. tmica quarta.as pioccmoiicm 
ri.£.cce iam Demet.3n ffaf ioe.fi,. tDinjo 
iftaeI.aDinftoifumchoii.tj ! .3ncuimlni. 
aDmif[am.31nftoifuo. 
//^T\J2menf o noftti Drie in bene 
H flpIatitopopuIifuiWfifanof 
3_Ll'infalufati fuo aDtJiDenoS 
in bonif af e electozum fuozum in Ie 
f icia genf ia f tte.fcf lauoetie cum I» 

ICDtfatCftia.ps. ttoiifitrmiratmoquo' 
niam bonuolquoniam in fcculum nuTeri' 
coiDia eius.Jtptie cleifon.r ffiiiafio . 
f^pxcita one pof emfam (uam ef 
\Jf tJenf.efmagnanobieJjftfufe 
fuccutie:t)f peiautilium gtafie tue 
quoo peccafa noftra pzepeoiunf : itv 
oulgenf ia f ue pzopiciafionfB accele > 
tet.ffiuiDiuisettegnae. crjemotja 
eeaf e matie cf De pace tanfum. nifi ijfjte 
{na^(7^D philippcnfes. t iiit. 

i^Naftes : dPauoefe (n Dotrmto 
— v£empet:i( etum Dico gauoefe . 
S^ooeftiaBefltanota fif omnibus 
hominibUB :'Dna pzope cfr . jOicbil 
follicif i fifis : feo in omni ozatfone t 
obfectaf ione.cum gtaf iatum acf io * 
nepefifioeBttefite innofefcSf apuo 
oeum.iEf pajt oef que erttperaf om* 
nem fefum : cuftoDiat cotoa tteftta 
efinfeMgenfiaettefttaB.Jnchzffto 

f efu:DfiO noftto.0jr .psopr eff Difet om 
nihus inuocantibus eum omnibns qitf in 
uocanf eum in tetif afc.* . HauDem Domi 
ni loquefuc os mcum. ef beneDicat ontnis 
cato nomen fancfum eius.dStaDalecnfe. 
aili.*. ©eniDtiet nolifatoate relara fa 
. cinotapicbicue. CC" 1" TDbilemuB otttes tniaDeo no< ftro q tti cteattif ofa pet quem ©RicaferciamaDuenfu cmtefa ccntDffa fmtf fccula . Celum 
fltio plutima Iuce cbomfca/et Diuef 
fafuntfpoeta. ©olmmtDifcbema 
nodifi oecue lutta cef etaq? fpleoem 
(ia.ajate/folfi/alta/ plana ac ptofu 
Dafluminaaeifeamplafpaciaque 
Difcummtauee Dentiatqjpluuia. 
jjecfimuIcuncfafibiDeo paftifolt 
milif anf . Jtffic t tn euu fitie fine pet 
fecla laue eo? tua glotia.cmi pzo fa 
utfenofttaptoleDnica. jl)afiintet< 
ta mififli fine cutpafj ob noftta w 
Jicf a.^e ttinitaa ^camttt Df coipof 
ra noftta et «uoa tegae etpioteq,ao 
ef oonee peaatomm Denia". amen. 

(T^emnBumjolMnnem. •!. 

jQ illo fepote: Sl^iCemnt iuoei 

JLab bfetofolimie facetnotea ef 

) leulfaeaDtobannemDtuitettoga* 

tenf eum.^u qute ee f &. cafefltte 

eftref non negauif .& confcflue efl: 

quia non ffi f go cfmftua. £f tntetto 

«auemnteum.ffluiD etgof f5elt>aa 

eefuf(EtDmt.jDonfumPtopl)efa 

eefuf0frefpom>[f.ji?titi.©irerunf 

etgo et.fflufe ee Df tefponffi oemua 

jnequi mifeifif noef ffiuio oicia De 

(etpfof aff 0go w clamiitie in oe 

ferf oioitigite Dta" Dfii/ficuf Dijit efat 

aeptopIjeta.fEf qui miflt fuetanf: 

etafejpbatifele.iEtittfettogaiteraf 

ea:efDijtemtei.ffiuiDetgobapfi?a3 

fi f ti non ea cbtiftua neq$ belpae ne; 

qjpzopbetaf «efpooif eie lobftnea/ 

DicenB.fEgobapfi$oinaqua:ttteDf> 

afifDefttfiftetif quemDoe nefcifie 

3!pfeeftqutpoft meDentutueeft. 

qui anf e me factue eft:cuiue uoit ffi 

DlgmieDf foluameiue cotrfgtarak 

ciamenfi. ©ecmbetbaniafaclaftlf ttanetotsane Dbi etaf iobannee ba 
jrtijane. Ct eoo.iDffy .Eonfottamini et 
iam noUf e tlmeie ecce eni Deua nofiet te * 
tnbuct luoiciii ipfe ucniet t laluoa noo fa 
^vSctificiia ptefen (itStTJwettta 
H^ttbjclsDtte placafuemteitDe : 
Dfef Deuotioni noftre ptoficiaf t fa t 
Iiit I. pct DO. (CfiiS; £tc c tttgo concipief 
etpaticf fmumet locabifut nomenews 
cmmanuel. Botltomunio. 
f^rtDmptie muneribus Dfic qto 
fc^?mue :t)f cumftequeitfaiione 
miftetii:crefcaf ttf e talufia effecfue 
per 00. jjffritMjit pct tofam ebpoma 
oam fumatur nccelTraa oc Dfiica-cfi cpla" 
ef manac.(cqucfi. t • ftcfio libii apocali * 
pftcbcafiioftaanifl-apolMi' Jb> 
■>— f3 Diebueillie : toioif iobanee 
^JLaIumapeiffi:ef ecce equue al 
I bue.et qui feoebat fupei ettm : Do >, 
cabafut fioelie et Derar.ef cimt iuftt 
cia tuoicaf t pugnaf .SDcuIi afit ciue 
f icnf flama ignie: et t capite etua Dp 
aoemafa mulfa ©abeenomen fcti 
ptitm.-quoo nemo nouif ntfi ipfe • 
0t Deflitue erafDeftem afperfa fan 
guine: et Docabafut ttome eiue Det 
bum oei. t eretcitue qui funf in ce 
lo fequebanf ut efi itt equie albie De 
fttti bifltnft albfi munofi . & De 02e 
ipftue ptoceoit glaoiue acuf ue : Df i 
ipfo petcutiaf genf ee . tEf ipfe regef 
eae:i Ditga fettea. (Ef ipfe calcaf f o: 
tulat Dinufuiotie ite oei omnipof e>, 
t ie.0t babet in Deftimenf o ef in fe* 
motefuofctipfum:ieittegumef do 
tninue nominanf ium . 
llliecunBumjolianncni. .!• 
' l -| ^iiiotempote.-Jobanneafe; 
JL. jjimonium petbibet se Dno:i fcigilianafiuifafieoomtaf. clamaf oicate. fjiceiatqucm Ditf 
Dobie qui poft me Detutua eft:t mi 
te me facfua eft.quia piioi me etat . 
Ctoc plenituDineefuenoa omnes 
accepimue cf gmttapzogtatta.aai 
lejc pet mopte oafa ?. gta ef Detifaa 
pei iefBcbtiftum facf a eft . S>cft ne > 
mo DiDit Dnfp . Diticjeittf tta filiua q 
eft itt fitut paf tie ipfe nattauif . 

(J^cquif utnisilia natiuit atis Dfii que ie 
iunefut. %\ oftic.i eueneeit Due milTe can* 
fabfifut. $iffa mafufinalis De ligilia cfi 
meoiia bfc matie fantfi.cf 116 oirrfiiiCSio 
tia i cjtcel.necalll.nec (tteoo. cj)aicomif« 
fa etif De ofiica.fcil? ^emenf 0. fine me 
moiianifipiopace. s>iauaoie3sim( 
fam. SDfficium. 

jJDDie fcietta quia Denief oo 
iwinue 1 faluabif noa 1 ma* 

t neDioebfffe gloztameiua. 
ps.t>m erftetta t plenif uDo eius otbis f et 
tatiim: t taiitif rfi qui babifaf in eo- Dfftn 
Dicifut f et.lfejnic elcifon.lifis Uobi. fMe'. 

vf^yEue qui noa teoempf tonfe no 
A^/ttieannuaeipecfafioneIefffi< 
cae.pietta quefttmue:DfDnigenffS 
f ufi quem teDempfotem lef i fufcipi 
mue:Denienfe quoqj iuDicem fecu* 
tfDiDeamueDnm nofttttm iefum 
cbiittufiliumfuBffluffecum. aico 
tia.b.marie ef jj pacc ffit. efaie ppljf -Wi 
■-p^v )6c Dicif Dtte oeuepzopf ei ff>5 
fA-- ftton faccboefp2opfeibietufa< 
I fem non quiefca . oonec egteoiaf itt 
Df fplenD02 inftue efue . et faluaf 02 
eiueDflampaeaccenDafut.0iWDe 
(Jttnt genfee iuftfi f uu:ef cftcf i icgee 
tiicIiffifufi.efDocabffuttibinome 
ttouttqttOD oeoni notattif .& erie 
cozona gimie i manu oomini:t oj>a nema tegnf in manu oef fuf . JQS Do 
caberiBDIfraDetelicfa.-effettafua 
non Docabitut ampliua Defolaf a . 
©eo Docabet ie Dolunfae mea iea: 
»tefiafuainbabifabifut:qufacotw 
placutfDominoinfe. Mieinferuaj 
IooicifuicpiHoIa.(:aDtomanps. .f. 
IIT J«atiee:paulue fetwuBcbtittt 
I-_ViefkDocatueapoftoIu6:feBte! 
/ gafuemeuangeliumDei.quooan* 
f e ptomifeiaf pei ptopbefae fttoe in 
fciipf ttiia fancfia oe filio (110. qui fav 
cfueefteiei femineoauiD fecunoS 
catnemquip2eDeftinatue ettfiliue 
0eiittDitfufe:fecuDumfpmiumf3 
ctificaf f onie ejr tefutt ecffone motf u 
02umiefucb2itti oomini noftti pet 
qitem accepfmue gtatfam t apoflo* 
lafutn ao obeDienoum fioei in om i 
omnibuegenfibua ptonomineef 
31n quibus eftfa ef Doe Docaf f : fefu 
cb2ittioomtmnoOti. @ ? .0 O Diefcie 
tis quia lienief Dfis ef faluabif noo ef ma * 
ne iiDebifis gloiiom eius.16. ajui tegis if 
tael intcDc qui oeOHris heluf ouem iofcpb 
qui feDes fupct cbetubin appate coiam ef 
ttaim beniamin t manaffe . 
-SecunDummafbeum,. piimoca. 
JO illo fempoze: £um effef oe* 
fponfafamafet iefumaiiaio 
fepb: anf er? conuenitenf inuenfa 1 
m Dfeto babea oe fpitifufancfo. Jo 
fepb atifem Dit etue cum effef uttt'> 
efnoIlefeSftaDucea.-DoIutfoccuIfe 
oimiffeieeam.i5ecaufemeocog(< 
f anf e : ecce angelue Dtti appaittit in 
fotiie ei ofcee Jofepb fiii oauiwtoli 
fimeteaccipeiematiacontugefua. 
SQuoo enim in ea naf u eft : oe fpBfa 
rto eft.paiief aBf filitim: t Docabie jOafluttaJOorotot. 

«omettetafileffi.lPfeenfrautum i 
faciet populfi fuft : a peccaf te eomm 

ffiff? . JEoHite S * 18 ? tincipes ttetttas et 
tleiiamimi>oiteetetnato ef inftoibit tc. 
, s~\$.mxt. Acctcta. 
1 JanobisSoDtietJtnaftiiifafts 
( dM nofttt iefucb tiftf f olenia que pte 
fenttbusfactffictiepteuemtttttsific 
noua f inf nobisut contimtata pet < 
maneSt/etfic petpefua petfeuetent 
Btptofuo mitaculofemonouaejt 
fianf .pet eupem.j__5to. fccueiabttut. 
StoiaonietDtoeWtomnia catofolufate 
oeinoati. (Teoflcomumo. 
i^^v anoWflDtMu wt .emftfiltl 
■1 /mif.cenfifariaffuifaferefpir 
•tate-cuiusceleffimifletiopafcimut 
ct potamut. jQut tccum tmiif . pofl 
t5io.i)t Cupi« • ■fettbtcamuaDomtno . 

3n nocte natiuitafio ofli pofl ii.K.tmttt 
fut a facetootc Dcflifo alba/ ttola i cafuU Uhit reitanjclium anf e altate. 

efu8.3uba6auf genuft ptjateset^r 

— =-■ — ■ r t * J r 
pfitwtTjamai. f.aKsWputt 

' , ■ « f * ■ V «T~ 

•— *""■ 1 

cftom.lEftomaufemBenuif atam 

' _^ ■■__»■■■»,• - ■-_■_ 

-»♦__ ' r _ _ ■ _ 

^ramauf genuftaminaDab.ami; 

__. !L __._■% €.«-_-- _I UU jtaoab afif genuff naaf on.jOaafon 

ftBeitt gemtlf falmott ©pttonau 
_■ — _■_/_; 
fjenuftobefWmfb.fDbefbaufem 

'■"•■•.^ ,.^« /■■" 

penuttteffe.j.ctfcautemt.cnuffoa 

V .!■■■»■ «1«_ 

■ ■ ■ \» 

jtiotegem.©autBaftfre)igenuifta 

*_-_■-• ■ * ■ « 

' ■ *V^.. • « 

lomonemereaqueftitf Diie. #alt^ 

* . " J f ul "^. «* _■- 

tnraaufemBenuffroM.KoboS < : . •"•■*■■■. • • ■ **** . ■ »• J>*V 

■ • • « • • ■ • ■■■■«*■- 

3ufemgenuttabfam.abfaau<em f»tafb(el.©atafbfelaufem genutt 

/■*■»"■* "* *" '** * ■■«" . ■ ■•■■" ■ »V« 

genuff afa. aiaaufemgenuif for> fuobabel. joiobabelaufemejemitt 

". ..■,;•/■■"■. ^j ,..•;*/•"•■.• 

pbafJofapbafaufemrgemilffozS ffeiuD.abfuoauttt^utteIfatbfm' 

*• ■ fc.ff * •". j !_■ . - 'it u «• • . «, « ^ 

J~o:amaufemgenutto$iam.©$fc ^KarbfmaufMngenuttajot.ajot 
'/*/""•". ** L /•/"""-« ■■■*•. 

aoaufemgenuKtoafoan.3oafban mrtemgemittfatw&&aotitbair« 

■y "'""■• ■ ■«■* ,%>v - ■■ «•« /•• 

aufemgenuffatbaj.atbajaufem: penuttatbimatbfmSufemgenuK 

V n "'-. --■■•" • v ... «• - .%. .... genutt ejetbiam. iEjetbiaa aufem flfuD.jgKuDaufemgenuffi:fea$ar.' 

-*-■-*■ • «• , -"■~~*ni •■•^■■v ■ 

penuKmanaffem.S0anaireBauff /Blea^taufemf;emittmafbl.a9a /"*".. ■ ■■•■.*.■ • «••■■•. V 
itobjacobau 
• . ■ *.. .-■■ ■ •«, . v -•"■«,. % 

/oKam.3offaoaufemgenuKfetbo femgenufftoTepb Wrfi marle.©e 
'•"■■■•"' >■.«""•.• ' . .■"".. nfameffrafreaefuefnftanflnfgraf fftianafuoellfefuseiufiiotafurrpa 

,. . ps-ireDefi ^nniirurmitraigalUrafu 

»«. " "•. J! "-" -? «■ * m xA Y\£>mfnu8DirttaDmefi* 

rfonebabltoniaCfpottfrattfmfgrl 1 /fl BlfuomeuBeofuegobo* 

' • • ■■■•■••.. fl JpDfegenuffc.fs.ajuarefte 

JL, ' it,bu*l,'. . , f^-J-^ muetutif senfts:efpopuK 

«onemfrabTrotifBrtetbOnfaBfjenUlf •n«*atfrunri„anta.^uerlfium.^to» 

rfafnejrtettfeDeo. "e>atio. jMtalfaoDomtaf. !OS jguequl bancfacrattllimSno 
^Fdemwriluminle feciftiillu* 

l ftrafioneclarefcere : oa qfumue . W 
cuiuelttciemjifletiaintetra cognos 
uimue : eiue quoqj gauDiie in celo 
peitruamur.ffiuitecum. «icmoiM 

f~\ hcatemarietan tfi. ((jipiafto; 

<V / feueqiiifalutteeferttebeate 

"tnarieDircjinifafe feciiDa/ bumano 
gettett ptemia pieftififti.ftibue r,fu< 
mueWipfamptonobieinfetceDete 
fetttiamue:pet quSmctuimue au< 
ctoiemWfe fufcipete Dttm noftrum 
iefum cbriftti filf um tmtm. Sim te* 

cum. yieMosfMwaihett. if. 

^\^\ jECDiCifona Deue;pepultta 
JL \ gentium qui ambulabaf iri 

i fenebttetWDitlucemmagna.tljabt 
tantibuein tcgiotte wnbte mwtia: 
Ittt otta efl eie. parutilue enim na? 
tuseflnobfatetfilfoafue eft nobie 
0tfactueeflp>incipatuefuper bu* 
metum eiue i et wtabitut nomen 
eiuBaDmitabiIie.coitfi!iatiue/ocua 
foif ie/paf er fufuri (etuli : piittcepe 
pacie . SQult iplicabif eiue imperitt : 
et pacte non etif finie . <&ttpcr foliii 
DauiD/t fupet tegnutn eiue feoebit : 
w cofitmef illuo ef coitobotef in iu/ 
Dicio etiufticia . 3 moDo:ef t>fqj in 
fempitetnu.{3ofifuii(. ti. 
/~Yatiu"tme:appatuif gtafia oet 
V. | fafuafotienoftri omnibuebo 
mtnibue : enioiene noe W abnega» 
teeimpietatemeffeculatia Defioe* 
tia fobrie et iufle et pie Wuamue i» 
boc fecuio.iEtpecfatttee beatS fpem 
etaDuenfumgtotiemagni Deiffal 
uafouenoflri iefu cttfiftt. «uiDeoif 
fetnef ipfu 020 ttobfe:W ride rebime 
tet abomni infquifafermunoaief 
fiibi populnm accepfabilem fecfaf o< tembonoiumoperam. ©ecfdqueV 
te etcrboifate.^n cbtifto iefuoomi 

no HOftrO.O riiBalcEccum ptintipiuni 
in oie litfutte tne in fplcnooubuo fancfo' 
luni : et totcto anf e lunff tum gcnui te . 
ajfua . Iniitooittmtioooiiimomco feoea 
tetf tio mcio ■ Oonec ponant tttimif 00 f uoo 
fcabeUumpeOumfuotnm.0MOaletcife 
icttit.aUeUipa.$Jua.t)ominiis otjit ao 
tttcftltuemcuocstitcgoljcoicsctmifc. 
Scqticttfut. 
\{~\ ato cattunf omnta Domino 
'X^ /pieafjmina^iffabaftmneu 
■ mafaperfftingenoooiganica.ijec 
Diee facrafa in qua noua funt gau« 
Dia munoo plena oeDifa. IJac nocte 
pzecelfa tf onuit et glotia in toce an 
gelica.fulfetuf ef imattia noctc me 
Dia paftozib? lumina. ©mit fouenf 
fua pecozatfttbifo oitia percipifltmri 
nif a. jflaf ue alma Wtglue qui ertaf 
ante fccttla. £ft imenfa in celo glo* 
lia paj t m tcrra. #ic etgo ceii catet 
tta alfiiTime iubilat. tot tanto cano< 
re f remaf alf a poli macbia . ©onef 
1 per ota Iwc in Die glotia noce clata 
teODifa, Oumana coctepenf cuncta 
Oeum naf u in tetra.Confracta funf 
fmperiaboftfecwDeIiu"ima.pa;rin 
fetrateDDifa/ nuttc lefentttt omnia 
nati per ejrozDta ■ <&oIue qui cooioif 
omnta.^olue quituef uromtiia. 
Jpfe fua piefate faluef omnia paca 

1 tatj3na.amen.(j^££uiiiiiiluci^u. 

/ j r ji) illo f empoze:£riit edicf um 
JL_flcefareauguflo : W Defctto 

\ refunjiiiuetfueotbief^ccoefcripfio 
pzima:facta efla ptefioe fpiic rirttto' 
0t ibanf oriiee W pzouferetifur firi 
gultin fuam ciuifafem.ZIfcenDif 
atifem ef iofepb a galifea/oe cittifi 
t e najareal;, in inoeam cinif ati 
bi 
Jnoietwtiutfafiaoomtot. 


oauto que Uocafut betbleem : eotjp 
ettet oe oomo ef familia oaufD.Dt 
ptitetetm cum maiia oefpofafa ft» 
bi Dioie ptegnat e. i act Q eft auf em 
tum etrent ibi:ipleti funt DieaDt pa 
tetet/et peperit filiQ fuum pzfmoge 
nif umiEt pannts eum inuoiuit : ef 
teclfnauif eii tn ptefepfo/ qt nS etaf 
ei locus in Diuetfozto . & pattotes 
etant tn tegione eaoe:toigilantes ef 
cuftoDientesuigfliaa noctisfup2a 
gtegem fuQ. & ecce angehis Do:nf< 
niftefitiurfaillosiefciatffaBDeictr 
cunfulfifiIIoa:eftimuerunffimoie 
magno.lEtDirifillisangeiue.jttoli» 
te timetwEcce enim euangelijo »o 
bisgauoium magnftquoo etitom 
nipopulo:quia naf us eftuobiabo* 
Diefaluafojqui ettcbziffDommua 
t ciuitafe oauiD. & boc uobia figttit 
31nuenietismfanfem pannfsinuo 
Iufum:tpoftfuminptefepfo.etut» 
bitofacfa ettcum angelo multifuto 
milttiecelettis:IauD3tium oeumef 
Dicentium.<01o2fa iti alfiatmis oeo 
ef itt f etta pa* bomf nibue:bone tw< 
luntatis.£teDo.ffl)ffg.letentm celi et 
ejcultettoM antc fneiemBomini quonta" 

^-^Tiieiut. .^ectefa. 

tZlXcepf a f ibi fif Domine qs bo* 
Dfetnefeftiuitatisoblafiototfuagta 
ffalargienfe.petbecfacrofancfa co* 
mercia in illius inuenfamut fomta 
tn quo f ecQ ett nottta fubttanf fa te-> 
f us cbriftue f ilntg f uua dhs nottet . 
SDtlifecfi. j>tcteta Qe beata matia. 
/T\ toneribusttofttisqfumue Do 
'U-Junineptecibueqjfufcepffs.Ke 

■ lettibus nos mQoa mtfterif a:ef ifet 
ceoefe beafa Det geniftice matia cle< 
mentetejcauof.peteuuDe. flrcpic 
fatio feqiteno oicKnc in oibtio o fiicio et Bie buo fcfliufa ef miffifl folctmib j Bfqj a» pu 

riftcationebeaf e matit. etcepfis otfo oitf 

buo epn)banle.ptefatio.fl3Ufa pet icat 

naf t7£3mumcarifee et nocf e facta* 

titTimamteIeb2anfes.g6io.3n tpien 

Oonousfanetoram erWetoante liicifctfi 

genuite. poflcomunio. 

u^a nobfaqsDomine oe> nottet 

'1/WquinatiuitateDtti notttiie 

'furpinoaftequentate gauoemua: 

DignfecSuerfaffonibjaD eius mete 

amurperuenitecontottium.ffiuife 

cum. pogcomuiuo oebeatamatta . 

T-V^CjBc rioacomunio one ptttgef 

JL-Ja ctimlne:ef f nf etceoenf e be* 

CaiamVtiafeinnDirginecelettiere* 

meoii faciaf effecSfottes.pei DRm. 

atemiflactt ;ffimtamuTafacetoooicf> 

piaf .# . i&flBitfus quilienit.lDtus i aoiu* 

toimm.ln lauoibj.a .flluem taoiflis t c. 

.Seo.furmiaatnautotsDiei, £>8m. 

1-oj tot fulgeblt bofie fnpn notFcia; 

■I inatuottlnobisBttotDocabitut 

gi^sSjUomitabilis otuo ptinteps patif 

( patet fufun fetuli tui' tegni no etif ttmo. 

jt IDSs ttgnauif oecotcm moufus cfl:iou 

f uo e!t o Ss tbifituDinl ef piccinrit fe. U y t 

lie.dfflona in etceliio. (HDtaf io. 

JT\ jaejaotpotensDeuBMfqulna 

! \J uatcamafi»eibttuiluce pet* 

?QDimur:bocinnottro refpIenDeat 

opeie:quoo petftoe fulgef in menfe 

pet eun8,<9emo.fcf anaflafe tffi.ctp 

i>~\a cjfumus oipof ena oeua : iT 

/ \_/cpt beafe anaflafie matfptw 

'tue folettnfa colimus : eiua apuo fe 

paftoctnlafenttamua.petDttm. 

€ i.ettioj>faieptopbete. Iji.tap. 

-» T5cDicitDominuBDeua.©pfrf 

IJtuB otil fuper me eo cp Dmerif 

v tttelSbannuncianDum manfuefia 

ntffft me.$t meoeret 9f tttis coioe: 
jiMiuiteOomtvii. p(p:eDicaamcapfiirts (tioulijettfia 
ef ciaufi6apertione.$>f pteoicatem 
anttfi placab ilem ottoret oiem Dlti< 
otiie Deo nofho.SX cottfolatet oms 
(itgentes:e( ponetem foitif uoine lu 
gentibus fpon ._= t oatem eiocoionS 
p20Cinete:olefi gauoii p:o ludu/pal 
lium lauoie pto fpititu ntetotis . et 
Docabfitui in ea fotf eo iufticie:plan 
tafioDniaoglotificaDum. 0cceoo> 
mimieauDitfifecit:in erftemiefet* 
te • 5©tcif e filie fyon. ecce falitafoj 
fuusDenitieccemetcee duemmeo 
ef opue illiue tmam ipfo . tst ww> 
btinf coe populue faticf tie:i coepf f a 

DominoOeonOtTtO. (; icauifiitfme 
iiitctuallo.Botitum, iii.rap. 

QatiOimc : appatuit bcttigttf t 
tae et Irumamfao : faluaf 02is 
1 1 ou ti De i . j . ott e t o pe t ib; ittfticie q 
fecimus noo?feo fecunofi fuam mfc 
fericoiDia faluosnoe fecit.pet laua 
tbmm tegenetatiois et tenouaf tots 
fpitif uffScf i que cffiiDit.ii noe abfi* 
De:peiiefumcbtifi0(aluaf02emno 
fimm . _)f iuftificaf i gtatia ipfius : 
beteoes fimue fecfioum fpem trife 
etetne . 3ln c fntffo iefu :ono nottto . 
«5? .&cncoictuo qutDenit in nomine oiii 
ocuo oRa ct ulutif nobio-tf.a Oomino fa< 
cf nm cfi iflnO et cfi mitabilc in oculie no* 
ati8.<E>p.icif£.ail5.*,1t)88tcgnanitoc' 
coiem inouif /ioint oiio foif ifuoine et _ ic* 
riniiffetriifufe. ^_£(qnctttta. 

BtDnenf tegf nafonoua canffe 
ca allclttpa . Cuius patet fecif 
otiiia mafetett .itrjo factaf ifffma. 
<_5enetans pec nefcit femina' illa ett 
fine Dtto gtauioa . SDetbfi cotoepa* 
ttis genif fi anfe fecula.fllu' mattfs 
gertit ctnpotaf u poft tlpota. <_> nn> 
tageniiuia/ofnipettoaitafitiifae. fas.#icfe nafcifu . fili oeiDafef tuo 
cocti fpitifu oiretunf • ©icfe oticttte 
lauoeefibi canfSf pacem feitisatto 
gcli twciatif.elemeiifaijiilfttectlti 
latanf . iDms fancf i gauoentes iubi 
(ant.#aIuecIamanDonoect_;faIua 
_3eifa3in_fotiiefttna.£_>fp!e;tt>fis 
amett. «btcunoiUucam. ti, 

^"ir DiUbtepote-.pauotesloquef 
JL^tenfutaoinuice.^tSfeamus 

( vtqf bef . Iee:e< DiDeanV ftoc Deibfi 
quoo facffi cfl q8 fecif ons/ef ofleoif 
nobie. &. Denetfif /eflinanf ee:t iue 
netunf maiiS ef tofepl) et infanf em 
pofitfi in ptefcpio. _)tDctttcs autem 
cotjitoticiittii oe Detbo qS oictfi etat 
illis oe pueto Iwc. jEf oes .ttf auoie* 
tunf mitaf i ffif :ef De t)is . Dicfa etSf 
a paftottbj ao ipoe.a, atiaauf e con 
fetuabat oia Detba bec : cofetens in 
cotoe f uo-iBt teuetfi (ut padotes t_ lo 
tificif es ef Iauoanfes oeu : in otbus 
. auoietanf ef DiDetSt ficuf Dicf fi cft 

aD iII06.£teDO.fl>ff?!.lDeuseni firma* 
uit oibcm fcire cnii non _moucbifur.r)ara 
tii feoes tua dcus etfunc a feculo tn co. 
/T\ jDneta .e Oomine il&etif. 
Ji__nafiui(a(iet)ODietnemiBeriie 
i apfaj)uentat:WficutI)omogenif» 
f oem tefulftf oeue:fic nobis hcc tet* 
tfttaftibftaitfiagfeiaf .uoDOiitinft 
elt.peteunS._bec?.Sefacfaana(iafia 
i-^i 5Dfclpei.fumusOfte munets 
JZZJ DignSf ei ob(a(a.ef beaf e ana* 
fiafie ffiffiangattf ib; metif fe:ao no 
flte faluffe aurilift piouctiiie conce' 
De.pet ofim.piefafio. fflufa pet icar 
tiitf i. fomutfi canf ce ef oiem iact a« 

fitTfmam- C6munio._rriilfa fttia fyon 
lauoa filia bictuialem mexcj fuiiolcnif 
fancfuscffaliiafoimuttof. poQco. 
bit jQaftuifaeoommi. i-grS^SDiueiroaJifumusBne facta 

JL^Y mentifempetnouifaenata* 

/lianttfaurekcuiuenafiuifaeringu* 

larie bumanS tepulif »ef ufiaf em. 

Pei.pottcdio oc fancf a anaflafia. 
r-£patiafli Bttefamtlii tuam mu 
CT5 nerib; facrie . eiua quefumue 
lempetifetuentione noerefoue:cu< 
(U9 fofennia celetaamua.pet onm 
(plii oic naciuifatis tmi.aB piocctliorie. 
» .TDcfccnoit oe celio cum raofa. f&\%. 
3riflafionctS.SDctbumcato.3npuIpiV 
to.tffitt.Jjn ptincipio. 70> inttoifum cbo> 
B.an.gotlcbitlnis. aDmitfa.S>fScium. 

5Dcrnn!ui!c(tnot)i9 

ct ftfiae Ofituo eflna 

bts raiua impciium 

fupccbumrrftrius. 

ttoocabifurnomen 

ciui ntagni confilii 

angc Iu3. pfalmiiB. 

' itimfafeoommocanficum nouum:iruia 

mlrabiUa fccif . «Jloiia fn excelfis Bco. 

£>iafio. /~vtf)ticeoe qfumue omjSe oeue : 
v^AjrtnoaDnigenififuinouapet 
camem naf iuifae Itbetet : quoe fub 
peccatf tugo ttetutta fetuif us f citef . 
peteiuioeDfim- ^ullamcmoiia. 
(nficcfiocfaieptopbcfc. lii.cap. 
V^r*ec Dicit nna oeue. propf et boc 
Jl^ lfcief populua meue nome me 
' um m bie tlfa:qi egotpfe qui loqtie^ 
batecceaflu. ffltiapulcbtiutpetmo 
teepeDeeannitciantie ef ptcoicafis 
pacem.anminciatte bonu pieoican 
fiarafufcm.Dicctttta.^pon.lQegtta 
bif Deua tuue. SDojr (pcculat of f uo> 
ntm. I euaticriif ttocem.-ttmuf fau* 
Dabuf .quia ocufo ao ot ulfrbioebSf : 
cumc6uetfettfDftefpon.<0auDefe» 
taitoate fimul Defetta bienifaie; : cu 
cofolatue ? Dti e populfi fuum/ tcoc» 
mif bierufale. parauif ofta biacbiit 
fanctit ftium.-ittoculfe otm gcttf f (t . 
(E t Dioebitnt omee finee f erre:fatu< 
tareDeinofhf. aojebieos. i.cap. 
U TT jJaftec:S0uftipbatiemuIftef 

1 Vmmopfa/ off m Deue foquene 

I pafttbttnp2opbefie:nouiu1imeDie<< 
bue iftie IocuP cft nobf e in filio aui 
conflituif beteocm WtmetfoiS. pet 
cjuem fecit t fecula. fflui cft fit fplett 
oot glotie et figuta fubftanf ie eiue 
pot taneii; omia Detbouirt uf fe ftte. 
putgafione pcccafo^facieits.-fcoef 
ao oerf etam maieflaf f s f n ercelfie . 
tCU o melio: angelfe effectue : ffo 
Oifletetiue pte illie nomen bereoifa 
uit. Cuienioirif aliquSooangelo? 
ftliue mCee f u/ego booie gcnui f ef 
& rurfu.Cgo ero illi in pafre.-ef ffje 
erif micbi in filiS & cumife? fnf to 
ourit pfiogenif m oibi f etre.-oirif . 
fEtaootenf eS oeeangelf oet. & ao 
angeloeqDeoicif.jQuifacitangeloe 
jijafiuttasooitimf. fuoBfpfiBiefmifttos fuos.flamam 
igttiB.3D filifi aute. Cbzonus tuua 
oeus in feculuj feculi : Wtga eqtatis 
tiirga regni f ui. i©i!crt(ti iufticiam 
e( ooifti infquita(e:p20pterea Uttjrtf 
(eoeusseusfuusoleo ertiltationis 
pie patficipitiuf tufs.{5t tu itt ptincf 
pio ofte f etta funoa(ti:et opeta ma* 
nuum (uatfi fun( celi. 3!pfi petibfit 
(u aufem petmanebis : et omcs t>t 
ueftimetum tjetetafcent . {Et Deluf 
amictumutabiseosiet mufabfifur 
'Cu aute ioemipfe ea:ef amti tui nS 

fleficiettf .0?.)MiraBi omncs fineo tm 
tf falufare Ori uofirt.tuMaf r oro ois teirffl 
Tb.flotwn frnf oRo falufare ftifi anfr ro> 
fpr cf imi gentifi trur (aiiif iititiria ftiiim . 
<Sj ttt.aila.JtJ.loitB faittntaf uo illu jif 
nobistenitr (jcnfro rf aooiafroftm. quia 
Ijocie OffmiDi» lusrinagtirt fuprr fettam. 

i^ffiziflitjooierna (pSequeria. 
\^^nucpangifeomneBDna.arIe< 
lupa.ftoce (imul gfona natiuitatf s 
fefta. jOuoDab8rawfac(umer# 
bete fe Doluit. Sfiuuoo que teoemif 
na" Denetat oe fcoc pa(tis Domttni s 
jDficiat angelus paftoribus qui ma 
giiottrauf gatiDio. ptcfepiopttcrft 
matia pofuit in ftabulfijDagft t im 
Otttlus a quo tegitut ois munous . 
5Digila"f es paftotes auoiflt cbomm. 
angelicfi i celis pfallente glia / laus 
oecus i ercelfis oeo. ffltie ippbef e cti; 
c(i ptcconiarfit olim.^a appatef fot 
ma qua iitDiiif ons que Ditgo ma« 
tcrp.iiiitfecut.erigiiofrgifDiiierfo 
tio q anta coDiDit ac polft jflon aftra 
elegif ito autif ica non tutila Dentf i 
loca.Sparia geif rir etuItauif.ico(a< 
minata altfettira eft auetae oium 
Drim^ofepbDaloe auoifa recolebaf 
aomMoo ref ractabaf cur ei acP bu< itifceiitoDicucmrcf.StgonifusMfoV 
nisabangelo.Dtinegpptfi fugeref 
oim patuulo f5eroDeuripifi fugeref 
qui qrif cbtiftft Df eii occioeret. jDos 
quoqj ipffi aootem^.ipffiq; oepiece 
mut ftmul oesjOolfra Df relaret ot; 
licta bonis oif ef pcrcnib; pet etema 

fCta.S. i jfnitifi Ctt cuaj.fcctmliuiprj.t. 

^-TTTtlpiincipio etatDerbvi:efDet 
_JL,bum etat apuo oeu.et oe'erat 
I UEtbu.f)occratiitp2icipioapuDDc? 
um.jDia per ipfu (atta fuf :t ffne ip 
fo facf fi efl nicfjil. sauoo factft efl in 
ipfo Tjifa etaf :et u:f a etat lux fjoim 
ef lur in fenebtis Iuce(:e( f enebte ea" 
non aptebenDerfif .tfuit bo miflus a 
Deo:winomceratiorja"ftes.fjjicDe< 
mf in f efiimoniu Df f cffiortifi perbi 
betef oe Iuie.Df oes creoeret per illfi 
ffl etat illc Iur:ft ut feftimonifi pet 
tjiberet dc luie.iErat Iitr Dcra q tllu< 
miat omnerjoicmtjaiicnte inljftc 
munofi.Jn mfioo erat et mflous rt 
ipm factus i ef mfious eum non co 
guoiiif . jTti <ppjia DcitiCcf fui efi 116 
tecepetfit fliuof quof aute rcceperfif 
efiDeoiteispoteQateftlios ocifierf. 
Ijis q ct cofit in noie cf . fflui no er (a" 
guimb; :neq$ er. tjoffitate catnis m 
q; er tjolfitate tjiri fj cr oeo naf i ffit 
1Bt tjetbfi cato facf fi cft.ef Ijitauif in 
nobis.£t tjioim^ gloiia etus gliam 
quaft tmigeniti a pie pictifi gtaf ie: 
ef t>etitatiB.Cteoo . ggg .sr-ui (fif tttt 

1 tua ett trrra. oibr frrra? ct plenituDuie 
n' tu fittiafti.mfhtia t tuDttift pirparafio 

O^Iafaqs CrTtoiofnt.Jcrf. 
onemuneta nouaunigenifi 
f ii! naf iuifate fcifica.-nofq; pet tjeca 
pcf 0? nro? maculis cmfiDap eunS 
BiefB.ffi B icatfi.£6(cS(es.sj.iDioe 
rfif oto finra (tirc (alufiur ori nr i.pofito 

biii ^fepfaniptotbomatf. I ./'"^eftacieoipofeneDeuemtna 
(L Kue t>oote faluatoi mftDi.ficuf 
I «tiine nobio genetatioio eft attcf ot : 

ita et imoitalitatto fif ipfe latgff ot . 

jaauifecft. (Jtefcfmwfiflgp&MH*.®!?* 

mafuti.2DmiiuPuer nafus.Uequite oia 
necettaria buiuo miue in paruo fctuitio 
oe beata matia. £>i onica fuM W.eflio 
DtinDienaiwitatiflOtn. GlSmtium- 

eKenimfeoetunfpiincipesefaB 
uetfutn me loquebanf ut.ef (nfe 
qui Bfetufi funt meratiuua me 
oomine oeus mcus.quia fetuus fuuo ercr 
cebatur m iulrf ftcaf ionibus fuifejs. »ea 
tiimmaculatiinWaiquiambiiiahfinlt* 

Ogtooinini. (("ffiMLfto, 
atjntpofenofempifenie oeue 
qui ptimiciaa matf ptfi in beaff Ieui 
fe ftcpbani faguine DeDicatti.ttibue 
ejfumueDtptonobie infeiceflbtejri 
ttat:quiptofuieetiam petfecutoi- 
buaeicotauKDominftnofttum ieffi 
cbuftumfiliumfufi. ffluitecumDi 
uit.^iiJtemenffliatiI?ecHoacfuum 

'-Tr^atiotloio ium Si-iW> 

JjL Jp Diebuf ifli8:©fepbanit9ple 
fnue gtatia ef fottituDie facf ebaf pto 
Digia/ et flgtta magna in populo . 
^uttcjcemnt auf em quioS De fpna 
goga. que appellabatut libetf fno?/ 
ef cptenenfiumiet alejtanotfno?. ef 
eotum qui etanf a cilicia ef afia/oif * 
putanf eg cum ftepbano- & non po 
f etanf tefiftete fapienf ie : ef fpitif tif 
qui loquebafut. auDfenfee aufem 
becoiflecabanfnt coioibuafuie :et 
OttDebanf oenf ibua in eum . £um 
aufemcilefftepbanu9plenu9fpiti' 
tu fancfo/inf enoeng in celum DiDit 
glottam Dei:etiefum ftanf em a Det 
ttf 9 Del/ef atf.0cce Dioeo celog ape» 
toa:ef filium bomia flanf em a txp ftieDitfuft9Def.(EitcIamanfesaufe 
Doce magna continuetftf aute8 iu> 
ae : et impetfi fetetunf Dnanfmlf et 
in eum . fEf eitcienf ee eum etf ta cf* 
uifatemaapioabanf .0f feftea oepo 
fuewnfDertlmenfafuafecuepeDef 
aDoIefceniieiqutDocabafut faulu9 
ffitlapiDabantfiepbanumiHttocan 
f em et oicenf em. S>tie iefu : fufcipe 
fpitif um meum. pofitieautem ge 
nibua:clamauit we magna Dicee 
^omineneftatuaoilltetioc pecca» 
tum. & tum l)ot Dixiffef :obDozmi* 
uif tn Domino.n^taoalc, £>amBtpiin 
cipes ef aouetfum me ioquebaufut ef ini < 
qui peifecufi funf mt . Sfus • aoimta me 
tomine oeusmeus faluum me fac piopf ei 
mtfeticoioia fuam. «StaBalejeif etef ut. 
ailetm>a.?f>. $>ioeo cclos apetf os et iefum 
uanteaoerfrtsiiitfurlsDei, 4>ejwifja. 
/ 1 \ agnua oeua inDntueaa f etta 
Vl/allelupa-a^agnautfeiuaDbif 
q; omiiia in celo af q; in tetta opeta 
swf efl ter tegum/Dne omnifi a pa 
f te gerafua anf e fecula • £uiue catf < 
fa9t>etacelo fubleuafftepbanfi oe 
f etta . atqj petenni Dif a otnaf can* 
Dioa Dignifet cotona. pienua ef eni 
flepbanu9Deifafeafq;gtatia.at)a* 
gnaDabatpzoDigfa DoceneDetltu» 
ma oogmata. £um auf em pteoica 
tef iam ptefentia. jSoftte teoempf f 
onfa noua gauoiajrinf enfo in fttpet 
napafetcelifanua.©itifq?ciicun* 
ftanti plebi Doce publica.©acta ple 
nue gtaf ia . UJcce oei Dioeo aomita! 
bilemgloitS.CIatifatefulgiDaafq? 
ieffttlanfein^tufieDeiDejtfetaCfi 
l;oc auDiffef f pia gena iuoaica. £>5e 
ftemiffi concia . ffluaflaf lapioibue 
ftepbani mebta.#; ft af fotf if et pa< 
f iee matfpt ef otaf , j5e eie jrjie nojtS ^obanntaeuangelttte. ftatuae . #eo fam accipe animam 
mesi.(£t cum boc Dirittet/in Dfto ob< 
ooitmtitf pace ef etna ■ Cu et nobie 
matfptoflepbancfepitetna ipetta 

gailOta.amett. iMnatbrum. rrfff 

1- f TQtilofempote®icebafieuis 
JL. f utbia iuoeo?: et ptinciptb; fa 

fcetDof 8. tEcce ego mif to ao Doa pto 
pbefae ef fapienf ee t fcribaa.et et tfc 
Ite occioefta cf crucifigefie/etejf eia 
flatjellabitta infpnagogie Deflrie. 
gt pertequemint oe ciuifafe f n clui> 
tatem: Dt Deniat fuper »oe oiefan> 
gttie mfttte qui effutiie ett fup f erra 
a fangufeabef iuttf Dfq; ao faitgui 
nem ;acbarie filii batacbte. qui occf 
Dittiemfet tepluet alfate. amen oi 
co Dobie:Deniet bcc ota fup ajeneta< 
tiotie iftit Qiemfale biemfalem que 
occioie ptorjbefae: t lapioae eoe qui 
ao f e tniflt funf ? ffluotieeDoltu; con 
gtegate ftlioatuoaf aomooitgaili 
na congtecjaf pulloe fuoe fub alae : 
et nolu iftif 0cce reuffiuieftir Dobie 
DomuaDeftraDeferfa. ©ttoeitiDo 
biemo me Dioebitie a mooo- Donec 
Dicaf ie. &fiDictus qui Denitun note 

Dfii.Ctcto.25ff?. Clcgc mnt apoffoli ffc 
pbanfi lt uita plenu froc ct fpfifancf o. quc 
lapioauerunf iuoei oianfe ef bicmte' • ofic 
trfuarripefpmmrumaliclupa Scrteta 
r^jr©fctpeoftemuneta ptofolrti 
tTJnifafe ptof bomatfptia tui fle < 
pTmttw qt tlliim paflto glouofu cffe 
cif :fic noe ocuofio teDDat iitnoctioe. 
per.(5icfafio.fl!ufa pet icant.it i. £5 
mumcantee.Mfupfa. <xoto. ttftare/ 

los aperf 08 cf iefum flante a orrf rio iirfu 

fis ori. ofie icfu acripe fpm mcfi.i nc ffafu 

, m illio boc perraf ii. qi ncfrifit rniig fattfif. 

ZZV5Drflieftirnobf6Dtte pottto. 
J^Mtmpfa mpft eria : ef fttletce i oenfebeafo ftepbanoptofbomaitp 
re fuo:fepiferna noep:ofectfone co= 
finnenf.perDO. TPitfanch iobanit) 
nii(famafii.£>ffiTi.piiet. ccfeta oia it i 
ccafhno nanuifaffa. cu memia btaf e ma < 
riecCfanrfitfepbanifanfii. Jncfnca&i 
erit pjorettio fiat Df in oie :nafiui(a(iri. 
aomiffaiu.SDfficium. 

J8 mcDio etcleue apetuif oe 
cfueef impleuit euonetpu 
fapieitftetinfelutfua-ftola 
gloiie utoiilf eu.pj. Konfi cff confitoi 
ottafpfallrrenoiftioalfifume.Iivue. 
01o!iainficelfiooro. Diafio. 

e~£defiafuacleDnc benipua 
illuftta:DfbeattiobSnieapo 
ftoli f ui ef ettagelifte illuiaf a Doctrt> 
nia:ao Dona pueinaf fepifetua.pet 
^Julla mSo.Xectio lifui (apif f ie. 0cclej:b 

/~\SDi ffmef oeii:facicf bona . gf 
Vo/qui' contineeettuiflicieappzc 
\)i oef iliSiet obttiabtt illi quafi ma » 
fetbonozificafa.Cibabif tllu pane 
Difeefmfettecfue:efaquafapfenfie 
falufarie pof abif illtt & firmabif ut 
in illo et non flectef ur: ef conf ittebif 
iilu.et non conffioct ur : ef eraltabif 
illtt apiio ptorimoefttoe 3ln tneoio 
ecclette apctief oe eitis . e t implebif 
ett Dfie fpu faptentte et inf ellecf ue.t 
ftola glotie inouif efi • Jocunoifaf i 
et erultaf tonc: f befaurijabtf fup efi 
0f noie efetno bereoifabifeii:Dna 
Dena nottet .rgg. firiif fermo inf ct fta i 
trro<)'otfripuliiotlIcnoumoiit!ir.J).l>ro 
ftr cum Doio manere Ooncc Deniom fu me 
fecnierc.c^rcuijiitaito.ailclu)>a.SJ. 
fitc elf oiftipulits ille qui teff imonium prt 
Ijrbet Oe big cf ftimus quia lf rtim eli ttffi 
^ ntoniitm ciuo . (f icquenfia . 

1 obannee tefucteifto tnulfum 
_JLjiiIecfe Ditgo alleluca. tEu et' 
* biiii ^aucto?innocenftum amote catnale. 3n naui patenf em 
Iiquifti.Cu lene coniugte pecf ue re 
fptiiftimefrfamfecufuB.SKeiuepe 
ctoiis facta meiuiOea fluenfa pof a< 
ie. f£m$ tn fente pofif ua gltam co 
fpejiftifiliiDei.tfJuefolOfancfiem 
Wfacteoifut confuenDaeflepeteni 
'Ce cbiiftue in ctuce f tiflpbang tna* 
trifueDeDttcuftoDe.£>ti)itgotHtBt 
nem feiuaiea.af qj cutam fuppeoi * 
taiee.^ufecatcetefiagtieq; ftacf 
teftimonio piojcpf ee gauifue . 31oe 
motfuoe fufcifae.inq; iefu noie ue« 
nenum fotfe Dirie.Cfbi futnuof a> 
cifum cef etfe DetbO fuu paf ei teue * 
laf . Cu noa omea ptecibua teDttlia 
apuo oeO tempei comenDa.3!oban 

neexpicate. JicnmOfiiobamif.Blfi. 

^"TjO illo f empote:J£>irif iefua pe 
JL_fto #eqteme.£8tietfuepeft' 

I Dioit illfl DifcipulO que Diligebat ie- 
ma f equenf e\ quf uecubuit tn cena 
fupei pecf ue eiuen oirit.©ne: qute 
eft qui f taoef teftfyuc etgo cu t>ioif < 
tet peftu9:Dirif iefu ©ne:bic aufem 
quiDfS>i):if ei iefue. #ic eum toolo 
manete: oonec DeniS. ffluio ao f e t 
Cumefequetef eiufetgo fetmo 
f fte tf ei fiattee : q: oifcipttlue ille nS 
mo:ifut.et no Dinf ei ieflte nB mo* 
tif ut : feo flc eO Dolo maneie oonec 
veitut.quiD ao t ef f>k eft Difcipulue 
tlle qui teflimoniO peibibef De bfe:t 
fcripftf I;cc . ef fcfmue q: Detfl eft:f e 
fhmoniG eiu9, ctt Do.sffc.iiifmo w 

patma floicbit ficufccbius qiicinlirj.ino 
cflraultiplicabitnt. (, Sectcfa. 
f ""ZVjDfcipe muneia qo one que i 
r^7 eiug tibi folennifafeoefetf» 
5ntia:cuitis noe conf iDiitms paf toci 
nio libeiaii. peiDo. joicfafio . ffluia 
pei tcatnati.C6muuicafes.tjt fupm. C6io.er,iif fcrmo taf ci ftaf tf s V uifripitf 
lus illc non moi if ur • t non Di rtf i r fuo non 
moiititr I; fic cii Dolo nmncrc Dotirr Drnia 

vjO. efecticibopofuq; Iflboflroio. 
jLjceleftiDeua noftei f e fuppticee 
| Depzccamut:DftcuiUBfieccomme* 
mozaf ione petcepimue : eiue mimi 
amutefp:ecib;.petDftm. g>iefan 
cf op innoccnfiii.ajiffa mafu JDuet na; 
ttts. t c.M in craflino natiuif affe. cfi mco 
tiabtl matie, fcti fl epbani, tf fcf i tobanis 
fm.JjiDiticafuctitfiatmoceutoljtinoit 
nafinitafis. HomilTmii- fljfncium. 

Oo:e infanfiit oeue ef laith 
um petferiflf fauoem p«t< 
fetinimicoofuoe. f>s. t>m 

Dfra noftct ifaDmliabiie cfinoinfii fnum 
ta Dniuerfa f f rta.T;)'iif <3lia in cj. £>i6. 

/(~\ eue cuiue boDieina Die pteco; 

L_y nium innocefeemaifpteeno 

MoquettDo feo mottenoo confefli fuf 

oiaitinobtsDicio?maIa motfifica 

Df ftDe f tiit qua lingua ttoftta loqui 

f ii i:ef w monbf vlta faf eaftit. pct. 

.Ouila meo. Icr.li. apoca-D.io.apIi-imi 

w "|" /)Diebu9iIIfe:S)iDifuptamS 
_JLjemfponagnflftanfe:etcum 
. eo centGquaDiagifaqttaf fuomtilia 
babenf eenomen eius.cf nomcn pa 
trie eiue fcripf Q in fiofibue fttfe. jEf 
atiDuii Doce De telo fatirp Doce aqua 
ntm mulf aiQ: t f attf Doce fonif tui 
magni.et Doce quS auDiuWicuf cp 
tbatcDo? cptbaii;anftOincpfbatfe 
fius.ef canf abanf quafi canticO na 
uum anf e feoe oei:et anf e qtiaf fuoi 
atafia ef feniotee. ef nemo pofetat 
Dicete canticQ : nift illa cenf umqua 
Dtaginfaquatfuojmilia qui empfi 
fmtf oe f eiia.f5i funf qui cQ mulie < 
libua non mntcoittquinafiitiitgtee 
eni funt. £5i fequOfui agnu:quocO* ©ancfo?mnocenftum. (15 fettf.0(empff fimfejcomnfbus: 
piimff fe oeo et agtto. ffif in oze eo?: 
non efl inuentft menoacium ©ine 
tnacuIafunf:anfet()2onuDei. «5?. 

aianofftaticutpaffct rvrpf a ^ t>e laqitco 
ucti.itifift.ft. laqiicus conf tittio cfl t noa 
Iibctafi fumufi.aoiutotiitm nofltu in no * 
mtnc Dtiiqui fectf celfi ct teta. ifijrjritc. 
ail5.J6. 6i funt qui cfi mulirooj no fnnf 
coinqutnafi Uitgmra eni pnaferut. Sejp 

OtEIfapuericottctcpCt mefoDta 
allelupa piainnocenffi cofett 
tes f tipuoia . ffluos infans cbitttus 
l)Oi)iet>eiitaDauta.®osttucioauit 
ftenoenofnfanfa. fJeroDisftatiDis 
ob nulfa trtmtna.Jtt bef bf ec ipfius 
cuncfa et pet conftnia • a bimaf u ef 
tnfta tuyta nafccot tepoza. {r)erooes 
rer clmfii naf i Berens f nfelijc impe / 
ria. ^ftif tciitff fof us i erigit arma fu 
petba Dcjf cra. joucrtf Incie et ccb re 
aem cum mente tutbioa.VX cjrtin > 
guat qui Vitam pteftaf pet fua iacu 
Ia.S>u non ttilcf iiifuert fnre fpren< 
Dfoam iicbiilofaqnerenftB pecfoza . 
J ta fcr tief f tauDes augct bct ooess fc 
uu8ttperDafpfo?agmina.£atrta 
milittt Dtiv tnnuiua aggregaf / fertft 
figit in mebta tenera . 3lntet Dbera 
laccfftmtttanicrp fanguinfsfietef 
coagula. 0o(hs natute natos euifce 
raf af f|; fugufaf . atif e pzoftemif $ 
etaa patuufa fumaf roboia .sauiibe 
afafitf innocenftt ab beroDecefa coz 
pufculaf toiafelices criftQt mafres 
que fitDcnmt talia picoi oza f €> nil 
ces fnnocef um acies. o pia lacfenfQ 
pzo cbzlflo ccrf amttta .piWios f m ■ 
cioaf ur mflfa.mebzis er fenerfs ma 
nanflacfisflumina.ciuesangelici 
tteninnf in obuiif.SDira Dtcfozfa.tf 
fecapfatpzemiafurba c3Di0iftitna tt cbzitte pet imus mef e Deuof iffi i 

ma.Jliottta qui Denittirefozmarcfe 

cula imiocenf glozia. perfmi nos 

. coceDaBpefetna.ame..§mitj!ctMi. 

1~J3 illo tepote: angelus Dtit ap 
pamit fn fonfs iofepb:Dtccns. 
I ©tirgeefaccfpepuerftefmafteef* 
et f ttge in egpptQ:ef etto ibf Dfqj DQ 
DicS tibi. tfututQ ett eni: Dt betooes 
quetat pttetft ao peraemm eu • ffluf 
confurgens. accepf t ptterQ ef maf te 
ciiia nocf e. i feceflif i n egppf u: t eraf 
fbf MqtaDobtfii bctoDia. ft>f aotnt 
plerefur quoo Dicfu t a Dfio per pzo* 
pbefa^f cenf e. {E jc egipf o Docauf fiff 
um meu.^Gc beroDco Dibens q> il? 
lutus eflef a magf s:f raftts cft Daloe 
& mittens/octioit omspuetosquf 
eranf fn bef blee/ef in oibus fiuibua 
eius a bimatu et tttfra fecunou f em 
pus quoD crqiiificraf a magis OTtc 
abiinplcfum ett :quoD Dictum eft 
pernieremiSp2opbetaDicenfe.\Doic 
i n rama auof fa etl.-plozaf us ef DIu/ 
laf us racfiel plozans ff Ifos fuos . fff 
noluf t confol.irirqz non funf . sjm 

£>ff?.aianoflmucufpartcrrrcpfatfloc 
laquro uenanfium. laqueuo confrifus cfi 
etnos libctafi fumus. t^Secief a 
1 1 IBefto Dne munetibM innocf 
tlijium marf rtQ f uo? fcfffuff a > 
J te facranois ef ptella.-bf eo? ffncerf * 
f ate poffimus fmffatf: quo? tibi Df< 
caf 3 Denetamur f nfanf iam.per 8. 
ptefaft octconi.Uffupia.g6 io. 'Ootir.i 
ma auoifa cfl ploiafuo ct ululafuo raclicl 
ploiao ftltos utoo noluif tofol.iri rjinofttf 

yJ ir~ 1 SDftuaoneDonapcejaaLcgio 
VjL^fmusiquefancfosntnocen i 
tum nobis piedbus t mefefie ffs Di- 
feparfferef efetne fntaasconfette 
fiibfioiit.pct oommtnn iiofitu . ©nicainfiaocf.nati. _>iefanceifbomtmatf)>!to.©ulBJiia' 
eufinaIis.SPfttti.puei nafus.ef cWln 
ctaffinonafiuieaei6.cumeo.b.matie/fcto 
tum ffepttani iofianis cf moccntiit . J>i oni 
ca fueiit:ptoceuto fiae W in oje nafi. 3B 
maioie miffa.SDffm.lLetaWf ut iuftus. 
Keguite in eoitonius mat.ftjNicoSlia i ei 
, Y^jguapiocuiuaetcicCia sai. 
'1 /gioiiotue mattptet pontifejt 
\ tijamm I slaoiie impio? occubuit : 
pjetta c\e:»f oee qui eius implotanf 
auiilifi:pef if ionle f ue falutate con < 
fequatur effectii.pet do. /Mia meo. 
fipia.^eatuaDitquifuffetf.iSf.po 
fuifli Bncaila.*. 3uflus non contutba* 
bieut.*cquaia.@upnemattia . »ni 1 
tonfef. guage. fficjO fu paftot bonus . 
et ftc ftnifut.pto ouibua mefe.Keiroite 
in oiiica fecitoa poff pafcba- £___>. £>ffc 
Cgloiia cf bonoie coto. f.r.&£e___i ,_ 

QjDefumue omps oeusiuf pet 
^aitc boftiamfalufatemquS 
f ue fupplicif et offetimue maieftaf i 
inferceDenfe beaf o f boma arcbipte < 
fuieefmarfpteriio/anoftriemiiDe 
muiDeIicfie:efabboftiiilfbetemut 
(nfioiia.pet DO.1cneM0.SQ2 pet icai 
nati.£omunicanfes. *t fupm. £6io. 
OJacjnaettglotia. pottcomnnio. 
o. SJppliceefeiogamuabmpet 
C__) mifcricote oetie : t)t bec facta t 
meia que fupfimus: tttferceDefe be< 
.atofboma arcbipiefule ef matftue 
f uo/ab oibus noa pctie mttnDenf et 
muniant:et ao celeftia regna petou 

canf.petDO. __g_iieui_fancftiti/uii 
CfliflajnirtMtinaIis.a>fftciu.©tafllifeP 
fcBtfe.cffiojlaineicclfis. (T ffltafio. 
yi j 0ue qui Mtu ifraeltf S in quo 
K-J Dolus non eiaf Dtfinti confef < 
(ftHem f uu af qj ponf ificem / Difcipit 
io? f uo? coHegto rociatt i. pjefta qo : «tpto nobfs apuDfefif petpefuus 
inteiceftbiiqui fancfifiiitiotntsDe* 
iub eititif pieDicaf02.pet.cfi0.naft. 

btr matie.fcfi flepbani.fcfi iobanio 1 fnno 

crnttfi- fipia. 0cce facetDoa magtttis 

qiltlttDie.t3?.3utauif.aiIa.*.31nue! 
ni oauio. J>cquctia.aDeft tlOblB. fiuag 
3tlUCtllfpbiIippU6.Kcquitcint)igilifi 
fanrti anoice .fcilj in mcDio etiagclii. Cte 
. Oo.fl5f|ji..©ttifas. Sectefa. 

yjj pteces glotiofi porif ificte f trf 
JJ-JMKfinl patet fancte ett. anc ot» 
laf ione fufcipe. et in coiotb; noittia 
gt af&fctifpfts betiigmisittftmoe. 
pet oo.Jn Dnttate etufDe. picfatio. 

at pei incai.£om_tze. isefis fctuns» 
1 grifieefpiectbusDifpoflcoto. 
JLfcipuu tlliua in quo oolue noi» 
> eft:oesfafbaneDoioeefinfiDiasfaI 
uaf o> a nobfs erpellaf . &ui fciuif ef 
legnaf cG oeo ple 4 i ao maioie" mifla 
ft MbafujnJtiett^©ffm_tU)t tttlgebft 
l;equitenccellatia1)tpoflea notanftuin 
oic fancct filuefltt. £>i ofiica fuctif piocc* 
fio ftat bt in Die nafi. £>i boc fc.cue.tn ofij 
ta iel in oiejtme. mattis. mctcurii. iouis 

Oiccis oicieut jjpc feques ortttt. 
m meDium filenf ium f e 
tenf omnta et ttor in fuo 
rfu meDiit f f cr betet : ops 
3 Dfte be celis a legalibue 

feDibUS Uctlit , po. t»ra tegnauif tuoii 
inbutus cff : inoiifits efl ofis foitieuoinem 

ctpiceinnffc.»)>iic.c5loiiainc)(CcI. ©16 

OSpps fempitemeDeus Ditige 
actusntos inbeneplacifofuo 
Vt in noic Dilecf i fil ii tui mereamut 
bonis opeitbusabunoare. ffluf fecii 
^nIla_naMi>_fc___!>_cjaXatj>as__ iiif. 
HpT3iRafie6:sDttSfofempo2ebeies 
r *--J_atuuItts jmicbil Diffetf a fei* 
' uo/cii fif Dfie oim.feo fub tuf 02ibus 
©fiicaitifiaoci.natt.tint. ct ac(02i*ti8 e0 /t>fq j ao pjcBnttum 

tempHsapafie.31faetiioecuefre* 
mus patuuli : fub elemenf ie mun» 
oi eratnua fetuienf eo . at t»bf Denit 
plenitnco f Jpotis.mifif oeua filium 
fiMmfactuexmuuetetfacfumfub 
legeDtcosqni fub lege etanf teOiV 
metef Dfaoopfioneulioi? oeitecipe 
temus «m aufem eftfe ftlii oei:mi 
fit oeue fpitif um Hlii ftti in coioa no 
llta.clamanf em abba patet. 3lf aqj 
iamnone(t(etuu9:feo ftliiia.fflitoo 
fi filius:et Oeies pet oeunM5?.i>pe< 
ciofus (oana pte fitiis Ijam Diffufa efl gta 
fia in Ubits toifc»!. lHnicfauif m meum 
DrrOnm bonuimoico r ijo opera mea iegi • 
lingua mea calaimio fccibe Delocifct fcci ; 
bentis.cj55d^.Melu<;ajyDtts tegna 
uit Decoiem inDult/inDuit Dfla fomtuoitie 
et piecintif fe tyrf ute..J>aueto W_Oemis 
maDelfecunoamiffa natiuitatis petoi« 
Dincm.jTticcuiiDulucam. ii» 

Ijalllotempote.iEtanfiofep!) 
~et matta matet tem mitHtee : 
I fupet hta que ofcebanf u t oe illo . & 
bnoftif illis ftuneon.ef Dfrif ao ma* 
tiam maf tem cttto. tEccc pofitus cif 
bic in tuinam/et teutttecfione mttl 
tozumin ifiaelxf in fignumcui co> 
f taoicetut. et f ua; ipfius atam pet; 
ttaTibif glaoP.Df teuelenf m e* mul 
tis co.'OiIj? cogtfati ones. & etaf an 
na .ppbef ifla filia pbanuel : oe tribu 
afer . f)cc.pcciTeiaf in Dfebuf multis: 
et Dtrctat cum Dito fuo annia fepf e 
a Ditginitate (ua.iEf becDioua Dfqj 
ao atittoa ocf orjtta tuiatf 1102 : q non 
oifcenebaf oe f empio/ieiumts ef ob* 
fcciationibus fetuiens oie ac ttocfe . 
fEt bec ipfa IXMa fiipetnenieacofife ; 
baf tti ono et loqtiebafnr oc 1II0 orfit 
busqui erpecfabaf teoempfionem tyetufaie.fEf Df petteceifif oniiafc* 
cimoii legem onuteueilt ftint in ga 
lileam/in cinif afe fuam najatetb . 
puct attf e ctefcebaf 1 cotof abatut : 
plenuafapienfia.0f gtaf ia oet:etaf 

in tllO > £teOO.£>fe Orin eni iitinauif 
mbem tettt qui 116 gmoucbif ur.parata fe 
DcstuaDeusettitcafeculofues. .Secji, 

Qffiniceoe quefumus ttcD t octt 
liatue maieftatismurv 4 oblat 
tum.ef gtafiam nobiaoeuotionie 
obfitteaf.-ef effecfum beafepeienm 
f a( f a acquf taf . pet Onm.piefafio, 
«ttta pet incatnafi. Comunicafeo. 

DffinKa.Coio.ZoIIe puern ef matxi eius 
ef tmcc in tcrtam moa/ Defuncti fut enim 
qiuquerebanfaiampueti, (|B3flc6- 

) f|f£t buto one opetahone mt>> 

JL 'ftetii . ef Dtcia noftta ptJtgen* 

ttitxt iuila oefioetia compleanf ut . 

petntim. (TScguituttancci filuefiti 
Cf3itomatu,fflmri.4acctDotretui.0Ios 
tia tn etcelf.s.oi6. )&a qfumus. Cflemo> 
ria beafe marie/fancti flepbani/fancfi'io< 
banttis/etinnocrn . Cpiflola. )£>ttlttis 
ponfife):.igs.3!utauif.aileIu)>a ! 6.©ii> 
fpofui- Scquctia . aocft HObiS. C-uait * 

jctjum, SNgilate quta.Cteoo : M?. 
©etifas,5ecMa.©anctOij. pitfafio. 
ffiuiapeticainafi.£omunicaiifes. 

Dt fupia. E6io-f iDrlio frtuits. pofiroio. 
ptefta cjs.f "iijor feflii fjicrif in Dni* 
ca .pccluo fief firuf in oic nafiiiifafio nota 
fum eff. £t aD maioi? miffam DirrtiitoBi 
cium . iDum meoifi filentiii. Kcfitc m oie 
fatft Difini. £f fi lior feffii cuene.in Dielu 
iit/mattio/mctcutu/iouis/Dc«ciio/ifiaE' 
baf i.aD maioiC" miffam Dicefur iffiio offm 
luv fuljebit • Kcqte iicccffaria in fecuoa 
mitftnafiuifatts.®Iou'ainctr2isS?. 
Conccne qa. Aiiia mco.f ptffoiii.'?n)< 
paiuif benignftea . iSsjSeneDTctus, SDitjiiiaepppbante. aiUUipa.tf • t>fis wcjnauit • .Sequentia. 
©onent. euanscr.pafttitee. Cteoo 

©f&j.lDeus enim.piefa.flJUia per IC3Z 

nati.ComunicSfee.itoio. tExuita-tc 
tfliequitut citctirifio oiii Dna tnilTa titt: 
ao piot.ti.lDtftenoit.3In flatyfc ffittbn 
3n pnl.jfi.3ln piincipio.ao inttottn tboii 
R. Confttmaf.fi. (|lb miffam.©ffitium 
pnetnafuo.Kecjteinnatiuitate. ©5. 
^"Veuaquinobienatt faluatotia 
'lltiiemcelebtate conceoteocfao 
ltnim:tac noa qe eiua perpef ua Diui* 
nif a(e muniri :cuiue fumua camalf 
comercioreparafi.gBuitecB. Jhiu« 
tnc&u.fipifloia.S9ulfipbatie.ncqtei 
Oit natiui.<6?.©ioetunt omnes. aila. 16 
<9ulfipbatie olim oeus loqucns patnb; tn 
jppbecisnoutiTimeOieeusiuis lotufuocfl 
nobisinfiuofuo. ( 5>ccaicnfia. 
vg^T iBfabunoue erultet floelia cbo 
JLA. tueallelupa.Wecjeteaumttai 
fttepxof unit tbotue tea mitaoa.an* 
gelue coftlii natus eft oe Wtgine fol 
De ftella. ©ol occafum nefciena ilel 
la fempet tuf ilae fempet clata. <&fe 
cut (poue raoiO : pjofctf Wtgo ftiiuj 
patifozma. ^eqjfpDuataDioneqj 
matet filio fif cottupf a.ceotue alta 
libani cofoimaf pf opo.ualle nofha 
SDeibum ena altiitimi cotpotali paf 
fumeftcamefupfa.0far>aececinff/ 
fpnagoga memiiiif / nunf famen 
Deiinif effe ceca. @( non tuie Daf ibj 
cteoatwl genfilibue fibiltniewrff 
bue bec pieoict» Jnfclir p20»era cte 
oe uel »ef era cut oamnabetie gene 
mifeta. ffluem oocet littera natum 
cofioera ipftt genuit puerpeta ailS. 

. amei t. SecitnOtUucam. ii; 

jtt illo t empo2e:poflrp conluV 

JL_jnaf i fttnf Diee ocf W circim > 

I ciDereturpuecvocafumeanomen etU9tefu9.«5U0DWica.0eftabange 
lo:ptiuf<? in Wcto gciperecur. JEreco 
£>ff? -Zui funf celi ct fua cli f ctta otbem 
tette cf plenifuoin; riuo f u funoafh mffH 
cia ef iuoicifi piepatatio feoie fue • Sxtp . 
\4^\ JfcuWumua Dne W per bec 
>kP munetaS. oni noftri ieftt cijrfi 
Mfti atcbane natiuitaf ie mifterio geri 
mue:purificaf e menf ie if elligentia 
cofccjuamut.^QuifecG-pjefa. asttia 
pet incatnatiXornunicanf ee. Coio, 
5DiB£tuf oflfio ftntci tettt (alutatc Oei nri . 
^'^SefJacjeDfieW (flSoffto. 
rJL AjuoDfafitatofenoftri iferafa 
Tfllenitafcpctcepimue:perpefue no 
bie reoempt ionie coferat mcDiciuif . 
petetlllDC. _.ieoctaba?fanctitte* 
pbani/fantfiiobanis/tf(ancto?innocen 
tium . £>i oftica tuetit jiccflio ftat ficuf in 
Oic ritcucifionis. 2fo mifla ftaf fituf in oit 
buo eotfi. <it fif mcozia De btaf a matia.rt 
octabis nunoii ttan(acfis et pio pace. /35 
oicitut fequefia neg j ctcoo : nift Oe fantfct 
tojjSne/ mfi ofiira fncrif • cf func fcquctia 
fuincfut Oc feflo.piefario nt fupia fme cd 
municafes.ff^cqfutWraliac^ypbanic 
Jecclefia cotboma.no ieiunafjiptet fblen 
nifaK natiui.Dfii..§>i ofiica fuctif fiaf pio 
ceffioMinDiecitciicifionis. a.nuflam 
©mcifi.Int fulgemf • ©flicin tet oicitut. 
/Jon oicitut «ESlotia in etct Ifis.nifi oomi» 
/ fhica fticBt. ©tario. 

I [^tDanoftracruefum^DfieW 
f ttre feftiuif af ie fplcnoot illufttef . 
quomODibuiuefencbtie careteba 
leamueietpueniamueaD pafriam 
clatffaffeeteme.petDnm. c^eoua 
bfe matie t pto pacc f anf u. £piftola.j3p* 
patuit benignitae.^. Sencoictus. 
<E>? nontei.nifioiiitanicrif.ailelujiaJJ 
tofis tcgnauif flon oicifitt fequcnfia nifi 
ofiita furaf.et fiimrtiii ^oc putnamiua 
31«Bieeppp^antc natiuttatiatini. .SecroiDGmathtfi. ii. 

^TTTO illo rempoie:©eumcto be* 
Iwoe:ecceangelue oomfniap* 

I paruif in fomnte tofepb in egppfo 
Dicena . © utge ef accipe puetum ef 
matrem eiue :ef Baoe in tetram ff* 
rael. ©efuncfi funf enim qui quere 
banfammapueti.a>utconfuigene 
accepif puetum ef mafiemeiuatet 
Denit in f ettam iftael.auDiene au* 
femcpattbelaue tegnatef in fuDea 
pzo beiooe patrefuo:timuit illo ire. 
0tammonttU8in fonie.-ffffflif irr 
parfeegalilecef vemene fwbifauif 
inciuifafequeDocafut najatetb. 
S5f aoimpletefut quoDDicfumeft 
petptopbetae:quonfS najatcueDo 
tabitut. .fionOUitutcteDoniiioomimca 
fuetifiSDffp.TDfuoenintmauit. Sitatta 

^"yttibue quefumua DfieDf eum 

( i^lpjcfenfibueimolemuafacufif 
criecttumamuaiquemwnturefO! 
lennttatiapiamunctapieloquutut 
Sominfi notttum iefum cbiiffam fi 
lium tuuf. jJBut fectyjicfafio • ffluia 
pet incatnaf i.Cqmunio Eolle ouctum 
tt mattem eiuo et »aoe in f ettam iuoa.De 
funcfifuntcnimqui quetcbantanimam 
jjj oueti. jooflcomunio. 

JLwumma qfitmue comine po 

lpuiumfuum:etfpIeDOiegtatie tue 
toi eiuefempet atcenoe : W faluafo 
tie munoi ftelta famulanf e manife 
ftafanaffuifaamtentibueeotttmre 
uelefuifempeietcreftat.peteun* 
Dcm • JuDfttca fuetie oicacut.3!fe mifla 
ett.Sinaufem:»CMDicamu80omino. 
(TSequif m in oie cpypbmue feflum fri< 
pler,finitoi):.B.mafu.facctpo8l)cttituo 
fatctoof alimiB inoumenf io cantet ahft al 
fate. *Wk ©mimta Dobffcum,fft wm fpi^ • •• jiiufuo equemiafancfieuange/ **~ 'SveSSSi 
liiteeuttDuwi u.<featibiDRe; «'-K ^ DBlUC&^OH 
« ■ • ■ — y ^ 

^XrC acfumeftcumbapfijarefut 

' "—- -■ — -EEEs+i&spl 

pmnie populua cJieTu bapf ijaf o ct 
» • v ■ " " V 

p2anfc?apci!umeatcIum.cfoeft& 
>■ / •■«■•, 

ifpctic 
elrfiacfacft.^cafitiuemcueD^ {ectuafn fe tomjStecuff mic&t. ...mftacuff 
• ••••*•,• jg7ipfeiefue etaf inrfpfcne quafi 

r ■ • c 

4., f, ■ * ■ — 

pnnoz»mftig'nfa.t)fpufabaftiTfiT 
liuafofept;. «iffmf bfTMuiroft 


jspppfrmfaoomlm. 
- . ******* 

fepb . ffluf fulf matbatte,fflutfttlf fflui ftrtf melea. ffluf fttff menna. 

amo8.23ulfulfnaumjiiuffiiffbcIf« |Duffuftmafl#f6a.ffluffuffnaf6a" 

' ,.«v *.'' S " " ' *' '' ' 

ffluffuifnagge'ffluffuffmafbaf&. JQuffuftoaufo.itDuf6tffpeue.jQui 

>..•■.... .'" §§ ...Vj^ 

$Duffuf(mafl#(bfe.fflufftiifremef f «f f obef ft^Ht fuit booj! sasut t uf i 

•.• V %'V. • s"" * .V •* ib.fflutu_ffu5a,j!Duf falmon.ffluffuffttaaton,ffluifttlf 
"•■■...• »•«.■ «^ ~»\._ 

I ■- _____ * % • •*> — 

foifiobanna,ffluffuffce(affluffitf( itmfnaoab.ffluffiiffaiam.ffluf!& 

<*"'. ■,«*". ____-£_ ^ »v . .. ■ 

jojobabel.ffluf fttff (alaf&fel. fflul ff "cfiM. ffluf fitif pbareo. fflutfttlf 
•'«. ..». «•■* *'•«'•"'. '■«"V. 

fttif netf fffluffttff melcvr.ffluf fuff iuoe,fflttffttif facob. fflutfttttpfaac . ■ ' V • 

«_)Ofc)_uffuffcofant.ffluifuff etma «•r ' w 

Jlf(eIfetefflufftifffotfm.fflnTIinT ffiuffufftagau.ffluffaffj 
mafW.ffluffoKJenf.ffluftHfnpi ffluff^berlfflttfWftu^fflttl 9 10 11 12 13 14 20 21 22 3!ttSfeepp$an(eDomfnf. 
•V . fuifcalttam©uiftiffambawf,«ul fufffem,jnu(fuffttoe?j£mffitffta .V mecb.awifuifmaflmfale.siuffuif 
i. . ■ ■/ 

V A .. 

eno(f».ffl«f ntittotetb, SBuifuif ma }*i ■.■■ ■ .. ■"■ 
iaieel.ffluifuttcaina^uiruifcnoo 
cuifuif fefb . ffluifttif aoam ■ saui ■**- JjH«- fuftoei.Jefosaufemplenusfpht' 
— * «—- 
go.^cDeumlauBamusrfreCetaw 

inantrobonatio. aojnorefuoneni . S. 
CBagitjenifit.Mafjone.ft.ttegesthat 
fiB.ao ittoitumct)on,R.3ii columbe fptf 
cic, aomiffam, fflmcium. 
£ce fiouenif Dfiflf oi oomi 

Wu« ef tegnum fn rnanu 

J ciuocf pofcflaoef imprri' 

I um-p. iDnis iuoicium f it 

«umtcgioauCiuOiciam 

Cuahliotejfo.lSpiieelcifon: SDiatto- 

^ 0uaqutl)ODfcma Dietmitje* 
LJ tittnm tuB cjenfibj; fletla ouce 
Wuelattt.conceoe .ppfcfus :i>f cjui ia 
f e ejc fioe cocjnouimus:bfc«; ao con* 
f emplanoa" fpeciem f ue celft f uDintf 
petoucamut.pei eunoe oomfnit. 

IccC Jotfaycntoiilic Ce. It.cap. 
<5*>SDicje illumtnate bietufal em. 
VsLJ tjuiauenif Iumefuum:efcj[o< 
tta Dftt fupct f e ot t a etf . flJuia ecce f e 
nebteopertenffettatmefcaliejo po; 
pulos ©upet f c aufem otfef ut ons: 
ef glo2ia eius in f cDiocbf f ttt. 0f am 
bulabunf cjenfeainlumie fuo:ef te 
ges f n fplenoote o:f us f ui . tem ftt 
cftcutfuoculosfuos cf WDKomnes 
ittt congtegaf i funf : benenmf t tfif. 
tfilii f ui oe Iontje benfenf :t fflfe f ue 
dc laf ete fm tjenf . Cunc Woebfs ef gpppljaniaeomfafc affluee/efmirablfut.efBilaiabifut 
coifuutmquSDoconuetfa fuetitao 
f e multif udo matie/fotf ifuoo genf i 
um «enetit tibi.3]nuoaf io camefo; 
mm opetiet f e.DiomeDarii/ maoia/ 
ef eff a. dDmnea De faba Denfenf :au 
lum ef f bua oefetenf ea : ef tauoem 
Drioannuaanfea.«3¥.a>mne8tiefa* 
ba toenienf autfi et tljuo oeferenf cs et Uu 
Bt m tmo annunciante8,76..J>uegc et lllu< 
minateljietutalecjuia glcoia ofti fupecte 
oita (<l-HSf.teitc-Mduya.7b. 5Dit>imuB 
flelUmeiuflmojienfeetrienfmuB mmu 
nmbuoaootateDfim. Sttqumtm- 

i ipr>pbaniSDnocanamueglo< 
^TJtfofam altelur>a.a3ua ptolem 
Dei ttetS magi aooianf • 31mmettf3 
cafoei cuiue perfcq j Denetanf ui po* 
t enf iam.jtBuem citcf i *pl;ef e pta.it 
nueie venfutit genf ea ao faluaoae. 
Cuiue maieftae ita cft incltnaf a:Df 
affumetef feruifotmS . Hnf e fecula 
qui oeua ef fipota bomo facf » eft er. 
maria.t&alaSDcquoDafiattattferi 
btf et iacob tttftlatie tcjuif flella . & 
cofringefoucum agtnina regiottie 
moabmarima potefia. iTjuic magi 
muneta oefetuf pteclata attrtim (U 
mtil tbua/et imnrS. trbute De8 pie 
Df canf : auto tegem magnfi/boiem 
moifale mpita jfctt fomnie boe mo 
net angelue/ne reoeSf ao rege comi 
mof um ,ppf et regna.patiebaf dc>- 
nim nfmiit regem naffi /Derenaa* 
mitf ete regni iuta . SJJagi Dicf a fibi 
iplenf ee monif a • pergttnf alactee 
f f tneta paftiam que eoe ottccbaf ao 
ptopiia finquenfee betoof e maoaf a 
SDtit petcuffue cotoe nimiS pte ita . 
jEtfempio manDaf infanfufoe pet 
cuncta fquiif/befblee cofinia ef mor- 
piiuaiieogDfta.aJianunccafema finnulfi funrjaf lauDlty oiganf neu 
ma .a£)tttice offerens tegi legfi cbii< 
fio muneta pieciofa. pofces Df pet 
otbemtegnaomia piofegaf tfecla 

Srna.aml. (' ieaintm mat]i.if. 
£>m nafue effef iefue tn be(b< 
leem ttiDe in Diebua bcrooie te 
cce maijt ab oiienf e Denetunf 
bietofoltttta/ Dttef co. SDbi eft qtti na 
tue eft ter ittoro? ? ©ioimuo ciiittt 
ftdlam eiue fn oiienf e:ef Denimus 
aDotateeuiit.3uDfeneaufembero; 
Oearerfurbafuaefhetoto bietofoli; 
ma cum f ffo . 0t cogregans omnee 
pif ncipee faceroottt ef talbae popw 
Itfcifcif abaf ut ab et e Dbf cbzf ft' tta; 
fcctcf ttt.at illt Dttetftf . Jn bcf bleej 
iitDc ©ic enim ftttptu eft : pet pio» 
pbef am.fEt f u bctblee tetia itioa:tte 
quafj mintma ee in piinctpibus iu< 
Da.£r f e eni erief Dursjui tegaf po » 
pulummefi iftael.^tic betooes cIS 
Docatie magie:DtticjenfetDiDicit ab 
eie f epua ftelle/que appatttit eio.ef 
mif ( ens eoa in bef blee : Diflt.Jte et 
inf etiogaf e Diligenf et De pueto . fEC 
cumiuenetifierenitciafe mtcbi/Dt 
t egO Deniette aootcm cft.fflui cum 
auDiffenf regcm : abierunf . £f ecce 
ftella quS Dioerant in oifenf e anf t>, 
ceoebaf eosmfqj ottm Deniens fta* 
tef fupta trbi etaf puet. ^Dioefea au/ 
(em ftcllamrgattifi fiSf gauoio ma<> 
gno t)aloe.0f in(tan(eeoomti:iue« 
netunf puetu cum maria matte eV 
& piocioenf ee : atwiauemnt eum. 
Ct apcrfiofbefautia fuie:obfu!ettt( 
ef munera.auntm, f bue/ef mptam 
ef tefponfo accepf o in fdttte ne teof 
tenfaDbetoDempetalfamDiatmte 
uetfi funf in tegfonem fuS . £teoo. 
©fterto . Keges tbarfra et infule muncta Cpppl;anfaDomuri. ortctmt teges arabum ct fabsi Bona aotu 

trnt. ct iwoMbtint eum omncs rcgra (me 

otfegcntofcruicnf fi. Jiecreta. 

/i iclef ie f ue cifHtmtg Dne coria 

V |#picius inf uete.qutb; nott iS 

autit/f ints/ef mpztba/ptof etf ut M 
quoo cifDC muttetib; oeclataf ut im 
molatat/ef fumf f ief uo ;cpa Dtt9 no< 
ftet.aiui f eca.ptefatio. fflt cB wtige* 
tritus , £Smu«ican tcs. w i canpneet 
ourat pct ocf .in oiutw mitiiis Coio. 5DiBi* 
mio Irella etuo in otiente etBenimuo cum 
muneiibjaootateonm. (J poflcofo. 
/^\ iReCaqaDneD^noffei.bf qfi 
K^J (oletmicelebmmmotttcio:pu 
riftcaf e menfta ffelttgenf ia cSfequa 

mut.pet DO .Ocfabe cpr-futif fclfute. 
pct Dico octaba? altoo a oftica . ao itmTa . 
offtri. Scce amicnif .fcnic et. «Sloiia iri er 

ceifto. o? .©cus q booicma Die . cfien- 
btl ma.tpip jwce (m nifi oe lac( o mitllcr.< 
moirtOerimaoieianuarii.£pla.©Utge 
illutate.tc.1jti Bic nifi qt 8? non reitere 
tur f ftne fcquftia e( creoo. TDiiicn Uta 
oct-mptocettimlitime.^itlpmfunit 
nimio btcneab oct epf.tifqj ao Irr. otcaf 
a» mipofftti fequeno. 3n erreIfq(bipno. 
tft me oiia epy.bK ma.e( ruo pace t fcqufc 
tia pc ptia Del fctfa milfa.nafi. piefaf io t 
coica(ei>Beoteepjv.§iKpus piolirii tucti( 
aomi(TafitmeoiiabKmariee(piopace. 
e( Oicsritr euansjeliS feqUcns. Eeteta oe* 
nitusMioie. Jirtim matbefi. rii. 
~f jD iito fepote faenit iefua a tja 
JLjilea t iozoane ao iobatme :Df 
\ bapf ijatef ab eo.3!ob8nea aufe M 
bebaf eu otccns. ego a t c ocbeo bap 
ri$aci:t f u Denis ao mcf tSttoeueau 
temiefus:Dfrifef.©fnemoDo.©ic 
ent oecef noa:aDfpIcte omne fufifcl^ 
am. 'Cunc Dimffff eti . 2§>ap( ijaf ua 
aiiteiefuscottfeltiafteiiDif oeaqua eccc apetti tuf ei ccIi:etDiDif fpfti 
tumoei DefcenDcuteficufcoIumbS 
ef benfenfe fupet te . & ccce Bofc oe 
celo Dicctf s.fjic eu" f ilitts mcus Dile > 
cfua:in quomicbfcopIacui.CteDO. 
©ffy.Uegesrbar. Jnoieocepx.^iionf 
ca fue.fiaf jtcettio D( in oie epj>. ao milTii- 
offm.£cce aouenit.«Slia in crcclfio. £>s 

fieu9cuiu9Dnigenifu9infub<' 
ttantia nottte canris appatuit 
iiivua qfumua.t)t pet eum qucm fi 
milem nobfafotisagnouimuaafuf 
refomtari meiesimm. fflut fecum 

Dfuf f . cjgemoiia fancti bjtoii bea(e nm< 
ricipacio. Jcocfai'cpwpbctf. iii. 

jaT\ £>mine oeuo meug bonozftf» 
'iL /tabo fe:IauDe ftibua notfuo 
( qiti facia mitabilea tes.£onfiliu tu< 
«manfiquS:t>eti«.»ffaf©ncctccI 
ftim ert bzacbf ii (uum : ocus fabof b 
cotona fpei : que omaf a etk glo.'ia. 
eittltct Detctfuxtetultcnt folituof 
nesiojD.inio. et popuIusmetoDiy 
DebffalfituDine Dni.ef matcttafcnt 
tei/et etff cSgtegaft^ ef teoempfua 
pet Dcft. 0f Dcnicf in fpon cQ tef fcia: 
ef letfcia feplf ema fupet capuf eius 
latis et ettilf af io.0£ apeitS fn mon> 
ftbuefluminatfnmeDtia capfsfon< 
fesDimmpS/cf f ettam fitienf e fine 
aqua inf unoa .(Ecce puet meusejcal 
f abttut t eletiabif tit.Tf fublfmfs etif 
ttaloe. 0autfetfs aquas fn gauoio 
De f onf tbus faluaf otfs : ef Dfcefto fn 
Ula Dfcconftf eminf o tio ef ittuocaf e 
nomencitis. jDofasfacifcitt popti> 
Ifs Ditfuf e9 eius : canf af e Dtio r/ttta 
mitabflia fecif • annunciafe fjoctit 
Dntuettafctta.j&fcffDomfnusom' 
ntpofcn9.<tStai)aIe. SDmnee te faba »e« 
ruenf.efteiteifttr.ailelujia.^Jucj; JDiof 
iims (Icllani ciiiii,^cqiicit(w.0pppl;a.'- Cicfabeepppbanfe. tliam. AccunOuiobannS. f. 

JLfjjm tjenienf e ao (e:et att.iEo 
i ce agnua oei : ecce qui f olltf peccafa 
muDi.f5iceftDequoDirf.pottme 
venit Dir qui ante me facfua efl : q: 
p:tot me etaf et ego nefciebS eum . 
&eo t)f mamfeftatef ut t iftael :p:o* 
ptetea ueni ego in aqua bapti?ana. 
<T\ teftimoniii petbtbuit tobanea oi 
cens.quiatHDtfpiritii Defceoenfem 
quafi columbS oe ce!o:ef manfit fu< 
pet eum £t ego nefciebS eum. #eo 
qui memiftf bapfijare inaqua ille 
micbi oiiif .-© iipct que tjiDetia fpiti 
tum oefcenoente ef manenf e fupet 
eum:hic eft qui bapf ijat in fpu fcto. 
0f ego tjioi et teftimoniu petbibut: 
q: bic eft filiua oei-£reoo. ©fci aifi. 
•-w^rKeBestbarfis. Cf Stntfa . 
JU^laxtiaafibiotie^nafifilii tuf 
i appatitioeoefeiimttsftipplicifeicjr. 
otanfea.t)t ticut ipfe noft tos eft m 
ctot mune?:ifafifnofltimifetico:8 
ifufcepfo:fefuacb:ifttis Dttenotrer 
aiui tecG. piefiitio . CSmunicanf ee. 

rtcq ioBfinDie. pgttcomunio. 

iy&e&i litmie cja oomihe fem* 
Vj petettibiqjnoapuenf.tJfmf 
fletfficuiuanospatficipeseffetjolu 
tftf/ef puio cetnamus tnf uitu:et x>U 
rjno pcipiamus ertecf u . pei ontn . 

( j r fiira ptima pof? ocf .f pp.Tto pioccttio 
mttLB^fconBiBBuoJ&Jfetelfflc.Jn 
OafioncSilDois qui feOes . Tlnp ulpt.aS. 
SDbi ctit.Ho introitu cljou. K ■.% :c laiteaf . 
UdS-Eonfiimatuefl.jDclJJtfcienema» 
fecDel aliuo oe facta maeia ao plarifum. 
Ct li arriocrit fteti oe iftie omcis pofl puti 
ftcattonJ : Dicafur misSxssi ~&m.Mt 
beaf a macia ficuf nof afut poflfrinifafc" . 
flota fi fcpus tuerif nimis bieue offm Dtif neteifecafSi 

H » ce oicatitt in quaDa fe.DaruaDtl cfia fn te 
tio tciii lec. bf nullfi omciit ofurap piefct^ 
tiiiftafuiieiratiit fcriafrritittrci. ffria.fi 
netcifctatpeg?.tcfipfa.aomitra.a)rrm 
fl etcelfo f btono Disi feoete Di* 
tum qutm aeomf mulfifuoo an 
fl etaii pfallences inlmfi tcce m 
Muoiperii tiiimctt ctt in efmfi.p. Jubilate 
Deo ois tcrta :fetuitc efio in Icf irta . Isriie. 
/5 T~~ €>ta qs Dtte fuppIicSf f e fl>? 
V_A populicelelti piefafejpfeque 
re: wet que agenoa fuf DioeSf :ef ao 
tplenoa que otoeiint gualcfcSt.pei 

DO. (ficotiabfema.rtpiopaceftTtniftfe. 
fttfi Icc.ftictit. TlDromattos. jtu'. 

:af ieB:<Dbfecto t>os per mffe 
:icotoiS oei :t> t er bibeatie co:-* 
pota t)f a bofiiS tnuente :fanctS oeo 
placente:iationabiIe obfeqtitutJtm 
jEf nolif e cofotmati buic fcculo f; le 
fozmamini i nouifaf eiennte Defiti 
SDf spbetis ' fit uoltmf as oef bona i 
bflplacens:et p_f ecta.^ico enfm pei 
gtaf iS ' oaf a f micbi/ oibus quf fiif 
tf ei t>oa : non pttia fapere tj? opotfef 
fapete:f? fapeie ao fobttefafe & tni 
ctiiq j:ficuf W> Diuifif menfutS ftDei 
^icitf ent intmo cotpote mtf a mi* 
bta babem^.ota attf e mebta no eun 
oem actO babenf :if a multi tmft cot 
pus fum' in jcpo. e?\ gult auf e.alfet 
alfetPmebta. Jn ipo iefu.-Dfio nfo. 

<Sf .©ttDicf iio ofie ocira ifratl q farif rm'f 

tabilia macjtta folus a fclo.* . imfcipiaf 

mofts pacc pplo fuo ef roiles iu0iria.<5? 

teif e.aila.%. Jubilafe Deo ois f etta fetui ! 

te Bfio i lctiria Sequcf ia Di catpme i.Dr.i. 

intflj iticl.ti.nafi.in Dnicio t fcem calibuo 

W" Dfqjaoputiftca, 5-luca. it." 

^— l_jl? iilo f epo2e: £it fact '■» eftef i e> 

\ fttaatino?DuoocciafccDentib;iIIia 

~ bieiofoIimajfctJmcofupfuoineDici . ©tucaXpotlepppba. fettfconfSmafieqjDiebueamtteof 
renf:temanfif puettefttsin bietufa 
lem ef no cogttouetftt patetttee eiuf 
Crifltmanlcsaufe tlluttt clTc iit co< 
mifaf u:Denetitf if et oiet et tequite* 
banfeuminfetcognatos etnofoe. 
i2tnoituienienfeo:tecjreiTi funtin 
bietufale requitcnt ea eut n.fSf factti 
eft pofi f tiouB fnuettetunf illum in 
f emplo feoente in meoio oocf o?:au 
oientem tlfoset intettoganf e &tw 
pebant aut e onta qut cft auof cbattf : 
fupet pmsentia et tefpofie cine. et 
Dioenf es aomitaf i (utet ofrff ma< 
tet efuaao MB.jfiU : rjo fecf ftf nobie 
ficf Gcce paf et tiiiis ct ego:OOIenf es 
qtebamue tc.& aif ao illos •ajnio ? 
quoo me querebatis. jOefciebaf f e qt 
mbieqpatttsmei funtopotfetme 
effef t£f ipfi non inf elleretutDerbu: 
quoo locuf wa cfl ao illoa. et oefcen» 
oif cum ef a i Denif ttajaretb : et etat 
fttboitus illis. et mater ctuo confet 
uabat ota Detba bec:coferens f n cot 
te fuo.0f tefne,pficiebaf fapfenf fa/ 
efaf e/e( gtariatapuD oefi cf bomtes 
£ieD0.©ffii.3iiibtl3te oeo ois toca iubi 
Inte Deo omnis f ma. feraif e ofio in leficia 
fntiatelncofpecfueiusin «iitationecia 
Bfisiiifeetttieus. . Scctefa . 

Q^lamtibf otte factificfiiDiuf 
ficetnoefemp etmttniat.p. 
io.astpeticatnaff.C6io.^iliqo 
faiffi note fic ego cf paf ci f uus Dolcnfeo 
quetcbamus f e-et quis cfl quoD mc qnete 
feaf lo nefnebafis quia i bis que paftis mei 
funfopoifrtmeette. ((poflcoio. 
f^ rjppplicea te togamue omtpo 
P5 fens oeue: Df quos f uie teficia 
; factamenf is.f ibi eflSpIacifie moiii 
bue Digttanf et oefemfre conceoae. 
petoftm. ietia.u.iil.ef.Mififcflii ttium lcCbel fupetious gtaous fue.offm. 
3ln EiccUo.efBicitut fctialite.05. 5DOfa 
ttoftra.crjeciiaocbeacama.o? . ©eue 
q falttfis.lDe oibuo facfis.a ciicf ie.pio 
paec. ©eus a quo. ep(a.£>bfectot>of 

Ucqtc neceflatia in Dtiica pcc • J>i te.iiii. 
ipeoiafut Jjptci aliquoo fe- Epla cf euag. 
tllius qumfe fe.Oicafui i aliqua fc.Dacua 
£t nat ficot Di.fe.Je.iiii.ao wittafi. iii. 

W^5lRattes:©cimu9 qm quecuqj 
l_.\jet loquitttt/bis qui miege f ut 

I loquffut:»fomeoeobfhuaf/etfub 
offue ffaf ois mfious oco. &11 ey ope 
ti bua lecjie : tto iuff ificabif ut ois ca< 
to cotam f Ilo. pet legem eni cognf» 
f io peccaf i. jOunc aute fme lege iuflt 
cia oei manifettata j teftificaf a a \v 
ge ef jjpbef fs . lufticia aute oei pet 
fioem fefu cbif fff ftt oea ef fupet oes 
qui ctcofif . j3on enfm cft offtfnctio. 
SDtttes eni pectaiictuf :ef egent glo; 
tia oct. 3tiutficaf i gtatis pet gtatisi 
f pfiustpet teoempttone q eft in rpo 
fefu- soiictit^ipoftiff octie pzopicia* 
f ionem pet fioe' m fangufne f pff ue: 
ao oftenffone iuftfcfe fue ptopf et xc 
mf (fione pzeceDentiit oelfcf ov fn fu* 
ftenfatf Se oei ao oftenfione iufttcte 
eiita in boc f pe.©t fit ipfe f ufhis : ef 
f uftificane cfi qui et fioe eft iefujtpi: 
QiiittOft ti.j Sccunoiimatbcfl. iiii- 
Y~J1 ilio fepote:£um aubiffef ie 
JLfuso; iobanes f taoifue eftef :fe 

1 cefTtf igalilcS. 0f telfcfaciuffatena 
jaref b:bcnit ef babifautf in capbat< 
naum maritima/ in fiittlj j jabulen 
inepfali.DtaoipIetefittquoD oicfft 
eft pet efaiS ,ppbeta oicenf e. Cerra 
jabulon let tetta ttepf ali:bia matfs 
t tans fotoane galflee genf (ft.pcpu 
Ius qui iibnlabaf tn (enebzie : Dioif 
lucfmaBtiii-JEf&ocftfibjttegione 
cit /&nica.if.pottepppba. vmbie mottteuijc ozf a ett eia. £x v 
oecepit iefua p2eoicate:et Diceie. pe 
nttentia" acjite : apjHopmquabit eni 
regnum ceIoi8.tT*ttia feifa.ab »!»* 
rV lipenfcs. iii.cap. 

JtnjRatK8:j5oB fumuscircficffio/ 
I quftplfitQDeoferuimus:etgI02ta* 
mut in cinifio iefu no in canie f toit* 
ciambabenfes.rjc$egobabeam co 
norntiam i came. f?t quia aliuo W 
oetut ccmfioete in carne:ecr,o magis 
circucifus ocfaua Dle/ejr genere tfra 
el oe f ribu beniami. ^ebzeuo rr be ■> 
b:ei3:fecimDiiIegem.jr batifciiafc; 
cunoum emulatione : pfequeno ec« 
clefiamDet-^ecunDfi tttfttctaquei 
lege effccouetfaf us finequetela.©? 
que micbifuemnflucta becaibifra 
tue fum gipttt cfcittH oettimenta . 
jDerufamen erf ftimo omnia Defri', 
mentfi effe:p:opf et eminenf e fcien» 
(f am ietu cbzltti Dfii mei. euangehfi. 

Mfn.uii.frtiapicre.ceferaorottirapifcc. 
Jiabbato mfi feflfi ix.fec fueiit ftt Oe bea 
ta maiia bfqj at> Irr. C-t (i In.ante putifi 
caf lonZ iftauetif fumeietui oe beaf n ma< 
lia totfi quoo fequitm/ nifi quoo pio alle* 
luya oicittit ttact'. Sut macia. £s cquif ut 
fcfqj ati punfica. nifi Iit.inf taueiif oftm. 
Saiuc fancfa patr tts .r.cqtc in fua fcrie - 
pofl comutte fancto? .Eriie.CJIoiia inf % 
Cflfio. cum piofa.£natio©eu8 qui falU 
f ia.a)rmoua pio pace. S>cus a quo. 
/Mla atta meotia nifi fettii ftium lecfuc 
tit.Cpia . appamtt benignifas.cS?. 
Bentoicfa.ailtluca.*.poifpattfi.i)e>- 
quencia. Jttoua ftant ofa . £ua ngcliff. 
JDatto2es Ioquebafui.sDft?. fetix m 
qj. Sectefa.S9unetib5.ptefafioffiUfa 
pet icamaf i.ffoio.»eafa Mfceta. pofl 
coio.i5ecnoBC5fO.Jcemitraetf.1Dnica 
ii.j>cefliol>foi ofiicf» pccas mitra.iDflnt. OCf)m'a f ttta atioief f e oeus t pfal 
latnbipfalmum oicaf notnini 
tuoaltiuimc.ps . Jubilafe oeo 
ommotett.i:pfalmumotritenomini eiue 
DafcflloiiamlauoieiitSjtepiie. £>? 

OSSHupotena fepifeme fieus.q 
celefliaftmul i fettena mooe 
laiia : fupplttationes populi tui cle* 
mentet erauoi :et pacemfuif iiofrrt f 
coceoe tcmpozfbj.pet onm.a)fmo# 
tia beaf ematie ct pio pace f antum nifi fe 
IJumfitulecfuctit. Botomanos. tii. 

'-r^rKafies^abentestonattSes: 
I — {tauuDu graffam que Dafa ett 

/ nobisSfferentea. ^iucppDefiam 
f ccutiDfi tatione ftoei.fme mmf (leti 
um tn minftttanDo/ fiue qui oocet i 
Docttina.&ui eibo2tafui tn erbozf8 
Do/quftrtbuitinumpltcitafe/qpzei> 
ett in foiIicituDine:qui miferef in bi 
lattf af e. ]£>iIectio:fme fsmutaf (one. 
©Dientes malfi : aobetentes bono. 
CaritatefratemtatiaUnuiceoiligen 
t ea-tjonoie inuice pucniente8.@oI 
licf cuoine »5 pfgri, «> pmf u feruen-; 
tes:Dno femienfes . ©pe gauDefes: 
in ftibulatione pafienf es.j©2aftonf 
iltaitf eamecettif af ib> faticf o v com* 
municantee.Qofpitalitafefectates 
gmDicif e peifequcnf f bjtoosibeneDf 
cif e i nolite maleDiceie.<£>auDete cfl 
gauDenfib5:fletecunenfibj.3lDfp* 
fum inuice fenf ienfes. jfton alf a tot 
pienf es : feD bumili bj cSfenf fenf ee. 
€5? . ffliftt oSoDetbtt fuum ef fananif eos 

' rtcripuifeosOeinfttifuro?.S.£6fifean 
fut ofio ef mie eitis ef mitabilia eius ftliis 
boim-CSB.ttitf .HUS.S. lauoafe Defi oes 
ancteli eius lauoaf e cit onttsDitfiif rs eiut 
J>rquenf m be ptima Del fecitba milTa na 
fiuitafis et oicanfin in oiiicio sfqj putinV 
cnfionf. Jiccunouiobaiinl.' ii. 12 13 14 15 ©tlica.if.pottetwba. ,L -JTMIlotfpo!e:jOupfefacte(iH 
JLjn cbana galilee . m etaf ma« 

i fetiefuibi. ©ocafueeflauteiefuet 
Difcipurieiue:aDnuptfae.jEfDeficfe 
te timo:Df rif mafet iefu ao eum t>i 
numrtonbabenf . & Dfrit eifefus . 
SDuiD micbf ef tibi eft tnultet? jOon 
Dum tienif bota mea . '5>f rif matet 
eitte minifltis. fflitoDcBq; Direri t too 
bis facite.Stant atife ibi iapioee bp< 
Dzee fcr pofife : fecunoG putifica f io< 
neiniuDeo?captcutco fmguic me> 
ttetaa binaa ticl t emae. IPiiit cia ie 
ftts.^lmplef e bpDtiasaijua. @t iple 
ttetut eaa »%ao fummii . & Dirit 
ei e f efus. fjaurif e nunc ef fetf e arcbi 
f ticlino.gt f uletunf . 5Df aute gufta 
uif acbtfriclitfaquam t Wnfi factfi: 
ef tto fciebaf tmoe e(tet.miniflti att< 
femfctebaf quibaufetanf aqu&tto 
caf fponfii atcbffriclinue/ ef Dir tf ef . 
£>fe bomo prfmfi bonum Dinfi po 
nff/tcuinebtiatifuerint-.tficiDquoD 
Def etiua eft. <Zu mtl fcntaftt Dinit 
btmum MiKjaDpHf. 0ocfetff iraffit 
fignopfefueincbana galilee:efma 
nifeftauif glotfam fuam . st cteof * 
Demnf tn eumioifcf pulf efue. iTteco 

Dffi?. 3!ubilafe oeo \m«m!a fraa.iubfla 
t c oeo Dntiict fa tetra p (a [mfi Oirtte nomi< 
ni eius Denife tt auoife et nattabo toobis 
oroqtti timetiB ocfi cjuanta fertt 6no amV 
inemeeallelupa. (f.§fttefa. 

OSiafaonemtmera fanctiftca: 
nofq; a peccaf o ? nofttottt ma 
culie emunoa. pet Dftm. pttfafjo. 
ffltiia petincatnafi . comumo.Mnt 

Ofia implefe bporiao aqua et ferfe arrbtfct 
clmo.oii rjuffattef atcbif ticlmira aquaW 
num tatffi Dirif fponfo . fciuafii ttnfi Jo' 
mim lifqj aobuc. ftoc ficrnfi ftcif iefus puV 
mum cota oifrtpulio futs. poftcoio. £_ l^SDgeafut in nobfe DRe quefif 
X— *-muefueDitfufieopetafioDf 
Dfuinie t>egefafifacramenfie:aD eo 
tum vmitta capfenDa f uo mune te 
ptepatemut. pet Do.Ret ebooojf fu* 
pia nofaf fi eff. IKcqte neceffatia in ofiica. 
(Jlfccia.iiii.2lp colofenfes. ,i. 
WjfrKaf ree: auoiftie Difpenfaf fcv 
\ — Ijtem oei que Data eftmicbiin 
1 DoWeStTmpleaDetbumoei/mifte 
tiumquooabfconDiffi fuitatcculia 
ef gettitaf fonib;. jOunc attf c mani< 
fefttt eft et fanctie eiu6:quib;t>oluif 
Deite nofae facete Di uif taf glie facta 
mentt buP in genf tb; qttoo cft r pe i 
tiobia (pee gloti e que noe anniicia* 
mua.ctwf pief ee ocm boiem ef ooce 
t ee i omt fapfenf ia fcf erbibeamua 
ornne" boiem petfectttm. Ju cbzifto 
fefUIDtionofttO, iecurfofitoca. iiifc 

IjQ illo f empote: Cgteffue $ ie< 
-fueintrfrtutcfpfievn galileS/ 
1 ifamacrtitpcrtmiucrfStegioneDe 
illo ef ipfe Docebaf fn fpnagogie corz 
tt magniftcabafutab otbue. & be< 
nif tta;atef b fcbf etaf nttf ri f ue ef iw 
(tauif fccttnDu cofuetuDine Die (i\b< 
baf f in fpnagogii (Ef futtetit legetet 
et f taotf tie eft tllt libet efape «pbefe 
tEf tif teuoluif libmm:fnuenif locii 
Dbt (ctiptum etaf . ©pirff ue ootttiV 
ttffupetmeptopfetquoDtmtifme: 
euangelf;atepaupcribuemffif me. 
©anatecofrifoe C0!De:p2eDfcateca 
pffuiBtemiftione/efcecievifum. 
S>imiffercconftacfOBfntemf(tione 
p!eofcare annti Domini acceptttm» 
Diem refribuf tonie.tEf cnm plicuif» 
fetIibmm:teDDiDitmfnffttoeffeDff 
& oim tn fpnagoga ocnltetanf m< 
tenoefce in efi.Cepif afif Dfcet e ao il 
(oe : qt boDfe tplef a cft bec fctipf uta 
ciif ©nica.iiipottepppba. in autlbueDefttle. &, ome feftimo 

ninmilli oabant :et mitabantutln 

uerbie gtatte que ajceoebanf De oxe 

ipiilt». :ffetia.1)i.Sobeb:eos^ iii. 

T- f^ Kiatte8:tonfiDetateapoflolit 

jtZjWpontificetonfeu"ionienottte 

I fetumiqufflDelieetteiquifectfiUii/ 

ficut t mopfea (n omni oomo tllius. 

ampliozts eni giorie itte pze mopfe 

DignuBbabttuB eft:fpto ampltotem 

bonotetjabet comue/qutfabricauff 

tUam.iDienamqjDomuarfatoica* 

tut ab aliquo. >Out auf e oia creauif : 

neue eft. iSt mopfee quioem fioelfe 

etaf fri f ota oomo etue fantp famu< 

lue : tn f ettimonitt eo? que Dicenoa 

etanf. £tnittue veto:tanf filiusin 

oomo fua- fliue oomue fumue nof/ 

fifiDuci3efgKKi3fpet:DfqjaDfine 

nim5tefineamu6.4e.marcfi. *i. 

"■"-irnS tUo Kpoje : ffigteuue (efua 

JL.abttttnpattiSuiam:effeque* 

bStut tlltt Dtfttpuli fui. &. facto fafo 

bato :ceptt(nfpnagogaDocete.0< 

muIfiauoienfeeaDmfrabamtinco 

cftittaefueDfcenfee. fcnoe buicbec 

ota t & qx eft fapienf ia q Data ett 

illi et Dlrt utes f alee que pet manue 

eius efftciftt ur ? jOomte bfc ett fabif 

filf»/eCmarie.frafetfacobf/eftofepb 

i iuoe/et fpmonfs? jQone et fotozee 

eiue bfc nobffcu funf f (Ef fcanoaHV 

jabStur fn illo • & Dfcebaf efe fefue 

quta tton eft pzopbeta fine bonoze : 

nifi tn paf tfa fua et fn cognatf oe ftta 

et fn oomo Cua . &t non pof eraf i bi 

Dittuf em Dllil facetemifi paucos in 

ff tmoe ipoftf ia manibue cutauit ■ 

l£f mitabafur:pzoptet increDuIfte 

femfliozum. 1Micafttri«ao,pcefu" 

onem W in ofiica piima pofi ortabao tfp 

pbanie. aormuam. ©tBcium* 
TDoiafcoeu omncs angeli eius 

auoiuit ef letafa efl f>on et erul 

fauetunt ftlie fuDe.ps. £>tio tv 

gnautt crultrt fma:letentur infult mitl 

Ote. finafto . 

Sgnipotene fepif eme oeue in 
fftmftatenouram pzopicfrefptce: 
atqj ao pzotcgraou noe oerf etS f ue 
maieftatfs cttenDe.pcr oo . «itm 
beaf e matie oum ate punficanone rttetif . 
giy. j&eue qui faluf te.<ar)edua pio pa> 
ce . jOulla alia mttnona nifi ftffu ui.lert. 
facrif . ( I Hp tomanos. jti. 

^■f^T HJattee: jfloiife efle piuoenf ee 
-t-Aapup riofmcHpfoe.nitllt ma* 

! lumpzomaloteDDenfeepzoufDen 
tee bona non fanttt cozam oeo : c eo 
ettam cotam oibue bommibus.e?i 
ffett potcft : quoD «Dobia eftcum 
oibue bomfntbue pacem babcnf ee. 
jDon Dofmef fpfoe Defettoenfee ca > 
tifftmi .©eo oafe locft ire. ©crfpftt 
ett eni.SBJtcbi t)inoictam:et ego te* 
t ribua" Dfcif one. ^eD fi efutfettt frri< 
mfcue t uue.cfba fflfi.^l (itit : pof fi 
oa tllt. f)oc enfm facfene : catbonee 
f gttis cogetee fupet caput eiue. fio? 
If ftnci a maloifeo Dince i bono ma 

lum.fiS? .©mcbunt ccentes nomen tuit 
Domineeeomnestegesfent glouamtua 
S.ffluoniaeDincauitons feonetirioebi» 
tut in glcnia fua.<5taoa le reif ercf ut Sllc 
lupa.ftfus • iDomtnus icanauif etulttt 
tena lefenfui infitle mulf e. & i anf c puri* 
ncaftonJfuctif :oicatut fequenfia Ocpiia 

, l)eI.u.miu"anaft.4tcunDumafbefi,tiui. 
f JO illo tepote.£umDefcenDf(V 

^-1— Xet iefus oe monf e.fecuf e funf 

i eumfutbemulte.tsfeccelepzofus 

tJeniensaDotabaf eft olcene. ©fle: 

fi tjf e pofes memunoate. ef ejtf en 

Dene iefue manum : f ef fgif aan ©nica.iit.potiepppba- Dfcme;$oIOm8Date.iEfconfeutm 
mtmoata e(t lepza eitte. £t at t tlli ie 
ftta.toiDettemittfDitertafeODaoc 
oftenoefefacetootief offet munus 
quoo ptecepit mopfca in teflimotii 
um itlia- Cum aute ittotfTct capbat 
nattmuiccelTtf ao eft centurio togaa 
eum et oicens&ne puet meue iacet 
moomopataltticue:etmaIefo:que 
f uttEf ait flli icfua.cgo Dcttia:t ctv 
tabo eum. & tefponoene cenf uito: 
atf .iSomtne non (u oignueDf if tea 
fub tectum mett : (eo tantu o/c vet« 
i>o et fanabif ut puet meue.flam et 
eojo bomo (um (ub poteSate conttv 
fufue:baf>ettefubmemitifee.0fDi 
co butcDaoeetvaDif :ef alio Denuet 
Dettit/et feruo meo fac boc et facif. 
Zlttotena autem tcf ue/mitaf ue eft : 
tt fequentib; fe oit if amctt oico do 
bie.-non inusnf (anfam noem fn tf ■■ 
tacl. 3>teo attf em Bobta :cp multi ab 
o:iente etocctDenteDenient:ettecS 
benf cum abtabam /ef pfaac/ ef ta* 
tob in legno celommftUiautem re 
gni:ei/c/enfttftnfeneb:a3etfeti02ef 
3bi etit fletue : et fftioo: oentium. 
0f Ditit iefue centuiiont. toaoe t fb 
eut cteotoiftt fiaf f ibi. £f fanaf ue eft 
puer :tn illa boia. Cteoo . ^fferfoimm 

©ctf cta oommi fcctt Wtutc m ortf rta oo 
mini ctalfamf mc.aon motiat feo triuam 
tfnatMbooprraoomini. Occrrfa. 
"^l^vgc boftia oomine quefttmtte 
i-*- ^munoef noftia Dcltcta : ef ao 
I facri ficium celcbjatioti fuboif omm 
f ibt cotpota menfeeqj fancf ificet. 
Pet Ottm- (Pt>i anfe putificaf ion? ftic 
tif oicafut ptcfaf to. ffluia pet incarria 
ti. <Cgmuiuo.C^itabanfutomncs ocbis 
que mof codian t w m Oci. 
poffmnmtiinio. a^oafatttta oomitte latgitia 
Df i mpfteriie.q(umu3 Mef< 
fecfibtte eozum Detaciter apf ate ofc> 
gnerie.petoiim. uctcbaomaoaM 

ftuKtt. fctta.titt.aottmofljcH. i.i. 

^NSrillime : tftoelie fettno ef oi 
V^bcceptioe Oign^.qufacbziOua 
teftta Detttt in bttttc mmtoft peccato 
teefaluoafacete:quoi6p:tmueega 
fum.^eDlDeomiamcofecutuefu: 
vtinme pitmu oftenoetet tbttftua 
fefueomnem paf ientia aDinfozma 
tionem eoiuiqui cieoif uri funf illi t 
Difam eferua. Kegi attfem feculo? 
imotfalt /inutftbtli folf oeo bonot ef 
gloiia.in fecula fcctilo? amen . 
(TSccnnoitiobannc. piimo.cap. 

[ jij ilto f epoze : iEgtetluelefu3 
JLjuenff ingalfleam .•etinuemf 
) pbilfppii.tEtDiiifefiefue.&cquete 
me . 0taf aute pbilippue a bct bfai- 
oa ciuitate anotee et petti. 3lnuentf 
pbillppuenatbanael:! Dttit ct.sOtte 
fcripfff mopfea in iege ef pjopbete : 
iuenimue f efum ff Itft iofepb a naja 
tetlj 4 & ottif ei ttaf banael.a naja* 
tctb potett altquto bonf eUe t ©ictf 
ei pbittppue. ©etti et Dioe.SDiDit te> 
fuenatbanaelDenienteaofe:etDio 
cit oe eo.£cce Deie i(iabeitta:in quo 
Doluanon eft.T©icit ei natbanae!. 
5Dnoe me noftif Kttoit iefuet oin t 
ei.pfiuff te pbidpp' Docatef cu ef< 
feefubficu:DiDife.Knoifeinatba* 
ttae(:< ait,lRabbi:fu eeftlt^ oet, bx ea 
tet iftf . iRttoif tefue et otxtt ei. m oi 
tifibi:Dioitefubficti:ctcDia SQmts 
DtaDiDebia.0f oicif eia.amcname 
otco Dobie:Dfoebitie cclum npeitul 
ef angcloe ocf a fcettonif co ct oefcen 
ttenteefuptafilfiibommie. fctw 
ferfa. aoftmofjirum. li.i.rnp. 
Ctttt ©lta.ftif.poftepr>pba. QlSi(frime:jl)oU etubefterefefti 
maniumDiti nottriiefu cbtfo 
Cli.tisqjrnCBinctfieiusrfeD collatio 

ta in euSgelio fecunofibitfufemoei 
qutttoaubetauitefbocauiflwcatf* 
one fua fancta. Jlton fecunofi opeta 
nofttarfeo fecunofi ptopofif fi fuum 
efgtaffaqueoafaeftnobie fncbnV 
fto iefu ante tepoza feculatia . a0a* 
nifeftataeftautenunc pettllumia* 
f ionem f aluatozis noftti iefn cbaftf 
quioeftturif quioe motfem:iIIumf 
nauif auf em bif 3 ef f nccmupf ione. 
peteuancjelififn quo pofifus fum 
egopteoicafot efapoftoluetmagf* 
ftet gentifi.€>bqu3 caufaefiam bcc 
patiot : fcD non c5funoo* . ©cio eni 
cui cteoioi : et cetf uo ffi qufa pof cno 
eft oepofitfi nteum fentate i illtim 
Diem. tfomtS babe fano2fi uetbmft 
aflt a me auotfti:in fioe t oilccf ione 
jn cbtifto iefu : Domtno noftto. 

5>ectinDitmatl;eum. uii.rnp. 

T) ilio tepote : £f rcuibaf fefue T -1 

r-* — i - fofamgalileStfocenefnfjwa 

gogteiuDeo?efp!eDicaneeuangeli> 
um legni ef fanano oem languote/ 
ef omne infitmifaf e iu populo : ef 
abiif opinfo clus:in f ofam fptiit. & 
obf ulctfit ei oms male babenf estoa 
tiig languotib j/ef totmenf ie copte* 
bcttfoa.ef qtti Demonia babebanf ef 
Iunaf fcoa/ef patalf f fcos cutauff eos 
& fecuf i funf etim:f tttbc rmtlf e. 

T> Rica-Hii.nl> pcefltone u in Dttica poff 
tKf.cppplja. Ho miffn offm.aoointc ofim 
tteqre neceffaria t Dfiiea pofl oct.cp?.$>if. 

) f~~\ 0ua qui noa in f anf ia pertcuo 
k^J uacoftifufospiobumanafcis 
'ftagtltfafenopofrefubfiftctefflano 
bia faluf e menf f a ef cotpotfe : fef ea 
queptopeccafienoftrie pafimut:fe aoiuuanf e bfncamus. per do . cflen 
nioit.t bcnf e marie ft ante puriftrnfionrm 
fitecit.tBcoiia pio pnce/hilla nlin roroiia 
mfifcftntRulcc.fiiertif. aDronia.tiii. 

~|____| feattee:jQemfni quicrp oebea 
k Ufe : nifi *f innicem oiiigaf f e. 

f fflui ehfm trtligit ptorlmfitfege inw 
pleuif . pam no aoultetabie/no occi 
oee/non furaberie/non falfum f eftf 
tnoniumofces/noncocupifces rem 
ptotimi f ui/ef ff quoo eft alitto mS* 
Dafum:in boc Detbo iftattraf ttr.oilf 
geapjojrimfttuff.ficuttetptn.Sile/ 
dio pximi :maIttmtton operatut. 
pienif udo etgo {egfs:eft Df fetf fo. 

Sernnoiimafliettm. Wti.cap. 

"npTMtllo fepote:afcenDenfe k* 
jJLju fn naniculS: fccuti ffit eum 
Dtfcipullefeteccemofufmagnue 
facf us eft f n mati : f f a *f naufcula 
operi tcf ut ffucf fbus. &at attf e fllis 
cofrariuet>enfus. 31pfe »ero ootmf 
ebaf. (Etacceffetfif :etttifcffauerunf 
eum:oiccnf ee.S>nc falua nos:petb 
rnusjBi oirif efs. siuio ftmiof eftfs 
mooice ffoeff Cunc futgene ipeta* 
uitDenfistmarfceffacfa eftfranql 
lifae magna.potro bomief mftaff 
iunt:ofcenfcs, flaialfeefl bfcuutjen 
<i et irwre.obeoitmf ei. Cteoo. £.ffer; 
fotiumMftroia. J>etrrta« 

/^mnceDeqTumue omipofene 
\^jDcus:»fbui'facriffcffmunus 
oblafum ef gtaf iS nobfe oeuof iois 
obfineaf : ct ftagilifafenoatam a& 
omt malo purgef fempet t munfaf 
PeiDO.giefnfioferunBfitpo. j_pflc6. 
(T\ jDnetafuaqutmusDfienoaa 
^ vL/pelectationibjfettenfs erpeoi 
anf :ef celeftib; femper ifttuanf alf< 
menf fs . pet Dfim. prr eiocnnasajit 

fupta. ftrin.iiii.aoromano0, D. *E»fMca.tt«.poO cpppl;a. vrz5«a(K8:@fcu< pei trnius oelf > 

Jk-Jrtummowintatritm oesbo 

| mineeaoconoentttafiotte:ficetpa: 

1 Dniusiufticiaiomneeboicaitiiufti 

f icaf ionem Dif e. ©icut eni pet ino> 

beoienfiSDtiitteboie peccatozeeco; 

ftifufifunt mulfi:ifa t pet Dttius bo 

minisobeDienffS ftiflt coftif uuttfut 

mulf i.let eni fttbinf ratti t :t> t abun 

oatet oelicf Q. £>bi auf em abitoauit 

Dclicfttm liipctabiioaiiif ef graf ia . 

»t ficut tegttatiit peccaf tt ttt mozf c : 

ff a ef gtatia tegnet pet iutticiSm vl 

fam ef ernam.Jn cbzffio ie(u oomt 

, nono fto. (/^anosii hum. i%. 

^"fjQ iUo fempoze: jf acf ft eft auti 

^JL_eunfibue oifcipulia tWamoi 

\ jctfqufDamaoiefum.9i9agiftet:re*> 

quattequocunq;ietis.jEf aif illi k- 

ftie.tailpeo foueas babenf /ef Doltt 

ctca celt niono : (ilitw auie bof b non 

babef Dbf caput fttfi teclinef . ait au 

f em ao altetu.©equete mellle att 

f em Diitf . j&me petmitf e me pzimii 

ite.effepeiirepafremmeum.^iiif 

eiiefuo. ©ttteDf mozfuf fepelianf 

mo:fuo3fuoe:fu aufeDaoetanntt 

ciategnQDei. £f aif alfer. ^entiat 

teone:feDpzimttpetmiffe mtcbite 

nunciatebtsquiitt oomofunt .gf 

aif ao tllit ieuta. jfiemo tttiftetta ma 

num fuam ao ataftum/ ef afpiciea 

refro.-apfuseftregnoDei /ctia.w. 

eptflo(.i.'5icHf pet vniue oelictum. 

iteq.reifniaiiit.gci:. JJe.maftjeS. r, 

^"■""ji) illo tempoze:a>fteiebSf ie« 

— J- fu patuulos: Df fangetef eos. 

1 S>ffcfputfautecominabanfutofFe> 

ientib;.tDtioD cu Woiffcf iefue:ittDi 

gnefulif i atf illie Mnite paiuuloe 

Denireao me:ef neajbibuerifteeos 

'CaliitmeftenttegnuceIoi;,ameB Dico Dobio. ©uifquia no receperif te 
gnum oei ficut patulusmon ittabif 
illuc. & copleianseos etimpones 
manns fupet iIIos:beneDicebat eie. 

iJraca.MopioccflioiteMmofncapii 
mapoflotfabaeepppbarac. HomuTam 
officiu.aDoiaf c Dtott . Kefce neccuatia itt 
omca.iii.poflocta.epj>j>!rarite. _fl)g 

W~"Tamittam tuS qfutttus offe co 
jL^Jtmta pietate cuftoDi ,Dt que i 

\ folatpegtatieceleflisinnitttutitua 
lempetpzofecffonemuniafui.pet 

Dffm.dBeimnia pio pace cantft mtfu c> 
<71*>«(ofenfM. iii.tap. 

^iTTNatres.JnDuife Doe ficuf eto 
XH\cf ( oei fancti et Dilecf i : Difceta 

' mte benignifafem/bumilifafe/mo 
Deftiam/paf ienf .ayfitppoztaf ee uiti> 
cem • ef oonanf eo Dobifmef ipfis fi 
quie aDueifue aliquc babef qucrcla 
ficuf et ons Donauit Dobis ifa t Doe 
^upct oia autem bec catif ate babe 
f ee quoo eft Dincuut tjfectionio . ef 
par cbzifti crulf ef fn cozoibj Defttia 
fn qua t vocati eftie in Dtto cozpoze 
ef graff eftof e.jDeibit cbziiit babif ef 
in DobieabttDanfenin omni fapic - 
f ia oocenfee» comonenf cs Dofmef 
ipfos in pfalmis/ bpmntB/ canticis 
fpiiitalibus/tn gratia/ canfantesin 
cozDibj ttcfttis ofto. gDmne quoDcii 
q 5 factt ia in Derbo auf in opere : oia 
f n nomie oomini noftri icfu cbtiftt. fum cbiiltum : oominu ttoftttim. 

^ J)cc iincitmat[)cmn. ji.cap. 
T - jl? illo f empbze: IRefpoDens ie 
JL.fusDilcif.irofifeozfibipafcreo 

/ mine celi t f eite:qui abfconoifti (jcc 
a fapienf ibj ef pzuDentifij/ef reuela 
ftf ea pazuuiis. Jf apafei qm fic pla 
cif um fuif anfe fe, <Umin micl;i tra ©nica.t.epfHagefimc. Difafttnf:apafremeo.f2tnemono 
uitfiliumnifipater.ncqjpafrequif 
nouitnififtliuB/uuiWluetiffiliua 
reuelare.toenifeao meomeequi la 
boratia et onetaf i efhe:ef ego reficiS 
tooa.<crollif e iugum mefi fuperDos 
t Difcif e a me.quia tnif ia fum ef bu< 
mtlie coioe : ef wenief te requte aia > 
bue Beitr(e.31ugum eni meum fit* 
aueeftietonuemeumleue. Cteoo, 

'-jp^iDftiaefibiDne (T$ecrefa. 

, J^ fpjacafionio offerfmue:M » oe 
licf a noftra miferaf ua abfoluae : ef 
nutSf ia cozoa f u Dtiigae.per. s>na 

Qtoefumua omipofens Deue t)f 
illiuefalufariecapiamiie effe 
cf um:cuiua per bec mifteria ptgnuf 
accepimue.per Dttm . pr t totam eb> 
DomaDaDf in 0fitapiEce.4pDB1rfli.Ilc»:. 
fiota er quo Irr.iftauetif *fj&aD_pi,fcbji 
non cclebietuc in Dfticis fe.illcc. feO fan/ 
fum fit meoiia oe to/ef in ctattino telebie 
tut . purifirafiofamScelebietut quacuqj 
Dic eue.ef dmitifer annuciatio uid cucne' 
tit oitta in pa tTioneDcl in tamiopatma? 
qniatunc fietef meoiia fifi » celebtatef m 
iti ctafhno . JiJuIlfi fcflii celebiefut f tibua 
Diebj antepafcba jr>e feflis triit lecnicbil 
oinotjfqspoffquafimoM.ircortitn.CSlo 
ria in ejcrelds.ailelupa.Jf e mifta efl f ace 
anfut ljfqj ao pafrba • 2o pioccff wnc.». 
JDbicfl abel. jtnflafumc.an. lEcce catifli 
mi.ao inf toifum cbo!i.K-3!gif ut pctfccfi 
funf . (J&o miffam.fflff.cium. 

Ojtcunoeoetuf me gcmif us moi> 
f io ooloico infetni eiicunDeOttfif 
mtctinftibnlaftonemea iimo< 
cnm onm ef cwuouiif De teplo fanrf fuo 
liorem mea.ps. Wligam fe Bfit foitifuBO 
mea:Dfisfimiamtnffi mcumtiefugium 
mefi ef libetaf 01 meus . lCirrunOeDciuitf. 
«Slojiapaftt.ititranoeoetfif, g>jf. ). ( ^vtUecce populi f uf qfimtua oiie 

'^/demenfer erauDt.ttf quf iufte 

pio peccatte nofttie affiigimur:pto 

tuinoieglotia liberemur. petoo. 

ftleoiia pto pace fm nifi fuetif fc.ir.lcct . 
J>eo d fuctif anfe piitifitaiioni fiat msS< 
tia Oc bcaf a matiapet oiaf ionl. ©ette cj 
falufieefemeJfiaiflBuifbioo. u%. 
^-r^TOaf rea:jt!efcif ie g> bt qnt i fta 
JtlZjBjocurrfif :omee quioe currOt 
' feDimuBacclpifbrauiufi&iccutrt* 
f e.t)f copjebenoatie. €)ie entm quf 
in agone cof enoitiab oibue fe abfti 
nef . ef tllt auioe »f conuptibile co> 
rotramacciptfrmoe autem ittromt 
pf am . (Ego tgif ur fic curro non qtia 
ftmtucetfum.^ic pugtto:tton qua 
fi aetem Derberae. ^eo caftigo au 
pue meum/t in (eruitute reotgome 
fo.fecu alitapteoicauen/ipfe repto* 
bua efficiar. jUofo eui voe ignotare 
f tatt cs:qttt pafree noftrt oee fub nu 
befuenmtetomnee marefranfie^ 
nmt ef ome in mopfe bapf ijati fftf 
tn nube ef tn tnarf . & oea eanoem 
efcamfpirftuale manDucauerunf : 
etoie eunoem potft fpirif uale bfbes 
runf .©ibebSf auf em De fpitif uali : 
cofequenf i eoe pef ra.pefra autem: 
erat cbnfJuecSii . aoiufoiin opoifuni» 
tafibuo in fiibulatiotte fpctcf in f c qui no 
uetunt f e quonia non oetelincmis queten 
fes te Ofic. *. ffliioma 110 in finem obliuio 
etifpaupetis . pafienfia paupetit non pe< 
tibif in efttnum epitgc Domine non pie' 
ualeafbomo.cS?.ietfe. {PEtacfus. 
'Y^VffipiofitnDis clamauiao feoomme 
' iloae erauDitjoctm melftjfianf an 
icsfueinfenoenteoin oiafionefetui fui. 
J6- M iniquif afcs obferuauetis Onc Domi 
nc quis fuflincbif .7625uia apuD te piopi» 
ciahocff cf piopfctlcgcm fua fuflinui fe ©nfca.Uepfuageume. Bomine.ip&eron6fimafheiim. jj. 
^TpiIilto fempo2e:©i;tif iefus Di 
J—ftipHliBfHiapataboIam batic 
\ ©imileefttegnumcetotti ijomini 
paftifamiliaB :quie?rtif p.>imo tnae 
necottDucete opetatios intmicam 
ftiam . Couenf fone autem facta cfi 
opetariisejeDenatio Diutno:mifit 
eos inDinea' fuam. tEt egteffus citca 
boiam fetcia : taoi t altos flanf es in 
feo ociofos/et illis otrif . 31f e et Doa 
f nDtneam meS:ef quoo iuttft fuerif 
oabo Dobis.jf Ui aute abteruf. J t ep 
auf etn ejtitf circa (ejctSetnomm bo 
tam.etfecittimilttetXitaWBeat 
mam »ero ejcfff :ef inuenif alios (Ja 
f es et Dttff illis. ffluto bic ftaf fs f of a 
Die ociof (f Mtut ei qmcmo nos co 
Dutit ©iiit illts.Jte et Dos in Dine 
am mea". £um atif e feto factft eflef : 
Dicif Dffs Ditrce ipoiratet fuo. tooca 
opetarios etteooe illis mcrceoe mct 
pfensanouiiTimisDtqjaD ptimos 
jDint Deniflent crgo qui cfrca Dnoe 
cimam I;oiSDenectnf .* accepemnf 
fingulos oenarios. ©enienf es auf e 
et p:imi : atbiftaf i funt q> plus eflef 
accepfuri. Sccepetuf aufem et tpfi : 
fingulos Dettatios. (Ef accipientes 
mttttiiiitabSf aDuetfus paf refami< 
(ias:Dicentes. (5i nouittimi Dtta bo< 
tafecemnt:etpatesiUosnobisfec6' 
tliiqui po ■ tauimus ponous oiet ef 
ettusfat illetefponoens rtmicoiii 
Difit.amtce non facio tibi iiutf am . 
jOonne qi Denario couentfti mecu r 
CoIIe qttoD f uum eft:t DaDe. toolo 
aufeef buicnouittimo oate:ficufef 
fibi. Stt tto If cet micbi quoo Dolo fa 
retcf H n ocu Iits f ttti s tt erp cft : qii ta 
ego borats fuf ©tc emnf noufffimi 
piimt:tp?imfnomfrimi.S0uIfteni ftmf tiocafi:paucf t>eio elecfi.Creoo 

SDffcctoiitt. jioniim efl cofitoi Oomino A 
pfallcrc itomini tuo alfuTimc Sectcta. 

i^fW)neribjnoilris ^fumusDfte 
\lJj)^bUBq}(u(cepiiBet(ektiy 
/bus nos muoa mr>fteriis:ef clemeri 
tet etaiiDi.pet. pif fnho fecunofi tepu f 
EomunioSlummatacicmhiSTiiptfcr. 
uumtuumctfaluumefacmfua miaoo 
mincn5ijnmMiC(tnmuoramfc.poffc5 

W-VjllDeles tui oeus pet tuaoona 
Jtlvjmnenf «ttJf eaoem ef petcipi 

fenoo reqitirattf :ef quetenoo ffne fv 
ne petcipfanf . per ort m. pet eaooma 

OainfiafMmOmcanofacur fetialttofn 
cum meoiiio ferialibj fctl; Oe beata nuftia 
fecunou fcmpuo • "De fancfo cccleftccf oe 
otlmo fanccio.9 cficffs.jno oacc.©eus 
aqilO.<5s.tcifc.fmcfMrtu.cttfafiaffj 
fc.DfqsaOcinetes.fctia.mi.aobcBaiii. 

HT3 iftaftes: tfeftinemus igieTrt in 
Jdttlam tequie:Df ne quisin iD* 

| f pfum ittttoat tncteDulitatis eicem* 
pliim. K> ttius eft eni fetmo Det t eftt 
car ef penef tabflfo' oiglaofo aricipf 
fi:tpert(trgettsDfq?ao Dfufffonem 
aieacfpirifus, £ompagfi quoqjef 
meonllav/ef of fcief o • cogff ationii t 
fntettf iontt cotDis» non eft toll.a cre-- 
afutainutfibilisinconfpectu efus. 
Omnfa autenuoa ef apertafiif ocu 
I fs eius:ao quem nobfs fetmo. (9a> 
bentee etgo ponfiffce magnB/ fi pe > 
neftauif celosiefumftlfft oei:tenea 
mus confeffione. jOon eni babemuf 
ponf ifice qttf ttonpoffff copati iiiftr- 
mifattbusnottttafenfatfi aufepei 
oia pio fimilif uoine abfq; peccafo . 
aoeamus etgo cum ftottcia «o ffno 
num gtaf ie eius:Df mifertozofa co 
feqtiamutefgt.ifiainiiemamiis/in 
3u-;iIioopo'fHno,peTfefiinub!iflft ©mca.tt.fepfuageume. Dfimnofttum. Secunofi mstcfi.it:. 

Hjfj(tT«Io tepoie : Jbat fefue pet 

JL_5aIifea:tiecWkbaf<iuef fri( 

X te.©ocebatauteDtrrtpuloefuoa:ef 

oicebat illie.qm fifiua boie f raocf tu 

in manua bominfi/ * occioenf eum: 

et f etria oie tefutget . M i Hi fgnota* 

banf vetbfi:ef timebant eft intetto* 

gate.fBf wnetunt capbatnafi . ffltti 

cum oomi etfent intettogabaf eoe . 

ajuio in tiia tiactabatief Jllf aufej 

tacebat. Jnfei fe ent fDiaoifpufaue 

tat qufeetlef illo? mata.ffif teffoea 

»ocauffDuoDect:etattillfe.#fqufe 

toulf ptimue efTe:etif nouiffim' om 

nium/ef of m miniflet. tEf aOumea 

pitetu:ftatuit eum in meoto eomm 

ffluem cficompIexuaeffefMifillia. 

fljttif qttis wtft « bufufmoof puetfa 

lecepettf fn nomfe meo:me tecfpif. 

0, quicfiq; me fufcepetff :no me fu 

fcipit/fjeftqutmemtrit.ffluibabef 

autee auotenoi auotat. tf etta fetfa. 

fipis. Jf ettinemtts icjteDf.Kc4tcm.nti 

fetispiecct .SecunonmacJKfi, jtii. 

HipjO ilfo tepote ®fjtif Dfie fefua 
JLj>baiffeie.ffluf nS efl mecum: 

fcontta me eft. 0f qui non cSgtegaf 
mecfi:fpatCiif.lDeoDfcoDobfsome 
peccaffietblafpbemfatemittef bo* 
minibj.#pititue auteblafpbemte: 
non temittetm . & qufcfiqj Diterif 
vctbum conf ta ftlifi boie : temitfe i 
tm et . ffluf aute oijtetf t confta fpiri» 
tum fancffimon temfftefut ef/neq$ 
fn boc feculo neqj in mf uto. auf ia- 
dte atboiem botia et ftuctfi ei ua bo< 
mtm:auf faciteatbotcm malamet 
f rttcf Q ef ue malum e>iiitiiDe:cr f ttt 
cftt atboz cognofcif ut.p20geniee»i 
petarfiquomooopofeftia bonaloq 
cumfiftemalffiEjabunoanfiaeni cozotstoaioquff ut,@onus bomo oe 
bono f befauto ptofetf bona : et ma* 
fua bomo oe mafo tbefatt torptoferf 
mala . £>tco auf e ttobis : qm omne 
uerbum ociofti quoo locufi fuerinf 
bomieaiteooenf u ttone oeeo in Die 
iuofcf f . £r Derbts eni tufe itifttf im 
betts: ef eicDetbfstuiecooemnabe» 
tis. (T©fiica.u.l);t. at> pioceltione M in 
onicapiecc.aomiusm. (n&tficium. 
V tn rcte quate obooimio ofic ctu t ; 
J cje ef ne tepcUas in finem quste 
Ji fsciemtus sueitis.obuutfccric 
ftibWftW notftsm aobeftf tn tet r a tien 
tet noflrt etutge one sotuus m» tt liiCM 
ncs.ps . DeitB autibj nofftio suoiuimus: 
pattco nofltt annuciauetunf nobie. ©?. 
ty^v)Euaqutcafpicisquiae)cnulIa 
/ l/nofttaacttone c8ftDimus:con 
f ceDepiopicius:t)tcStta aouetfaoia 
Dottotte genf ffi piof ecCotte mtmfa» 
mut.pet DO.Cf emotfs pio pacc t antfi: 
niuMfupia.aocorintbio». if.xt- 
v f^Kattee: libentet luffettts Wi> 
JLAjpj enf ee:cfi fif fa fpff fapfenf ee. 
f ©uftinefisenWi qufauoe In fetuf» 
' f ufemieoiglf .©f quie oeuozaf /ft qf 
accfpit/ftquffe)tfoIIifut:fiqufefnfa 
ciemtooeceoff . ©ecunofi fgnobfftV 
tatemDico:quafinosfnfttmi ftietfc 
mus fn bac patte . 3!n quo qufs w 
oef : in ifipientf a oico/auoeo et ego. 
t5ebiei funf ef ego. 31ftal)elife ffif ef 
ego.©emen ab2abe funf ef ego Spf 
niftti cbtiftt ffif ef ego.©t minue la 
piensofco : pfueecjo. 3nlab02ibus 
plutimie:incatcettb; abunoanffue 
mplagfefup2amoDfi:mmo2f(bua 
ftequenfeta tuoeia qufnquiee qmi 
D2agenasuna mnfaccepl.Cettift 
gia cefue tui femel faploaf ua ffi : fet 
ttauftagiufeci,jt}ocfeacDie:in,pfun ©nica.ii,fepfaagefime. ottatmatfefui.3ttiffaetfbuefepe: 

perictilioffttmmu/pettctilfalatronu 
periculfe ejc genere/periculte e% gen? 
fibue/periculisfa ciuifafe/ peticulfa 
itt folif uDine/pericuIie itt tnati/ peti 
cttlio itt falft o ftaf ribj . J tt laboze ef 
eritnaun ttigiliie multta . Jn fattte 
ef fiti:in ieiunlie mulf ia.3tt ftigote 
ef nuoifaf e. ptef er tlla que ejctttafe 
cuafunfiuattttamea quotiDiana: 
foIIicifuDo oim ecclefia?. flmie tfito 
maritt : ef ego ttott tttf itmotf ffitits 
fcaDattfatut:et ego no "oimt&i glo 
riati opotf et:cj ifitmifarfe mee furtf 
Qioiiabot.&euaetpatciomwttii 
ieftt cbiitti (ctt qutett brtDfctue fn fe> 
cuiaqutomenfioi. ©amaftipte 
pofitusgentie atetbe tegie/cuftoDie 
bat ciuitaW oamafcenotj :W me co* 
piebenDetef . C-.t pet fenefttS in fp02 
f a DemiOita fam pet mumm : et fic 
effiigi manus eiue^i gloti ari opoi 
f ef :no ctpcDit quioe. txtvta atttem 
ao ttifionee : et reuelaf ioee oomint. 
©cio bomiem m cbtido ante Stioa 
qtiafuozDecf/fiueiucotpotefitierp 
tta coipue.nefcio Deue fcit : taptum 
bumfmoDt Dfqj no t etcium cefum . 
(EtfciobuutfmoDiboiem fttte tttcoi 
pqte fiue eitta cotp"ncfcio oettefcit : 
qm tapfue etl fa pataoitfi . et auoi* 
utf atcbana t>etba:que nott Itcet boi 
loqui. JD20 buiufmooi glotiabo: : so 
meautenicbfl.trifi itt fanimtfaffb; 
meie. jQam t fi ttolueto gIo2fari:no 
ero infipiene. £>etifaf e enim Dicam 
parcoauiejtieqtiiame ettiltmcf/ 
ftipta fD quoDtnoet in me auf aiiDff 
aliquiD e;c me.fEf ne magnif udo te< 
uelationit e.rf of (af me:oaf ue e(l nti 
cbi flimtilue camfs meeangefue fa 
fbane:qitiecofcipbifc(.p2opfetq3 tet onmtogauttjfoiiceoetefame: 
t Dirtf micbi. ©utTicit tlbi gca mea 
jQamDirf ua in ifirmif ate perficitur 
libenter igffttr gfo:fab02 tninfirmt 
tafibusmeia.-DftbabifeftameDits 
f ue cbliflf . <3if . Scianf genfes qfli nof 
mcii fi&i Oruo t u folno alfiffimus fug om« 
nem tma.7b.ptus meus pone tlloc W 10 
fam:ct ficut ttipulam atttc faeif m fcenci . 

aBwoalcteite. JJCtacfus. 
©mmouiffi ofte tenam et contut* 
uatTi : eam.JB . 3>ana coftifioncs eius quta 
mofa elt.tf.SDf tuetianf a facie atcus lf ft 
betfftu efecft f uUJSecunttu luc a. Dui - 
"Tjft tllo tepoze: £um tutba piu> 

^l__jjma coueniref et De ciuif af f b; 

1 (ppcratenf ao iefftroirif pet ftmtlitti 
Dtnem . IBtitt qui feminat:femiare 
femen fir8.0f oitm femfnaf : alftio 
cecioif fecus uiS/ ef conculcaf u efi ef 
Doluctee celf comeoetttf illuo.et alfc 
ud ceciDit fupta pettam : et natum 
atuif quia nonbabebatbumotem. 
0t aftuD cecfDit tfer fpinae.ef ttmul 
ejcoite fpine/ futfocauerQt illuo • tst 
alitio ceciotf fn f errit bonam : ef 02* 
f um fecit ftucfam cenf uplfi . f5ec of 
cens cfamabaf . fflui babet autee au 
Dienot auDiaf . 3lnf ettogabant auf t 
eumDtfcipuIiefue:que efietbecpa; 
t abola sauibue ipfe Dirtf . ©obre Da 
f um ett noffe mifterifi tegni oeixe* 
f erie atif e fa parabolis / w ttf ocntea 
no Dtoeanf :ef auDKfes non intelhv 
ganf .6(1 aufem bec parabola. #e/ 
men efl nerbtt oet , fflut asttr; fecue 
tiiamtbi funt qtii auoiunt. &eittoe 
Denif opaboltte ef tollit tterbum oe 
coiDccont :necreDenteeraluffianf. 
jt)am qui fupia pcf rartjui cum moi 
etfaf ctigauDio fufctpfuttfDetbum 
ef bi taDiceettoitftabettf/quiaaDfft pua cteDtmt:ct <n letnpoic (enf atio; 

niareceDunf, SDuod auf e mfpittfece 
cioit:lnfuntqutauDieraf:etafollicf 
tuDinibueetDiuifiieefDoIupfafibj 
Difeeunfeafuffocantutefnonfefe* 
tunf ftucf 8 . ffluoo autej in f ertam 
bonam : W fitnf qui in cotoe bono et 
opfimo auDtenteeDctbu tettnent. 
gt ftucf um aff etunt : in patientia . 

CteDO.SDfftt .pctftcc cjtcllufl mcoa tn (t> 
mitis tmss Dt noit moucatm Dcfligia mea 
toiclma autem fua ef exauoi ieiba mea . 
mmfica mifeiicoioiac tuas qm (aliioo fa? 
ttsfperanfeflinfeDfie. .Secteca. 

Og>iaf um tibi Dne facttficiit Df < 
uificetnoafemper et muniaf . 
pet Dntn. Coio. 3nttoibo ao altace oei 
ao befi q lcfiftcaf iimcntufc mea . pcfftd. 

. /OTDppIteafetogamuBomnipo 
C__7 fenaDeu8.Df quoetuteteficia 
1 toctamentiaitibi ttiam placif ta mo 
libuaDignantetDefetuite conceDaa 
pet Dttm . pet eboomaoa ftaf Df notaf 
tut in ofiica feo fecialif et- £t Dicifut meot 
ctao ep iff ole in Ina fetia fcilj. Iibetif ct- 1 
alta mcDiefas fcilj.&amafci in alia fctia 
ef gtaoa.tcifctc.fine ftacfu pei omnco fc 
Irr, #ctia.uii.2Jobeb!eofl. _ tii. 

HrZTRatree: Kecogitaf e Dnm iefit 
J-^ Ubtiftu m qui f alem fuftinuit 

1 apeccafotibjaDuerfuefemetipfum 
cotifraoicfioneDt non fafigemini: 
animta Deftrie oeficf rnf ee . jlotiofi 
eni Dfq; ao fanguine refJif iftie/ aOf 
uet fua pc-ccaf it repugnSf ee:ef oblif f 
efti a cofolationie que Dobie f anf fi 
iiie roqui umoicene. f tli mi/noli ne 
nfigere Difctplina Dttimeq; faf igerie 
Ditm ab eo atguerfs. ffittem eni Dili 
SitDfia/cafitgaf.flagellafaufeom 
nem filf ii quem recipif . _to Difcipli* 
na_feuerafe:facjpfiiifet)obie offetf f eoeus . M enf m filiue quem no 
corripit paf erffljuoo ff erf ra Difcfplf 
nam efria:cui^parf icipce facti eftief 
fiDrne etgo aottlf eri:ef non filii efrie 
©etnoepafteequiDe carnie noftte 
babuimus ctttDif oice : ef reuereba* 
mur eoe . jQft mulf omagfe obf em* 
petabfmuepatri fpirifuutmef Diue 
mUKMfSccunbfimatcum iiii. 

' — J~T9 illo tepote : Cepif Dfie iefua 
JLpocetetcogiegafa eftao eum 

•furba multa/ ita Dtinnauim afcen 
Dena feDeret i mari . £t omie tutba 
circa mare fuper tertS erat. jEt ooce* 
baf illoe in parabofie mulLv.et Dfce* 
baf illte in oocf tina fua.3uoite:ecce 
ejriit feminSa ao feminanDu .£ t Dfi 
femtnat:attuD cecioit citcaDiaxtDe 
nemnt Dolucies celi et comeDetunf 
illito. aiiuo ceciDtf fup pef rofa : Dbi 
non babuif terram m«IfS . jEf ftaf i 
etott um eft :qm non babebaf alf ifu 
Dinetn terre- & qttSoo erorfue * fol 
erefruauit/efeocpnon baberefratri 
«m eraruif , 0f aHtio reciDif (n fpf * 
nie:ef afcenoeruffpitte ef fuffocaue 
tunf illuD/et ftucfum non DeDif . £f 
aliuD ceciDif in f erram bona : ef oa< 
bat ftucf u afcenDenf e et ctefccntem 
iEt aff erebaf Dnft f rf ginf a:et Dnum 
feragifa/efDtwm cenftt.iEf Dicebaf 
asui babef autee auofenDi : auoiaf • 
f etta.t>i.£plaDt fnpia.Mc cogifaf e. 
tteqteifcria.iiii.piece. ^.luca. ruif. 

1j5illofapote:3Inferrogafuefe 
fita a pbarifeis quSoo Dentf re 
gnum oet:tef ponoit ef a ef oirif . jf!5 
Denif regnft Det cum obfemaf ione 
neqj oicef ecce bic/auf ace illfc.0cce 
eni regnum oeiiinfraDoe eft. jEt alt 
ao Difcipulos fuoe.©eitfettf Diea qti 
Defioeref ia DfDere DnQ Dtem filii bo 
Mca,f(l,fe)ragerime. mmisetttoDioebiffs. & oicent »o 
bis.0cce Wc et ecce illicjjoltf c tteme 
q; fecfemini. jftam ficttf fulgtit cbo< 
lufcansDefubcelotea que fubcelo 
fmif fiilijct : ifa etit filius bois in Die 
fua ptimfi auf e opottef illum mul 
f a pati:t tepiobari a genetatioe bac 
C t ficut facfft efl i oieb; noe : if a ettt 
in oiebus ff lii bois.0Oebant et btbe< 
banf/Drotes oucebanf :ef oabanfut 
ao nupf ias Dfq; in oiem qua inf ta* 
uitnoemarct>5:ettoenifDiIuuiSrf 
petDiDitoes^imiliteificuffacfum 
efl in oiebj lof b:eoe»anf ef bibebSt 
emebanf et venoebant/plantabSt * 
eoiftcabanf . fflua oie auf e erut lot I» 
afooomis:pluifigtte ef fufpbutoe 
cefo et ofttes peroioif . ©ecunofi bec 
etit : qua oie filius bois teuelabif ur. 
3In illa bota qui fuetif in f ecf o et Da 
(a eius t oonw : ne oefcenoaf tollete 
tlla. Bt qui in agto:fimiIitet non te< 
oeatretro . SQemotes efloteDrotis 
lotb.fflnicfiq; queftetit atam (uam 
faIuamfacere:perDefea".0fquicitq$ 
pDioetif illa":Dfuificabif eam . 3>ico 
auf e uobis.3n illa nocfe eittf ouo i 
Iecf o Dno : Dttus affumef ut/ef aff er 
relittquetut. '©ue molentes eiitt fn 
Dnit:Dna affumef ut/ef alfera relin* 
quef ut. Smo in agro:Dtuis affume 
tut et affet telinquef ur.iRefponoem 
f eo:Dicuf illi. fobf ofief ffluf ofcif efs 
5Dbicitq; ntetf f co2pus:f Iltic congte* 
gabftfutaquile. tomcaiii.i):j.aip!o 
ttgionc.R.eems feoebaf.Jn ffatioe.R, 
Ecce canlTmii.ao inttoitTi d;oii %. JDum 
~>(iratef. %mjtfij__gpjfictam 
Jfromicbiin oeumpzofectalefi 
JlocumrefiigiiM faluii mefa* 
rffimiamenf it mttim tf refurjiii nte 
umegfu.tfp:opfetnomtnfun oujmichi «is et enufiiesme.j9 . 3In ft Dtte fpecauf 
noncofunDatinefetri&iniutticia tuaKV 
betamc.ffiffomicbi.iBloiiapatti. S>Tf 

/f\ Kecesnofttascjsoneclemeft! 

m^J fecerauoiafqjapeccato?Wtt 
cuIisabfoIttfos:aboi ttos aouetfifa 

f e CUftODf.pet Do. Ho countbioo. i. jttl. 

HpSltof res:©i liguis bominu lo> 
JLJiOuar et angelo?.catftatem au 
J femnobabeauactusfumDefutes 
fonans/aut cpmbalfi tiniens . 0t fi 
babuero ptopbef iS t noueiim mifie 
ria ota ef omne fcienfia*. et fi babue< 
ro ornne (ioem/itavt monfes f tanf 
feram caritaf e afit non babea.-tiicbil 
fum . t fi Dtfttibue to i cibos paupe 
tiim oeo facultaf es meas et fi ttaou 
oeto cotpua meu tfattt aroeam caii 
tatem aute non babueto.-nfcbil mU 
cbi ptooeff.Catitas paf iens eO.-benf 
gtta ell . Catitas no emufaf ut/ non 
agit petpetS/non iflatut/no efl am* 
biictof auton quettt que fua funf . jflS 
i ttif af ut/no cogifaf malft/ nott gau 
oef fuper icquifaf e : congauoef auf e 
Deiifaf i . €>ta fnffeif /omnia cieoif / 
oia fpetaf :omnia fufrmef . Catifas 
nuttfercioit.^iue^pbetieeuacua 
buntut/ fi ue Iingue ceuabfif :fiue fci 
entia oefhuef . 0r patte ent cogno» 
ftimus:ef er parf e <ppbetamu6. £& 
aufem Denetif quoo petfecfii f :eua 
cuabif ut quoo er patfe eff . £ft effe; 
pa timltte loquebat Df patuulus fa* 
pieba Df paruulus:rogitaba" Df pm 
uulus . ffluanoo atite facf ■> fum vit: 
ettacuaui quectanf parutili. <owe, 
musnuncpetfpeculfi in eniamate 
futtcautefarieaDfaciem.jtaco* 
gnofto er part e:f uttc autl cognofca 
ficuf ef cognifus ffl. jOtittcaute mai 
tteut : fioes/ (pee/ catit as/f tia pec . SBuinquacjeimia. S^aioi aufembotifceu" tatitaa.^. 
%u cbbcus qui facto mitabilia folus.noti 
fecitti tn cjencibj Dittutem fua* Zibcias 
fliinbtacbiottiopopulfifuum nliostfr»'. 
cUtiofmh.Cg ymtnrfur . gtarf us. 
^—Tr^CbilateDSoomniotma fetuifeBa 
JLjnino in lrficia.j&. 3nttafe in con* 
ffpecfueius in crulf acionc.fcif ofe 9" »no ip 
fe cfi Dciio-*. jpfc fccif nos ct no ipfi nos 
nos aute populuo eiue tt oucs pafcue eius 
3>ecunOfiluram. xbiii .cap. 
*--irTJiilo tempo2e:afTiipftf ieftte 
_JI jpuopett Dift ipulos fuoo : ef atf 
( flIi8.gtceaffenDimu8ftfetofoIin«1: 
et tofummabunfutoia que fcripfa 
funf pet ajp&etas oe f ilio l;ot8.'Oa* 
Detut enim cjentibua et illuoef ut:ef 
flagellabitutetcofpuefur.gfpoftf 
flagellauerinf :occiDenf euYef Die f et 
tia refurcjef.iEt ipfi nicfril bo? infel* 
Ietetunt.£tat aute Detbu ifluD ab< 
ftonDitumeie:etnontteIIiciebanfci 
BicebStut.factu eil auf em cu app2o 
pmqHatetbieticocecusqufDa feo^ 
bat fecuauiam/ menDicane. & cS 
auDiteffutbapzeteteunteanfenoga 
bat quiD boc effef . ©ijrenmf auf e el 
tj> iefuo najatenue f rSfitet ef clama 
uit Dicena. 3efu fili DauiD:miferere 
mei. fEt qui pteibantiictepabanf efi 
tof tatetet. jlpfetieto mulfomacjfa 
clamabaf :ftli DauiD mifettte mei. 
©taneaufeferuBiutlif illum aDDu 
ti aD fe. C t cu an>2opinquaiTef :in(tt 
tocjauif eti :Dicnt3. SDttio f ibi We fa> 
dam? nt ille Diitf . ©fie »f toiDeam 
& iefue Di t if illi.lRefpicetf toee f ua: 
fcfaitiu fecif .& confefiimuiDif ef 
fequebaf ut illtt matjniffcans Deutn 
& oia pIelisWUiDff:OcDif lauDcm 
De0.2>ffg. BeneBicfuscsBfteBocemciu 
fiificaf iones fuas , beneoicf us es oue Borc me iuttiftcafionefl fuas. in labiis rnetopjo 
nuciauioiaiuoiciaouofut. .Secceta. 

i-*-\ {EcfjomacomineciaemBDef 
JL.LnofttaDeIicfa:etaD factificiti 

fteTebtanDit fuboito?ffbico2po2a mi 
tefqj tanctifitet.pet Dnm.Mmunjo 
C^laniiucauecunfetfatuiati funtnimiot 
BeftBctifieoium atfulif cis ofts. non funf 
ttauoafiaotfiBetioluo. pottcoio. 

QJDcfumue oipof eno dcuo d t q 
alimenfa celeflia gtepimue: 
pet nec c5tta aouetfa omia muttia» 
mut.pet. ([jjria.itii.incapiteieiunii 
.Si euenetit fe.ir.ierf . BUe mitTe cafabuty 
tui. piima De fe.fine meoiia fecuo* oe iv 
luniocummcotiisin ipfaferia (ignatis. 
etptimopattf fefaceioos tnalbacubya 
cono ct fubopacono nB abfolutionc facicn 
oam/ ef eant ante ciuciftjcu ef ibi fiaf fer> 
ntoao populii.Guo finifo otttes piofitafi 
ftnf :et canf 01 icrpiaf fepfe^falmoo peniB 
fiales.^tte ne fn fUHUe.Sequit fejnte 
eleifon,£tttitteelej>fon.fc(iiieelci(on.p»< 
tetnoftet-£fuenos.£>eolibeta..£>aluos 
fac fcruos fuoo.JDeusmcuo. £00 nobifl 
Bominc f utrisfozf ifuBinis.21 facre inimief 
CfliftenobisBfieauriliu oefanrfo.£tBe 
fpon tuete eos. iDite erauoi.fit clamoi. 
IDno uobifcum. £t cfi. ©imius. 

OcauDi qfumus Dfte ftttplicum 
ptecee/ef confif enf tfi tibf pat* 
ce petcatis . t>f quos afctetttie teaf us 
actufaf :inouIcjenfta fue mifetafio* 
niaabfoluaf.petcb2iflO. (fasj. 
^-f\ Keueiaf boa famulos fuoat 
' Ky t)as famulaa f uas cja Dite mf * 
'letft02Dia f ua .ef omo iniqfafee eo? 
fteletiioulcjenfia oeleanf ut.p. *d? 
T^an&efloDne fuppiicafionfbus 
tn^joftria:necfifabbisfamuIif 
"« famulab? f uie clemenf ie f ue loro 
5inquamifo3ffo:fanawinetaeo? 
tferfafiii.incapiieiefun.fi. qspeccatartrniffe.ttfnullisifquita 
f ibus reparaff :f ibi femn ofio oeo no 
frrofcalf atif aoberere-per jrpm. s>? 

,>■ A^DmfneDeusnoflerciut offen 

A JrionenoftratumWnceris/feD 
fafiffactfoneplacariorerpice queto 
mtta ao bos famuloe f uos ef fattuw 
las f uas qui fe f ibi gratiif er peccaffe 
cofifenfur.fuum enim eft abfolutio 
nem criminfi oare ef Beniam pzefta 
repeccSttbue/quiDirifli penitenfia 
te malle peccaf otft rp mottemconce 
oe etgo Domine bis-M f ibi penifen* 
tteeycubia9celebjenf:etw:rem'8 ac 
tibusfuisnmferauWafe fempifer 
na aauDfa flrafulenfur. percbtfftfj 

TZV Q abfolufio. 
pUfefoIuficme ef remiffioneom 

' niumpeccaforftvefttotum.fpaciis 
liete penif enf ie/et emenDatione t* 
f e. gratiam rf gfolaf fouc fancfi fpi< 
rif us f rf buaf toobieoipotens et mife 
rfcots d eus.ame^ (tdc bmc bfioicat f a 
cettf cincres ftip tnaiuo alfiirc cf oiraf mc 1 

US^ttfpofesfempifetne oeuscj 
mifeteri s oium ef tticbif ooifii 
eos que feciftt.Ditfi trotlans peccaf a 
botm,pptetpenifen(i3.qui cttaftib 
tietite itt neceffif af e labotSf ibus tn< 
DH cete et (Scf ificare bos cineres Di< 
gnatequoecautabuilifaffs ef fScfe 
religionfs/aDemftDattDa Delictano 
fita fup capifa noftra ferre conftif ui 
fti:mo2e nittf uif a?.ef m pet iuocaf i 
onem tui nois vt ois qui eos aD oe« 
ptecattDSmiam fuSfup capitafua 
(uferfn(:afemete3furoimDeIfcf09 
fuo?»enfS accfpete.ef booie fic eoifi 
feiunia tcboare fancta: M i Dfe reftw 
Kcffonispurificafismenffb;aDfan 
ttum mereSfur acceoere pafcba/et i 
fafutOBpeiuSaccipereguuiS.B.®? f ^IsJJnceDettobfaDomitte pteuV 
\lDiamiIi(iecb!ifriane fattcfia 
fncboare feiuniis.tot contta fpiritua 
les nequfcfas purgat urf : cof tnentie 
muniamut aurf lffs.pet Otmt. 

(] lfinrtebmcDicfo:Dtilriburtaim (aca 
oos clero cf populo DicenDo . S^emettf 
bom o quia cinis es t iri cinere reuer; 
tetia. jst inteti catrtuc ati. Jmmufemut 
babifu.et 5n. jMrtaUcttibulii t cctcta. 
awbua fimtia ctit pioce ftio ao occiOent a« 
lem porfa cum cruce • £t inciptat canfoi . 
R. Bcce aoamdR.IDerelmquaf . ,8>ernta' 
t ut pteces cu proflraftonc • Tkyiit elepton. 
iti.lCbmje eler>fon.ni . Upie riryfon. iii. 
patetnofler.Ef nenosioucas. £>et> Ubo 
ta nos • peccauimus cfi paf ttbita ttoffito. 
jfnwffc rgirmts, © ric non fccunoii pccca 
f a iioBm fan is nobic JQeq} frrittiDu iniq 
t afrs nofftaa- flt mcmiiicria bfie imptifa* 
fumnoffta? antiqnarfi.£tfoanfiripcn(: 
nos mie f ue. Stoiuua noa octto faluf at ts 
ttoftf t . et piopf ct glotia nominis ttii.f u 
nf parmriitfuterna./rtabftoanfia. S>a 
ccroofes (ut iDiiattfut iiiffiria. Etfancfi. 
&nefalumfacteges.irferauDinos.£al 
itum fac popultt fitum.£f rege eos.fljte* 
muo pio fioclibuo Dcftincf is . Kequie ctcr< 
nam oona. Etauoi Dne Docem mea. Ctiife 
rctcmct ef exattbime. tf Sgifcreteitict 
DCUfl.f of ua pe . f-tucgc Dfie aoiuua nos. 
ffl libcta noa-TOiif oeusDitfufu conuerf e 
noe.Et oflenDc faciem • Biic tftmbi-Et 
cIamoi.X)its1]obifcu.£faim' (I £>v 
)/(~\ jEuscuipjoptifteftmirererifC: 
\^_7 peretparcere.furcipeDepzeca* 
I ffcmem ttofttS.W quosDeIicfo?ca* 
(bena confttittgif :miferafio fuepie 
1 TJT^fafie abfoluaf .perxpm. s>y. 
E_J}effabilem miam (itam DfTe 
( ttobiscIemciifetotoi&e.Bf fimul 
n os ef a pcccaf f a om ifiiia eruas.-ef it 
Di tfetlatftt.mta»tteieiuttif. penfequaeptoWsmetemut eripi* 

ye.petcbiiftum. ©?. 
Xttenoe one famulia » famu* 
Meoejctetamceleltieaujrflif. 
-bttctoto cotoe petquitanf :ef qitc Di 
mttpoftulattfatrequafui.peir.p> 

Om a quo fancta oefiDetia t e< 
a confilia ef iufta funf opeta 
oa fetuis fuia illam quS mBoua oa> 
te non pof eft pacem-Df ef cotoa no; 
ftta manoatia tuta oeoita/ ef boftftt 
fublata fomtf Die : f empota ftnf tua 
pjotecfiotteftanquilla.petv^ fl>?.. 

exclefiefueqfumue onep2ecee 
placaf uaaomif fe . t>t oefttuo 
cf ia aoueifitatibj t ett02ibuei)ttiuet 
rio:fecuta tibi fetuiat libetf ate pet. 
^TZXtyimabusftumue onefamu 
CZLlotumfamuIatitqjfua? ota» 
f fo pjoficiat fuppHcSffum.Df eaaet 
a peccatia oibua ertiaexf f ue tcoem 
pttSia faciae etTe patticipee. fflui vt< 
uieettegnae. 3r,uncincipianfietani 
am suo Dt ftcunDa toe rt finiaf eam pjo< 
ctuwncboio.(|ilDmi(ram. fl>f8ciii. 
"^ wSferctio oim oite rf nicljif oDiffi 
leomm que fccidi Diffimulas pec 
*cafa bominS ptopf ct penif cnfi< 
amrfpatttrreillisquiafutsDiifl Deuano 
Uet.ps • OJtfctere mci Deus mifctete mei : 
tnioma (n (c tonfioit aia mea.(8Ioiia pa» 
tti.Cflifereris. ftptie elejjfon. S>no DobifcS 
SBicmuo.flecfam^gcnualcuafc fl>?. 
)^\KeftatjfumueoftefioeIibjftt( 
JL/ t3.Df ief uniotu Denetanoa fo< 
lenni.i/ef conrjtua piefafe fufcipiSf : 
effecuta oeuof ione petcuttanf JDet 
Dttm.Cflemojiaptopeccacifl. (Tffii;. 

ejtattoi cjfumueotte fupplfcum 
pzecee ef confif enf fa (ibi patce 
peccaf ie r»f patf f et nobf e fuoulgen* 
f fam f tfbuaa benftjnue ef pacem . pio fancf a ccctcfta. iccrt efie f ue qe Dtte 
ptecee placat' aotniff e.Weue a quo 
(ancfa oefioetia. ut fupia. 
W=C" lccfioioelispiopfirfe. ii*. 
JLVec Oicif one oeue. £ouetf imf< 
| nfaotneintofocozoeDeftto.infeiu 
nio/ef flefu/ 1 planctu :ef fcinof te cot 
oatieflta/ etu6Dettimen(aDeftta. 
(Bf conuettimfni ao onm oeum vt> 
fttutmquia betttcjnue ef mtfeticota 
eft. pafiena ef muKG mifetf cote/et 
pteftabtlie fupet malicla . ffluia fcif 
(i couetfaf ut et ignofcat oeue/ ef re* 
Ifnquaf poft fe betteoicf fonef^actf 
ffcium et libamen : ofto oeo noftio . 
Canif e f uba fn fpon.fanctiftcafe ie* 
tunium/t)ocatece(u/conctteoja(epo 
puIum/fScfifi caf e ecclefiaV coaouna 
f e fenea/cogtegate patuuIoe:et tug< 
genfeeDbeta . jEgteotafm fponfua 
oe cubili fuo : ef fponfa oe f balamo 
fuo/Jnf et Deftf bulB ef alfate:p!oia 
buntfatetootea mmifliiotti/efoi- 
cenf.patce one patce populo fuo:ef 
ne oea beteoifaf e tuam itt opptofot* 
um Df oomfnff ut efe ttaf ioea. jffitia 
te of cunf in populie ttbi eft ociib eo< 
tumfjclaf ub eft One f ettam fuattn 
et pepetcif populo fuo. £f tefponoff 
oftat oirit populo fuo.ecce cgomlf 
f am Dobie ftumenf a et Dittum ef 
o!eum:ef teplebimini tn efe . & tti 
oabo Doe DlftatopptobtiB in pjenff* 
bue.©icif otfaoipofene. <S?.a>ife 
tete mei oeus mifctcrc mei qfri in f e confi' 
Dif anima mc a./8.C8itif tie cclot libcraulf 
m e. Dcoif in oppiobiifi con tulcanf es me. 
€>tarjalenqnteifctcf. (J^tartus. 
i^^VSDmtntnofttunon pctcafantSfa 
(V^/tiasnobiBntqjfetimoitiniquifaftf 
nofftas tef ribiias nobis*. TDut m memf 
nerio iniquicaf 6 noffca? anfirniaifi, tifo fertaD.pottcmerea, gnticipent nos mte titc gjiia pdupctt o tiv 
tf i ftumio nintio.*. aomua nos oeus fitlu 
t atio tioff ct- cf pp f rr rcloiiS^iois f ui tmr li 
bf ra ms t pioplciuo eflo peccaf io ntio pi» 
pfcr tiomrn fuii. 5>rrjm maflirii. n°. 

^-tttQ illo f pe:)&frit iefue Difcip» 
JLjie fuie.fu ieiuttattemolffe ti< 

i erificutbppocrifetriftee.fErfermfc 
nanf ent facies fuae :Df ajpareS t bo 
m tmb; ieiunSf cs.attte oico t>obis: 
qttecepnitf merceoeYuam. 'Cuau 
fem cti ieiunae:Dncje capuf f ufl/t fa 
riem f uS laua ne Dtoeatf e botbtta ie 
i unana.feo pii f uo qui etlittabfiSBt 
to.fBtpatettu^qvtDettnabttooito: 
ieDDeffibf.iM(efl)efauti;areDolS 
f befauroa i fetra :Dbi etugo et f fnea 
Demolif / ef Dbi futee eff ooiut t futS 
fm.^nrfawfcateafifDOuisfbefai! 
toe i celo Dbi nec etucw nec f inea dc? 
molifur/ « WW fnreo tto eftooiuf nec 
futSmr.tt>bientettft>fauru3tuue: 
ibi eft et cot f ttft. ©f? .eratt abo f c one 
qm ftifcepifli inc nec Drlrdii Si hmicos me 
oo fiin me-Dtte clamaufaDfe tfanafn me 

''-CZTacnoefieDttefife Jicctcfa . 

^XIlArmftjeribjotreteDisguenititej 

apfati:quib;ipfPDenetabiIie facta 

menf i celebtamua exmDf S.pet oo. 

v ~\t~~ :: \ fetrta pto peccatis. 
1 „ f€>ftiaetibiofiep!acafi6f6offe 

) rimutfDtetDelictanfamfferaf^ab 
folu.ia : ef nufSf ia ccuDa (u oirictaa . 
toeioe pto ecclta t pto pace. tte o,re *( fup. 
ptcfa.ffiui COtpozali. fin pfatto&ptt 
fm. t mifCio oc iciunio a itio tifq? aDpauV 
one". Coio.fQiiimcoifabif inlrgf ofii oic 
ac iiorfr Dabif ftucfit ftift i f pr ftio.pnfiro 

l^~"Y0rcepfanobl8Ofie pbeanf fa< 

'A^Jttamita fubltoiu Df t f ibf gfa 

fifrtittS feiunfa:mobfea)ficfan(aD 

meoelS.pet oo , poffcopto peccatfs. v/^\ReaanobfsefcitiefaIuafo2Df 
'jL^cipienfee boc immereDeniS 
(peccaf o? : Defncepe pctS Dif emue. 
©efflc pioecclia t pio pace.Ujgtttof fupi» 

©irniuo.guiliafe ca.te.o. Siip populfi. 

Vf"jl}clinanfee fe ofle maieftati 
jL-^fucppiciafttetfenDe.DffiDi* 
[uinomunetefftftefecfiiceleftfbjfef 
J pet nuttiatut autiliis . pet Dfim. 

Vif^V fetia.H.aomifll. flMBB. 
^fi Httim clamate ao oftm ejauDiuit 
A^^^iocem mea ab bfe qui appiopin: 
nuanf mfcbi ef builiauif eoo gui t fl anf c fc 
culaefmanefincfetniiiacfa cogifaffifu 
uminDfioef ipfefe rmifrirf po . CyauBt 
Drus osafionr" mea:et ne ocfpc tctio oepie* 
caf toncm mcfiiittciiDc micbi ct rrmioi me 
0lia.pa.<Dtto tto.oic''. flectamus . ffin:. 

e0ue (iiif culpa oiTcDcrio pemV 
f cnf fa placarie pces populi f ui 
iuppiicatfs«piciusrefpice.efflagel 
la tue iracuDie que pto peccatie ntie 
metemut auette.pet.c«c6ua w i oie 
cinep.uiroefaRpiopbcfe. njrf. 
~~\T~P Oiebue illis:fEgrofauif e;e» 
JLjfyiae Dfq; ao motf e.ef mftof * 
/uif aDefielapaefiliue amoaflpbev 
(a ef Dijrft ei.ffjec Dicff Dfia.^ifpone 
comiii f ue qi motietia f u » no Diuee 
JE f guerf if e?ecf)iae faciem fuSaD pa 
rief cm:et otatitf ao Dflm t vijit.&b 
fccro offc memenfocjfo quomooo 
ambulaueti co:a f e in Derffafe ef m 
cotoe pfecf o:ef quoD bonfi eft m ocu 
lie f uia feceri. tst fleuff e$ecbfas:fuv 
f u magno. jfactaq; eftDerbfi Dnfao 
ctfapam Dicena. 5Daoe et Dic ejecftfe. 
0ec Dfcif Dtia oeue oauio pafrfa fiif. 
auoiui oionem fuS : cf Dfoitec^ 
mae fuae.0cceego aoiiciSfHpcroi' 
e6fuo6:qufnocciannoa:toe manu Ofi #etta*t.pofld«em •» etptofegaeam:DicltoiiBoipofena. 
j$y ,3]acf a tocjif atfi fuu ? tn ono t f tpfe f e 
tnutcief.l. lofi tlamatl' ab ofim/erauoi<- 
uit Doccm mta ab bio qui appiopiquaf mi 
tbi.e&p.tci.fmcftacfu. 5.mafJ_cj5_!}iii* 
"H| — fMIotepote:£u fnfioiOef fe# 
M jub capbamati : at ceflit ao eii 
( _enturiorogS8eumetDtcettB.©fie 
puermeuaiacettriDomopaialific': 
et mafe totquef ut . & att flli iefua . 
jEgo ueni5:ct cutabo efi.ffif tfiDcna 
tenf utio ait. "S>fie:non fum Dignua 
ttt if tee fub f ecf meum : feD f anf ft 
Dic uetbo/ef tanabif puer meuB.jfla" 
et ego bomo (0 fub pof effaf c conflf< 
tutua:babene fub me miiifes.jBf Df 
to buic t>aoe et »aott:et alto Deni/ef 
uenit et fetuo meo:fac boc ef facif. 
auDtenaaufetefuB mirafuseff:tfe 
quenf ibj fe Dirif . 3men Dico Dobfa: 
non iueni fantS fiDem in ifiaeI.S:i> 
to autt t>obi8:p. mulf i ab otiente et 
ncciDfteDenienf et tecftbenf cfi abta 
bam/etpfaacjfacobin tegnocelo? 
^Tilii atrta re-ccni :cif ctenf in fenebtaa 
erfetloteB.jW cttf flefua :ef fftioo: 
Denfiu.fEfDiriflefuBcenfuiionifoa 
oe.t ficuf cteoiDifti fiaf f tbf ■& fana< 
tueettpuer:inillah02a.____fi.aofe 
Bfie lcuaui aiam mea ocuo meus in f e co' 
fioo non etubefca. ncqj taiocanf mc iimf< 
ti mei cf enr uniucifi qui f e expectant non 
,__2i tonfuoenfut. fj&twfa. 
£___) acriffciiatJfenfibjDnetiBtfen 
• Deplacaftif ef oeuofionfnfeptofi* 
tiant et faluff .pet Do.pzrfafjo. ffiuf 
C0!potalf.i___o. accepfabio factificiu iu 
fhrie oblafjoes t olocaufia fupet altatt fu 

Qumofie. | tat iBtomMniO' 
tEiettfe oonf bnDicfione perce 
pf a rttppliceB f e Deua oipof ena oef> 
camut.tof bocioenobfaef facrame* tt caufa fit t faIuftB.pet do. aiit poO 
ta.petoai.sic^Ouiliafcca. .Suj-pptin. 
,rf^Sarce oite patce popufo ttsoDf 
•^^/DigniBflagellationibue caftt 
gafue : in tua mifetatione tefpitet . 
pet Dfim. fetja fejf Bi _Bo mitTam. 
Sfjujum. 
iBiuifofioctmifetfua eff mi< 
cbi ofto factuo efl aniuf 01 incut 
ijjp. eyalf abof t tme quonia bp 
fttpifli me:nec oelectafli iimicoe mcoo fu» 
pnrot.^loiia.fflicmyiecfamuo. fl3? 
Hyr~. jBcboaf a ieiunia quimueDfie 
_S_JentsttofauO!e#feciuete:l)f 
I obfeiuanf iit ouam cojpojalifet erbf 
bemuBimenftbuBefiSffncerfB eret 
cete DaIeamuB.pet . ®efma w moit 
cinnS..l^ctocfarie_jpbcte. lttii°. 
^f^C jEcDicitDtfaDeue.Clamane 
JL^ ItefJeequaittuba eraltauoce" 
_ luarriltanuficiapoptfemeofceles 
ta eo?:et oomuf facob pcccafa eotfi. 
S0eeteniDeDiemDiemqueitiftfcf 
rc Biaa meaBDoIunt.ffluafi geneq" 
fufcietsifecerff : ef que fuDicifi Dei fuf 
no Deteliquetif . Koganf me fuofcfa 
f ufticie : ef apptopinquare oeo »0* 
lunf. tjuatefeiunautm' tnonafpe 
rtffcbuiliaufmusaiaenoftrastne' 
fdttifiEccemDfeieumifWi fuenif 
•oolunfaa t>ettta:ef oeaDebifozesDe 
ftroa tepef if ts.£cce ao litea ef cof en 
f ionea ieiunaf is : et pcuf f f fe pugno 
fmpie./)oIifefeiunaieficuf»fq5an 
b5c Diem:t»f auoiaf ut in ercelfo cla< 
mot Deftet. iOunqutD f ale eft ieiunt 
um quoD elegi/ oei oiem afttigete 
poiem aiam fua? ji)unquio conf oj* 
fjte quafi ciiculft tapuf fufi. ef faccfl 
* cinete ftemetef jOuti qo ifltio Doca 
ui f efunf fi.ef oiem accepf abile Dilo? 
jQoneboci magtf ieitttttu i_8 elegtc* feriaDi.poftcittcree 5BI ffeltte collf gaf lonco ipf cf af io :foI 
uefafcicuIosoeprimentee.£>imifte 
eos qui cottfractf fitttt Iibetoe:et om 
ne onuo oitumpe- f rat tge cfuriettti 
pattem tttft :et egcnoeDagosq; totic 
fn oomum f uam.Cum tnoctianit. 
oum opeti eum.et camem tuam ne 
ocfperetia.Citc etumpef quaft ma 
nelumen fufi :et fanifastua cifius 
otfefur. tst anteibit facfem f 11S ttitli 
cia fua:ef glotia ofti colligef fe.Cttc 
fnuocabis:et Dfie exauoief . Clama* 
bie:ef oicet ecce affum.ffluia mifetf 
cota fttm :Dft3 oetia f Mtte.0£.iMiam 

pcfii B BommoJancrrtniifaM in&afjif rm 
tlt oomo ofii.15. JDf DiBram DOlttntate' 0o> 
mini ct piofcijat a ccmplo flcto tiuo . (Sf 
notrtfrrcf feo (equitutftacfuo. IDominc 
hon (ecunou pcceata nottta , Ucqce in ote 
rinep.(P.Scron6umatbeum. t°. 

S/? illo tempote: ©itif iefue Df 
. icipulie fuf a. attoi fito qnia ots 
A um efi antiquie : Dittges ptorimft 
tuumet oDtobabebieinimicii fiitt; 
£go aufem oico bobia. ©ffigife int 
micof rtelt t oe:benefacif e bie qui oOe 
tunt Doe ef 0:af e p:o petf equrnf ib; 
icaluniantibusttosttf ftfis filii pa 
f ttauefhi qui in celis c(I. fflui folem 
ftittm facit otiti fupet bonos ef ma « 
loe:et plttit fupet iuftoe ef iniuffos . 
<©i eni Df ligitia coa qui Dos oiligfif : 
quam merceoe babebitiaf jOortne i 
publicani boc faciunf f J fi falufa» 
uetitis f taf resDeff ros f anf um.quio 
amplius faciefis f jQonne et etbnicf 
Jtoc facittnffiEflofeergoDos peiftc 
cfi:ficitf ef paf et Deff et celeflf e petfe 
tfrra eff . Ztt t enoife ne iufticiit Defttii 
faciatiafotam boibus:DfDiDeami> 
ni ab cia. aiioqiii.-merceDem no r)a. 
bebiffsapttDpaftem Deffrum quii celiseftiCumergofaciselemofjmS 
nolifubacanereanfefe ficuf bppo* 
critefaciunffnfpnagogietinDicls: 
D( Iwttotf ficetttii t ab boibus. amei t 
oico Dobfe tcccpctfit merceoem fuii 
Ceaufefacienfe elemofpnamefci* 
af ffniff ra f ua qD faciaf oerfera tua : 
Bt fit elemofpna tua in abfconoito. 
& pater tuuequi Dioef in abfconof 
toiteooet tibi.et mmotatie:n5 euV 
t is ficut bppocrif e qui amSt tn fpna 
gogia ef in angulfe platea? ftatttca 
oiw.bt Dioeanfurab bominibus. 
Jlmett oico Dobfe : recepetunf met* 
teoem fua. Cu aufem cum ozaue* 
tis :in(ra in cubicuIQ tuum/ef clau* 
fo boftio oia paftem f ufi itt afconoi 
t o. 0t pafer f uno qui Dioef itt atifco > 

DifO.TCDDeffibt.fflffrrfojifi.&ficoiuifi 
ca mc faunoii cloqniii (uum l)( fciam f o 
flimoniafutt. 4>ecttfa. 

, actificiuotteobfemantiepa* 
i fcbalieofferim^pzeuactsDf 
'fibi ef menfee nofttae teDDaf arce<> 
pfas i et cotmetttiepioptiom riobia 
ftibuaffaculfate.perofim. tcato. 

3 cttuf c o fto in f im otc cf cr u If af r 1 1 cum 
Ctemoic.appicpcndiCc Difciplina nc pctca 
tiaoeniaiufla. (i pottcorounio. 
lf> Pirifumnobisoftefuerarf-J 
yZZJ fatistftmoe.DfquosDnopa» 
ftefafiafif:fuafaciaspfefafeconco2 
Dca.JDcr oiiitt ciufoc fpfta. aiir pofl* 
tomu.preoi»itte\<Kemu8.0umi[iacccapi> 
taoeflraoeo. frjmpctpopulfi. 
^fJ^TDeteDiiepopulit tuum.efab 
L V_ioibuspeccafiscIemefetemii 
Da qufa riulla ei nocebf f aDuerfifae: 
finuIIaDominefutiiquifaeJDerco. 
j/ 5ab6atoaomiffaof8rium.£ffoihi> 
ebi.Ucqre nccnTatia in Diiicapfcceoctifc 
a>icmw,f(cctamu5. fl)?v 

Dffi ^tncta toi.j»ftcmcre». 

TBefto Dtie fuppUcafionlb!; no XfWlii »Be fuppucattonu)? no 
rJUwaipiettaiDtbocfolenne te 
fimiumquoDaiabuecuranDis coz* 
potibufqjmeDenDisfalubtftetmlK 
tutum eft : oeuof o feraif io celetee* 
mus.pet Dttm.cpemoiia W UiBte cine 
tum.C jetfioe(aj>Ep:opl>eee. IWu°. 
i^f^vecDicif DftaDeue. ©iabuuu» 
J^ |rj8DemeDiotui:catbenamef 
oerieiteDigitum ertenoete etloqui 
quoo no ptooefi:cum efftiDetis efus 
rientiantmamfuam.efaram afflf 
ctam tepleueris : otfetut in f enebzis 
lujfua/ef fenebzefueeruf ficuf tm< 
riDies.0frequiemDabitfibiDfieD& 
U8fuuafempet:ef implebif fplenco 
ribusanim9 tuametoffa fualibe^ 
tabif. ffif eriequaff orfue irrfguue:i 
ficuf fone aqmtum cuf us non Defi* 
cienf aque.0f eDificabutiu in fe oeo 
ferfafecuIotQ:funDamenfa gettera* 
ttonte/ et generaf ionis fufcitabis . 
lEtDocabetiBeotficatot fepift:auer< 
tens femifae iniquifaf ft. &i miette- 
tfs a fabbafo peoem f uum facerei>o 
tttnfafemfuamfn Diefarafomeo: 
rt uocaueris fabbatQ oelfcafum/ ef 
fanctum Dtii glotiofimt et glotifica» 
uetis eum oum no facie Dfae tuae . 
efnontuenitutwIunfaefuaWIo* 
quatis fermonS : f unc oelecf aberis 
fupet Dtto.ef fuflolla te fupet aKif w 
Dinem f erre ef cibabo f e bereoitaf e 
facob pafti8fuf.gD8enfmt>ni:Ioo> 
f um e(l bec.(ggUtinomca Mcce.ueitc 
refuifmettatfu. (jicSmmarcH- *i°. 

TTTJ iUo tempote : £8 feio effef 

^X^fecfum : etaf nauie in tneoio 

/ maiiefiefuefoluatfeita.eftiDee 

Difcipulos fuos labotanfee in rentf* 

ganDoretatenint vcnfue cofrarfue 

eia. 0f circa quarf S uiglliam nocf ie Denitaoeosambulansfuptamate' 
et Dolebat pzeferire eos. a t illi W Di 
Derunteumambulanfe fitptama* 
te:putaueifitfanfafraa efleef ercla 
mauemnt. €>mee enim eum Dioe* 
ruttf :ef cStutbati funf .0t ftaf im ie/ 
liia locuf usett eie et Dirit illie.£on< 
fioife:egofumnolifefimere. & aU 
cenoit ao illostnnauim : ef ceflauif 
Denf us.gf plue magia:fnf er fe flu< 
pebanf . jBon enf m inf elleret anf oe 
pani bue:erat enim cor illo v obceca» 
fum.0fcumtMnfrretaffenf:peiue* 
netuwf m f erra" gene?aretb/ef applf* 
cuetunf £uq$ egrem effenf De nauf : 
cotinuo cognouetBf eum.0f percut 
leirfesDnjuerfS tegionem fllam:ce 
petunf ingtabattaeos quifemale 
babebant citcttferre Dbi aubiebanf 
cumeue. Ct qiiocunqjinfroibaf in 
Dtcoettel fnDfllae auf cfuffafee in 
plafeisponebantinfitmoe ef oep2e 
cabantut eu/ vt Delfimbziam Detti 
menf i eius f angeienf . £f quof quof 
fangebattfeumtfaluifiebanf.fliflct» 
toiiiimMfupra. (fM>mtta. 

t~~~X' S)fcipeDttefactificfum cuiua 
E^) feDoIuiflioignanfettmoIaff 
one placatf . ef pzefla cjuimus Dt bu 
tue opetaf ione munoaf t:betieplacl* 
tumfibi nofire menfte otTetamue 
aff ecf um.pet DO.piefafio w fupia. 
Comunig.C^anOucauerSe: ef fafucati ttU 
nimio ct Defioerium eoium affulit ris oo<> 
mtnus/non funt ftauoati a M&Betto fuo. 

Q0leftieDifemu CQ&agca? 
nete Degef af f qttefumue Dfie 
Df quoo efl nobie in pfettf i Dffa tnf * 
fletium:fiafefetnifafieaurilium; 
Per Dnm . aiie pojfeoiOjBet oiBincm. 
fflsonua.OumiliafecapitaDcuiaBeo. 
.Supttpopulum. £)iatio. 


•"T~T3]DeieBfufOeHepetfua oons 

_XZ\fitmenfut .Df eaoem ef petci* 

S pfenoo tequitanf : ef quetenoo fine 

fmepetcipianf.petoftm. fcfiira 

piimaqitaomg.efime. 3d pioceffionfeR. 
IDucfus eff tefus. Jn ftatione.tl.. mun fe 
ocrif ftluta jtominii.Jn pulpito quioa fa* 
eetoos in alba f cnens ctuccm atitc pccfus 
fuum Dlcat anfi • ©cttite bcncoicti patris 
mci.aoitiftoltfichmi.R.. etibunttnipii. 

, aom iffam. fpfficium . 

. Vji Tiuocaulf me ef ego er.auDiam 
f II mm.etipiametimet gioiiftca/ 
FA ho cum.longif uoinc Dietum aa 

Hmplebo eum-ps- $}ui babitat in iioint ot 
cio alcf dimfcfn piot c ct ioiic oei celi comoi» 
bifut.3Itiiiocaui.C>5Ioiia patti-ftpiie clej» 

/f\ f m > (jffiiatio. 

Lj jBusquteccteifamfuS atmua 

' quaDtaBeumaitobfeiuafiotteputk 
ficas.-ptefta fsmflf e f ueDf quoo a fe 
obf inete flbttmettoo nif if ut:boc bo> 
tti e opetibue e t cqua tttt . pet onm . 
(Semotia oe pace tantfi nift fuctif fctbim 
(t.Icc. aDcpiinfbto. «.«". 
i-gj!3Jfca(fee : i£o2f amut Dos ne fn 

J— Jpaatum g taf i3 Dei tecipf af is . 

( aif enfm . <cempo2e accepfo ejcau,» 
Diui te : et fn Die talufis aoiuui f e . 
jsccenunc tempue accepfabile:ecce 
nuncDie6faiufie.j3emmfDiifeeDI-- 
lam off enftonem : *f non tiif upew 
tut mrnifterf ii nofttum. @co in ofc 
bueejrbibeamuenofmefipfoe ficuf 
Dei mitttflroe : in multa patientia/i 
f tibulaf iontbj/ in necetTifaff bue/ftt 
angufliis/ in plagie/ fn carcei ibue/t 
feDifionibus/mlaboHbus/ittDigfliV 
fs/fttfefunffs/incaftifafe/mfcienffa 
tnloganimffafe/inruauitafeinfpfe 
iffufancfo.3lncatffafe nonffcfmfn 
Derbo Detifaffeiii Dirttife oei.pet atmautfticfem oerfris ef a fittflrria. 
petgiotfamieffgnobilifafem.pet 
infamiit : ef bonam famam. SDt (t< 
Oucfo2es:efDetaces.@icutquiigno 
(i:efcognifi,ffiuafimoiientes:etec' 
ce Diuimue. tof caftfgafi:ef no moi 
(ificaf i . fljuafi f tiftes:fempet atif ej 
gauoenf ee . ©fcuf egenfeemtulfoe 
auf em lontpletattf esCanip nicbil 
Irabenf ea : e t omnia pofltoentes . 
eStaoalc.angcIia fiiid manDauit De tcrpt 
cuflootanf fe iri omnibus Irifs fuis.,%. 3!n 
manibus poifabut f e ne tmff offenDas at> 

Om pCDcm hlfi.Cfftt.mf>. 7f.mrt\i«. 
$)t babff af fn aoiuf otfo alf i(V 
ffmi i« piofecf ione Dei celi ta 
motabif ut.wtis . i&icef oomiiw fu» 
ftepf 02 meus ee. ef tefugfum meuj 
oeusmeus fpetabo fneum . rjetfus. 
ffluoniS ipfe If betauff me oe laqueo 
Denan(ifl:et aDetbO afpet o.^capu 
lie fuie obumbtabit f tbi:ef f ub pen < 
nis eius fpetabf e.*fus. ^cuto ciicu< 
oabff feDetifaseiusmon timebisa 
ffmozenocfumo. uetfus. afagiffa 
Dolanfepetofem/attegocfo petam 
bufanfe in feneb:fs.a mfnat oemo< 
nio metf Dfano.uetfus . Caoenf a Ia> 
f ete (uo mille ef oecem miiia a oer > 
ftietuiefibi autemnon anp:mifn< 
quabif .tccftis. Suoniam angeiis (u 
f a manoauff oe f e : W cufloofant f e 
f tt omnibuBDfie (ufe.tctfua.^n ma 
tif buopotfabunf f e : ne Dnf offen ■- 
oae ao lapf oem peoem f uft . iciftis, 
^upet afpfoem et bafflifcit ambu» 
labie : ef conculcabf e leonem ef mni 
cbottem.srus, fflitoniS m me fper® 
utf libetabo eumptofegS eitm qua 
Biamcognouif nomenmeum.tiet* 
fus.gnuocauifmeefegoerauofam 
eum : cum fpfo (um Ittt tibulaf ioe , 0BoemaDa.f.quaDjaseftmt. ^enpiamtfietgloiificaboEum^.Joti 

gif uoine oietfi aoiplebo cum * ofirooailli 

falutatemefi. &c8imnat befi. ttii c > 

^TTTJ illo tepwe^uctiweBiefuB 

^J_inDefcrtOafpirit« :W fenfate 

J imaDpabolo.fEfcuieiunauetqua> 

Diaginta Diebue ef quaotaginf a no/ 

ctibus:poftea efutiif . & acceoens ti 

tatotDfrif ef. ©ifiliusDciee: oicttt 

lapioes iftt paneefiant.SDui rtfpon! 

Dena:Divtt. ^criptu ett. jQon in folo 

pane Diuif bomoifeo ei oi Detbo qS 

.pceoif De oze Dei. Cfic affiimpfif eit 

Dpabolua in fancfS ciuitaf e.ef fiat w 

it eum fupta pinaculfi f empli ef isU 

jcif ei @i filius oei ee mitte f e Deotfft 

©cttpttt eft enim quia angelie fuia 

mSoauif oe fe/etinmanibjfolletif 

f e:ne foif e offenoaa ao lapioem pe* 

oem fufi.aif illi iefua ruttiim.#ctt 

ptum ett.jQon tentabiaDftm Deum 

f uum.3lte? affumpfif eft opabolua 

in motem ttcelfu Daloe:et oftenoit 

ei omniaregna miiDi/ef glotia" eoift 

et Ditif ei.Qecoia tibi oabo :fi caoes 

aDoiauerfe me. ^unc Dirlf el iefue. 

\Daoe fatbana. ^ctipf um eft enim 

jD fim oeum twxm aD02abis : ef illi 

foli (etuiee.Cunc teliquif eO Dpabo 

lua:ef ecce angeli accefleiuf :et mini 

fttabatifei.£teDO.£Dffe.5>capuli6fu( 

is obfibiabit tibi ono t fiib pennis eiuo fpe 

tabis.fcufo circuti' akt fe fcetifas riue. 

(Qp actificiu quaoiage (p&fjefa 

C5' fimaUefni(iifoIettni(etimo< 

■«lamua te one oeptecSf ee:M cfi epu* 

laium lefttictione catnalifi:a noritf 

quo ri; Dolupf atibj ttmpetemut . 

Pet_Do.p«j£atio comunio oicitut in omi 

bu80fiici8t)fij}aopa(fionf./r6io.J)capu 

Iia fuio obumbzabit tibi et fub pennio cius 

fpeiabis : fcuto citcfioabif fe vaitm ciuc -^-HSMnoeDffefacra (T potics: 

(• v^yneti Iibaf io fancf a teftautef . 

ef a Detuftate putgaf oe : in miftetif 

falutatisfaciatttanfiteconfotfium 

peiDO. fetia.ii. aomitta. Ofliciu. 

Mjcut oculi fctuoifi in manibuo 
oomino? fuoiiitfa oculi noltti 
ao Ditm oeum nofitfi Donec mtf 
ui nofiii.mi(etete nobio Domine mi* 
fttficnobio.po.aD te leuaui oculos meoi: 
tjui babifas i c rlis.G loiia pafti. ©:e mus. 
jflertamusgenualeuafe. &fi 

t/^rjDnuette nos oeua falutatf a 
\1 nofter.» Dt nobis ieiuniii qua 
Kagtfimafe#ficiaf :mcnf te nrSa ce 
leflibj inftme DifcipIinie.]Det9ttm. 
<3)emouat>t ioiecine?. Iccfumecljte 

i-f^jjsjnapjgte. roiiif.cap. 
L^ }jsc Dicit Dtia oeuB.ccce egoiile 

f rtqtiftS ouee meae : tt Difif abo eat. 
ficu t Dttitaf paftot gtegem fufi i Die 
quSDofuerftinmtDioouium ftiaa 
Difffpatatj.^icDiutabooueomeaf: 
et Itbetabo eae De oibus lociein qui< 
bue Difpetfefuetanf iitoie nubiset 
caliginie. & t 'Diicireas oc popnlis:t 
cogtegabo eas oe fcttie/ef inoucatn 
eas in fettam fuS.gf pafcam eae ftt 
monribjiftaeliintiufeetitt cunctia 
feDibue f ene.3!n pafcuie Dbetiimie 
pafcS eae:et in motif ib«, eicelfis ifta 
el etunt pafcua eai2.3bf tequfefcenf 
inbeibieDitenffbus:efinpafaitept 
guibue pafcenf ut fupei mof es ifia* 
el.fEgo pafcS oues meas:ef eas atcu 
batt faciS Dicif Dtia oeue. ffiuoo petf 
etaf icqttita :ct quoD abiectu; fiietat 
reoucam/ ef quoo coftactum ftieraf 
alligabo/et quoD infiimii fiieiaf co» 
foliDabo:etquoDpinguee(f02fecu* 
ftoDiam. ef pafcSeaeiniuDiciosef 
tufticia.©icifDtis:omipotene.«g? 
iEboo.f.qiiaDtagefime. pioteeto; noltet afpicc oeuo ef tefpice futj 
fetuos tuoo.tf • Bfte ocus Mtf utft ctauoi 
pcea fcnto? fuoift, «3?-no leif c.f; fequiE 
i,f\3lgnateofie0teifio (TlEtacfus. 
A/ fine peccaf o nos culfoOite.76.«>ifc* 
> tete nofiti ofte mifetete mi ne petcamuo . 
a.fiat mia fua ofie fupct nos quf aomo< 
Oum fpauiimis in fe.16.31n f c ofie fpetaui 
, noafuno aiinetetnti. S.matbefi. ftl? 
■ jlj (Ho f empote: 5&frit iefua bi 
^-Ajcipulie fuf b.£6 Denerif filiua 
' boisinmaieftafefua/etomeeange 
li eius tum eo:tunc feDebft fuper (t* 
Demmaiettatiefue.0fc8gregabutt 
f ur attfe eum oee gettteext (epata* 
bifeoaabiuicem/ficufpaftotfegte* 
gaf ouee ab beots. & ftatuef ouea 
quioe a oejf tisrbcDosatifc fmtfJtta. 
Ctmc Dicet tet bia cj a oetttis eiua 
etOt.^etiite bnoictt paf tia mef :potV 
fioete parafii bobta regmtm acSfli» 
f uftone itiiioi. eutrim ent:t DeDifiia 
micbi mSDucatc. %iftui:et Dcoiftia 
micbt bibete. (r)ofpee etam:ef colle* 
gf ftia me. jSuDua:ef operwiJia me. 
3!nfitmua:ef Difif afrte me. Jtt cati 
cete erS:ef Deniff f a ao me. ^unc te 
fponoebfif ei iufti:oicentee. ©omic 
quaoo te uiotmus efutf ente:ef paui 
muef ©itienfe:ef oeDimue fibi po< 
f umf ffluanoo auf i f e vioimua bo< 
fpifem:ef collegimue tef 3uf twoii 
ef coopetlmue tef&ut quanoo te Di 
Dimue iitfirmii auf in catcete :ef \>et 
nimue ao f ef &. tefponoena tei:Di> 
cet illie. ameti Dico Dobis:rf>oiu fecf 
ftietmtDebiaftafiibuemeie tnittfc 
mie:mfcbf feciftie. 'Cunc Dicef t bia 
qui a finiftrieciueerottf . ©iiceoife 
a me mafeDfcf f in igne" etemuj: qtti 
pataf ue eft opabolo ef angelie efue. 
0furiutenim:efnonDeDifti8micbi mSDucate.@itful:ef nSDeoiftia ml 
cbi pof um. Qofpea et3:ef non colle* 
giftieme.j5uDue:efnonopemiftie 
me . Jnfirmue ef f n catcete : ef nott 
Dififaftie mcCunc tefponDebGt ei 
ef lpft:Dicenf ee. ©ficquanoo (tM>, 
Dimusewrienfe/auffifiente/autba 
fpitem/aufnuofi/aufinfititnt/aut 
icatceteef nommifttaufimte tibif 
'Cfic tefpoDebit illis Dicene . amen 
oico tjobis:f Diunon fetiittBtmiDe 
minotibj bla:nec micbi fectftia . & 
fbunfbifnfupplicifteteritum:iufif 
aufem ttt UtS et etmm, a>a? . ternu 

booculosmeos cf confioetabo miiabilui 
fua oiie . W ooceae meiuoicia fua oami* 
cbi infellecfit l)f oifcam manoata fua . 
/T\5DttetaDfieobIa Atcttfa 
li^aI3cfiffca:noaqjperbecapec 
cafoutm nofrrop maculie emimoa. 
per DO.i£6io.5Dote mea ao oiim clama« 
m t ctauoiuit me oe monte f ancf o fuo.na 
timebo milia ppti citcuoantie me.pofi co- 
|T~!yaiutarietuiDtie munetefatf 
C^J arifitppIiceeetotamu&Wcu 
'fuslefamur guftutenouemut effei 
ttll.petDitm.aiiepofic6.pctoiOincm. 
awnus-IJumiliaf e capif a Uefita Oeo. 
^^J-^- ^upn populitm . 
r3-©folueoite noftto?DiucuIa 
peccaf oiQ.ct quioqiito pto eis mere« 
mHtpzopiciafnaatterfe,.petDtim. 
^^~\ f«iaf^e1riKl_*_JBgictfi>. 
'fj 1 fsmineie&igium facfusesno 
<^— ' bisagenetafioneefpiogenie» 
teculo ef in feniht tti es. ps . ptiufif mon* 
f es fietenf au t foima tefut f ctt» ef m&le:» 
feculo ef in feculfi fu es oeus. <6lm paftr. 
S>iemns.ilecfamusgenua(euafe. ©tt 
,jQ gfpice Dfie famililftiamef 
/Jf\p2efta:WapuDfemena nrS 
^fiwBeltoeriofHfgeaf/qfecatnioma 4ferifl.M(,eboo,f.<luMwa. {etafiottecafflgaf.petoo.Msaw 

inoittinc?. Ito.ffaj>ej)>.opbcte. lt>° 
! "~Hf~ jODiebueillierjLocufueeftefa 
^-^--paB ptopbef a Dicene . jOuetif e 
) DfimDuminuemripofeft.imiocafe 
eum ou piope eft. ©etclinqttat ipf * 
ua Biam fuS:e( Wt iniquue cogttatt 
ones fitae/et t euetf af ao Dtim ef mf 
fetebif ut eiue : et ao oeum noftttim 
qmmultueettaDie^olcenou.jOcti 
ent cogitationee mee cogttattoeefce 
fttemeqjDie Deftte fcie mee Dfctf oo 
mtnus. ©uiaficuf exalfanfutcelf a 
fezta:f(ce)taIfafefunfDtemeeaW(8 
Defttis ef cogif af iones mee a cogif a 
tionib? DefttiB.fEt qtiomoDo Defccn 
oif pmbet ef nfic oe celo ef illuc Wtta 
tto teuetf if ut.feD (nebttof f ettam ef 
infunoif eS/ef getminateeam facff 
et oaf femen fetenf i ef panem come 
Denti:f(c etif Detbu meu quoo egte« 
Diet ut oe ote meo. Jl>8 teuetfef ut ao 
ntevacuu/feD factet queciiqj Dolut: 
et <pfpetabttut in bis ao qtie mffi tl» 
luo Zltt Ofisiomnipofens.dSp.lDiffc 
gatut oiafio mta ficuf incenffi in confpt* 
tfu tuo ofir .%. £ Iruafio mamifi mtuf (t\ 
ttifitium twfjf tfuro • «&JBtM£fB«J!!W 
. ttarfu,(J.S>ttunDfimaftEum. th°. 

I "jrillo tepoteUCum inftaftcf f e 
,*_Jub bietofolima:commota eft 
< tmfuetfactuifasofcesfljuiseftbicf 
populi auf e ofcebanf , f>k eft fefue 
ptopbef a:a najatefb gauiee.Cf itta 
uftiefusinfemplum Def:teifciebaf 
oes uenoenf es et ementes in illo/ cf 
ntenfas ntimtilario? t catbeotas De 
Denf f u colfibas euetf tf . & Dttif eis. 
©criptit eft qt oomus mea:oomus 
otaf ioniu Docabif ut. toos auf e fect> 
ftiaillamfpeluncaiaftonBCfacccf 
ferunf ao eu cecf t clawoi fn f emplo etfanauif eos.SO(Denfesauf e pifncf 
pes facetiDtS et fcribe mitabilia que 
fecit:et puetos clamaf es in templo t 
oicentes ofomta fili o oauio.-iDigna t 
f i funt ef oiretunf ef .auois quto iftf 
Dicunf? 3e(usauK Oijcif eis. tof iqj. 
jOunf legiflie. quia e% ote Infanlifl 
ef (acf enf (Q pctf ecifti (auDemfgf te 
lictisiIIis:abiitfotas.e)cftaciultafa 
inbefbattiamibiqjmanCif.gfooce 
b.t(eo9:DctcgnoDei,£D8"¥..3;nfcfpt> 
raiiioiicorariieoocufimciiom mambiis 

Onpoiamea. 5>ecttfa. 

5e>fafta qo Dtte placate mune 
tibus.-etacuctfenoe Defenoe 
lia.pcr.C6io. €um inuotatcm 
tc crauoifli mt oeuo iuwcie mc t in tnbu* 
lationt oilafath mcmifetet t micbi one cf 

Oi oiaf ionem mca. poflcoio. 
SDefumue oipof ene oeuetif il 
Iiuefalufatfe capiamus effo 
cfum:cuius petbec mpftetfa pignuf 
acceptmus.pet do. aue pottto-pet a> 
, pinem.H>umu9.0umiliafeeapifal>tlita 
~ a 5 vto. Jwpetpopuliim. 

fA fcenoanf ao f e one ptecee no* 
ftte: t ab ecclefia f ua cSctam tepelle 

nequtcilperoo. fetia.iiii.ffifficifi. 

"* li eminifctte mifctafionu fuaruj 

* « B " e tfmifcticoioicfutqueafo 

Imlo funf nt tmcj Domin«ii r no 

biomimicinofltt.Ubctanosociio iftaclcx 

oibus antjufliis nofltio.po.ai> 1 1 ofic Icu» 

ui aniam mcam : ocuo m c 110 in f c conftoo 

non ttubcfca.iSIia pafti.fttwe.flnemitt, 

flcctamuotjtnualmafe. 2>?. 

^r^lfttcesnofttasclsDne clemetfc 

A/fete)tauDi:efc5ftacuttcfane< 

'DfeaDuetfantiaoeicfetafuemafefta 

ffoofteDe.per.ltoiibiitpof. Mitu°« 

/ft oieb? illis: ©ictf Dfie ao mo 

pfem.afcenoeaomefnmotp 


lSbDo.l.quatttapjeffme. fem:eteitofbf.£»aboq;fibifabulaa 
lapioeas/ ef legem ac mattoata que 
fcripfi.ttf ooceas filios iftaeUautte 
jceitif mop fes et tofue mfttiftei efus: 
afcenDensq; tnopfes in monf e oei / 
feniotib; at t.fErpecf af e bic:oonec te 
uetfamui ao t>os. fjabet ia aaion ef 
but DobifcB:fi qo naf um ftteiif que» 
fiionfe:tefetetisaD eds.Cfiq; afcetit 
Ditfet mopfeeiopetuif nubes monf 6 
ef babifauftglotfaDfii fupetfpnai/ 
f egens illum nube feje Diebj.^epffc 
mo autem Dietuocauf t eum ofis oe 
meoio caliginis . 0raf aufe; fpecies 
glotie offi.qiiaft ifjwfe aroene fupet 
tierfice monto/inconfpecfu filiozti 
iftael . ^ngreffitsci; mopfes meoifi 
nebule : afcenoit ttt tnof cm .et fuif 
ibi quarjiaginf a Diebus : ef quaota/ 

pjinta ttOCtibuajgs.JEriinlattora m>> 
DtomriDilafcftintDe necefliftifibuomriii 
eripe me one-JMDiDe bumilif atl mcrati rf 
laboiemmeu et Dimitfe oia peccafamea • 
Csndtcitcrcf.Oic Dicicnt.SiiislobifcS 
M£mn0.jFfecfamHB0tn«afeMaft. ffi?- 

Oeuoffonepopuli fui cjfumus 
Dfie benignus If enoe .Df aui 
petabatnenfia macetanfuticotpo 
te:pet ftuctum boni opetis refician- 
totinmenfe.lg>eiDfi m,CBemoriaiifi 

l>jertijfji.fJlej:lioUb!iteCttjm. iii.rijL. 

^-Tr^jDDiebueillia^enifbelpaai 
f-JLbeifabeefuoa.efDimififibipu 
I etumfutt.-efpettejciffnDefettumbi 
am Dniue Dief. £umq; Deniuef t fe 
Detet fubtet Dttam iunipetiu : pef u 
uitale fue Dt moterefut et aif.^uf* 
ficif mfcbf tme:tolIe antam meam. 
Peq; enim meliot tu:$ pattee ntef 
ptoiecif q; fe ef obDotmiuff : fn trnt 
bta funiperi.fEf ecce angelue oni fe/ 
iigif eumiDfrffqja^utgecomcDe iit iefpeiit:efecceao captiffuitfub 
cineticius panie et bas aque.£ome 
Dif etgo i bibif :ef tutf u obDotmiuf f 
ttoterfueq; eft angelus Dttt fecuDO/ 
et f ef fgif eum:oijcf f q; ei. ©tttge co* 
meDe:grattDfs enim tibi teftat bia. 
fflui cum furteriuef : comeDit ef bU 
bif • et ambulauif tn fott tfuDie cibi 
illiue:quaDtaginta Dfebus t quaota 
ginta noctib; : tofq; ao monf em oei 

Oboteb. ff fcattM . 

£ necefttfafibuo meia ertpe me Dfte 
moe numilifaK meam et laboiem meii/ef 
bimiffe omnia peccafa tttea.S . 2)0 te ene 
leuaui anima mram or us mrtts m f r ron' 
fiDo non etubefca.neqj icriDeanf me iimi' 
timei.%. Efembniuetfiquitc c(pcctfinf 
non ronftiDritfur.rottwnDanfiit ofnesfa 
cienfcsliana. < 73>ci5nimafben . rii°. 

Xji) illo f empote : accetTerfif ao 
ieftrm fctibe et pbaif fei:Dicett# 
t es.S9agiftet:tiolumus a f e figmt? 
trioete. ©ui tefpoDens:ait illia . <0e 
netafiomala ef abulfetafignuque 
tit : et fignum non Dabif ut ei/nifi fi 
gnum ione jppbef e, #icuf eni fuif 
ionaefnttentte ceff frfbus Diebuo cf 
ftibustiocfibus:ficetitfiliusbotsin 
cotoe f ette f ribus ofeb; ef ttibueno* 
ctibue. ©iii nintuite futgenf in iuDi 
cio cum geneiaftoneifta:et conoem 
nabunt eam.quia penifenfiam ege 
tunf in pteoicaf loe fone0f ecce pliif 
rp iottae bicttegina auftri futget itt 
f uDicio cfi genetatione ifta/ ef conoe 
ttabif eam.quiatenif afinib; ferre 
auDftefapienfii falomonie.0f ecce 
plufrp falomon pic. £um aufe imu 
Dusfpirifuserierif ab bomine:ant( 
bulaf peilocaaiioa quetens requie 
ef non iitenif .'Xum Dicif. Neuerfat 
fn oomum meam : tntoe ertui , et TJ tferiaD.cbDoma.i.quaoia. Denfene muentt eam DacSf etmfcoi 
piemunDataetomatam.CueDa* 
Bif ef aflumtt fepfemalioe fpiiifno 
fccum/nequioteefe:efinftafeebabf 
tanfibi.0tfiunfnouiirimaboiefiTf 
ua:peiota ptiotf bj. ©ic etif :ef gene< 
taf ioi bufcpeiTfme.aDbuc co loqufo 
f e ao ftirbae ecce maf et ciue et fta# 
f tea ftabSt foiie:quetentee loqui ef . 
©ijcif aute ei quioS.jEcce matet tua 
jfratreetuifoiieftankqtierenfeefe 
31 ipfe iefponDene:oicenf i fibi ai f . 
ffiue f maf et mea:e< qui fSf fiaf tea 
tneifBt erf eoene manu in DiMput 
loefuoe:Dfrff .fficcemafet mea:ef 
ftafreemei.ffluicuqj eni feccrit Do* 
lunfate paftia mci quf i celte eft:ipe 
nte* ftatet ef foto: » mafet eu.s>sy . 

ffiicoitalioi in maoafis f uis que oiie>i tart' 

Dertlrualiomaiiusmeasao maOiitatuil 

H|^v queoileri. .SrctrM. 

J^toftiaetibiDtteplacatiotiiaof' 
fetimue:Df etDelicfanoflta mifcta 
tueabfbluae:efnufafia co:DefuDi> 
rfgae.per do . ffofo. 3nfeiiiffe ciamoie' 
mcum ifenoe Doci oiafionis mce tex meus 
ef oeus meus qfii ao fe oiaoo Dfie. jooflco. 

^jrYSiDttepetceptione facrame' 
vJLfiiLanoftiiemftDcmutoccul 
tie^efabboftiuliberemurinfiofie. 
pet DO.aiie poflco.pet oioine. ffidcmus. 
tjujliaf e capifa icflra oeo. 5>ug pqpulfi. 
4\\ jEnfeanofttaecieDneliimie 
l_iZjtue claiif af ie illuftta : Df bi> 

i Dete potTimue q agenoa funf : t que 
teda funt agete Daleamue.per oo. 
jS^C^f raia.t). 30 mifla. €>©. 
H i flmfeflio ef pulcljiif uoo in cm 
^_j| fpecfu eius fanctif as ef macmifl 
eenffa in Cancfincaf ioe eiire . ps . jtanfafe 
Ofio canttcu nouum:canf af e ofio ois fetta 
0lia.o2emu9.flecfamusg.[. S>f j)nfpofeefempifetne Deueq 
,_ /inobfeniaffoefeiuniftelemo 
fpriaium latgif ione pofuf ftf noflto» 
tum temeDta peccaf o?:conceDe noa 
menfeetcoipoiefemperfibi efTeoe 
I40f Oe.pet DO. OJeoiia tot in Oie cinetfi. 
( ' Jecfio ejeeliiclis piopftef e rt)iii s . 

l "|-""3& oiebueillie: jfactum eft Det 
J~ butn Dtli ao me Dfcene . tfjuio 

) eftquoDinieiDoeparaboiaDertfffe 
inpzouerbiuiftuDinterta ifraeloi* 
cenf ea . patreanoftri comeoemnf 
Duam acetb&et oenf ee filio? obftu 
pefcunf. £>tuo ego Dirif DttaDeua:ff 
erit Dobie Dffra parabola ber fn pio 
tietbium fn iftael, Scce onts anf me 
mee (nnf . tof aia paf rfe:ita ef aia &■ 
lit mea eu.attftra qpeccaueti(:ipfa 
moMetut.ffitDitfifueiitiuftue/etfe 
cetit iuoiciQ ef f ufticia. in montibua 
non comeoetf f ,'ef otuloa fuoe no fe; 
uaueiit aD poola comuB f ftael.tDro 
rem iprtmi tut nonDloIauettf /ef ao 
muliete menfttuata non acceuetff/ 
ef boiem non cof rtftanerif/ pignua 
Debif o:i reDDiDerf f/petDim nfcbfl ra 
puerif/panemfuuefurfenfiDeDerif/ 
inuofiopeiuerifDeftimenfo/aDDfii 
lamnoncomooauerif/efamplfue 
nonacceperif.abiniquitafe auerfe» 
ritmanuuiatuDfcwDetum fecetff 
fnf et Dltum efDiru/m pcepf le meia 
abulauettf/ef iuofciamea cuttoDfe* 
rif Df faciaf Derif aie : bic fuftue eft / 
DifaDiuef . Sif oiteiomnipofene. 
<E>?. CuffoOimeofieM pupUaocuu.fu& 
limma ala? fuatfi piofege me t *. ©e »ul 
tu tuo iuoiciu meum pioocof/ oculi fui l)i 
Beaitf equif af es . «5? tcifetef fine f tacfu. 

1 ■ ^ecunofiiobanne. Wii°. 
1 j i) illo fewpote:©icebaf fefue 
aoeoequJcreDfDetatife)tfHDet8.@f PP 4fetfaDf.ebDomaDe.f.rl. manfetff fe fii femtonemeo:Dete Df 
ftiptili mef exitie. & cognofcef isDe 
rttatem:ef Detf f ao liberabi tDos.tte 
fpooermtf eiiuoef . ©emenabsabe 
fumu8:efnemintfetuiuitmieDn$ 
asuomooo f u Dtcia qa libeti criftef 
Kefponoif eioiefuo. amen ame Di* 
co Dobls:qt oisquf tacif peccaf8:fet 
uuoeflpeccaff . .SernuenS manef 
fn Domo in ef entu :fiIiuo autem ma 
nef fn Domo in ef etnS. £?t crrro filC 
rioa libetauetif : Derc Itberi erif is . 
©clo quia f tlii abtabe etlio:feo a,ue< 
rff io me i(erficere/q«iafermo mettf 
no capif in Dobto. 0go quoo DiDi a* 
puo paf tem meS toquos :et Doo que 
DiDiffisapuD paftemDeOrBfacifio 
&efpooeranf iuoei ef Direraf ei.pa 
fernoftet afotabaeft. tSirit eio iefuo 
^i f ilii absabe eftifliopeta absalje fa 
cife. fiimc mti querif io me inf etff * 
tete : boietn qui Detifat l locutuo fii 
Dobia quam auoiui a oeo. f)cc abta 
bam non fecif .$»oefacifio opera pa 
tesDeffri.j&frerunf ergo ei.jQooep 
fomicafioneno fum«euafi:Dnum 
paf tem babem» oeum . iSirif ergo 
cto ieftio. ©i oeiig paferDefter eflef : 
Diligetefio me Df iq; . ego enim cr 
Deo ptoceffi:ef Dent. J1)eq; eni a mei 
l pfo Denl : fet tlle me mifif . aaitare 
loquelS meam no copjnofcitis f jos 
no pofeft io auoite fetmoit e meum. 
5Doo ei pafte Dj>aboIo ellifl : et oeft* 
Derfa paf ris DeftrfDuIf fs facere JHe 
bomiciDa etaf ab initio/ ef in Dertf a 
t e non flef if :quia tto eft Detif aa i eo 
£nm I oquitut menDaciS cr ptopsii 
ie loquf f itr.-qiiw mcnoar eft t pafet 
fiua. Ccro autem quiaDetif af e Dtco: 
non cteoif is mtcbi. ffiiti er Deo cfi : 
Detba oei auoif^ttriaaiL Jmmtffit im jclire o «i in clrcuitu ftmSttn r um 1 r ii- 
pteteos.guflflfc etsiDefe quonia fu.iiiis 
|^S~eflDiis> ^ccfcta. 

xZJ actificfaDneqfumusflpenff 
uenoeiftateftautenf :que meofcf* 
iiitltS).; funt iftituf a iefunif e.pet co. 

Itoio • p .Diifl quem ego OeDero rdto mra 

^^T^eflpiofecuIilBta. (P feoflcoio . 

I X^^J^^twaDttelarijifafecono 

tum.etteposalibjattoMepsefiDiis: 

etrenoua Kpitemi9.peiDnm.aue 

poflco.pnoipi.oic^Quiliatf. SuppiBi 

?/j\ a qa otie populis rfiattisefq* 

(<_ * (Pfifenf agnofccre:» ccfefte m« 

nufl Diligete quoo ftequenfanf.pes 

DO.^e^.M.aomiflam. ffitfinu. 
B necclTit atibtra mcis eitpe me 
J(Dfie Moe bumiiifafe" meam t la 
botem mefi e f Dtrmff c ornia pcc 
' cata mea.pe.ao tc om Icuaui aiam mc": 
Deus mcus tnfe tofioo non etubefca. <0lo 
iiapatti.ffltcmu«.flcctamu9. ^_jB?. 

efto DSe ptopiciitfl plebt tue.et 
qnS tibi factoclTe Deuota:be< 
niQtto tetoue miferaf » aujilto . pet 
Dnm.cflcmoiialjtinDieciiictfi. lcfo 
'^-v ejecbicliepiopbeff. jWttV" 

X~ Lgc Dicif Dha Deu8.aia qtte pec 
i cauettf :ipfa mosief ut.f iliue no pos 
tabit iniqttitate paftie:ef paternon 
postabitiniquitatefiIii.3ufticiaf«/ 
fti fuper eB erif :ef tpiefafl impif erf( 
fuper eS.#i auf e imptuB ecjerif pe* 
ttif ctttia. ab oibue peccaf is fuie que 
opetaf us eft.et cuftoDietff ntmtcrfa 
psccepta mea cf fccetif iuDiciS ef iu< 
fiictam : Dita tmief ef no mosiefur. 
^DiminiquitafScfusquas operaf 
eft : non recosoabos. Jn iuft tctaftta 
quS operafns eft Diuef. 0quis »o 
luntaf ie mee eft moie ipii Mt ono 
DCtta/cfnoDfeuetfafiiraDiisfiito jf«iaDi.fempotB)fl. i t>iua<f ©i mti auerfertt ft iuftua 
auiftclafuaetfeceiitiutquitafefecS 
Dum oes abominaf ionea quaa ope* 
tati folet impiue:nunquiD Diuetf 
!©me9 iufttcie ehte quaefeceraf :no 
reco2Dabfitut.3]np2euaricatioequa 
puaricaf ue eft.ef i peccafo fuo quoo 
peccauif.-inipfiBmotlefut.iEtoiri' 
ftia.jOon ett equaDta ont . auoif e et 
go Domuetftael . jfffiquio Wa mea 
non eft equa.et n5 magisDie Deftte 
ptaue funf f £um eni auetterif fe iu 
ftuBaiuaiciafuaeffecentiniquifa^ 
f em:mo2iefut in ea3!n ifufffcta ftia 
quSopetafueettmtotiefur.iEfcum 
auetfetttfeiptueab impiefafefua 
qua operatue eft/et f ecerif tuoiciu ef 
tufticiS:ipfeaiam fuamDiuificabff 
jCofiDetaneem ef auerfene fe ab oh 
buaiiquifafibj fuiBquaa opetafua 
eft:»iia Diuef ef nonmotiefut.jBf* 
cit Dn9:oipotena.<gy. Saiuu fac f«* 
uum tufi oeus mraa fperanfi in feJfcBu 
tibus petcipe Dite otafione mram- g>y no 
teitetef.5Etartuo.E)iienonfenintiii. KerJ 
teineieeittr?. JirtSmloiiamtr'. to°. 
^jTU ilio fepoze: £rat Diea fettua 
JLjuDeot;:ef afcenoitiefuB biero 
f folima?. Sft auf e bierofolimia j)ba 
f ica pifcina. que cognomiabaf ut be 
bzaicebetb(aioa:quiq? po2tictteba> 
bene.Jn t>ia iacebaf mulf itueo ma 
gna Ianguenfitt:ceco?/cIauDo?/atf> 
ootum/ erpecfanf iit aque mofum . 
Sngetug auf em otii fecunoO tepue 
oefcenoebat in pifcinS : ef moueba E 
aqua.)Et qui piiot oefcenDiflef fn pi 
fcmam poft mof ione aque:fanue fi 
ebat a quacfiq; oetmebatut ifimuV 
fafe. iHtaf auf e; quioa bomo ibi:fri* 
ginfa ef ocf o amtoa babens ab infft 
mifafe fua . 0ficcum DiDittef frfus f acenie/ et cognouiftef qa iam mub 
tum tepue baberet:Dirit ef SDie fan 5 
f ierif KefponDi f ei languioue. S>ite 
bomfnenonbabeoDtcum futbata 
fueritaqua:mitfatmein pifcinam 
3>um Denio ent ego:aliua anf e me 
Defcenott.fcirit ei f efua. ©urge.fot 
le grabatfi tuum:ef ambula. & fta 
timfattu9factU6 cft bomo:ef fiifiin 
ufgiabatSfuutnetabuIabaf.eraf 
auf « fabbaf 8:in illo Die . ©icebant . 
ergoiuDei:ilIiquifan'fuerat.®ab.'' 
batum eftmo licet tibi tollete gtaba 
fiitti fuS.Ke fponDif ei9. ffluimefei 
cif fanSnlle micbi oirff .f olle grabai 
fum fuS ef ambuia. Jnferrogaue» 
nmt etgo eu . jDuib $ i Ile bomo quf 
Dtrtf f ibi.f olle giabaf fi tuum et am 
bulaf Je aute qui (antte fuerat effe 
cf ue:neftfebat quie elTef . 3iefue av> 
fem oeclinauif :a furba cSftff ufa in 
loco.pofteafuenif eum iefuemf& 
plo:ef Dijrttei. eccefanuefacfueee: 
fSnolipeccare.neDeferiuealiquiofi 
bf cSf ingaf . a biit f He bomo:ef nfirf < 
imif iuoeie.qt iefUB eiTef tnri (ectt ett 
fanS. fflffp.J&eneDie aia mea 080 1 noli 
obliuifci omcs rrf ributionf s rtua et tcno» 
uabiEficufaquileiuucfuofua. ^cctcfa. 

f^fpftipe qe Dfie muneta nofftie 
C^J oblafa feru(ciie.et f ua jpptciua 

COtWfCtiflCa.petDO.Coio-Cnibffcaf 
tQtutbenf ceo iimici mei aurtfaf nr teftoi 
fumtciutefcaeualDelielorifer. lOpflco, 
,*T\ & buiuBDneoperationemp 
/A^_/ fterii/efuicianoftraputgeni 
Tttt:etiuftaoefioeria compleanfur. 

JOer DO.aiie poSco-pci oiBinf .ffiirmuo, 
OujIfaftca.lje.B. Supetpojulfi. 

yrauDi noe mfferico2e oeue : ef 
menfibjnffsgraffe fuelume 
De.perbo- £abbo,mi,f?j>o$,t!. ©abba<o.tt(f.fempo?)tl. apmiiTam. SDffiriu» 

/itafoiaflo mea in .tpecfu fuo 

incltnamtrefuamftopjcccmmt 

am 6nr»ps. Bite Deus falufis mce : in Die 

rlatnaui t nocte coiam te • «Btoiia.B» oeo 

oiafioncs lecfionit non sicii T>m u obiftu 

fjfanffi oicmue.ilccf amufl g.I. (Jl)?. 

vjr^opuluruumqBOfie ptopfcfue 

'Jyy tefpicc af q$ ab eo flagellaf ue 

' ft acfiDie clemef et aucrf e.per Dnm. 

(flco libii oeufetonomu. )«W°. 

TTTQ DiebUB illieflLocuf ub j mo> 

_l__pfe6 ao Dfim DicenB . JMpire 

) Dfie De fa"cf uario f uo ef oe ej-celfo ce* 

iovbifaflifo:efbeneDfcpopuIo fuo 

tfrael/tferteqttiiDeDiftfnobfB.ficuf 

furaftt pafribus noftrfa. ferrc lacfe t 

melle mananfi, auot ifrael . U)oofe 

Dfia oeua tu' ptecepif tibi . Df faciaa 

i nSoaf a eiua afq? iuoicia :ef cu ftoDi 

aa ef ipleaa ct f of o cotDe tuo ef e* f o 

f a aia fua.©fim elegifti bootcDt fif 

fibi Deua.et Sbuteain tjtta clua.t cu* 

ftoDiaecetimonfaeillfusefmSDafa 

af qj iuof cia : et obeofae ef ue iperio. 

& Dffa efegff fe boof e.Df fia ef popu 

lue peculiarie/ficut locuf cft f ibi. cf 

cuftoDias oia ptecepf a etue.ef facfaf 

t e crcelltote cGctia gettf ib 5 quas cre* 

atiff inlauoemef ttome ef glotfam 

fuam.et HepopuIttB fancttte ofif oef 

f iti.-ficuf locuf tie eft f ibi. <$n .piopici 

m effo oiif pcccaf io nofitis necniaoo oicaf 

jef cs tobi t ff octia c 052 . *. 3otti 11 n nos tx* 

us falutatis ttoffrt . t piopfet Ixmoie nofs 

fui Dfit libttanos./Jon rcifcrr f .cje inbac 

mif&.fl>iemus.ficrfamus.cr.l. (JS)? 

(^""ySuBquinosifanfia petiailfe 

A/conftffufosptobuana fcfefra 

fjtufafe no pofle fubfiftete.oa nobfe 

falnte menf ie ef cotpotf sDf ca cj pto 

pcti3noftriapafimnr:fe aoiuuanfe Dicamus.petoo. tDcuteronomii.rf 1 
^-TrTODiebjfilfe^ititmopfeefi* 
J_Jiie iftael.^l cuftoof etif ia mS 
/ oafa queego fjcipio Dobfs t f ecctitia 
ca Df of ligaf f b ofim oeumDcurtt.et 
ambuief fein oibua Dife ciue aDbe* 
tentesefiDifpetDetOna omsgenfea 
fftas anf e facicm Deftra" ef poflioebf 
ftseaaquemaiotes ef fotfioteBDo* 
bfstiit.€iisIocuaquecaIcaucrifpe3 
Deftet:Defter etif ,a oefetto t libatto 
cf fluminc magno euftaf e Dfqj ao 
mare orc(oefaIe:erttf termfni Defitf 
/SuIIua (Jabif cofta Doa.Cerrcttem 
Defltfi cf fotmf Dfne oabif Dfie oetta 
Dcftcr.fuper omite fertam qu<1 cal 
tafurf cfifs:ficut(ocuf°eftDOb(soo 
m itiil a octia Defter. &n .jptof ecf 01 no 
ffct afpice beus t refplce fup feruos fuos • 
*.Citc OnisDirfufu e r/titoi piccro fciuoy 
utop.ffiiemus.flerfamus. £>£• 
u^Jltofector nofter afpicc OeuaDf 
'^_7quimaloi?nofrtotu ponoete 
pmimui:pcepf a mta Iibera f ibi mS 
fefamuIemut.pet.c^acbabcoE tii. 
^~JTJi oiebue f (Ita.Citaf tone" facfe 
JLblf facetoofea. oti offetrenf fa 
1 crificittptopproifracfaottafba icbo 
antecefctfe auterfioenfib;ef Ofcfff 
bus.^nfacfat Dobte oeue/ef memf 
nerif f eftameti fui quoo aoabtabS t 
pfaac et facab locuf ♦ elt.fenio? fuos 
fiDdiit oef Dobis cot oibua Df colaf f f 
cfi :ef facfaf ie efusDoIunf af e.aoape 
tiaf cot Defttu fn (egc fua t i pcepffs 
fufs/etfacfafpace.0tauofatojonea 
Defiras.et recocflfet Dobf s : nec tios 
oeferaf fn fepote ma(o:ons oeue ve 

flcr. «Kn.abocctilfiomfismitO.imrDiic 
t ab alienis patce fctito f uo,!6, S>i mci ni 
fitninf bominafi fitc immacuMus eto ef 
cmftoabma Dclirfon_rtio.op< fkctm\ ©abbafo.iiii.fempo?.:ii. *TTTfeefto ofie fupplicationibj no 
f_l(hte:»tetrefe iatgfenfemet& 

^amuitlntetptofpeia builee:ef ifei 
aDuetfafecuii.peioo. Xfrfioiiim 
CapituatOerclefiatftci. Hf w< ' - 
/TV3!feteie nottri oeue oium ef re 
\ I ft picenoa:etoflenoe nobielu< 

(«mmifefaf ionu f ua?. & tmif te ti 
mo:emfuufupetgentee:que tioep 
quifieiunt f e.et cognofcSt quia non 
eft oeusntfi tu :t>t enatienf magna 
Ita tua. aileua manS fuam fttp $i> 
f ee alienae M Bioeanf pof enf i£ tw 
am.«5ioif eni fn confpecf u co? fan 
ctfficafueeefnnobfs:ficinc5fpectu 
noftto magnificabette i illie. Vttoi 
rjnofcStfeficutefnofcognouimue: 
quontS non eft oeus ptef et f e Dfle. 
jrmoua figna:ef imufa miiabilia. 
<©Iotificamanum:etbtacbfumDe)c 
fium.fe)tcif a futotema effunoe itS 
©ttolle aouetfatitt:ei afflige tnimi» 
cum.tf efttna tepue:ef memenf o (U 
nie/to f enaitent mirabilia f ua : ofie 

Oeue ttoft cr. <5? . £6ucrf rrr Dtir flliqua" 

fiilumcfDrpircfirefupctfrruostuoij. %. 

TDfie ttfugiiim farf us C0 nobio a gc nerafi 

onett piogtnit.ottmu8.Jf Itcfatnus. G>i? 

Vt \ Weceepopulitui cjfumueDo 

nL f mine clemenfet ewuoi .Vt q 

'KftepwpeccatfBniieafflicjimuK 

pto f ui noie glozia mifeiicozDif et li; 

bCKmtir.per Do.cpifloia . angeltts 

Dfii • Ucqre in fabbaf o quatfuoi f r mpoift 

aDuenfus . ijitino f tatfue ptimus tierfua 

i Y^) bte Dicifnr. (^Jflrfus. 

'A[~5 fintDicfusesin fitmflmenforeli* 

' cTlanoabilis t glotiofus in ft cnla./B.^S' 

Diclf e ofnia opfta ofit fio • be nt Dicice ccH 

oRo btntoicitt angeli ofii ofio-tj^mnii oi< 

cif t ef fupeieralfafe enm In fecula J6, Be 

neDidft aque que fupet ccloo fimfoiio.be/ ntDicite oiucs Ditfuf cs Dfii Dfio.bemoirife 
fol et luna efia- Qrmnfi Dicite ef fupercral 
f at c efi in fecula.ay. Bcncoicif c ttelle celi 
Dfio-bf neotcife vmbrr ef ros DnobentDici* 
tc omnis (pitifus ofio. fi pmnfi Dicite ef fu' 
pttexalfafe cum in fecula.% . &ent oirif c 
ignis ef ettus tmo .bencsicife nottts t bies 
Dfio.bencoiciff tcncbic tf lumfDius-Qym- 
num Dicife i fupeteraltaf e 1 6 in fecula.% 
K>etieotrifr ftigus t tauma Dfio. benroici* 
f e piuina t niues ofio- brncoicit e tulgura 
r f ttub rs Dfio. Qpmnfi oietf e t fuprteralf a 
fe mm in fecula.ft.l&fioicaf tctta ofio.be 
neolrif e motee t collrs ofio. brneDicitc oia 
nafcenfia tem Dfio. 0ymn6 Dfcife t fnper 
aUafetumifecuIa. 25fioirifrniariatflu 
mina Dfio.bcneDicife fonfes Dfio btncoici* 
t e ceft ef ota que moutntur tn aqui» Dfio • 
fipmnfi Dicite t fin>c)caltate cum i fecula. 
S.ftnDicifejjoluctes celiofioteneDtcifebe 
ffir et nniuerfa pecoia oficr. trneoirife filif 
liommti Diio ■ fjpmtiu Dirife t funttalcflfe 
tum in fccula Jb .Sfioicat iftabcl Dito.rf* 
ntoirif r factrDofes ofii Dfio. tntroicitf fer* 
ut Dfii ofio- (Jf mnii oirif e t fugrrnlfaf r rit 
f n frcula .% . BeneDirife fpfrftus t att iu* 
ff oium t) fio- Irncoicite fanrf i t fjumilts ro) 
Dt Dfto.(5y>miiiT Dicift t fupetcxalf af t eum 
ifrcula.tfEmoicifrananiaajariflinifatl 
Dfio. fjcmnfi Dicife t fugtraltatt tfi in fr ' 
tuux.Tb ■ E>fioicfus es tn (ttmamff o ccli ef 
lauDabilis t gloiiofus in fecula. . IDns W 
Wfcttm.fflitemus.-flerfamus g.I.(/"i&?. 
i/^vfEuequifribuepueiie mffiga 
'llftiflamae fgnteiconceoe^ppfi 
Tfue.ljfnoefamuloefuoenonwuv 
taf flama DfciovPet.oo. /5uiia meS 
fiaitffefliDeaiattaDfbtfrflloit. i-i' 
^-frSTRatteeilRogamueiioecotifpi 
JLZAteitlutefoa:c8foIaminipufiIIa 
nimee/ fufcipffe ifttmoe/paf ienfee 
eftofeaoomeaJDioefcttequtsma' ^TT 1 ^^ ©fiica.U.quaD!ageume. itimpjom.iIoaltcttiteDDaf teo fem 
pet qtioo bonit eff fectamini in inui 
cem ef inomea. @emg gauoefe.fo 
ne if etmitTtone oiatc.in oibus grati 
asagife.ljec eft eni Dolunfaa oei in 
cbnftoiefuunoibueDobis.^pitttu 
nolife e*tinguere:pzopl)ef ias nolif e 
fpemete. ^Dtftfa autc ptobafe.quoo 
bonu | f enef e:ab ot fpecie tnala a b* 
Uinefet)os.3lpfeauteDeu9paci8fS 
ctificefDospetoia.tintegetfpftifua 
Detter et af a ef co!pus.fine quet ela t 
amtenf u Dfii noflti tefu jcpf feruefttr 
.IhaatebmnomnesBcn %mf. 
JL ^frarf follauoafeeitomespopiib ?6 
' jBuoroaronfitmafaefffiipetnoflmtaei'' 
, ttD ttifao Diti manrf in cf ctniim. 
^"1 (rSetunoumatbeum. Bjti". 
_jl|) ttlo tepoteiauumpfit fefua 
1 pcf «t et iacobit et tobanne ftaf rem 
eius : ef Durff illos in monf e c tcelfu 
feotfum . ef f ranffiguraf us eft ante 
eos . & tefplenouit f acie s eius ficut 
fol:Dettimenf a aute eius facta fimf 
alba ficuf nir. ct ecce appariicriif il 
lis mopfes et frelpas cii eo foqueYes. 
IRefpoDens auf i peftus : Dfrtt ao f e> 
ftim . JD tte : bonum eft nos bic efte. 
©iDisrfaciamus bic ftfa fabemaot 
la. ^ibiDntt.mopfiDnutmetbelie 
VnS.aDbuceoIoquenfe:eccenubee 
luciDa obfibtauit eos. et ecce Dor oe 
nubeafcens. ff)ic eft ftlius meus Di* 
lecf us : fn quo mtcbi bene coplacui. 
ipfft aitDtf e . C:t auDfenf es Difcipuli: 
ceciDettttmfaciemfuS/effimuetuf 
Daloe.gtaccefriticfuscffcfigifeos 
tirffci? efs . ©utgif emolif e f imere. 
leuantes auf e otulos fuosmemfne" 
Dioeiiif nffi folum ief tt . m oefcem 
Dentibus illfs De ntonf e:ptecepif eis 
iefusDtcens.jtJentfniDfrerifi6Bifto nemioonec filfus boia a motfufs te 

f UKjaf . «Dftp . tmc ecus faluf is mce i otc 
clatnaiti cf noctr roia f cinttct oiaf io mc<t 
in confpcrfu ciio ofie. Jtectcfa. 

yf~\ KefenfibuafacrificilsDfieie* 
'kj iunianofltafancfifica.DfqS 
obfenianff a noftra ptofif ef ur etferf 
us:infetiuaopetefut.petDffm.£o / / 
tnunio.lDnt oeus mt uo in f e fpetaui libc 
t a mc ab oitubuo pettequentibj mc rf cti 
■f^V pJme. (Tpbflcbio. 

ff^j anctificafionfbjtuisqfitmus 
I omipof ens Deus:ef Dfcia noftra cut 
tmtur.et remeDianobta efernapto 
«enianf.pet ofim. ;8on oicitut o? fu 
pc t populit- T>fiica fccunoa.il. 2Jo pio; " 
cewone.R.Cflinmwm.3hflafione<5ri. 
ttft beiicriniito.ilo iitftoif fi cboii B<. S)ef 
ebi&eus,. aomiffant. fflfficiii. 

iEmutifcete mifrtafionii fuit£ 
Ofic f f mifcncoioie tue quc fl fc* 
culo fiit.ncljiiiy oommciut uo* 
litinolhi librta nos Dcuoiftabrtcic 
oibuo aiiguffno nofhis.ps.Ho tc ofic lcua 
ui aiam meaiDens mcuo in te confioo non 
ctubefca.Kcminifcctc. ©p. 

■W^\feusquiconfpfcfs omni nos 
Jk^J Ditf uf e oeflifui.mferiua erf e 
itti3f|;ciiffoDt:Wefabomttjb?aD 
uettttaf ibus muniamut in cotpote: 
eta piauiscogitationibus mimoe* 
mur in menf e.pet ofim. cfleoua pio 
pace ftti.mfi ftf fefffi.it.Iec. %t tbeffa* 

W '"1 loniccnfes. i.iiii". 

JLZjJfEafres:liJori;amu8l)08 ef obfe 

( ctamusinDfioiefu.DfqueaDmoDft 
accepiftis a noli quomoDo Doa opoi 
f eat ambulate et placete Deo : ticef 
5buIefi3.DfabuDeft3magr0#ctn's 
enf que P2ecepfa DeDetim Dotns.-pec 
Dftm ieiTt. fliec eft enf Dolunfaa oei , 
fctfficafio Deftra:Df abinneaf isdos 
ei 1 ' S>nfca.tt.quaDza. afoznicattone. *f fciatwrasqutCqj 

toeariifutimDaspoffiDeie/infactt» 

ficafioneetbonoze.jBoninpau"ione 

DefiDerii ficut et genfeecj fpjnozant 

DeO.tEf ne qsfupetgteDfaf neqj citv 

cuueniat in negocio f iatre fuuj.qm 

DinDereftDSsDeDiaoibtwfkufiiDt 

jrimusDobfsef feflificafifum'. jQo 

eniBocauftno0DeusinimuDicili:f5 

in fanctificattonevjn $0 iefu : Otto 

ttoftto.ioco gtaS.oicifutftacfus. 

Vf^\ £ maffiSSb; meis etipc mt oSe 

'X_/ ttDebuilifafemmca eflaboiJme 

(toneCDfmiffe omia peccaf a mea. tf.ao fe 

ofie leuaui aiam mea ocus meus in f e gfi 

tio non etubefta. jBcqj ittiotant me iimiti 

mey&eteniwiiuetriftfe erpecfanf non 

atunoenf.tofunoSfut ocs farienf ertiana 

/TI\ fineoica ofim I n omni tl ^Etact , 

'' \Zypme. femp. laus euw in oie meo.>6. 

i3n Dtto lauoabitui aia mta-autiianf ma< 

lueti et Utenja£i.eeac9iificafe ofim mecfi 

tt ejtalf emus nomen cius in ioipffi.#.3ci 

ceoifeao cnetilluiammicffculfusljcfffi 

non tofunomfut.aMSuflafe» Woef e qm 

fuauis efl onsteafus tjii qiu fpetaf in eo. 

JM?enif t filii' auoif t me finune' ofti oote* 

boUoBiSjotobilie lingua fua a malo » la/ 

bia fua nt loquanf ooIgJMOiueif e a ma 

lo » fac bonfi.inqte pattm tf gfequctc ea. 

. «.fflft oculi ofii fupet iuttoe » autes ctao 

, aomeceseo?. £>c$m mafbefi- >*'• 

njflO illo f epozc ■■• tEgteffuslcuis: 

^i_feceflif in paites f pzf « fpoonis 

f jEf eccemulfet cbananeaafinfbus 

fllisegteOaKlamauif Dicens. S^Ktt 

rere meiDitefiItDauiD:filia meama 

leaDemonfoUeitaf.flJuinonafpo; 

oif efuetbum.et acceoenfesDffcipu 

K cius.-rogabattf eum Dicenf ee.3>f* 

mif fe ea" quia clamaf poff nos. 3pe 

auf e tefponDens:af f . jQon fft miffus nifi aD oues que pctf eranf Domus ff 
tael. %t illa Denit : ef aoozautf eum 
Dtccuo.Smc aoitiua me.aJui tefpoV 
oens aif jtron efl bonum fumete pa 
nem filio?:et mif f ete canibH8,at 11» 
la Dirif . fEtiam Dfie. jDam ef cafelli 
eDtnit De micis:que caount De men< 
fa cnminoijfuotu.Cunc refpoDenf 
iefus:aifilli.€>mulietmagnacttfi 
dcs ttta :f iaf f ibi ficuf Dte. & fanafa 
etl f iiia cius ejc illa boza.£reco. 2>fi?_ 
SDetit aboiin mauoatis f uis que mlcxiMl 
»e.et leuabo manus mcas ao mSoata fua 
queoiletf. .Sectef a. 

r^pBcrfffrffs pzefenf ib? one cjftt* 
p£_i musinfenDepIacafus:»fet 
Deuoffoninottte ptoftciant cf faltiti 
pet Dttm- r.omunio. anfellitje tlanuw 
tem meum oiie inf cnoeDoci oiationis mtt 
termcusetocus meusquonia ab fe oiabo 
/^"Yfcomine; taoflcomunio. 

|T_") ^ppiicesfetogamusoftupo 
lte5steu6.i)tquostui8 tefitisfacta 
menffs:ffbf etfamplacitismozibus 
DffjnanferDefentfreconceDas. per. 
f eiia fecunoa.So mfflam. JDfficifi., 
l) iEoimemeBfieefmifeietemef. 
pcsemmeus flefitinWatccta 
_ )) In ecclt fiis bencotca tBni . p* 
3toica mttifit quonia egoin innotenfia 
mca igteflus fu:et tn somino fpetans non 
ifitmaboi.<SIoiia.05^trtamu8._ffiy. 
l^^ iSeflacifumusorttfpbfensDc» 
\J us.DffamiIiafua que feafflfc 
^ettDo tamfab alimcnf is abftinef : 
fecfanDoiuftfciamaculpa feiunef . 
PetDtlm. ctJeoiiaMinBiccinetfi. 
' - "WT ' Jecfiooanielisjjpbefe- ft°* 
_■ /Q oteb? illie. flDzawtt oanf el tif 
tens.S>tie DCnoOetquieDurfaf po 
puIO f uum oef etta egppf f in manu 
fottUi feciOf f fbf ttomen fc8m Dfem jfetfatt.eb6cimaoe.tt.jfiY bant : peccaufm^iiquff af e fecimua 
Dtie in omnc ittutcia f ttail ttcrt af ob 
Cectoftafua cf furot fuuBaciuifafe 
<ua bieiufaie:ef a monte fancf o tuo 
pzopf et pcf a eni noftia et miqf atef 
pafrii noftto?:l)iemfale t popuP f u 
«a in opptobiitt funf otbus pet ritcu 
If um nofttft jtmuc etgo eratioi oeuf 
noftet ef oionem fetui f tti : et pteces 
eiua ef oftenoe faciem f tta fup f ntt* 
cf «atf f tttt j qS oetetftt ett.ptopfet 
f emetipfu iticlina oetta mC autem 
maetauDt:apetioculos fuostDioe 
oetoiaf totte noftta et ciuifaf is fttpet 
qifamitocafueftitomroftttt.jOeqj 
entinfuftiffcaftonitynofttia^ffet? 
nimua pcea anfe factem f ttS : feo in 
mifetaf lontbj f uia mnif ia . ©jrauof 
Btie:placate one • 3f fenoe ef fac iSe 
motettspptet f emetipui DC meua: 
qt nomen titft inttocaf tt eft fupet ci 
Uifafem et fupet popttlft f tntm :ofic 
oeus noftet . «g? .aoiuf ot meuo et ubt» 
iaf 01 meus efio ofte ne taioaueriswB. JC6* 
funoanf nt rt teueceanfut inimici mei nui 
quetunf aiammeam.i&Moarno icifetef 
Ztarfu8.£nparc.l;crireinfrria,ii.polf 
3mrocauif. Jjctfmiobanne'. *iii°, 
L_ | jl}illofepote:Sir(ffefusfutv 
r -*— biaiuoeo?.egoDaDo ef quete 
' fiemextinpeccafottefttomotiemi 
ni. dDuoegoDaootDoenopofettiB 
Denfre . i&fcebanf etgo iuoei. jQCqo 
itetffcief fetnef ipffi qt Ofcft.quo ego 
Daoo Dos no pofeflieDenfte? 0f of 
cebafeie.%)osoeotfuefttB rcgooe 
fupetftte ftt.£)oe oe mftco boc eftia: 
cgo nonfit DebocmttDO . J&t ji enjo 
Dobts:qt mozfemtniin peccafietie/ 
fttta. ©f entnoncteoioetitieqiep 
fumtmotiemfnifn peccafo Defhci, 
©icebanf ergo ei, Cw qnfe eef S* jtif eio ieftts.pmtcipfft quief toqttOt 
ittobia.atgulf a babco oe vobto loqiti 
ef iuoicatcfj qui mifit me Deiaj etl 
ef egoqueauofui abco:bccloqtto:i 
mttttDo . ef ito cognoueraf :quia oe 
paf re eie oicebat . 3>frf f etgo ete f e* 
fue • £ft cralf atictf f ie fiitu boie:f Bc 
cognofcef ie quia ego fft- e t a tnetp > 
fo facio nicbiWeo fictif cocttt t me pa 
fet:becloquoj.iEtcnume mffif me> 
tum eft : ef non tettquit mef olum , 
fflttia ego que placff a funf ei : facio 

fempet.fl)ffe. i&encDica Otim qui micbt 

f tibuif inf tlitcttl. p toufoeba orum in con< 

fpt cfu meo fempt t quonia a oerftio efi mt 

"t-^^cbinecomoueat. ( 3>ectefa- 

jL^ljEcboftiaone placafioietlan. 

ftifa fua noa .ppicfaf ione oignoe etff> 

Ciaf.peiOO. t£6io.©rteon8noffciijai) 

mitabilc cfi nomen f uii t bniuetfa ferta • 

1 f\ ffcnoecomunto poffco. 

JL^^one putgef actfmincef ccle* 

f ftistemeDiifatiatellegfotfes.pet 

^DO^afie poffco.otem 1 . fSuiliaf e.capif a ie 

TZYfeaoeo. (f Jiupecpopulii. 

, fT-I-Stefto fupplfcaf ionib? noftiia 

" OipofeneoettsefqbusffoucigfpeiJ 

oe pief af te iottlgcorcotiftief e mie f tt 

bue benignus effectum . pet oitm. 

(U^etia f ejcia.ao miffa. (( S>tTicium 

' Hoitif coimeu qucfiuiiul' 

fum fuum.l)ulf ii f uum ofte tt> 

quiiam.ntauetfao factemfu* 

am a mt.po . IDominua illuminafio mca 

tf falus mta:quem timcbo. <Slo;ia pafti; 

2>ttmuo.fItcfamuog.I. (fJJS; 

w/ "\ giff ce fjfumue oomfne beiti 

^, / gnue t nobis obfetuanf te0» 

'cfcftibfiDift.Dfqttcfeattcfotcfacfen 

oa cognouimus:feopeianfeimpfe< 

atmis.pet 00. ^emotia Df in oit mio 

«um,lj iecHOlibarrjtii. iii.fWi'. 

eif tferiaiii.ebbomaoe.ii.jti. "'TTODiebjillia.factuaettfetmo 
_JL_DBi ao tielpam teCbif e:oicena - 
t ©utge et tiaoe iu fatepfS fpDonio? 
et manebie ibi. ptecepi eni ibi mu* 
lieti Dioue Df pafcat fe. ©utt ejctt et 
abiif in fatepf S. £umq; Deniflef ao 
pozf am ciuifaf ie appariiif ei muliet 
DtDua colligee Itgtia. & Docauit eS: 
oifffq; e(.©a tnicbi paululu aque i 
Dafe:Df bibS. Curnq; tlla pgetet Df 
affettetxlamauit poft f etgfi eiue oi 
cene. affet micbi obfecto:et bucellS 
panis in manu f ua.fflite tefponof f. 
t?iuif ons oeuo f uue : qt non babeo 
panem.niSifpfumpugillue capete 
pof efi fatine in bpotia/ef paululum 
olei inlecbito, en colltgoouo ligna 
DtigteDiat effaciamllluo micbief 
filio meo Df comeoamue ef motw; 
tnut. HD quS belpaaaif . jfloli f inuv 
te:f; tiaoe et fac ficuf oitifti. ©etuit 
f amen micbi ptimS fac oe ipfa fatt* 
nula fubcittericifi panem patuuIO : 
t affet ao mctCibi aut i et filio fuo: 
facfee pottea. firc auf c ofcif otte oC 
tftael . fjpotia fatine no oeff cf ef nec 
lecbif ue olef iiuime f Dfq; ao oiem i 
qua oaf utue efi ofta plimf 3 fupet fa 
tii f ene. ffiue abitt ef fecif iutf a Det 
bum belpe : et tomeoft f pfe ef illa ef 
oomue eiue.gjttllaDtebporia fatf* 
ne tto oefecif .ef lecbif ue olei non efi 
imitmf tta : iujcf a Det butn oni quoo 
locttf ue eft/in manu belpe. <5?.31a« 
ctacogifatfi fnum inofto rfipfefe cnu'- 
fticf .* • ©utn clamate ao ofim cxauoiuif 
ioccmmeaabbiaqui appiopinquanfmf 
v cbi.&y leffetef ffi ftacfu. S>.matb-f0° 
[ jt? illo tepote: Xocufue j iefue 
(— * -aoftttbae etao Dffcipuloefu* 
oe:oicen8.©upetcafbeotamojifife 
oetunf fctfbe t pbarifei, tDmia ergo quecunq; Diterinf Dobie fctuafeef 
facite. ©ecunou Deroopeta co?.no 
lite facete.j©icunf eni.ef non fatiQf 
ailiganfauteonetagtauia efipot* 
fabilfa.etimponfif in bumeroebo' 
minu:Digito auf e fuo nolunf ea mo 
uete. flDiaDeto opeta fua faciunf :*f 
Dioeanf ut ab boibue. ©ilatant eni 
pbilactetia fua:etmagnificantffm 
toiae.amanfaufemptimoetecubt 
fueincenie ef pzfmae catbeotaefn 
fpnagogie:ef falutattonee fn foto ef 
Docari ab boibue tabbi.fcoe auf em 
nolife Docatf tabbi. $>nue ett enitn 
magifterDe0et.t£>ineeaufentDoe: 
ftaf tee ettie. & paf te nolif e Docare 
Dobis:fupet fena".&nue ett enijja» 
(et Detterqut in celie eft. jflec Doce# 
mini magiftri : qa magiftet Dettet 
Dmia ett cbtittue.«Jut maiot efl dc 
fhumxtft ntf nf ttet Dettet.«}uf au* 
f em fe eralf auerit buiiiabff ut:t quf 
fe builtauetitxtalfabif ut.Dff9.aii» 
rcieremiciiiofiefccunou magnammiam 
fuam Dele Dfie iniquif ate mcam. J>ccrrta 

,Cr> ancfiftcaffonefuamnobfeoo — ' mfnebfe tnptteriie placafue 1 opetate. que nos 1 a f ettenf e ptttgef 
Dicf fe : et ao celefita oona petoucaf. 
P« Diim. Coio- flmnba ofhia mitati 
lia fua lefaboz ef etultabo in f e pfalll m 
^-TTrtninifnoalfifnmt. jeoflcii. 
ill^factieotieieDDOamut bk 
gttfmunetib;:facnoe (jftimttaftiie 
obeoite manoafie. pet oo. aite poff> 
c6mu.Diemuo , fiumtliafc capifa Wflt» 

ytico- lT.§upetpopulii. 

IRopfciateOtle fupplicaffonf 
f ie ef ata? notttaiit meoete 13 
Suotibue . Dt temitnotte pcepf a : ftt 
fuafepetbtiDfrtionelcfrmut.prt 
00. jferia.hii.atimiiTam. DfScifi. ■fetfa.fiff.eboo.ii.tf. . & tittc linqiiao me tmr Deuo me 
j H9 ne oifreoas a mr . inte noe in 
* aDiitfoiiiim men Ofie oruo faui 
ffe mee. J5T3r>tte ne in futoje f uo atguau 
me : nroj in ita fua coitipiao me. Olotia. 
^emus.Jtlecfamuog.I. 2)?. 

zf) €>pulufuum ofte ptopicius 
l^/ tefpfceefquoeabeftiecattta! 
(ibua pcipisabrthtcteta ttojiia qtio; 
q; Dicife cefTate coceoe . pet. gieoiia 
MinDiecine?. Jeefiolibtilieifct. jcitt"! 
Tr"T0DiebU8ilIig.€>tauit maiDo 
■jLji)euBaDDttm:Dicett8.©tteDe 
tistetoipotens ittDiffone tuacun* 
cfa funf pofifa:ef no e(l qui poftif te 
ttttete tooluntati tue. &?i oecteuetfe 
faluate nosrcontinuo ffbetabimut . 
Cu enim Dtte feciftf cefum ef fetta": 
ef quicquio celi ambif u cotif mettit . 
<Zu ea Dna oium-.ef non cft quf tefi 
ftaf maieflaf i f ue . (Ef nunc Dfie tej; 
tcguttt . Deus abtaba" mifetete popti 
lo tuo:quia tioitmf nos inimici no > 
fiti petDete/ et bcteoif ate tuam Dele 
te. j> Defpicfaopatf etn fnif q»n? te 
oemimtibUeDexauoioepiecationi 
nofitam ef pzopicius cfio fotf f ef ftt 
niculo bet eDifaf ia f ue. t conuetf e lw 
ctum ttofhft in ganoittm . vt viurn 
tes fauDemus nomen f uum. & ne 
clauoae ota canenfium f e:one Deua 
tto(tet.(Ei? . Saluum fac populu tuum 
Dfie ef beneoic beteDif afi f uc*. as f e ofie 
clamaui orug meua ne ftleas a me t cto li 
milio Defcenoenfibj in lacit- <K?LH6 teif e. 
Ztacfua.T&enccefltfafilij.Uccttcfctiiiii. 
iiolliuocauit. ; ^cSmmaflteit- W°. 

^W jMIofepotetafcenDena jefua 

.— *— . bietofolimaauumput Dwo&e 

■. cfm Df fcf puf 09 fiioa fecteto 1 aff illls 

0cce afcenDf muo bfetofotima:ef (i< 

liusbois ftaoeiiit ptincfpibj faceUo f um et fctibis. ef cSoemnabfif eum 
motfe.jEf ttaDent eft genfibue.aD fl 
IttDcnDft et flagellanDutet cmcfftcjt?- 
Dum.ffif fetcia Die : tefutget. 'SCtmc 
acceffftaD eum mafct filio?jebeocf 
cumftliiefuietfDotanetpefene ali 
quioabeo.&uiDftifei.&ufDDie? 
af f ilff. Btc t)f feoeanf bi Duo filit 
tnct:tmtta aD oetfctS f uam/t tmus 
aD fiiiilita in tegno tuo. Kefpooene 
auteiefustDijcit.jMctttequiopefa» 
t ie.pofeflie bf bete calicem que ego 
bibitut ue fttr ©icttttf ei potTumue 
3if flffs.Calfcem qiifoe meum bibe 
ffe : feoete auteao Derf etam mea" ef 
ao fittiif ta non efi meu Date Dobie . 
«9C0 qittb; paraf u etl:a patte meo . 
0f auDienfee oecem : ioignaf i funf 
oe Duobue ftatt ibue. Jefus auf e tio 
cauit eoe ao fe:ef aif . #«' f ia qt p;m< 
cipeegenfiS oomfttSfurcoE.cfqiii 
maioies funt potettaf em eretcent t 
eos.jQonifa etitintet t)oe.€eeo qui 
cimq; tioluctif inf et tto a maiot ue« 
ri :fif Dcfrct minifiet . jBf quf tolti c< 
tff fnf et Doe ptimue efle:erif tieff et 
fcrntis. ©iciit ffffue bofe non tienff 
mf nifitatf : feo mfnflltaf e. m oate 
anima fuam:teDempf fone pio nml 
f f s. ©ftctfontt- JIo f e ene leuaut animam 
meam Beus ntcuo tn f e confioo non erube 
fcam nccjj itticcant me iimici mei efenim 
lmitierfiquifeerpcrratif non confunDcn 

W^v futi ^ectefa. 

Jk~^ f jJDftiaeDtie quaefibf offeti» 

' mueptopfcfustefpfceefpetbecfan 
tf a commetcia : Wncula peccafotii 
ttofif oumt abfolue. pet Dtim. cow 
Jiifluo Dfis ef iuutcias Diletif :eouifatf W 
Diftulfuociu». (fisflcm. 

if^rSPmpfisDfiefacramenfisraO 


& l efii #etiflt).ebDomaoe.tt.rI. 
ptoficiamtts augmentit.pei ofim. 

Hlie poflcS.ffncnjH.8 • 0KHiate capita \xt 

flcuoco. Smpecpoptilii. £>?. 

ifl f c-ustmtocentie reftifufoteta 

' mafot.Ditigeaotefuotit cotoafet* 

uotutn:Dt fpirf f us f ui feruote cottce 

pto/ef itt ftoe iuenianf ut ftabiles :ef 

in opete efficaces. pet DftmeiufDe". 

!_tDmiuam. (( ffi&ium. 

C-uamamutomimciiminfcnw 

pucab aDiuuanDii me fcflma. 

'confSoanfnt efieucteanfutin* 

[iguetunfaiam meam,_j__ 

3uetf anfut teftoifu cf etubcfcanfcenii »o 

funt micbi mala.nS foiia paf ti . flycmuo. 

jFtotamuogenualeuate. (DlSL. 

si\ IRefta nobie one qntmitB auri 

KJ ifutn gtafi e f ue . Df ieiuniis ef 

Bzaf tonibj couenienfet inf enf i libe* 

remut ab boff ibua menf ia ef cozpon 

H0. pet Dftm. Cflemoita Mt in trie ctaey 

Jecfiobictemtcpiopbefe. _Hai°i_ 

W-xnEtDtcitOft96eu0.S©aleoictu( 

X— Ibomo qui cofiott in boie.ef po 

l ttif catnem btacbiit fttii.ef a ono te> 

ceoif co: eiuo . tEtif ent quaft mitfce 

tn oefetf o:ef nott Df oebif cu Denetff 

bontt. ©cd bf fabif in ficcitaf e fn oe> 

feito:in fetta falfuginia et inbabifa 

bilt.l&eneDicPDit qui coftoif in Dfto 

ef eiit Dtte fioucia ciits.tl-t erit qtiafi 

lignutn quoo ftanfplantafut fupei 

aquas quoD ao bumote mi f f if wDi< 

ces fuas/ ef no f imebf f tum Deneti f 

cftits.Ct etit folifi eius Ditioe : ef in 

f epote fitcitatis non etit foIicifQ.net 

aliquanoo oefignef fateie ftutfum. 

ptauum eft cot bois t infciutabile : 

quis rognofcef (IIuDf ego Ofts fciui 

f ans cot t ptobans tenes:qu i do tini 

ctiiq? nrrfa Dfam fuam/ef turfa fiu 

ctum aofnuenffonu fua?.©icif oo> mintisoipofcns.e;?. piopictmi ctto 
oftc ptccaf 13 notttio. nequanDo Dicant s& 
tco libi c(t Dcuo coe . * . Zloiuua nos Deus 
(alutario nofict i pioptei bonorf nominto 
fui ofic Itbeta noo jjSg.ieiteiet' ffi ttacfu, 

— * (f^ccunDfuobannem. _j£~ 
JLjMllotepote:i5frff fefus fut« 

'WaittDeo? Jtton poflttm ego a meip 
lo facete qnicf :feD ficut auoio fuofr 
to.fBt iuDictu meum iuftfi etfcqufa 
non queio Doluntaf e meam feoDo 
Iftfaf etn eius qui mifif me. ©i ego 
t eftf moniii peibibeo oe meipfo : te> 
ftfmoniS meum n5 eft Deitt.aiius 
efl qui f eftimoni ft perbibef oe me/ 1 
fcf o qufa uerii eft feflf moitfit qitoo 
petbibet oe me. 5dos mffiftis ao io> 
bannenwf teftimontit t)bibutt De* 
ritati. £- go aute non ab bomie f efli» 
monfu accipto : leo bec Dito t>f Dob 
faltti fif is . jTIIe erat lucema atoetts 
t uitena.Dos aute Doluiftts ao boiS 
eruitarernutteefuB.jEgoaufemba 
beo teftimonium : matus iobanne. 
tiDpeni enf nue Deof f mftbi pafei t)f 
pcrftciii ea : tpfa opeta queego facio 
feftimonitt petbibenf De me. qa pa* 
f cr me mif if 0f ajxi ntifif me paf et: 
ipfe teflimoniu rjbtbef oe me. jOeqj 
Docem eius Dnf? auoiflismeq? fpe* 
tiem eius DiDi(tio.£-f Derbit eitte tio 
babetis t Dobis manens:q2 qtic mi> 
ftf ille/buitDos no tteoff is. _ crufa* 
mini ftripfuraa:qz Doa pufaf ia i ip> 
fieDif am cf ertw babete.£t ille funf 
quetefKmonfupetbfbentDeme.0f 
no Dulf is Dettite ao me :Dt Dif S ba< 
beaff e.CIaiif ate ab boibusnon atti 
pioifjtognoutDosqtOilecfione oef 
no babetis in DoO.0goDetti in noie 
plis mei:ef no accepiflif me.^i ali' 
Deneti f in noie fuo : illfl fufcipiefis. 10 11 12 13 14 15 - tfatoDidMmtxM.ri ffliiomotD pofefffs Doe cteoete/ qut 
gliam ab ittuice etpectaf is.cf gtotiS 
q a fclo Deo eft : no qtterif isf itolite 
pu f a re:<ti cgo accuf a f t itu s f um Dos 
apuo paf te:e(t qtii Doa acctifat mo< 
t>fcs in qtto fpetatis. ©i cni cteoetef 
fis mopfi:cteoetef is fotfif an t mfcbf 
2>eijieeniillcfctipfif. ©iaufcilli'' 
liffetisnon cteDifie:quomoooDet< 
WsmeiscteDefisf 2)ffi? . totecatuseit 

mopfrs in ronfpccf u oiii oci ftti t Oitif .pte 
catui rHmot>fcsinc6fpccfu Ortioeifuiet 
Mtit.qtmre oiie itafcerio i populo f uo pac< 
ce ite animi f ui.memenfo abtabaylmc et 
tacobquibjimaBioateteaamflttentliac 
tt meM placatuefoctne ett otio oc m.iit ' 
gnifafctniSoiciffdCeteppfofuo. 5>ca- 
\M "\ Htefenf i factificio noi fuo nof 
jk_ " ijutmuB Dtte ieiunia oicaf a 
tf ificent .Df quoo obfctuaf ia nof? ra 
,pfif ef ut ert erius : intetius opetef ut 
effccf II. pet tO. jloio. £5 ui maoucaf cttt 
nrtn mr am ■ r t bibit m 1 115 ftitigiiinc in me 
ntanet et ego in eo oicit ofis. (| )£o(f rojo. 

Q~J}af fa f ua nos qfumus oife 
non ocrelitjuaf . que Delicf 09 
Denia opetef/efnobfsopem fcmg 
soquitaf ef ab oibus f ueaf ut aouet* 
fis.pet 00 . aiie po(rc6•otem , . IJutliafe 
capifauefrtaoeo. Siupeipopulu. 

r YScfto Dtie famulie f ute t petv 

J— Ltjrfuasbenicmitate" iaigitepo 

fcenffbtie.Df bis qui f e attcf o:c ef gu 

bernafotegfoifanfut ef congtegafa 

teftautesxfteftautafa confctues. 

pe^Dnm.(ffcria.Di. fljficium 

i <ob auf em cum fufficia appate 

n -f boituonfpccfutuofafiabotoS 

>^_Jmanifeflabifut glotia f ua. |s. 

. "tauoi Otte iii fftrlam meaUnfenoe Ocpte< 

tafionem mea. (ETIoiia pafri.oiemus.f Ie< 

ttaimugeniMleuafe, £>?. OiqfiimttsoipofeftsDeusDtfs 
rotiospitttficateiciutiio:ficc'- 
liaiiictifilKaDf.itictaDenfiita faci< 
aspenite.petco.c^e6iiai)fioiecitie 

^— r^ttim.fjlioltbtiaenefis. mt)ii > . 
J~_jf> otebj illfs:©ittt iofept) fta* 

t f tibito fitia . auoif e fomttifi meum 
quoo Dioi . pufaba ligat e nos ma« 
nipuiosinagto:etquaff cofutgete 
manipulii mcm et ftate. Defttosq; 
manipuios citcftftSfes; aootate ms 
ntpulu metij.Krtoertitif ftattes ei'. 
tffiqiuo rcr noffet ecis:auf fiibiicte; 
mutoifioni fue? Qecetgo caufa (0* 
ttioium a tq; fet moml:iiif Die ef oDif 
fomtfe miniftt auif :3If iid qiioqj Di 
Dit fomnifi:quoD nait 3e fratiili; aif 
£>ioi petfomniu:quaufolem et Iti/ 
nam ef ffeifas tmocci aDozatemei 
ffluoo cum paf ri fuo ef ftaf tfb? reftt 
liffcf : inctepauif eum patet ef Ditif . 
ffluio fibt Dtilt boc f omnifi quoDDi* 
Difti t jDun ego et matet f ua et fia* 
f tes tui acmabimue te fupet tetta t 
JmtiDcbatif igifur eifraftco fni:pa 
f ei Deto tem tatitue confioetabaf . 
£i!q,;rt,tftcBt!Iitisiii uafcciiois gte 
gibus paftis moiatenf in ficbe:Ditif 
ao efi iftabel fiaf tes tui oafcfit oitcf 
in fpcbimts : Dctti mif ta te ao eos. 
flJuo tefponDente ptefto fii:aif .S>a« 
De et Dioe fi cuncta ^fpeta finf et ga 
ftaf tes f itos cf pecota:ef tctificia mf 
cW qn agafut:Si9imi6 DeDalleebto: 
Denif in ficbe.^lnuenif qj Dft ettan* 
f em tn agto : ef if ettogauif quio qre 
ref . at ille tefponDit . ^Ftaf tes meos 
q«eto:inofcamlcbiDbi pafcunfcrije 
tjesftSftif qj ei Dit. KecefJetfif oeto 

co ifto : auDtui auf c eoe Dicentes m- 
mus 111 oof baim • per texit ergo to* 
fepb poft ffee fuoo : ef i uetrif eoe in 
eiiii jfeifatof.ebOomaDc.iiicI. oof bain.fl}uf c«nt DiDiffenf efi pio* 
cul : antetp acceoetet ao coe cogita* 
uetunf illum occtoete.iEf mutuo lo 
quebStut.gcce fomnlaf oz t>ettit:»e 
nite occioamua eum. et mff f amus 
in ctfrerna Def etem oicemueq j fera 
peiTtma oeuozauif eum. & t unc ap 
patebit:r|uio illf pioffnf fotmtfa fua 
auoieneaufebocrubenifebafutli» 
betate eum oe manibua eozfi et oice 
bat. Jtton i tetfictamus aniam eitte/ 
nec effunoamue fanguinerfeD pzoit 
citeeumfncftterua" bancqueetlm 
folifuofne.manu6(i5t)efitae fetua* 
feitmotiae.0ocaufem oicebaf:lw 
lens etipete eum oe manibj eozum. 
t teooete pafti f ito . «3 v . lio ofim t>um 

(tibulaiet tlamaui t etauoiuttme.tf.Ko 
mtne libeta aiam meam a labfio iniquis t 
a lingua ootofa .iff? non teite. g tartua. 
2>fie non feturiofi • Ktfite ut cie einetum. 
(Jierunofimatbeum. wi°. 

^jr~.fltUotempoje:©tiittefu8Dl 
JL_ ftipuliefuieef fmbie iuoeozfi 

I patabolambanc.Qomoetafpafet' 
familiae qttf planfauifDineam.ef 
fepem citcGDeDif e( :ef fooit in ea f 02 
culat et eDf ffcauff furrim et locauif 
eam agrtcolie : ef petegtc piofccf ue 
efr.£umaute$fempuefruc(ueap> 
p!opmqualtet:miut fertioe fuoeao 
agrtcolas/ Df accipetent ftuctuseius 
Ct agticofe appzebenfie fetuieeiue: 
alium cecf oerGf / alium occfocnint : 
alium toeto lapioauetunt. 3ferum 
mifit alioe fetuoe pluree pziozf bus : 
e(tattmtil!isftmtliter.i)oui(litrte 
auf em:mifif ao eos filf um fuum Df 
cens.toetebunfutfiliummefi.agrf 
cole atifemWoenfes fiIium:Di)tetfi< 
(nf ta fe.fj5fc efl beree.5Denif e occioa 
mtK ernmef babebimue beteoffafe eiue. & appzebenffi eum efeceninf 
eittat)ineam:etocciDetGt.£umer> 
goDenenf onsDince:qutD facteta- 
gricolie illief aiunf illf. S^aloe tna 
IepetDet:etWneamfuam locabft 
aliieagricoIis/quiteDDanfef fhicfG 
f empoiibus ftite. £?irit illie iefus . 
flimct Icgtttto i fctiptutie. lapiocm 
quemrepzobauetGf eoificantee:btc 
f acttto ett in caput attgulf.a tomino 
factuut etl ffluo : et eti mirabtie in 
oculis noflrtefjoco oico Dobfs : qa 
aufctef tir a wrbisregnum oet.ct sa 
bimr genf f f acfenu ftttdus etus . fH 
quf cecfoetff CupetlapfDem iSG:con 
frmgefur. ^uperquem tieto cecfoe 
rif :conf etet eum.tlt cum auoiffenf 
ptfncipesfacetootGetppartfefparas 
boIasefus:cognouerGf cfDe ipfisof 
ceref . & quetetes eum tenete:tfmu 
enmf tutbae. Quonia ficuf pzopbe* 
tam:eum babebanf .©fftrfmtii. i>iit 
in «utilium mtfi ttfpite tonfunoantutef 
teueieantutquiquetuntaiam mcam tot 
mifetanteam. i PSxatt *. 

"Hr^=T0cfnnoWe factfftcfa oeusef 
l_jactfone petmaneanf :t opeta 

i ({onefirmcntur.perDo.iCfiitNZuM 
mint fetuabis noo ef cuffooies nos a gtne 
tattone bat in etnnii. (Tco lttoio. 

^-f^-acnosoneqfumue accepfo 

-tZLpfWtotefalutieefemeficfeit* 

I Detecotfgmcnfct:WaDeampcnic/ 

nite poiTimue.pet onm. aiienoffcof 

munionca.ffliemu8.0itmiua(ecai>if»1K 

fftaoto. (Q&mpttpopulfi. 

)M "Aa quefumns Dfie populo f tio 

AJralufem menf f s \ cozpozfs W 

bcmfsoper(businbetenDo:fue fent/ 

petWrtutismeteafur ptotecffone 

Defenof.petDnmnofltG. j&«jrt« 

ta»omfiram. tf<D(8cium. 
.U.)ci, Ed Domini irtcpiebcn funlis con 
natms aias tcflimouiu oei fiee 
lcfapicnfiapicfliiits parimlio. 
I pa.ge li eriatrant gloiia Drt:rt opct.i ma* 
itumeius annficfaf fttntamentu.«r?loiia. 
Ict.oicmus.fl cctamua.s.l. <Ijt>**_. 
if\a ctfumueDriettotrrto effara 
(•V^iefuniiBfalufatem .Dtcaflfga 
(fo carttis aiTupf a :ao noftt attt toege 
tafione ttanfeat atai?. pet oo.aico* 

tia Dt i Die tine? .Ic8 litai rrcncfig.fftei . 

^TT - !) Diebite iIIis:*Sirf t tebeca ff 
JLjto fuo iacob.auoiui patte f w 

J umloquenferamefauftafrefuo:' 
oiccntem ei. affer micW oe vtmtU 
tmetmetfaccibosvtcomeBS.etbe 
neoicam f if>i cotam ottotanf erp mo 
tfat.jUunc etgo fili mi aoquiefce co; 
(iliie meiB/* pergena ao gtegem:af > 
fet micbi ouoe beooa optimof.Df fa 
ciam e*: eia efcae paf ri fuo/quibj, li* 
bentet t*efcffut,ffluae cum ituletie. 
ef comeoetit : beneoicat tibt ptiuf$ 
motiafut.CuiuTetefpoDit. jlofrirp 
efait ftaf et meue bomo pilofuo fit .* 
efegoIeni's.#fafftecfauetffmepa 
tet meus ef fenfetff : f imeo ne puf e( 
me (ibi Dolttifle illtiDere :et inoucat 
fupetmemaleDictionepzo betieof» 
ctione . 3d quem ma(et . Tn me fif 
(atf)iftamaleDictiofili mi:(anfnm 
atioiBocemmea/ef pergene affcr ej 
ofjcf . Mbitt et attulit :oeDif q; matri. 
paratttf fffa cfboo ficuf nouet af *oe( 
fe paftem illius:ef Defiibj efau "oafr 
De bonfs quaa apuD fe fjabebaf oo > 
mi/ittDuif eum.pefliculaaq; beoo* 
t um citcuDeotf manibus:ef colli ntt 
Da jptejcf (. E>eDtf q? pulmenfu :e( pa 
nes quos coretat ttaoioif . ffluib* f I* 
lafiaDirifJDafetmi.at ille tetvm< 
bif.auofo.jOufsearafilimffSX^ ritq*. iacob. )Ego fum efau primoge 
tittuo ttt^fcci (tcttt ptccepitff mfcpt . 
#utge.feoe. efcomeoeDefcettafio.- 
ne mea :»( b riDicrt mfcbf ania f ua. 
Kutfuqj pfaac ao fflfum fuQ. fflti» 
moDo(fnquit)famcifofnuenfte po 
tittitt fili mif fflui refponoif .toolfo 
f as Dei fuit : *o( cif o micbt occuttetef 
quoo DolebS.©iri(q j pfaac.acccoe 
buc *ot tangam te f ilt mi:cf ptobem 
*of tfi (u fts lilius meus e(au an non 
acceffKilfeaD pattem:tpalpatoeo 
oirif pfaacSJojr; qitiDcBor iacob clt: 
feo manua. msm'> (imt eiau . ffif no 
cognouff etint :qtiia pflofe manusff 
milftuDinemaiotfs crpteffetaut. 
©cneDices ecgo illf af t.Cu esfflitis 
meuaefaufKefponoifegofum.af 
tIIe.affer(inquff)mfcbfciboaDei*e> 
naf fone f ua fflf mf : M beneofcat tu 
bf ania mea.&uoa cum obfatoa ro; 
meDi(fet:obtuIit eieftam tmutttt . 
«Dtio baufto : Diitf ao efi . acceDe at> 
me:ef oa micbi ofcttltt fili mi. 21ccr( 
ftf :ef ofcufaf ua etteum. ©f af tiro; 
t>( fenff ( tJcflimcttf o? fllfua fiagra> 
fiamibcneDicensaif.ScceoDotfffif 
metficuf oDo*agttpfenf:cui beneof 
rif otts , H>et (fbt Deua oc tote celi/ef 
Deptgueoine fette.abuitoanf i3 fm> 
menti ef Dini ef olei:et fetufattf (ibf 
populi/ef aDotent (e f ribue. hm?o do 
mimte ftafriKuo** :e(fncutuen(ut 
att(e (e fflii maf tis (ue. ffluf malcoi 
rerif (ibf fif iIIemaIeDfctue:et qttf be 
neDf)terif(fbibttDfcfionib;repIeafut 
$>ijt pfaacfetmonefmplctieraf :ef 
egcefTo iacob fotaa/Denif efau . £o< 
ttosqj oe *oena(ioite ciboe:i(ufff pa> 
ttl otcene. ©urge pafer mf:e/come 
oeoeToenafiSeffliifuf.bfiiencDfcaf 
iiticbianimafua. Pifitq^ tllipdm ©abbafoeboo.iitl. flmfs ci ea <«f sOtit tefpooif . lEgo (8 

filius f uus pumogenit'' efau.fEtpa 

uif pfaac flupote Debemenf i : ct Dfc 

f ta $ ctcDt potefl aoiiiiraa aif Siuio 

igtfiit Hle 5 qui dudu capfam vaw 

tionem atfulif micbi . ct tomeDi er 

oibuo ptiuu? f u DeniteBf ©encDiji 

q 5 ei t erif bfiDfcf ua.auoif is cfau fct 

inotiib; pattfs itiugiit clamote nia 

gno cf cottematus ait. ifoetteoic etta 

* micbi patet mt.fflui aif .SDenff get 

manuetuus ftauDuIententaccepif 

beneDfcffonetuam.afillefubtGrif, 

lufteDocatu cl? nomcn eius facob: 

fupplanfauif cni mc.en alfetaDfce. 

piimogenif a mea ante tulif : t nftc 

f ecitiioo fiirripuit beneoictione mei 

ISutfumqt; ao paftem . jDBquiD no 

refetuafliaiftmfcbi beneoicffonef 

KefpoDifj>faacS>nmtuun»iIIitm 

conflif uf :ef oea ftaf tcs eius feiuitu* 

f i illius fttbittraui.f titmettf o ef t>u 

no et olco flabiliui eum : et tibi poft 

bec f ilt mi Dlf ta qo facia" f £ui cfau. 

/>ii Dnam inquit f anf beneoicfio* 

nem babespafetf Spfcbf quoq?:ob* 

fecto t>t bcneoicas . £umqj eiulatu 

tnagno fletet : motus pfaac Dijtif ao 

eum-ln pingueDine f ettc et in toze 

teli Defupet ctit bcncDictio tua. «5?. 

EiffnnmcO cofitcrtofio ttpfallmitcitti» 
ni fuo atti!Iimc. 13 . 2tt> annuncianBfi ma* 
nc miam tuam tt DcritaK f uii per noctc • 

^EpSreife.fineftacfu. (f>ct5mluca.xD°. 

[j5 tllo f empoje:5E>irif iefus Df 

JLjcipulisfuisparabolam banc 

/ fiomoquiDa babuif DuosftIfos:ef 
6f rif aoolefcenf iot et illis paf ii. pa 
feroa micbi potf ione fubftanf ieque 
ttte coftngif.fBf oiuifit illi fubftanff 
am.0f non poft mulf os Dies cogtc 
gafis oibus.acoIefcetiffotfiIiHeper> egieptofecfuseftiuregfonS lottgin 
quam:etibiDiffipauitrubftantiam 
fuamDiuenDO lurutiofe . f£f poftcj 
omiacofummau~et:facfa eftfames 
Dalloa in rcgioc nia et ipfe cepif cge 
re.et abiit et aobefit tmi ciuiu regf> 
onfsiIIius:etmifft illumin Dillam 
fua; Df pafcetet potcoa. & cupicbaf 
tpleie Denfrem uift oe filiquis quaa 
porcimanoucabanf/ef nemo fllioa 
baf/Jn feaitte leiietftio.Dixtt, &m 
(i metcennatif in oomo pattis ntei 
ab wioattf panib j:cgo auf em bic fa* 
me peteo • ©urga.et tbo ao patiem 
meit ef Dicam tf f f . patct peccaui in 
cclitm ef comn te:iS non fii eignus 
Docatf ftlius f uus. fac me ffcut timl 
Demetcenatiisfufs.0ffutgene:t)e» 
nit ao paftemfufi.Cttm auteaobut 
fonge effet : Dioit illtt patei tpfius ef 
mia motus efl. jEf accuttens ccciDif 
fupta collum eius ef ofculaf us g efj 
«5i t it qj ci f iliua. paf c t peccauf i ce* 
iumttotSte:iamnonfum Dignus 
Docati filius tuus. 3>frif attf e paf et 
ao fetuos fiiooXif o ptoferfe ftolam 
pjima" ef inouife illum:ef Dafe anu» 
Iimi in maiiit etiis/e t caltiamci ita i 
peoes. fEf aDDucif e Dif ulfi faginatS 
etocciDite:ef mioucemus etepule^ 
mut.quia bic filtus meus moifuus 
f ucraf ef t e tttrit /per ierat t inttcnlus 
eft. & cepetftf cpttlari. eraf aufem 
filius eius feniot in agto.fEf cuDenf 
tef ef arpiopiqitatef Domut:auoiuif 
fpmpbonia" ef cbo»um . fEf Docaulf 
tmnm De fetuis : et if etiogauif que 
bec eiTent.leqjDirit illt . i rafer W* 
DeniftetocciDifpatettuusDifulum 
fagtnatft. qa faluum fllum tecepff .' 
JnDignafuBeflaufe:tnolebafifttM 
tee . paf er ergo illiUB egieu"U6:cepif ©nicafeicta);!. togaie illum.af flfe rctjjotitietiatofe 
Xit paf ri ftio.eccc tot annisfetuio (i 
buefnunrjmanDafti tuumpzeteii 
iii.etmmrjoeoimmicW beoumDt 
cQ amfcis meis epulatet. ©eo pofc 
$ ftic ttlius f tms. qui Deuotaiiit fub? 
ftanfiamfuScum metetticibusDe/ 
trif :occioi(ii illi bif ttlti fagi naf fi. 3f 
ipfe Dijif illi. fili (u fempet mecfi ef 
et omnfa mea (ua fttttf . 0pulati au 
tem ef gauoete opotf ebat.-quia f ra< 
(et f uusbit/ mottuuo fuerat et tcui* 
jcit . petietat:e( inuentus eft. asp. 
SIIuminaocuiosireoonrquaDo obDotmf 
am in motf e.nequloo otcat iunicus meua 
pieuafuiaDueifuoeuni. ^ccrtta. 

^%r\ 3ls facriftcits one conceoepla 
J^lcafusrBfquipiopHis otam'» 
• abfolWDelictismogtauemut ejtfet 
nis.pet o o.itoio .gpoiM f e fw gauoe 
ie quia frafer fuus moifuus fueraf ef reui 
tif^perieiafefiuenfustfl. poficS . 

jOpactamenfitutofie Diutiialfc 

P*7 batio/penettalianolriicoiDit 

'tttfiinDaf : ef fuf parf icipea pofenf et 

efFrciaf.pet Do^Hejotfco.pie?. 6uiii< 

aftcapifateffraDeo. ^ujj^pjiln- 

"HjT5 amiliamfuamcjsDfte conff 

JtAnua piefaf e cuftooi.Df que in 

J folafpe gjtaf ie celeftis inif if ttt : cele« 

fti etiam aitectione muniattit • pet 

Ofim. ipntca tocUiitl.jg o pioceffion g 

Soquenfliofepbjfti ffafione.an. tOiinw 

tif,3oiiifwiffir!ioii.ri.30ifutiofrpl). 

apjniflaitk g>friritt . 

ttuUmeifempet a&oitm quta 

)tc euellef Dc laquco pcocs me 

os tefptce in me et mtfetere mef 

truouia uniciio ef paupct fum r go. ps. 3o 

t e Domine leuaui aiam mcam:oeus meus 

ain f e confiDo non etube(ca.(£i)?. 
5Dcftimuaoipofcns oeusw» 4! 

OjZuli 
& (a bumilifitetplce/aiqj ao oefenfto 
nemnofttSDejrtetamtue maiefta* 

(isettenDe.petDO. et)eoiiapiopace 
fanfiinifififfe.it.lec. aoeprjtlios. i°. 

t Kattes.fEtlofeimitatotes oef 
tttaiffilii carifttmf:ef ambtila 
fe tn rJilectirjne. ficut ef cbtiftus oile- 
tif nos.et f raoioif femctipfit p:o no 
bts/oblattone et boftiam Deo in odo 
tem (uauitatis. fomicatio autem t 
omnis imunoicia aut auaticia nec 
noief ut in t>obio:ficut occct fanctos 
3uf (utpifuDO/aut tntlf iloquifi/attf 
fcmtfff (as queao tem non petf inct: 
fco mactf 8 gtaffa? actio . tj)oc auf e$ 
fcifote ite!Ifpjenfes:quia ots fmttica 
tot/aufimunous/aufauams.quoo 
clt pdoIo? feruttusmon babet bere* 
Sifafe in regno cbzitti ef Dei . jflemo 
D03 fcouc.it inanibus ttetbis. pto< 
ptei bec eniDenit tra oci.in filios Dif 
f ioef ie . jQotite etgo eff ici:patf icipes 
eotfi. )Ef atis ent altquanoo teneb te: 
nunc auf em liijt m Dtio/ot fitii Iucis 
ambu laf e .f twt us enim lutis eft : i 
omni bonifaf e ef iufrtcia ef betifaf e 
CJ? • /Srurijc Ditenon pieualcaf ftomo iu« 
Dicenfur grntomcofpcrtiituo.Ujlnro 
uetfmDoinrmirumeumtefroiftim infit* 
mabunfut ef perient a faeie fua .©raoa'- 
leieifetefuc. (fgtactufl. 

£j% E> te leuauf oculoo meoo qui bam> 
fJLfafl in celis.ti. fficce firuf ocult frr* 
' noiitm in mantbj Dominoy ntoiJi..i6.et 
ficuf oruli ancille in mambus oitt ftic^. 
3!f a oculi noflri aDOfim Deum nofitum m 
nec mifcica F ttofln.a).Ct)iftine nobio Diie 
mtferctenobis. ^cSmlucam. ti°. 
[ jl}iIIo(empb!e:0iatYefi/8CffV 
^A-ties oemonifi.-ef ilftio eraf mu 
^ <um.0( tumctol(rc(Dcmotrtti:!o* 
cufusi muius/taDmiraiefuffutbe tferfa.ii.po(locutt. fflutoS mti er ets Direrunt 3n beel 
jcbnl) puncipe oemonio!Q:efltit oc? 
mottia. ffif alii fenfa*es:fif$numDe 
celo (jttetebanf ab eo . 2flpfe aufej Df 
Dioit cogif af iones eotttm : Dirf f eis. 
€>i mic regnfi tn fcipfum oiuiffi t>c< 
folabf f ur:ef oomue fupta Domit m 
Def.#iaufeef fafbanas fnfefpfuj 
Dtuifus eft : tjuomoDo (labit tegnu 
i pfiuo.quia Dicttis in beeljebub eitce 
te me oemoniaf <§i auf e fn bcelje* 
bub eiicio Demonia :ftlii Deflri i qtio 
eiiciunffjoeo fpiiiuDiceottfteiuf. 
potro ff i Digif o oef eiicfo oemonfa: 
ptofecf o pemenf f fn v oo rccjitu oef . 
Cumfotfisarmafus cuftooif aftiQ 
fuum : in pace ftinf ea que potttoef . 
<3\ auf em fotfiot filo fupetueniens 
Mcerif eu : unfuetfa atma eiuo au« 
fetet fn quibus confioebaf / ef fpolia 
eius oifttf buef . fflui no eft mecum : 
aouetttt me efl . & qtii non collfgif 
mecum : oifpetgif . £um tmtmoug 
fpitttuserierifab bomie:ambu(af 
pet loca iaquofa/ quereno tequfe. ef 
non inuenieno oicif Keuerfar fn oo 
mum meS:tmoe ejcfuf. cit Vena 
rit : tuenif eam fcopfo munoafa/ ef 
otnafam. 0f func Daoif.e( affumit 
feptem alios (pittf us nequiotes fe:i 
tgteifi babif ant tbt.fEf funf nouttuV 
ma bomts tlliue : peiota ptfottbus. 
tfactu cfl autem cum bec oicercf :tv 
folleitstioccm qucoa miilict Defut 
ba.Dijif illi.&cafUBDcnfet qutfe 
potfautt:ef tobera que furiftf Mt i He 
citit.aDuiimo.beaffqiiiatioififBcri 
tmm oei:ef cuflooimif illuo. £tcoo- 

2>9? - jPuffirtt efti te ctc lctiftcanto coioa 

rt oulrioia fupn racl tt fauttm. na" et lw> 

-"V uiiofrararuflooitea. ■S c.cttta. 

rVJL 0f bofHacjfumuoDReemun participcs.j. 

1 — vr JJpj 

i |J fit 

_ fk l aui oef nottta oclicf a. cf ao facrrficiti cc- 
lcbzattDtim ftiboifoifi fibf cotpota 
mcitfeoq?fiicfificct.pcrofim. icoio 
paffct inucnit fibi tsomitl i tuttut nitiiim 
l)W rcponat pulior. fuos- alf atia tna oomi 
ne toitcnfit tej niruo rt ocire mcnobcati J. 
Iialiifant in Oomo fua in frculfi frruli lau 
oaBuntfe . (! poflcomunio. 

m mncfianos Dtte teafibusef 
(IIjL.petfcuIf8 ptopiciafusabfol* 
vlte:quosfan(tmp(lerfittfbufBeae 
patffcipes.petDttm. fetiafecRw 
Ttomiftam. fflmcium. 
DcoIauoaboDerJbum inoS» 

lauoa&o fcimonJ in rteo fpeta* 

/ ui.nott timiho quit faciat mirfci ftomo. p. 
(^ifeictcmeiociioqtTirotirulraiiifmrho» 
mo:tota oir ipugnano f ribuiaiivf mc.Ci51o : 
ua.oicmuo.ficctamusg.l. ([HD^ 
^V€>tDibu(noftrisqfumusDite 
VJ grattam fuS benignus infun 
oe.W f ictit ab efcis cotpotalib; abfti 
nemus : if a fenfus quoq; noftros a 
norits ref rabam'' excefTtbj. pet oo. 

CtJcoiiatifioicriticB. liii.Ketmm.l) . 

^—ipTO ofebus f II is:i?aamati pim 
Xjtepfmf lif ie regfsfptte:et3fDir 

i magnuoaptiDDrTmfiiiim:efbono> 
rafiifl. pcr illimi eni:oeDtf ons falu 
f em fr>tie-0ta( auf emuit fotf ts t oi 
ueo : feo Icptofus . potto oe fr>2ta e* 
Cjxefu fuetant latrunculi : ef capfmS 
Dureranf De f etra ifrabel puclla pat 
uulam/que erat in obfequto Drotis 
naaman. fljueaff aDDttam fuam. 
fefinam fuiiTefofts metts aopto* 
pbef am quf eft in famatia:piofecto 
cutauef eum a lepia fua <y& babef . 
Jngteffuseftifaqjnaaman aooo* 
mittQ fuum:ef nunciauff ef olcens. 
^icef ficlocufaeftpuella oeferta 
ffraeI.©irifcuefrerfptfe.J>aBee( 12 3 4 5 fjTTTTTTTTTJTTTTT 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tfeti&ftpoftoctttt. miffMtfetaeaoregemitrabeliiHu 
cum tfedua effef.ef f uliffef fecft oe< 
cem talenfaargenff .etfer miltaau 
reoe/ef oecem mufaf 02ta toeftimen 
fo2um:Delulif liffetaeao tcgemtf* 
rabeI/fnt>ecDeiba . £um acceperie 
cpiftolam banc:fcif o cp mifeti ao fe 
raaman fetufi metmt . t»t cutee efi 
a lepta fua.cumq? lcgtffet tcr tfra« 
bel Ii( < etao:fciOif Delhmenta uta et 
aif .jMquio oeue ecjo fmtt r>t occioe 
te poffim et triuf ficate qa ifle mifif 
ao metof cittemboiem a Iep2a (uaf 
21tt imaouetf ite ef Diocf e:g> occatio* 
nee queraf aoueiftt me. iOhod cum 
auDiffefbeiffeuei>frDeffcioiffet)iDe 
Itcef tecjem ifia&el fcettimenfa fua : 
mifit ao ett oicene. Cttt fcf oifli Deftt 
ntenta tua? fteniat ao me : ef fciat 
ptopbetS clte in iftabel . ©enif etgo 
naaman cfi equie ef mrrib ;; ef tteftf 
ao bolritim oomue belifei. ti)S)ifitq; 
ao eum belifeuentmciu oicene. t>a 
De ef fauate fepf iee in iotoane:ef le* 
cipief fanifaf e caro fua af q? munoa 
berte.3rafueqjnaaman:teceoebaf 
Dlcene.jDufaDamipegteoerefuraD 
me:efftanetuocatefnomenonioef 
fuief tancjetef manu fua locfi lepte 
ef cutatet me.jQunquiononmeliOi' 
t ee fltt abana et pbarpbar. fluuli oa 
mafci. oibue aquie tfrabel t>f tauet 
(n eie ef mfioerrXum ergotierf iflef 
(eetabiref fnofcjnane:acceuetuf ao 
eum fetui fuf/t focuf f funf ei .pafet 
i fi tem gtanoe Di rtffef f ibi .ppbefa: 
cette facete oebuerae.flJuiSf omagie 
quia ttunc Dirit f ibi.Iauare ef mftoa 
berief ©efceitDit etgo et lauit in iot 
DanefepfieerfujfafetmonetHriDei: 
t teftifuf a eff mo eiue ficuf cato pu 
etipaiuuItefmttnDafuoeltalepta. JtatetfueqjaotiiruDefcimitmiuet 
f o comifatu fuo t>ettit et ftef if coza" 
eo t af f . Vete fcio q> non fit aliue oe > 
ueintmiucrfa fenamiutanlfioita 
Deue fftabel^fif?.. toeus Difam meam 
annuciamftbi. pofutlacbipmao measin 
toTpccfufuo.S.OrftfcrrremtcbiDitcquoni 
am conculciiiuf mc bomo tof a oic bcllan» 
f ribulauif mc. cg y non mteteE.IEtattii» 
©ig,nate. Keqte in ctafiino oc inuocauif . 

*""|f ' S ecnnofihtea m. iiit°. 
j5 tllo tempo2e.©(reruf pba* 

frtfei ao fefum. ffluanfa auoiuimus 
facfa m capf;arttaum:fac bic t in pa> 
tm fua.fitfaufe.amen ofcouobfe: 
quia nemo piopbef a accepf ue eft in 
paf tia fua . 3ln tietif af e oico twbie. 
trtulf e fcioue eranf in Dfebue belr>e t 
i ftaef. quanoo claufu efl celum mu 
nie f tibue ef menftbj fer.cum facfa 
effef famee tnagna in omni ferra. 
fEt ao nullS illa? miffue ett belpae : 
nift i farepf a fvootiie/ ao mulietem 
t)iOuS (Et multi leptofi etant in ifrs 
belfubbeufeoptopbefaanemo eo 
rummitoafue eff nffi ttaamanfp» 
rue.tEf replef f funf omee in frmago 
ga ita:bec auoienfee . 0t futtererftf 
c f eieccriif II lum er f ra cii lif af e :ef Dit 
retrmttliaDfq^aofupetcilifi mon» 
(ie fupta quem ciuitae illor; eraf eof 
ficaiatitpcipitarentefi^lpfeaufem 
f ranffene : permeDifi ilfotum f baf. 
©ffcttam, Cjauoibcusoiacicnic meam 
ef ne aefperetts oeptecafione meam/mfen 
oeitimeeterauoiitie. ([ j£i>cr,e(a._ 
n/T) fimue quoo f ibi Dfie nf e fe» 

JJJ-jiifuf ie ofretinf : f u falufare 
itobispetficefacramenfu.periw. 
iCoio.fflute oabif cx (■pon fauifareifrabel 
••ep ultabif iacob » letabif ifracf. poffcoio. #etia.lit.pottoculf. ijk^x Ketta fjfumuo omipofenst 
1 \_/mifetico2a DeueiDt que ote co 
fi{jimu3:puia menfe capianf.pet 

DO.aiic ooftcd.oic'' ijuiliafc. J>up pptm. 

f^y tobueniat nobie D iie mifetf* 
^ZJ aKDiafua.Dfabiminenfib; 
peccaf o? tioiltoift peticulis:f e mete 
amut pfofegenfe faluari. pct do. 
JFeiiafeiria.aomiiram. fflflicjfi; 

eCSotlamauiqm ewuDtttitne 
tcuo, inclina autcm fuaetcx< 
auOiDerba mea.cuttoDi mc Dfie 
Bt nuptua oculi fub WnbMt alaiu f uatum 
pzoftge me • pB.ExauDt Dfie iut&cia mea: 
Infenoe Depiecafionl meam. eiloiia.ffnc 
mu8.;)FIetfamuegenualcuafe. £>?• 

ejcauoi ttos omps et mifeticota 
Deua:t gtittettf ie falufatis pto 
picius ttobis ootta coceoepet Dtim. 

(t)eoiial>t i Dte tinep.JIto.li.ttfruiiiiiiii 

"Hp"j5 Diebue illis • 30ulietqueDa 
-. A_clamabat ao belifettptopbe* 
/ fam:Dicens.©eiuuafu'Ditmeus 
ntotfuusefl:et funofii qtiiafetuus 
(uus fuit timens Deit . & ecce ctcoU 
f 02 Denif :Df f ollaf Duos filios meoa 
ao fetuienDQ ff bi. £ui Dirif Wifens 
SJuio DfaUf facfam f ibif ©ic micbf 
quiDbabesin Domofuafatillatet 
fpooif jQonbabeo ancilla fua quicf 
tn Domo meamifi patit olei quoDn; 
gar.ctit aif ,5Daoe ef pef e muf uo ab 
oibusDicfnfsfufs.DafaDacua non 
pauca:cf ingt eoerc oomii f uam. c-t 
clauDeboflitt cum iftinfecus fuetis 
f it et filii tui :ef mif f e inoe in oia tia 
fa becet cum plena f uetinf : f olles . 
3!uif it aq; muliet : cf claufif bofliB 
fupetfeeffupetfiliosfuos.JIIloffe 
tebanf Dafa:ef illa iftmoebafXiiq; 
plena fuitTenf Dafa : Dirif ao filium 
fufi. met micl)t aobuc Das . fgf ille tefponDif .jSon babeo. ©f ef if q; ole 
nm. $>cnit aute iiia :ef ino fcauit r)o 
mini bei.tSf ille. ©aDe(inquif )Dett 
De oleumief teDDe cteoif 02i f tio.Ctt 
auf cm ef filif tuf : Diuif e De teliquo. 
C5B.7II) orctilfio mcis muitDa me Dfit « ab 
alienio patce tetuo fuo-%. £>i mti non ht 
ctinf Dfiafi funcimaculatuo eio ef oimn ,! 
Daboi a Dclicfo marimo. <£>raoale ieitci.eC 

H| '(ISetunDttmafbeuim s*tti°, 

JL_J)iIIofempo2e:iRefptciens te 

i fusfnDffcfpUIosfuos:Dfitiffpmonf 
pefto@i peccauetit i tefiatettuus: 
DaDeetcottipeeBintei feet ipfum 
foltmt. ^f feauDierif:Iuctafusetis 
ftaftem tuu&i aufeno feauoieiff : 
aobibe f ecumDnum Del duob Df fn 
oic ouo?Del frium teittu:ftcf omne 
Detbutn. fflttoo fi non auDiettf eos: 
Dic ecclefie. ©f aute ccclefisi non m 
Dierif :fif tibi ficuf ef bnicue et publfc 
canus.amen DicoDobis:quecunq; 
alligauetttisfuefmaVeittfligafaf 
tn celo . & quecuq; foluetitis fupce 
f ettanraunf folufa ef in celo.^lf ca 
DicoDobis:quiafiDuo erDobiscon 
fenf eiif fupet tcim De omni te fpcii i 
q; petietiint : fief illia a paf te meo q 
inceliaeft. SDbienim funtouoDcI 
f tes cogtegaf i in noie meo : ibi fum 
i meoio eotj.Cunc acceoerie peftu» 
aoeum:Di)tif.©nequofiena pecca> 
bif inmeftafet mcua:ef Dfmfffam 
etDfq;fepffeBfS>f)tiffI[iiefua.jl}oti 
Dfco tibi Dfq; fepf fes.feo Dfq; fepf u 

ageficsfepties.Of&.tiejtctaoiufmf 
tnrf utl Deff eia Dfii cjalf auit me.nbn mof 
tiat fj Diua ef natiabo opcta Dfii • £>c c?. 
W ^(EtbccDeniatqfumuaDnera 
%^J ctamentanoftte teDempffoi 
nfseffectus.quinosef ab bumania 
Kfrabaffempete)rcrtTibUB:efaofa« jfMfaffitpoflomli. lu(atiawwfflpetDucaf.}DeiDi.m. 

jCoio, tDne quto tjabitabiC in t nbcmacula 
tuo aut quis teciefcef in mSte fancf o f uo 4 
igieoif mtcmacula. t opetaf ut iuflicia. 
qj acrieDfiempftetiis (Jpofico. 
£~y etpiafi:ett>eniiic5fequamut 
et gtaf ia.pet oo.aiie poflco. ©temuo 
fluiliate.ca.ljc.8. ffJ~$upccpopuIii» 

'tT^rtDa noa ofie ptotectione oeK» 
V^Njeief ab ot fempet ttttqt af e cu 
flODf.pctOO. jFeiia.iiii. ffltnriu» 
o auf I in oiio fpetaui erulf a* 
\ bo tf lefabot in tua mia quia te 
AfpeHflibumilifaKmcafis- Jn 
te oRc fpetaui non cofjimxrt in efccnum : 
tniuffitiatuafibeianie.c5Ioaa,a)jemu3 
Jfleccamusgenualeuafe. <P?» 

zf^ Weftanobieqfumue tfie.Dt 

/f^y ralufatibusieiuniia erutitf . 
'Vnotiie quoq;t>icitd abftinetee:pio 
piciationem fuamfaciliusimpefte 
muapet Dfim.«)eoiia W fooie cfoe? 

^fl^A lectiofibtieycjD i. 11°. 
f£CDictfonBOeus.(5onotapa( 

I <remfuuefmaftemfuam:t>ffi3l5 
geuueruperferra". quamofis oeus 
tuusDablffibf.jt}onoccioes/n5me> 
tbabetis/non ftttf fi facieemo loque* 
liscontta ptotimB f uum falfft teftf 
monium. jl)on cScupifces oomum 
piorimitut.necoeftDetabteDro!em 
eius . jQ5 fetuum/ non ancillS/ non 
tjouem/no afinu :nec oia que illius 
fltnf . Cfictus aufem populus auDie 
baf Doces ef Dioebaf ISpaoes : et fo> 
nitumbuccme/mofeqjfumanfem 
jet petfettifiacpauote concutTcfte? 
t etfif imocuI Dicenfes mopfi.Xoque. 
te tu nobis:et auDiemus. JQS loqtta 
tutnobieofis:neuttfe ntoitamitr- 
& aif mor>fesaDpopulfi. jSoIifeffr 
mete.Df ent p:obaref DosDenlf oe/ ue:Df fetrorilliue effef mDobia/ef 

nS peccatef is . ® fef f f qj populus oe 

ionge ^mopfesaufeaccetritao cauv 

ginem t qua etaf Deue. ©irif q; pte» 

terea offs ao mov>fem. 0« Dices fi If 

fs iftael. £>oe Dioiftie g> oe celo locu 

f uffum Dobie. Jtton factef i a oeos at •■ 

geuf eosstec oeos aureos facfef is t)o 

bie.aifareDeferrafacfefie micbi:of 

fetetisfuperilluoolocaufta ef paci* 

fica Dettra.£>ues Defttaa et bouea i 

omni loco : in quo mcmozta fuetit 

nominia mei. cs? .egifetcce micbi ofie 

qfn infirmuo fum fana me one.S. )£ofut 

baf a limf omnia otta mea ct aia mca fut 

bata ett tjatoc,<E>? nonteitttet-g tactua 

Denecettitacibus. Ueciic in.iiii.fetia poli 

jjjnuotauit, 5>ct5mmatl>eu. jd°. 

| J) ilto f tfpote: acceuetuf ao ia 

JLfum ab btetofolimia fcribe ef 

\ pbarirei.Dicltes.iQuare Difcipuli f uf 

ttaTgteDiunturtraDitiones fenio?f 

jtton eni lattant manua (uas : cum 

panem ma&ucant ■ 3pfc auf c tefpo 

Deneaf f illia. ffliiate et Doe f rafgrc» 

Dimint manDaffi Dei:ptopfer ttaDtV 

ffonemDefttafjl)amDeusDicff:i;o 

nota pattem ef mafte. & qui male 

Direrit paf ri aut matrf .motte mo»i< 

atut.;DoBaufJDicifiB.quicuq;Dire< 

«f paftiDelmafrimunus quotcuv 

q; eft g; me f ibi ptoDetif . ef non bo* 

notificauif patrem fuii aufmafte; 

fttamef irriftt feciftie manoattt oci 

ptopf et f raDif fone Dettram . tpppo* 

cbtif cbene .ppbefauif oe Dobis efa* 

pasDicens.popuIue bic labiisme 

bonotaf :cotautem eo$Iongee(ra 

me. ©ine caufa aute colunf me:so 

tenf es Docttinaa ef mantafa boim 

& conuocaf ia at fe turbia sirif efs. 

auoife ef ttelliflif e. j3o« qwoo iftaf jf«tfa.ut)oflccull. .no8comqu(naff>omIem:feoquon 
ptoceDitejote.boccoinquinatbomi 
nem.Cucacceoenfes oifcipuli eiua 
B! jeitm t ei- e>cio quia pbarifei auot 
to boc Derbo:fcanoalijafi timt.nt il 
le tefponoena:aif • £>mie planfaf io 
quamnonplanfautf pafer meuace 
IeftfBeraDicabifur.£&ini(etIloe:cecf 
funfouceaceco^.Cecuaautem fice> 
co oucatu pte(ie(:ambo in fotteS ca< 
Bun(.1Refpooeneau(e' pe(rue:Dtrff 
ei. {EDiffete nobfa pataboIS ittam. 
afillcDirff.aDbucefDoafineiittek 
lecf u eftie. jttonne it elligit ie qz om# 
ne quoo in oe intraf ,in Dentrem va 
Dif :ef in feceuu emif fi f urf ffiue aiu 
tem ptoreounf oe ote oe coioe ejcefif 
e( ea coinquf nanf boiem . £>e cotoe 
ent ereunf cogifaf ionee maIe:bomi 
rioia/aDuIferia/fomicafioee/furfa/ 
falfafefifonia/blafpbemie/becfunf 
quc cotnquinat bomin£ . jQon lotia 
autemmanibue maoucaremonco 
fnquinant bominc . sDffertoiifi . Me 

ttit mccum miff riroffiia htmn piopf tr tio* 
Ihtn timm . quia luauis r tl miftrir oiDia 

E^/ DfcipecieDominepteccepopu 
li (ui cfi oblati onib; bofliatfi. ef f ua 
mifteiia celebtaf es:ab oibue noe oe 
fenoe pcticulis.pet do. izb- fiotm mi 

rbi f t riOi UiasDif t . notplcbis mc lt firifl tn 
£~\TiuIfufuoDrie. <r j5oflt6io . 

r^J ancf ificcf noe Dne qua pafti fu 

> tntiemenfacelcftie.cf a cficfiseno 

rfbue erpiaf08:(tipernis#mitTionff 

buereDDafaccepfoe.pet.aiicrioilcp. 

Ojtmiio.rjumilwfr. 5>uptrpprm. 

C^^nceoe qa ompe mte.Dt qiti 
„4§Jfecf ronf e f ue graf i8 querim' 
liberaHamalie omibuefecuta fibf 
m«efem(am9.per, fetia,\>,oSGi_ llito populi rgo fit Dieil Diis oe 

quacunqj titbnlatione rlnraa l 

ucrinf ao me erauDiii eoo.ef cro 

ilio? 5So in perpt (uit- po.atKDif e popule 

meuoiegemmea:iwIinafe nureDeflram 

i netba oiio mei. Oicmiis. f lectamuo. tnf 

nceoe fje oipotena oeue.Df 

ieiunio^nobie f.lcta ocuofio 

et purificatione trtbua t e( maieftati 

tueno(reDDataccepfoa.per.cf)foua 

MinDietinep. lto.»etemiej)be. 1)«°. 

1jOofebueiiIfe._Tactume(tDet 
bum Dtti ao me Dicena . s_>ta t 
[ porCa DomusDfti:e(pteoicaibiDei' 
bum iftuo/et Dic.3uDife neibum co 
minfomfeiuoa.qutfgreoimmf pet 
pot(aabas.Df aoozeffeonm. fT)eco( 
tit Dfta erercituum oeue tfrabel.&o 
ttaefacite Diae Dcfttas et ifuoia De 
teetbabitaboDobifcQin Iocoifto 
jttolife cofioete in Detbia menoacii: 
sicenfee.Cempiu ofti/f empIQ oni: 
f emptfi oomtni cft ■ ffiuonia fi bene 
Ditctctitta Diaa Defttas et ftuoia De 
fira fi fecerif ie iuofciQ infer Ditutn t 
p:o» infi eiue. aouene ef pupffto e( 
Dioue tto fecetif fe calQufam ncc fatt 
gttincm ftmocettf e cffuDerif isin boc 
loco.et poft oeoe alienoe non nntlu 
lauetitie in malQ Dobifmef ipfie:ba 
bif abo Dobifcum in loco itlo. i fetra 
qttam oeoi patribueDetrri e a feculo 
efDfq; iu fccuIG.iDicif one.wmipo 
fene.c6¥._DcuIioimmfefpeianfDiie.t 
(u Das illio efcam fn fepoie opoif imo. #. 
aperio fu mattft (uarnr implco ofrtf ainl 
bfiDicfione . «5tar3 letfetef ftne tracfu. 
J ^rSecunouioIjanntm. »1°. 
,— *— Ji illo (epote: <Biri( iefue (ur* 
\ fj(Btaoeo?.a)petamfninoncibum 
qui perit : feo qui permanef in Difct 
efemam/qutfftliueboiaoabitDoriif tfetta,W.poftoroli. OwtcetiipafctfignauifDciia.EMrc 
mnt etgo aD eft . fflwi D faciemua w 
opcrcmttt opet a oeif tfefpottDif ie* 
fuo.-ef Dfrffefe. (Soceflopue Dei:W 
rreoafe i n eft quem mitit tlf c. ©f re 
runfergoel.iEuooetgo fufaciBff* 
gnum W Woeam* /ef cteoamua f f* 
bff fliuio opetarief pafteenri maV 
Ducauctunf manna in Defetfo:ficut 
fcripfu eft. panem oe cefo oeDff eia 
manoucate . ©irif ergo ef e f efua. 
Hmctt ame DicoWjbfemon mopfea 
OeDifBobiapaneDe celo.fjpaferme 
ue oaf uobfa pane oer elo tjerfi. pa 
nfeeni DetelrqufDefrenDff oe celo: 
ef oaf Wfam mftoo./Dfjrerunf etgo 
ao eum. ©tte :femp Da nobfa pane 
ftitc.S>iiif autf eia fefua . 0go fum 
pania Wte.SHti Denif ao me:no efu 
rtetffif quf cteDif in me : non fifief 
Wt$.£)|ry.£iambulauctommel>io(tf 
bnliifioiite lmiificabis me oftc ct fupet ita 
intmico? meom cxtctvocGmanft tuamet 
falufi me fccif octfeta fua. (TSmitta. 
T~T 3c ttoB tffitmua off e ao fan / 
J-_VjfampfferiapurfffcaffB mcn 
f ibua acccoere : W f f bi femper c5pe* 
fenBDeferamuBobfcqufii.pet.«s.' 
JCu tiianoattt maoata (im cttflooiti nimif 
lifiti.ioitijanfutliie tnec.10 cnflootccas 
iitftificafioncodiaa. ( portcomtmio, 

if^r actamenf i f uf Dfie Dcneran * 
f^J Dapetcepfio.efmpflfconoe 
munoef effecf u:ef perpef ua Wrf uf e 
oefenoat.petDftm . atepo[tciS.ffl>i# 
muo.gujmlia(ecapi(al)e(rtatieo. 
(TiuEpoiniia. fflizatfo. 

£^r jDbfecf um f ibl populft quefu 
P^? mua otteptopicfafioceiefcfa 
amplfficef:effuiefemperfacfaffer 
uiremanDaffe.perDfmt. £eria 
(cftiMnmm; fr^flitiiim. ' JIc mecum oftc ftgnuin iti bonii 
M uiocanf qni ooetunf me e( co 
_^ v funpan (ut quonia (u t>5e saiuf 
uifii me ttconlSTaltte es me.po. Jncltna 
ofieautemfuameterauoi meiquoniam 
inops ef paupet fum ego. ©lona pattt. 
^ffliemus.flecfamuog.I. (($>$? 
if eiunfanotttafJB Dnebefgno 
J-^fauote sifequete . W ficut ab 
I alimcn(iaabltincm«incoipote:ffa 
a Wcife fefunem' in menf e. pet 3. 
Ctjeoiia M t oie rinep . lco fibii nueti.rr", 
i?DfebuBfIffa.£onuenettitff/ 
JL I(fffrat)elaDmor>fem«aaron/ 
ef Wrff in feoif fone Df;rerac,©a noi 
bfaaqua:Bfbibamua.3ngreatifqj 
mopfee ef aaton oimifta muff if nof 
ne.anfe fabernacuffi feDerfeKomte 
ruiif ptonffn fertaj/clamauerfifqj 
ao Dtimafqj Di]temnf.©fteoeu8 e% 
auof cfamotem populf buius.t ape* 
ri eie tbetaurfi fuum.fonfem aque 
Wne : W faf faf t cefTef mutmutaf io 
eotum.etappamffgfo2fa Dfiifug 
eoB/focuiHBqjeflDffeaDmopfem 
DicenB. colle Wtgam ef congtega 
populfi f u ef aawn fraf er f uus.t fa » 
quiminiaopefram cotSeia:efiIIa 
Dabit aquae£umq; cDujceria aqu3 
De pefra-.bibef omnie muIflfuDo/et 
fumefa efue.^ufff fgffutmoffea 
Wrgamqueetaf fnconfpccfu offiff 
cutptecepetafef.-cogrcgafaqjmttlff 
fuofneanfepcftSDfrifefaauDffere 
fteffee ef f ncreDuIf. jljun De pef ra bac 
toibf a aquS pof crf mue effcetef £ffe 
tjj eleuafTef mopfeo mattum .perru 
ffeneWtgabieffffccm:egtcfrefMtif 
aque latgffttme. ffa WpopufttB bf^ 
betef / ef f umenfa . 3>f j ffqj jfia ao 
rnopfeef aaton. ffluiattoncteDfDf^ 
ItfsmfcWWfanmficarcffemecotS 
ff fcria.»t..poaocH«. filffsifraelmonmftoDucettBboepo 
pulos in tettatn quS oabo eiB-fijec | 
aquacottaDictioniB.Wii iutgatifut 
ftlii iftaljel conf ta otim/ef fanctif ica 
tusettineia.d&p.anwofprarottH» 
men et aoiutuo fum et tefloiuit cato mca 
et ei toohmtate mea tonfitebot illi. Wuo. 
Bo te one tlamaui ocua meua nt (ileao ne 
oifteoao a mcfljtaoale non teitoef .Xw 
rtuo . TBomine non tecunoii. Reo.it in oie 
tint?.lT^ttunouiobanne. iiii*._ 
jl) illo tempote . SDenff iefus » 
JLriuffafefamaifequeofcffuift' 
• cben : fuif a pteDifi quoo oeof f facob 
iofepb filio fuo . 0tat auf ej ibt fona 
(acob. Jefue aute fatfgaf us er if ine 
te:feoebat ficfupet fonf e. ©ota etat 
quafi feita.©enif mulfet oefama* 
tia:bautteaquS.©<iif ei fefus^a 
micbi bfbete. 3>ifcipulf eni ef us abi 
etant f n ciutf af e : W cibos emetent. 
©i itt etgo et multet illa famatifa * 
tta.ffluomoDo fu iuoeus ctt fis.bibe 
teamepofcfaquelttmuliet fama* 
tif ana? Jtton eni couf unf ut fuoef fa 
matif anfe . lScfponoif iefue ef Diiif 
ei. # i fcites oonG oei.ef qufe eft quf 
oitit tibi oa micbi bibete:f u fotfif an 
petiireeab eo/JDeoifTef tibi aquam 
WuS.Sititeimullet.i&tteneqjfn 
quobautfasbabeBtetpufeusalfus 
eft. 5Dnoe etgo babee aquSWuam? 
jijunquiofu maiotes pafte noftto 
facobquioeDffnobfe pufeQ.effpfe 
eieobtbif/effilfiefue.etpecozaePr' 
j}efponDftfefueetoirifei.€>mnfe 
quf bibff eiaquabac : fitfef ifetum. 
HDufaufembfbetif :ejcaqua qtiam 
ego nabo ei : non fitf ef in ef ctnum. 
©eo aqua quam ego oabo ei:ftef fn 
eo fotts aque falfentfe fn Wfam ef et 
nam.2?trft ao eum mulfet. JBtte : DamicbibancaquS:Wnonfifiam 
neqj WtttS buc bauifte. /©frif ei ie » 
fue. ©aoe.ttoca Wtum f uum : et«e 
ni buciRetponoif muliet:» oirif JQS 
babeo Wtum. tBiiit ei iefus . ©ene 
Dttiiti.quianonbabeoWtu.fflutq? 
eni Wtoe babuifti:et nunc quem ba 
besno eft tuue Wc.l^ocDete Dijifli. 
©ilit ei ntuliei. ©tie Dioeo qt pzo* 
pbetaeetu.JOafteenoftri fn monfe 
bocaD02auetuf.efDO8Dicitie.qufa 
bieiofoIimieeftlocueDbi aootate 
opotfet©iriteiiefue.S9uIietcteDe 
micbi:quia Denief bota quanoo ne< 
qjfnmonfebocneqj fnbietofoli* 
mie aootabif ie paf tem. ©oe aoota 
fiaquoo nefcftie.noe aootamus 
quoDfcimus:qutafatueer iuDeia? 
©eODenttbota:etnunceftquatta) 
»eiiaD02afoiee aDotabunfpaftem 
tn fpittf u ef Derifafe . Jl?am ef patet 
taleo quettf :qui aootenf eum.e?pt< 
tituB eft oeue-.et eoe qui aootanf efi 
f n fnttif u ef Detif afe opotf ef aoota* 
te.S>irff ei mulier. &cio qt mefliae 
Denif :qui Dfcffut %pe.£um etgo w 
nerif:illenobfaannunciabffomnfa 
©itif ei iefue . ggo fum qui loquot 
tecB. lEf conf fnuo Denetflf Diftipuli 
efuetef mitabSfuiqufatu mulfete 
loquebaf ut. jOemo f ame oiri f qtff» 
quetfeiautquiDtoquerfecfiea.lRe* 
Itquif etgo bpotiS fuam muliet.t » 
bfif in ciuifaf i : ef odif illie boibue. 
SDenite ef Woefe bomiem:qui oiiif 
micbioiaquecfiqjfeci./OfiquiDipfe 
efl rpef fErierfif oe ciuif af e:etbenle 
banfaDefi.^nfeteatocjabanfeODl 
fcfpulioicenleslRabbi mSouca^lHe 
auteDfiiteiBtEcjocibftbabeomSDU 
tate:queDosnefdfle©icebanferao 
offcipuIfaofnufce.jlJunqutDaI(quli <&abbafopottocutt. af f ttlit ei manDucare f ©f rtf eie fe* 
ute.S0eue cibtie efl t>( faciam Dolfi 
fafem eiuBqui mifif me.Df petficia" 
opue eiuB. j!!onne Doe Dicif f e q> aDi> 
btic quaf fuot inenfee funf ef meflte 
DettitffEcceDicoDobieleuateocuIof 
Dettroa etDlDefe regiottee:qaaIbe 
fOf iam ao meffe.0f qtti mef i( met 
ceoem accipit : ef cogtegat fructfi in 
Dff am efemS . Df ef qui femittaf ff > 
mul gauDeaf ef quf mef it Jn boc et 
efl Detbfi Derum : quta alfue ett quf 
femiaf /efaliue? qui mefif.ego mt 
fi Doe metete:quoD Dos tton fabora 
flfe.aiff fabozauerSf :ef dob fn fabo 
reeeo!Sfn(roittfe.0rcttiffaCeaufe; 
illamulfi cteofoetfi( itteumfama* 
rifatto?:mopfetDetbSmuIietie fe* 
ftimrmffipbtbenftB.qaoirff micbi 
oia quecuq; feci. Cum Deniffenf tv 
go ao iHB famarifaniirogauetSf eS 
Df ibi maneref . 0t manfit ibl otioe 
DieB.6fmuIfoplutescteBfDer6fiJ!o 
pf et fermone efue:t mulietf Dicebaf 
«JufafSjwfetfuamloquera creDf» 
mua fpft enfauDfufm' ef fcfmue qt 
bfceftDetefaluaformuttDf. mffv 

3Inttnor Uori raafionio mec ttf mruoTbc 
uo menf) qfri ao f e oiabo Dfk. (f^icnfa. 
;/<J 0fpiceDttep!opfc(ueaomu< 
Js JneraQfacramue.Df ef fibifif 
graf a:ef notie faluf atia fempet erf 

ftanf.JOet CO.£oio.fflui bibettt aquam 
qna ego Dabo ei Dirif bm (amarifane. fief 
i eojono aquc falicnfio in Mfam ef etna . 

Ht --^ £>tuenoeDneperce toojfo. 

X^ f pfofacramenffmfiDef acrf< 
ttiine:ef ao celcftia tegna peroucaf . 
PerDnttt.aiiepouromu.£Dicmu0.l5u ! 
miliafCfa.tjc.D. J^aeamilii. 

)d ^WeftatrfiimuBoipofeneDetta 

l^J^t qui fn f ua^ferf fone cottfiDi mus:ctmct.i itobfsaDtierfiiffa fea» 
iuuantepincamus.petDo. .Safc 
^ bafo.ao miflam. . £>ffiri.u. 
Crbamca nirabuopcrcipcofic 

Jnfelligc clamoi? meum tnfenoe 

fcori oiafionio mcc.pi • Kej meus:et oeus 

imti8.fl)ienius-flecfamuog.I. fflg. 

yfjWeftaquefumue omipofene 

K/oeue.Dt qui fe aflligenoo car? 

Ttfmabalimenfieabament:fecfan 

Do tufticiama culpaiehmenf . pet 

Dfim.aicmoiiatifinDierinemm. jtcf 

Jrfiooamrliopiopfirte. riii°. 
. L-J?DfebjfIlie.0rafWrfnbabf/ 
I rone:cfnomcnefuafoacbi.efacce« 
pff Dro2enominefufantifS filiS bel* 
cbie:puIcbtanimieeffimenff}De5. 
parefee enim illiue cfi effenf itttti : 
eruDferuffflfam fuafecunoS lege; 
mopff.eraf aufefoacbfm DftteBDal 
De:cf eraf ef pomcrifi DfcmS Domui 
uie.efaDip(SconttucbatttiuDci:eo 
g> eftct bonotabtlioi oim. 0f conttfc 
f u( i funf duo fenee iuoicee fn antto 
fflo : oe quibue locuf ue cft Dne qufa 
egrcfla cft fnfqfae Dcbabfloneafcnf 
ctfbue fuDicf b; tmf DfDebantor rege 
repopuI6.3!ffiftequenfabSfDomS 
foacbim cf Deniebanf aoeoe ofTtea 
qut babebanf fuoitia.CS auf e popu 
IuBteuetffffefpoftmeri6fe:fngteDf* 
ebafut ntfanna ef DeSbuIabaf fnpo 
merf o Df ri fuf .£( DfDebanf eam fe< 
ttes quoff ofc igreoienf e ef Deambw 
lanfe.-efcjcarferfifittcottcupifcenffa 
ef ue.0( auctf ctfif fenfum fuum.ef 
Declf nauerfif ocuIob fuoe. Df no Dfc 
DetenfceIfi:tteo;reco!DarenfurfHDf 
cfoiftfnfto?. facfit cftanfem cum 
obferuaueret Dfem apfu.quanjo eS 
pofrenfiuettftefoIS:mgreuacftaIfe 
quanDoffcufbcrfefttuofHffcrcfua 
fif ©abbafopoftocutt. tum ouab; folie puettt6.*ottiif q; la 
uari in pomerio.teftue quippe etat. 
& «S etaf ibi quifi? :pict et duob fe* 
neeabfcoDitoBConfempIatee eam. 
5©ti(t etgo puelliBaffetfemicbi ole 
umef fmigmafaxf boftia pomerii 
clauoife/bf lauetCum aufe egtefle 
effetit puelle:futreietttf duo fenee.t 
accmterfif aD eam ef Diietunf . ecce 
boftia pomerii daufa funf :et nemo 
noetriDet.ffluaobiemaffenfiieno* 
bia:ef amifcefe nobifcfi.ffluoo fi no 
luetis : Dicem' f eftfmonifi contta f e 
g> fuetif tecfi inueniB/ef ob banc cau 
famemffetiepuella6afe.3!ngemu 
ft fufanna:» aif . anguttie micbi ffif 
t)nDfq5.©ienibocegeto:mmBmfc 
cbi eft.^l auf e non egetomon effu* 
giam manus Defltaa. ©eo meliua 
eft micbi abfq; opete (nrioeie f ma< 
mi8 t)efttae:cf peccat e in confpecf u 
oni.iEt erclamauft tioce magna fin 
(anna : eiclamauetfif aute et feneo 
aDuetfua eam. £um auf e auDiffenf 
clamotefpometio famulfoomuB: 
ittueiflf pet pofliciu »f Utoetenf qoi 
nam eflef . potttf auf c (enea locuf f 
funCetubuetflf femf bebemef et . qt 
nunf?Dictuafuetaf fetmo btiiufce* 
tnoDiDe(u(Sna.ffitfacfae(lDieecia 
fhna.£flq; ueniffef populua ao Vi< 
mm cIub foacbitmbenetunf ef Dtio 
pfbpferfplettiiniqua cogffafioe.aD 
uetfUBfufannSDfffctficctenfeam. 
jEtDl|ccmnfcozampopulo.S0itfffe 
ao futanttSfiliam belcbiewoiem 
ioacbim.(Ef ftati mifetltf . (Ef wtif 
cumpatenfib; ef filiia:ct tmiuerfie 
cogttat f e fuia . tflebant igif ut fui.ef 
omsqufnouetanfe9.£5futgenfcB 
auf em duo pfbpf eri fn meDio popu 
II :pofueiftf itian^ fttpet capuf efue • «Qtteflcna (u(pe]tffaocelum.©at 

cni co! eiue : fiouciS babene fn Dflo. 

& Dtjetunf piefbpferi • £um oeabu 

latemuBinpometio foIi:igreiTaefl 

bec cum ouab; puellie. et clatifif bo> 

ftta pometti/ ef Dimifif puellaa a fe. 

toenifq;aDeamaDoIefcee qutetaf 

abfconoffuBief concubuif cum ea. 

potto noa cfi etfemue i angulo po* 

metii :DiDenfeainiquifate.cucutri« 

mueaDeoe.eft»Dimueeoe patffct 

c5mifcetf.(EfiilfiquiDe;nonquiui/ 

mue comp!eb5Dete:quia fotfioino 

bfs eiaf • fcf apetto boftio ciiltuif . 

©ancaufecum appjebenDiffemuB 

thfcttogauimiia quftttS effefaDoIe 

fccna/etnoluit inDicarcnobia. 0u* 

f us teif cftea f um" . £ieoiDtt eia mul 

fttuooquaff (enibjpoputt etiuDici* 

bua:et cSDemnauetfit eam ao mou 

t em.ffirtlamauf f auf e»occ magna 

fufamta » Diiif .®eue ef emc qui ab 

(conDito? ea cogntfo: . qut nofti oia 

anfer? fianf :fu fcia qm falfum con< 

tra me f ulctunf f efhmonffi.jEf ecce 

moitafi nicbf l botft fccerim. fj fftf 

maliciofecopofuerunf aDueiffi me 

jEiauofuif auf em DftettJocem eiue. 

£fiq; oticctctut ao moifeimfufctfa 

uitDttefpititfipuertiuniotfa/cufiio 

me oaniel. (Ef ertlamauif uoce ma 

gnaSflunDuaegotuafottguinebu 

iue.fEf cSueruiB ao efi omie popul' 

Dirif . fflufe eft ifte (eimo que f u kfe 

cuf ue eaf fflui cfi ftatcf tn mcoio eo 

tutmaif .#ic fafui filii iftael:n6 iu* 

Dicatt(eaneq;quoDt)etfi eftcogno^ 

fcentea.aDettaftie filiS Iftaef.Keuet 

t iminf ao iuDicifi qi falffi f eflfmonf 

um locuf i ffif aoueif» eS . Keuerfua 

jergooieppfecfifeflfttafioenDirif 

aD eoe oaniel^epataf e eoe ab iuW 


10 11 12 13 [TTTJTTTTjTTTTT ©abbafopoflocuU. pzoctil:ef ofiuofcabo eos,£um ctgo 
Ofuffi ciTent alfer ab alf eto :i>ocamt 
Wtum oc efeef Dfrff at> efi.3 mtcte- 
mte oferfi maIo?:mmc DenetBt pec 
cata f ua.que opetabati 9 ptfue iuoti 
taneiuDicfafniutta innocenteeop/ 
piimene/et ointif tene norf os ofcen 
te ofto. 31nnocenf em et iuflum : no 
tnferffcfeejl?uncergofiWDittieam: 
oic fub qua atb02e Woeris eos collo» 
quenfeefibf-fflui aif .e?ub cpno ^f 
jrf ( aufem DanfeURecte mettf ue es: 
fn capuf f uum.jEcce ent angefueoo 
mini.acceptafentenciaab eo.-fcfoef 
te meoffi. 0f amonffoeo.-futfif y>c* 
nfte alium.et oirf ( «'• #emcn c\>a> 
naan ef non f uoa.-fpecf ea oecepf t te. 
etcocupifcenffafubuetfif coz fuum 
©ic faciebatis filiabus tftabel :« ille 
ftmenteeloquebatutDobte^eDno 
ftliafuDa:fufifnui(tniquftatemt)e< 
fttam. jQuncergo oic micbi fub qua 
atbote comptebenoetis eoa:Ioquen 
(ee ftbi . fflut aif .©ub ptfno. iBfrif 
auf em ef Danfef. Kecf e menff f us es 
ef tu.-fn caput f uum . Sftanet enfm 
angelus oef .-glaDium babens. W (c 
tet te meoifi ef if erficiaf »os. 0rcla; 
mautt if aq$ omnfe cef us Doce ma* 
gna:t beneofretuf oeum qui faluaf 
fpetantesin fe.fEf confutrererfit ao 
uetfusDuosptefbpfetoe:conufceta( 
enf m eos oaniel er o:e fuo falfS Di * 
rfirefefffmontfi.iffecerunfqjefeficu 
(i male egetanf aouetfus ptorimsi : 
«fnfetfetetfiteoe. 0f faluafueettta 
BufefnnotiueinoietIla.(»?.5>i«iti 

imlrm itt ttt r oio Dralir motf ts noufimrbo 
iiialn qtiottiii tu mcrttm co ofic . X> . totrgn 
tua cf baculue fimoipfa mc cofolafa ftmf 
©laoalctettetcfutfineftacfu. 5cmn 
intmiobanncm. liti°.rap, ^ffi «Io tepote : petterf ( fefue t 

JLjnon(eolfueti:etoiluculo ite* 

j rumwttffutfemplfi.stoispopu* 

lus Dentt ao eum:e( fcoetta oocebaf 

eos . aDOiicQf aute fctibe ef pbatf fet 

muliete in aoulfetio oeptebenla : ef 

ftaf iterfif eam fn meoio t Dfrerfif ei 

SJ9agtttet:bec mulfet moco oeppen 

ta ett i aouitetlo.Jn lege aBf :motw 

fee maoauit nobie buiufmooi lapf > 

oare.^u etgo qo oicief (Sccauf e oii 

cebant tenf Itca cfi : w poftenf accu* 

fare efi.Jefueuuf e incfinSs fe oeoi> 

fum.-oigff o fctfbebaf fn f erra. £um 

auti pfeuetatef f nfetrogafes eB:ete 

rif fe ef oirf ( eis. jfBui fine prto ettw 

(hum:piimuefnf(IaIapfoe mfffaf 

0f f ferfi fe fnclinane fctibebaf ftrtef 

ta.auDfenfee auti : wme pofl wtfi 

erfbanf/incfpfcnfeeafenfojfb$.0f 

temanfft fofus iefue ef muliet i me 

oto ftane . 0ttgene auf em fe iefue : 

Oirit ei,as)uUet: Wri tunt qui te accu 

fabanf fjOcmo (e cooetnnauff fflue 

Dfrff. jOemo ofie. ©frffaufem ef ie* 

fus. jOrc ego fe c«foemnabo.S)aoe 

effamamplfusnolfpecrare. $>g%. 

<5tenu0 meos oroge oiic fecunoiieloguiu 

f uum.Df non oominefut omnis iniufficig 

/^y^omTnf. (fia~ectefa. 

VA jDnceDefJBomnfpofeneoeua 

Wbuiue factificii munue obfaf um 

fragilifafenottram abomui malo 

purgetfempetefmunfaf.petoo. 

Jtomunio. j8emo t c conoemnauif muiict 

trano oBcncc ego f c cooemnabo iam am> 

tJliuonoItpccratc poffroio. 

i ^VjDefunitteompBDeueW ifet 
V^Afuemebta numeiemut ctif« 
t otpottcSmunfcamue ef fantjtifnf. 
SDuf tecfi.aiicjoffco^riaoicI^tcmttB. 
Quiliafetapifalie.D, $up populii. 
fiii 

\ ©ommfca.fllfquaDta. I^ ~\ j&f enoe Dfie fioelibj f uteDejc 
( JL/ tetamceleftieauxiliiWteto 
7d raroe peiqunat : et quc Digne po> 
ftulat gfequimeteaf.pet. (lBSum^ 
iiii.tl • appiocelBone.R.C cce ego mifto. 
3n flatione.an,3ln wt- aDintioiffi cjjoii 
ljt.auDii(jabel. J^rium.. 

EWrc btcrufatf ctconumtum 
| facite omnco qui wligiflo cam . 
aauoete cum ieticia qui i f nfti « 
cia ftuflio/bfer.ultetis cf faficmini ab Dbe 
nbus colbiationie De flte.p. letatuo fum 
i bu que Dicfa funt micbi:in wrniu Dfii ibi* 

/^©ttccDcfiaompo <$mm-s>? 
VAoeue.W qer.metifo noftreac 
tioniaaffligimurfue graf ie cofola» 
tione tefpitcmit8.pei Do^ejSiiapio 
pa.ttn niftfjjeJtJI.lec-aD galafbao.iiit' r 
-j^TlRatrea.-fctipfiteflqrtt abzaba" 
MZApuoaftlioa babuif. tDnfl oean 
ciila:i tintt oe libeta. @eo qui oe an 
cilla fecunoit camemnaf ue eft xmi 
aute oe Iibeta:pet teptomilTionem. 
ffluc fitt pet alegoriS Dfcfa . tjec eni 
fuuf :duo tefiamenfa ©num quioe' 
imontefpnainfctuitufe' generae: 
que eft agar. ^pna ent mona eft in 
atabia:qui coitiucf ue efJ ef que nfic 
eft btctiifale et femit cum filiia fufs 
3Ila autcm que futfu efl bierufalej 
Iibera efl:que ? matet noflra. @cri< 
ptum eft ent . lef are ftetilia que no 
pati9:etumpe ef clama quenon pa2 
tutia.quia mulfi fllii oefet fe magia 
f eiua que Itabet Ditum • jttoe autS 
fta(tea:fecunDu)?faacp:omiiTionfa 
filu fumue . @eo quomoDo f Hc qui 
fecunDtt camem naf ue fuerat. per* 
fequebafut eumqui fecunDftfpiri« 
fum:ifaetnunc, ©eoquiDDicif fcti 
pfurafeuceacillam effiliumeiua 
jUo ent I;erea erit filiua ancille:cit fi> Uoltbete.3faq$fraftee:n5fum*an 
cille ftlii fj libere. joua Iibertafe:cbti 
ftua nos libetauif . ©'? • lctatna fumi 

l)W que Dicfa fftt mirbi m Domii Dfti ibim 1 . 

_S.fiat P»t in Wrfute tua ef abunDantia 

intumb5tuia.®?jtciteccf iptacfus. 

QSOicoriiBuntin Dfioficuf mona t> 
pnnoncomoucbifut in efetnuqui 
babifat in bietufalem. tffuo • CTtontco in 
cttcuitu eiuo et Dominuo in citcuit u popu< 
li fui cr boc uunc ef Wq$ in frrumm. 
Jitcunoiiiobanncm. Di°. 
1 — ■ — jj iiio tepo:e:abiif iefua tranf 
JLmare galilee quoo efi f pberia< 
Dis:cf fequebafut eum multituoo 
magna.quia Dioebanf figna qttefa 
ciebatfupetbfequi infirmabantur 
©ubiit etgo in nionte iefue.ef ibi fe 
oebat (iii -'•■ Difctpulte fuie . firaf ati* 
temp:oiimftpafcba:Diee fcftueto 
dco?.£6 fubleuaffet crgo oculoe ic< 
f ii9. et ttioiflef q: muItituDo mail* 
mat>enifao eum:DirJt aDpbf!ip< 
pum.ftnoe ememue panee t>t ma" 
oucent bi f f?oc auf e Dicebat fenftSe 
eum.31pfeentfciebaf:qufo eflef fa» 
cfutue.li?cfponoifeipbtlippue.3>u 
cento:ttDenafio?paneenon fufficf 
tmf eie: Dt tmuequifqj moDicft qD 
accipiat. 3>irit ei tmue er oif cipulte 
eiue:anDteae:ftaf ct fpmonie pcf ri . 
0ft puet»nuebic:qut babet quinqj 
panee 02Deaceoe et Duoe pifcea. #$ 
ijec quio funt ifet f anf oe fSXrff et» 
go tefue.f acife bomiee Difcumbete 
jEtat auf em fcnft mulf ft in loco-Sf 
fcubuctOfetgoDiti:numeto quafi 
qufnqsmilia.Sccepitetgoieutepa 
nee : cf cti gtatiae cgiflet : offttibuif 
DifcSbenfib;©imiIiferefc)(pifcib?: 
quantft Dolebanf.tof aufem imple 
fifufJDvifDircipuIisfuie.jtoIIiglte 
$rfa.ff.poflIe(aie. JffuperauetSffragmefane pereanf 
CoIIegctiif ergo:ef f mpleuerftt Dtio 
tecf m copbfnoe fragmenf o?:er quf 
qjpanlbneozDeaceiBquefutifuetBf 
bfa quf manoucauerSf .j"1IIi ergo bo 
mlee cum DiDilfcnf cp fecetaf fignQ 
Oicebanf .ffluta bf c efl uere #pbef a : 
quf Dettf ut tte ett fn mttti du Xreoo. 
JjDffjt • Sauoafe oitm quia bcnigmts eff : 
pfalltfe noi eius qftt fuauio eH.oift quecfi» 
q) Joluif fecif in celo t tn f eita. J>ectf f a. 
iOij acriffciiepzefenfib;DneqiU> 
C^) mttBinfenoepIacafuB.Wrt 
lieuoftoninofttepzofictanf ef falttff 

PetDftm. piffdftocdmmito./caio.ijte 
tuftlrj que cUficatuM cimtas cuins par 
f tctpittio ctito in ioipfit.iUuc enim afcenoe 
runf ftibus ftibus Dri.iD conftfenoit nomi 
nifuoofie. 1 isoficomunio. 

i4~\& nobfBmtieritozeoeus.M fa 
L/ cta f tia quib; fnceHantet erple 

* tttiit ffnccrie fracfemite obfequiie.t 
f ioeli femper menfe fimtam** . per 
Dfim. jffetiafecunoa. SDfficium 

.^/^TBiEui! in nomine fuo (afuum me 

/tl flfacefinljitfufffuaiuoicame. 

f\^J *e ua exauof enaf ione meam. p, 

1 ffluontaalieniinfutteietunf aouetfit me 
tf foifco qucftctttf aiam meam:ef non pio 
pofucnmt oeum anf e eonfpccf fi fuum. 
fflMMug.fletfatmisg.I. CT~B>% 

>*|Keftafj(umueoipofettB Deua 

^w/Dfobfetuafioearacrasanntts 
oettofione recofenfeetef cozpozeffbf 
pIaceamuBefmenfe.petco.cfle5ii(i 

, trflnoieeine?, Icolibiitegum.iii.fii . 

^T~~J& Diebus illiB. ©enetunf Due 
JL_ muIfeteemerefrtceeaDrectem 
falomtme:(Ief erftf q; cozS eo. fflua* 
tum tmaaff. flDbfecto mtone :ego 
ef mulferbecbabifabanfln oomo 
t>na. i pepetf apuo eam fn cubiculo *a:etcfat)eto bfepoflff ego peperf: 
pepetifcfbec.0feramu8fimuf.ntil 
Ittfq; alius in Domo nobifcum crcc; 
pf ie nobfs Duab;.ai)oztuueefl anf e 
ff fius mulietis buius nocf e : oozmi* 
ens qufppe oppzetTif eum. et cofut? 
geneifempeflenocffe fiIenfio:fuli( 
filiti; mefi oe laf ete meo ancille fue 
DotmienffB.efcoIIocauffittffnufuo 
^uit aufe; filift qui eraf mozf 11119 : 
pofuif in linu mco . £itq; futtciiffe 
mane W Datem lac filfo meo:appa* 
f itit mo:( u". jQucm Diligenf ius if tt- 
enecfaraIuce.*DepzebenDf non effe 
meHquem gemietS.WefponDffq; 
alf era muIfetjOo cff ff a.feD filfus f u 
ua mozf u°e Amteita atite Diuf f . lEco 
t ratio illa Dfcebaf.spefftis.filf q> 
pe meusvfuff :ef ffffus f ifmozf iitta 
efl at f|? fn bunc moDQgfenoebanf : 
cozS tege.^uncrer aft.f^ec ofcif.ff* 
litta mCBittif.ct ftlius f uub mozfu*» 
e!f.ti(lflTftDitno.f;fiItuafuuemoi 
f uus 1 :t fiilua me« Diuif .*Z£>trif etgo 
rerafferfemfcbigfaDiB.£fiq;af<it 
f iffenf gfaof Q cozS rege:af ©f ufoffe 
(iquff)infanfet)iuuinouaBparfeB: 
ef Oittc DfmfDiS pat (em Dnf.ef oimf 
Dfam patfe alf etf ."©ir i( aufe mufiV 
etcuiusffliua eraf Diuue aotegem 
(comofafunf qppeDifcera eiuefutt 
filio fuo)<Dbfccro mf oite. oafe ffff 
fnfanf e Dittum : e< nolf fe fferftrerc. 1 
jEconfrarfo illaDfcebaf . jfecmfcbf 
ttec ff bf fiftfeo Dfuioaf .NefpoDtf rer 
ef aif. ©afe t)ufc fnfanfe Diuum : et 
tton occfoafur ■ 0cc efl enim mafer 
ettts. auoitti t if aq; ote ifrabeWuof* 
cf um qS iuDicaffet rer:e( (fmuerunf 
regemttfDenfeefapfenffSDefefreftt 
co:aDfariettDfifuDfciu.<?;.£f*oim> 
tljt in Dcumjf cctecm cf tit ooiml tcfuafi/ 

fiftt tferffl.tff.poftlefate. W faluS me fariaojfb. toeusin f e fpetaui 
Bite non cofunoat in cteiniUgsnonieii 
tettt Etattuo.TDignaic Ueqte in ciaBmo 
Dcjnuocanif. fofimiotiaimc'. ii. 

^-XTO ilI ° te P° je * l° z0|,e erat pa ' 
JL-ftba iuoeotfi :ef afcenDit iefue 
I &feiofoIimS.fEtfnuenftfnfempIo 
Denoenf ee bouee et ouee ef colutn* 
baB:efnfimuIati06feDenfee.jEft8 
fecitfet flagellfi quafi Defunfculie : 
omnes etecit oe templo. d)ues quo» 
q;etbotie0:cttiumulario? effuDif 
ee : etmenfae fubuerfif . 0t biequf 
columbaeDenDebanfDirff.aufetfe 
tfta binc : ef nollfe facete oomu piia 
mei oomfi negociaf totifs-DJecorDa* 
f i Deto funt Difcfpuli efue:quia fctfc» 
pfum eft. ?elus oomue f ue comeDlf 
me.l?efp6oerunfergoiuDef:efDfre/ 
tunf ei . ffluoo fignft ottenof e nobfe 
quia becfaciof Kefponoif iefue:t Di< 
jttt ef e. ©ofuif e f emplit boc:ef in ttf 
bueDtebueercitaboiluiD.Sirerunt 
ergo tuDef.ffluaotaginfa ef fer Snie 
eDificatft eft femplfi boc:ef fuin ttU 
bueDiebue ercifablaflluDfJIIe au< 
f em Dicebaf oe f emplo ro/.po:ie fui. 
Cfietgo tefutteritref amotfuie te# 
cotoaff funf Difcipuli eiue quia boc 
Di cebaf . & aeDiDetfif fctiptute t fet 
monf queoirffiefue .£um aufem 
effef bietofolimie in pafcba in Die fe 
fto:muIfi cteDioetfif in nomieeiue. 
Dioetee ffgna qtte facfebaf .^pfe au 
temfefueno cteDebat femetipfum 
rie : eo g> f pfe noffef omnee ef quia 
opueeinonetatDfquiefettimonf* 
um perbf beref oe bomine. 3!pfe eni 
fcfebaf :qulD effef f n botniejD8Mo£ 

3lubi!ate oeo tmiuerra f eiia/uibilafe Dto 
Iraiuer (a trrta.pffllrtiti Ditife nomini ciufi 
toenife ef auDitc cf narraboDobio cmne» gui timcfio OeB f f a fetif Drfa auime mec • 

O&latunttibiofie iT^Hafa. 
factificiuDiuificef noe fetnti 
et mtmfat . per onni • tCdmunio.au 
ottulfis mcis munoa mr cnc ef ab alienil 
parce femo fuo. (f^poOcoio. 

|T^V©mptieDfie faiutatibuefa* 
Pvy ctammtie:aDteDempfionie 
'efetneqfumuBipficianiueaHgmen 

ttim- pet 00. SUc poltcci. O» mus- Cjuf 
nulia tcca.tc.il . JNperpopuIife 
Vf^ fErBecaffonenoflram qeDtte 
[K^J benignueerauDi.tqufbjfup 
pficanDfpteftaeaffectfiitnbue oefe 
imnieaurififi.petDO. feria.iii,ot8a 

Gjfirttoi Dtuooaitionf mramctne 
Defpcjretio Drpiecafione" mrain* 
f cnoein roc cf erauoi mc.p. ffo* 
ftiffafuofuminerettitafione mea:ef con 
tutbafuo (5 a uoce intmici ef a f nbulafio» 
MjctcafoitB.oicm 1 .flectanii!8. eiif. 
/Tj^actenobieilfumue Dfie obfei 
C_7 uationleieiimfa.efpiecbuep 
fafionfe augmen«fi:et f ue piopicia< 
fionieccnfimifi pteftenf aurilium. 

petDfim. <9toiial)tinDiecitirtn. 

^"f JetfioiM^Dfr wnVL 
\-$l otebue fflfe : Xocuf ue $ ofte 

faDtnopfe ofcene.S>efcenoe oe mon 
te:qufapeccauftpopufue fuuequJ 
eDurifli oe f etra egpptf .IReceffermtf 
cffooeDiaquamoftenDfflf efe:fcce 
runfqjfibiDifuIfi conflaffle ef aoo* 
tauerunt.afqj imofanfee ei botJfae 
OfxetuntJftffunfDfifuiiftabelquf 
f e eouretfif De f etra egppf l.ttutltiqj 
aif Dfieao mopfem.Cemo cpifle po 
pulufOureceruicfefffDimfffemcDf 
frafcatutfurotmeuecofra eoeefoe 
leameoefaciSqjfefn genfemma< 
gnam . S^opfee aufej otabaf ofim 
DcumfuODlccna.£utDttefrafcifttt 10 11 12 13 tfetiMf.pofttetae, furot (uus confra poptilu f tttim qui 
eourifti oe terta egpp(i/in fortttuoif 
ne magna:ef in ntanu robuftaf jOe 
quefo oicant cgppf ii . callioe eourtt 
eos W iferficeret in motif il>; et ocle< 
ret oe f erra. qufefcat ira f ua/ ef eftd 
placabflisfupernequiciapopulftui 
IgecozDare ateabam pfaac et ifrabel 
feriiopfuoM.quibuatiirafii perfe* 
mefipfum ofcetto.ajulf iplicabo fe< 
tnen wiitfi ficut ftellao celi.et t>ni* 
uerfamferram bilcocqtia locutus 
fum oabo f emini toeftto/e( pofTioe* 
bitis e.1 femper.piacaf usqj eft ona 
ne facetef malum quoo focuf ue fue 
rafaotierfiispopuluuiii.fjfmircft 
fueettpopufofuo.-Dttsoeus nofier. 
C5? . Erutge Dfie fet opem nobio/et Itbe* 
ta nos piopfct nomen fufi-%. r>r us auti< 
btio itotttis aubuiimus/ paf tro noflti an* 
ntmciaiirrtit nobis. opus quoo oprrnf uo 
ro fn Dtrbj ros rf in Diebus antiquis. Cv 
rrifetrfffiftacfu. .StSmiobanne. ltit° 

• Jl) illo f emprJteTpm oie fettd 
m. nteoianfe afcenoif iefus in th 
! plumfet oocebaf.ef mirabanfur iw, 
Def oicenf ea • iSJuomoDO Wc litretaa 
fcit cum no Dfofcerif f iKefponoff etd 
iefus ef oirif . S^ea oocttina non cft 
mea:(eo eius qui mif if me. €?i quia 
Doluerit uolutaf em eius facere : co* 
gnofcet oe ooctrina Wtfi cr oeo fif / 
an ego a meipfo loquar . «mf afe » 
mef ipfo loqtiif ur : glortS ptopnam 
querif . jOtii auf e; querif gloril eiua 
qut mifit illfi : bic Derar eft e( iiullif 
cia i illo non ed, jttotme mopfee oe» 
offf)obi8legem:efnemo ejcwrtfa 
facif legemf ffluio me querif is tferv 
ficeref KefpottDf ( turba ef Dirif . i©e 
monium babeo- Qnis f e querif ifet 
ficerefKerponDfffetofefoiflfefa, 5DttUmoptt3fect:cfomsmframittS 
pzopfereamopfes oeolf Dobiecfr* 
c unci f ionem nott quia er tno i>f e efl 
feocjcpafrib;:efiufabbatocitcuncf/ 
bttis boiem . ©i circfiritione accipif 
bomo in fabbaf o w ito foluatut lejc 
mopfi.-micbt iofgnamim.quia totit 
bomine fanum feci iti fa bbaf of j3o 
litefuoicate fecunoO facicm.feoiit; 
flum iuoicifi iuoicaf e. ©icebanf efe 
Djo quioa e% bicrofolimte Jttonne bic 
cft quem quetfit tf etffceref gcce pa 
lam Io:)iii tnrxf nicbil ei oicunf jOfl* 
quio Dere cognoueru( p2fncipee:qa 
IjiceiTcteifPf ©eo buttcfcimtioDrt 
De ff f . cbtiftue atif c cum Denerif :ne* 
mo fcit Dnoe fif . Clamabaf ercjo oo 
tens fn f eplo iefus:et oicetts. C t me 
fctf is ef biioe fim fff is : ef a meipfd 
non Deni feo eftwrua quf mf (it me 
quem Dos nefcif is.ggo auf e fcio cfi 
)Etfioiretoquianefcioefi:ero fimf* 
Its Dobiemenoa j.©eo fcio eum qi 
ab ipfo fum:et ipfe me miut.fflitete 
banf ergo efi afp:ebertOere:ct nemo 
mittt in f Hfi manus quia nunofi De 
netaf bota eui3.2>e furba autc.iiutl 
(t creofoerfif in eunt^jpjg. m petf Js 
erpetf aui ofim ef tefpeiif mcct eiauotutf 
ocpir taf lonf mcain ef imifif in os mcfi t S 
ttrumnoiiubjmuiiitjronoflto. 5>ttrrta. 

""Y^SlEc boftia qfumus oneemtut 

JLJjtej noftraoeIicfa:ef ao facri * 

\ ffcfum celebtanofi fubof fo? (ibi cot* 

pota menfesqjfancfificef .petoo» 

fioio. 2ef abimut tn faluf ari f uo rt in no( 
mineoei noffti magnifirabint itt. pofirc» 

^-t^TDiusrtos one percepfto facra 
-*- IrtJ^rtiirttuitDetacrimfncef 

j aDceKftfaregnaperoucat.peroo. 

Siicpoflcomn.£>icmu9. Cjumifiafr tapi^ 
(i> Dcfl ca Deo. ^upctpopulii* tferta.itii.pottlefatc. /T\ J&tae Dfle populo tuo ef con 
IJ^nuisttibuIafionibjIabotan* 
f femTptopicius refpitare conceoe. 

DerDfim. Jferia.iiii. ffifficium. 

OJDm fancttfitafus fuetoinW» 
bio:togtegabo »00 oetomuet* 
fto trrrto : tf c ffunoa fupei tos 
aquam tmintS ct mimtuibimini nb oibus 
iquinamenfio nettris ef oabotobis fpiiif fi 
nouum.^.i&eneoitaDfiminomniflpoie: 
femnetlauseiusinoiemeo.<6loua.j5on 
oicif tjtc . TOfis Dobifcum : feti tantfiJDie* 
BUia.jfflecfamuogenualeuafe. gtg. 
/f^jEusqufefiuttisptemfametf 
LJtoium-et pcfotibuspet iefuni 
/ tim Denfap2ebe9:mifetere fupplicf 
bua tuis .Df leatuBnottti confetrio / 
tDulgentiaDaIea( petcipete Delictos 

Pet. lctcioejecbieliospbefc. Fnlt" 

t-f^T jEcDictfoitsDeus.^ancfifica/ 
JL.|^bonomenmeum magnitDf 
( fcianfgentesquiaegoDns.cumfaV 
ctif tcatus fueto in Dobis cozattt eis . 
^ollam qttippeDos De genf ibue.ef 
cogtegaboDosDeDniuetfiB fettis: 
rtaoouca' dos fn f erram vefttS- et 
effunoS fupet Dos aquS mtmDff ■' ef 
mitDabtmini ab oibus fnqumamev 
tis Detttts.et ab Dnfuerfis poolis De 
ftti9 munoabo dos. & oabo Dobts 
cotnouum:ef fpftifitnouum pona" 
in meof Deftri . (Ef aufetS cot lapi* 
oeum oe came Dettr a:ef DaboDobff 
ctu cameum : t fpitf f 8 metim potta 
in meDfo tteftri. e-f factam Df in pte 
renf is meis abuletis. ef iuoicfa mea 
cttftoDiaf is ef opetemini. £-t babifa 
Wf io in f etta quam Dcot paf ribj be< 
ffris.et eritis micbi in populu/ 1 cro 
eto uobis in oeum. ©icif DrTs:ofttfi 
pofettB.cS^.toenifefiliiautiifemefimo 
rcm Oiii oocebo t>oo-.T5.accctiif c ao eum ct timminamfni ef farfeo Deflte ttott eonftm 
oentut. «5?.non leifew? • ©fto bobifcfi. 
fl«emuo:flectamu8genuaI. fflj. 
w^\ltettaquefumus omipofens 
'Js_/ Deus.Df quosieiunfa Doffua 
•cattigaf :ipa quoqj oeuof f fancfa lc 
lincetDttenenisaffectfbus mffiga 
f ts:facilfu8celeitia capiattr' . pet. 
Ct)eoiia uf inoietine?. Xco tiwmWf 
-Vinec oicit DU9 oeus . lauamtai 
IlirtunDi eOofe:auferte malum 
fcogita(fon8Deftra?ab oculismefa 
*Duiefciteagetepetuetfe DifcitebttV 
facere.ffluerite iuDicium/fubuenlle 
oppteuo/iuDicatepupillo/DefenDife 
DiDuam:ef Denffe ef arguite me Dfc 
cif oft 3. <&t fuerinf peccafa DefttaDf 
coccinum : quafi nir Dealbabunf ut, 
jEtft fuerinttubta quafiDetmfcu* 
Ius:DeIut lana alba ettmt . %i Dolu 
eti(i9 ef auoietiti9 me:bona f ette co 
meDefi9.i&iatDn9:ofnfpofen9,<&E 
Y>tnta gens cuius ett ofis oeus eoifi popu 
lus quem elcgif ono in beieBtf atl fibt . 35. 
JDetbo oiii ce(i fitmafi funf ef fpirifu oifs 
eiits omis ttrf us rojt . (Eftatf.no teifet ef. 
JTMctue.Br necettitafibuo. Urqrc fe.iiii. 
pottjmtorauif. J>cStniobanne'. it". 
^-TpTO illo fempote:pie(ettens ie 
J—fiiB Dioif bominS cecum a tta* 
1 ftuif a(e.£( intettogauetB( eum Dfc 
ftipuliftii.Kabbi-.qtiis peccauffbfc 
auf patenfes efttsDf cecus naftete* 
ftitfKefponof f fefus. i?eqj bfc pee* 
cauftneq?parenfes eius:feDDtma 
nifeftenf opera oef in iflo.S©e opo» 
f ef operari ooeta efus qtti tnifit me: 
DonecDfeseft.S)enitno)cquaooite» 
mo poteit opetari. «ntanDfu in mti 
60 fum:lut fum mOoi. 0ec cum vb 
#ffet:erpuiffnfetram.effeciflufti 
nc fpufo/ef Iinfuft lufum fupet ottit 
jfetia.iiii.poftletate. (oaetus et otjrif ei.5Daoe e( latta ina 
tatoifa fp!oe:quoD inf etptef af miU 
fus.abiifergo ef lauit :ef Denif Di* 
Dene.JfaqjDicini ef quiDioerant 
eum piiue.qufa menDfcuserat:Dice 
banf . jOone bic eft qui feDebat ef me 
Dicabat f zilit Dfcebattt tutta t>fc cfl : 
alif aufc ncquacJ.feD fimilia j eius, 
"fjlle dcio Dfceba(:qttia ego (ti.*9ice 
banf ergo ei. ffluotnoDo apetf i funt 
(ibi oculff UefpoDf f . ~f Ile bomo qtii 
DirifutiefusUmtmfecftiDnrff ocu 
loa meos:t Dfrit micljt. SDaDe ao na 
f atoziam fploe:et Iaua. & abit ef la 
ui:ef DiDi. j&ijretunf ergo ef. ©bi eft 
illef aff . jftefrfo. "tDDuctinf etim ao 
pbarffeos:qufceai8fueraf.0rafau< 
femfabbatQquanDo lufumferfffe 
fue.et aperuit oculoa eiua.*f!f erfl er* 
go iterrogabant eupl)arifei:quomo 
DoDiDiflef .~fille aufe:Dirif eia. tuf tt 
pofui f miciii fupet octiloe : et laui et 
Dioeo.T9icebant ctgo cr pbartfeie q 
Dam. J06 efl bit bomo a oeo:qut fab 
ba tum tton cuftoDif . 3 Iii Dicebanf. 
ffiuomocopofeft&omopeccafotbec 
figna facere f 0f fcifma eraf inf et 
eoe . i&icunf ergo ceco ifetti. *£u fjo 
Dicie dc eo qttt apetuif oculoe tuoef 
3 ilc autem oirtf . quia .ppbcfa eft . 
jtton cteDioetttt etgo iuDei De iIIo:qz 
cecuafuuTet ct %tDiu"et:Doncc t>oca< 
uetunf patenf ee ef ue qui Dioetaf . 
0finferrogauerufeoBDicenfee.I5ic 
eft filiue Deftcr qucm Dos Dicff f e tja 
cecuenaC eftf ffluomooo etgo nttc 
DiDef f WefponDetBf eie patef ee eP 
et Diretunf . "scimtis quia bic efl ffli 
uenofler.ef qt cecuenafus efl:quo< 
moDO aufem nucDtoeat nefcintus, 
aut qtiie aperutf eiuo oculos/noe ne 
fcimue.31pfuittfetrogafe.efafe"ba* bcflpfeDefeloqttafut.iTjecofrcrfif 
patenteeefus:qufatfmebanf iuoe* 
os-JamentconfptiauetifiuDetDf 
fi qufe eum cofttetetut dmflu erf ta 
fpttagog* fieret. ptopf etea patef ea 
eiue oirerunt :quia etate babef /ipm 
infenogate • ©ocauetitf etgo rutfii 
botem qui cecua fueraf :ef Dfretiit ei 
©a glotiS Deo jQoa fcimus quia bic 
bomo peccaf o: eft. "Strit etgo ille. 
e?i peccaf 02 1 nefcto .Dnum fcf o.qa 
cecus cum cftim :iiiodo Dioeo.iBfre 
ntnf etgo ei.sniio fecif f ibi qttomo * 
do aperuif f ibf ocufoaf ISefpooif eia 
£>irt »obf s tam ef auDffli s:qufo itc 
tum Dulf is auoitef jftiiquiD e( Doe 
Dulf is D( fcipuli eius fierif Sfjaleoi* 
xetti nf ci ef Dircriif . Cu Difcfpulus 
ilims fia.-tios atif Difcfpulf mopff f» 
ntuB. jt?oe fcfmue qufa ittopft locu* 
f ue cft oeue:bunc auf e i tefcf mtiertt 
dc fft. TfefpottDif ille boin o : e( Ditit 
cis.ltibocctiimttabtle cflqaDoe 
nefcitis dudc fif i apetutt meoe ocu 
fos. ~?cfrmieaufe;qutapctcaf02ee 
Deus non auoff. #eb ff qu fs oei cuh 
(02 efl ef Dolunf afe ef ue facif : btmc 
erauoif a feculo no eflauDifti:quia 
aperuf f quie oculoe ceci naf f . jl)i fi e( 
retbicaDeo:nonpoferaf facerequic 
tj> . Kcf oot idc tuf et Dir cr fi t ei *jln pec 
catie naf efi fotue:et f u Doces noef 
icfcfecettittteumfotas.aiiDiwfie* 
us quta efecettif eum ftttae : ef cum 
fnueniflef eum Dixif ef . Cu cteDis { 
filium Deff KefponDif ille.-ct Dirit . 
fflitf s * Dfte Df cteDam in eftf & otV 
jrif ef icftia.ef DiDifli eum:et quf to 
quif ut fecum ipfe cfl.at ille aif .£re 
do Dfte.ffif piociDeneiaDozauff etim 
~)tfy . iSencSicltc ecntee oiim imim no 
firum ct otxwDice tjoccm lautiseim • qut ferta.D.pottlelare. pofuff anfma meam at> Dif am.et non oe* 
oif comoueri peOeo mcoo • beneoirt us DSfl 
qui non atnoutt oepiecation? mcam ct mi 
fericomtafuamame. .Seciefa. 
r^y SDppltcee Dfie f e rogamue.Df 
C^) biafacriftciiapeccatanta mB 
'octtf ut qula func no biaDetS ttibuiB 
etmentfset cotpozle famtate. pei 
Dfim. £oio.Sutumerlputot>n8fetitef 
Uniuit oculos tneos . et abii ef laui et Diot 
ctctcoioioeo. ^"feoOcomunio. 
(t>r®aametii qfte fupumue Dfie 
E^j- Deu9noller.tfpirifuaIib5nof 
"^epTeanfalfmenffeiet eotpotalibue 
fueSturaurilii6.petDnm.aiicBPa' 
c6mu-0)!cmira • (Dumiltafe capita Dcflta 
i,f\ bco. (f^Uftcipomjlu. 

' L / afeanfauteamie tueDficpte 
fflfrasruppIicanfiu.elDfpefentibiio 
Dcfioerafa conceoaetfac coa que tibf 
placita funt pottulate • pet Dttm. 
([3fetia-D. ffiajriam. 
~ Etctut coi querentiit onm ntitc 
_j»Sm t antmamim quetife farte" 
c ius femtj -p iCofit cmim ofio et iuocafe no 
mcn eiua:annunciafcintet genfraopcta 
eiua.auemus.flecfamus. fl>¥_- 

. > ^yuetta qfumue oipof cna dcub 

/jL n>t quoa feiunfaDotfuacatli* 

nantupfaquoqjDcuotio fanttalelf 

ficef Dt teitenie affectibjmttigatie: 

faciliuacelettia capiamue.peioo. 

. ceeoiia Df in Olc cine3Uji£BBL iiiMiit°- 

^""TnDoiebuaillie. ioenitmuliei 
^LjttnamifleaDbeltfefi ptopbe» 
» famtnmonfecaimeIi:efappieben 
Dif pcoea citie. e f accefTit gtcjt.ut a- 
moueret eam.ef ait bomo Dei.©f* 
initte eam:aia enim efua in amarf < 
f iiome ett. et Dfie celautt a me.et no 
fnofcautt mtcbi.«ue Dfrft illi- JButn 
quto petftti ftlfum a Dfio mcofflim qmDnoDirifibl.tteilltiDaemcfef 
iile ait ao gtcjt.accingc Itimboa tu> 
oa . cf f olie bacuifi meiint in manu 
tua:t Daoe.#i occutterft f ibi botno 
no fatutea etim. & fi falutauetif te 
qttifpiamon refponDeae tlli. (2t po 
nebaculummetWuperfaciem pue 
if.poitomateipuetiait iDittit ofia 
i Diuft aia tua:ttoit DtmittS fe.^nt 
tetit etgo et fecutue elt eam . «JJiejf 
autem piecefTerat anf e eoe:ef pofue 
rat baculii fupct faciem pueri/ ef no 
erat doi neqj fenfne. tteuerfueq; ? 
fnocciirftim eiue:etnunciauitetDff 
tene . jOon furrerif puei.gngtctTue 
eft ergo Ijelffeue oomit : ef eae puet 
motf uue iacebaf fn lecf ufo eitia Jn 
gtelTusq; clatiftt bouiii fupet fe t fu 
pet puetum : et otautt ao Dfim . ffif 
afcenoit et incubuit fupet puetum : 
pofuttq? oe fiitt fupet oe eiue:ef ocu 
toe fuoe fupet octiloe ei" : et manue 
fuaefupct manueciue. & iitciinta 
uit fe fupei puerum : ef calefacta ett 
caro piteri. a t flle reuerfue Deabute 
uif fn oomo (emel buc et fltuc.ef afr 
cenoif ef icuruauff fefuper pitcrtim 
0t ofcif anif pucr fepf iee : apemif qj 
ocnloefuoa.at illeDocauif glcjf :cf 
Dirif ci- toota fimamf te banc . s»te 
Docafa ittgteua efi ao eum.Cutaff. 
Cotle filivi f uum.ffienit illa ef cot< 
luft aD peoea ciua.ef aootauit fupet 
feitS.^uIif q 5 filiit fuum:ef egrefla 
eft.fSelifeue Deto.reuetfue eft f gal< 
gata.dS? . Uc fpice ofte in tcttamencit t» 
um et aiae paupetu fuoium nc obliaffta» 
rio m fmem A ©utge one rf iutiif a eau* 
f am t uam mcmoi f flo oppiobra fctuonun 
, tno?.<fe.to.fnttactu.*ci5mipbejn.j!!. 
nfTO illo tepote .©"frif iefue tut* 
J^— W8fuDeozB.pafetmeueDfcu 11 12 13 14 15 jfertaDf.pottleiate rnono opctafut:ef ego opetm. pto» 
pfetea etgo magis quci ebanf eum 
iuoei inf erftcere.ci j non folum foliic 
baf fabbaffWeo et paf tem ftift Dke* 
baf Deum.equale fc facietts Deo.Ke< 
fponDif ffaqj iefua:ef Dixif cts. amc 
amcn Dico Dobismott poteO filius a 
fe facete quic$:nift quoo Dioetif pa 
f tcm facf enf e.ffluecunqj enftlle fe< 
cctif :bec ef filius fmtilif et facif . pa< 
teretiimDiligit filium:ef otmtia De 
monttraf ei quc fpfe facif . £f maio; 
ta t)te Demofttabit ei opeta : Df Dos 
mitemtni . ©icuf cni pafcifufcifaf 
mwf uos cf Dfufffcaf .fic ef fiTP quos 
Dulf Dfuiffcaf. jPeqjenipaferfuDf* 
caf queVp : fco omne ftiDicifi oeDif fi< 
lio Df ontes bonoiificcnt f tlift : < mif 
bonoiif icanf patte. ffiiti non botiojt 
ficaf filium :n6bono:ificaf paftem 
qnf ntifit illfi- Smcn amen Dico Do< 
bis:qufaquiDerbum meuauDif.ef 
cteoit ei qut mifit mc/ babef Dif am 
efent3.ef i ittDtcift nonDenif :fcD (ra 
fief a moite in Difam.amenamen 
Dico Dobis : qufa Denif Iwa cf nunc 
eft quanoo motf uf auoicnf Docem 
filii Dcf et qui auoictinf Ditienf ,#fc 
cuf eni paf et babef Difam in femef > 
ipfo : fic DeDit ct filioDitam babeie t 
femef ipfo-iEf pof ettaf e DcDif ei ittoi 
ciumfaceteiquiafiliuaboiseft. jOo 
life mftaif I;oc:qt Denit bota in qua 
omes quf itt monumenfis funf au< 
DienfDocem filii Dci.CfaxcDcnf quf 
bona fecctunf :in rcftirrecf ionc Dife. 
fflni Deto mala cgcrtmf :in tefuite^ 
ctfoncm iiioicii. off?.&fic i autfluim 

meum tcfpttc • ijfiinoantiit rt tiuctc afut 
qui qttctunt anima tncam M attfr tanf m 

JY\£>ttficanosmf <T>c«efa. 
r ^J feti«KBDe'»f ecciefiefuepie ceequeflbigtafefunf pia muneta 
Defetenfesftanf erptafis menfibus 

Cjtati02eS.petDO.£oto. ©fiememoia 
Iio! iuflicic tttc foltito ociio oocmtli mc a iu 
n cttf ii tc nif a. et i fq; iti fcttcrt 5 cf fci titim 
dcuo nc DetelinquaB mc. <f f poflcoio. 

Qeieifiaoonacapfehffbj qfu* 
mus Dfte non ao iiiofciu pm 
ucnitepatiatis:quoDfiDeIibusfuis 
ao temeoiti ptouiDiuf . pet Dttm. 
31ic jo(ic6mu.lDianus.0umiUaf e capt» 
tatoefftaDco. (TSfipetpopulfi. 
i«f^~\fl)puIifuiDeu6inIiffuf02tie 
/X ./cfotpcccafaqufbj impugna* 
tutwpelle.Df fempci fibiplacifus : 
1 1 uo munfmine fif fecutus. pet oo 
mtnti. tfetia.J)k_ (T2)rntium. 
v^TA^oififioccsDfemeunlonfpecfu 
IMt I Hpiofcmpct.DiieaDiufoimcuBt 
W I ^t cDnnptoi mcuB.p XCrK enattaf 
• gfoiiamDenet opcta manuii eiuo annun^ 
ciafiirmamcntu.Sicmiio.flcrtamusgc 
r/^Vnualeuate. CL&¥* 

K_s Busqui ietfabilibus ntunDtt 
tenouas facramenffs.p2etra quefu< 
mus.Df cccfeffafuacf efcmis pioff 
ciaf inltif uf iaxf f epoiaf ibus non oe 
ftifuafuiau]tfIiis.peiDo.jiemoiit 

MinDierinc?. (iftcgum. iii.rtrii". 

HjpltS Diebj fllis. egtofauit filius 
JL_ mutieits maf titfamilici etaf 

f languo: foif ifttmus/f faDf tto rema 
netef in eo baIi(tis.S>irif crgo ao be 
Ipam- ffluio mfcbi i f ibf Dfi Deff 3 it 
gteOtts es ao me :Df tememotatem 
tut ii qui f af es mecef fnf etficetes fi< 
lium meum.fEf aif ao eam belpas. 
S>a mfcbf filfum fuii Culif q; eatn 
oe finu illius:ef potfauif in cenacw 
lum Dbf f pfe manebaf . 0f pofuff (u 
pet Iecf um fitum :cf cfamauff ao do 
niitifi cf Dirff . ^neoeusmcuscfiS fetta.Dlpottlefate. neDiouam apuDcmS egoDtctmq$ 
fuftenioi/afflirifnDtinfetftceteefi 
lium eiuef f2f erpanoit fe-atq? mi< 
fuseftfupet puerumfrib;Dicibus: 
damauif q; ao Dtim t aif ."©tie oeuf 
meusueuetfaf ttt 020 aia pueti l-uf 
in Dtfceta cfue. 0rauDfuif q; oomi* 
ttua Docem belpe < et teuetfa eO aia 
pueri inf ta eum et teuijif . 'Culitqj 
belpaepueruef Depofttiteum oece; 
naculo.in inferioie tormntmet ftaoi 
Dff maf ti fuc.ffit aif tlii.cn tiiuit fi 
Ituef uub. *2>iritq; mulict ao bclp.t. 
jf!iuic fn iflo cogtiottt qrit Dit oei ee 
f ti : cf DetbO Dttf in otc f uo DetQ eff. 
(£g.E>orotmeCfcon&»etein onof confi 
Octcinlwmine.*. *donumeff fpetatein 
Dfio 9 fpeiate in pmtciptbus.CLS nou.tei 
, fncfut . (TSejfHnsiUiiiiaiini, ti°. 

I~jl) tllo tempote. eraf quioS IS 
t — M-.gucn3 Ia>,atu9abetbsttita :oe 
caftello matie et mattlje foiojfi ciuf 
Sgatia aute etaf que Dnrit DfrotDn 
guenf : cf ejrf etfif peoeo ciue c.ipil • 
If 3 fuie:cuiue ftaf et Iajatug Ifittra/ 
baf ut.S0ifeiOf ergo fototes ettie ao 
cum:oicenfes. *©fie:ecce qtte amae 
tfitmafut.auoicnsauf 3 iefusotrif 
eis.jjlnfitmif ae Ijec non elt ao moz< 
tem.fco pto gloita oei : Df glotiftcef 
f ilius oei pet eant©iligebat auf em 
f efus ntaif bS ef fototem eius matfc 
anref Ia;atQ.*ft>t etgo auoiuif quia 
mtmabafutfuncqitioe manfifieo 
Dcm Ioco Duob; Oiebue. "©eioepoft 
bec Ditif Dtfcinulis fuis . fEamue i fu 
ocam ifetfl.7Sfcunf ei Difrtpttltltab 
fti.nucquetebanffefuDei lapfDate: 
» tfeiu Daots illucr' lRefconoif iefus 
jDouc Duooecim boie fimf oieif #i 
qtife ambufauetif fn oiemon offen< 
nif quia lucem buiue munoi Dioef . @f attfeambulauetlftn norfcioffe 
Dit/quia Iur non cft in co. (5cc ait et 
poft becoirif efs. "tajatusamicus 
noftet oomtif -feo Daoo Df a fotrato 
ctcif em cQ. "©irerunf etgo Difcfpuli 
ciit s. 7$fi? fi ootmit faluus etf f . M 
retaf auf em fefue oe motf e eius:f llt 
attf e pufauemnf qufa oe oonnf f io* 
ne fomni ofcetef.^fic etgo Dirff eis 
iefus manifefte . lajaius moituus 
eft:ef gauoeo piopf et Dos.Df cteoa< 
tis qm non etam ibi/ feo eamns ao 
eum.j&irif eicio tbomae quioicifut 
DiDimue:aD coDifcipuIoe. eamusi 
itO0:Dfiiio'iamtitct"tco.©rtiifi(a* 
q ; fefus:t fueni t eum quaf iiio; Dtra 
lamfnmonumenfobabente. CEtaf 
aufembefbania furta bietofoIimS 
quaff ftaoit 9 quinocci. S©ulff aufej 
er fuoeisDenetanf ao matf bS 1 ma 
rtam : Df coTolarenf ttt eae De fiaf 1 1 
fuo Sljatfba cigo Df auoittif qufa ie 
fue Detiif occutrif illi S0atia auf em 
tovnf feoebat 7©irf f ergo marf ba ao 
fcfum. 7£>nc (i fuiuee bicfrafei tne< 
tta non fuitTef motf uus . ©eD t nSc 
fcio : quia quecQq; popofce ifs a Deo 
oabif fibi oeus.S>irff flli fcfus . Ke< 
futget ftat et f uus.*©irif el matfba. 
^cio quia tefutaetitefuttectfone* 
tn nonicflmo Dte7£>trit ei iefus.fEgo 
fumtcfiittecfiocf Difa. fflitfcteDffi 
me:etiam fimoifuus fuciff Dfuef. 
0( ornnis quf Diuif ef cteoff fn me : 
n5 moiief ur f n ef etnu. Cteofs Ijocc* 
aitilli.WffqjDtte.fEgocteDiDiqula 
fuescbiiffusfiIiusDci:quiin bunc 
munoQDenifti.ef cum bcc DfrftTef : 
abftf ef Docauit mariS foioiem fuS 
fitenfioDicen9.S0aglffetaDett:tDO 
taftc.31lIaaufemDtauDiuif:futtc< 
rf f cif ef Denif ao <um. JDunoQ cni 11 12 13 14 15 ■■• tteneraf fefusto caftellum : feo erat 
aDbuc in illo loto ttbi occurreraf ei 
martba Juoef igitut qui erant cum 
ea in como.ef cofolabantur eam.ctt 
DiDiiTetif maria . qttia cito furrerif t 
eriit :fecuf i fmtt eam Dicenf es.quia 
Daoif ao tnonumentfi W plotet tbi 
gjaria ergo cttDentffet Dbi eraf ie « 
fus:»iDens eit ceciDit aD peoes eius/ 
ef oirif .2?fte fi fuitTes bic : non effet 
morfuusfrafermeusjefusaufem 
W Bioif eam plotante.ef iuoeos qui 
Denerant cum ea plozanteBiftemu* 
if fpirifu et f urbauif feipfuv ef Dirif. 
$>bi pofuifliBeumf^icSfei. ©ue 
tteni e( Dioe . <Bt lacbtimaiue eft ie* 
fus.©f rerunf ergo iuoei. ecce quo: 
mooo amabaf eB. ffluiDS auf em cjc 
ipfis Dijetunt . $on pof etat bic quf 
apetutfocul09cecinati:faceterjfet 
lifc nS moteref utf 31efu9 etgo rutfS 
fremensinfemetipfo:t>enitaD mo 
numentfi. 0rat aute fpelunca:ef la 
pia fuppofff U9 eraf ei.3if iefusCoI 
lif e lapioem. ©frif ef mar(fta:fo«K 
eiua qui moituuB fueraf . ©rte iam 
fe(e(:quaftfouanuB eniefl. ©irit ef 
iefugjDonneDirffibfqm ficteoioe* 
tis Dioebts glotiS oei? Culerunt et 
go lapioemJefuB auteeleuatiB fut 
wmocuUKDirit.patetgrafiaoago 
(ibi:qtttauDiftime.)Egoaufefc(eba 
quia fetnpet me auofe . feD ptopf et 
populit fuum qul citcunftat oixi- 1>( 
creoantquiafumemffiftifSeccum 
Dijciffet:Doce magna clamauitla* 
jare ttent fotas. et ftaf im .poiif quf 
fueraf mott UU9 : ligaf us mamw ef 
peoes fnftif is. t faties illius fuDario 
erat ligaf a.©irif eis f efue. ©oluife 
eum:tfinffeabire.S9uItiergoerto 
Delsquitoeneranfao mariSe(mar tbam:etDisetanfquefeciffefuB.cre 
Dioerunf ineum.fflffp.popuiit f)" 1 "'* 
lcm faluu facics Dfie . et oculos fupctboifi 

Mibto qtS quis Deus pirtet tc Bitc. 
5Dnerano6 JJ>cctrta. 
Dtte qfumus oblaf a putfficet . 
obiBiugiferfacianf efte placa 
fum.perDftm. £6io.»iocns ono fien 
tes foioies Ia;ati ao monumef u lacbnma* 
matus Ell coiam iubcis. et clamabat.Iaja 
te Deni foias.ef pioDiit ligatis manibus t 
peoibj rjui fuetaf quaftiDuanus moifuus 
YJpr gcnostlBDfte < r po8c6io. 
X ) parficipafiofacrameriff.efa 
l iPprfereafibjinDefinefererpeDiaC 
taboibusfueafuraDuerffs.pero). 

aiic potfco. SDie^.^uiliaf e • Sutj populfi 

, v \J3 tis otpof ens oeug Df qui tfir 

lltnifaffs noflte cofcii oe f uafcir 

• (utecSfiDimus:fubfuafemper pto 
fecttonegauoeamus.petDtfm. 
i — >5>abbato. ^fScium. 
3tienfe8Deniteao aquasDicit 
sns.et qui non babefis piecium 
iDenilrfiBice m lcticja^fi 3ff enbife popu 
Iemeuslesemmea:inclinafe aurlDetrea 
uiDetba oiismei.aMe''. jflecfamus. £>?• 

V-r2*|3lat ofie qs pet gtaf fanTfua? 
Ll lftuctu ofiusnoftte Deuof ionif 

/ affectueqarimcnobis ptoDetftt ftt. 
fcepta ietunia :fi f ue fint placif a pie* 
f af ipet DO . U)c6ira Df in Die rinetum. 
(fierttoefayepiopbefe. tu/. 

%?=C )Bc Dicit one Deus. 3!n f empo* 
JV | re placif o erauDiui f e:ef in Die 

! faluf 19 auitiliaf us fum (tii. £ t fetua 
uitett DeDi f e in feDus populf .t( (u 
fcitates f erram/ ef pofliDereB bereof 
tates Dtaipafas-tJt Diceres Wsquitn' 
cti funf /ejtif e:ef f)is qui i tenebiie w 
uelamitti. ©upet uias pafcenfut ef 
inomibuspIanispafcueeottl.jQon 
©ominfcafnpallione. efutiettt tteq? fff fenf .ef nS petcutite 
etlita eoa i folqt mifetatot eos teget 
eosefaofonteeaqua^potabif cob. 
& potta omnes montesmeos i \>i 
am:ct femite mee eralf abftf ur. i;c 
ce ifli Oe Ionget>ement:et eae illi ab 
aquitoncef tmtrtef tfiioe fetraau* 
fltaii . lauoaf e celf et eriilfef f etta : 
iubilafe montes lauot.qt cofolaf us 
efl ofis populQ fuum/t paupetQ fu< 
orum mifetebif ut. & oirif fj>on.tte 
IiquitmeOfis:tDfisobIffus eflmef 
jOunqufo obliuifci pofefl mttlter itn 
fanf em fuum.tjf non mffeteaf ut fi 
IfoDfetifuffSfffillaoblifafuetff: 
rgotamettnott obIiuifcatfui:Dfcif 
Dfis Oipof ens. «5j, Wbi Dftt DetelirfuB 
f fl pmtpf t pupillo tu rrio aDiute.*' . £>t 
quio OSc rrrcflifli longe orfpirto in opoifu 
nif aftbuo i (tilmiatiotir 011111 fupetbif im/ 
piiio inrenDifur pauprr . CSratf teif rrrt ut 
fmefiwrfu.fJSrSiniobannS. Wii°. 

I j5illotempote.©icebaflefus 
JLjutbisiuDeortt.sgofum Iujc 
/ munDt.&uifequifurmenoambn> 
lat fn fenetmWeD babebff fumentif 
f e.2>txcrmt( crgo et pbarf fet.cu oe 
f eipfo fettimoniu petr)ibcs:fefiimo 
nium f uum non ett ttetQ.lSefpooif 
f efus:ef Dirif eis . & fi ego f efiimo* 
nfumpbtbeoDemeipfo:t>etit ettfe 
flf moni Ct meti. quia fcio tmoeticnf 
et quo »aoo. £>os imti nefcif is tm > 
oetiettio.-auf quot)aoo-3Dos fccttm 
oum cameiuoicaf is:ego non fuofco 
quenrp. 0f ff iuoico ego:iuDfcf 8 me 
ttm tierti eft.qt folus non fu feo ego 
ef qui mifif me paf er.jSf in lecje ve/ 
ttra fcriptumeir.qt ouo? boim fefif 
motttTt Derum efl. £go f8 qui f eft<! 
mcmiu perbf beo De mefpfo.ef feflfc 
moniii perbfbrf oe me:q mtff ( me piifer.©icebanfergoei.S)bfcftpa 
tei tuusf Refponoif fefus jOeqj mi! 
fcif ismeqj pattem meti. &i me ftie 
ref f BifcufitS ef paf tem meit fcitef ts. 
lT)cc tietba locufus ett fefus in gajo/ 
pbftacioiDocens t templo. ct nemo 
apptebenDif cft : quia mtttofi ticito 
raf bota eiU6.©ffp. ftutm rfl ofis ftr* 
mamenfu mtum tf tefusiit meum ef (tbe 
tatoi mtuo fpcrabo in ru. .Strtefa. 

Oi3Iaffonfbj qs ofie placatefu 
fcepti&etaofenotttas ctiSre/ 
beltescopelle p:opiciust>oiutafes> 
Per.ffd.©Sotegif met nitjiilmirpiore 
rif iloropafrueibimecollorauif.fupera< 
qua refertionffleDucaiiifmr. poffco'. 

■^r~f 9atm qs Dfie fancfa puriftV 
V_Uejifefopetaffoni6fueperflcf 
anf etreplacifoB-petoo. aitepofito. 

i^^fiSe^.fJumiltafe. .Supetpoptilii. 

A^/©csquffpetanfibj(nfe mlfe 
rerfpoffuselfgfs $frafcf.oanobis 
Dignefletemalacl fcctmua.titftie 
cofoIafionisgtaffS inuentteuato 
mus.perOO. ^fiifampafliime_0l 
aDjuoceflion&R . fflui cufloofebanf.3jt 
flnf iouf .R.TDeus mruo . 3p inftoif u dfl 
ti .Riaota iiie. ©fliriuij. 

w« ' toDtca me beuo ef Dtfcemt cau< 
i 11 fam mea oe genf e no fitncf a ab 
fm. h omine itquo rt Dolofo tripemt 

I quiafutBDeuomtuotffoififuDomtap- 
fimiff t luct m fua rt toerif af 1 1 uam : ipfa 
mt Df DiiSf r itf tt aDDuxetuf in monff fait* 
cfum f uum f in fabernarula f ua.3Iuoir«. 
fine gloiia pafti. fif fic fiaf tifqxctp paftba 
oequolibtf offirio mifle. ([ f5$. 
/^vSDefumus omps Oeus famtld 
^^amfuamipptcfustefpfcetjffe 
latgf eTtfe rega{ fn cotpote» f e femS 
fecuttoDiaf(nmenfe.per.ct)c6!iaii 
pace fro nlft fue . ft.fr.Iec . 3d Ijb)to6.i)t\ ©ttitampaffione. " l X2Tl!Jato.£i)ulhi8 afltftee pon< 
I^VJifi^ttitoiii botto? peiSpli' 

/eiperfectiue f abemaculum tto ma> 
nu facfum io efi non buf us crcaf to* 
ttia : ttri} j pet fancjuiticj bptcogauf 
WfuIo?:fcDperp2op2iumfanguina 
f nttoiuit femel t fancta cf crna teoi< 
pfionetnuettia.©ieiH" fanguisbpi 
co? ef f bauto?/ef cfnte Dilule afpet 
fue fnquinaroe fancff ffcaf ao emun 
oaiionemcarnfsfquSfomagis fan» 
pjuie ctmflf quf per fpiiifufancf um 
femefipfum obtulit immacufafuj 
Deo:cmGoauif confcfenf fam ttoftia" 
ab operibus mo2fufe ao femf eoum 
DeoDfuefif0f foeonouf feftameff 
meofaf02 rfi.bf uwtte ittferceoente 
fn teoemp fi one eanim pteuaricat v 
onumqueeiStfubp2i02f tcftamcn 
totep2omt(ltonem accipiifccuiitto 
cati funf cf eme bcrcDtf af io.jftt cbtf < 
do fefmoomfno nollto.«fStaa.eeipt 
me Dfir De iimicu meis.ooce mc facrce \>o 
hmtatcm funm. IS.Jhberafoi mcustitte 
tie smtibuo iracunoioMb infiirrjnit ibuo 
in me tfnUabis me'-a toico iniquo criptco 
mc^p.ieitercfur. (Tlttxttus. 

BCpe erpugnauctfit mc a tuu«uf c 
mcn.Ti.tncat nuc iftacl fcpc erpu 
gnauctitt mr n iuuenf uf c mr a. /6. etent 
110 potuetitt micbi tupia Coiffi mruin fa* 
ijicauafifpefCMeo.tf.pioiogaucrutini' 
qmfaf em fibi : Dfis mflus cociDef retiucc o 
. ptccafo?. -SecunDuiniobannem.Mu. 
Y~~yi illo femp02e:©fcebal fiefue 
^-t— tutbieiuoeo?ef pjincfpibjfai 
J cctDofuj.sautseruobioargttetmc 
Depeccatof ©iDetffafem Dico.-qtu* 
leDoenon creDitiemicbifffiuiefl 
t% oeo : Derba oet auoit . piopf erea 
Dos n8 auDif f s:qufa ejt oeo no ctrra. 
l&fponDerfiffgffiirfuDef:ef Dveriif ei.jtlonne bene Dicfmue noe qufa fa 
marifanue ee t icet Dcmonfum ba« 
beef Kefpouoif iefue.e go Demottfc 
umnonbabeo:feDbono2iffco pafre 
meum t Doe ihbonoiattis me.0go 
nonqueio glotiam meam :cfJquf 
quetaf et iuofcef . 3mcu amen Dtco 
Dobfs:fi quiefetmoncm meum fet 
tiauetif :moif e non guttabf f fn etetv 
num.T£>f);eiunt etgo fuDci. jOunc co 
gnoutmue :quia Demonium babee 
abiabammoifuHeeiret p2opbefe: 
et f u Dicie ft quie fetmonem meum 
femaucttf :mo2f em non guffabif in 
efernumfjOunqufofumata eepa 
f te noflto abiabam qui motf u?efif 
0f piopbefe moifuf fuf.ffiue feijpm 
facief KefponDff fefue. ^i cgo glo* 
tifico melpfiim.-glia mea nicbil eff. 
0ft pafet me^qui glotf ffcaf me:que 
Doe oicif ie quia Dcue Defter rfJ.i no 
ccgnoiiiftie eum . 0go auf cm nouf 
cum.et fi Direto quia tton notti eu. 
et fimilie Dobie meiiDar.e>eD fcio 
eum:ef fetmonem efue fetuo.abta 
bampaferDetfeterulfauffDfDioe* 
tetDiemmeutmDfDftefgauifueett 
©irerunf ergo luDcf ao ett m. fflulti 
qttaginfaannoenonDitm babes:ef 
abiabamDiDitlf f^iriteis fefue. 
amett ame ofco Dobie:an tefp abmi 
bam fietef ego fum.^ulerunf eigo 
lapiDesfDftacerentfneum.Jefue 
auf abfcoof ( fe : ef eriui f De f emplo. 

jCtroo. ©ffcrfoiifi./Ccnfifcboi fibt Dftr in 
f of coioc mro. rrf ribur fetuo f uo.Wuam 
rt tu (rooiain fecmones f uos. luuifira me 
fcciitmm bcrbff futim trite. ^ecrcfa. 
\'"^3Ecmuneta onctleefDmatla 
* -Jnottte p2auifaf ie abfoiuanf : 1 
tue ttoBie mie ootta confilient.pct. 
pirtaftoffim (altifcm.icffrra wcafiit 
0« quoCioie amoDo tofqj ao ttnam: in mitlis 
oe tpcMot a itta oie pofl oioem /£>fie ie» 
fucbitttefacetooslenacotpus oomini 
;antrtfwtquo0ffquifur. 

"S A m fjoc co:pusq8pzol)Obfaftaoetut. 

ft.boius boc iticm repetat.ef iterim facet? 

cfrOoorotpuoofiifiimrif.OuoCfipfotflr' 
uanocaiicemcaritef bocquoo fequifur. 

fiiccalirttaui fettametieftfH mecT 

fanguine.-Dicif oomfnuB. 

jEbotus tlluO ioem tcpctaf pftoutfoo ao 
finc. cf fucctoos intetim fumat fangulne' 
rlKiiti: ef pott ablufrorif manuS otraf aa 
slfarr.jtoio.DiocfacifcquofiWcuqjfumi 
nsinmcacomemotafioncm. fisfltaio. 
/J ©etto nobia ofie Deua noftet: 
tXef quos tuiampfteriie tectca* 
" fli:gpe( uis oefenoe piefiDifB.pet 8. 

fn mii.atimiftam. 'ffltBcium . 

/V^TwpJfetete micbi ofie quonta c5cul 

a nhtuifmebomotfofa&iebellans 

«Ljjjfritaitaiiit me ;£ B - fConcauittSt 

l mc immicT met tofa Oie : quoniam mulfi 

bellanfes atutetfS me-«)ifeteie. flMt m'". 

^flecfamusgemialeuafe. ©tafio 

QfHnct tfica quefunfDfie rioTtta 

r^ feiunia:ef cuncfatBnobfe p:o 

"piusinDUlgenfiSIatcjiie culpatu. 

pet Dfim. COto.Dt in Die ttncti im. 

2ectioionepK!p!iefe. iii. 

■~D Diebua iiiis.tfacfum eft »et 

^-t-JjumofiiaD ionamippbefam 

| ftc3o:Dtcea.©uigeefi3aDeinninme 

ciuitatem magnam: t pzeDfca in ea 

pteoicatonem quam ego loquttt aD 

fe.£f futierif ionasefabitf m ntm< uem:iurfa fceibum Domfnf. & «f» 
niueerafduitaemagna:ifineieofe 
ntmftiunwEtcepif ionae inttolte 
incfu(fafem:if(neteDieiDniue.iEf 
clamauitef oiif t .aobuc quaDiagin ; 
ta 0ies:ef ninfue fubuertef uwEt cte 
Dfoetunf bitfninfuifein ono:ef pie 
DfcauetuntieluniumefBeftifitiffif 
faccis a maiote Mq$ ao minote . & 
pemenif toetbum aD legem niniue: 
et futterf f oe folio fuo ef abiecif fce* 
ftimenfum fuum a Ce.t inoufus ell 
facco ef feoif in tinete et clamauif ef 
Dfrif.3nniniueo:oteiecjf8tp:inci< 
pum eiua oicena. ©omfnea t iutnef 
f a » bouea ef pecoza no guffef cjwfctj' 
nec pafcSfui : ef aquam non bibant 
iEt opetiantui faccfa boiesiet iumfe 
faclamentaDDeuminfottituDine. 
& couetfafut toit atota fua mala:ef 
abiniquifafequeeftinmanibjeo? 
ffluiafcif ficonueifafutef ignofcaf 
Deus:ef leueifatuiafutmeiie fue:t 
n5 petibimusf & Dioit oeus opeta 
eo?:qufacouetfifitf oeuia fua mai 
la.et mifettuseftpopulo fuo s otts 
Deus nottet.nSp.Hcus ejrauoi otonero 
meam:auribitspetcipel>crba otismei. 
JMDeus in noie tuo faluum mc fac:etiit 
totute fua iuoica mt. «Sy. no teitetetm 
T^actMDictnatt.y e in c tatiino tie inac» 
c autt. jff ^«Tfi«nni inbannem. t)ii. 

* _ fjQ illo tempoze :apet6f pzta 
^^.cfpeB et pbattfei minifhoa:»f 
(apptebenoetunf iefum . ©irif eigo 
J eisiefuB.aobucmoDicumtempus 
Dobtfcum tum:ef toaoo ao eum cjmi 
mitit me. fljueref ia me ef non inue 
nief (8 : ef ttbt tum ego w nott po< 
feftisDeniie . ©itetmtf etgo iuoei: 
ao femetipfoB . »o bic if uiua e(l : 
quta no inuenfemus efi fjQunqwo 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 fTTTTTTjTTTTjf jferia.iii.poft3ubica. m olfperfionem gcttf imn tf urus eft 
ef oocfutus gentesf flmis cft bic fer; 
mo que oirf f :qucrcfis me et mtteiii; 
efis:ef DbffumegoDosno pofefiis 
Denftef 3!n noufflimo aute Diema* 
gnd ifeftiuifafis ttabat iefus : ef cla* 
mabaf otcens.^i quia fitf ( : tteniaf 
ao me ef bibaf . fflui cteDitin me:fi< 
cuf Diciffctfpfuta:flumtna oevette 
efus fluef aque tauc. (5oc autem Dt* 
pit Oe fpitff u : quem accepfutf cranf 
cteoenfes fn eum.offh c onfi.©cmme 

«mitrrf rrr et cnpe a iatn mtm (itlii fi me 
farpiopfetmiamtuam. (ufecrcfa. 

C^SsDnceoenobts offeoe'nofret. 
J»f t)ec r)offra fafufarfs i ttoft ro 
tum ffitf putgaf fo oeltcf OTumjt ftte 
pzopiciatiomaieftaffs.peromn. 

piefafio iautfaIUtem.goto.iDn3 Virf 
tufjanjpfeeflteicgloric. U&oflcoio. 
l^ \ actamefi tui qs otte parficipa 
•£■-' tiofalufarisiputificafionem 
nobfs ftibuaf :» meoeI3.pet0o.aiie 

poflcomit. Dicm^fitimtltatccapifatie* 
lJraoeo..§upetpopiiIum. ipjaffo. 
iA ~\ M fjs offe populo tuo faluf cirt 
^ftnltte t toipotte. Vt bonis ope 
ttbusinbetaoo:fuafemp meteatur 
piotecfione oefenoi • pet Dfim. 

:forjajli. a> miflam. _$ffiriimt. 
/a^^NjcKrtaonmtttilifcr arjeefcon 
Kr — -\ fiifetut coj f ufi et fuflinc tiiim. 
'V^^^lfjS-fcifa ilUtmiitaf io mea:ef (n 
lua mea .* r/ucm rtmrio f fitpe cf a ofitn, 
•Diemus.^IecfamusBe. JJS- 
]4T\ *®ttra ftbtcjsone ffnfaccepfa 

I I jeiunia:qnoset crpfattooojta 

( ftantaoigno8etIiciant:etao reme< 
Oia petoucant etetna.pct cxuBcone 

»t in Dic cincjj . JSco sanicliti jsplje'. jiiii. 

^\~~fi oiebj f Ilfs Congregaf i funf 
r^*-4abtIonif ao regem:ef ofyeifif ei. IPaDe nobfs Daniele qui bef oe > 
ftruitf : et Dtacbone iti( erfccif .aiio > 
quinintetffciemuste:etDom6 ftia, 
SDfoif eigo ter rp ittuetet in eum De 
r)emenfet:etneceu"i(a(e compulfus 
ttaoioif eis oanielem . ©m mtfetfif 
eum in lacum Icottum :t etaf tbi fejc 
oiebus • Potio in lacu eranf leones 
fepfe:ct oabanfuretsquodofe Duo 
coipcrta et ouc oues.ffif f unc non oa 
f a funt eisrtt oeuotatent Danielem 
Crat autem abacucb ptopbeta itt iit 
Dea.ef ipfe comaf pulmenfum :ef 
fnfrfueiatpanesfn alueofoAtf ibaf 
incampumtotfertet metTotibus. 
©iritq? angelus oomini ao abacuc 
$ et ptanotum quoo babes m babp» 
lonem oanieli :qui eft f n lacu leonit 
(Ef Dtrf f abacucb . ©omiiie babplc* 
nem non uioi : ef lacum ttefcto . &t 
apptebenoif eum angelus Dottiiitf 
in Berf ice cius : ct portauit eum ca« 
ptllocapttisfui.pofuitcfteum tnba 
bplonefupetlacuminimpefu fpiri 
f us fuf .0f clamauf f abacticb:Dices. 
S>anic( fetue oef : folle ptanof um 
quoo mfftf ffbf oeus . & M oanfef. 
Necoioatuses citimmcioncocus 
meus:et non oeteltquift i oiltgentes 
te-igutgeoqj oaniel comeDit. poz< 
to angelus ofiliieflf tttf f abacucl; co* 
f eftim t loco fuo . 'tDentf etgo ter Die 
feptima : t>( Itigcrcf oanfele.0t »e<> 
nft ao lacu:et fnftofperff.fEf eae m 
nief feoens in meoio Icoitfi :ef ercla/ 
mauif tcr Doce magna oicens. ajia 
gnusesoomfneoeus oaraelfs. et 
evttarif eum oe (acu.JHos auf e qui 
pctoif ionis efus caufa fuerattt mfro 
mifft in lacitm : ef Deuoiafi funf fn 
momefo cota eo.Cunc ieT:af(.pa<i 
uean( oes f itbabffanfe s fn umticrfa 4fetia.rai.poa3uBtca terta oefi oanielfa qt tpfe eft Xibeta* 
tot et faluatoz facfetifl figna et miw 
bilta in celo t in t etta. «mf libetauit 
Danielem oe lacu leonfi^p.f ifcec 
m caufa^ea^Se ab bomme inlquo ef oo 
lofo etipeme Affimicte fucS fua ettetifa 
a tua ipfa meoeoujetuf ef aoouretunf in 
monte' fttfit f u6 . <IS? . teif etefut fme t? • 
J&ccunoumiobanem Mi. 

^XTIiUotempoieiHmbulabatte 
1 fueingalileam.nonenitole 

( baftniuoeamambuIate:quiaque< 
lebanfefiiuDeiinfetttcete.fEtatafit 
in pzorimo ofee feftufl f uoeo?:fceno 
pbegia.S>f;terunf ergo ao efi ftaftefl 
eiua. -Cratrff binc et Daoe in iuoeaj 
Vt et Difcfpuli fuiMDeanf opeta tua 
que facle . jQemo quippe in occulfo 
alfquio facif :ef querif ipeinpalam 
efle. SA (»ec facie : manifefta f efpfft 
munoo. jOeqj eni ftaf ree efue:creDe 
bant in efi.©irlt ergo ei s iefus. Cc" 
puomefi nonofi aouenif : tepue aiit 
Deftrumfemperett paraffi.jOopo* 
teft munDus ooiffe t>oe.S©e auf em 
ooif : quia ego f ettimonifi per&fbeo 
oe illo/qufa opeta eiue mala funf . 
©ob afteDife aD Die feftfi »unc : ego 
afif non afcenoo ao Dfe feftfi tttfi:qt 
fepuemefinunDOimpIeffieft.I5ec 
cum Dliiftef : ipfe manfif in galilea. 
$>f afif afcenoetfit ftatteeeiue:ffic 
ef ipfeafcenoif aooie feftfinonma 
nifefte feo quafi in occulf c^uDei et 
go quetebanf efi in Die fefto: et Dfce* 
bant.W eft iltef tet mutmut mul 
t ue etaf oe eo tn f utba.aDuiDam em 
Dfcebant qi bonue eft: alii auf e ofce* 
banf non.feo feDucff turbae. jOemo 
famepalam loquebatut oeilloipto 
pfcrntffHmiuDeomm.sffcE.ipc 
tent in te omnes qui nouctunt nomen t w umofiequonianon Beiclinquis quer&es 
tc.pfaliif e Dno qui babifaf in f>on quonia 
nontHoblifusoionempaupctis. £>ay. 

) - -r jDttiaefibi Domieoeferimue 

L limmoIanDae (m fempoiali 
noe contblaf ione letiftcenf : ttf pio< 
mlllacerfluBfpeiemuBeferna.pet 
Domfnfi. pttfatiq W fupia. Comttmo. 
KeOime meoeus iftael n oibus angutKi» 
meis. (_ jasfllSio. 

,f^S aquefumueomnipofenBDef 

Ly uertrfqueDiumafunfiugifei 

(erequenfeeiDoniemeteamui cele< 

flibue piopinquate. pet oominfi. 

2uepoflc6.2>ie , .0uiliate. Sugpopulfi. 

; < V 3 mbiB Dffe 9 9 Perfeueianf e; 
1 ha f tia polunfaf e famtilafum 

( Wln oiebue noftrifl/ef merifo et nu 
m«o populue f ibl f etuiens augea > 
tUl.petDO.(fjfetiajm.a5mt(ta.offttt 

"~W"^"T3betaf 01 meus oe genfibus ita 

j mnolsabinfuigetibjinmeci:' 

m ■^alt.ite me a Wio iniquo ctipief 

i meofie.Jo.!Muga^eonetatituoomea: 
ofis ftimamenttt meit ef tefugtu mcfi ct li 
bctafoi mcus.fl)ie'.jflecfa'. B& 
/^yancfificafo boc ieiunfo Deus 
C^) t uomm coioa fiDelium mife > 
ratoi illuftra : ef quibue oeuof ionfs 
pteftasaffecfunrpiebe fupplicanif 
bus piumbenignusauDttum.pet 

OOmmfi.CWoiie W in Oie cinetfi. 
: aatioltbiileuiticf. (T&. 

—TTi Dtebufl illifl: locutue eff DO 
J^minueao mopfem Dicena. 

ftoqueteaD Dtrfuetfum cetum filto 
rum ifrael:ef oicet ao eoe. £go Dfia 
Deue Detter . jQon facief ia furtum: 
non mentiemini. nec Deciptcf Bnuf 
quifqj ptotimfi fuum jOon peituta 
bia i note meo : nec polluee nomen 
oeitofegoone.jOonfacfeflcalfina 
#etia.iiii.poft3uDica. pzorcimo fuomec t>i opp2imes eum 
jQomotabifutopue mettenariitut 
apuo tettfqj mane.jlJon maleDfcea 
furDo:necco2a"ceco ponea offenDfcu 
fum.^eo timebioDftm Deu ftium: 
q: ego ftt Dtte.jtloit facies qti tniqutt 
eft:nec tnfuft e iuDicabie. jQon cotifp 
Derea perfona pauperiemec bonotef 
"onltupofcfie. jttftc iuDtca^rtmo 
fuo. J0o erie crfminaf ot:t fufutro in 
popuIte.jQonftabiscofra fangufne 
pzonmi tui:ego Dfis. jQo ooerisfra» 
trent tuft:iu cozdc tuo .©eD publicc 
atgue efime babeae fup fllo peccaf Q 
jQSqueteet)Ifione:necmemoz etfa 
fniutie cftiiu t tio? £>f ff gce amfcum 
tuum:ffctif fefpftim.tEgo oomfnue 
legee meae cufloDif e.fEgo eni fum: 
Bfie Deue ttcftet. «••>?. ercaltabo te tific 
quoniii (ufcepifli mcmrc ijetectafli inimi 
coomcoofurjmr.ai.-DficDruo rornocla* 
niaui ao f r rf fanatti me • Bfie abfltaj-ltti 
ali infetifi anima mcam:f atnafh mc a tic 
(tcnocntmpnlacu.OE.norritt.Jaact 1 
H)encceflitafib|.?e t ftria.iiii.p'' 3n«o' 

, cauiMn&ecfiDumioljannem. v- 

"• jtMlofempozeifacfafufenv 
JL-tenta fn bfetofolitttif :t hpems 

| etatfEtambuIabaffefusinfempfo 
in potticu f alomonis. £i tcuDcoetft t 
ago efi iuDei.et Dicebant ei. ffluouf ' 
C[5 atam nofhS tollief @i < u ee cbii 
litts.OK nobis palS IRefponoit efe fe 
f tia. loqtioz vobfe : et non cteoitfs. 
•©peraqueego tacfofnnote paftis 
met: bec teftimoniB perbibef oe me 
#cDt>oe noncteoifie-.qznoneftie 
ejc oulbue mete . juee tnce t)ocem 
mcam auoiunf :t ego cognofco eae 
ef fequftf ur me. (Et ego tntam efet* 
nam do efs;et non pctibunf fn efct < 
tutm.itiotirapicf eae qufftjoetna nu mea patet meus quoD Deoff mi 
cbi:maius o ibtte £ . tEf nemo pof efl 
tapete De manu paf tte mei • tEgo ef 
patettmftfutnus, ©uftuletiitfapf 
oee fuoei:t>f lapfDatcnt ed.Wefpom 
Dif eis icfiia.ayulf a bona opeta ofte 
Di tiobis cr patre meo:pzopfet qS eo 
tQ opus me lapiDatfe f Kcfpoocrfif 
ei iiiDci. 25e bono opete non lapioa» 
mus te:feo oe blafpbemia. et qz fu 
t)5 cfi fts:facis teipffi oeit KefponDit 
eisieius. jBone fctipf fl eft in lege t)e 
ftra.quia ego oin Dif eftf sf ©t illoe 
Dicif DeoeaD quosfetmo Detfacfus 
eft/ef non pof efifolui fcrfptura.-que 
pafetfanctfficauif cf mi(itinmtitt< 
oum. tioe Dicff is qt blafpbcmas/ qz 
Di-ciffiliusDeifiif#inonfacioope 
rapafrismef :uolffccrcDcrc mfcbt. 
#t aftf facio / et ff micbi non tiufffs 
cteDete:opetfb; cteoif e t)t coguofcr 
tie et cteDatte: qnfa i me eft paf et ef 
cgompatic. sfjf . fEtipemeDeiimiciii 
mrio Bruo meus et ab mfurgecibuo in me 
y IibeiameDcmine. fj^ecicfa 
L-M jOnue nobfe miferfcozsoeue : 
\— ■*( boftias pfacatiofs et lauois 
finceto (ibi oeferam 9 obfequio.pet 
Domintt tto.pic fatio. -Qitt falutem . 
j£6ic lau.ibo inf et iimorf (ro ma-me me 
«o et citcunoabo alf ate f uii Domine M ait 
tnam uorcm lauoio furrtniarrtmlmi'- 
uctfa mitabilia fiia^f ' poflcoio. 

Qi jEIeftie DonibnDicf foe pcepfa: 
. fupplfcesfeDeueope Depteca^ 
nnii:Df bocioenobfsct (actamenfi 
caufa fff et falutfs . pet Dftm. atie 
tloflc6mu,S)!em , , flumiliatc capifa W 
, fiiabeo, iupn popiilum . suiifio, 
^T\ ©eftofuppIicafion%noffii8 
V_jLomnf potes Deus,*ef qtiili; fiDit 
oucfam fpetanoe pfefaffe fuDulges: 
giif tferia.b.poft3uDica confuefemieftibue benfgmtsefte/ 

ODO.(Tlffetia.tf.ffi>mcuim. 
niiiqttefectfltnobis Domine 
Deto iuDicio feeitti. quia pec* 
iiinnio tibi : et manoatio f ttifl 
n5obcotmmii8.fc5O(t0loti5 nominituo 
et i ac tiobtfcii fecfiDum multif uDine' mifc 
ucoiOie fue.ps.Ct)agnus otts et lauoabi* 
lis nimis : in ciuitaf e Dei ttoflri in monf e 
fcfoeius.fl5ta. SDicmus.JF Iertamus.JI>? 
iY^\tRefta qs ompe oeus :tot Dlgnt 
'Kjtas gDif f onfe bumane pei im< 
' mooetafiam fauciata : meDicinalis 
patfimonie ftuoio lefoimetiir. pct 

Domfmim.CScmoitaDfmDic cinctnm 
Jectio Dantelis piopbetc. iii. 

Hnffi &if*us illio : ®imit oaniel 
JLjfcetts. J&tte Deua ne Defpictas 
populum f uQ : neqj aufetas mfam 
f uS a iiobia.jjptcialHabS Dilectum 
f uft:ef pfaac fetufi f uum i f ftael fan 
cfumfuu:quibus loctifusespeife* 
mcfipfumoiceatpmtiltiplicates fe 
men co 5 ficuf fiellas celi et ficut ate 
nam qtic cft iit fiff ote maris . sDttia 
Dtte tmittuf f fumus plufc? oee gctt* 
f es .* fumusqj btimf f ce in tmiuctfa 
fettaboDicpzopfetpeccafa noftta:i 
non eft i fempote boc piinceps 1 pto 
pbeta.et Dti t neqj olocauftum ncqj 
facrificfum.tteq$oblatlo.neqjmce> 
fttm.ncq; locuo primifiarujtoiam 
fe:otpoffimusinuenite miam:feo 
f n aia conf tffa et fpft bumiltf atis fu 
fcfpiamut. ©fcuf itt olocauff ii arie; 
fumeftbautottt:etftcuf m milibus 
agnoMmpingu(um:ficffaffacrifi* 
eiumnofttumfttgfpecftifuo boDte 
W placeaf fibi. qm ttott eft cottfufio 
confioenfibusin fe. &t nunc fequi* 
mui infofo cozoeef fimemustecf 
quetfmus tacfe fuam : ne coftinoas nos:feo fac nobifcum f ujtf a manfi» 
etiiDiitefiiameffecfiDtimmtiltifui 
Dinem mie fue. e t etue nos in mt* 
tabilibus tuts. t oa glo.nam noi (uo 
DBe.ffif confunoantui oes qui oftcti 
DunffetufsfuismalaconfutiDSfut 
in omnipofenfia et tobtu eos? confe 
tafut. & fciant quia tu es Dns Deus 
folus ef gloriofua fupet omnem fet 
tamiDne oeus ttofter. jefp . %m t 
"wfjiao et iftoife in af tia eius. aooiaf c 00 
minum in aula fancf a eius.% Keuclauit 
Dominus conocnfa.et in t emplo cius ofs 
DicenfgIoaam.c5?.teitctcf.finetiactu. 
Jiecunoum iobannem. Dii. 
Hp~ JO illo fempo-e:Cum auDiftet 
J- quiDamDefutbafeimonesie< 
• fu:Dicebanf.f5iceftt»eieptopbeta. 
aiii oicebant. ptc eft cbtiftus. mi> 
Dam autem Dicebant jBunquf d rps 
agalileaDeniffjOonne fctipfuraof 
ttt:nt er femine DatiiD ■ ef De bctWee 
taftelloDbieraf DauiDjcpabenit? 
S>iiTenf io itaq; facfa 1 in futbatpio 
pf et eum. ouf DS aufem et ipfio bo< 
febanf apptebeoctc eum : feo nemo 
mtfif iu illu manus . jDeneia f etgo 
miniftti ao poff fices ef pbaiifeos:et 
Ditetunt eis illi.ffluate non aoourf 1 
ftis eum f RefpottDetunf mintftti . 
jijuncf ficIocufufeftbomo:ficufbit 
loquitut. «cfpSDemnt ecgo eis pba 
tifei. jl)unquiDef vosfeDucff ettie? 
jQunquio aliquis erjptlncfpfbue cce 
Dioif in eum.auf er pbari feisf ©eo 
turba bec que non ttouit Iegem-.ma 
leoicfifunf. iz5iiif nicbooemus ao 
eosillequitienciaf aoieftim nocfe 
quf »nus etat et tpftB. jBunquio lct 
nofica iuoicat bominc:nifi aiiDietif 
abfpfopzius etcognotierif quiofa- 
(iaf f. KefpottDetunfef Diretunfei. jfeiia/bi.pofOttDtet. j8unquto ifu galile'' cs f ©ctutate 
fcripf utas:ef ttioe qt ptopbeta a gaf 
lileano futgtf .0f leuetfi fuf : Dnuf» 
quifq$utDomttfuam. £r>ff?-Supct 

tiiiminii babilois illic fcDim'' i f [eiitmns 
Dfitecc«Datemucfuifj>on. J>catt.ta. 
)/f\ dDmine oeus noftet qui In bis 
AJ pof f cteafutio quas ao fragf li 
' t.ttia noff te fubfioiu conoioifti : tuo 
quoqj twi muneta tuffifft DicSoa co 
ftifui.f ti bue cjs:t)f ef Dif e nobfa p te> 
fenf fs autilut : ef efemifaf is cff iciilf 
factamenfum.petDttm.icomunto 
ciJciuctttoDctbiftiiCcmotito Domine:(n 
quo imclji fpem DeDitti. Ijcc me confolaf a 
eflinbumilifafemea. {? poflcoio. 
/"\ ©od me fupfimus &fie : mite- 
^(-Jcapiamus.ef De munete tem 
poiaiuuat nobis lemeoiu fempi f a< 

num.pet Dfim.ZUic poftcomu. sBze 1 . 
©umiltafecapita.^upctpopulum. . 
/^Nfto quefumue oftcppiciue ple 
V~)bi f ue. Df que tibi non placenf 
terpitens:tuotumpofiU6tepIeafut 
DefecfafionibusmanDafo?.petco. 

SanCfftx. omcmm. 

\ 3fftetemic!» oomie quoniam 
I f ribulcn- libera me ef etipc me. 
J^emanibusinimico? meozutn 
i etapttfcquenfibuomc oominemon con 
' tuiiDatquoniaminuocauife.ps.3nfe 
soinine Ipetaui no confunDat in etetnit: 
in iuflicia fua Iibeta mc.rtjifctcte . fflic 1 . 

Gytecfamuose. (j~i)zatio. 
sDzDibus nofttts cjs Dfte gfam 
tuS benignus tttfiioc: t> t pcta noftta 
caftigatione Doltmf atfa cobibenfes 
tpalitetpofi'» macetemut:f fupplff 
cifs Depufemut etctnis. pa S- aieo. 

tt in Dte cine?. Ico ljictcmie jjpltf.jljii. 

Hr UDfebjflIts.©i)(it!)ieteniia3 
,-*— j©tie oes qui te oeref tnquunt: confunoent ui , J&eceDef es a f e fn f a ■ 
iafctibenfut:quonfam oeteitrwe 
itmtDenam aquatitmutuenfium 
Domtnu. e?ana me oomine et faua 
bo i:faluum me fac 1 faluus eto quo 
niam laus mea f u ee ,0cce fpi oicut 
ao me:t)bt eftvetbum oomf ni? toe 
niaf. 0tegononfumfutbafus:te 
paftotem fequens/ef Dfem bominif 
non ocfpDcratii.ttt fcta.QnoD egtef* 
fum eft oe labif s meis.tectum in c5 , 
fpjctttf tio fuif, |!oii ffstnicbi fufot 
m fDfniifpes mea f u.in Dfe affiicffo* 
ttf 3. £oiifuiiD.Tf ur quf me peifequit 
ftit:» non confmiDai ego . paueanf 
f I!i:ef non paueam ego . j ttoitc futj 
eos Diem affIfctfonis:et ouplict ccti^ 
f tifionecontete eos: Domine oc no 

ftCT.Or.pariftrciormcbdritiiimirljiiii 
imici mci: t in ita molcfli etanf mtrlji, ■'8. 
WHi oomine Deuo ne fileas ne DifceDas 
ame.<5>;.nontcttctcfut.5Etactus.lDo« 
mine non Cccnoum. Uequitc in oie cinett 

TJ .S>K6Bumioljannem. rtr 
-*— j? f llo f empote : Collegerunf 

J pofiffcestpbatffef confiffumaDuet 
fusfefum:<Dfccb3f.£}tiiDfaciemus 
qutabicbomomutfaffgna facfff 
^iDimittimus eum fic:omnescte 
Dent iefi.et toeniettomaniufoiief 
noftttt locum ef genf e . Xmtto auf c 
er fpfie cappbas noie cum eiTct potf 
fet annf ftlfus:&ixff efs £>os nefcffts 
quicf nec cogifaf f s,quta crpeoitDo 
bts »f Dnue motiatut Ijomo pto po 
pulo : ef non f ofa gene peieat . iTjoc 
auf em a femef ipfo non Di jrtt :fco cS 
eiTef ponf ffejt anni illiue /ptopbefa' 
uf f : quia fefus mottf titus etaf p:o 
gettfecf non fanfum ptogenfe.feo 
uf ftuosDei quieranf oifpetfi a\w 
gtegaief in wmm,3b illo eigo Die: 
giiti ©abbafopoftJiiDtca. coBifauetunftottnfetficetent eum. 
3Iefus auf 6 iam non palam ambu< 
labaf apuo UiDeos-feo abif f in rcgfo 
nem iuvf a ocfettum fn ciuifate que 
Dfcitutefftem.ef (bi mozabafutcuj 
Offctpultsfufs. fflfftt.J&fiDtcfusesDfie 
oocc me iuflificiciones tuao ef no ftaoas 
ralitnianfibus me fupf tfaia ef tcfpoDcbo 
expiobianf ibus micbi iicrbum. Scctf f a. 

|A Kettattobismtfeifcozs oeue: 

'K_f DtDignetuiafetufte fempet 

'alfatibua meteamut : ef eop peipe* 

tuapatticipatione falttati. pctoo. 

£mo.Jle traoiDetis me Dfic in aiao pf tff 
"qucitf 16 me.qt infuttrctctfit in me f effes 
infqut t mctif a efl iiquif as fibi- poflroio . 
l~^l ©rnpff factfficii oomittepetv 
yZ^> pefuattoafuiffonon Deteiiti< 
quafonotfafempetanobiscuncfa 
oepellaf.pef ofirn. Jllie poflcomu. 
©mnus. gumlliaf e. S>upn populum. 
/~SMDnceoe quefumus omnipo* 
VJ fenaoeua.W qut ptotecfionie 
tuegiatiamquerim^Iibetatf ama 
lie omtitb; fecuta tibf menfe fetufa* 
mus.petOO. Jmbbafo.fflfficutm. 
~boica me orus ef Difccrne cau< 
fam meam De genfe non flcfa. 
j<b bomine iniquo et Dolofo eri< 
pc me. quia fu es oruo mruo ef fotfit uDO 
mta. ps . Smitf e Iuccm tuam f f Drritaf l 
fuam ! ipfa me oc oumunt et aoDurctiif 
in montem fantf um f uum et in tabetna 
cula f ua. jfuDira.lij>tie. tofio fcobifcum. 
ffliemus.flccfamiia. (Jffltafio. 
i l^^vKoffcfat quefumus Dfte plebs 
^^/ffbtDicafapfe oeuofionisaffe 
cfti . ttttactis acfionibus etuoita: 
quanfomaieftafifnefif gtatfot:fS< 
to Donispoffoiibus augeaf ut. pet 

Domfltinti.cnrmoiia Mintfc cinetum 
Jecf io Ijif rrmir ptopbrfr. jftffi. 
Xfi oiebua f Ilfs . S>iretuf f tnpii 
fuoetao inniccm.JDcnifecogf 

/ femusconftaiuftumcogffafionee. 
jDott eni pettbif ler a facetoofe : ne< 
q? confilfum a fapfenfe/neq? fetmo 
a ptopbef a. ©enif e ef petcuf iamus 
eum Iingua:ef non af tenoamus ao 
wtiuetfoa fetmoneaefus . aftcnoe 
oomitteaome:ef auoiwces aouet 
fatiozum meoium.jOunquio t eoof 
tut pzo bono malum quia foocttmf 
foueS anfme meef IRecozoate q> fte» 
f etf m in conf pertu f uo . Ut loquetet 
pto els bonum : et auetf ete moigtia 
tionem fuam ab ef s . ptopf etea oa 
filfos eomtn f n famem : t oeouc em 
i» manu glaoff . tfiSf tvotes eozum 
abfq? libetis et Dioue:ef ttitl eatum 
intetff cfanfut motf e . 3luuenes eo? 
confoofantut glaoto in pzelio:aiiDi. 
afut clantoz oeoomfb? eotum . ao- 
ouceaentm fupeteoe laftoiicmic 
pente : quia foDcmnt foueam vt ca< 
petent me.et laqneoa abfconoemwf 
peoib; meia.<cru afif ottefcieoitme 
cofilffieoz;aouetftf me fnmottcm. 
j5e,ppfcfeifa fnfquifaff eo?:ef pcf ffi 
eo? a facie fua no oeleafut. tfiSf co» 
tuenf ea fn cofpecf u f w : fn f pe futo 
tfsf ufcotie oeuenoftet.^rj. etift 
mcDeinimicis mcisDtie.Doceme facetc 
tioliinfafl tua.ft.liberatM mcus DfieDe 
BCiifibjiracfiois:abiiifurBffibj mmccf 
alfabio mc.a Dito iniquo ctipico inc .«&'£ 

. teite.fmcftacttt. (TScSmioftancm.tii.' 
■"Dillofempote^itit ietueof 

_JLjcipuIi6fuie:ettutbia iuoeo* 
mm .amen amcn oico Dobfa : nifi 
manoucauefitis catnem filif bomf* 
nfaetbibetifieeiuafangufnem :nS 
liabebitfe Wf am in twbie. mi mS 
oucaf meam catnem t bibif meum 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 ©ttfcainramffpatmatfl. rattguine:babef »K3 efettta.0t ego 
tetttfctf abo e8:itt ttouilumo nie.Ca 
to eni meapete eft tibtie:et fanguf e 
meua Dete eft potus. SDut maoucaf 
mea" came ef btbif mefl fanguine : t 
titemaneeefegoinillo.^ifutmf; 
fit me Dittea patet: et cgo Dtuo p:o< 
pfet pattt0t qui manoucat me: ip 
fe Dittef ptopfet me-Oic ett panis :q 
De celo Defcenoif . jQon ficuf manou 
cauettif pafteeDetttf ma"na:et mot 
f iii funf .ffiui manoucat bunc pane: 
Dluet iu etemO. (J)ec Dlrif m fpnago 
ga:oocens in cap&atttaO . SBJtilf i tv 
go auoiettfes ex olfcipuff a ef ua: sfre 
tunf. ©uwaettbfcfetmo. 0f quie 
potelt eO auoite f #ciens aOf iefus 
apuDfemefipfflqt murmutatef Be 
!»oc Difcipuli eius: Birif eia.f$oc Doa 
fcanoataat . S>\ etgo DiBetif is fflfu 
boie afcenoentt Dbt etat ptfuBtfpfla 
eft quf Diulficaf .cato nott ptoDeft qc 
$ <Detba que ego locutue tfl Dobfe: 
fpfls et ttif a funf @eo funf qufoam 
ejc Dobfe: quf non cteounf. ^clebaf 
enf ab iuitio fefus quf effcnf cteoett ■> 
f ea:cf qufe f taoif ume effef eO. 0f Of 
cebaf .ptopfetea ofrf Do6; qt nemo 
pof eft Denfte ao memifi fuetif et Da 
f um a paf te meo.0); boc etgo mttl> 
f f offctpuio? efus abietunt tef to : ef 
fam non cfl illo ambuIabant.S>irif 
etgo iefue ao ouooecim. jOunquiD i 
Doe »uff ieabitef KefponDit etgo ef 
fpmo pef tue.©tte:ao que ibimuef 
S)etba Dite ef eme babea:ef noe aei 
Bimue ef cognouimua qt tu es cbtf * 
fhiefilfueDei.KefponDft eisfefus. 
J5onne ego Doe duodcci efcgi t Dn' 
ejc Boble Dpabofue ettf ©icebaf eni 
9e tttba tt> motte fcattof be.0fc enim 
etaf ftaoif nms eO : cfl effef rnuta e>; DUODecim ©ff? .UecoiOatc g> ffrtcrim i 
confpecfu f uoDt loqueiet pio eio bonum. 
ef auecfete' moignafione tua ab rta 3>ec? 

^TTTiuntf ie noe cje Dne teatibue ef 
tzjkpetfculf e ptopfciaf ue abfolue. 

J quos fanti mpftetfi f tibuis effe efot 
tca.pet Uo.fTMo.ft t rfioiijctis me ofie 
in aias perfequenfifi mc.qi infuttetetunf 
tn mc teffes iniqui t mentita efl intqtas fi 

1/^YJIuinifatiattmune bi-poffco 
A^ttslatgifafeciBDneDe' noftet 
Dtbuiuefemp parficipationeDtua 
mue.p.aiiejjoflc6.ffiiie 1 0ui(i.5)ugpo. 

^/■^T-jDeaf ut cjB oneBerf era f ua po 

' CJwtlflfuflDeptecanfe.efputfff! 
caf B Bignattf et emoiaf :t)f confolaff 
oneptefettti fotteafui:et aDfututa 
bona ptoficfaf . pet DominO nofttfl 
(Tfcftica in tamifpflimarit. bfioiraf ut cf 
afpergafur aqiia M confiiefu efl. toeinoe 
caf pioretfio ao alface tibi funf cami fpene 
oicenoi cantanoo.S^jhf e fet oico folenl 
tatta pafcbe ))cntt tms in ciuitatc t)ieiuf»< 
lem ct occuiietunt cipuctt.ef inmantbuo 
poitalianf lamoBpalmatu ctdamatiant 
tiocc magna BMfcB ofanna fn ctcclfio. a» 
%nt c fet oiee pafliois Denit ofic iefuo in ti 
uifafe bieiufalctt occutieratci pucriett 
mantbuo poifabat tamos palmaifi ef cla/ 
mabanttiocemacmaoicentce. ofannafn 
etcelfto benebicfuo qui tieniftt in miiltifit 
Bmc mie fue ofanna in ctcclfis-^lDiafio 

VljTEtionea nofttas cis Dtieafpitfi 
tioo pteueni et aDiuuattBo pzo < 
feqttete:Dfcunc(atioltta opetatio/ 
et a te fempet fncipiaf /t pet te cepfa 
fttttaftltp. poflea fuboyaconus teue-' 
flitusfunicainpulpifo lcpt m iiiooii k< 
ctioniojflcctioifajiepiopbefc l)ii 

) -C=r 0c Dicif oneBeus . ©icifeftlie 

Jl^ Lfpon.0cce faluafot fuHeDentf 
/ {ccemetceseiuacfleo.ffiuiaeltifte ©nicainramifpal. qttf txnff oecDom fittcfio Defttbtts 
De boftaf Jfte fozmotiiB i ftola fua 
gtaDietteinmulfifuoine fotfituoie 
ftie- cgo qui Ioqitoz iufttcia : ef p20/ 
pugnafot fit ao (1iItwnDti.fflit.1rc et 
go ttiteit eft inoumentit f tm ct vc ■■ 
ftimeta f ua ficuf calcanfiftm f ofctt; 
lartf ^otculat calcaut foluett oe ge 
fibua non ett tni mecit. Calcaui eoa 
itt futoze tneo : i concttlcaui eoe i ita 
mea . (Et afpetfue eft fangttie eout; 
fttpei t>e!limet!ta mca:et oia fnom 
menfa mea innufnaui. S&ieaenim 
Mf ionis i cotoe meo: annue tef tibu 
tiouie mee benif .£ itcunfpcri:ef no 
etaf aurUiafot.cjfiuf/et non ftiff qut 
aofuuatef .&. faluauit micbf btacbi 
um mcfi:ef inoignaf io mcaipfa au 
riliata eft miibi SpiferafionB otti te 
rotoaboz.-lauoc otii fupet otbue que 
reoDioff micbf:DBeoeuenofter. h. 

Ctrtunr>rt>cr ftt mr Diri mecacr o fmc raiK 
fa ftageUu rcciocrunt mc. 5>eo fu 66e oei' 
fcnfoi toinoira nu%$\ ffluonia cribulafio 
piorima rff rf non cfl rmi aoiuuef. 5> j fu. 
Beinoe oyaron 1 m oalmaf tca lcgat i pt:I< 
pifocuangcIiti.^rSicrimmatbEu. r;rf. 
[ i!fI(of£pote:£Gatp!optquaf 
JLjef fefue bietoiblimisetttenif 
f ef betbpbage ao monf e oliuef i: tuc 
mifif ouoe Dtfcipulos fuoeDiceeefa 
Jt e in caftcllft quoo conf ta ttoa cft . 
e( ftatf m inuenief te afhta alligaf 3/ 
ef pullu cu ea. ©oluif e : ef aooucffe 
micbt. & (i quf e Dobie aliattio Dire 
tif :oicfte qi oite bieopue babct.ef c9 
feftim of miff ef eoe.lDoc auf f ofum 
faccu eft : ttf aoiptetetut oiiod DictQ 
eft pet ptopbefS Dicenfe. ©icife filie 
ffon. fEcce w fuuetteiif f (fbi maTue 
fnetfeoene fupet afina/ef pulitt fili« 
u m fubfugalie.0im(eeaftf oifcipu/ li : tecetnnf ficuf ptecepif iilis icfiio. 
tet aDDutetunf autnl et pnllit et im 
pofuetuttffupet eoeDeftfmefafua 
et eu oefupet (eoere fecerunf . piitti/ 
ma aitt ttirtaittaueruiif tteftimett 
f a fua t tia, aiii aftf ceoebSt tamoa 
oe atbotibue:et ftetnebanf in Wa. 
'Citfbe atttquepteceDebanf etqiie 
fequebantut : clamabant oicenfee . 
SDfanna filio oauio: beneoicf ue quf 
Detiif:innomincDomittt. Sequit 

furbfiDirfioraittourm. Otafio. 

\4 ~\0usquioiipeifacongiegas/i 
k^ "congtegata confetuae. qui po 
\ puiieobuiStefu raittoepo:fatiftbu( 
bnicDttifii.bctic s Diccfiaiii bosta 
moe palmatii. ttel aliarii a tbotttm 
quoB fiiifamiiliao glotiajnotefui 
fioelif er fufcipiunf. t>( in quocitnq; 
loco fuetint inftoDucti: f ua bttoirfio 
fubfequafut.ef oi aouerfa Dalituofe 
ne fugat a/ oerf cra f ua ,pf egaf qnos 
teoemif . per eunoe Dtim ttoli tum 
ief ftctnifttt f iliit tuii . qui (ecft t>tui( t 
tegnat iitDnifafe fpfilTancti Dcue. 
.Srqutf uyti ranfu p icfafionia. 
amen.©net)obi(cum. ffif cum (pf 3*= * m -«- ti(ufuo.©ut(umcojoa.i5abemiis aDDBm.<0raf(aa agamtteOfioDco noftto.S>ipumtfuftumeft.^ere MicatntamifpatmatiL gfgttumcCfuOumea eqnfietfalU/ 

• ■ ■■■■■■•■■■ 
*■ ■ ■ 

fate.jCoefibifempeieffcMqjgratf/ neecntf eoe latutffunttbeneoftMo; 
!..-... ..■ . ."■ 

ntetueoonoteplean(ur.£oweoeet aea8ere.ofiefancfepa(etompee(et goUtOtwf betoeomm puetf otana fcpD ■ • ■ ■ ■ neoeue. fufueftiiueptofalufebuo manf cjenetfeoe teto oeftenoltao !•■ * * ■ • & nonie fue/ bietolbttmam i afino vt nfte/efaturbfateicappellatfatlauo 

{., ■ •■„•■•■.„. 

oaif»oluff.aucjefioemtafefpeian 
< » 

5 u U ■ ■ ■ ■ « • . • 

flumtutppttcumpzecee clementet 
eitauof .©eniaf quefumue ofiefu* pnnoemtCetfcotofafuaef&ospafc 

£j Hm-»t< £ * ■ 

matum cefetatum »e ftonoium ta mosbene Dfceteoicjnare.l)fom< (neicelftflcfamateeefoem filtofuo 
•■■■■■ ■ . • ■ • ■ 

ofio noffro cum ramffpalmaram 

j . - ■ ■ ■'■■ ■ ' 

o ■ ■ • ■ 

dccuttetun(:((a noe ftonoiumta* 
* ■ ■ ■ ■ ■ ••«••■ 

moetjeflanfeecumbonfeoperlbua 
{■■■■■.. - - , ■ (■■■*■■•.• ■■■ 
uenfamue aocjauolfi rempffetnfi. 

?■•«■ ■■■,■-. 

peteunoem cbJitfuotimitoitrum 
&tuc tooo tamos afggat. et poftca 01.05. 
u^SeuequipetoIiue ramfi pace 
fn (ettie teooifam nficfati iuf< 
ftftf .prefia tje: »( boe tamoe palma 
tum »e! aliatum atbotum celefii 
beneoicf fone fancfl •bJicee . vt cunt 
c(ie populfe creoenffbue/ptoficant 
ao falufem. pet dutfium 

fjic Diftiitjuafut tami cafoie incipintf ca. 
/Oueribebeo? tollcntco tamoool/uaiil 
oimiaueiunf BSodamanto efMcenfeo. 

ofanauictcflfio.aiKil- ©tiicatttramiittai. ntfiimcnfa ptoffctnebSf inDiaef clama* 
bSf oiccnfco. ofnn.1 filio DauiD bcneDicfus 
qiiiDmifiniioirDfii. 210 pioccf. mifTc 14 
ifl auoifftf . ]6\ Et m apptopinquaftef. 
.§equifui.5f3tafie8fjotciufentifeiSo 
bis quoD ef in t biiflo icfu. poff icipiaf ca» 
toi De frquf frbiio an.S. ( PjEfi aiiDiffet po 
pitlus qi benif iefuo bietofolimam.ateepe 
tfif tamofpalniatti ef ctimuit n obiua.ef 
clamabSt pueti Dicenfes.bic efl qui Dcntii 
tus etat pio falute populi liir cfl faluo nia 
et teoepf io ifrarl. rjf uc efl itfe cui tbioni et 
Dfiationto occuttfif noli timttt filfa fron. 
ette rct tuus Denit fcoetis fupet puilfi aft 
ncficiiCfcriptfierr.falurrrtfabiicatoimii 
Di qui Dtmffi teoimete nos.aifl_\ oc enirti 
fcnttie in "uobis qtj ef in cbiuto iclii cii an 
gclio et puctio ttDeics imieniafut f rifipba 
toii ntoitio clamaf es ofana in cxrclfia . a. 
/f>ima afif ajimop accefTctunf Difcipuli 
ao icffi Diccnto . Dbi Dis patenms fibi co< 
meoete pafcbaf ef icfus ait illio.if c in ciui 
tatl ao qucnba tt Dicife ti. magtflct Dicit. 
tepuomefipiopcefiapuD tefaciopafcba 
cfi Difcipulis meio.ef fecetiif Difcipuli ficuf 
pietepetat eio Dfio ef parauetfif paftba.a. 
_Q'fi appiopinquatef Dtis bietofolima mi 
fif Duoo cr Difcipulis fuis Dicens.ife in ca* 
fiellfi quoD efi cotta Dos ef inueniefis pul 
Ifi afmc alligatfi fttp quc" nullus hoim Iv 
Dif f olutf c ct aooucite mithi. fi quis Dos in 
fcirogauerit Dicife opus eff Diu.S.p olue 
f es aDDutcmnt aD ieffi et ipofuetfif illi De 
fiimenfa cf fcDif fng cfi.alu etpciiDcbant 
Deftimeca fua in Dia alii tamos De arboii 
bus fietnebaf ef qui fcquebaf ut rlamabiif 
ofSiiabencoicfuoqui Dcnifinnoic Dititf 
beneDitffiiegnupatiis nofiriDauioofan 
nainejrcelfis.imfetete norttifili oauiD. 
£fi ao lotu tonfutfii piotef.fmenerif t ibi 
fetmoaopopulfiipiimiofatf 1 fucrif Dna 
oaro tferifiaoanfe feieftfiDbt tcpomfut coipus Diii cSf e(. £11 tep benit mafuefus 
f ibi fpon ftliii 111 r liica bumilis : febes fup 
aialia Dt Dciitut ii iam pieoirif tettio pio 
pbcfica. SatctDos t qui cfi co funf ftnio 
gfiiibjtantcf.an.^alutqiicicfuiiifcffii 
futpltbspuetoi; :obuiatum palmisfibi 
clamSt Dctba faluf lojfc piimt fiicfqiti 
Dc eDomDcmf itinctis bofta licfirbj in ilol 
la fua foimofus BtADieobirtutib^.non m 
tqiiio bcllicofis ncc in alf is futtibus.Sn 
cetrj.iialue lur mfiDi tejc icgfi glia celi: 
cui manef impetiu laus et Decus bic ef fn 
euum. Jf em pit.gtc efi iilc qui Dt agnus 
infons moiti f taoif ut moio moitis ifcriu. 
moifuomoitt DonaobiiictcW quonbam 
beafilafesjanifettif ^pbefice. JiatctS. 
.Sialuenoflfafalustpajrbeta tccctnpfio 
bitftblf 10 qui moitts pio nobis iuta fulii 
t(tt.0istatafisfatci.tfuiDicStflcjioBt. 
£>igmig es Dfic oe 1 nottet .aiia pats Ditaf 
accif>e gliam t honoiJ of anna fifioDaui» 
3te facet.t fui teif eiJf . Mgn 1 es Dfic De 1 
iiolrrr.ZUia pato:accifje glimn 1 bonoif. 
3femb5can.fequenfe'cafcntc6(imilifft 
Sfatta ftlio DauiD:bfiDit f us qui ticmt in 
noic ofii rcjc iftael ofanna ia ejttci(is.l5i8 
finitts teDeaf pioc.cafoic icipiffc bat an. 
jCcpetfif ocotitrbc.im.fritoicftio. xCunt 
bocR.Cii auDiflcf futba.cfi betfu.iCuni 
aufcfjiienctit jitt ftto aii poifS ciuifnfis: 
puctiBejnt 1 cantct bos fequSteslctfus. 

ylbitalauset tjonoi ftbi ftf te^pc 
teDepfoicui piictileDec 1 piompfif 
piii. SatetDooflcxis gcmbj tcpc 
tnt.O loiia laus t bonoi fibi fit rcx cbiifte 
r cocptoi. £-t cboius Ducat ao f me" . 3!fcin 
pueti.(6.3lftael eo tn tej: oauiois ef intlif 
f a pioleomoir qut i ofii tet bfiDicfc Dcnis. 
-Saccttj et clctus.dia lauc. tf fupia. 
Jfcpucii.S.£tt 1 incjtteIfiofelauOnftc 
Iif 113 ois:cf moifalis bo cf cficfa ctcafa fi 
mttI.£hoi 1 ljffiipia.3Kpueti.*.pIebs ©nicamramifpalmatu. kebita tibi tura paltnifl obuia wnif , cum 
piac toofo t)j>mms au'um , ecce f ibi. 1 EOl , • 
S.iglia laus. Jiaceioos ppfl bec incipiaf 
m. Jn noie iefu oifit gcnu flectaf w ttlt 
flium feitefltifi t fnfetno? :ef oio Ungua 
c5fjf eatut :gt Bfis iefus tpo in glia efl oei 
paftio.1Eunxinftifj!lBjExcJain_cm«nie 
ceDSf e cantaBo.R.3!ngteoiete Bfio in fan 
ttamciuitafeibebieo? pueti tcfuttcrtio» 
ncm Dife jjnunciateoEu tamio palmao 
ofana clamabSC in ei:celfto.tf .C8 auBif* 
fef populuo qi tienit itfuo bietofolimam: 
etietut obuia ei.Cu.f inito ».anft ttuct 
fiKum Bifcootjtfi gcnibj flejcte in ccclia fa 
eetBoecicef.auetci noflei.Cboi^Btm 
tefpoDtat.Jfifaceig.auetei.Cbo^iBe' 
tefponoeaf.Jf? facceoos.aut tcx noflct. 
Cljoi'' 'Be tefpooeaf ef goucat as fmUtf 
SuecetnoftotiUDauioieOcptoiniuiiDi 
qul piopbete pieBttetfit Caluatoi l Bomut 
iftacl effrtentiitfi.te cni ao falutate W 
cfimi pafet mifif in munofi. qutl ejcpecf a 
banf o5s fancti ab oiigine mfioi . et nunc 
ofanna filio BauiB.bfiBictus qui toenit in 
noie sfii ofSna in e]tcelfis.a8 ictoif fi tbo 
ti.an.pitncipefifaccf8officoulififccetfif 
M tefum occioettnf .Bictbanf afif non in 
ie foife funmlf us fieict in ppto 
aomiffam. ffifficium. 
Cmtitienelongefaciaa 
amiliuftiwmame:aD 
Defenuonemeamafpi* 

lameoeoteleonioieta comt 

littfl twicotmft bumilifafe meam. 
Bs.lDeus oeus me' tefpicc i me quate me 
Beteuquifnflonge a faluf e meauctba Be 
Iicfo?mcoaim.©nene longe.ffiiafiq 

OS^pofempitemeoeue quibu 
mano geueriaD imitanDii bw 
milif atio cjtemput faluatote nofltu 
cainefumete etcntcefulJtte fecifli: 
conceoe ^piciua W ef paf ienfie ipfi* 
babetetocumenfaieftefuwecftonia 
cottfo2tfameteamut.peteunDem. 

<$eoria nio pacef antfi nifi feflu.i)£.ltcfi, 
, fuctif. aopbilippenfes. ii. 
'jTITlfafteo . $>oc fenf tte In «obiK 
JOq8efin^poiefu.€Juiceinfot 
rnta Det eilef: no tapina atbif taP efl 
eu~e fe equaie Deo.^eD femef ipfum 
emtaniuit:fomt5 feroi accfpieejn 
ftmilituDlneijoim tacfueietbabifu 
inuentue W bo.fDumiliauit femet* 
ipfumfactus obeDieaDfqj aomon 
t em : motte atifem ctucia . ptoptet 
quoD ef oeus etaltauft illii:ef Dona« 
ttif illinomequoDeftfupoe nome: 
»f (n note tefu omne genu flecf af ut 
celeft iB f ettefltium et infeinoitt. jEf 
oio Ifngua gflf eaf ut:quia nns iefua 
cbtithc a:in gtotia eft Dei paf ttB ; c5? . 
5£enuittimanu8e|tfetSmeam iitboum 
tafe fua oeouritti mc.ef cfi gloifa affunv 
pfitti mc&ffluabomis iftael Beus iceffa 
coiBe.mei autt pene mofi fut pcoeo.pene 
etfiifi ffif gtcfftis mti qt Jtlaui tn pttoiibj 
patf peccafo? t)iBJo.<S?.n6 ici- Statt' 
(/ \j6M8Be , menstefpiccinme.quate 
Xf me BeteUquiffif *• longe a falute 
l me« toetba Btlicfo? meo^S. ©e^mcus 
clamabopetotf necetauBies. etnoctecf 
no aB infipietiam micbi.*. 1£u afit in fa 
cfo babif ao laus iftael in f e fpttauctunf 
paftesnoflit.fpetauetfitetIibctattieoo. 
«.ao fe clamauetfit tf falui facti ffif .in 
fe fpetauetfit ef no funf confuft.*. t»go 
aute" fum teimis t no bomo.oppiobiium 
boim ef abiecfio plebio.tf .fflmnts qui *i 
oebanf meafpemabatutme. locufifunf 
labiis i mouetnt capuf.S.i>petauit i bo 
mino etipiaf eum. falufi faciat eum qm 
liulC ewn.iB.3pft Dcto confcBciaucifff t 
confpetecftt mc/Biuifetfit ftbibetlimenfa 
mea.ef ftiE toflem mea ittifciiif fojK,*. ©fiicafttramffpal. libetfl m c U otc lcottis cf ncomibuti uni» 
comium IjumthfiTtc mr S.^.&ui fitttf tio 
onmtoii&fltccfitmiuetfiifcntcnificobmfl 
ftnifieafe cii./8.3nficiabifut oSo gcnctai 
tio Wfutacf anniicinbimf ccli iuflitiam 
tiuo.li. populoqtii nafcctut qtte fecit Dfta 
©fie fcobtfctt.ef cu fpu f 110. pallio 
Dtti ttoffti iefticbnfti f cctuiDitm ma< 
tbeum. wiri. fMWi&xsm*.- 
r~jl) ilio f empote: ©trf f ieftte Dt 
^JLfcipuUa Cuia. ^cifie qufa pofi 
biouft pafcba fiet : ef filius bois frct 
ocmt t>f ctucifigaf ;it, Cimc congte 
gaf f funf ptincipes facetootu ef feni 
otespopulf fn aftiftptiitcipisfacer* 
Dofumqui Dicebafutcappbae:ef co 
filiu f ecemnf t>f ieffi Dolo f enetenf < 
occi oetenf .©fcebanf aftf. jQon i Dfe 
f efto J5e fotfe fumulf ua ffetef f n po 
pitlo. £0 afif eflef fefua fn bef banfa 
i n como fpmonfe Ieptoffcaccetuf ao 
efimiiliet babcne alabafttfttmgue 
(t pteciofi/et effuDtf fupet capttf i pff 
ue tecubcnf ie 5Dioentee aftf Difcipu 
litinDignafifunf Dfcentee. £>f qttio 
petDtf io becf pof tttf ent iftuo toenft 
Datlmiiltacfoaripatiperibits.ejci 
ene afif tefue:aif f Ilfe.^suf D molefif 
eflfe buic mttlierif ©ptte eni bonfi: 
opetata eft f n me. jOam femp patt< 
petee babef ie t>obifctt:me attfc non 
fcm g babebif fa.30iff ea eni bec tm» 
gueitf fi boc in cotptia mefi:aD fepeli 
ettoft me fecif ztmett Dico toobie t>bf 
cuini; pzeDfcaffi fuerit boc euangeli 
um in f of o mtniDo : Dicetut ef g> bec 
fectf in rnemotfS eiua . Ciinc abfif 
fcmta De DuoDecim qui d icifur itioaf 
fcariof b aD pttncfpee facetDotfinaif 
f Itto. «oiit d Dultie micbi Date. et ego 
ttobie efi f raDamf at illf conftitue* 
tunteiftfgfnfaatgenfeo0.gfe)tioe quetebaf opotfunifafeuf efiftaoe* 
tet.ptima aufe Dle ajimo?: accetTe 
tunt oifcipuli aD teffi Dicentee . j>w 
Uiepatem' fibicomeoete pafcbaf 
af ielue Ditit.Jfe fn ciuifaf e ao quf 
Dam:ef Dicit e ei.ai)agittet Dicif .<& 
pits ptope *: apuo f e f acio pafcba cfi 
Difcipulie meie. & feceti itt f Difcipu 
If ficuf conftifuif illie iefus t pataue 
tuttt pafci)a.t>efpeic afit facto: off* 
cumbeftatcftoifcipuliefuis. 0f eoc 
tibtie illf a : Dfrif . amen Dico rjobto: 
quia tmiifl tiefttfi me ftaoff utue eft 
& conf tf ftafi t>alDe:cepetunt fitmu 
It ofcete. jQunquio ego fum ottef a< 
fpfe refpooeno ait. ffltii inf fngif me 
cum manfi in parapftoe: bic me f ra 
Det.f ilitts quioem ijois t>aDif : ftcuf 
fctiptft eft Dc illo.ftf auf e boi iili: t> 
qite f iltue boia ttaoef tir. &onft etaf 
iIIi:fittafitenofutffetbotIle.lRefp5 
Dene afif iuoae qui ttaoioif efi:oitif 
jQunquiD ego ftt tabbif aif illi. I» 
Diitfti.£enanfibueauf£ete:accepif 
iefue pane et bettcDirif ac ftegf f : oe< 
ottqj Dtfcipulis fuie/ ef af f. accipifc 
ef coittcof f c.f)oc eft cotpus meum. 
& accipiene calice:gtaf fae egit » oe< 
Dit illio DtccitB.Bibif c er boc omtica 
ijic eft enl m fanguis meus noui fe 
ftameft . qui pto tmtlfie efttinoefut 
f n remiflionem pcto?. j©ico afif t>o 
bfe: non btbam amooo oe boc genfc 
mine Dif t e ufq; ftt ole illuitt cum ft 
Iud bfbam ttobifcfi itoiift t tegno pa 
f tie mei-0f bpmno Dicf oteriemnf t 
monf e olinefi. Cfic Dirit illie ieuie. 
£T>mneet)os fcanDalu paf iemini in 
nte i f fta nocte.e?ctipf fi efi ctii.pet 
cutiam paftote. ef Difpetgef ut ones 
gtegie poftcj afif tefuttexeto.ptece 
Dam Bos in gaIiIea.«efpooene afif ©fifctinramifpalmatii. pettueiaif iIlt.fE« fi oea fcattoalijati 
fuerinf itt f e: ego mtnip f canoalija* 
boiMt illi ieute.amen oico ttbt: <\i 
itt llac tiocte attfefj gallue canf ef f et 
me negabie . aitilli peftua/fEtiam 
ff opottuerftme moti feciimo fe tte» 
gabo ©imilifetetoeeoifctpulf ofre 
tttttf ^uttc Dettit iefue cu ilfis inuil 
latn qne oicitut gefbfetnant:et ofrf f 
DtfcipuIf9Uii8.©eoefel)ic:oottecDa 
oam illuc ef ote. 0t afffipfo pefto et 
Duobu8filii8;ebeoei:cepitconfrtfta 
rietmettueeffe.Cuttcaitillie.^ri 
Cie eft antma mea : Df q; ao motf e. 
eMftinefe.etjDigtlafe mecft.et pto 
gteffua pufiUS : pzocfoif in facie fua" 
omttaef Dfcenapafetmf. fipofftbi 
leett/ttanfeaf a mecali|titte.©erfi! 
tamennottflcufegoDoIo:feDficut 
f u ffit Denit ao oifcipuloe fuos:et in 
ueniteo80otmiente8.etoirit pefto 
ffc. jOonpofuiftieDnabotaDtgtla. 
te mecfif ©igilaf e et o:ate:Df n5 itt 
treflettitenfafione.@puequtoem 
ptopf ua ett:caro aOt Infit ma.^terB 
fecunoo abiif :ef ozault Dtcetts. pa* 
tet mi. ff non pof ell i)ic cafir ttautu 
te niff biba" flium:fiaf Doluttfaa f tta 
(Et Denft if ettt. et fnuenft eos comti 
enf ea . (Etant ent oculf eo? gtauati. 
jEfrelictiBilltB/iteifiabiif.etotanit 
t etdo efioem fetmone Dicens . Cfic 
Denif ao Difcipulos fuoa: » Of jtit tllfa 
Swmifefamtrequfeftife.tEcceap 
ptoplnquabf f bora:ef filiuB rjot a f ta 
oefutinmanuapeccafo?. ©utgffe 
eamua.ecce aunopinquabif qui me 
ftaoef .aobuc eo loquete: ecce iuoas 
DtutB oe ouooecim Dentt. ef cum eo 
tutbamulfa cum glaoiiset fuftibj 
ntifff a ptincipibua facetoof ft et fenf 
otibus populi . &ui afif f raot Dif efi. oeoif illtsfignumoices. smeamqj 
ofculaf ue fuero, ipfe ett f enef e mm. 
0. confeflim acceoens ao ieffiairtt 
Sue tabbi.tEt ofcufaf ue j efi. Sirif 
qjflliiefueamfce.aDquitfDeniflif 
^unc accefferunf et manue iniece* 
tunftniefO/effettuemnfeumtEtec 
ce Dnueer tjfs qui erant cQ iefu.erf l 
oena mattfi eremif glaoffi fuum:ef 
petcutiens fetufi ptittcipia facetoo * 
tum:amputauitauticuia eiueCfic 
aitilliiefua.£ottuettegiaDifituum 
f n locfi fuQ. fimtneaent quf accepeo 
ifnfgfaDf6:glaDfopetibuttf.anpu* 
fae q2 nott poffum togate pafte me 
um.ef erMbebitmfcbf moco pltifo? 
ouooecim Iegionee angelosf ffltio* 
moooergoimplebimfutfcripfuref 
fflufaffcopozfef fierf. ^tt ifla bo:a : 
ofxff iefueturbi8.'Cano? ao laftone 
erifliBtQglaDifsefftiflibuBcompte' 
tjeoere me f fliuof lofe apuo Doa fc» 
oebamoocenotnteplo/ inonmete. 
nuittie. t5oc aQt totfi factQ ett:Dt ao 
fmplerenf ur fcripfure propbefatfi . 
Cuncoifcipuli oea:reIfctoeofuge; 
runf.at illf fenetee iefum : ourerfit 
aocappbamptincfpe faceroofflDbt 
fctibe et fenfotes couenetattf . pef t' 
aQt fequebaf ut eum a longe. Dfq? i 
afrium ptincipio facettoffi.tEf igtef 
Oie intto. teoebaf cum minifltfe.Df 
Dioetef fitte.ptfncipeB aflf faceroo* 
fumetomneconfilifl querebiiffak 
fum f eftimonffl cofta iefum.Df euj 
mctttt fraoerettf. ef tton intienerunf 
cB mulf i falff feftea accefftffent. jOo 
uf fffme aQt Dettetfif duo falfi feftes 
et oirerfif .©ic slrif .pofftim Deffru 
ete f emplum oel et pott f tiDuB n» 
oificare illuo.Cf furgettBpticcps fa< 
ceroof um: aff illt . Jtffcbf! refponoes ©nicaittramffpal. aDeaqticifhaottcrfufe fcftificaftir 
3!efue aut tacebat.Ct pttcepe facett 
oofum ait illt.zioittto fe pei oefi »t< 
uum.trf f u Dicas noftie ft f tt ca cbti > 
fttta filitto oeif ©trtf tili fefue . Cu 
oiriftt. toerun tamcn Oico »06 a mo 
oo triDebttfe ftltft bota (eocnf i a Der < 
tiis tiirf u tto oei.ef Deitiettfe m nubi 
btta celf.iTunc p: tccps faccrootti fti 
Drt Seftimenfa uiaDiceno.Blafpbe 
mauit. M aobuc egemus tettibj 
Ccce nuc aUDiftts blafpbcmtaffltiio 
twbis utoef utf Ht tllt tefponoentea 
Oijcetunf . Keue eft mortis.-Cunc ej 
puerunf in facie eiiia:ef colaf io eum 
cecf oemnf . aiii aiif palmaa in facie 
ef oeoetunf.Dicetea. ptopbcftjattO' 
ftiacbiifte: quieeftquifepeicufliff 
pef tua fcero feoebat fotae fn attfo . 
efacceffifaDeutmaancitla oicena 
& f u cfi iefu galtleo eras.zif ilie ne* 
gattif coz3 oibue oicens jQefcio quio 
Dicia. etctutfcauf tlloiaitua : WOtf 
eum alia attcilla.et ait bis qui ctatt t 
ibi. e f bic eraf cfi iefu najareno . 01 
if erfi negauif cQ futamenf o:qi non 
noufboiem.£fpottpuriiraacceffe< 
runf quf ftabanf : ef Dtrerunf pef ro. 
$>ere ef tu e% illis ce. jOam ef loque* 
(a fua manifefhl fe facif . <ruc cepif 
oef eftati et itttate. quia no nouiffet 
ftominem. & conf iuuo gallus can» 
tauitet tccmmt «o eft peftuevetbi 
fefu quoo Df rerat. pziufrj. gallue caV 
Ut f et me negabis ef egreffus tataf 
fienif amate.ca.Htti.S9aneauf fa 
tfo:confilifi iniemnt oce pticlpes fa? 
ceroof fi ef feniozes populi aouet fus 
f efa t>t efi moif i f taoetent . 0f "aim 
ctum aoourerunf efitef ttaoioettinf 
pocfo ppiaf o ptefioi . -Sunc ttf oens 
ftiDasqnteum fraofotf g> oanafus effef :penffen«a oucf tts/tefulif trigi 

taatgenfeosptincipibus facetootu 

effetiioiibusDicens.peccauiftaoef 

faiigiiiiie titftu.af iflt oiretfif sauio 

ao nosf tu BiDeris fBf pzoiecfiaatge 

felBmfepumeceflif/efabieslaqueo 

fe f ufpenoif .ptincipes afif facetoo* 

fum:accepfisargenfcisoireifif.jl36 

licef mlf feie eos fn coibanS: qt ptect 

um (angumis eft . conftlio afit inl» 

to :ememnf erillisagiufigtiliinfe 

puif utam petegtinov. ptopf et boc 

Docatusettagetille acbeloemacb. 

boc eli aget fanguinis ofq? in boof* 

ernum otf.Cunc impletfi e(l quoo 

Dicf fi eft per frf etemiS ptopbef am oi 

cerif e. 0f accepetunf t tiginfa atgctt 

teos ptecfum appteciafi que appteti 

auetunf a filifs tfrael/ 1 Deoetunt eii 

inagtfifiguli.ficutconfiituitmicof 

Dfis. Jefus afit flef ff ante pteftoem 

et intetrogauit efi picfes Dicene Cu 

es tejc iuoeoi?f ©irif ei (efua. Cu oi 

cts. et cum accufarcf ttr a ptfncipib; 

facetoof it ef fenioii bue: mcbil ifiotf 

Cunc oirif illi pplaf ua . jf)cm auoia 

quSfa aouerffi fe Dfcfit f rflimc nia ( 

0fnon refponoifef aoDIIfiDcrbQ. 

ifaDt mirarefurptefesDebemefer. 

per Dte afit foiennem confueuetaf 

ptefes DimtttetepopuIoDnumtitt 

ctum qui t>oIuf ffett t. ^abebaf mii 

f unc tmum Blnctfi infigne qiti oto 

batut barabas. Congregaf fe ergo II 

!is: Dirif pplafue. jOtte Ditliie Dimif 

tamtiobfsfiarabiSanieftt qttiotci^ 

nit jcpaf ©ciebaf ei q> p tnuioia fta 

oiDiffet efi^eoefe afif illo arfributfa 

Ii:mififaDeumt)roreiueDicens.jQf 

cbil tibi et iufto illt St^ulta eni paffa 

fum i;oDiepert)ifum:p2opfeieum 

Pt ittctpeo afit facerootfi et fcmotes 
gntamifpalmatum. perfuafetimtpoptilia X>t pef etet ba» 
labamuefutn beto petoetef . Kctpo 
Dene autem pzefea : ait iiiia. ffiitem 
Dultia fcobie oe ouobue Dtmi tii r af 
illi oirerimf. Jkuabam . ©irit illia 
ppIafue.ffluiDigifurfacram Deiefu 
qui oicitut cIjiiQiief ® icimt omnea 
Ctucifigaf ut . atf illfo ptefce. jDuio 
ettt mali fecif f nt illi inagfe clama» 
banf:Dicenfes.£tucifigatur . SDioes 
aufem pplatuequia tiicbil ptofice» 
tcf fcD magte tumultus fietef : acce< 
ptaaqualauif manus corampopu 
lo Dtcens.Jnnocene ego fum a fan< 
guine iufli buius : voe Dioerifie. et 
tefponoens lttiiuctfus poptilua:oi ■ 
% if . ©angufs citia fup noa : ef fitpet 
ftlioa notttos.Cunc Dimifif illia ba 
rabamaefum Deto flagellaf um f ta 
DfDitDtctticiugetetut. "arttttc mtlii 
f es piefiois fufcipief ee iefttm fn pie* 
fotioxongtegauetuntaDeumDni» 
uetfam coboztem .& eruefes eum: 
clamioecoccineam circiiiiDeDcrmtf 
ei.fEf plecflfes cototia" oe fpinis:po» 
fuctunf fup capuf eiue. et aruuDine' 
in Derf cra cv>.et gcmiflcro anfeeu. 
illuDebSt ei Dicft es. auc rcr iuoco?. 
& erpuetce in efl:acceperunt arfiot 
Dinem et gcuttebant capuf eiua . et 
po(t$illti[etCHei:etuetut eumcla» 
mioe.ct iiiDtictfit eum rtettimentia 
eius cf ourcriif eum nt ctiiciftgctet. 
jErefifee aufe inucnemnf boiem ft> 
teneummoie fpmone. 0mic anga» 
ttauetBf :tt f olletef ctucem eius. <Et 
Denetfit in locfl qui Didfut golgofa: 
quoD efl caluatie locue . e f ococtiif 
ei Dinum bibete:cum fellc mirfum 
(Et cS gufl affef moluit bibete. JDott- 
rp wti crucifiretunf eum:Diuiferfif 
Dettimenfaeius.-fefemmiffenfee. \>f intplctcf ur quoo oictTt cfl pet pzo 
pbefamDicenfem.©itiifeiunf fibf 
Deflimefa mea : ef fupet Defle mea" 
mifetunf tbtfem.st feDenfesfema 
banf eum. impofnetfif fttpet ca» 
puf eiue caufam ipuue fctipta . ©ic 
ettfeftisteriuoeoifl.-Cunc ctucifiri 
funt cum eo diio laf tonee : ruwa a 
oerttie ef Dnue a finitttie.pjcf efefl 
tea aufem blafpbemabSt eum:mo! 
uenfes capitafua etDiccniee. ©ab 
qui ocitruiB fentplfl oei :ef in f tiouo 
illuo teeoificas f #alua femef ipm. 
^i filius oei ee:Defceoe oe crucc-. &f 
milifeupuncipesfacetDofum f!Iu< 
Denfeaeumcumfcribisef feniotibj 
DicebiW.aitoa faluosfccif : feipfum 
nott pof eft faluum faceref ©f tea il> 
laeleftoerceoafmmcDe cmceefcie 
Dimue ei.£ofiDif in dco : liberet ttfic 
eum ft Dulf .©irit eni: quia fili' oet 
fum. 3!oipfum attte et lattonee qut 
crucilirietSt cumeoiimpzopcrabSt 
etaferfaaufembota fenebtefacfe 
funf fnpet uniuerfam fettam t>(q$ 
in boram nonam. & cfrca boia" no< 
nam :clamauif tefueuoce magtta 
Dicene. ©elt.bclilamajabafbantf 
0oc ett.Seus meue.oeue meue:W 
qmo oeicliquitti mc f fflttiDam afif 
illic ttantee t auDlentee:oiceba"f.<F)e» 
Ipam Docaf ific lEf conf inuo cuttes 
Dnue er eie:accepfam fpogiam im< 
pIeuifacctoefimpofuitanmDini:ef 
Dabafeibibere.£eferi»eroDiceba~f. 
mm ^DiDeatnuoanDcniat bclpas 
IiberSeeum.JeniBaufcmifetBcIa» 
mSe»ocemagna:emifit fpiiiftim. 
& ecce uelB fempli fciiTum ett in 
Duae'patfes:afnmo JtfqjDeotfum. 
0t'cetiamofaett(pefierciiTefBf:ef 
monumcitfa apet fa funf : ef mulfa fetia.fi.pott tamotpal. cojpotafattfonimqiri.ootmietanf 

futieietunt.iEtejceunteoDemonu* 

meffBpofttefuttecffonem eiua.W 

netunf infancfam cfuifateetappa< 

iuetunfmuIti8.£enfutio autemet 

quicumeoetantcuftoDiefes tefum 

Difo tettemof u et bls que fiebant ti 

muetunf uaioeoicetts. fteteftliua 

Deietatffte.fEtantautem ibimulie 

tea multe a longe que fecute etat te* 

fum a galitomfmftiateB ei.^ntet 

quaa etat maiia magoalene et ma< 

tiafacobfef iofepbmatet:ef matet 

filio? jebeoei . £um auf e feto factu 

effef : Denif quioam bomo oiueaab 

arimafbtanomfnetofepb quitipfe 

Bifcipulua etaf ietu . ©fc accettit ao 

pplatum :ef pefiif cwpuaiefu.'Euc 

pp!*fue:fufHf teooi cotpuo.et acce* 

pfocozpoteMofepbinuoIuitilluDfn 

fpnoone maoa.tEt pofuft illuo i mo 

numeto fuo nouo quoo excioeiaf in 

pef ta . & aoucrtuit faiS magnii ao 

5ofti8monumenfi:efabfft.eiant 

autem ibi maiia magoaleneef alte 

tamatfa : feoenf e8 conf ta fepulctfl. 

Iteta auf em Die que eft poft pata 

fceuem : conuenetunt piincipeo fa* 

cetDotumetpbaiifef aoppIatumDt 

cet ea.©omte tecotDati f umua qufa 

feDucf ot f I!e Dirit aDbun>iuen9:pott 

ttea ofea tefutgairOube etgo cufto 

Diti fepulctum :t>fq? in Die teiclum. 

j(2e f otte tenfanf Difcipulf ciua et fu 

tenfuteutmiDfcantpIebf furterita 

mottufB.efetftnouiffimua etioi: 

peioi pttotc.ait tfliapplaf uo.© 3 '' 6 * 

tfe cuftoDiam.3fc:cuftoDife ffcut fci 

ti9.3!IIiautemabeunfcB:muitietiit 

fepulcnim.@ignanfe6lapfoe:cum 

cuftoDibu3.£teiio.ffifiifrfi!a.a.3'mpM* 

pr rmm tftectamt coi meum l mifcria tt (uflinui qui fimul confriflaref ur : ct non 
f uit confolanS me quefiui t no imirnt.1 
DeMtfie in rfca meant fel:t infifi mea po 
faueruntmeaceto. (n&iwfo 

/STDnceoe quefum' oomine : W 
II ocuIiBfuemaieftafiamutiue 
oblaf um:ef gtaf fam nobts oeuo(io< 
nia obffneatu effectum beate peiett 
nifafiaaDquttaf.peiDttm. pzrfatio 
fflut falufem. C6io, pater fi no potelf 
bic calir frifire nifi bibam illum:fiaf W 
lunfascua. poflrommumo. 
if\& bufuB Dtte operattone mp* 
'1^'fletffef Dicianoftta putgetttt 
ef fufta DefpDeria cSpIcSfiti.pet co. 
( f3feria.il. 30 miflam. ffitficuim. 
"ipoica ofie nocentes me:eicpu< 
gna ipugnafes mcappiebenw 
= _jxmn et fcutfittf tpngt in atiiii 
( eoiifi niefi one nirtus falutfs mee. p. ESfi 
' Dtftamea»t6clu0eaBuctfu«to6<roiofe 
qufitutmtlBicaicmeefaHts fuaegofii. 
auoica.ffliem^.JFIectamus. fflufi» 
uf\n quefum' omnipotea heur. 
JL/Vt qui i t oflaouetfifl ef, nofrtfl 
Wftmifafe oeffcimuaanferceoeiite 
imigenf fi ftlff fuf pafliSe refpirem'. 
fflul tetum. CflcS.« in «lt cmtrum. 
lecfiotfaieBjppbcft. U 

^-tTJ! Diebua illia : ©iiff efaiaB. 
1 ^ neDeuaapemtt mtcbiaure 
i ego aute non cof taoico tef otfu non 
I abiiXotpuBmeuDCDfpeicufiefibj. 
et genaa meaa Defleiiffbu9.facfem 
meamnfjauerfi :ab increpantibus 
et confpuetttibuo in me . Sme Deiw 
aujciltaf ot meuo:et f oeo non fum c5 
fuuM/JDeo pofui facie meamrt pe 
ttam Dutifftmam:ef fcio quoniS tto 
confunoat . 3mfa eft qui iuftificaf 
me:quf 8 cof taDicit;micI;if ^temtiB 
ftmul.fl3ui8eftaDueifaiiu8 meuef 
jfetia.f.i.poOratnofpai. Zltceoaf ao me-.{£cce nomimts oeue 
autiliafotmeusiquieettqm conoe 
netmecscceoesqiiafitieftimentu 
confereftii:finca comeoef eos.ffluif 
« Dobie fimee DemmauDiensDocS 
fenti fui f sBtif s ambulauit in fene* 
bns:ef tto clt lume et. ©peret in no< 
mineDni:itttnifa(ututp« DfioDeo 
fUO. <Sjt. ifturge Dne et infcnoc iuottiu 
itieS: efiia mcuoffcrrammsin caufam 
«wjim.*.nffKnBc&iiinrStf cdcliioca»-' 
uetfuseosguimc»etfequfifut.ia5i?.no|t 
leifetc.OEtact 1 . toignate.ije ferta.ii.»oft 
, Jnuocauif . (fliecunoum iojjancm.iii. 

f "fi iilo tempote : 3nl e fet ofta 
JLjjafc&e Dentf fefuo betbaniam 
) Dbifunafiajatusmotfuuequefu* 
fcitauit ieuts. f ecctCt afit ci cenam 
ibi : i mattba mittiftrabat.tajariis 
t>« o : «iiiis ctat ct Diuftbemibtte cS 
eo. 9>)aria crgo accepit libt.i r>tta.iic< 
(f natDipiff ici ptecioft » Dnxif peoes 
icfu : ef etf etfit capfllis fuie peoes 
ehtstetDomus implct.t cflrt oooze 
Dtiguenf i.S>irit etgoDnus et Difci • 
pulis eiue fuDasfcariofbts qui etaf 
eumtraDtftinis.ffliiaiebociinguc". 
tum ' ■ on Dcttiit f tcccnf is Dcnaitio: t 
Dahtm ell egeniefSitif auf em boc 
non qt De egenis pettinebat ao eum 
feoquiafumaf.etloculos babctts 
caqite mittebanfut potfabat © ittt 
etgo iefite.@it;c <IIam:bt i Diem fe< 
pulfute meefetuef iiluD. paupetes 
enim fempet babefiebobifcuimme 
autem tto fempet babebif is. Cogno 
uit etgo turba mulfa et itiDcis quia 
illic eireCetbenerut n5 <ppf et icfum 
fantu feD t>f lajatumDiDetcf qttem 
fufafautta motfuis. Cogitauerunf 
auttipiiitcipee facecDotutif etlaja* 
, ttim fnterficerenf : qt mnlf i ptopfet illum abi blf et iuocis : ef crcDcbauf 
in iefum . 3 n ctattinum auf e f titba 
multa que tienetat aD Diem fcflttm 
cmnauDuTetif qtDcttif ietustiiero* 
folitna" : accepetSt tamoo palmarfi 
ef dKeffemf obitfa ei: et clamabant. 
<£>fanna. joftotcttio qui Dcnif fn no 
mfne otii :rcr ifiael & imtcnif iefuo 
afellutmet feoit fttpcr cum ffcuf fcif 
pf um eft. Jttolt tim«e ftlia fpomecce 
KituiisDcnitfcDcsfiippulluafine 
fiec non coguoiierimf Difcipuli eiuf 
ptimutmfeDquaoo gloiificafuscfJ 
iefus.Cunctcco2Dattumt quiabec 
fcripfa etanf oe eo:ct bec fecetunt ei. 
fTeltimonium etgo p«bibebaf mt 
baqueetafcum eo:qu5DoIa;arutn 
Docauif Dcmomimcfocf ftifcifauif 
cOamottuis.propfeteacfobiiiam 
benif ct ftirba :quia auDferunf eum 
fecifle boc fignum.pbatlfei ergb:Df 
;etuntaDfemcfipfos.%>iDctis:quia 
tucbil ptoftcimus. iE cce mmtDtie f o< 
ius:pott eum abiit etant aute gen< 
files qnioametbis quiafceo«an(: 
D( aootarcnt f n Dte feito.0i ctgo ao 
ceflemtrt aD pbilippu qui craf a bett) 
faioa galilecef rogabanf cum Dtce 
(es. 3?ttc : Dolumtts iefum DiDere. 
S'eitttpbiIippus:ctDitifanD!cc.an 
Dtcas turfum ef pbiIippus:Di tcnmf 
(efu. Jefue auf i tefpoiioif eis oicce. 
t>enit bota Df clatif fcctiir filius bo> 
min(s.3mett amctt Dtco Dobf smift 
gtanSfhimeficaoens (nferriimo: 
(uum ftictit :ipfum folfi mancf .#( 
auf <2 moituum f ucrif :mnlf ii ftuctS 
affetf . fflut ama( aiam ftt.i : p«Def 
cam. & qui ooif [aiam f uam fn dcc 
mftOomtDifamefcmii cuftODifca. 
©i quis mfcbi minifliaf :me fequa< 
tui-f£t Dbi fum ego:iIIicef mittiltet 
btt 4fetia.tt(.potttamofpaI. mcua etif .s?i qitia mfcbf mmiftta< i 
uetit : fjonotiff cabf t eO patet meus. 
jOuttc ata mea tutbafa elt . 0f quiD 
DicaVpaf et falwtfica me er bac bota 
<S>eop;opteteaDctiiiii botf banc. 
pafet clatifica nome f uum. ftciiff 
etgo Dor oeceio:ofcens.0f clatifica 
ui:i if etum clatf ficabo.Curba etgo 
que (tabat et auoictaf :oiccbat f oni* 
ttuum factfleue.aiii DiccbSf . ange 
Iub ei lociitua cft . Kef pooit iefus : ef 
Dir if ■ fio pzoptet me bec boi Bctti t : 
feoptoptet »os • jQunc iu Dfcium eft 
itifioi . jOuc pmtcepa bufua mGDf eff 
cief ut fozaa. 0f ego ff eralfafue f ue* 
toa tetta:oia ttabam aomefpfum. 
ffjoc aufem oiccbaMigttifttana qua 
motfe eOef motif urus . ttefpoDlf ef 
tuiba . ji)oo auoi uimue er Iege:qufa 
cbif Ouo manef f n e(etnum.0f quo< 
rnooo fu ofcfo : opoifef eraltari flliQ 
bomiuiaf ciufaeftifte filiuaboiec 
Sirif etgo eiaiefuo. aobuc moofcB 
lumett:int)obfae(t.ambuIafecum 
lucem babef (e : fcf non f enebie ttoa 
compiebenDanf.0f qtif ambulat fn 
f enebttomefcit quo fcaoaf • ©utn Iu 
cem babeff e cteDtfe fn Itic em:D t filfi 
lucie fi f fe.0ec locufue efi tefiia 1 abi 
tf :et abfconof f fe ab efe. ©ffettotium. 
jjrtpemerje inimicismcis tfomineaote 
eonfugiiDoce me facete tjolfitaf em fuam 
quia&eusmruseflfu. tfAtfUtf- 

^f^C 0( factifici a nos qneftwom 
, A-tnfpofeneDeuspofcnft»(itufe 
< munDatoeiaouiumfacfanf ptirio 
reeDentte pttwipf um.pet DominO 

Dirfafto flilli falufem.jCo. ffirubefcaf 
tt teuet eanfut fimul qut gt afulafut ma 
lis meisantuantut puooie ef tcuetentia 
quimabrputloquuntut atJiteifummc. 
poflcommunio. tlftebeanf Dnenobis Dfumtim 
_ 'tuafancfafentotem.qtio teif 
patttet ef acf u Delectemut ef ftticf ti. 
PctDfttn. Slicpoflco.ffiicmrguiitf 
liaft tapita Detfra Deo. 3>upcr populum. 
1 X^r©iuua noe Dette faluf atfe m 
t iLftataobeneftcia tecolenoa 
v qtifbiienosinftautarc Dignafuaee! 
fribue Senfte gatiDenf ee. pet Dtlm 

(I Jfcria.iii. aomiffam. xifftmim. 
Doatitrm gloiiari opotfrfin 
crurr otli noftn irfii rbiilti i qii» 
rfl faluo *it a et tcfurttctto no< 
flra.per qucth laluatiftltberati fumua. 
ps.Beus mifeteatut noflti ct beneDieat 
nobis:illumicf liulf iun fuum fupee not 
cfimferrafurnoflri./?osmifrm.£>icm'. 
Jflcctamusrjenualeuace. <t£Di«fio 

Oagpa fempfteme oCoa nobi» 
tta onice paiTionio factamefa 
peiagete:M iuoulgcfia petcipe ntc 
teamur. pctetiiiDcm. aicdutmoie 
cinerum. iectio tjieremie ptopbetc. ri 
[ Jl5DiebueilIie.©iritbieiemi< 

A ae.SneDemoniTrammtcWi 

cognouhfuoftenDfftfmttbf fftiDfa 
eo?. etcgoquaftagmra miifuefus 
qiitpo:taftitaD»tc(imam:ef noco 
pout. qutacogitauetunf fupetme 
confiIia:ofcentee. af)if famua ligttii 
in panem efus:t eiaoamus ciitn oe 
(eita Diucfium:ef nomen efusnoti 
memotefut ampliue. f_u auf e one 
fabaotb qttf i nofcaa iufte ef ptobae 
tenes t cotoaiDf Dcam uitioncm tw 
nmer cfe.lTibf etiitn tcttclauf cauc 
fammeam:DomineDeue meue. 
<S$.ic0oautltiummicbtmoIeffi effenf 
insueba me cilicio:ct butliaba in itiunio 
aiammea:ef oiomeaifimi meoguerfef 
*• JittiM Ditr noeites me:erpugna tpu* 
Snnntcs mc.appitbcntic atma t fcufum tfetia.iiipoflramofpal. tf crutge in aoiutoaum imcbi.<5£,m(e 
trtut.fmcttaccuiJfieDobifCltttt. t 

cum fpu tuo ■ paffio otti noftti icfti 
, )(pi:fc8m matcu.);iiii..f?icbil inpcafut 
*— iMiJ illo fempote ;0tat paftba r 
Juajtma pofl biouttm . et quere» 
I banti8mifaceiDofeaef fctfbe:quo« 
moDd tefum oolo fenetent et occioe 
tetti. ©icebSt autem. jQon in Die fe< 
fto.jt!efO!fetumuIfu3fieiet populi 
0fcumetTe(iefus betbanieiDomo 
lymoitisleptofitrectiittbetetrDenff 
muliet babesalabatttum Dnguetf 
naroi fpicaf i prectofi . t ftacto ala< 
battro :cffi i oi t fug eapuf citia 0ranf 
aufem quioam moigitr fcrrttfc j.tn 
ftafemeffpfooef Dicenfes. tof quio 
peroif io ifta Dnguenf i facfa eftcpo 
(erat enim Dnjuenf um i ff iid teitfi 
Dariplusfptiecenfis oenatiiBief oa 
ti paupeitbus.iEt ftemebiSt fn eam. 
3lefusaitf Dirif. ©inite cam. amo 
illi molcfli eftia ?£>onum opue ope 
rafaeflinme.^empetenfm patt» 
peree babef ia Dobifcuncef cum do; 
luerif (0 pofeftie iflia betirfaccrc :me 
auf em no femper babebif (a ■ ffltioo 
babuit boc fccif :p.'C!icm t Diigere cor 
pits meum in fepuIfuram.amS oi> 
co Dobie.Dbicunqj pteoicaf um f uc< 
tif euScjeltum ifluo in Dniuetfo mii 
Bo:ef quoDfecttbecnarrabitur imc 
morfameiue.0tiuDaefcarfotbDn' 
oc DtioDccim : abif f ao fttmos facer* 
Dofcs Df pjooetef eum Illis- fflui au< 
Dienf es cjauifi funf : et ptomifettmf 
et pcctmiaj fc oafutos . 1 cjiietebaf 
quomooo illum otpotf tinc ttaoetef 
0t p2imo oie a?imottim quSoo pa< 
fcba imtnoIabant:Dtcunt ei Difcipu< 
li. ffluoDie eamusetparemustibf 
Dt manouceo paftbaf 0f mf ttit ou< os er Difcipulia ftiis : ef Dfrff e.e.3 f e 
fttcfuitatetmioccurretDobfe bomo 
larjcnam aque baiulano ■ ^equfmi 
ni eum. 0t quocunqj inttotetif : Di* 
cf f e Domino Domus : quia marjiOcr 
mrif . ©bi efl refecfio mea : Dbt paf» 
cbacum Difcipultsmeis manDuctV 
0t ipfe Demonfltabif Dobia cenaoi 
lum cjranoe flratum : ef illic 'paraf e 
nobis . 0t abierunt oifctpuli eius et 
Denetimt in ciuitaf em et imicnetGt 
ficut Dircra t illis : et parauetunt pa< 
fcba.SJefpereaufem factorDenif ctl 
DuoDccim. et Diicumbenfibuo i.lis 
ef manoiicaii tibtis:aif ieftte.amen 
Dico Dobis : quia Dnus c% Dobis me 
traor t qui manotirat mecum. Mttb 
li cepetunf conttiflari : t Dicere ef fin 
cjulaf tm. jflunquio ecjo fsmi ait il- 
lie. tonnec.r DtioDccim qni fnffngff 
mecitm manum in caflito. £t filtuf 
qutoem boisDaoit :ficut fctiptum 
efi oe co-^Dc autcm bomintilii : pet 
quetn filiue bomtnis ttaoetur. £o< 
num craf ci : fi n5 efTet natue boino 
ille.iEtmanDucantibueillieacceptt 
fcfue panem.ef bcneofcens ftecjit et 
ocoit eie:et aif . ^imnte. bcc efl coi> 
puemeft.0f accepto catice:cjratia9 
agene Dcoitcis. ct bibcttmt cr illo 
omnee. ei ait il lie . fr)ic eft fan pie 
metisnoui ( eftamcnti.qui pto mul 
f te eff unoetur. amcti oico Dobieap 
iani non bibam De genimine Ditis: 
Dfq j t siem illnm cum flftio bibam 
nouum in recjno oci. 1 brwtno oi* 
cfo:erieruntinmonfem oliuarum 
0f aif illis I efue.0mnee Doe ftan* 
Dali;abfmmiinmeinnoctcifla:cj2 
ftripf umeft. pcrcufiam paftaem 
cf oifocigcnfiitoucs.^cDpoffcaip 
fMrrerero:pteceDS »os fn rjalileam. 

m feiia.iif.pottMtnofpal. jDefrueattfem affiUt . £f fiomnes 
fcanoalfjatf f uctin t : feo non cgo. 
(Bt aif tlti icfus.atncn Df co f tbf quia 
tuboDiefn nocfebac prfuffgallus 
bis fcocem ocoerif : tet me eo ncga * 
f titus. at f Ile amplius loquebafut. 
&. H opoH uetif me ff mul commoii 
tibl:nonfenegabo.©(mtlffetaufe: 
ef omnee Dicebanf . et toentunf fn 
pteoium cuf nomcn gejmtanfm : tt 
ait Bifcf pulfe ftils- ©eoef t bfc oonec 
ozcm. ef afliimif peftumcf iacobft 
ef tobaimcm fecum :et cepff pauete 
efieoere.efaffiIlfe-'Ctittieeflank 
ma mea s Wq$ ao moittm .©uflt* 
nef e bfc : ef ttf gflafe. ef cttm ptocef* 
fiflef pauluIumpiociDif fuperferrS 
et orabat : D t ft fferf poffef :f tanfitcf 
ab eo bois. ef oijtif .2fbba pafettom 
nfa f ibi polTf bflia funf . f ranffer cali/ 
um bunc a me. ©eD non quoD ego 
ttoio : feo quoD f u. ef Benit et inue< 
nit eoe Dotmfenf ee.ef att pef ro.^l 
mon oomita CjDon pofutfii Dtta bo 
ta tofgflatef SXgflafe et otatr.vt nS 
(nfteffeinfenfationem. ^pirifue 
qttfoem piompfua eft:caroaufcm 
fnfftma. ef ffcrumabietts otauff: 
efioem fetmonem Dfcene. et teuev 
fii90entio:ittttcrtif coe Domtfenfee. 
ctanf eni octtli eo? gtauaf i:cf igno 
tabanf quiD tefponoerent ei. ct t>c 
nft f ercfo : ef aff iHie.S>o:mi(e iam: 
ctteqiiicftftc.e>timctf.$)ei!itboia: 
eccefiliuebomfnfefraoefuifn ma> 
nue peccaf o$. ©wgf fe eamue :ecce 
quf me f taoef prope ett.iEf aobuc eo 
loquef e : wnif fuoae fcatfof b wttio 
ejc oiiooecf m i cum eo f utba multa: 
cum giaoff e et lignfe a fummfe fa* 
cetDof ibue ef fctf bf e et fenf oiibue. 
©cDerataufem ftaDifo:eie ffgnuj Df cens.eucmcftq j ofcttlaf ue fucto: 
ipfe ett.tenefe eum et oucife caute. 
)Ef cumvenfffet : itatfmacceoesaD 
cum:aif .Kabbt. fif ofcuiaf ue efl efi. 
af tllf manue f nf ecertmf fn eum:ef 
f enuetunf eum, 5Dnue aCf qul Dam 
oe cftcuuttantf bue eoitceo glaofum: 
petcufff f fetuum fummi faceiootis 
ef ampufauifilltauriculam. tztttt 
fponDen9iefue:aitillte. 'Zancp ao 
laf ronem eriflie cum glaofie ef lig* 
nfe compiebenDete me. fflttof ioie 
apuDttoeeiamfntemplo ooccns:t 
non me femiiflfo.«?eo vt impleatt; 
f ut fcripf ure.Curtc Dffcipuli ciue te 
linquenfeeeumiomnes fugcnmf. 
3DoIefceeaufemquiDam fequeb» 
futeurnamfcfuefpnDone fupernu 
oo:cttcnucnitif eum.at illeteiecfa 
fpnoone : nuouepiofugff ab cis.cf 
aoourctunf ieutmao (ummumfa 
cerootfcef conuenetuntoes facetoo 
teett fctibe i fenioies. pefrus atif a 
loge fecut* eft efi: Wq; inf ro in atrfii 
facerDoffe. et feoebaf cfi mintfitfs: 
etcalefacfebaf feaoigne. #fimf W 
to faceioofee » oe «mftlifl querebSf 
aouetfue iefu f cff imontutt efi m o: 
tf f taberef :nec iucniebSf .ajtilti eni 
falfu f eflf monf it oicebSt aouetC eS 
ef conuetrietia f ettionia no etSf . ef 
quioSfurgefeefalffi teflimoniufe* 
rebSf aouetfue efi : Dicef eeJBrn noe 
auDiutm' eii Dicenfe.cgoDiObfuam 
f emplfi boc manufacf it:» pofl f rf ou 
umalfuDnSmanufactfi coiftcabo; 
0f no etat gueniee teflfmonifi lllop 
Sf c rurges (fimus facercos i mesffi 
fnfetrogautf iefft Dices. jQon refpon 
Dee qtticcf aD ea que tibi obifciunfur 
ab bfef jllle auf e facebaf :t nfcbil rei 
fpoDit.UutffiffimuefaceiDoeinfei fetia.tit.pofttamofpal. togabafief Sijcif eiCti eecbtiftuefi 
liuBDeibeneDicftfJefusaute otjcit 
tlli.ego fum. & DiDebitte ftlifi bo* 
mttitsfeDentea DcrttioDitfitfie Def 
cf Denfenfe cfi nubf bj celf .©fimus 
aufcm faceroos fcfnDcna DcOimef a 
fuaraif. fflutoaobucDefpDeramus 
fettesf atiotftiablafpbcmtit • ffluiD 
Dobts DiDefuif fflui ocs cotiDctiatic 
ttit eu.reum effc moif is . 0f cepmtt 
iliiiD.i confpuetc eum :t Delare facie 
ciua : et colapbia eum ceocte t Dtcete 
ei.piopbeti;a. etmintftrfalapia 
cum ceocbant. tEtcu cHct pcftuofn 
attio oe02fitm:Denif Dtta er attcillif 
tumf faccrDotia.0f tum uioifTct pe< 
ftumt alefacfenf e (e : afpfrtes illum 
ait.0t fucum icftt najarcno erae. 
at ille negauit Dicee.jQeq? fcio neq; 
noui : quto otcaa.et cjctif fotae ante 
af tium : et gallua canf auit. ttumta 
nuf e cum DiDiffcf eum anctlla :ccpit 
Dicetc citcunftanf ibj quia bic cjrillta 
eft.atilleitetum negauif. etpoft 
pufiilum nnfuaqtiiaftabant Dtce* 
fcanf pef ro. S)eie ef tllie ee . jOam cf 
galfleus ee Jtte autem cepif attaf be 
matijateef ttiraic: quianefcio bo* 
mtnem iftum quem Dicif ia . gf ftai 
tim itctumgallits canfauft.ef k* 
cozDatua eft petttia Detbi quoo otre 
tat cf tefusipttuf t? gallua cantet bta 
tct mc negabis.et cepit fiete .& toV 
feftfmmaneconfilium faciefesffi* 
mf facctoof ee cum fentotibue cf fctf 
bis t Dniuetfo confilio Dincienfes ie 
fum Dutetunt t traDiDctunt pplaf o. 
jCa.ru.Ct infetrogauiteum pilafus 
Cu cs tejt iuoeo^. Mt ille tefpoDens 
ait flli. Cii Dicis .0t accufabSf cum 
ffimi facercofee:in mulf is. pplafus 
afif rurfum ittf errogauif cum oices jQontefpooee qutcf f 5MDefnqu& 
tis tc accufant.^efus auf e amplius 
nicbtl tefponoit :if a t>f mitatcf ut pp 
lafue.pet Diemaute fcftum:Dimif 
fere folebat iliistnumctDiuctfs 
qucmcfiqj petiffef .etaf autem quf 
Diccbafut batabaequi cum feoiao< 
fis eiat Dincfue : qui in feoicione lei 
cciat bomicioium -ef cum afcenDif 
fetfuibauepit togareficut femper 
facteba t illio. pplaf tis autcttt rct po> 
Ditciscf Dittt.©uIfto DimttfamDp 
bis regem iuoe o?.f?cicbat enim:q> 
pct inuioiam f taDiDiffenf cum fum 
mi faccrDo tes. pontif tccs auf e cow 
cffaueruntfurbatmDf magis bata; 
bamDimiffcrefeis.ppiafueaute; 
ifctumrcfpoHDcus:att tllts. CutD 
ergo Dulf ie faciam rcgi itioeoiumf 
atilliifemmcIamauerunfXructfr 
ge eum.pilafusDero Diccbaf.ffiiitD 
ent mali fecif f 3f illi magis dama) 
bat.Ciucifigeeum. pilafusaufcm 
Dolens populo fattff accte:otmtf i t if 
lisbarabam.tftaDtDtticfiim flagef 
fie ceftttn.Dt ctitcifigerctiu . spitcs 
auteonrcninf eumfnfroin aftium 
p2cfotfi :cf conuocabanf fotam m 
fjoif ermef itiDiitmt eum purpura. 
etimpojiitntci plcctefes fptneam 
cotonam : ef ccpemnf faltt taic cum 
aue tct.tuoeo2um.et petcuttebanf 
caput ciuaanitiDtnca confpucbattf 
cum.ef ponefea genuataooiabanf 
cfi.etpoftcpillnfctiitif ei:ettietunt 
eumpurptiraetinDiierunt ctmiDe 
ftimentis fuis.et eoucunt efi vt cm> 
cifigerent illum.etangartauerunf 
pieferefifem qucmpiam fimoncm 
fpreneum/Denientem De DiWa : pa< 
trem aleranuief ruf?i:Df folleief 
cruccm eius-ef pctDucunf illum in 
biiii '/cria.iif.poftramofpal. golgofbalocu quooeft tttterpzefa* 
tum caiuatie IoC- &. oabSf el bibe> 
u tm>:rl>af fi Wnutmet tiott accepif . 
0f auctffgefee e8:Diuiferunf toefti* 
men(acius:fO!tcmitfen(ee fitpeis 
quis qni d f olletcf .£ taf autem bota 
fetcfa:ef ctucifijtemnf eum. 0f etaf 
f f tulua caufe eiua iufctipf ue :t ejt lu» 
txop& cum eo ctuctf f gtmf ouof la 
f tones : tmum a oerf ria ef alfum a 
finiittio eius ■& aDfmpIefa ett fct U 
pfura:que Dirif .et cum ifqufstepu 
tafus eft.0f ptefeteQtes btarpbema 
banf eufmmouetes capffa fua etrA- 
centes.foab :c|uf ocfituiafcmplnm 
oef : e( in f tibus Dietwa reeoi ficasf 
#aluu facfemeffpfum:DefcenDenf 
se crucc.^imilifer et ffimi faceroo» 
f es tlluoenf es ao altetuf tft cum fcnV 
bfs:Dfcebanf.aifos fafuos fecff :feip 
fum non poteft faluQ facete ftW 
tttis t er f frael oef ccnoaf titmc De cru 
ce:t)f Dioeamue ef cteoam'. &. qui 
cum eo cructfiri erant:conuiciaban< 
f ur et-jEt facfa fejtfa bota:f enebte fa 
cfefuf fupetfofam rertam Wq;iit 
botam nonam . St bota nona ercla 
mauif fefus twce magna Dfces.i5e« 
top.belop lamajaptbanf . ffluoDeft 
inf etptefaf Q.^eus meus De' meus 
t)f qulo Deteliqultti meiHEf quloam 
De cf tcQItanf ibj attoienf es-.oiccbanf 
jBcce belpamtjocaf . jCurtensaufem 
fcnueef fmplens fpongfam acefo: 
cftcuponeeqj calamopofBoabafef 
Dfcens.^inffetotoeamus ff tienfaf 
belpas ao Deponeoum eum . ^efus 
aQf : emifta Doce magna erpftauf f . 
d 0ft>elQfempllrcifrumettiDuo: 
a fBmottfq? DeotfQ.t>iDes aQf cefu 
tfo q « aouetfo fiabaf qt ffc clamas 
ejtpfraf&f:att.3DerebobicfiIiusDef eiat.Ctaf aQf ef muiieres : Delonge 
afp(cfenfes:infetquas eraf maria 
magoaleneimarfafacobt mftuwfa 
ef iofcpb mafer ef falome.ef cB efTef 
fn galtlea fequebSf ut eum ef mfni* 
(ttabanfef.jEfaliemuIfequefimiil 
cum eo afcenDetant bietofolfmam. 
t^lcQiamferoefreffactB:qufaeta( 
parafceuequoDeftante fabbafum. 
fcenff fofepbabatfmatbfa nobflis . 
Decurfo quf ef Ipfe erat erpecf ane re< 
gnumoef. refauoacfet fnftofuif ao 
pplafuimef pefiff cotpue iefu.ppla 
tus aut e : mitabatut fi fam obff ffcf . 
0f accetf ffo cefutione: fnfetrogauit 
eum fi fam mortuue ettetet cQ co< 
gnouitref a cenf ntfone.-oonauf f nm 
pue fofepb -31ofepb aufem metcaf* 
ff iiDone t Depones eum :f nuof uif in 
rpnoone & pofuif eu tn monumen 
f o :quoo eraf crciumt oe petra. £f 
aouoluif lapioemiaD boflium mo -, 

ttumenf f.£>ffrttoiium. Cufiooi mt 1)0« 
mime tie maim prrratoiii! et ab bominibj 
IniquisrriprmfOfif. JircrrW. 

l^JS actfffcfa nos queiumuo Dfie 

ptopenfinsittareflauref: que 

mcDfcfttalibj funf inftif ufa feiimifa 

PcrDftm. £6io.2toutrfummtti:rrrr; 

bantur gui frorbaf in polf a:t in mt pfal 

Icbanf qui bibrbant ttnum :rgo tirto om 

tionrm mcam ao te oBr tr mpuo brnrpht 

eif i otuo in mulf if tioint mie f ut. poflro. 

i^yancfiftcafionibuefufa omps 

|dJ De'efB(cianoItracure(iit:ef 

remeDfanotJ fepitema : ptienia(.p. 

7!fit poffcomu. £>i rm' . Cjuimliaf e ca 

pif a Drltra Oto. Sropct populum. 

^Y 1 S >al, ° 9 mifeticotDia Deuaef 
V^ \jbcmtiiifiincp(ioiict)cfiilta 
f fe ejcpurgef :ef capacee fancfe nout 
fafis efficiaf .per Dtim noftrum. 
tfetia.fifi.eboo.fantfe. /ttiaquarfa. Homtttani. 

XXJ nominc ofit omne gcmt flecta 
fut tt lettium fcrttflttft cf mfct* 
noium.qi ofio farfira eff obeoies 
Sfqj ao rnoif e moitcm aiif ctucis iOeo ofis 
iefuo tps in glia eff oei paftia. gs. Dfie et 
auot oiafione' roea: ef clamoi me' ao f e M 
niaf . 3n noie. t)lc non bicafut dSs trabif. 
feOfiMemua.ficefamuogefi. 2)iafl6. 
/\\ Wetta Jja omps Deus:Dt q no< 
K_y flria ereetti bus inceiraiitet af> 
f!fgimut:pct Dnigenttf tuf paffione 
Uberemut . fflut t.Hcojacbatie ,pp!;i.tt 

i-tf^v ec ofcft ona oeua. 0rul f a fatfa 
JL p filla fpon: f ubila filia bienifa* 
j lem 0cce rejc f uusDenfef f iM.tutitis 
' effaluaf02.31pfepauper:tafcenDe"e 
fttpei afiiiil/ ef fup pullfi filtft afine. 
0t DffpgS afinS cr elftatm/ et equO 
De biettifali!: t Diffipabitut atcus bel 
II. et loquetut pace gettt ibue:cf po* 
tcftas efus a mari Dfqj ao mare/i a 
tlumie Dfqj aD finee tette. 'iTtt quo 
qj fn fangui ne feftamentt tui emiff 
ttf Dfnctos tuos: oe lactt in quo non 
eftaquaXomterfiminf ao munfffo 
nem Dincri fpef :t)ODfe quoqj amiO < 
ciansDupIfcia reODSfibi. ffluontaj 
e rteoi micbi itiDa : quaft arcfi impie 
uf cpbmim . 0f fufcitabo filioe f uos 
(pomutpet fili oe tttoa ejrecia. & po> 
ttam f e quafi glaotfi fojtift : t Dfte oe 
us futj eoe Dioebif ut/ef cjribtf Dt ful 
gur iaculit etus ct Dtte Deus inf uba 
tanet:ef DaDef in f urbine auttrf S>o 
mfnue ererctfufi ptof eget eoa : ef De 
uoiabtmf et fubifcfent lapiofbj ffioe 
0t bibentes fnebtfabuntui quaff a 
Dino : ef replebfifut Dt ftalc ct qtiafi 
comua alf atls.0t faluabf f eos: Dtte 
Deue tOTf.0s.fit auetf as faciS fuam a 
pucto fuo quonii ttibuloi iclonf et tftav oi mc.ttSaluii mt fac oeus quonia tiif M 
iictitnt aque bfq; ao aiam mea itifirus fit 
in limo piofunoi cf noncff fubffafia,<5£ 
no tti.0k oleif utjDfio Ijobifcfi. fflicmus 
tflecfamusgenualeuafe. ( O'iafio. 

Oeus qut pto t lobisf ilifi tttfi ctu 
tis paribulfi fubfre Doluittf M 
• f nimiti a nobts erpelleiee pof eftat e 
c 6t eoe nobf s famttlia miaM teftir* 
tecf iotits cjtam confequamui . pet 

efifS.OJeo.Dt i Oie cifilco tfflyc ipplic.lui. 

Wj5 Dfebj ilUs./&irit efaias.©o 
. -1- mmequisereoiDif atioifuino 
( flio :ef btacbifi onf cuf reuelaffi eftf 
& afcenDef flcuf Df igulf fi tota" eo:t 
ficuf taDit De f erra flttetiti-iBf tio ett 
fpecies ei tteq j Decot- 0t Dfof nf efi: 
et non eraf afpecf its.ef DeftDeraui ? 
mus efi ocfpccf it.et ttoti jlltmfi Diio 
ifitiirrtDolo^cf fclcnfe mffrmttafc 
0tquafiabftonDffus Dulfueefust 
Defpettus: xmw net tepuf auinf efl 
)Detelanguo2esnotttosip(e tulittt 
DMotes nofltos tpe pottautt. c- 1 tioa 
pufaufmue efi quaft leptoffi:t pcu(« 
fum a oeo ef builfaf fi.jlpfe afit Mil 
netatttscftpiopfci ifquifatesntils: 
atf tifue eft p:opf et fcelera noftra . 
S>tfcfpIfnapacfsnoftrefuperefi :ef 
Ifuoze efue fanaf i fumue j©tne noe 
quaff ofiee etrautmue : Dtittf qiitf q j 
in Dta fua Detltnauft.0f Dtie pofuif 
ineotiniquifafe oim noftrfi. £>bIa-> 
tuaett qufa ipfe Dofitit :ef no apertt* 
f t os fuii ©fcttf ouie ao occiftone du 
cef ut : ef quaff agntte tota tonoente 
fe obmufeftef /ef nott aperfet oe fufi 
©eangullla etDeiuDicio fubfafus 
eft . Cenctatiottc eiue quis ettarm? 
bif f iEuia abftffus eft De fena Vtufr 
(iuttt.ptopfet fcet» populimel pet» 
culfi efi: e( Dabit imjmapio fepulfu tfetiaiiii.ebDo.fancfe ia.ef tUtitl pto mozfe uta. eo rp inf 
quf faf e" non f ecetif / nec Dolue fuetif 
in 02C cius . gf otw Doluit conf etete 
cfi:tti ttfimitaf e ©i pofuetif pzo pec 
cato afam fuSiDiDebif femen loncje 
nutmef Dolunfas oni in manueiuf 
Ditigetut. pzo eo q> t taoioif fn moi 
tem atam fuSa cit fcclet af ie icpuf a 
tna el}.0f ipfe pcf 5 muKot; ttilit : ef 
pto f ranrgreObztbus rogauit Df no 
petirenf.lDtcif tittsrotnps. %-q. 
1 > \ ©rnine crmiDi otafioni mea et rla 
\^_Fmai meus ao f e lienia(J6./!e auet 
' faa faria fua a me in quarunq J oie f ribii» 
loi inclina ao me aure tu5.*.3n quacun 
q5 Oic iuocaueco fe toelorifec cratioi me- ft 
&uia oefeccnrat ficut fumus Diea mci. ef 
offa mea ficuf in friroiio conf ri);a fimf • S 
petcuiuisfu ucuf fcuSef atuif contieS. 
q: oblifus fu comeoece oane mefi. W.Z11 
erurgensbttcmifercbecis (pon qi tritipno 
miferenoieius. &tiol)OblfCii.0tcft 
fpti f tta. jDailio ont nofiti iefu rpi fe 
cunottmlucam. #ii..i!!ic!)iltriDeafur 
1 Uillo tepoze:appzopiquabaf 
m . oies fcftite aumoziun ctuf oicf 
f tut pafcba:et quetebanf pticipes fa? 
cetoofftef fcribequomoDo icftiito 
ficetent.Cimebant Deto pleM.Zfn 
ttauf t aftf fatbanas t itioam qwco> 
gnomf ttaba titr fcatiott)/ trnti oe Ou 
ooecim:efabiif etlocufueeftctipzf* 
cipfbuefacetDotitet magtfiratibtio 
queaomooit illit ftaoetet eis. & ga 
uifi fuitf :t pacti funf pccunia illi oa< 
tc-cf fpoponoft. fEt quetebaf opotf 
f miifaf e: Df ttaoetet tUG ff ne tutbfs 
toenff aftf oies ajimo?:t qua necefc 
fe etaf occioi pafcba . ef mifif pef tit 
et f obanne oicens. fEftf es patate no 
bfe pafcba: t> t n ta nouccinua. M illi 
Dijceninf.jDbiDispaiemnsfgfDi* jfit ao eo3.0ccc inftoeftf ibus ttobie: 
t citiif af ewcurref Dobia Iio ampbo/ 
lam aque pozfana. ©equiminieri. 
in oomit in qua" inttat :et Oicetis p* 
fiiffamiIiaeDomus.S>fcit ffbi ma* 
giftet . £>bi eil oitterfoziii t>bi pafcto 
cft Difcipulis meis manoitcef e-f ipe 
Dobisouenoef cenaculumagtium 
fliafft/efibiparafceiitifcaauteiiv 
uenemnt ficut ofitif ilf is: ef patatie * 
tuuf pafcba.ctcit factaetTef bo:a: 
Difcubuftt Ducoccim apoftolicurn 
eo.fEf aif fllie. ©cfioci 10 Defioeraui 
boc pafcba iiiaiioucarc t)obi(cu:ain 
teip patfat.£>fco eni tiobis : quia er 
bocno manoucabo iluiDDonecirtti 
pleaf ui in tegno oef . t aa cpt c cali 
ce:cjtaf ias cgif et oirtf . ficclptf c et ol 
uioite infer »00 . JBico eni Dobisip 
no biba oe genetatf one Dif f e. DonrC 
tegnit oci t>eniaf . Cf accepfo patse: 
gtatiae egtf ef fiegit : et oeott eie w 
cene. lr)oceftco!pusmeu:quoDpzO 
Dobis oafut. boc facif e in mea cctin 
memotaf fone. ^fmflf tet 1 caliccm 
poftfp cenauft orcea 0fc eff cali; no 
uum feftamenfit fn fangufne meo. 
qut pto Dobia ftiocf 111 . ©eninfame 
ecce manus ttaoenf ia me: mccu eit 
in menfa.fEf quioe filius pote fcctin 
ouin quoo Defmifu eft Daoit. ©erfi 
famenDe boiillipcrqite (raoefur. 
& ipfi cepetiif quetete inf et fe.quia 
efTet ct eie qui boc facf ume cffcf . $1 
ctaeftafit efcofenfioiiKereos. quis 
eov Dioetef ur effc 111,1 iot. ©ijit aiif 
eis.tccges genf iit Dfuutf ut eozum.t 
qui poteftate babent fupei eos bene 
fici Docanf ut.SJos afif noii ffcfeo q 
maiot eft in Dobis. fiat ficuf iuni02. 
et qui piecelTof 1 • ficuf minlfttafo!. 
jOam quf maiot eft qui tecilbif an q 


- tfetta.iifi.ebDo.fancfe. mfniutaf? jWne qui tecGbiff ego 
aiit in meDto fce ftru f u :fioif qui mi 
ntttrat . $00 aftf etrfs qui petmanft 
flia mecu m tentafiontbus meie et 
ego Dffpono doo ftcut oifpofuitmu 
cbf paf et mctte t cgnft/ vt eoarfs i bi 
batte ftttj mettfa me9 itt rcgno meo 
effeDeaffsfupettbronoe:iuDic3fef 
DMODect trfbHs Iftael. a tt aftf Dtte fp 
moni. @r>mon:ecce fafbanaeerpe; 
(iut( Boa t)( ctibiatef ficut (riticum. 
ego auf togattt pto te t)f non Deffci 
atffDeefua.ettualtquanDo cotterf 
fue confttma f rattee tuoe ffluf Dirff 
et . S>ne: f ccft pataf ue fum ef fn cat* 
ceteefmmo2iffre.0fflleo(rif.j&fc 
co (ibi pef re: non canfabf ( boofe gal 
lue oonec ter abnegee noffe me. ef 
oirif efa.ffiiulDo mtft tws fine facctt 
lo et pera et calciamctie: nuquiD aft 
qtttD Defulf Dobfe f 3 1 lllt Direrunt. 
ji)icbil.2>lrlt ergo ef e. ^eo nftc quf 
babetfacculum: follat ftmilitertpc 
ram.tEt qui non babef iDenoaf funf 
cam fuS tjf ema( glaDiO . JBico enij 
Dobfs qmaobuc bocquoDfcripfGf 
opojf et fmplerf i me. et cfi fnfufhs 
Dcpufafua ett.efem ea q funt oe me 
ftnebabenf.af (Iltofrcruiif.SMiecc 
ce gfaDii ouo bl c.af f IIc Dtrtf efe, @a 
f ie efl. et egteutie ibat fecmtDG con 
fuefuDinS in.monte oliuaiG. ©ecu* 
(f funf aOt illu et Dffcipuli.ffit cQ per 
itfltf (Tef ao iocfi: Df rf f I Ilie.€>tate:tte 
in(re(teln(en(a(ione.0(fpfeauut> 
fus cfl ab efe:quantfi facf ue cft lapi 
Die.<E(poft(i3gentbus:oiaba(Dicee 
pa tet:fi Dfs fraffer calf ce iflQ a me. 
£>crmtfamcit non mca Dolunf as : 
feo f ua fiat . apparuit illi afit attgc* 
lueoecelo.tonfoifaneeQ. & factus 
tn agonia:ptoliriua cabat .et facf ' cfl fuDoteftie ffcufguffc fangitfttfs 
oecurretisin f ctra . & cu furreriflirt 
ab oiaff otte ef Deniffef aD Difcipulof 
fuoe:inuent( eoe ootmienf ee pte f rf 
tttcia.et aif itfis . fflmo Dotmifief 
©ttrgitc otate: t)t non inttef is in f e 
taf i oue.aobuc eo loquenf e: ecce f itr 
baetquiDocabatut tuoas Dnueoe 
Duoocctm S( cceDcbat eos. ffif appto 
pinquautt iefu:t> t ofculatetut eum. 
3lefus aut oirtt illi. Juoaofculo fili 
um bois traDicf ©ioentco atste bi q 
citca ipffi etanf qttoo fiitmu etat: Di 
rciiint eWf»fie (i percutf mus fn gla 
Diofetpcrcttfltt tmuserilfta feruG 
pifncfpisfacetDofQ.-iamputauftati 
rfcufam efus Dertram.KcfponDens 
aOt tefusaft.^inffe tifq; btcc.et cQ 
t erfgiffcf attrictila efus : fanautf eQ . 
ZHrttauf iefnaao eoequf Dctteraf 
ao fe piicipee faceroof Q/e( magf tfra 
f ue tcplt et fcuioiea. ffiuait ao laf to ■ 
ucmcittfllscumglaDftsct fufltbus 
cQ quot f Die DobifcG fuerim in teplo 
non erf cnoiflia manus in mc. e>co 
bcc e!l bora Deftra :et pof cflaa tcnc * 
biarfi£opifbcnDcti(ceaftfcu:Diirc 
runt ao oomfi ptfncf pie I accrootu j. 
petma tieto fequebatut eQ a longe 
acccnfo aute igni in meoio a( rto e( 
ctrcunfeDentibue illie erat petrue in 
meDioeor/.ffiuecQtiiDiflet anctlla 
qitcoS feoente aD fumen/ cf cufwU 
fet inf tufa/ Dirff . et biccQ tlf o etaf . 
at illc negauit eum Dicena. afmlict 
nonnouttllQ.etpoftpufil[Q:aIius 
DiDene eu Dftif .!et (u oe fllie ce.pe 
f iit e tieto aif sD bo mo non f u- c t in 
f eruallo facf o quafi boze tmiueMP 
qitiDS aff timabaf otccito. ttwc t bit 
cG illo erat. jDam ef galileus eft . e t 
atf pef rue. fj)omo nefcfo qufD Dii 
tfetfaiiff.eboo.fancfe & conff nuo aobuc tllo loquenf e: cS 
fauif galiuB.0t couetfua ono:rcfpc' 
rif petrit £f rccozoat its eft pcif Der 
bi ont ficu t Dijceraf :quia pziufcp gal> 
lus canfet tet me tiegabfs.0f egrefc 
fus f ozas pef rustfeuif amare ©t Df 
ti c|tii f enebant eimlluoebaf ei cc oe > 
f es.0f Delauerunf eu et petcuf i ebJf 
facie eius:ef inf cttogabanf eft oiceu 
fes.pzopbcfi$a qiuacliqtiifepctif» 
fiff 0t ali j mulfa blafpbemStes ot< 
ccbSf fn efiet t)t factusefi oicsico* 
uenetunf ftnloies plebis ef pztcipes 
faceroofit et fctibe:et ou.rerunf illft t 
confiliu fuit oicenf es. ©i fu es tlnU 
fius oic uobis.0t ait illis. ©f Dobfs 
oiretomo creoetts mfcbf ©i afif t in 
lettogauetomo tttoebifis micbi ne* 
qjoimiffefis.^jbocauferiftWbo 
minis feoens a oejcf ris Dirf utf s oef , 
j^ireritf auf oes. ^u ergo es filius 
DJtf 'ffluf aif £>os oicitis qz ego fum 
3f illi Diretunf . :>D!iiD aobuc oefioe* 
lamus f eftimoniii f Jpft cni auou 
mus oe ote eius. ca.rriti.0f furgenf 
ois mulf if uoo eop: Dtijterunf (Ifum 
ao pjjfaffi. Ceperunf attf illtt accufa 
te:oicenf es,0fic inueuimus ftibtter 
f enf i genf e nrSm :cf pzobibcnf c f tt< 
bufa Dari cefati/ ef Dicenf e fe cbzifrii 
legemeHe. pplafusaiitfnferrocja* 
ttit eft Dicctis.sEu es rcr tuoeorf af 
flle t ttoeiis ai(. <T ti oicis. atf auf pr> 
latus ao pzincipea faceroofit: ef fut» . 
bas. jUfcbil inuenio caufe in boc bo ' 
mine.St fllf fnualefcebanf oicenfea 
Comouit populu ooces pet Dniner* 
fam ittoeS : f ncipfens a galilea Dfq> 
wic pplaf tis auf auoiens galileant 
f fetrogauif fi bo galtiC eOef . 0f Df 
cognouff cf oe beroois pofeflafe eef 
remifff ettaot)erooequf tipfe bieto folimis etaf illis Dfebj.f5erooes aiif 
Difo iefu:gauifus etl Daloe . 0rat ei 
ejcmulfofepozecupiena DiDereefi, 
eo rp atiDircr muff a oe fllo/ ef fpera 
batfignualiquoDDtoereab eofieri 
3lnfettogabaf afit illum multfsfet 
moni bj.at ipfe nicbil illf refponoe* 
baf . #f abant ef ia pzincf pes faceroo 
f uin et fctibe conftanf et accufanfes 
cft. ©pzeuif afi( fllit betooes cii eret 
cif u fuo/ef illufit inoutQ Deffe alba. 
et temifit ao pplatft 0t facti ffif ami 
ci berooes et pplaf us in fpfa oie. 
antea intmici erant aofmticem.jDp 
latus aftf conuocaf is pzfncipibus fn 
ceroofum ef magifiraf ibus ef plebe 
oirff ao illos obt tilifiis micbi butic 
boiem:quafi auerfenf e populu . 0f 
rccc cozS Dobis infetrogans: nullat 
caufam inuentomboieiftoejtbisi 
qtitbtts efi accufaf is.fj tteq; berooea 
M remifi Dos ao fllft : et ecce nfcbil 
oignii mozte actf: eft ef. 0mettDaf8 
etgo illttm oimifta. jOeceffe afif W 
bebaf olmit f ete cis oic fclift Dttfi. 
erclamaittf afif fimuIDnfuetfa (ut 
baiDfces.CclIe bunc:ef ofmfffe tro; 
bte barabS. jOuf craf pzopfer feoif io 
nequeDamfactain ciuifatetbomf 
cioift miffus in carcete.3!( emm aitt 
pplaf its locuf tts efi ao illoa Dolea of 
mif f ere IefumSt tlli fucclamabanf 
0icefes.Ctucifigectuclfigeeum.3i' 
ie auf c tetcio ofrif ao iiloo. ajuio etii 
mali fecit fttef jQuilam caiint tnoz- 
fi s inuenio itt eo. cot tipiS ergo illfi: 
ef oimff fam.af fllf ittftabant Doci « 
btts magtris pofi u lanf ee Df t tucifi« 
gcrcftir:ef fntialefcebanf Doces cor. 
0f pplaf us aotuDfcauit fteti perifioi 
tiemeo?.©iniiftfat!feiUi3 cttmq 
ptopfeibomicioiumcf feoffionem 
fetfa.fiii.ebDo.faiKfe. miflite fuerat i carcett qtie pef ebaf . 
Jeffi tieto l taoiDit Dolun taf f eotu . 
gtcffDiicctenteii.-appicbcttocrutif 
fpmone qnctiDS (ynmetiWnmimtt 
oe Diila. et impofuerimt illi poif arc 
ct ucem poff teffi.'<&equebatut mtt 
tllft multa tutba popnii ef mulietii 
qucpiagebattf ct latncMabStureft 
jComietfus afit ao illas iefue : Diitit. 
tfilie bierufale noltte f lete fupet me 
feo fupct Dofipfae f lete et fupet filf * 
oe ueittoe. atoniS ecce Dentent Dt< 
esun qutbue Dicent. £>eate ftcrtlca i 
Dentree que non genueruttf :et Dbe 
taqtienonlactauetunt. iz~uncmcf< 
pient Dicete montibue. caof f e fupet 
noe et colffbueopettfe noe. ffluia fi 
in duidi Itgno 1?« faciunt : in atioo 
quio ftet t ©ucebatut aQt t alti 0110 
iiecv- cum eo: t>t mteificetctttiir . Ct 
poftcp Denetunt in locft qut Docatut 
caliurie.ibicrucifirctfiteft.etlatro 
uee Dtiii a ocr trie:» altetfi a ftmfhtf 
Jefueafit oiteba t. paf et Df mitf e il 
Iiamon eni tcf unt qu io faciunf . 2>i< 
uioentes Deto Dcfrimcnta eiue: mi 
feimtf fo:fca.£t ttttbat populue er* 
pectane. £ t oetf Dcbat illfi ptfncfpee 
cueteDicentes.aifosfaIuoefectt: fe 
faluii factat ft bic efi clmitue Dei eleo 
cf ue. JlluDebat antcm ei ef mllitee 
acccoetitcs.ctacetiiofTctctifceillt oi 
centcs. ©f Oi ee rcr iiioeor;: faiuum 
te fac 0raf afif et fupetfctiptto fct U 
pfafiipillilliffcrfsgtcciaet lafinte 
et bebiaicfe.ijiceft kjc iuocov- W 
aftt oe bte qui pcocbauf lattonibue: 
blafpbemabat eu j Dicens . ©i tu es 
cbttffue:faIuQ fac temettpffi et noe. 
tinoeneaut nIter:fnctepabatcriDf' , 
cena.jfJeqjfnfimeeoeGcfitteaDc} ^ 
oSttaff one ee:ef nos qtiioe iuttc-0 
I Dignafacfisreclpfmtis: blcDcronfl 
malf geiTif . (Ef oicebat ao ieffi. i©ne 
memenfo mef cQ Detterie in tcgttfi 
tuit, et of rif illi tefua.amen otco f f ■■ 
bt:boDfe mecu erie i pataotfo . 0ta( 
afit fete I;o:a ferta. £t tenebie facte 
futitmDitiuctfa fcrra Dfqjinboia" 
noitam.iet obfatratito cfi fol: etDe 
lum templi ftiuTt eft mcDifi. e t da« 
mansDoce magnaiefue/ait.pafet 
f n manue tuae comenoo fjmi mcft 
£ t bec Dfcens:erpf rauit. f- JDioena 
afif ceittiuio quoo facffi Fuetat: g!o< 
tificabat oefi oicena. pere bfc bomo 
iufhte etat , £f ois tutba co? iiiii f i< 
mul aDeranfaDfpecfacuIOiftuD/ef 
Dioeb.it que fiiebant: rjcuf ientee pe< 
ctoiafiiatciierfcb.iimir.^tabatau 
tem ocs tiot i eitte a longe:et multe ■■ 
tee que fecufe etanf eB a galf lea bec 
Df DeteeGt ccce Dit note tofepb quf 
etat occtmo Dit bonue et iufiiis. btc 
nonconfenfetat cofiliotactibueeo 
mm. ab anmaf bia ciuitate iubee. q 
et pcctabat et ipfe tegtifi oef. iT)ic ac ; 
ceffif ao pplaf 0: et pef iif coipue fcfii 
£foepofttfi:iitoli(iffrtt0otte£fpo- 
fitfteiim fn monumenfoejrcifo :in 
quonunoum quifrppofitiiofiieraf 

ffiff? • Bfic cfltu&i oiationc m ca t clanioi 

mcuoaDtefuientat. A Sttrtta. 

I j '^v5Drtffca noemfferfcofeDene : 

^k/Dtecdeffe tueptecee qne ttbt 

'grafeftmtpfa muneta oefetenfee: 

fiant erpiaf ie menf ibue graff o«s. : 

petDftm.pitbttp.aiui faluti.tEoto. 

pofumiiirum cum tlrdi (cpcra&a qicki 
iMtis alliftfti m ct ego ficut fenit arui.fii 
afiteficincrctniiptnnaiira tit t tutgtin 
miferetirafl fpoti . qi Denif Kputj itiifrrrJoi 
a eiuo. fJ~E>oBcoinunio. 
JL4jtgfrefenfibuenoirffsbmp« tfetiatKbto.fancfe- Deu9:bfperfcmpoialefiliiftitmoi; 
tcm qua mitletia t>esicratioa tcftaV 
tuiittitam te uobts DeOiOe peipefu* 
am confioamue.pet eunoem oo. 

Hlie pottco. SDte^.Cjuiiinfc. -Sup. populfi. 

, >^> 0fpfce qa ofie fup. banc famili 
/ lf|am ttia:p:o qua Dito notlet ie<< 
i fus xpe iton Dtibif auit manf bus tta 
oi nocettf ittm/t ctticio fubite f 02me< 
titm. sQtti tecum triuit et tegnat . 
fpfnia [juinta.Dictn nona facetDos faci< 
at abfolictionc boc iiiooo .pnmo Dtrmttur 
fepK pfalmi pcfi.cii bnc an.^e rrmimfca 
u8.&einDeifej>:ieclafon. Clmffcclctfoii. ' 
kr>:fc elctfon.pafet noflrr . £f ne nos. £>f 
libcta. 5>aluos fac fetuos tucc ef ancillaii 
f uas.lmis meus fpeeantcs in tt.£6uer< 
tete Diic ufqsquo. et oepwa.ajifte efsau 
tilium. Et De fr>on. fiflo cte Drte turris foi 
fttuDitiiG.affi./tobilpiofiriatituminiot 
eis. et filras- £mr(jc Dne aDiuua nce.£-t 
libct a.T>:ii oruobittittit conuetfe ttos. £f 
ottenDc.toneewuDi.USoliobi.fMemus. 

ejcauDiDtte fupplicuptecestco 
f if ei ifi f ibf parce pctio: tif quof 
confcientie reatus accufaf :litoiilge > 
fia f ue mifera tioie abfoIuaf:tjr. o? 
^-TT^oeflo onefupplicafionibj ntis 
fcX-cf mequieffS miafua ptfm' 
f nof gco clciueitf er ctauof :cf que no 
electf one mctito 22 f ; Dono gtaf ie tue 
coiiif uifli bitfiis operieminitltum: 
oa fl Ducfa" fuf munerfe erequenoi:* 
Ipe tn nofiro minifterio qnoDtue pi 
etaf (a efi opetate.per clniflum. 
, j~\ refta cjs Dfte We famulia et fa* 
'L Jmulabuefufeoignfipenffefie 
ihuctu:ritectlefiefue aciiiusiiifcgrf 
faf e oeufatunt petcanDo . aDiitluoB 
teDDantut itmoirii Dcttist cafcqueDo 

PpetcDtiflum. a>:atio. 
ctts miferi cofs oene clemena tmi fecunoS muffifuDine mifetafio 
tiimt f ua? peccaf a petiif ciif 10 Delea 
ef ptef etifo? crimmft culpae tania 
icmiiTioniseuactias . Kefpiceutpet 
bosfamuloB (uoeet famulaefuas 
et tcmiffioiie fibi oim pcf o? fuotuj 
f ofa coiois cott fefltonc pofcentes ne 
piccaftto erauDi.Kcttotia itt eis piiti 
fime paf et quicquiD f ettena fragiltV 
f ate comtpf ti <"r>cl quicquio opaboli 
ca ftaiiDe Biolatfi efi • si)ifcrerr Dtte 
gemif ufi/mifetete ofte lacbtfmatu 
ef Jtou nabentce fiouciit in tua mia 
ao factamenftt teconfilfationis ao < 
mitte-ef iit tmifafe cotpotieeccleffe 
fiiemembnlperfccfatemiiTwnete 
fifiue.peicbifttft. (72>:o. 
\j ' > Vj©minue iefua cbntltie qtri Di 
1 /tit oifcipulis fttie. qtiecunq; li 
gauerifis fuper f ctta ctmit ligata ef 
tn cclis.cf qtiecimq; foluetifis fupet 
f erta emnt foluta ef in celis.oe quo» 
tum numeto cpuis fnotgnfi et pcfo< 
tem miniiitfi f amen effe uoIttit:m< 
terceDenfe Def genifticc matia etbe< 
afomfcbacleatcbageloef fancfopt 
froapotioio tiiiDafaeff pofefiasli» 
g<ittDiafqUoliie!!Di,egrcgioq;iOt)5 
ne eiiangeliiia ' Denetaooq; liepb» 
no ptof bomarf pie t oibj f ancf ts:ip< 
fe tios abfoluaf p minifiertfi iioftrfi 
ab oibus pcf ts tiefi tis qucciiuq; aut 
cogifafioneaut locutfoneautopcra 
fione negligenf et egiftt e.af q; a Din 
ctilis pclo? ticflro? abfoluf oe pDU<> 
ccteDigneturaoregnaceloiu;. « 
DinifetregtiafDctis. ( abfolutio 
^-r^rH&foIuimuetios ftafteseffox 
tljotes Dice bcaf ( petti apoflolo 
tum p2tctpis:ciii aoeo collafa cfi po< 
tettae f fganoi af q; folueof -cuiue cfi 
amef noslicef toigniuicc fugimtu tfetta.».ebDo.fancfe. ftt quantfi beftt a erpefff accufatio / 
efaonoe octfinefremifliofecimDii 
qSIfcft8e(tttobi9.fftDobf9 ofwoe' 
reoepf o: nofter Difa et faftisxt oitn 
pctop Dcfiro» pttis iitotilf 02 .ffiui cft 
pafrctfpufcto Diuitet tecjnatoeue 
pet oia (ecula fecul02um.amen 

VTpbfoluttoncef lemfffione oim 
jlJLpcf 5? Befttotj t fpacift Dete pe 
nftentie fibii.it Dobfeopeef mifeti ■ 
C029Dit9.amen. (jnbfiuium. 
"*" ^oaufgloiiaiiopcntefintruce 
DmtiofiiiieCucfnurii quoefifa 
r luBMta t tefuttcctio nofita pet 

( (tttnSfuacTrtlitctan fumuo- p. IDcus mi 
(crcafur noflri et onoicae nobloallumincf 
tiultu fuum fuo nos cf mifctcatut nofin. 
/ioo aut.Iifne.iDno fcobi.2>iemuB./Soil 
natut flectamus genua. ( 1 2>iaf 10. 

yf ^iEueaquottuDao pioottotre 

r k /atu9fttlpenamet cSfelTtonie 

1 fue faf to p2emiu fumpfft.coceDe no 
bieqefue ptopicfaffonfe effectum: 
Dtffcuttn paflionefua lcfua cljitO^ 
Dfte noftet Dfuetfa Df tifq? intufit fff 
penbfa metff o?:f fa nobf abfafoDe 
(ttftaf f a emwei: tefuttecffofo ftte pjta 
tfamlatgtafut.«3uffecfi jauflame 
moiia.tfSocoiintbiofl. !•#• 

w-3 itettes: jCotntenieniibue Dotj 
fcl\inDnfi:iam no 1 oHica cenam 

I maMSffcate.fcnufqut(q$eni:fuam 
cenS pteft tmf f ao manDucanofi.fEt 
aIfuet|u(Dfefutft:aftu9auteeb2iu9 
elt- jounquf D oomoe no babef ie aD 
manDutanoO et bibenoti /attt ccclc* 
fiam oef contemnftf 9/1 confunof tte 
eoe qut non babetttf ffitiiD oica Do< 
bief lauDo Doof Jn boc tion fauoo 
(EgoentacceptaDtio qttoDtftaDiDf 
Dobia: qtii ofta feftis i qtta tiocf e f ta 
Debafuraccepftpanetgrafiaa ageii f tegf f ef oljit. accf pite ef mSDucaf e : 
boc efl cotpue mefi qttoo p;o Dobta 
traoef tir. fjoc facff e i meS comemo 
tatione ©fmllitet et calicem:po(t# 
cenauif Dfcene.f5ic cattj. noufi tefla; 
metttfi eff in meo fancjuf ne: boi fa * 
cite quotfenfcunq; btbetfe itt meaj 
comemo2atlone. ffluof ienfcunqj ei 
manoucabifiepanebum t caitcem 
btbetie:mottc Diti annuncfabttfe do 
nec Dettiat Jt aq$ quicunqj manou 
cauetft pane Del btbettt calice Dtii in 
Df gne:teue ci if cotpotfe t fanguinf e 
Dfit. ptobet auf e feipffi bomo:ef ffc 
De pane ilfo eDat ef oe caffce bfbat. 
jQtti ei mSoucaf t bibf f iofgne: iiiof 
ctfi fibi uiiiDi tcaf ef bibif / tto otf 1 1 Di <• 
cSe cotpue ont. 3'Deo intet Doe mul 
tf ifitmf et ibeci lfee:et D« mtfif mtil 
ti.flJ8ffnofmefipfoe Diiuofcatem' 
non Dtf q j tuofcatemut. ©0 f uofca» 
mutaiitaOfioco2tipfmut:Dtnoc6 
boc mfioo DSnemuKS? . ajnfiuo fa 
ctttoefipionobiBobeDieno t>(q; at moifi 
moifc aiif ctucio. *• pioptet quoD ef ccuo 
ctalfainf tlfticf ticDif illinomcn quoD cfl 
fupet oi nomcn.dS? tei- S.iobf m- jiii. 
"TT J jOfeDiefeflfi pafcbefcteeiefue 
fZltu Denft botaeiueDf ttanfeat 
' er boc munoo ao paf te/ cfi oilejrttTct 
fuoa quf etanf fn mfioo f n fme oile < 
tf ( eoe £t cena facta:cfi Dpabofue ift 
mlftffet fncotDf fraoetet eitiuDae 
rptttonisftatiof bietfcifo qz omia dc 
Df f ef patet fn manue.ef qt a oeo eti 
uftefaDDefiDaDff .furgfta cenaef 
ponft Defftmenfa fna.tEf cfi acceptf 
fet f fnf befi:p:ccf itjri t fe.S>einoe mif 
tft aquS fn pefufm: t cepit Iauarepe 
Deeoffcfpufo?. cf crfcrgere fiiifpce 
quo etat pjecfncfue. ©enifergoao 
fpmone pe(rfi:ef ofjtff ei peft'.©tie ;tfetiat>.eboo.fattcie fu ttiicbl (auas peoca ? Knoif iefua. 
et otjcit et. ajtj ego facio f u itcfcis mo 
Do:fcics aiif poftea. VPixit etpctrus. 
jOonlauabiemfcbipeoee iriefetnS 
«fioit et iefus.^i tton laueto fe:ri5 
bebia patfe mecii.i&irif ef fpmo pe 
tnie 3>fte non fanf u peoeo meoarfj 
e 1 1 tutms cf caput. ©11 it ei iefua. 
SBiu lofue e(t:non moigcf ttiltiof pe 
oea (aucf :feo eft munoua fotue . ef 
Boa munoi etttafeo nott oee.&cie 
bat cui quiim cffef qui ftaoetet eft . 
ptoptetea oirit. non eflfa mftoi oee. 
poftiT etgo lauft peoe9eo?:accepif 
ueftimefa fua. Bt tu tecubuitTef f fe< 
nim:oirif ets.^cifie quio feceti too 
biefSOo9»ocafieme magtfteuoo 
tnine:ef bene oicif i e. eiu efeui . ©f 
etgo cgo (aui peoee vioe Dfia t ma* 
gilf enttos oebefis aff et alf eri * laua 
te peoee . tcmplti eni oeof vobfe: 
Ut rp" aomooft ego f eci fcoB :ff a t tos 
faciafis. $on oictfuc iHttto.aBp.TDty 
feta onifecif Httntl oetf eta Dm etalfauif 
mc nomoiiarfslriuart naccafioofj aofii» 

r pfetibiqeDfiefcfepa $>ect 
JL- Jer ompa efetne oeue factf ficf 
I iinttioftififCDDafaccepffiqitiDifct' 
pulie fuf e tn fni comemotatloe boc 
fieiiboDietnaftaoifione mofhauif 
tefue rpe ofto nottet.iiQui tecum. 
ptefafio no De cmce.feo cois. 3fnfta cafi. 

OitJmmunicafesef oie factafff 
ffmft cefebtanf es quo oBs no< 
ftetiefuscbrifhis P20 nobfsett ftaof 
tus. ©eo ef tnemoziS r<enetanfes.t 
ptimia glotfofe fempq; sitgie ma* 
tie genitiicio eiufoe oei et Dfti ttofitf 
fefucbtttfi. 
v *^anci#fuiobiatfottafemifu<= 
f*-^ Kfsnofbe. feotcuncfefamilfe 
J wequattbioffeiimuaobDteinqua OttonoCetiefuecbtfftusftasiDifDff 
fcfptilfsfuiBcotpotieeffaguinfsfni 
tmltetia ceIeb2anoa qe oftebt placa 
fueacclpiae/oieeqj noftiosifuapa 
ceDi(ponas.K.Win canone.tihfiiittt 
cituc JOei eunoem cbtifhtm . 
t ijDipiiDieipptomaoimqjfa: 
\^*lMf e pateiefut.bocefiboofe.ac 
cepif panein fattcf asac Denerabllef 
manusfuae.efeleuatis.tc. witano 
ne.aifc ef fcfliuc DicifutO et oia few 
lafeciiIo?.«Dtemiiaptcccpfj3 falu 
fa. pafet noOet Uibera nos qs ofie 
tc.pofiea Dicafuc alta Tam.i } ei ofa (t 
cufa fecutos^ )ar off i. Jj agnus »8 

Dtciturner par acnpiatur- <£6io. Bnotp 
fiispoffjrcenauittii Ditcrpulis fuio fattff 
pcDrsroy-f aifillia.frtfioqulDfccrnmUo 
bis ego Dfis l macjifln etcmplu DcDi tcliis 
M ef toos ita fanadc. "Dcmcc oicanfut w 
fpro oemiffa uore ptefoif et fcnes ca tom 
in manibus mtipiaf banc antipboiinm. 

l/;,.'y.'^ 

aiicem falufatfs acciplam i nomen oomini iuocabo.f a.Ctruli 
sXiimbisqiitoDetiit paccm cram :.■ •- TTI «« 

gnabanf me gtaf ie. p.m ottrn cum 

' ' . « « ■ ■•«•«"' 

fribus.abbomitifbjmtqufeltbcra fteiterisfancfa. meDomfne,p^0rfpe.a\£uTfoDfme 
^ laqueo quem llaf uerunf mfcbi : e(° a h infquifa< iemfj»,i&omfneciamauf. m.£ow 
{ D D »-'. . ■ ... ° 

g^TTT^ •■" 

nSetatqut copofccref me. p.SDoce 
jfflf«» v 3 <Dd- , . . ■ 

mea.an-Ccftattf ibue aufem accepff 
fefuspanemetbeneDirlfacfregtt; 

BeDf f Otftf p«rt3 fuis. pa. itJftgtTtff Citt 

f*V» , j» . ■ Bnt <SUa. 

— .©fiUefpe 

auimamcaoomtmmt. cancancut: 

rjoliie q remaTerint reponaf ur in farrario 
Dcl alio loco lioncffo vfg; in craffinum. 
.Scn.furpotl6.tDit!! too.aicttmc.pofiro. 

/j/l^CferfiDffalfbUB afimeutiBcis 

X^DfieoeuBnoftenttf qb* tepote 

nfemotfalftafis e]tequimnt:imoz^ 

(alif af io fue munete confequamur. 

P« D0.TDn8 lo.lHf cfi.i&noicam , otio. 

fioffpjaoiiidlfiirmliiucfiir piimit, ic.ua 
poffea Dino in moofi erucis. cantatio. rt. 
Circuocticriif .rfi %.f rrgraTu. jFfC aliue 
K.ffiraquafi.R.toffoicP.K.ati plaritil. (Tf ctia.M.inpjimia facMBoB omnitws 
rjriitm«is faccroof atibj inoufuo cfi t>j>a# 
cono t fubtf acono in aUiis accetiat ao al< 
face.ef nfic confeflionS no faciaf/fj oicaf 
tanf fi paf er noftec , et if crim a cjuooam 
in fuperlicio oicafur hec fequens Icctio. 
r ffl?ce.J)i.fui£fitulo 1 . 
r-*— J8 f tibulaf ione fua matte cott* 
furgef ao me . ©ettife t reuerfamm 
ao ottm:q; fpfe cepif ef fanabff nos. 
petcuffef ef cttrablf nos . Diuificabif 
noa pofi duos oief:in Die fercia fufcf 
tabff noaet Bfuem'in gfpecfu ettis 
^ctemuo fequemurq; t>f cognofca 
musoSm.jQuafiDilucuftt ptepatas 
rits cft erjrefuiB efUB:ef ttenfef quaft 
pmber nobfs fepotaneus ef feroftn 9 
f etre.SJufD faciS f ibf cpbtaim : quiD 
facia f fbi iuoa fsajifcrf cojoia fcrit ra 
quaft nubes maf uffna : ef quafr ros 
matte perf ranficns.ptopf et l?cc ta< 
lauf in iPpbcfic et occioi eoe t tetbis 
otis mei:et iuoicia mea qfi Itrt cgte* 
sfenfut.qrmiam Doltti i no facitff* 
ciu :cf fcfeiifiiiDctpInfiir olocatifia. 
lY "\fl)mineauoiuiautiitfi( ^racfua 
Lj f ufi ef fimni: colj>6c rauf oga tuat 
eipaut.*. Jn mroio oiicb aialifi innofe 
fcctis-.Bit appiopiquauerinf anni cocjno* 
(ccris.Dfi aotienrrif fpr. ofietior rio.ft. Jn 
(O ofi <ii utbafa furi if aia mea:in ira mie 
mentoi eris.ft.Dcuoa libano lienict i fa 
ccus oe mof e umluofo et roOcnfo.S. Spc 
ruif cclos maieflag cmo:et lauois n'' plc* 
na efi fcrra.Quo ftnifo oicafut tifio io< 
iifcum. Sjciuus. f Icttamus ge.lcuafe< 
jY~\)HUBaquoeffuDaBreaf &$, 
XJ fusfuf pettamef confefrionia 
fuelafroptemfum fumpfff .'coceoe 
nobf b tue ptopfdaf fonis tffat B . vt 
fictif "itt pa&ione fua iefus tfyi Q? do< 
mfnusnoIierDiuerfaDfrifq^fnfuIif 
if ©enerisfancfa. ftipeDia mertfonitmfta nobisabla/ 
fotieftiftafis etrote/refurrecfionis 
fue grafiam latgiaf ur.Oui fecS \>U 

Uit et tegttaf . Jjulla mcoiia . fco flafim 
fnbsraconire moie Ircfionie legat bac le 
cfloneiiv erooi. rii.finc tifulo . 

OrWfins ao mopfem t aaron : 
fetta egppf i.ai. enfis tftetw 
uit.paurtputm mc itfwm : ptimus 
erif in menfibus atmi . Xoquf mftti 
aDtmittctfumcetfi filiomm ifracl: 
ef oicite eio. j&ecfma Die menfis btt* 
ius:foIIaf ttttufquffq; agttum pei fa 
miliaa ef oomos fuas. ^f aitf e mi* 
noteftnummistitfuflicere poflif 
ao tiefcenDum arrmtm:aflimtaf ut- 
cinumuiumquffuncfuseft Domni 
citts/iurfa numerum anftnarfi que 
fuSicetcpofliintaDcfumacjm.iEiif 
mtem agnus abfq; maculamtafcu 
lus anntculus. Jurf a qucm iff 6 tol 
leffsct beDmmef femabfffs eftttfq; 
ao quattSDecfmam sie menfis buf 
3lmmolabif q; eum twiiietfa mtil* 
tifuDo filioc ffracl ao fcefperuief (w 
mette fanguf ne ac ponef fup ttf ru< 
q; pofle cf tn fuplf minarib; oomo 22 
fn quib; comeoent iilfi. 0f efief car< 
nesnocfc illaaflas tgni :cfa;fmos 
paneo cft lacf ttcfs agteftib;. Jtton co< 
meDefisejteocruDftquiDnec cocfti; 
aquarfco atuim f Sf ii ico ti.Capnf cfi 
peoib; eius t ff ettinis ttotabff is: nec 
temancbff eir eoqufc&?t)fq; manc. 
©t quiD teffDuit fticrif :ignecobure< 
f is ^ic aufc comcDcf is tllft . ttcnes 
tteflros accingef f s:calciamef a babe 
bif f s i peDfb;/fenef cs baculosfn ma 
nib^efcomeDeffsfeftmSfef.iEttcni 
pbafKfDcftfraTifusDtii.^ arracfuo. 

elWpe me ofie ab ftomine malola ii 
to intquo libcra me.JB.fflui cogtf a uctunf m.i liciaa in roior :fof a oie con0i« 
tucbant ptriia.^j.ZSciirrSf litiguao fuas 
ficut f etpcnf n:\jcnmu afploum fub Ia< 
biio eojt.& Cnlfooi me ofir Or inami pct 
raf ojio:ef itb bominib, iniquis Itbcca mc 
S.Oiiicoctitaurruffupplanfate gtefTus 
iiirosiabfcoOcranf fupecbi laqueii micbt. 
1). St funeg tfti Oetfif in laqurti prbtbua 
meis -iujcfa ifec fcanoalum pofumif mt 
cbi.li. Diti Ofio Oeus meuo e s tu. erauOi 
Dfienocemoiois mee. ft.Emeofiettitfus 
faliitus mce.obumbta raput mriimut Oie 
brlli.W. .Ceftaoasntea Oefpoeriomro 
pcccacoit. cogitaiicrunf aouetfum me ne 
oetelmquaamenelmJeralfenfuc.iBfiis 
/'aput citcuitus eoinm laboi labiomip: 
foium operiet C08.W. ©rmnfamrtt tttili 
contifebunfut nomini tuo et babitabunf 
tctfirumuultiifuo. Zuncopacqnuoin 
alba ct ffola rf manipiilo anfe altatele 
gaf pafttoitem. ao quam non oicif itt Ofio 
tjobtfcum.fco dc incipiafut.pallio Diif 
noftri iefucbiiltf : feciutoum fobanv 
nem.r,oin.ilicJ»;itefponDcatut. 
^-~t jO illo tempote : Cgreflus eft 

-I jeftts cumDifcipiilfs fufs ftSa 

I fottenfemceDtontibferafotfusiftt 
' quemtnfroiuiffpfeef Difcipulf eftis 
©ciebaf aufeet fuDasqui ftaoebaf 
eum locfian frequenf er iefus conue 
neiaf illtic cfi Dffcf pulf s fuf s ,J iidhs 
aufe cum accepiflet coborte cf a pott 
f fficfb; cf pbarifeis miniftroa- Dcmf 
illuc cfi laf ctn fs et facibus cf armfs. 
3cfusifaq; fcfcnsoiaquctientuta 
eranf fuper eum :ptoceffi f i Df rtf cfs. 
«Ducm qiicrffiaCKefpoiiDcmnf ci. 
Jefttm na;atenum. ©frit cis icfus 
lEgo fum.#f abat auf c et fuDas qui 
f raoebat efi:cum ipis. SDf crgo Dirif 
eis ego fum:abierfif retrotffi cf ceci* 
Dcrfjf in f crtam.3lfemm crgo fnfet* jDettetiafancfa. rogauff eoe.smi quetifiB f 3llli aflf 
Diretunf.3!efum tia5atenG.li<efpon 
Dif icftia.&frf »obia:quia cgo fum. 
#f etgo me quetif ia:fmf f c boa abi* 
te.tof fetmoimplerefutquej Dirit: 
quia quoe oeoifii micbt non petoiot 
ex lllia quemf- ©pmon etgo pett» 
babena glaoium eourf f eum:ef pet* 
cuffif pontificie reruu:etabfcfoit aw 
ticulam elua Derf tam. 0rat aufcm 
nomen fetuo malcbua . £>irf t ergo 
lefua pefto.S0iffe glaoiO in uagina" 
£alicem que oeoif nticbi paf et: non 
Wa Df bibam illum ?£of>ote etgo 1 
f tibtiiiue ef mimffrt iuoeo? compie 
benDeruf (eftim.-etfigatiefuttf eum 
ef aDOuremnf eflaoanna" ptfmunt 
0rafaufe<ocetcappbe:qui etatpo* 
tifer anni illius. 0taf auf e cappbas 
qui confilium oeDetaf iuDeis:qufa 
erpeDif »tmm bomine moti pzo po 
pulo.^equebafutatifemfefumfy» 
mon pef rue:ef aliua Difciuplns.©f ; 
fcipuluaaufeilleetaf nofua ponfift 
ci:ef fnfrof uff cum ie(u fn af 1 itt pon 
fificia-pefmsafif ftabaf :aDboftifl 
fotts.erfuifergoDffcipulusalPquf 
etat nof ue ponf ificm Dfrif boftiatie 
et inttoDurif pemim. S>irif ergo pe 
f to ancilla bofliatf a. jOunquio et tu 
er Difcipulia es bominia ifltuef 2?i< 
rffflIe.j5onfum.@fabanfaufefei* 
sti ef mttiifl t i ao piunaa qufa ftigua 
eraf:efcaIefaciebanffe.0tafaufem 
cum eie et pef rue ftana:ef calefacies 
fc.ponfiferergo itertoaauif icfum 
DeDircipiiIfafufstefDeDocfrinaeiiie 
KefponDif ef fefus.0go palam locu 
tua fum mtinoo : ego fempet oecui 
fn fpnagoga ef fn femplo quo omee 
iuDef conuenfunf :ef in occulfo Iocu« 
f ue ftim nfcbtl. juuia me ifet t ogaff 3lnfcttogaeoequiauDfemnf:qufo 

locuf ue fum ipfie, 0cce bl fciGf :que 

oirerimego .fjycautecumDirirref: 

Dnua affiftena mintftro? oeoif ala* 

pam f efu Dicee.#ic tefponoes pon> 

fificff tfefpooif ei iefue. m male lo 

cuf ue (u:f eftimoni petbibe dc ma> 

fo. ©i autem Bene : quio me ceoief 

0t mifif eO annae ligatO ao cappbS 

ponf ificem etaf autem fpmon pe* 

ttue ftane: t calefaciea fe. 25ireitttit 

ergoei. jOunqnioef fuejc oifcipulia 

ef eef jOegauif ilfe ef Dtrff . SQo fum 

©f rif fcnue er fetuis ponfificis : toi 

gnafusefuocueabfcioif peftuaau* 

ticnlam . jOonne ego f e Bioi in otfo 

cum illo f 3ltetum etgo negauff pe> 

f tue:ef ft atim gallue caf atiif . a ddu 

cunf etgo iefO a cappba in pjefonB. 

0taf auf e mane. 0f ipi non fnf tofe 

lunf fnpiefoifOtofnon confamftia 

tenfunfeD maDucatenf pafcba:0jti 

uit etgo ppiaf ao eoa foiaetet otrif . 

fflmiacciifaltone affettis aouetfue 

botnine buncf Kefponoctunf t Dire 

runf ef.©( non eflef bic malefacfoz: 

110 fibt f taoiDiflemue cit:S?fjrff etgo 

eiepplafua.jacclpifeeQi)OB:effc8m 

f egem toefltS iuoicafe eQ-SHretunf 

ergoeiiuoef.jttobfanB licef:inferff< 

cere quemtj» .tot fermo iefu fmplere 

tuiqueDirtt:fignif(canaqua motte 

ettet mottfutua.Jnftofnif ergo tfe? 

fn ptef otiO pplaf usn Docauit iefum 

efDiritei.CuearerfuDeo^f^fr» 

fponoif ieftta.a temefipfo boc Dfcfs 

an alii tfbi ofretQf De me f KefpoDff 

ppIafns.jOuquioego iuoeusfumf 

<2>cna f ua ef ponf ificea.-f taDfDeninf 

fe micbi.jQuiD fccifli fKefponDif iei 

fua.Kegnum meutn »011 eft oe boc 

m0oo.®icxbocmuoocircftcgi!8 

fff ©eneriefancfa. meum :mfnifhf met Wiq?Decetfa' 
tmfotno f taoeter iuoeia. jQOcaQt: 
regnii meum no ett blnc/&irif ifa» 
qj ei ppIaftia.|Etgo ie% ee fuf Kefpo 
oif iefue. -Cu oicie : quia ter f 8 ego. 
0go in fw naf ub f it ef ao boc Denf i 
munou:t)ftettimoniB perbfbeam 
Denf af i- €>is qtti eft ei «erif af e:au< 
Dif toocem mcam. Sir if ei pplaf ua. 
UuiD eft iietitaef {Ef cfi boc Diriffef : 
itcrimt criuif ao iuocos: ef oirif eis. 
ffigo nuIIS inucnio i eo caufam.fSft 
aufcm confuefuDo ttobisDt tmfi of 
miffS toobfs in pafcba. toulffs ergo 
Dimif fam Bobis rege tuoeo? f £Ia* 
maucmnf ergo mtfum omnee Dice 
fea. jQon bunc:feD baraba". fEtat aBf 
batabasfafto.ca.iir.^ucetgoap» 
pzebenoft ppfafue iefutmef flagella 
uif.fEf milif es plectefee cotonam oe 
fpinis impofueritf capifi eius:ct \>e* 
ftc putputea atcmtDcoctftf cum.fSt 
DemebantaDeum:efDicebanf.aue 
ter itioco? fEf oabSf ei afapae.fEriit 
itetit pplaf us fmas:ef ofiif eis. 0cce 
aoottco t>ob(3 eum fotae.-nfcogno* 
fcafis quia fn eo iittHS caufam f tttic- 
ittoeittf ct go iefus pottane fpineS 
C020nam ef putputcii twttimefum: 
etoirit eis.f£cce bomo.fuj ergo t)i* 
Ditfenf eum potifices ef mini ftti:cfa 
mabanf Dicefes. £iiic(fict,e:ctttciffgc 
ettm.©f iff eis ppfaf '.accfpi te eum 
Doscf ctuciffgfte .{Ego enim non fn 
uenio in eo caufam . tftefponDerunt 
et fuoei. itoa Icge babemus et fcSm 
tege Debef motf :quia filfu j oef fe fe< 
cif. £um crgo auoiffef ppfaf us buttc 
fetmone:magis fimuit.fEt igtcffus 
cft picf cefum ff erft- 1 Dirf f aD iefum. 
SDnoe es f u^efus auf e tefponfum 
non Deoif ei. © irif etgo ei pplafue. afjf cbi no loquetie f jBefcfe quia po< 
tettaf e babeo cmcf ffgetc f e : ef pote 
ftate babeo Dimif tete f ef Kefpontiit 
iefus. f)o (labcteepofeftafcaouetfft 
me VIIam:nf fi fibi Datft effef oeftig. 
piopfctea qui me f taoioit f tbi :tn3 
f ue peccaf 6 babef . e imoe quetebaf 
ppla tus:Dimttf ete ctl ."Tuoct autem 
efamabSf Dicetee. &i bunc oimiftfs 
non ce amfcue cefarfe . £>io eni quf 
fc tegem facff :conftaDicit cefati.pp 
laf tts auf e cum auoiffet ftos fermo* 
nee:aDouift fotae icfti i fcoit pzo te 
bunaliin locoqutDicltut licboftra* 
fosibetaaiceaufemgabafba. fEtaf 
auf em patafceue pafcbe.-bwa quaff 
feifa.fEf Diiif iuoefa.fEccerer. t)ettei 
3JIIi auf e clamabSf .CoIIe toIle:cru 
ciffge efi.©iiit eia ppfatua. tSegem 
toetttum «ucifigam f Kefponoeruf 
pontfftcee. jQonbabemue tegenifi 
cefate.^unc etgo ftaDiDif eia ilfum 
Dtctucffigetefut . #ufcepetunf aftf 
iefutmef eDuierunt .f£t baiuISs fibi 
ctuce : ciinf f in eii qui Dicif ur cafua» 
rfc locft/bebtaice golgof ba. Vbi eum 
cmcifiiewnf.fEfcumeoaffoB Duoa 
btnc t bfncmeDiG attf e icfum. <sai 
p ttf a i if e ct f if itffi ppla f its : cf pofirff 
fuperctiicem. (Etaf atife fcripfum: 
tefus na;atenus rct ittDcorft ■ 0uttc 
etgo tifulum multi fegeritf iuoco t : 
quia ptope ciuif af em erat (ocue BW 
crucifimeeftfcfua . & erat fcripfS: 
tjebtaice/ gtece/ ef fafine . ©iccbattf 
etgoppfafo:ponttffcee iuoconim. 
jOofi fcrlbere tet iuoeotum : fj qufa 
ipfe Dijcf f /ter fum iuoeo?. iRefpoDit 
pplafus. ffl8fctipftfctfpfi.S9IIitcs 
etgo cum ctucifiiiftent efi:acccperfif 
•beftimefaefuseffccerKnfquatfuot 
parfeairmicufqjinilitiBfe» tunicl. * 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SDeneriefattcfa. graf atif (utrica ittcofitf t(is:Dcfii pct 
cofejrta per (o(Q. ©ijref t ergo aofuf; 
ce.jM fc(ttDam'eS:fto foiftamut dc 
«la ctie fttSDt fcttptfi ipieaf oicena 

Otf fubftabancut ibi Cue rmtppe :a tuai 
btts patfibus nlf,iiio:orfttprt pofifc. 

patftfi lattoelttmefa mea fibi:ef Itt 
ttelte itteam mifetftf tefem.ef mf 
lifee quioe ttec fecerflf •^fabaut aQt 
turta crucem ieftt maf er eiue t fojbj 
mafriaeiua matia fieopbetmatia 
macjoalcne . £0 toiBiffirt ergo icfua 
matre et otfcipuiaftattta qite Dflfge 
bai:8ixifmairtfue.a^ulier:eccefl« 
Ifua (u'.3>eiDe DiWf oiftipulo . 0cce 
mafer fua.ef e;r itla b02a:accepif eS 
Dtfcipulit3infuS.JOofleafcieeicfuB 
quia iam oia confumafa funf :»f co 
fummatefur fcriptura otfit. #i(io. 
S>aa ergo pofitii erai:aceio plenum 
3!Ili aut fpongiS plenam acetb/pftw 
po citcitponettf ee:obf uletQt ort eiua 
£Q etgo accepitlet tefua acetfi: Dirif. 
CottfQmaffl ett. & fnclinafo capfte 
(raofoif fplrlf uEEjttoef ergo quo> 
rtiampara&eueeralWnorematnv 
icnf (n crttcecoipota fabba(o:eraf ei 
magn'» Diea ille fabbafi:togatierunf 
pplatflWfrangercnfuteo? cruraef 
(ollcrelur. Wenetu( ctgo mififea : et 
ptimi quioe ftegetflf ctuta et alfeti' 
qut crUcifti? ett cfl eb . m icfum aflf 
cQ Denlflenf WtoiDetGf eumiSmoi 
tuQ.nottfregetQf efuectura feo Mt* 
milifaiancealafefitaaouii.etcofif 
nuoeriiiiffanguiaraqua.efqutW 
Dif fcttimonifl petbibitif :cf terfi efl 
ci'fcliimonifl.St ille fcit qt"Dera Dl 
cif:bf i t)pe creoaffa.f acfa fu( etrim 
bec : 6f fcripdtra ipletefut. fe non 
cominuedaef co. m iicru aliaftit 
pitira 0icif.5DiDeBQ( in qtfi; f tSrli^ mnlfcpollBecaufe rogauif ppiafS 
iofepb ab atimaf bia eo q> ellel Diftis 
pulua fefu occuliue au( .ppfet mef i? 
iuDeov:DffoIIete(cotpuetcfu.(Efn< 
mjfif pplafue.iDemf etgo t fulff coj 
ptta iefu.SDenif aufe et nicboDemua 
qui Deneraf ao iefum norfe pttmfl: 
feree mijrfura" mittbe ef albee.quaii 
libtaecenffl, accepetflt etge cotpua 
fefu : ef ligauetflf cum lititbcia cum 
atomafibua/ftcuf maa eft itiDcia ft> 
pelfre.eraf aufein loco Dbi crucfff* 
fua ett oituo : et in otfd momtmef fl 
ttoutmt inqUo niinDu quifif pofii' 
fuerat.3!bietgoptopfet. patafceuen 
iuoeb?:qi fujta ctatmonumcium: 
poftteiunf icuim. jjnteajajioneofe 

caf fereroooljaooioiieoW r.iiufa nonfol 
lafur.p!oiut>eionon flrcfiicurffemm. 
Honumam ozonrm non tiirifur fcsSa Ho< 
bifcii.nec flcclflfur gentta. nrc JOeiDOl 
fcoitaoicanfiHUt faibuiiejrt. : 

/\ jKemuaDilectitrtmi nobiapto 
V/ecclia fancfa Dei:»f eam De' ef 
DttenotfetpacirtcafcaDunateetcu* 
IToDire Dignefur fdfo otbe (eiramrtt 
fubiicieeetp?incipa(tiejpo(el!afee: 
ocfcjj nobie quieia ef franqtiiiia U* 
fam:oe genfib? glotificatc Deum pa 
ttem oipofenfe.a)^cm , . fiatme? cje. 
/ WpafepifetneDc^quigiiam 
V/fttam oibue in c(Ml(ro genifb; 
tettclafti : cutt oof opera mte (ue . vt 
ecclefia tua foio otbe Diffufa.-flabilt 
fiocincpnfcllibftcfut noiejjfcueref 
pKCUttDemDtim. ptopapa. 
/ JJlcmueefptobeatiatmopa' 
V/panotlto:t)(Hlum Deuacfop 
minue ttoftet qui Clegit eum ipiotv 
nem epircopafua.-raluumafqj inro 
lumemcttllbDiafcccIcftcfuc fancfe 
ao tegeDnm popttliim fancfu be(. 
fiii £>eneiief.antfa. ©Kmus.f lctMmus stnua leuafe. 

ggjnipofens fempiteme oeus 
1 JcurnuDiciotmluetfawnoanf 
tetpice ptopiciueaD pieces tiofttas : 
et elccf 115 nobis anf iftite tua pietate 
conferua.WctKffflana plebeci fali 
gubetnafutautfoteaub fanfo poit 
tifice cceoulif atis fue metitis augea 

(tu. pet Dfitlt. I, pzo oioinatis. 

f\ «emustpiboibue eppfcopie 
K_J pzefbr-fetis/oiaconibus/fubDi 
aconibus/acboliffe/eioiciitie/ietfo* 
tibiifl/boftiariis t cmfetuKibue /toir 
ginibus/wouie: t pio omni populo 
fanctoDei.£>icmus. fUttmm- 
/^SQpB fepitetneDeueculuefpft 
V/fotutorpusettre fattcfificaf ut 
et legttunerauoinos pjotwiuetfis 
otofnibj fupplicanfea . W gtaf ie f ue 
mutterc: ab omnfbus fibt otraDibus 
ffoelifetfeiufafut. pet Do.ltittti. 

Otate eiufaem. (i pioimyeigto it 
ttemus t pto ry laniiTimo ipe< 
taf oje noflro . W oeus ef Dtts noftei 
fuboif as ilit faciat omnes barbata» 
nafipnee.-aDttoffrarri peipefuSpa* 

tem.2>:emu8.;flccfattiuoge.ltuatt. 

^psfempitemeoe^m cuitia 
\Jmanufiinf ommii pofeftafes 
e( omntum iuta tegno? : refpice ao 
tbjifttanumbenign'impettum :t>t 
gentesqueinfuafeiifafe tonfioQf: 
potetit te t tic Dertera compilmSf ur ■ 
PerDrim. piocatliecuntinij. 

OlKcmue et pio ca tbectiittitiia 
noftrie.fjf oeus et oomin* no/ 
ftetaoapetiat auieo pzeco2Dfomm 
ipoium/iiimiamqj mifericoiDie. tt 
pet lauatrutegenetaffottie accepfa 
remf flione omnium peccatonim: » 
fpfi inuenfanfutin cbtiffofefuDfio 

ttoff tO.jPmnus .fiictamut rjf.Icuatc. 1 "v^ttipefenefemirtfenteBeuK 
quicccliam tti.1 tioua fempet 
ptole fec6Das:auge fioe et (nf elltcffi 
tatbet umims noftris. M renafi fofe 
baptifmafie.-aDopftonis fue filiie 
aggregetittvpetDO. ptomunoo. 

OKemusDilecftffimi nobis Defi 
paf te omnipof eitf e:Dt cuttcf is 
ittStJUmptiigeteitotibus anoibos 
aufeiaf/famem oepellaf/ apiaf cat< 
t erea/Wttcula.DitToIuat/ peregtman 
f ibus reoif um/infitmanlfbus fanf > 
fafem/uauigannbuspottu falutts 
inouIgeaf.£>!cmu8./icctamu8. 
/•^vS0ps fepffemeDe' mefto?co> 
Vyfolaffolabozafium fomfuoo: 
pemenfSfaDfe pcesoequacQqs frfc 
ttutatioeclamafiuittoeefibi inne< 
ecflif af ibua futemiam f ua gauoe» 
atTtuffe.pei> (~jwojetifie> 

Otem'ef pto betetfcietfcifma* 
ffcis:tt oe'et Dfisnoftet etuaf 
cos ab ettonb? wiiuerf is : et aB fanv 
ctam mattem cccleftajcatbolicam 
atijjapoftolicarciiocarcDignefur. 
Swmuo./Ifctamuagemialcuafe. 

. ajnfpofeafempifemeoe^qtti 
faluas oee et nemine Die petf 
ie:iefpiceaDaiasut>abolica ftatiDc 
occcptas-tt omni beretica pzauifa ■■ 
te Depoftta : ettantium cotoa te(ipi> 
fcanf :ef ao ttrtiatis f tie reoeat twii t 
tatem.perortm. pjoiuoete. 
/^KmueefpwpetfiOie iuDeie: 
\_/Vt Deueef sominua noffeiau 
fetaf wiamen oe toioibj eonirmW 
ef tpi agnofcanf cbiiftu iefum Dfim 
nofttum.Cjit nim oufturjftecfamuoifi 

Oeanfutrt.fliitttuuu 
a0pefempifemeBe'qui efii 
iuoaitS pfiDta a tua rnifet icoioia no 
repelIis:eratioipjccea nofttaequae ( "SDcJteris fatwta. p.-o iilius populi obcecaf tone ocfeti< 
mua.Dt agnffaDetifafisfue lucet) 
ciraftus eft: a fiifs f enebzie oiiiftut. 
peremtDeotim. ^wgagjHio. 
/~\ Memuset pio paganis WoC 
\J dmpe aitfetaf iniquiiaf c a coz 
Dibus eo?.e t telicfis pooiis fuistcon 
uetf anf ut ao Defi ttiuB ef ttetti nml 
cfi filift eiuo ieffi cbriQu oeQ et ofim 
noftrii. cfi quo Diuit ef tcgna t dciio. 
cum fpfifcf S.pet oia (t.if &iti. f l ec. 

O^psfempitetne ociioquino 
moifepcto?feDWti)feprtiti< 
qufrie: fufcipe ptopicine ozaf ionem 
tiMitt et libeia eos att poolo? cultu 
ta : ef aggtega ecrtefte f ue fancf e ao 
latioe ct gliant noie fui . pet onm. 

Cji3 fimfio tolliif fattwoss cnfuli» { pe tfjnf 
cuopacoiiottfiiboyaconopoftiiltatt-tfc 
ntntt o toclata cmce oitnnt fuppliri Docc 
opule meue quio feci fibi atif i 
' A Jnw cof tiftaui fer*tefp6oe tfti v 
cbi qz eourf f e oe tena egppti. pat a* 
Oi ccuce faluafoti fud.fcuoojwoni iti 
meDioc&oiinuoiBeoeflflectfcwgefi.NCif 3« atbauaf os elepfon pmas. expaa 
rtt.fioio.^aitcfiteDeiis.faticftiflfoK 
tisfanctusetimottalismifetefeRo 

bia.piimipauUtiinn&nltatfiacctoniffa 

oicanf Suta coiixt fe pei oefet f ii qtia 
Dzaginfa annie. ef manna cibaw f e 
ef inttoouri in f ctt.i fafie optutiam 
parafttciticcfaluafottfuo.&ffunoi. 

agws.uffu.OriiioftboiuD.^ancfiiB 
ttt fupi.1. 1 (f m piitni ar>i)iic piopuio tfan» 

tes.aDtiiD Dltta oebui facete tibi t nfl 
feci ego quioe planfaui te Dinea me 
am f prcio fi(Tiiti3.ct tu fct.t es micbi 
nimts amata . aceto t taq j cum felle 
mijcio f if im mea" pofafti. i lacea pct 
fozaflilafusfaliiafozffHo.ii.agpos wfiipm.tEi;oiii!i.^ScfuaDeits.bffu 
jEiit facfrtofj ttutf totauftt oiftoopraat 
gt miiuo flerto Diceno tECCe lignfi CtllCIS 

in quo falns miinot pepenoit wni ■■ 
f e aDOzemus. Cijomo tepefaf. bicfoffi 
pmie lieati immaculati m t)ia : qni 
ambulant in lege Dt)f.0cce ligtiiim 

Jntt tun ctur aooicf ui a deto » populo 1 5 
f oie incipiente.an.CtUte f u8 aCB2am , 
Dtie et f anctii tefunectione f uS lau* 
oamue et glOzfftcamus.ec.ee eni pto 
ptet cmcc Dcmf gauoiu in wiiuetfo 
munoo.poS>eusmifeteafut.a.Ctt 
am ctucc aoozamus Dftc f uit glotKr 
fam tecolim' patTione mifeteie tio 
bis qui paftus cs pto nobis.f>©ne 
tefiigififacfusesitobisa gcitrtatto 
ne et genetaf ione.a.aoozemus cr u 
cis ftgnaculfi pet quoo faluf ts ffipff 
mus factamentfi in quo offe nofter 
qtiafi in Oaf eta feipfu pzecio ttro pe 
fauit.tit Difauenoita fietet mozs ca 
ptiua inquof munDtiegtauilapfu 
co2tuit.fancfoepeoesipsatTirit.fe 
contta fo2tefo2fio.'cbiiiiiomfiDtft( 
umpbatoze otfenoens bdc fame pP 
eftaomitabile qt rp foftis munous 
ptoficetet in wta fians ifttpife ciiiffi 
tJictot impleuit.a. ©um fabzicatoz 
munoi moztis fupplicrfi patetetut i 
ciiiccciamSs uoce magtia f taoioif 
fpm ef ecce "oelft tepli Dimffi eftyfho 
mmita aofa funt / tetiemofus eni 
factus fuetat niagims qt mozf em fj 
iii oef clamabaf munous fe fuftine* 
te nd porTe.a. apetto eigo militis la 
cca laf etc ctncifiri om. crmit fiigitfs 
ef aqua in reocmpf iotte falutie nrC, 
a.flDaDmiiabilcptccifictiiiispoiioc 
le capf fiiifae teoepta cft tiiiiitri. fat 
tatea coftacf a funf clauftra infenti. 
apf a eff nobis iaima tegnf. Qymmn (^««Itfioelfe fafet oes atboi ttna 
VJnobilis nulla ff lua falem pto» 
fetf frooe f loic gct ittittc oulcc If gnu 
oulccs dauos oulcc pooua fiilimct . 
S.pange Itagua.tr. Cmjt fioelis. m 

tantrfuttofitsbiA r<flofing,ulos/&DiraE 
£tu% f ioelis v 3a li ncceiTc fiic. Wcafnr 
l»> , lufttaiftj;. «Jto finitio et rrucc aooia 
faarlctocfpopulofareiOoo iouafcafulii 
Ittgu coloiis. £f lofis manibuo ctt magna 
imetenfia ao fattatift pctg.it cii crtno cf 
toicbiio. G( toipus ofii ab beri tt fctuatum 
afferat fug altate.t ponafut tonft t aqutt 
in calice firuf in altio Diebus corifuctS rlf . 
rt poftra anft alfatc faaaf eonfcflioncoi 
ccn0o.£5ftfcot.tt. CuoactoatrcDafao 
altatc rt builrnocc Dicaf.s3ietttua.pte 
ccptiafaluiatiliiiaiitottiti.tr. pafer 
noffct. tc.jCbomo rnoeat. ©eo libeta. 

poflca Dicaf faccr.Zlmetl.Xtt>eta 1108. 
«-3o per euno? (aciat feactionJ.tiua ra< 
cfabuili tiotccantrt.pet oia fecula fc 
CUlo? iClionioiitcaoetjocetSlitatame 
fio Oicafur pa,)f Dfii.nec agnus.fj mit 
fafiirpatoborfirmraliccbfiiioiiorfl. £t 
orinoc oiraf farcrOos oiont s-O fiefacte 
pafetomps^) neiefujtpeTpott arci» 
piat toipue om oi. totpiis Dtli lioirt f ic 
©cuior rattcem oi. Coipiia ef fauguis 
efce.mozefoIifo.)2fcomunicttuto.nit)o* 
luecitfttufbeffetnaoie. poflca facttooo 
tmfo c alice in manib j oica t meoiocti y>ot 
ce.an. datetc.-bf6ai._a!! t>3agmfitat 
jnqpiafpicffijfe.an; 

^.'.■" '• • 

jQimaccepftret acefumof. ff con> 

l- * : -'-V£ " '..'■•>■>.. 

wmmatttmett.et taclmafocapffe 3 7a ..i^ ■ ■ «y • 

emifftfpj((fiim.pa0agnificaf.p«i 
ejfint Do.DO;picfbifer fuaulferWcat oie' 
)/f^> fifecfi toifalibusalimetifieip 
'A f DfieDettsnoItet. BffiBtpeme 
mozfalitaiiaejtctiiiimur: imwtalf» 
fatis f ue munetc cofequaitnir. pet 
oftm tioitntm tefum tl. titliim filitt 
tu ii. qiti fecti oiui t et tepat ta tottfr 
fafe fpf.f.D.n oia fe. licWampliuii.t t 
ficfinifutomcium. 

Xfi fabbaf o pafcbe oicta boia notia. 
pirfb vtrr inDufua folcni alba rt flo 
labSoirafigncfme&fi»tiOiOi.2>irmu!. 
U^\pminetum pafer omtiipo» 
A/tens / lujt faoeftciens conoif o: 
1 oim luminu ejtauDi nos famulos 
tuos:ef tietteoic l)imc ignem qui fua 
tancf ificatiotte ac teneoicftone con* 
fecref ut . tr u qtii illuminas omne; 
bominetoenienfemtabiic munDB 
fllumina cottfcienffasnoflrasigne 
f ue carif af is. tof ttto igne fgnfti/ tno 
Iumine (Iluminaf i.ejtpulfis a cofflis 
bus noftiispcf oaim f enebtfsrao »f 
fam fe iUuitranf e peruenire merear 
mut efetitattt. pet cWfium Dflm. 
poffta btntoitat incenfum finelDoiiuV 
iiiio tob ifrum feo tantum t ffiiemuo 
i V enfatomnfpofensDeus fupet 
VA*oc incenflim larga f ue 6enc< 
Oicfi onis inftifio.et bitc nocfumum 
fplenDOtemtmiiffbilis regnafotfn> 
f enoe.W non folum facrtffcfum qi 
bacnocteIifafumea.atcbattafuiIu 
minfs aomirtione rcf ulgeat . feo ef 
quocunq; locoe^buiusaliquiofan 
ctiffcaf ioniafuerif miflerio oepotfa 
f um . ejtpulfa orabolicc ffauofs ne* 
t)tifcia:Dirf fue maiedatis affiCat. 
per cbtifhtm ofim noftmm. 
( TSfie beneoicf o accenDatuc inoe cereus 
cjuiBaparuuIuoefcantefitt.a.£iuc)(gto 
tit rpo infetnum ocbr llafurtio inf tat rt rf. 
rljojuo angcliriio poif.10 piinripu f ollt pie 
riprtcf fcto? ammr qite tcnelianf ur i mot 
fc raptnic fcoce lactjicmabili tlamatirtflf 
aDucitilii oeftocrabilio cmc c rpccf abamuo 
in fciipbiio-M t oucerro Ijac nocte Dmrula 
too oc claiifttio f e nofft a toocabat fufpiuit 
fe larfja teqrebat lamcf a . f u fcfits co fpra 
Oefolafio magna confolafio in tozmetitis. 
/mita fwci. bSoitafut tcrcira pafrbalio 
ftc a Oyatoiiooalm.ititato. ^o: pulozum ttocfbuBfjec aitlatcfulfef 

L ■ ■ ■ ■ . m ■ _Buapzon.etaflan<B>us uobia fta* 

f tea cariirimi ao fammfiam fanctf 
}■ ■ « » «■ ^ j . 

— * * — ■ -" — 

fjufua Iumfu(0 claritaf em/ wta me> ;. ■> _£_? ■ T"» tulfet fam angeffcafutba cejoiiim.etirtfenf Oiuitta mittetia. 

ftjtojamiKBlBMctotafuba info 

^■ **Vi "»**«* 

itefralufario.<0auoeaffefellusfatt 

_i_: liij» quefo oef omnfpof enf fa mfie* 

" — — — ■ tfcozofamfnuocafe. jDft. fmeno 
4«-«-^»» ■ ■■ ■ , -«E metsmeriffefnfta leuffamm nu> '." merum oitjnaf ub ett aggtegate, lu= 
' ■ ■*»■>*' r rf" B "■_■ 
Bzibusefefetnite 

■ ■ ~ m 

a fpi enooze lufltaf a . f ofiue ozbis 
■__. »V_V.^ jlT 

_______ : i" 

fc fenf faf amffifte calfginem, lefe» 

_<-*-»-■-■■-*-■_ ^ _ ■ ■ ■-■ 

futef mafeteccleffa fanff fumfnfs i TjiHualauo em fmplete petflcfafv petoomfnumnoftmm fefumcl.tt Slr-- ■ _■■_ ______ flum ff Ifum fuum quf cum eo W* 

ii* «■ . .-_«v**V_-: 

' ■— ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ _ aOoznafa fuIgozibuB/ef magnfs po; 
IjiDeui, «omnfafecufafeculot. ©abbafopafctie ■ ■'/ jslmcn,£>8a*obifcum.£;fcumipt 
i^.. ». . / » f . . /■ • 
rif u f uo.^utfum «HOa. Oabemua 
?«,«.• • «,,.•/•■ "... 

ao ofim. itHatiaeagamuaoomino 

!/."•• ■ 1" ■ ■ ? ■ V 

oeo nottro . ©fgnum cf fuflum cfl . 

»V*.""" v v-"-- . . 

jbere quia oignfi cf iuflutn ett f mif < 

|«" ■■ • ! " " V «, ,. flbilemomm/ommpofenfempa* 

1 ■ .. ' ^' -•"• %,« 

fieinfiliumqjefuatmigenifumoo :.. % .■ mmfinoutumtefumcbztttum fo> 

5. ■ ' ■ " • \fn m «•• 

(ocoiOia acmenffs affecfuef twcfa mtnillenopeifonate.ftJui piono 
^ » « . ■ ^ m ■»■,,« . 

biecferitopafrfaoeoebffumfoluif. 
}.■■ •■■■.V V ,./'.. 

eftiefetiapiaculicaiifioncmpfoctti 

...■■■** cueoefetftt.0ecfunfenfmfcflapa- 

J ... — « ■■ ^IHj, '-, Ij^JL» ■•« ■■ ■ '■ .» 

occfoKtiteiufqjfaitguiiie pottee c5 
' V . «.« „ . ■ ■ ■ f 

fcctantur. jn quo ptitnu paftes no 

flroofiltceiftael eoucfoaoe egppto 
«^ « «. ■ «••■ • . 

mbzum mate ficco Dcttigio f ranfi t 

ij.*. \."V ■ . r " 

refecif.@ecigfmtnojce0qucpecca> 
«^ ■» »• ■ « ■ V ■ ■■. ■ ■■ 

fotum fenebzaacoluneilluminafto P fep- »• ■ ■ ■• ncpurgauif .Cjccnotettqite boofc 

$ m m m «"• ■ J» » . ■ »• • ■ - I 

pet Dnf uemtm munoum in cbiiflti 
}%^ ■ ,•••■■■ »■,»■ 

ctrocnfce/ a Dicifa fcculi femegafoi 

■■*•»»•• " v 

ef caligtne peuafomm teooff grai 

' tCfJI vX»£ j.«y. . 

«iefoctaffanciifaff.fDcc nojtettfti 

}■■"■"■% «•■ m 

auaoetttiictfatunculfemojfiiscb* 
. ■• fltieab infetiosicfotafceoit. jCicOil 
!■ ■■ V v ^..d"...^ 

fcbafta iiiquifwia flle t>etua agnua enf nobfa nafcf pwfutt; nffl teotmi }-* y> h*±^ uim ttoafue 
'. ..... tlBLi 

plefa<feofgnafio,s£> taetKmabi* 
Ife Dilccfio catffafie W fetuum teot* mcteafiltutit ftaDfoifii. ®, cetfe neceftatfum aoepecrafum ttofrtuj 

quoocpfltmo2feDeIefumyfl.lJ 
?»./■"• . ■ « ■ ■ » ■* 

feffx culpa qne f alcm ac f a tum ftitv 

b>n v /^ . / r '"*» 

ruff &aberereDempfo2em.i£> bea 
iy ■ . »■»•■■■■ '■ 

ta nor qtie fofa memff fcfte t empuf 
\/ ■• ■ ■* • m 
ef bozaminquacbtfttua ab itifetta 

tefiittetif.0ec tioxeflDequafcrf^ 
i . . .*""'■ V V»*» 

DfimieO.cfttorDfDfceilfnmitiabfc 
te....." ■ ■ * ■ % »■■ ■ ■ ■ 
fut. ef nojt flluminaf io mea fn ocff * 

'^-v... *""■*»•, 

niamcis.fSufuaigifutfancfifftado ^-^, nocffafit&affceleta/ctilpaalauaf/cf 

j. ■ . . h * » t j> . . . . 

ttbDTffnnocenffamiapffa/tmeflfs 

ief ictam.fugaf oof a/cocozoiam pa* 
bri «•"■■ «■V V iitftttfuefgf; 
f* futnocffagraffa fufcipefacfe pafer 
©icpowictirmcr: { «»,.« , ■ 
ftiiriincercoin moDiimcructo ^jncenft fniitie facrf* 

«■■ a 

i ■■■« \ j » . - .... 

ffcfitmtoefperffrotm quoofibffbac 
{■■ ...... «^» . . . ■ s 

cetel obfaff onc folennf pet mfnifho 

t v«* ■ ■ *"*»v •■ ■ ■ 

tiimmamtaoeoperibue apumfc 

*•'■ " \/'» *•■ ■ 

ctofancta reoDlf ecefcfia . #eo fam 

•'.■*■*" _ ^ Ti r - 

fttljonozeoefmfilasigmsaccetioit 
gicaccftacurce '■._,•■•. 

tcu_maijmiot>c pic-icto patuo g!lli licef fif Dflliflia 
" V _° * ■■■■ ■ »...■*■» 
tnpatfeemuttiaffmfamc» fumta Deftfmeitfatiotitiowf.AllitutliquS 
i»j%,P« „««««• ■ : 
f ibua cerfa quas fn fubflanf fam pte 
Ji*iiulh?-«-« » • • . .■*_ Dam taocficiens peri.iiercf.3tt odo £ ciofebufueiapaDfaapie mafeteou; 

rf f •£> vete beaf a 1 mftabtlfs apfs 

cuiiiBttccfcrusmafcuIiufoIanffef 
«Mr^ ~ J» ■ ■ «*■« « .-^v H^ s^ed bTanottquarfattfnecfiliibefiiuuttf 
^•«•V • ■"■ •"• «— 

afrifafem.^icuffancfaconcepif 

fc-3 W * ", .»■« ««,y 

Wrgo maria.Wrgo peperff ef W tgo 

?,,.'..«■'*"»-•« , ■• 

Bmatifif .0 beafattorqueerpo 

I ^tV - '" ' * V . » ** ._■_ » 

uauifegppfioe/otfauffbebteos/noj; 
kZp %,«• ...^^ ,_ 
Squa .errettfeceleftfa fangunfur. 

Ji* ■:■«,•• .• a "/ B lumfnaribj mffceaf ur tf famas cftis 
Iticifct mafutinue tueniaf. illefof 
rucifciquf ncftff occafS/ illequf r> 

p"*~i «._«*» » « »"-«■_• • « 

gtetrusab fferfe bumatto generf fe 
j- « ., / ■*■ . ■ " "* *■* 
fcnuatllurtf, p.ecamutergot.io 
i_U-.-*- ' ■ V» 6 ^" ** 
mfneWnoefamuIoafuoeormKm «•„«« ■ V -^ -^. ■ ..rf| lum Wtacum paf renoftro papa. /1 
i . ""«. v . . * ' 

ef anfifttfenoft.o. jt.. necnoti f» ^tamuef. Domine W cereuofOe totumtege.jiJ.efpttncipenoirroTjf ». ■ ■ - H . . «VV v** ft ■Vi"Tr. fttbonotemnominiofufcofectafua 
f. " ** ■ '^ jjq^ 

ao nocffa bHfuecaffgfnem DeCnien quiefefempozumftbft 

t-L*«*ji___Z__: _ 

»jL Ta ,» » » "..'.. 

WapaftbalibuegaiiDfie confenrare 
13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 ©abbafopafcbe. fe oignetie. fflui femn tmife ef re gnaa 

h^a *,*!••" ■ * «i, 

tmpctas nccwo n cf gloztf ica a folwo 

octta . foltts att tirimitc tefw cbiilte 

ciimfancfofpitifu.itiglcria odpa^ 

frfe.a **mett." 

^JatBii pofl ftSDicfionf terci lm^Btniaf 
ioubira fegaf in fupcrlino tjaeir ler tione". 
«StnefKi »iimo.fine fitulo.lecfio piima. 
jftprincipiocteauif Deue celu; 
M et tcttam . Certa autem erat 
i lnatiteeftucua.'et(cticb:ccratitf[i' 
pet faciem abr-tti. et fpiriP oominf 
fetebafn t fupet aqu8e.©irif q; De'. 
f iaf luj.et facfa eft fur-et t>f oif De 
ua lucem cp euef bona :ef Df uf fif futf 
a fenebria. appeffauff q; Iuce Dient: 
etfencbtaenocfem. tfacfitmq;efi 
Defpere i mane:Diea tmue. ©irffq; 
Deue. f iaf f tr i namcnf um in meoio 
aqiiatitm:tDiuiDataqtiaeab aqufe 
et fecif oeue fitmamentum :oiuifif 
q; aquae que etanf fub fitmameno 
f o:ab fjfe nue etanf fuper f irmameV 
fum.effacfumeftffa. ©ocauifq; 
Seuefitmamenfum ceium:ef facffi 
efltiefpereetmaneDiee fecunDue. 
©fjcif toero Deue.Congregetut aque 
que fub cefo (fif in locum unum : ef 
aqtarcat arfDa.tfacfumq; cfl ifa.et 
fcocatitf oeus arioam tettam .'togtc; 
gafioneeq;aquaritappelIauif ma> 
riaet t>ioif DeuegpefJef bonum:ef aif . dpetminef f etta betbam fcfreri* 
tcm:ef facienfemfemen/ef Hgnum 
pomifemm faciee f rucf um ttirf a ge 
mta fiiurmcuiuBfeme in femef ipfo 
fif fup fetram.et facfum cft ifa .ef 
ptof ulit fef ra berba toircfem et affe; 
renfefemenfurfagenuefuit :Iignit 
q;facfeneftucfuet babeetrttiiquoD 
q;fcmenfem fecnnDiim fpecie fua". 
et bioif oena c? effef bonum : facf 8 
q;'ett uefpete ef mane Diee terciue . 
3>irif aufem Deue . f i3f luminatia 
tn fitmamento ceff :ef Dfuioitt Dfem 
ef nocfem.ef ffnf fn figna ef fempo* 
ta ef ofee ef annoe.W fuceanf in fhv 
mamenfotelief (Ifuminef fettam. 
ef facfumeftffa . fecifq;DeiiaDuo 
magna tuminarfa. tnminate mm 
ius t)f pteeflef oiei. ef lumimte mU 
nue »f ptcettef nocf (.» frelfae.et po 
fnif eae in nrmamenfo celf :t)f ftice* 
rcnf fuper ferram. t pteeuenf oiei ac 
nocf i ef DitiiDetet lucem ac tenebtaa 
ef ttioif oeue cp effcf bonu.ef factu; 
efltKfpeteef mane:Dfee qnatfue. 
©itrf effam Dene. p20Dncanf aquc 
tepfffe anfme»fuenfie:ef Dofaffle 
fupet tettam fub fitmamenf o cefi. 
£reauttq; ocue cefe gtanBia ef oem 
animam M uefem af q; mofabilem 
quam ptoDuretanf aque in fpeciee 
fuae.ct omne liolaf ile fecunDum ge 
nne fuum. ef t)f oif Deue q> clTef bo* 
nnm : beneDirifq; eie Dfcee.Ctefclfe 
ef tmtff iplicamini t repfete aqe ma 
tte : aueeq; mulf ipficef ut ftip f err& 
SBt fattum ett Defpete cf mane Dfee 
qttffue.^irff quoq;oe9 . JDtooitcaf 
fetta afam tmienfe in generefno:itt 
menfa » tepfifia ef bettiaB fette fecft 
Dtt; fpecfeB fnaa. f acf uqj eff ifa . et 
fecif Detio befJfaB f ette: itijfa fpeciee 

m fuaa e< tumeuf a cf omne tepf ile f « 
te i genere fuo.gf Dtoif dcus gp effef 
bonum cf aif. f acfamus bominem 
ao pmagtnem ct' fimilif uDinem no 
fttam:etp:efif pifcibua marieef Do 
latilibueceli.et beOitetmiuetfe fet» 
re.omnfq;teptfIfquoD mouefutfn 
lerta . C t cteatilt oeue bominem ao 
pmagincmetfimilifuDittem fitam 
s?,d pmagine oei cteauit illumuto 
lum et femitia cteauif eos. &eneof « 
j if (15 illts oeite ef aff .Crefcff e ef mul 
tiplf cainfnt* teplete feitam:ef fubff 
cif e eam ef Dftaminf pf fcibua matie 
ef »oIa ttlioue celi. et Vniuetfie anf * 
manllbuo que moucnfut fupet tet> 
tam.3 > irifq?Detie.£CceDeDi ttobfs 
omnem betbam aff etenfem femcn 
fupettenam.efvniuetfa lignaque 
babenf in femef ipfia femcnfem ge* 
netie fuf :»f finf Dobis in efcS cf cutt 
cf is ani mantf bus f ette/omniqj voi 
lucticeli.eftiniuctfisque mouefut 
tn t etta et in qttib; eft aiaDiuene:M 
babeanf ao fcefcenDfi.fef facfum eft 
fta.SDfDifqjDeuecuncfaque feceraf 
efetanfualoe bona.iEffacfum etl 
vefpete et mane Diee fertus. ca.it. 
3lgif ut pfecf i funf celf et f etta:et ois 
omatus eo?. Compleuftq? Deus Dte 
ferfo optts f ufi quoD fecetat :ef tcqnf 
eutf Dic fepf f mo ab 01 ope fuo quoo 
pattataf. itgmfuiwafioa facKOde 
omnibuo De flibti3 facetoof alibuo mouf o 
fme Oiis nobifcii.ef no Oicifur f lertant 1 ! 
bac oie:feo «o oioneo lerfionfi t ffi aMem 1 
/Y^vcuequimttabilitet cteaffibo 
rV_/ mincm ef mftabilius teDemi< 
' ftt.oa nobis quefumus cenf ta oble* 
tf amenf a peccaf f/mef fs taf fonc pet 
fiftete.-tof meteamut ao gauoia etet 
na pentenite. jDet comfnu nofrtum l>equi tutlectlo ftcfiOa.exori.jftii.quttt 
afitleg untut fmc titulo. 
TI53cnim etf in «Igilfa mafutia: 
jL—\et ecce tefpfcicns comimts fug 
i cattiaegppffoiumpetcolumnam 
tgulaef nubte:infctfecit crctcifimt 
eomm.etfubuettfttofae cuttuum. 
fcrcbanttitqUnpioftittDtim. ©ire» 
tuttf ergoegppfif .tfugiamueifrae» 
lem:Dominus enim pugnaf pto cfs 
confta nog.ct ait Domittue aD mop 
fem .0jcf eoe manfi f uam fupet m« 
te;Df tettetfantut aque ao egppf lo& 
fupet currue t equif ee eonim. £umi 
qjejfettDiiTef mopfea maniimcow 
<ta mate : reuetfum eft pif mo oilw 
culo aD ptfoiem locitm . tfugief f bus 
q? egppfiie : occuttetunt aqtte et im 
uoluif eos Dominuein meoiis flucli 
bue. Rcuctteqi; funt aquc :ef opeiue; 
tuntcutmeetequffescunctt eretcf» 
tus ptiataonie/qui fequentes itigtet 
fifuetantmate.necunus quioem 
fuperfuif er eia . tfiiif attf cm iftabel: 
petrere-tmf petmeDfum ficci ma» 
tfs.t aque eis etanf quafi pio ttnm 
a oejcf riaef a finf fltie . libet auifq-T 
Dominue in Dic i Ha f ftabel oe martu 
egppfto2um :ef Woerunt egpptioa 
motfuosfupetliffue marts/cf mn< 
num magnam quam eretcnetaf M 
minustonftaeos. S)9efuffq?popiif 
IU3DomfttCt:cfcteDiDctunf ootniw 
et tnopfi fctuoetua.Cuccecfnff m 
pfes et filfi fftael catmen boc oomt» 
no:cfDircrintf. Etacfu». 

aSnfemuB oomino gtatofe cntlw» 
noiificaf 110 cQ : equum et aftenfc* 
tem pioienf in matt . aoiuto! ef piofecfoi 
fact 1 efl micbi in falutan JMmSc oeu« 
meug ef bonoiabo eum ocus paftis rnetcf 
eralfaboeu. li.iDiBConfercnobclIaBiis ©abbafopafcbe. T_ ien cfi iIIt.Dirifut fm aucmua. £>? 

" SuscMueSfiqwamitacuIain 
'ptefenfiquoqsfcctilocoiufca* 
refeittfm' : pjelf a qe.Df ficuf pthHe 
populit ab egppttte liberaftf : boc ao 
fafuf e gef ift per aqttae bapnfmatfe 
opereriB.perDnm. ^equttut fetcia 
IccSo.tJeufctonomii.ixxi.unctitulo. 

t^Ctipftf mopfea caffcttm.ef do 
^J cuitfilioetfrael.ptecepffqjco 
"minu3tofuefiliomm:efaif.£ofo2? 
fare ef efto tobuttuerfueni iuttom 
cee filioe ifrael in tertS qua politcif 
fum eta:ef ego cro fecB.poltip ergo 
mopfee fcripfff Derba fegia btituB in 
Dolumine af q? copleuif .-pzecepff Ie< 
uitiaquf potfabgf arcba" feoerfaDtti 
Dicena. ^olliteltbzu iflu : ef ponife 
tllu iu latere atcbe feoeri e Dfti Dei De 
flritDf fttibicofra fetnteflimonitt. 
lEgocnt fciocontetione (uatmetcet 
ufcem fuS ourituma'. aobuc Diuef e 
me ef fngreoiefe Dobifcu:femp con 
fcncfofeegffiiaconttaDftmifffbma 
gie cu motftr? fuero f Cogtegafe aD 
me oce maf otea ttaf tt per f ribueDe* 
Otaaafcuj oocfotee.-ef loquar auofev 
fib; eio fermonea f ff oe : et fnuocabo 
cotta coe celu ef fettam.jt!oui enim 
gc poft moite mea inique agef ia : ef 
Dcclts tabif ta cif o De Dia quaj ptecepi 
Dobia . & occurtenf Dobf e mala fn 
e*ftemofpe:quanDofeceriffe malii 
fn gfpecf tt ofii Df irrifef ie eft pcr opa 
mammmDeflrajj.Xoaiftig eft ctgo 
mopfce auDtet e Dttiitetfo cef tt filfo i 
ifrael Detba carminiebuiuoref aoft 
nemDfqjcompIeuif. (pgmtm H5Tf enoe cclum ct loquat. ef autiiae 
toia1>etDa c.t o:e mco.*ljio.£rpe 
ctctur ficiif pluufa eloquium mcuin.t oe 
fccn;anf ficuftootoeroamca, (icutfmt bct fupet gtamina. ee (tciit nir fuper tW 
num.quia nomcn oomini iuocabo. «fus 
TDafe map;mficenf iam oeo noOto • ocus 
Detar.opeia ciuo ee omnea Wc eiuo iuDi* 
cta.S.BcuoftOclioinquonon eOiniqui 
eas.iuttuoeefancfuooomuuts. Uiritur 
faneumSDiemuo. (fajiatio. 

'/f~\ Bm qttf noe ao cetebtaitDum 
A„/pafcbale factamenfnm Dfrfc» 
ufqjfcttamefipaginie imltute:Da 
nobieinfelligete mlfericotDiamfu* 
am.Df et pcrcepfionc ptefenf ift mu 
ncmm :firma fff erpectaf io fttf uro» 
mm . peroomfnOnoffrum. 
Zecflo,iiii.gfaie.Iiiii.finetifuIo. 
i-j^Cc efl beteDtfaeferuotttm Do* 
X |mint:ef iufliciaeotrtapuDme 
, Dictf Dominiia. j£a.i&.£>mnes fifie* 
f eaDenffc ao aqtiaa:ef qiii tton babe 
f f e atgenf um ptoperafe. emffe ef to 
meDite.toenlfeemifeabfq; atgen» 
f o :et abfq; Dlla commutat totte DtV 
iiitmef lac.ffluareappcnoitiB atge"; 
ftnn non in panibit9:ef labotem De 
fttum non fn faf utliafe rauDife au 
DienfcB meef comeoffe bonum :ef 
Delecfabifut ftt cratrffuDine anima 
DcHra.31ncIfnaf e auremDefltam ef 
DenfteaomcauoffetDfuef anima 
Dettta. etferiamDobifcujpacfum 
fempiletntnmifcifrtWDiao Dattio ff» 
Deles-fEcce fcttc; populfe oeoi eum: 
Duce acptecepfo2em genfibus.ecce 
genfemqttam ncfciebaeDocabie:t 
genteB que nott cognouetfif f e ao fe 
cuttent p2opferofim Deum fuum :i 
fancfum fftaelqufa glotificauif fe. 
ffluertf e Dffm Dum inueniri potctt: 
inuocafc eum Dum pzope eff . Pcte> 
linquaf ii npitio Dtam ft w:cf Dft fni 
qttuBcogffafi6earuae.e(teuerfalut 
aa oomfna e( miferebif ut cius:t ao 
fefi ^ ©abbafopafcbe. oeum ttoftru qitoniS mulfuo eft ao 
ignofceDum . jtton eni cogitafionee 
meecogifatoneaMeinectjDie mee 
Dte Deftte Dtcif Dna.ffliiia ficuf ejcak 
f anf ut celi a f etta : if a eraltaf e funf 
Dte mee a Dita Deftris. ef cogif af oee 
meeacogifaftonibjDeftrie.ef qtuv 
rnooo Defceoif pmbet ef tiir De celo t 
illuc Dlfra non teuetfifut feD tnebii* 
af fettamef infunDif eamef getmf 
nate eam facif / ef oat femen fetenf i 
etpanemcomeoefWic eritDerbum 
meum qtroo egreDief ut oeotcmeo, 
j©icifDttB:omnipofene. j^ctus. 
^T^yjnea facfacff oilecfo incomuin 
\J^oco Diicti.*. Bt roaceria citcunoe 
Dit ct citcufooit: t plafauit iinea foicpli. 
tt eDificauit tuttim i meDio eM. £f f ozo 
culat fo&ifincu.timcariom fabaotl) 50 
mno iftacl efl. ©icitut f m.«>jeimi8 ; J> j, 

OuequieccltamfuS femtjgeV 
umDocafione multiplicae: 
[orueoe proptciUBJDf qnos aqua ba* 
pf ifmatia abluisicof tnua .pfecff one 
tuearts.perDO, pofliffaotoncmnon 
/Qy feciuitut Iccfe» tffi jgtacfus. ~ 
l~*,) icut cetu 1 De(j> Detaf ao fofes aguai . 
1 cumilfa Del> oetat aia mea a» f e oejti^ 
~>if iuif aia mea a» Deii Diuum quaDoie 
niam t appatebo atc tmi »ei mej. Tb.fa 
ctfit micbj lacbjpme mce panes Oie ac no 
cte :ofi oicif ut micl;i pcr fmguloo oieslbi 
cfl oeue tuuo • ffiicif ut f antfi fl>temus. 

QsBnceDe cja ompe seus:Dt qut 
fefta pafcbalia agim*- celetli ■ 
busDefpDertis acceft foute Difefitia 
imta.S>um itofltfi. ijio finifis facer" 
inouaf cafula :et letania tcipiaf ut a pue> 
uotfiniaf incboio tcpeicso oeswtfus. 

w- ."■•■%- 

f-tftteaiiDinoefcSScfamaria Q oiaptonobiB^ttcfemtcbael o? 
Oi8cboni8angelo?:oief pio tiobis 
fc3ancfeiobannesbapfitta o? 
Oo cboiua,ppbefa:ri:otef pio nobi» 

fanctepefte o? 

ancfepaule o? 

ancfeanmea 09 

ancteiacobe 0? 

Oiecboiua apIoiumoief,pnobie. 
"■ancfettepbane o? 

^ancfeclemena 0? 

Aancfelautenfi o? 

/lancfeDfncenff o? 

ATancfegeoicd 0? 

fSancfefboma 0? 

(JiBcboiuamarfttftoief pio ttobts 
fvancfefiluefiet 0? 

tlanctebplati 0$ 

Alancfematfine 0? 

Uancteleo 0% 

Jlancferomane 0? 

"vancfeauooene 0? 

Q\o tboiue confefib? oief pio nobif 
AancfamariamagDalene 0? 
iVancfafelicifae 0$ 

^ancfapetpefua 0? 

llancfaagatba 0? 

/lancfahatberina 0; 

(vancfaagnee 0? 

ie cboius Dtrginittoief pio nobia 
Omneafancfi otafepionobis 
-Scquifiitfiitc infcruallo alia lefania.a 
quibufoam oe CecunDa fcoc in fupeliicio. 
i-f=C^iiejESSeljOHe mtferetajfe 
Jr\ letenobispietejt otteiefiirpe. 
j <4t)fttteauDino8<2fancfaDeigetti* 
fnroiapionobis. 
^ancfegabiiel «¥ 

Oi8CboiuaangeIo?oiefpio nobis- 
^TancfetobSneabapftfta 0? 


^abbafopafcbe. <5ic mourf piocciTio eunoo <i D fonfes cum 
ctuce/canS.ef ceceo Iicncoicf o pieccDenf e 

w cboius p!opbefar2:o2ef » nobia 

fpincfe fobannea.-ota pzo nobfo. 

iv ancfe barf bolomee:o2a pro nobia 
jj ancfe maf beeioza pzo nobia 

OS8cbo2U8apottoio?:o2ef p20 noB. 

" pancfe cktcoja pio nobie 
anc(eclemens:02a pjo nobfs 
ancteDponiftaa pio nobia 
aiicfe tialenf tne:o!a p^o nobia 

. >i8c&0!U9marft>22:o2ef p^onobfa. 
/Vfmcfecjrego2i:o2a p2onobi8 
l| ancfeauguttftteiompnjnobra 
[Y mute f)kwupme:oia pio nobis 
Pamte melloue:oia pio nobio. 
0»8 cboftis cofeflb?:o2ef P20 nobfa, 
Aancf a cecilfa:02a pio nobfa. 

J ancta Iucia:o2a p20 nobis. 

! ancfaau(trebcrta:o2ap2onobf3 
'f^is cbotus Dirginn :o!ef P20 nobts. 
vwnes fanc(i:o2af e p20 nobia 
^jfattm fficeioos fti »lba ctHoIa beticofo 
cKffonfesoicciw. f g);cmu8 . 

U^psfempffemeDeusaDefta 
tnagne piefafiafue mptterffa 
aDefto(acramettffeiaD recreanoos 
nouoa popufoa ctuoa f f bf fona bapf i 
fmattspar(urit:fpmfuaDopfionie 
emiffe.WquoDnottre bumilifaffa 
gerenoum eO mpfterf o:f ue Dirfuf is 
impleafeffecfu.peroo.3n»nifatt 
-&t_u^u£_u____i5__3jiomj. 

'-r» '"-»iJ V 

'l^etWfflaftcutafemtoamt. 

C^-« , » < _ j-fl_".^ 

Stooup omftmaBobiTcitm,lT 
■% ««««, ! ..»_: 

fumfpni<frfuo,^rHrfumco2Da. ' m ' n _ a ■ - ^ I^EBjj: 

©abemitaaa DommutrtSrStfSr agaitwo oomfno oeo «oflro, &i< 
1 1 , . , , ■ « ■ ■■ 

pwTtJfuiimttef^KDfptStt 
ef fufluj eff.-eqtium ef fafiifare.ti08 

fr» » » -» o-»h»-»-o ■ ■ o s o- 

WTetttpefl)Wcij^alfaaaac«: 

£«■-»»-& » e -»-■_' 

Totttfttefaticfepafei omnfpofetta 

f * 1 ', _■ «j _» ■-»»» o ■ etattte BoiaVGjul ftmrrfMf jtwtetb 

{■-_» g »- »- ■ ■ ■ _a_, , {"-- »" ■ _ _ ■ _-»-*-** 

ffte opetana effccftim ■•efKcef ttoa 

k » ■ ■ » » -»-»-o _, - ~/ fanffempfterffa ejtequettofa ffmus 

. -T~tr-r~,-»r-r __r_r_ian___: 
inoignf :fufamen graftcfue ootta 
!___________■_»___».□-_-*: - 

ttonoefetfa.effamaDnoftras pte* q ■ D :.; ■ 1 C : ' ' cea rnirem fuepfefafta fncrfttfla. 

i—m-B-m—m-m- m- ■ » »-o— 

Z&eua cuiua fpfrffiisfupcr a qitas 
ftfff j i» d n -^B- inf ct fpfa mimoi ptimojoia fercba* n n . fuemafellafieipetfo fumaf tniige* 

mB^ia » n — — -f — tuntof iam t flc Ditfufem fancffffca* 

fxa i u' 3 :. O Q _ . ,. __J 
f iottio aquamm ttaf tita concfperef. 

©eusquf nocenffamunof crimfna 

? Q B D ! O O f. □ -D 

peraquae abIuena:tegeneraffonfa 

ft-g-B-^O ■ ■ ■ P-BS-«BE?» r , 

* — ■■ e 

fpeeia in i pfa oifuuii effuffone ftgtia 

!_m_ a o □ o m.m-M m m.m ■"«T 

ff i: W fcnfua ef ufoemqj elemef f nt£ 

^rrcTB n"n"a~D ij^tlrm ild ttfft fut gtaf fam oe fpfrif ufancfo. 

flic faccroos cruccm ftmat in agua cum 
tota manu crttnfa otcrns. 

{ ' » B e- b m a m u bZ 

ffiuf banc aquam tegetieranofefra» j man m m-m B- p - ~ 

lumfnfeaDmtrffonefecuDefctJffati 
» 

D D D :.. D . D □ r _ . S 

cffficafione concepfaab tmacttlafo h mrrtsi. ■ ■ ■'» »jt flctio cf ffnfa effef Dfcife e( oitgo fcir E* DiuinifonftaDfeto:innouStcnafa ■ ■ e e 3 ■ s i a ■ ■ ■» ■ -■-■3 l fufitaa. KefpfreDoiitfne mfecicm a a m a s ■-» ecclefie ( ue:ef mulffplfca fn ea rege<= 

B *■ Q «r 

netafioneefuae:qufgtafiefueafr)u 

enffeimpefuleffficafcfuifafefuam 

■ □ ■ & quoeauf fe;C in coipote auf c to 

«*■ " o , ""■ ■ ■ - n n jlJ 
026efcrtattigaffbtt6fn«ouatiBfe^)f offcernif.in f empote:omnee fn wiS 
parfaf.graffama(erifanfia".pjocitI 
eigo Ijtnc tubenfe (e oomf ne omnf s 

j ■■-■ ■ ■ p _~y D 

fpffifuefmmBoWabfceDaf :p:owI 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 11 15 16 17 13 19 20 21 22 23 Tma □ [..- P □ :: c □ nTTTr- I _ _ W _um.petDf; umtoemmjpeir 

■ ■ ■ M B»^ f ■ c _—»-■—■ - 8- 

fjatT__t_ t&f&abeaf conf ta _r Qe__fatT__m.pet oeum quf ft □ c -_■■ »-fi £ I Dftfuffaaomftffo inonfnftofanob fnp2fncfpfoi.etbo fepatau_ abai. fjj _— - S_» ■ -_■ B B ._ . 

— -9-»_a_a cftcumuolet/non laf enoo fub2epaf : oa : cufuo fpftf f ua fupet fe fetebaftfi _ - m- 4 — » »m« _■ , __ nonfnffcfenoo commtpat . &it bec quf feoepa_Dpfomanatefe_ri_ 

Jl» im ■-■ iiii-sBns inanupzoiiciaf oeaguaexfca fonfesin 

___ __ _„ mooumreucioinguaefuozparfeB-inciV 

fancfaeffnnoceacteafutalibeta-ab _iensa6o«enfeetDi«_o. <■ " B ."--' f= m a_ #_ g ii n □ □ r , J » ■ o fl~ omttttpugnafotfetncutfuef foffuo effn quaffuot fluminfbua fofam 

r. ■- o q_"_c ■ _ a . . _ _ » Dn _ ■_■..- 

o " "^ ' ■ ■ » ■ ■ • 

nequicfe putgaf a o<fce_u. m fotta ferram tigate ptecepff . _ul feftt 

!, a □ o o o o o Smas amm »«shb ■_:: 

■ — _ ~ m * 

»fuua.a.uatep.e m_m__toa oefetfoat_t__auffafefnoifafecif 

I ■"_ m s & -m m -a- . _, 

^o ■ ■ n ■ »*g-p-«J»L__ B ■■■■_* p ■' "" -T 

pu ti__i.._omneaboclaua_) effepofabiIem:effiffenfipopulooe 

}_»__*«______. -».,.. __j C ^ r __ 1=i= -- f « : * : *^ 

^fffetoof_tenoi:opetanfefnefa_ peftaptoou.ff._e neofcofepette 

t"» ■ _ jj o c. i ■_!»» ___L__________L___L_L_J' ■____ 

fpftffuran_o:pe__fe^ut^_ong fumcbtfaum fflfum eius unfcum 

!'"",■' ■ « -* &___E^ 

inoulgenffam confequanf ut.5Dnoe oflm nollmm quf fe in cb atta ga_ 

__T~ _l___»___;-_»_t_. fl»n n □ a > «■ n □ mrsSTTg- 

fieneofcofecteafutaaque.JOetoeti lee ffgno aomftabili fua pofenfia ©abbafopafcbe. ijx: • conuet(ttittt)inQ.ffiufpeDibuefue 

S* o X3_| ■ ° 

tt ambutauif ; ef a fobanne fn teoa 

bxo a .- a -B ■ ■ " "* 
RemTeWSpws eO&uife -tra 

!-■—«-» -a -« ■ twr." I I 

amfagiti:teoeiafetefuop:oDttxlf» 
a a iiTn ; ■ « g* ■ o o ■ o 
eTMcfpulfs7u!6fufrif WcfeoerifeB r» « ■ ■ - □ ■ * » -» Bapf ijatenf ut fn f e Dfceno. 3« Doce jli a a « tr wr * 
te omnea genf ee bapfijanfw eoe fn 

jf_i □ d □ ■ □ __ ■ □ □ ■ ■ q 

nomine paf tfs ef filii ef fpQffancf f . 

0ic facct. . intifrf tocc facj Icgco Imilifrt 
f)f c nobfs ptccepfa fetu„f ibus f u De 
ueomps clem&aoeffo tu bcnicjn 9 

flf J3!M. fjic nfpiirf tnhus Dicibu. i mosii 

ciurj auipfiami a- Cubasfimplicee 
atnias tuo ote bttDicif o. @tc afpjtrf . 
SDf ptefet natutaleemunDatfouem 
quS lauffDf 3 poffimf aDbibete cotpo 
ribus/finf efiam putificanDts ntcf i< 
bueefficacee. @ic simitceatpenee cftm 
inajuain inoDum crucis tt ponaf cum m 
aquarfcanfrf-fpiui-. 
„ J__, jg . o: B° 

jV_/ crcettDaffnbancpIenifuDi* 
nem f3f fo fcfrfue fpirffue f uf tofam cgbufueaquefubflanfiamtegcnef 

j_ ■ ■ B JB B D . l o n; ffUL. _ C 3 O • ■ _. - - 

cbanofullumtofe fecumief effccfu. 

j « ■ « ■ ■-■ « «-■-■- 

tjfcomniumpeccatozum macule 

b . i 

Delcafttt • bfcnafuraaD rmagfttcm 

pr^i pq" a b ■ ■ o □ o a 

fuamconDffa.efaDt)onotem(tt(te fozmaf a pzfttcfpii: cQcffe ttef uflaffe 

| _ ■ ■ 

^_«ja_n r , B q v fcaloiibue emuttDefut . 5Df omnle 

5 »-«-Q _ _ ■ □■■«« 

bomobocfactamenfum tegenetai ffonieingteffue:inDete fnnocenffe 

1 « « " 

nouam infanf lam tenafcafur. JDtt 
Dttm nofttfi irf fi jrpm fttiu f u fi . cni 
ticnhmieclf iuDicate tiiuoeetmot 
f uoe ef feculum pet igncm. amctt. 

•5 ic n fr crgat nqu a fiifj p opu Ii mt cf pctiaf 
in _ tcf olis tcfctitatiain fi D olucrif cf mot 
fuetit rf boc piiuuy ctifma mif fafut in e> 
quam.Quofacfopiet-ifetmitfaf ttifma 
in aquam in motmm cruci- oi- fmc canfn 

fccunoefuteffancfificcfuffoneille falwftfcro ctifmaf e Jn ttote paf rle i 
ftiit e( fpfiflancfi.amen. 0ic ponat ole 
um fantfft in aqrtain moofi cwno.oitcns 

£oniiic<ra ofef Vticfforaa ef aque ba 
pfifmaffe . 3ln noie paf tts ef filii ef 

fpftlTattCf t.tllltett , Jtc pottat cnfma ef 
olcft ftmitl m aqua in moofi crttcitt.t Ditaf 

Qlmiunrtio ctifmaf ie fancf ificaf (o 
nisefoIeoDncfionte ef aquebapfif 
ntafie . Jn nomlne patie t ftlii t fpi 
iffHflancti.amen. otorjacftopiocrf- 

fio rrtcat ao erjom f rtbuo oe maioiibuo in 
capio caufanf ibus banr ffqitrnfe I rf attiS ancfe (amtouun oeue mife P 

tetenobie ancfafcirgotjfrtjinum . ■»* ■•U J> fttfetceDeptonobie. 
jifancte tapbael if erceoe pto nobie. 
Ow cbotue Sgelo? itetceDaf » noB. 
^ancfetobanneebapfiua :ifetceDe 
ptonobis, tjtcmoueaf ptoceflio. 
mnie cbo2uep2opbefarum utfet> 
ceDatptonobfe. 

Atitictc tbo ma inf etceoe pto nobf e. 
if ancte ftjaoee intetceoe pto nobte. 
PJ ancfematbiaiinfetceDepionobff 
Qie cbotue apI8?:inf etceoaf $ notj 

«imcf e blafi f n tetce&e # nobf e. 
fcfe feoDegarf :inferceoe 1 p nobis. 
Mrtenfgafi.-utierceDeptonobis. 
is cbot^matfp? iferceoaf p nobis 
Aancte ambtofi if etceDe pto nobis. 
«ancfenicbolaeinfetceDeipnobie. 
•vancfe beneoicte infetceDe » nobie 
Oiecbot^afeiTo? ifctceDaf ^nobie 
Osucfa margarefa infetceoe # no. 
jj icfa genouefa iterceoe p^o nobie. e^ancf a barbara f ferceDe pto nobfs. 
/N_e cbotus Bfrgtnfi interceDaf # n. 
, vfnneefancfi iferceDifepionobis. 
LJVfcnue Dei qui f ollis pcfS mnn 
Di:miferere nobis^nfrtpe De 
ptecaf ione nottrS: qui feoee ao Der* 
terSpaftie, gnueDefqutfoIlfe.tc. 
Olotfa paf ri ef filio ef fpOifancfo. 
©icuf erat tnptincipioef nuceffp: 
et tn fecula feculo? amenv Ygnue. 
.Sfafi reteio accefio incipiafut celcbiafio 
^niflfoef inripianf canf otes fofennif er. 
TZT*£cenDffe.-§>eqmfHr.ftp!ieciei>f8 
JC--**** ffWfle eleyfon.iii. ftjtie er.iii. 
31nf ecim facerooo oyaconuo rf fiibojjaco' 
nus faciaf confefljone ante alf ate- «Sliai 
in etcelfio oeo.fif pulfcnf ur omnes catn 
paneecrtefie.ffinooobifcitm. ffiicmtto. 
/^"YlEHequf banc facraffflimam 
A^lnocfem glotfa Domimce refur 
I mfionieilliiilraeiconfcruamttotta 
familfe tue ptogenie aooptionie fpi 
rifumqueDeoitti.W coipoteimen 
terenouafi.puramfibi erbibeStfet 
nif ufem.per eunoem. 31n tmffaf e 
eiuf0em.(J^8 colofcnfes.iii. 

W~T iRaf ree . ©i cofurrerf ttfe cum 
(X-^cjwjftoiguefutffifunfquerife» 
' Ufjf dwHlua eG ttt Dcjrf cttt Dcf feOee. 
fflue furfum funt fapif emon que (u 
per f erram. &3o:f ui eni eftte: r Df f a 
«eftra abfconoifa eft cum cbjf fto f n 
Beo.Cum eni cbiiftue apparttetif \>i 
fa Dcftm:(unc t voe apparebifie cti 
fpft fn gl02ia. arielupa.tf. Confif emi 
Ofio qttotna bontts : qitontam in frrulttm 
mifeticojoiaeiua.rcife.aIIa.(j!i;tacfM6. 

u -|~~Tauoafe oominfi omncs genfcs : ef 

Jk^LcoIIauOafeeumomnes popufi.$. 

I ffluoniam confttmafa efl fupetnosmife 
cicffiDta eiuo.et Dcricao ofii matief in cf rr 
nmit. Sccunoummatbeum. ^jctiiii. 1 i~y&(peteautem fabbaff queui'/ 
I Jteftit in pnma fabbafi : Demt 
rftaria magoalene et alteia matia : 
Dioeie fepttlctum. & ecce feiremo* 
(ua f actus efl magnua: angeiue eni 
oomtni oefcenoit oe cclo.cf acceoef 
teuoluif laptoem : et feocbaf fupet 
eum . £ra f autem afprct* ciite ffcuf 
fulgur:ef Deftimef um eiue ficuf «ijc 
pie f imote auf em eiua erf etttti ffif 
cufiooes:ef facti funf Delut moituf . 
ttefponoene aufem atigclue : ofnf 
mulierfb*. jttolife fimere Doa.%cio 
emm g> iefum qui ctucifirue cfl que 
rif f 3. jtton efi Ijfc furrerif enim:ffcu( 
oirif -Dcnif e et Dioefe iocurmDbf po 
fifueetafDomfmte. ttjfcitocimteo 
Ofcif e Difcipulie eiua:quf a ftitierif ( 
ecce pieceoefDoefngalfleam. JW 
eum DiDebif f e : eae pteDirf Dobie. 
CteDo non Dtcifiie.nec offecfoiium.feD of 
cicut ©fis tiobifciim. ffntmua. iDeinoe. 
fflufo tefribuam oomino. tcnmo itn 
licemoicaf. ©ufcipe fanctaftinffae. 

etcctecamoie folifo. (]$ecrrta. 

,^-jDfcipe Domine queftunue pte 
f^) cee populf fuf cumoblafionf 
bua t>oftiatum:Df pafcbalibue fnicf 
afe mpfierife:aoc(ernifatfe nobfe 
mcoela fe opcmnfe ptoffcfanf. pei 

Dominum. piefafio. 

■T~|eteoigmimef iuittt efr:equfi 
V_JUfj3lutate, oominefancfcpa; 
feromnfpotee efemeoeue.^eqiii 
oem omni fempote :feO in bac potif 
ffmum nocfeglotiofiua pzeoicate: 
cumpafcbanofmim immolaPeft 
cbii!tu3-3!pfeeni.«. Bmtinicatee 
ef factaf ifumam nocf em celebiSfea 
refur.0anc fgf fur. w fignanfur oic pa 

fcbe imeoiate anfc canoncm .pafet nt 
fuo loco Dicaf uc . If beia 1103 eje Onc. par Oomini oicaf ut. fco agnui dci iio 
Oicatut ncc par accipiaf uc nec coio jicat 
£>ct comunicacis quib; pfaenerif Mge 
ficicipiantut.an.aiia.ps.lauDafeoO 
minum omnce gentee.fofus pocum 
<01oria paftf. ©fcnf etaf. an. 

I 1 * ,ll | l S-jj-, 

ailelupaalielupaallelupa allclupa 
}•"■•■■■ 

tecioe facetDoo icipiaf banc 
etlOItae fecjuenKan.quetcttii.an. 

r«. .^. -■'■" 

• j*_sTTS3ni 

X>efpere aufem (abbaff <m iuceftif 
««" . ■■■■•■■ fnpzimafabbaff. Denif matia ma 
(toalene t alfera ma|ij»ijetcfepiil 
crum allelupa.ps.85agnfffcat 

fjts Dicf is tauct facecDos manus f tcqhit 
tofis ttobifcum.Diemuo. ( ' poltcoto 

i^,- pitffumnobfa oomfne fuera 
f^J tifaffafiifunDc.Dfquoafactai 
menfio pafcbaltbue faffatti : tuafa 
ciae pictafe coco20ea.pet Dtim. 3 n 
Dnifafeeiufoem.i©iteDObi(cum. 
3fe mitra eu\S>eo gtatiae . & im 
Dirfionc accepfa tcccoafuc . 
(/j>equufucaueDlcoiabicfecunOo fctf 
pfa ao fanlioie iurniionc'. cf ptio aD mti 
tta bte ma.i aouifu I f cmpoir pafcb.o;. 

hS~\f5m qui oe beaf e matie Di# 
'A^ynisDfeto Derbtim fuum atige 
io riuncianf e camem fufcipete Dolu 
tflt:p.'cfla fupplicib? f uie. Df iiw Dc 
re eam gentf ticcm oei cteDimueief 
apuofcfnfcrcfatonibjaoiuiiemiit. jDjafioneocomunea. ■pernmDemDommB j&ccteta. 

jQmeWibuanottrfaquefum 4 
JL_ Dne Dete fioet facramettta to* 
I ffrma.WqiiiconccptftDeWrgineDe 
umticriiiii etbomiitccotifitcmur: 
pcreiufoemfalutifere tncarnatioie 
pofettf iam:ao cteriiS pemcnfte me 
rcantitrlrticu.peremirje. poffcoio. 

0" Katiam fuam qirefumue oo< 
mfne menfibuonoOris infnn 
oe:»f qui angelo niictanf e cbrifti fi* 
lii tuf tntamaf ioncm cognouf muo: 
pet pafltonc m eiue cf cruce/ao rcfuc 
recfioitiagIc;iamp;touMmur.per 
t>romni[m3fiiiirtii!itirooccrmpo!r. 

Otueoeqa omnipofeneDcus 
V^| WinfertcfrwfSrteoeigciiifiit 
cfamarie/fanrtaruqjoim telefttuj 
Wrtutum/et beatontm paf riarcba* 
rtim apoftolomm mattpmm cofef 
fomm afq j Wrginit . et omnlfi ele* 
ct omm f uotum noo Dbi q; lcfificef : 
W oii eomiii mcrita t ccoltmusrpa» 
tMciiitafe(iamu6.pcreunS. j>rqr 

OEiafisquefumuBDfie plma- 
tetmmetibue:et i ttt et reDenf e 
bcafa Dei gcnif tice maria cum omi 
bua fanctf e f ufe:a cuncf ie nos oefett 
Depericulie.pereunoe'. jagtfcoio. 
r^ Smtpfimue Diie fanrtc mari e 
D efoimfac,fozumtuommme< 
moziam tecolenf ea factamenla ce< 
leflia.pjcfra qe: W quoo tepozalif ct 
geri mus:eozum pzecibj aofutt/efer- 
nfs gaiioiie coiifequamut . p otim. 
£>e beafa maria a nafi. ofti lifq; no puri. 
,{^\ etiaqui falufisefctttebeate 
jk_/ matieWrginifafefecunDabu 
mano genetf pzemia pzeflitifli . f ri< 
buc quefumus: W tpfam pzo nobia 
fnterceDete fenf iamus:per qua me 
tuimusauctozem WfefttfcipereDo< ttttafino.ie.)P.ti.fa.qulfe. iertefa 
i )#neribuenoflriecieD8?pze<> 
ViZiibueqj fufcep(ie/ef celeftf bua 

i noBmunDampfterlia:efmtercet>en 
te bcaf a oef gentfrice matf a t lemen 
fetejajiDi.g. (naaficoio. 

T^VEc noe comunio oite putgef a 
^CJrimine: ef inferceoenfe beata 
mariIfemtiWrgine:teIcfliereme* 
Dii faciaf cfle confottee. pet Ditm. 

jKnquaoiagcftmapioprccatio. £>io. 

Ttauot qe ofle fuppltcnm ptea 
K^Jift tonfif cnf fum f ibf patce pec> 
cafte:WparifetnobiBinDuIgcnfiay 

^frtbuaa bcnignue et pacentrj do. 

Tp^fliae fibionepla (Eircrefa. 

,-*-, KaffoniaofferimuBiWetlselfV 

I rtatioflramfferafiioabfoliiaa: tnu 
f anf ia cozoa fu Dirigae.p. joouVou 

yUeftanobiB efeme fahtafoz; 
W petcf piefee boc munere t» 
i pctoMimoeincepa pcccata W 

femue.pet. JT pioectleft a, 

£Y fclelie (ue queuirhue tomlrie 
VJ^ pzeree placaf aomff (e. W De* 
frrurt ia aDuerfifaf ibue ef nrozibtis 
Wtf ucriia: fecura (tbi feruiat liberf a 
te.JDetDiim. Srcrefa. 
\ Kof ege nos eja Dttc f uie mpffe 
' ttta feiuiefee: W Df uinfa rebus 
;ozpoze famulcmiiref menfe.p. 
SDefumueDomine jjoitroto 
. ^tti8nofler.Wquo0Dimairt! 
bufaparficfpa<tottegauDere:buma 
riis non finaa fubfacere peritulis. tj. 
©cfurrccfioticrjtH. j&6_ 
u'"" > V 0usqui boDfema Diepei wtiv 
JL f tjenitum f uum ef erriifafis no 
bf s aoifnm Deuitf a ritozf e referaffC 
Dofatioflra oyte pzeuenicnDoafpf» 
ras: eftam aoiuttanoo pzofequere . 
per eunoetn. .Serrrfa. &zationeecomunea. fOfjDfctpe quefumusDnepteces 
fw^populi f ui cum oblaf f onibj bo 
ftiaittm.Dt pafcbalibus initiate tni 
ftetits : an ctetttttaf ts nobie mcoel.l 
te opetante ptoftciant.n . poflcofo. 

apttifum nobis oomttte tue an 
titaf is mfuitoc.Dt quoa facta / 
menf is pafcbalibua faf iafH : tua f a. 
cias pietate concotDes. g eunttf »nf 

poff ttinitaf em oe nute. 

vY\)5usc|ui DnigenififflitfufDOt 

A/mintnofhf iefucbtiftiptecfo* 

j fo langtiineDiuificectucis Derillu; 

fanctiftcate Doluiltf .conceoe quefu* 

mttocoo cjttt cittfocitt fancte ctucis 

gattoenf bonote:f ua quoqj Dbiqj » 

tectioitegauDete.peieun& £>tv?. 

TTS Sc oblatio oomine oeus ab ot 

.-J^JbuanoBputgefoffenffs quei 

I ata ctucis:ef t,t f offus mitDt ]f ulf f of * 

fenfatn.petDftm. pottcoto. 

lHXteefla nobieoneDeusnoftct: 

■$—*& quos fancf e aucis lef ati fa* 

cfabonoteietus quoq; petpefuis oe* 

fcttoe fubf iDiis. pet ootnfttttm. 

Pott|urifi.ef CrinitaS oe ifa nrnria.£)io 

(Tomeoetm famulosfuos que 

V_J fumttsoomineociiepetpefua 

merif f a et cotpotfs faluf e gauoete: i 

glouof a bcaf e matie fempct Dttgis 

Inf etcerrtone/ a p2efenf i libetari tiU 

ftfciatef ef ema petftui letfcf a.pet 8 

/-^TiiDaDominepzopi» imtsta. 

virtatione » beafe matfc fempet 

Dfigihis inf etcetrfotte : ao ptcfefem 

atq; petpefua bcc oblafio nobfs pzo 

ffcfat ptofpctf f af cm . pct oomtttu; 

nofltumtcfum. fjpiaicaio 

|Or JDmpfis Domfne falufis m< 

(3^ tttefubfiDfi8.Daquefumu8be 

afematicfempet Dftgfnfspaftocf^ 

nffs noa Dbiq; ptof egi: in cuius De< netatione bec f ue obf ulfmus tttaiev 
ftaf i. pet ofttn nofttum. 
©mni tcmpoit atto nb .iDuenf u rf pafclw 
lt Dr oinmfauo fmirtig ffiiafio 
/_jXuitcfie noa quefttmus oomf 
yj~- lnetnettffsef anpotls Defettiie 
peticitlfs:r( tnfetceoenfe beaf a t glo 
tiofafempetqjDiigtne Dci genit* 
cematiacum beatis apoftolfsfiifs 
pef to et paulo ef fancf o- jfl. et omttf 
bus fanttis faluf em nobls f tibue fte 
nignus t pacem.tif Defituctis aouet 
fifaf ibus ef f ettotibus Dttfuer (n;eo 
cleffafuafecutaftbifemiat libetto 
fe. pet DomfnumnoUtum iefum 
cbJOumff. d£>meta. 

:tattOfitoo oomicDcito tiofet 

jef perbtiius facramentiDttfu 

f em:s cuncf is nos mentis et cotpo* 

tfs bo ftibus fueatis: gtatiam f rtte 

ens in piefettti cf glotiam fn ftif uro 

pei Dominum noftntm fefum clui 

ltiimftlttimfim. poffcofo. 

|j\ ©noef ef munfaf nos qgofte 

\lf niuinf factamenf f muntts ofc 

Ia tttm:et f ttf ciccoettf c beaf a Dci ge* 

nftrice maria cfi beafis apoflolfs fu 

f s petto et paulo ef fancf o. jij.cf om 

nibus fancff s : a cuncf f s no s re cmas 

ef petuetfff atibtts etpfaf os/t aotiet' 

ftfaf ibtts erpeoif os. pei Dftrn. 

jpjnnifempoieptopace. <7 ffljjatfo 

/J ^iEtisaquofancfaDcffoetfaB 

tk^Jtta confilia ef iufta funf opeta 

^ Da femis f uie fllam quam mttnouf 

oare non pof ett pacem : Df ef cotoa 

noftta manoaf is f uis DeDif a: ef Iw* 

flfum fublaf a f otmiof ttc : fempoia 

finf f ua ^fectione f raquilla.p.^ec? 

vf\ 0us qui cteDenfes in fe popw 

A^IoanuIIisfinisconciiti fcnoti 

bua:Dfgnate pzeces et boftias oicate [rcrcnol (ibi plebie ItifcipeiDf p.iv tmt piefa* 
tecoceUa : rpiatio^finesab 01 boftc 
facfat ciTc fecuroe. JDer. potfcoio. 

Oeus aucto; pacis r amator que 
itoflc imterc ctii feruire rcgtia; 
reelhptotegeab oibus impttgnati 
ottibuo (upplfces f tioe: ti t cmt ttt oe 
fettfiotte f ua cofiDimtts: nullius bo« 
flilifafiearma (fmeamus. per 00. 
(i Jn rl.feria.u.&tacfus. 

k ignare Diic Dic iflo fmf pcf6ncr.cu 

I floDire.aJ. CBitetete noflri Dtic mife 

, :e noflri ne peteamufl. tf. tf iaf mia f ua 

Dfie fug noo rJaomoDti fprrauumio in f e. 

&3!n tt Dfie fgaui no tofiinDat in eternii 

Jfetia quatca.srtartus. 

\eneceOifafuiusmeiB ctipeme Dfie 

^t ttDe t>utlieaf e mea ef laboic mefi. t 

i Dumttc oia pcfa mea.aj. Sd f <■ Dfir leuaui 

aiain mea Dcuo mcuo in f e confiDO 116 eru 

befca neq; irnDcaf me inimci mci.a5- ett ■■ 

nim lmiuerfi qui te etpecf anf non conffii 

ocntur.confunDafur ocs faciif eo liana . 

i ifetiaftjta.Stacfu». 

, /f~\« e nonfctjmprtanrafaciasnobio 

Ay neqj fecunou infquifafeo nras tcfti 

buas nobio.li. 3r>iir nemcmintrie iiquifa 

ffinoflraruanfiquaru cito anfiripct nca 

mie tue qi paupcres facfi fumuo nmiio. $ 

HDiuua noe OeTaiuf arm noflet 1 pioptet 

gTottam tiomrmo tm ofic Isbera nooipio 

picuisrflopcccacio noflrio piopf rr ttoriif 

y( ~\fuum. (JSfacfuoDefancfio.^ 

A/ JEfpDetium anime eiuo tnbuifii eit 

1 efiolufaf e labioi: eius non frauDafii eii 

$.2Suoniam pieueniflicum in beneDicfi 

oneDuIccoinifl.JB.pofuiflifurj caput ei 1 

coiona Dt lapiDe pieciofb. W tif .Dc fcic. 

^_) eafuo Dit qui f imet ofim in man/ 

A^/ oaf io eiuo cupif nimis.*.pof es in 

tttta etit fcmen c mo:genrraf 10 icrtoium 

bentDiccfut.aj.cSIoiia ef Diuifir in Domo tius.et iufiicia eiuomanet in feculum fe 
culi. Jn ebDo.pafcbe. lctia.ii.aila.* 
/9onnecotnofirumatDcns eiatinnobio 
DeiefuDumloqucitfut nobisinliia. 
£eria feicia.ailelupa.Sftis Jjutgcns ie 
fusDominusnoflet fietitinmcDio DifctV 
puloium fuouim.ef Dirit.par lcbio. 
jfeiiaquatta, ailelu;a.$. jtbtifPtefur 
ccrno cr moifuifl tam non moiifur mois il 
b dltra non oommabitut.f cria.D.aila. 
S-^iirtcxitDiiocf occurtcno mulieiibuo 
aif.auefc. tunc accrlTerunf cf (emicruitf 
pcoes cius, Jfetta.l)i.ailcluya.a). iutte 
tit altifiimus De fepulcto qul pio nobis 
pcpcnoif iii licjno. 
sDiaf io Dcuota oicfDa anfc milTaiti. 
(f^fjDmme facetDoeetDercpott 
j^^fiferqutfeobwltflt oeopfibo 
fliam pura ef imaculafa" itt ara cm< 
cis pto ttobis miferis pctotib; quiqj 
Deotm nobis catne (utt ao niiTotican 
Dum e( tangutne wfi ao bibeoum:» 
pofuitti illuo mpuetiuiWrtuie ipfe 
ti(us ttsi: Dtces.bcc quotiefcitqj (ece t 
ritis in mei mermuia faticf te. Kogo 
petfaguinefmimpzecioiu magnfi 
f.Uutisnfeptccw. ttcgoper bactttf 
ram t fnenarr abiie cart tatc" qua nos 
miferos t inoignos fic amare Digna 
(us es v> t lauares nos a pctie tute in 
fangume tuo:Doce me fctufi f uii tiv 
Dtgnft que cttir infer cetera Dona tua 
ao offtctfi facetoo(a(e Docate olgna 
f tte ce/ttullte nteis metif is f; foia Di 
gnatione mie (ue. &oce me qfo pet 
fpirititfancfuttnttracCare mnCeriit 
ea reuere(iait)ono2e qua opo:(e(e( 
Dcccf . f ac me per gram (uS fp illwo 
oe (3(o mpQerfo creoere 1 fnfclligere 
fctiftrc r fiintttet rettnere/Dlcere» co 
gif atetqnco f tbi placef ef crpeDir ate 
mee.Jnf re( fpfie tutts bonus in cor 
li anfemiflam. meum qut fone f ibi ffae fono t fitte 
fttepifu Detbo? loquafut oem Deti* 
tati t anto? mpftetiozum.ptoffioa 
qulppefiifcef factofecfaDelamine. 
pzopf et magnS clemef iam fuS De' 
cottceoe mfcbf miOattt folenia pttto 
cozoe ef mfioa mefecelebzaie.lfbe' 
lacozmefiabtmunDieef nepbSDis 
Dantstnorfiecogifatfonibj. ayttni 
me beafo? attgelo? pfa ef f f oa cufto 
Dfa/afqjfO!fiflimafufeIa:Dt boftes 
oim bono? cofiifi oifceoSf ■ pet Dir 
f uf e f anfi mpttetii.pct manfi fancf f 
attgcli f ui tepefle a me ef a cficfis fet 
uis f uis Dutlffimfi fpitif fi fupetbie t 
cenoiwie/inuiote ef blafpbemie/f oz 
nfcaf fonis ef Imfioicie/Dubf etaf is ef 
Dfffioetie. CofunoSfurquf mepetfe 
qufitut/peteSf (Hf qui petoetecficfa 
fefHnanf.Kej: DitgfnB amafot cattf 
faf fs ef inf egti faf is oeue:celefli tote 
bttofcfionisfue ertinguc ittcotpoze 
meo fomtte atDetis IibiDittis:Dt ma 
neaf in me f enot f otP cattifaf fs co: 
poifsef anime.S9o:f f fica in mebzfs 
mefs catnf e (iimulos oesqj libioino 
fasc8moffonee:ef oa micbf Deram 
et ppetuS caftifatc ctt; cefetis bonio 
f uis ij fibf placef in Detftafe.Df facti 
ffcifi lauDiecattoco:po:eef muttoo 
cotDequofiDie vafeamfibi offcrtc , 
ffiuanfaeniconfriffone cotoisef fa 
cbzpma? fonf e quSfa teuetef ia t f te 
mote/quSfa cotpozis cafiffate et aie 
putitate illtiD oittittu et celcllc factio 
fictum eft celebtSoum Dfte: tibi cato 
f ua fnDetftaf e fumitut:Dbi fanguis 
tw> tn Detifaf e bibif ut Dbi pma ffi< 
miscoiungfifut/Dbiaoettpzefettffa 
angelo?:Dbi ta es facetooe e( factifi 
cfum mftabfltfetef ineffabilifet? 
asttf s ofgne l>oc celetoate pofeft.nffi fuDeueomnipofens offetenfefece» 
tfs of gnfi f #cio Dtte ef Dete ftio : ef 
f oi pfum bottifaf i f ue cofif eo::q> non 
fum DfgnueacceoeteaD fauffintp 
ftetifi ptoptet nimia pcf S mea t f nfi 
nifas negligef ias meae. ©eo fcio ef 
Detacifet cteDo:tofo cotoe et o:e coff 
f eoz qz f u pof es me f acete Dignfi quf 
folueoeinDignie oignosetDepccca 
f ozibtts iuftos et fancf oe facfa . p« 
banc omnfpotenf iS tuS f c togo con< 
ceoe mfcbi pctoitboc cclcfte facrifici 
umcelebtate cfiftmotccf ftemote: 
cfi coiDis putitate et lacbipma? f of e 
cumfeffcfa fpfiallef celefti gauofo, 
^enfiaf mens mea ouIceDfne bea< 
tiutme ptefenf ie ffte : t ejrcubiae fatt 
cfo?atigclo? fiiot>ittcircttitu meo. 
0goet memoitienetSDe paffionis 
f ue acccoo aD altate tufi Iic; peccato: 
Df offetStibifactificifiquoo tuftifii 
fuifti t offeni ptccepifti in cometno 
tatione tua pto faluf e noftta . peto 
cfemefiam tuS oeitsDt oefccoaf ftij. 
bm ic pane ef calfce plenf (uoo Diuftti 
f af ia .©efceoaf ef fam Dfie ff la fScfi 
fpfis fui fncopzebenflbtfls iituifu* 
Iisqjmaieftas:ficuf quottoaiit pa* 
ftumboftifeDefceDebaf:queet obla 
fionesnofttas coipust fatiguinctn 
f uum efficiat : ef me inotgttft facet* 
Dofemooceaf fanffiftacfate tm>fie< 
tfum cfi cozoie putffafe ef lacbtptna 
ruitt fonte cfiteitercffacf fremote: 
i ta Df placf oe t benfgne fufcf pf ae fa 
crtf ictum oc manibus mets ao falu 
f em oim f am Ditiov <p oefficfomtn 
KogoteDttepet ipmfactofanctum 
mpftetlucozpozfetumguts tufquo 
quotiDiein ecclefiafua pafcimutet 
pofamut/ablttimutef fSctificamtii 
afqjDniiiofiiitteq; Diuinifaffspai» 
f icf pes efficimtir. oa mtcbt t>irtti(eo 
fiiaefancfas.riiiibueicpleftie/bona 
cofeief ia uo alfarc f ufi acceoam :' if a 
vt bcc celetfia tacramefa efficianf ur 
micW falue iDita.^ufctpe ergo 1II8 
quefo fitme pafet pio ecclia (ua:pto 
populotuo queacqutfiftifanguine 
fuo.0f qtionta' me peccatote inferfe 
ef eflocm populum f ttfi meoiuj effe 
Doluifttilicef in me boni operie fcfti 
monmnon agnofcas:officitt falfe 
DifpefafiontscteDifenSrecHfea.nec 
per me moignfl/ eo:u falutie peteaf 
piecium :pto quibjDicfima ftcfus 
falufaria DignafHses effe reoepf io. 
piofero ergo offe fi oigneria pzopi < 
cius infueri f ribulaf ioneo plebium 
pericula pcpulo? capfiuoo gemif V 
mifetias oipbano? / neceffif af es pe* 
f cgrmo?;inopiam Oebilifl.Defpera* 
(ionca languefiutmoefecfua fcnmtt 
fiifpiria fuuenttDof a Dtrginumila* 
menfaDiouarum.Cuet mifereris 
oimDftc:e(nicbiIooifti eo?qucfc« 
cifti.Sgemoiareque fif nra fubftan 
tia- ttu pafer noftcr eo : ne irafcarfa 
f8iia:neq?ittiiIfi(uDi!tcDifcr? fiiop 
ftttj noa confineas. Jtonent fn infii 
f icattonibue noftrie.tifi crtiumie pie 
ces an(e facte tuam:fco in mlfctafio 
iiibuatiiiamiilttg.aiifera tiobiaoo 
mine iniquifatco noftrae: ef ignem 
fScfifpfssittitobia clemeterarceoe. 
aufcr cot laptoefi oe camenouta:ef 
oa nobis cot carnefi quoo f e f imeaf : 
(camcf.feoelecfef. fefequafur.ferj» 
fruatm. ©lamue Dtteclemenffam 
tuSvt fereno familta (uam facri f ui 
noiaofficiapteftolSfem afpfcereoif 
gneri6DuIfu.0tWnulIiusfiffrafQ 
Dof fl/nuluus itacna fuppltcaf fo : fn 
nobispteceefuggeresquaeipfcau* ottepiopicttiaeferauDireDelrefetfa. 

ISogamue efiS f e pafer fancf e ef pto 

fpirif ibue fiDelium Defimcf on:\) t fif 

illie faIus.fanifae.gattDia.et reftige 

rifl:boc magnft pief a(ie factametit. 

i&euemCfittllia magnflet plenQ 

commiiii oe illo pane Diuo qui oe ce 

fo DefceDff t oat DifJ munoo: De illa 

carne fancta et bftoicta agni imaau 

iafi qtti tollif pcf S munoi:que De fcS 

et gloiiofo Dtero matie Dirginie ett 

affumpfaef Defpflfancfo concepfa. 

oe illo piefafis fonfe quf per laceam 

militieoe ctuciftw Drttnofrrf (afere 

felicif er emanauf f :d( exinoe faf iaf i 

ef refecfi ejrulf ef in lauoe ef glia tua 

Cu eni oirifli oie f tio fancto et bnof 

cfo : panis que ego oabo cato mea 

etl:pzomunDiDffa-gQuimanDuraf 

me : Diuif ptopfer me.ef fpfe manef 

in me ef ego i eo.ego fum panis U 

uus qui oe celo oefceoi. ©i quie ma< 

Ducauetttexbocpane:Dtuef inefet» 

ni! m pania DuIciOtme fana paiatit 

coiois mei :»f fenf ia fiiaiitfaf c amo 

riatui. ©anaipmaboilanguote: 

Df nullif ptefet fe fenf fS oulceoinem 

pauie canoiDiffime babens omne 

oelecfamenfnmef omnem fapote: 

qui nos ref icie femper cf in f e mmrjp 

Deftcie:comeoaf fecoi mcumef oul 

ccoine fapotie fmrepIeSfurDirrcra 

aie mee. Spoticaf f e angefue pleito 

ore.^anoucaf fepeiegrinuebomo 

pio mooulo fuome ocficcre poffif in 

Dia tali tecrcaftis Diaiico. panie (ci 

panis Dfue.panis pulcer.panis mfl* 

oequioefcenDiHiDeceloef DaeDifa 

munoo.-Deni in coi meum ef mfloa 

meabomni inquinamenfo camis 

ef fpita.Jnf ra in aiam meam.fana 

ef fcf iftca me infus cf erferiue. £ fto 

lii 


II j!lll|lll III KemeDiainttiifla. (utamett ef confimia falua cotpotla 
ef aie mee.Kepelle a me infiDianf ef 
micbi ftafteo. IReceoanf ptocul a p:e 
renfia pofenf fe f ue. t)f fotia ef infuo 
munitus:pet f e ao tegnu ocf petue* 
niam ubi non mpttetifa ficuf i n boc 
fempoteagifutrfeDfacieaD faciem 
te tnoebfmue cu f taDiDet ie tegnum 
oeo et pafti:ef DC etif omnia in om 
ntbua.lDtnc me De te fatiabimfaf ie 
tate mttif ica :f f a W neq? efutta neqj 
(iffam in efetttum. amen. 

f^sJEquunturtemeBia quibj jntiBen' 
yZ^J W» tf 9" flfiquos eafit» qui citca 

eelebiafutism poflimt cont ingetc £>i 
port meDiam noefe quifpiam comrBif an f 
pof auit : licet p offr.i Boimietit non Btbrf 
ill.t Dfe crkbi.irc fm buiufmoDi rrciprre 
fattamctif S. £2ui ur ro p rr f of atn nocf em 
ptopfetmfitmifateaiitaliamtafionabi. 
{tmcaufanonDo:miciif:ncc tartienpofl 
mrfjtS noccem comeDif :pofetit rclrbtatr. 
Siinf ta miflam ante crlr btntiottf fame 
fr trcolaf aliquiD comroifle oel bibifle p 1 
mcOiam nocf em Del eflt in prrraf o moi* 
tali Del irregiilarfm tfle fiue ejtcoicaftois 
Dinculofubiacetc/cuiusnon etatmcmoi 
antcmtlTamicunc Dltttuio manmepio> 
pfet ewomunicaftoncm cf comeflioneno 
ptoceDaf . nifi fozfe De gtaui fcaBalo ft fic 
Brfltf cnf f imeatut. Sn Drro pofl confecta 
f ionem pieBicfop tecotBefut alicuiusiba > 
bifa contrifionccitm psopoftfo con&ttBt 
et fatiffartr not g-rifo pof etif :pof efl fecute 
piocrortr ef eomplrrr.qma fic faciens qo 
in fe efl pio tunc:pet inutftbilem ponf ifi * 
cem cbitttum conCcquftut abfolufionem 
ct Difpifacionem quatum aB Biuma mpf 
fletia petagenBa./Jec inBignt cclebwf f} 
ftuctnofefumiffactamentumtqMia non 
fif ibi conteptita. m citca bee fanit confi) Uum Dat bonabnff uta:p; bomo anfr nnf 
fam torjifcf Dt Safu fuo rf fe piepatef ti< 
Itgcnf cr :fco in mifla magis De faciamcn 
f o.bc ft aufi minime meDif efut .S>i antt 
cofectacionciti tmifr a Dtl aranra fiuenlf 
ub animal/aut Dcttrmim fn ralitr teprti 
tut:fofum cffunBaf nt in pifcinam .calit 
abluaf ut.Dinu aliuD et aqua ponanfut. 
-St brto pofl tofrerationcm/caiif r rapf» 
animalabluafutet comburafut.tinisq; 
f f abluf io atiimalia tii pifcinam ponifut 
piopf et liencnit att« ft ftt in calice t p» 
pfet abominabtlt aliquiD a nullo ftttnaf 
fto in apfobafmlo cii tclfquiis altis trftt 
nt f ut. £f fl afim Dinfl ct aqua ponsntitt 
in caltce.ee tiaf confcctafio fanguir.is w 
fiipf isbetbis a fimiti moDo tt.rf a celcbii 
f f fumatut ne faciamenffi temaneat im 
prr frrf um. flon funt cofectate cjufte tjtie 
foitr funf trtta toas calicis/nf c bofliabtl 
ftagmtntaqut (acetBoonon intcnottrf 
piopofuit tonfrctate. £>i ptoptrt ftio>if 
nliam ncgltgcf iam boflia caBat in caitcf 
pioceBaf Dlf 1 1 tus-ntctjiil Dc iam Bicf ia itc 
t ef ut • £>i in boflia nppateaf fotttia 
catnis Del alia rj> panis : falto boflia non 
(um.ifut.fcD rrlebtas iferum cdebict nili 
f imoie tcuetenf ie De ronfilto fibi fufllciaf 
fpualtf rt manDurafle. S>i cclcbiano non 
tecolif fe Diuflc aliquaDctba rtiam Bt foi 
ma cofcctaf tottts que Bitete Debuif : mf tr 
f utbati non Bebet.feB llferf uo ptoceDaf. 
3>i efiam fibi conflef piobabilif et c/ ottiii 
(if qutBamque famen nonfufBc fbirM 
licrbot; confectafitmismon tffitmaf illa 
frB Mf etiuo ptoceDaf . 5>cd (> cctf iftctfut 
omiftfle quoDcuq; Dctbttm De foima con' 
fectafionisJttfumat a capif t fofa foani. 
fctf tcct @oc tll eni cotpus mtii.1iel.Sic ctt 
cni caltt.jc.bfq; in tciiiiffiotie peccafo?" 
itifluftitciii Bt ciboDtl alia tc que tcmi 
fctaf in oie ocl dc Dino fiue dc aqua cuiu 
qim quts lauif os fufi cafu f rabatut qm> 
fi pct moDum (aliue t inosica qiiantifatc 
bcc no impeoif cclrbiaic.-S>i facctooo 0r 
f iriaf anfc eanone aliquo cafu : tfic aiiuo 
fn cccooo ecbet iciticipctc ef f of fi tif e pcta 
gne.fi anfem in canone Dcftcia t facf io ia 
aliqumusfigniflfupabofliamoblatam: 
anf e f anten f ranflitbfl anf iationem: au r 
faeecDoo Debef erinripetebbi Dimiftf.ct fil 
plecequoDcfl omiHiim.-Siibctoinipfa 
piolatione betboium que ftit foima facta 
menfi oefiriat brtbio tam impetfectc pio 
niinriatifltconfuletem cp illa boflia pio te 
liquiio in alfan collocflfa : ada miffaab 
alto facccbote fnpet aliam fiofftani trlcs 
biacefuc. Jnnocenfiuo oraf g> m boc cafu 
alrao faceroos bebef fncipere ibt Qiii p;i 
Dte if' patetet ut t cef eta. -Si auf e aefirit 
quanoo toipuo iam confectatum eft t s:3 
calii:bcl fi b(q; in finem muTe se pif pa - 
tanbo calicem cum bino oblif fiicuf.bcl 
De aliqua caufii neglcn ttif :boQia fi fum' 
pf a non fuctif iniinDc in coipoialib; cofe 
gaf ut.ef calijt tife piepatef ut t ab illo lo 
co Simili mobo pofiea $ cenaf um.t c.cai 
non fupc t caficem petagafui : ef in fme 
miffc cmpus ef fanguis «ccipianf ut . i>i 
bcto focetsos ocftciat pionuncianDo bct 
ba foinic calicis ; bioef ut ficuf oe foimn 
coipoiiscpmbafenifiDocum teliquiiote 
ponafut. ef calir cum aliobino tife piepa 
tecut ef ab illo loto j>imilt mobo t cef eta 
ab alio fatersofe facramcium fanguinis 
citmiffapctficiafut. flcc albcicuo-JEbo* 
mso ef iam Dicif jj> fi facctsoo ante confe* 
ctatumcm coipoas petcipiaf auf Dinnm 
auf aquam no efle in calice : sebef fiafim 
apponctc ct confectatc . ct fi poflbeiba 
confectafionis fanguinio pctcipiaf g> Di» 
num lit fine aqua in caur.c:oebef nicbito 
minus pioccDete. quia appofifio aque no 
ctt se nccclTifaf e faccamfti pumti famen sebet qui neghgenf iam comifif . Caucaf 
etgo ne Dino ia cofectaf o apponaf aquS. 
£>i Dcco pofl Derba cofeciaf tonto fangufc 
nis peccipiat etTe aquam in calice fine Di 
no : 6 quise coipus non fumpfetif aDbuc 
Seponaf aqua fi ibi eQ ef calicem tif e pie; 
pacef/et a beibis cofcccafionis fanguinis 
tcfiimat . Ef fipoflfnmpfionem bocas* 
uettit:Sebet apponete aliam boflta fimul 
cum Dino confeccansam.alias euim non 
fetuatef ut oiso «jfrtraoi . c t Debef in tifie 
fumece iteifi boflia Dlfimo roufrcrafacf 
(anguinemnoobflafeftpiius fumpfccif 
aquam que etaf in calice. quia piecepfuj 
Se prtfecfionc factameii maius eQ if p:e 
cepf um g> faciamenfu a ieiunis fumaf ut 
£>i quiD oe fangnine ceciDctit fiipet coit 
poialfbelfupccpaliamalfaiio brlalba 
Drl cafula.pars illa icfcinsaf ut t m loco 
teliquiai/ fetuefut.piius ftterftabafuc 
factamentfiipfumtfiq; poflit l fumafut 
ScinDe abluatut et ablufio bec itetumiit 
matiit . .fubctofiipcttcnamDcl laptee 
Dcl lignum ceriDecit De fanguine.Itngen 
DusefcjtfetgenDusef tasensusefl locus 
illccf puluio in facco loco trponensus. 
£2iiod fi oc coipoie cbiiflifupet pallam 
flltatisccciDciitbcIfnpec almODcQime» 
tum benesicf um non fcinsafuc fco ablit 
af ut et a miniflto fumaf ut , J-J* .Ocipif picpatatip ao miffain cefe 
^Juanoam. Gt piimo faceiDosbolis 
facttoat ao alf arelafi oia Deo reconfiliat , 
iiiDuaf fe piimo roquefo.oicro. jDiemuo. 

'jr^fttoueanouraaqeDne afpitS 
f" ..1» pteumi tt aDittuanoo piote 
qitere.Dtctlcf.i tioftraopaftocf nte 
fetnt) incipiat t pet te cepta fittiafm. 
pet Ci;tiftum.poflca Iauetmanussi> 
cens.3mpliu0 laua me one ab iui.t t 
Deiscponat binfi etaquaincaliceDices J&elafeteDtif nofttiiefu clwitttejci* 

11« fatiguis ct atpia in t emitfioncm 
peccator;. Comtjctio ttini ef aque pa? 
(ifei fiat : tn nomine paf tia et fillf et 
fpfrituuancfi.ameit. DrfimcpoiifK 

pancm fuptr pafenam.fiiuo facro iouaf 

fe amitf u et oicat. pone Dtte galeam 
falutia in capife meo:ao erpugnan; 
Daa i fupetanDae omnee opabolicaf 

ftauDeB.-Sumemi albam oicat.linDue 

me Domine toeftimenf o falutio: t tu 
nicafuftfciecitcunDame fempet. 
cingen8feoicaf.ptecingeDtiecittgu 
lo fiDei et caftifatie lumbos cotoie t 
COtpozie mei. fiumia manipulu oicaf . 
©enienfeeaufemtoeniet cumettil 
fatione pottanfee manipuloe fuoe. 
£umens ffolam eicaf . Jnoue me Dfte 
ftolam gfotf e:focunoif af em ef ejouV 
faffonemfbefaurija fuperme.*e* 

quifut fumenoo cafulam . ^nDUC ttte 

Domine ttefte nupfiali.&etniifut an. 
Jttttoibo aD alf ate oef ao Deum qtii 
letificat iuuef uf em meS. ps/JuDica 
me Deus et Difceme caufam meam. 
totus.ps.cum CMotia pafri.fepjie elep 
fon.£(Kifte elepfon.bptie elepfon. 
pafet tioffct, & ne nos.^co Ifbeta 
fonfifeminiDftoquontam bonus. 
ffluoniam tn feculfi mia eitie. 
/2Y€>oteusef inDignue fatetDoe 
V^yonfifeotoeo omttipofefitbe< 
af e marie ttirgini ef omnibj fanctis 
efus.tt)Obistratree.quia egotnifet 
peccatotpeccauinintiecSfra legem 
Dei cogffatfone/locuffone/opete/et 
omfdtone . Slj)ea culpa.mea culpa 
tnea gtauitTima culpa.Joeo Depte< 
cotbeafilltmamDei genitricemma 
rfant ef omnea fancf oe ef fScfas Dci. 
ef t>os traf res otaf e pto me peccaf o< 
te apuo tximinu ocmit noOtu omnf potenf em t>( tpfe mffeteafut tnef. 
ctoiti titiieat.iamen.s@ffctcaliir.it. 
i>acen>og.amen.£>emt)e clerici.£6f( 
/T\fe(n.iacetDos poffea oicaf. 

3feteafurt>eltriomp8 oetuw 
Dfmf tf at Dobte oia pcf S Dcltta :lf bt< 
tettm ab oi malo/coferuet et confit 
tnet in oi opere bono-ef petDucat ao 
fcifam efernam.icietici. 3men.4a. 

OfcfolMftone et remfftione oim 
pctotum nottiorj.grafi $ et tfo 
lattonefacftfp&Bttfbuat nobisopa 
patetSEptue i mifeticota ofis.aine. 
<©eits fu couetfue wuifi.€>ueDe tio 
bts Dfte miam f ua . ©acetDot ee f ttf 
mDiiafitt iufticiam. abocailfiem. 
©tteerauDf.J&tteDobifcum.^Jte'* 
TTTDfet a nobie DRe cunctas infc 
JZlqulfafesnoftiaeiW aD fancfa 
fancfotummereamu» puiiemetiff 

Qbueinttoite. (pputia. 
jtmfctetiae nottraa 8b Dfie Dfc 
fifanDoputifica.t)tt)enieefefuBt|»i 
fhtefiltue fuueDfienotter cfi oibtte 
fanctl e:pataf am fibi in nobie imie> 
nfafmaftonem.aDuffectim. Zunc 
ofculefutalfate.bincaprtfolibionioens 
rmagine ctucifiriBicaf an.aDOzamtte 
tecbzitteetbetteDlcim't(b(:qttiapet 
fancfamcfwetuamreoemittimtitt 
Dum.€>mnfetena aDozefteDettet 
pfallat tibf. pfalmttm Dicaf nomi > 

.s~\ nffuo. (pDtemae. 

YL) ffirpefuaquefumueDfiepace 
cuftODf:quospeiItgnum fancfectti 
lie teoimere Dignatus es.ifui Wiiia 
ffif ofculetut ctuce' infetius.lDeinoe oicsf 
aDiutotium noftrfi in nomine Dtii. 
•aui fecft celum et terram . #tt no* 
menofiibeneDfcfum.£recetttiti« 
Wqj ftt feculum. Deioe incipiatii[,ot& 
cium miffe. -Srquitiu berieoictio inrenfi. 
sb illo fattc f ificcrfs fn cufue bonoie 
ctematie.31n noie patrto ef ff.et fpi. 

£>c tmifur btioicfio ao legenoii ruaiigt liii 
£>?aconu8 oicaf.Jllbe Dfie uettcDt crte 

Siams. ©fio fif in co*De fuo ef tn fa 
biie tttioaD pioniiticianoft fanctum 
euangelifi pacia. Jn noie pattfei fi 

UtCtfpuircfi.atltcll.poflofTtt. farrrti. 
terone raltce Dicaf. ©uio ref 1 tbuS DfiO 
pzo oibna que rcfribtnt micbif £a li 
cemfafufarfsaccfpiSefnomen ofii 

IttllOCafaO.O uo f Irttaf o auqitaf tiltim ao 
burtrncnDoDirat. , £>:rimir>. 

l^rtDfcfpcfancfafrtnffaebacob' 
\J laffonequSfibf offeroittmc* 
moifa^matnaffois/nafiuffaffs/paf 
fionis/tefurrecfois afcefionf sqj Dfif 
noffii icfu rpt-ef in bonore beatevir 
gints maite \ oim fancf o? f uo? qut 
tibi placuerunt ab inifto mfiDf:M il 
lis pioficiat ao bcitotc nobis ati t ao 
faltife.ef vf oeeillf pto itobtaititct» 
ceoere Dignefur i celts quo? merno* 
rtS ngimtte in f errie. ©uod fpfe pte 
(tare Dignerfe quf i n f rfnitaf e pfecfa 
Dfufeetregff. oe'poia. Kjoofffirto. 
(^f. toftfpe fcfiS f tlnf fas banc obla 
pT 1 tione qtia f f bf offero* aiab; fa 
mulo? fanttilarftq; ftiarft jft.t oim 
tn r jjo qutefcenf ifi. Dt requte ef erna 
Donesefeinter fctosef elccfos tuoe 
W tn tllos confottto Mfa of nratitiir 

efetna.amiiliillis. polJraaufmnDO 
patrna oe fug ra lice ef f cgcnDo corpoiattV 

, DuoDi mf Itpmmim. 

T^nfeni creaf ot fpfie menf ee fuo< 
f^lmmWfifa tple fuona gtatfa 
inte tu creafii pecf ota.Qui patarjfo 
tus Dtteris Donfi Dei alf tftimi tosvl 
uusigniscarifaeet fpiritalioDitcfio 
C^ufepfffotmiemunere Derfteoef 
f ti Digif 1 tu tite ptomiflu paf rfs (ei mone Dffane guf t utapjtf De itime 
fetifibUBittfitDcamotecoiDtbj.-infir 
ma notlri cotpotie Ditittfc ftrmane 
perpef fX4 ott£ repelias locjiue patf 
qj Doriee ptdf inue/Ductote fic te pte< 
ufoDifemus oenorit%>ctfclcia/ 
musDapatte nofram^atqj flltfite 
Dtriufq; tpm creoamue oi tpe(31t 
lauepatricfifilto fcfoffmulparaclf 
f o nobtfq; mitfaf filiue carifma fcti 
(ptie. f-uDo abiutfi manuo. Xauabo in 
f et innocenfee matttts mcf.e / e( cit- 
cfiDaboaltarefufiDfie.jDtauDiS t>o 

CCttt.tc. poflaMuuonimanufiDicaffiw 

rrrDooinclinanofeanfcalfarc 

T~~ JO fpfi builifaf ie ef in aio cofrt 

^JLio ftifcipiamur a f e Dfie ef fic ff 

af facrificifi nrtfi fn cofpecfu tu o x>t 

a f e fufcfpfafut boofe/ ef placeat f ibt 

DfieDCUS. Olculafoaltaii riritf 

/ AfieDeueopBbfiDfcct fancfffica 
A / banc oblallone ao lauoe iglor 
( rtSitoistttiptepatata.etpatcepctts 
populi f uf . et aufer a me cfictas iniq 
fafesefejrauDioiaffonlmea". 

5ms fe ao popuhim oiraf 
JUaf e ftaf ree ef fototcs pto me 
mffettfmo pcf ote Df mefi pa< 
rf fer ac Deftrtt in cSfpecf u Dfif fft ac< 

CepffifacrtffCifi. <£lrruorfiDraf. 

eanctif pfts graf ia illitief cot tu* 
um t labia tuaref accipfaf ofis 
noc lacttficifioemantb; fufssfgne 
ptonr5oimq;faIufe. pioccfftrfio 
O Kafefrafresef fototee ptocfi< 
cf is ffoelibus oeftuicf is. U babeanf 
t>ff 3 ef requie fempif ernii. ufiDfafut 
KcquieefemaoonaeieDrteeflitrg 
petua luccat ele. tocinct eicnt fene-i c. 
V_/lo:fa in ejctelfis oeo. (£jl£ totfaitieiceffiflDco. £S O kOHafnejccelffsDeo. 

3KS ^iofia (nerceifisoeo (infet 
ra pa;t bomfnibuo bone ttolOV 
(a(f s. lauDamus (e. ^eneoicimus 
te.aootamus (e ,<Dlot ificamtis (e. 
«©ratiaoagimus fibitptopfetma* 
gnam gloiiam (uam-2>omfne DC 
rmelefifs.Detiopafer omnipofens 
©ammefilftntigenfteiefu cbtille. 
j&omine oeusagnus oeffilius pa« 
f rta.jom (ollis peccafa munoftmffe 
teienobi3.ffluifoIIfs peccatamuit* 
Di:fufcfpeDepiccattoticm nodram. 
ffluffeDesaDDeuferam pafris:mife 
rere nobfs. «suonfam (u folusfam 
cftts.Cti folus oominus. tTu folus 
alff Himtts iefu c|«f tte . £um fancto 
(pfrif tt.in glotf a Def pattis.ameu. 

/^"YHteoe in Dnum Deum. 
\i JDarrent omnipofenfem. i~* 
cfcuem celt ef f etre.SDtff bilf um om/ 
nium e( inuffibilfum . 0f in tmttm 
Dominum fefum cbtiftu; filium Dei 
»ttlgenf(um.0( ejcpattenaffl attte 
omnia fecula.25eum oe oeo lumen 
DeIumfne:oeumt>emm oeoeoDe; 
ro.©enffumnonfacfuconuibllan< 
tiakm paf ri per quem omnfa facta 
fun(. Oiul pioptet nos bomines ef 
ptopfewofftam falufem oefcenoif oe celis.0t incama(us eO oe fpttftii! 
fanctoet mariaDitgine. 0tbomo 
facttiaeft.£nicifirufl effamptotto< 
bis fub poncfo ppIafo:pauus t feptil 
f us e(t.0( refurrcr i ( (etcfa ofe.-fati, 
oum fctipfutas. 0f afcenott fn celS: 
feoef aDDerferam patria.et ifetiim 
Denrutus efl ctim glozia (uoicate Df 
ttos ef motfttoa.Ctuiis tegni 110 etlt 
ffttfsef ittfptrlfitmfattcttim Dttm: 
ef DiufficStem . fflui ex patte filfoqj 
ptoceof f . ffluf cG paf te et fflfo fimtil 
aooiatut ef conglotfffcafnr. fflui fo> 
cufus eft pet ptopbef as. 0t dii5 fatt 
cfam cafbolfcam ef apofiof fcam w 
cIefiam.£onfifeo2Dnum bap( ifma 
fn rem iffionem peccafotum. & et> 
pec(orefutrecfionem motfuotntn. 
0( ttf fatn Dcnfuti fcculi.amcn. 
(Bloiia in ctcelfts quo» oicif ut Ot titafit 
matia tequitatut pofl tanoncm. 
.fiotarp piefaetonceque ftquunfut raitt 
caneu ijtt imcmateponunttir fubfcqnfcc 
ctiamfmt eantu.ee itoicatesaS tanotie 
~~\~~~ ^cipiunepttfationtoWtcnMptt 
— *—. tofumannum.ptimaoc nafiui» 
(aeeMmini.nictnMatiicfa naeiuieate! 
kfqjaDtpv>p!j<mia.ef abocemiio tpfplj» 
nie in cunrtts miffis folcnmbuo t feflitii» 
lifqjaopurifiKieionem. 

; !■■■ Ji a ' : ' ■ ■ ■ ■ 

/rr!-* *-*--*— 

VJ.^etneDeus. UButaperincnt/ 

'■"-"*«/■ ■ ■ ■ ■ 

ttattDetbimpfJerfuminoitainetti 

^ ..■.,/....,,, 

tto.nofite oculislu^fueclatftatfs 

Ui^ , - •»•■*•• 

tiifuffif.»fDumt)(ffbfli(croctim f • : ! « ■ . 

>., f » « , ■ m «jfc »-» — 

topofclmii3.perb&cmimi(fibili< perquemmaieflafem piefatiooe 

}„ ,--,—- 2-jj ■ cmceDiceoameralfafioefcflctucig efin 

*<n«* ;/«»« oibuomiflisDecruceetfrafpopafcbale,» 

um amoiem rapiamur . 0t foeo cfi « B«(Tioiteufo < j ao cenl ui miifis oe .1. 

j.«.. V i _,„. y-> J* ■■_.•<•. . ■ * ■ ■ 

angelisefarcbangeiia. v_^ ^meoeuooDtffalufemttti 

i&cDDicafurfanfitmiHecfBtjuitfabaa }..«>. ■■■■■■■ 

£oiCatltes.qteatitecanoncm. 

Jntueepppbametfeocfa.piefafio. maiticjrenerfBittlignocttlcfo conftl 

r^" ! **' ' — ' "" <■„••• "* " ■••./" •- 

fcLcemeoeuB . fflufa cftDWgc t nfflf. »f tmoemozsmfebafuf fnoe 

!■■■«>>■>■«« ■ ♦ _ _ ■ ■ ■ ■ ■ " 

»«,^i"ir«« ■ 

nff 113 f Hiio fn uibfranf fa ttoflrc moi tiifa t efurgeref .0f au( tn ligno sftt» 

}■■■«.„,»•« „jp. .. |""" «i » ._ p n 

faufarfeapparuff . iitnouanoolm* cebaf miignociiicrijWarefur.per 

.'■•■•■ ■•■■. a ^,-.*, •. '■«■■■,,■■' ■ ■" 

mozfafifaffofueiucereparauif . £f cbuiliistimnoflrum .petque. 

{ ■ ■ ■ « ■ __»—»-.- piefaftofeqneiuiDicenDaeltinDiepafcbe 

■*"" " . -fo^aoafcenfioniuioibjmiffiofamfble' 

foeo omt aitgefia ef arcba ttgeto. nibus jp fraalibuo . 

-rfiamCotanfrflDicifiirpctfotaaorf.S <■■■„, . „ , 

eutiacetanfeeafi. <r3nDierinttitt)fqj w- -i 

aDpamoiisimimsscfpeefetiaotantfi. C vfgrcofgnumef futrumef}. 

,< * ■ f m . '«• ■ m^f^rrn m 

^enieoetts.ffliifcotpoiatffe; ecjuum effaiitfarc.CcqtiiDemom 

{■!5Jfjt,V. * • — ._. . I* ■ " ■ ,•■■•*« 

iutiioi>ic(acomptimis.mcnfcmeIe nf fcmpozc feofn Doc pofiffimum 

!« ■ ■ * " " ■ . • ■ « »"***^*yji» „ . ■ 

uaa. af rfuf em largiria ef piemfa. of c gloiiofius pteofcare cum pafc&a 

} . » ■ « _. . . „ ?.* . * . y^ *,. ; 

percl.zfflumoommumttofmim. notfnim immofafuscfrclKiftus 
}. « I I 3£3E J,pte enim toetus eft agttus qttf ab< 
Irr; ^T» J=p: ftulff peccata muttoi. ffiiti moifem litDigtlia pcnHircottco . piefafio. ffiui 

pott tefuitectfonem.M fuoia in ue a( 

eehfionis.£oitait(ea.Kequi[e4iiteia8. 
©anCiglfUt.WMoienafrtje.qucteafi 
caS. pieMju|flL£om.il55ct(j(. 

M fitt ate caS.Onr i oie pethc. t g tof 5 cb. 
^b », T1 — s jt inomtti 
itiilTafo «? ttofha mmottenoo oefimcitettuV \_\'3;erneoeii8.perci.»l imni. I ^.^ *-#H f. f am tefuigenoo leparauft . ©f i oeo 

I , U" -, ,* * «> \^=r timt; 

3i n Dif afccnfionio tofqj .10 Di0ilia penf be 
cofles inclufme Dicifut ffqufmj ptefatioi 
ommmillafolettni. €£ Ceme oeucpet ttniftum oo ftum enm tioilttim . «uf afcenota 

f ■ ■ * y t« ■ ■ ■■•• 

fupet omnea celiw. feoenscij ao eey 
«.,., , • » ■ , ^ 

fetam foam ptomiuum fpitifum 
fanctum Doofema oie tn ftffosaDo* mfnumnoftmm.fflttipofttcfurte! 

cftoncm fuam omnibits oifcipulis fiogauotofofaolnozlieteitatiim pftoniB cffuoff . sjuaptopfet ptoftt» 

{ » • • ■ — «Ht -«Hr*- ^-jht- nenfibuoeft eleuafuafncelttm.Df 
i • ^iiiiii :«_ »■ . cr^, 

nos oiiiimfatfs fue frtrjueref efTe 
i . ■ » . . ■--, 

patficf pes. ef f oeo cum ahgejf8»ar 
h^zzz ~=" 

cftScte. ^jfmgotfooieorjiiroicatts. rminous erulfaf . f eo ef fupeme vtt ■ ■ ■ ■ ■ i . ffci: » . . ., « j ^JIITTTT 

tmmglottehteconcfttimffineffi 
11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 
fflio fuo ef fpfl fancf o tmua co oeua SZlflmiie ffalufate, £f fe fupplf* 
DnHeeeone..7oin-nfu8ffnguto cffete,iotafe.t>fgtegefuumpaffot 

?" " ■ V/ ■ ■ ■ ■" «iLU^|, fa ?1 -^ ^- «it.j • 

tffafeBrone.Te6in»nfne ftittffare efetnenooefetaaifjpetfieafiieapo 

(i^.. . ■■■■■■■■. Jiiiu^ aaL,^ . 

fubftaf ie. ffittoo eni De f wa glozia te ffoloa f noe conf inua ptofertione cu 

\* ' - \ ^ _ _ .•■■■•■ fc.. .■•■■■■■ - V 

Mifanfe f e ctepf ittne. Iwc De f tlio f tio ffoDiae,5Dffi(Demtecfotibuegti6er 

I" ".% . ». «^ TnPrnr jj_lt.___u. . ..... . ... 

ftoc oe fpB fancf o fine Diffetenf ie Df * neftii quoa oprafe fui Dfcarfoe eioe 

frr ^T Tf-. - j^* ■ ■ « . f « r _ *■ « « Ufr ,^a^ . \ ^. ^ 

(cOTnefenfimue.SDftnconfeflfo _cottfuliftipteeffepaffotea.(efioeo 

JHK-. " ■■■■■ ■ ■ _ .-"■" ) . "M^| . . 

ttcDctc fempffetneq; Deifaffectfn cumaitgeifeefatclMttgelie. 

!■■•■_.■■» .'•"'■./■ . _ J""t_^ ! - fflaowMflmfll: ' a 

peifonfeptoptfefae/efieflenfiaDnt V-l^emeoe' tpspopo(cmtj?fim 

i m _ ■ . ■- ". . •_. - .jt. I,"' * ■ " ■ ■ ^■■«.■h.| 

" ^ .£__ ■ 

fae/ ef in maieftaf c aootef ut equali & t e f n cocepf iottcamiiiciaf toc. af 

} — ^ ■ ■ «..«hry^r ?"■■ ■ _■_■ ■ ■ • •••»••■. 

fae.C'iiel3UDait<angcIiafc|. atd;S fttpfione.nafiuifafe.DenerafioeW 

{ Jjf . ■*"» ' v. « ■ : _._ I""*" " ■■■" ■"" 

gcli/clxmbiuquoi). fcfapbittqtti oeiBenifriciefemijqjDitgie matie 

<....«. _•-... & • v* _E_?_ 

non ceffa ttf claniate tugtf et utta »o etulf itf tb. attimf e lauoate btioicete 

*,.■-•■ : \t'*' ■■■■•* 

P!ea.w«iiiiBe«Mfp«pnf efpteDicare.tfBueef Ditigenifflgjfi fancti fpBs obObzatfone conceptt.ct B Mtgfnffafis gtota omanenfebufc 
I" .' * .." "■».«■■ ■ ■ 

muDolumettetettta effuDff fefum 

jcpmofimnofltB.perquemafeaa 
"■" "*.»••■ ■■" ""v 

cliaDotattfDnatfo h tKS. , pit&tiocdmunfu. ■ ■,,»» ^_/et omta fecula ferolotfi ame 
^V *.,.■.».. «■• 

( t.>fiBDobffcS.efcftfpBfuoBtiii &>*/ ■ ■ » - 

■ »»* fias agam' DfioDeonoaro.S>fgitO 

i** -■ efiuafiett. 

fe. --. » « fl . B « .-■ 

CXcteofgnB ef fuflfieflequfiet 

**\/ e B ■■ • ° * ■■ .Hr— 
(alufare.tiosfibifemDeftobiqjgra 

faa aa» eeo o ■ • »-««»-• 

to6asere.©flelamfepa(eromp8/ eteme Deus.percb:faBDttmnofltft 
{_. ..*... . , ^, 

iPerquernafettatefuSlattoanlaiif 
'■■■"■■•■„... 

geliaooianfDfia 

feaa(eo.£e[fccfozBci;t)irfufeeacte 

I'VVIIt/.i,. 1 i |/ , / 

afaferapbm/focfaerulfafionecto 
f===- ' « ■ ■ •• 

letoanfjCfiqutbueinoaras uccm 

»taDmt(fiiubeaaDep2ecamtirfup< 

^""w'^ ■*.» i 

plfctconfefffoneDfcettfesgfanclu". 
#ancfuB.#ctfi6Dftsoeiis fabaolb 
piettf fSt celf t f erra glia tm ofSna 
inercelfis.»eneDictu8 qui Denifi» 
nomineDtti.ofannainerceIfis. ' 

CfDeocfiancjelfsefafcfjagci 

* T« ■* '"Wi| i^iV. » ■• 

Itscfi(I;2onfsefDfia(iottfb;.£untaj 
otmilifiacelettis ererclfuabpimiii 

? B " "y r " «* »^ i , « / . 

gtotfefuecanfmusfine fineDfccto 
: -»> ancfus. #ct8s. #a"c<u6.DftsK> 
usfabaofb. pieni funfcefi ettet. ptefafiones Jn naft.oHi b% m tpj>. c( ab otf . tpjMn 

oib) imtfto folrS. rr fffrmio Dfq; .15 pun. 

Cerne owb. €H p icarnaf iDet 
bi miltejiuTioua metis tite ocu 
lia lur tue clattfatis ifulf tt. IDf oft Di 
fibilifet oefi cognofcim" p buc i Xuu 
ftbiltu aniofc tapiamur. e t ioco. 
3!n ott q>rvl)smu tt prr ott. 

e^erneoeus aucfiDitfgenie 
tutia i f tiblta tta wc mottalif a 
ffsapparuitiinoua nos tmottallta* 
t» fue luce teparautte t ioeo. 
jtnDirtifi Mciiiiopafuo.pfm.issOffpt 
(erne oeua.ffiui coipotali ie(u< 
nio Dicia coptimiB. mentc rlc- 
uaa.Df rt uf e largf rie ef pmia.p rpm 
ottin itoitrfl. JDer qtie maie. 
piefa.ot ttutt ottrtU psiTtor i i fr.f.rru. 

iZNierneoeue . fflui falute buatti 
V_4_SfiiaiIigno ctutiscotulifii.Df 
tmoe iitoia ottebatur ioe Dtta refut 
gercf.e t q in ligtto Dicebat itt ligno 
quoq; Diccrcf urp rpm DO.H.pqut! 
Jtt tpc pafrbalt.ptefafio. 

ere of gnfi et tuftfi ett eqnitm 
«((3lu(are.Cequiocoiinii(e 
pote feo tn boc pottfffmfi ofe glotio; 
uuspteoicare.cu pafcba iiolirfi imo 
ia tu» efi rps . 31pfe enim Detus eft 
agnuo qui abfiulit pcta mttoi. ffiut 
mozte noftra mozienoo oefitujrtt et 
Wt3 tefurgenoo tcparamt.et ioco. 
Jnbieafccfi.ljfqjaoMrn.pefbf.irlurmc. 
i 3 ferne Deu8.perrbiitTfi Domi< 
V Ittunoftrfi.ffiuipoltrefurircti 
ottc fua oib; oifcipulio fuia manffe; 
ff iia arparuit .i ipfis ccincfib; efi ele 
ttatus in celfi.Df nos ofiiinttafts fue 
ftibuetet efle patticfpes. et toco. 
pitfatioinoirpenfljt. ttptrfotaeboo. 
| "(ertieoeus.percbiitiumDrint 
VJ ttofiru. ffiut afcenoea fupet oes celos fcoeaq;ao Ocrfcra fua piomif 
fum fpirit fifattcf u boBierita oie tn fi 
ItosaDopfioiseftiiDit.ffluapiopfet 
ptofuff s gauDifa (otus ttt otbe terta 
tfi mfiDua etulfaf . f; ef fitpite Diif u 
f ea atq; angelfce pofeftaf ea bpnrati 
glotietueconcinfit finefineoicetes 

jPuoiffrinifiite 

i] tertte Deus . fflui cfi Ditigcnif o 
V_ {filwfuoetfpftfancfoDnuseB 
oeua/DttuB ea ofia. JOS tn Dnius fm 
gular ifaf e pfone. feo in Dnius (ritif 
tafe fublf atie. ffinoo cni oe f ua giia 
rettelaf e (e cteof mus/bocDe filio f uo 
DocDefpfifancto fineofffetenfieDi; 
fcrefione fentfmus £) t fn cofefffone 
Dere fepif crttcq; oeif atie.et i pfonf a 
pioptiefas/ef fn ciTcnf fa Dnttas/et f 
iiiaictlafeaooierrtrequaufas. ffiue 
lauoattf attgrH af q; arcbattgrft cbei 
tttbin quoq; fcrapluti qtti tto ceffant 
clatnateiupjtteiDnaDoce otccvttes. 
3n tettts apottolo? ttfta tp« pafcbalc 
^LlNfflufi e( falufare.et (e fupplt* 
vJ^pto eromte Df grege; (ufi pa 
(toi eteme tto Oefetas. fj pet bcaf cs 
apolioIoafuoBcoditua piofectfone 
c tiiiooiao.4>t tifocm rcctoubus gu- 
bemetut quoa operis tui Dtcarfos ef 
Dem cotulifii pieeOe pafioies. & io 
picfatio t>t bcafa maria i oibus miffts be 
ta.ntfi fpo popofmit ptoptiam. 

teme Dctis. e t (e i n coccpf ione 
Bnitficiaffotte. auTimpttotte. 
jQat i tiitaf e. ©enctaf icie oel gcnitti» 
cie fempq; Ditginf s matic crulf Sf i 
biisantmls (auoare . bcneoitere ef 
pieDtcate. mte ef Dnigenitfi f ufi fif* 
ctifpfiB obumbiaf totte coccpif-t Vti> 
ginttatf s glorfa pmattenf c bttf cmfi 
00 fumett clcnifi eftiiDff fcfum t\)iU 
fiiim Drtm nofirfi. pet qttlmaie. i 
«sS? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 , Bx oia fecula fecttlo?. a me 
^naDobtfcft.etcufptittio 
©utf u co:Da. H)abemu8 ao 
Dttm.<©tatiaBagamu8Dtio Deono 
ftto.iDignu ef iiiffumefr. 
T~~rtEte Dignii ef iuffu efi equft et 
V . Afalu tare.ttos fibi fcmp tDbiq; 
giaftasageteiPne fctepafetomps 
etetne Deua. pet cbtiliu Dttm ttofttu 
^ )et quf maiefiaf e tuS lauoanf an< 
geli aDotant Dnationee f temunt po 
teflaf ee.Celi celoiQq; Dirf utea ac be 
ata feiapbm/focta erulf af tone c5ce< 
Iebtant.£u quibue tnofitae tiocea 
Df aomtfti tubeaa Deptccamutfup? 
pltcicottfciTioneoiccntes anctue. 
@anctua.%ctuBDn3Deue fabaotb 
pieni fftt celi t terta glia tua ol3na 
tnejtceIfie.&eneDicfuBqu( Denifin 
nomine oni.o(anm in ncclfte. 

6^ f oeo cfi angelie ef aicbage* 
lia cfi tbtotite i Dnatoib; £ftq; 
oi militiaceleftie eicetcituebpmtm 
glotie f ue canimua fine fine Dicef ee 
anctua. <actu8. <%3ctue. DtisDe. 

"In mtiuitate ofti tt pei ottabne. 

QSpmmunicSfeet rtocfemiDrt 
Diem factatiffimfi celebtanfes 
quo bfematieifemetafabitcjimfaa 
biuc muoo eoiDit faluatote . ©eD et 
memotia Denetatee imptimis eiuf 
oem gliofe femoq; Ditainie marie 
genitticia ciufDCDeirtoninoilti ic> 
fu cbtittif* eo ef beafo?apotlolo?. 

iljn Oie epf pbanie ttptt oetabae. 

f ^j®mmuntc5fee ef tti factaf if< 
^ jfimucflebtanfeequoDnigotf 
(i ia f tf m fua tecG g lia coefemua in 
Detifatecamia nofrtebifibilitetcoz 
potafiaappatuit.^eD ef uiemotta; 
Denera~fesfmptfmiegIiofe fempq; 
birgtras marfetjemf ricia eiutoe Dei efDttinourifefucbnfli. eDetbea< 

tOjapoOoIo? InoienafrfirrtfJOtf. 

i |2>mmunicanfeeef Dfe facta. 
„V_ «tltmBceiebtfifee tefutiecfio/ 
..nieDttf nti iefu rpi fcSm c,mte.<s;i 
meotiam benetiitea imptimis jlo. 
riofe fempetq; Ditgtms matic getit< 
tticis eiulbem Dei ct ont itofln icfu 
cbtifli.^CD et Deato? apoOolotum. 

Ot iifttnfiomo rt prr oetabat. 
)mmunlcatea ef Dicm fac» 
fumQtelebitUeequoDiisito 
ftet fefiia cbtiiiusDnigenitus fiiiuo 
(ttU8Dtti(ii fibtfiagtlitatisnfefub. 
flattfta m glotie tue oerfeia collotai 
utf #eo et memotfiSbenetatttce im 
puinis gfofe fempetq; Dirgitiio ma 
tie:genifrici8ciiifoeocictDfii ttoliii 
fefu cbtfftfp eo t beafommapou> 

lOlttin. jjti toigilia ricntijrrolta]. 

U&mmunicates ef Diem facta. 
tiiTimupetttbecofiespteuetiit 
tee:quo fpuiTancfuBapofioliefnw 
tfie linguie appatuif^D et memo 

riit Dene: Jn DUpltbttoBee i prr oii 

QiDmmuntcanfesef ofe facta» 
fitTimumcelebtanfee quofpi< 
rifufQncfueapoftoIie (nbatiiellti. 
guta appatuitftso t memotiS wS. 
toifjdia oie ef octpafctie ct peiifljerollri. 
*^Canc igtf ut oblaf ionem fentifu 
JL_ |tia nottte feo ef cuncfe famllle 
1 fue.-quStibiofferimuepto biaquo. 
q;quoa tegenerare ofgnafuscsrr 
aquaetfpirifufancfo:tribuea eisic 
mifflonem oinm peccaf o?. «Mfu/ 
mueotieDtpIacafua accfpiaB.K. poOjjirfationtm fimto&rnrririiwqiri 
t)rnit:i>arrrt)08 fr inrlinrt iinfraltare 
niiuutiuo iunrtio. oirrnDo- 
igffurcle 
mentiflmte 
patcr pet ie 
fitcbJiflitftf 
hunt tutlGd 
tninutn no 
[itppltees rogam 9 ac 
pe ttimis. \>tt accepf a babeaf 
efbeneOieas.bcc Dona.bec 
m« ncra.becqg^ancfafa 
criftciatllibata r t mpjimis 
que t tbt orTcrinms pjo crcte 
fta fuafanefa cafbolicaqua 
pactficarr.ciifloDire. aOntta 
re cf rcgere Digncris. fof o oi 
beterrarunuma cum famu 
lo tuo papa noftro. $.t antt 
flife noftro. #. «egenoftto 
ifl.efoibue oifboDorisatqj 
catbolice ef apofloltce fiDei 
ciiltoubtie. 
f)ic oiet in mettte pto wnte nircm 

/TvtEmeufoOtletamutoi; 
\ 1 £fatmtlarttq; f uartt.iU. 
etomTctrcuaftantium atqj 
ottnftOeltuebnfttanoi? qtio 
tum f ibi fiDes cognita eft ef 
nof a Oeiiofto. pio quibuc ti 
bt offerimus l>rl qui ftbt of 
ferfrtbocfacttficium lauDie 
piofruusqsotbuspjo reOe 
pf ione aiatutn fuai: pio fpe 
faluf fs et •incolumttaf is fur 
f tbtcp rcOOunt Dof a fua ef er uoDeoDfuoefDero. 
d ^Smmmnicantestme 
Y^moiia t)enctatc6. tpif 
mis glojiofe fempetq^ttgt 
nts marie genifrtcts Oct t Oo 
mtni noflri iefucbiiftt t? 1 eD 
ef beaf oiz apoflol os ac mat 
tyiu tuoiz } o cttipaulirot 
Dtee* acobP3>t)annisrbo 
meOcobf bilippip at 
tboIomei£Qafbei tmionie 
tObaDei» iniCfttH leme" 
fis frfi omcItfOlpua 
ntX/anrefii tifogont o 
banniscf^ i aiiliCfofmcef 
>P amfant t toim fancfo 
ru f uoiu. quom mctit is pie- 
cibusq* conceDao.trt in otbj 
ptotectiomstue muntamut 
aurilio.pet eunDe . j.Do. no 
f)ic eftiDat tmnua fup fcunficiii.Di 

^anc igfror oMafioncm 
AerHffuf is noflre.feD ef 
, cuncfefamtItefnequefum , 
Dfte trt placatus acciptae. Ot 
esct3 nofltoe tntua pace Otf 
ponas.atq? ab eferna DSna- 
tione nos eripi. t in elecf otft 
f uojifiubeae grrgenumera 
ri.per cbitftum Oftm no. 

f)icpoiwc iiMinisftip witc. Diceiw 

UtiaoblafioncttiOcnsi 
otbuo queftmms bene 
DtEt3.afcrt * pfa.r«' i fa 
m—— tatiottabfleacceptabfleqjfa 
cereDignerts .Dt nobiscot' 
El pus et CattUguis fiat Di 
lectiHimi filii tui Domini no 
ftrttefucbnflt. 

©icaccipiatpanem. 

/ "\uipziDiccf paferefurac 
\-/cepifpanemitt facfas 
ac Denerabties manus fuas 
et elcuatis ocults in cctutn 

©fc eleuet ocufoo m celnm. 

aDfeDeitpafrem fititomnt 
potettfefibigtafias agens. 
beneae&witfcegit. DeDif Di 
fcipultsfuts Dices . Zlccipife 
ef manDucaf eer W omneo 
\r> oceftetttmcojpusmeu. 

fifcaDotetcotpuaipt gembj f lejfis- 

©etoe elcuet.Bouea accipiat calice 

HlmiUmoDo poflea $ 
cenatueftaccipiens t 
incpjecIarucaltceinfcfSs 
ac Denerabtles manus fuas 
tfemftbigratiasagens.b^ 
wet Dtrtt.DeDitDifCtpuhs 
fuis Dicens. acriptte et btbt< 

feereoomncs. , . 

-rftceflenicalirfanpmts 

' tnci noui ef ef ernt f eftamen 
ttmpfferiufiDeiquipJoDo 
bis ef pw mulf is efluttDcfur 
mremitttonepeccafomui. 

0ic aooiet tensums * pottea eleuet 

•t, ecquoticnfatnqj fcceti 
ftsun met memona facicfts 0fc coopfat calfceV» bzacpffs «fttif. 

"jnnttoeef ntemozes Domf 
v-Atie ttos f ui ferui . feD ef 
plebs fua fScta etufbe cb2ttfi 
filiitoiDniDeinoflrifabea 
fepaflionis necttot abinfe 
rts refurrectionis. feD t in ce 
losgbuiote atcenfiottisoffc 
rim'pteclate tnaieflafi ftic 
De tuis Donts ac Datie.boft ta 
pu tam.botttataffiircfa. 
boftiatmma culata.panc* 
faSEcfu Dif e eterne.et cali- 
* cem fclufispetpefue. 

euptaquepjopicioacfc 
rettoDitlfurefpiccteDi 
.wU8.tacceptababctcficu 
tt acccpfababcte Dipaf c* 
munera puerf f ui iufti abcl. 
et tacttficium paf riarcbc no 
ftri abiabe.ef quoD fibiobtu 
n'f ftmtus facerDos fnus mel 
cbifcOecb. fancfum tacrif ifi 
nm tmmaculatattt boftiatn 

Jttclmet fe ate altaie mattfb?cftel. 

r^c upplicesfe rogatmw 
_ ommpotetts Dcus.iu 
be bec pcrferripermanus (3 
ctf attgeli f ui i fublime atta 
retuumin cofpccfu Diuittc 
mateftafis fue.Dt quof miot 
er bac altatispatficipafiotic 

©fculetutaltiitffeert($enDO. 

taaofattctu ftlii fuicoW 
ef fatti guine" fupferimtw: otmtt bfi iroicriotte ce letfi t 
gratia repleantur . Per euw 
Dcnt r briirtt Ofittt ttoarum. 

£>:et ut nten (e pio Defuttctie. 

/ 7\iEmefo cfia Dne famu 
LLQo? fatnularttqjfuaru 
i jft.qui nos pjecelTetuf cutn 
figno ft0ei.t Dotmiunt tn fd 
no pactplpfis Dfie et oibus 
tn cbutto quiefcetttibr- locu 
reftige r u lucis i pacis \>t in 
Dulgeas Dcptecamurper efi 
Dem cbnffum Dfim notlruj. 

percutiat pcctus fiifi. Diceno. 

i^\obtoquofi5 pcfoztbj fa 

X-Jmulis tuts De mttltttu : 

1 Dtnemtferatontttua^fpera 

ribus. partc aliqua t foctcf a 

fem oonare Dignetis. cujfu 

isfctisapoifolioct marfjui 

buexutn obannepfcpba 

ngf&fbta:. arnaba;ijna 

riA i IeraD!o£/^rcemna e 

froEie licitnt e 4. ) erpeftia . 

7^atbauucial\gncfe e 

' cilia \ inaftafia.t; j 1 cfi otbj 

fcfts fuisinfta quognos co 

UMttum no efltmaf 02 meriti 

feD i)enie:quefum ,> largif ot 

aDmif fe.per cbtt.Dfim no. 

O£rquebecoia0fiefem 
per bona creas.fa\t cf i 
ftcas. Iriui ficas.btvfi.Dt 
cis.efp2effasnobis. 

aceipiat boltwm. 

irips fum.cfcuip (0 ttnipa-foeflfibtDeo pafrf 
otttErnipotenti intnm fa 
fefptiflcri oiebonottgtatfa 

^Jt £t omnfa fecitla feculomm. 

' , ■ - ■ jf" ■ - _ ■ ■ Hl 

amcnOtemuBpttceptofalttta 

«■'•B»UB»_ ribuomonffief Diuina iititifuftotic fozmatf atioemtta Dicctc. 
S ^/ate ' J .-< afcinofletiiHfe8fnceIi8:fan 
V.."^. ■"•■. 

cf fficcf ttt nomen f uQ. amtenfat re> 
*■ •„ ■■ ■ *i » ..■_•-■ 

gnQ fit(t.f ia( BoiQtao tua: ffcttt 1 ce 

toetfnfetta.panenoOtBti«offofa 

*.:.»■■ -_- ■ _ 

nS oa nobfo boDfe £1 Dfmff f e nobw 

fei* « - ■ _ •"•««• 

Debffa ntS: ficufef noeDfmKffmua 

*-■-*■■■ * . . _ ■ H 

Debtfotfbue notttfa. <E( tfe ttoe inott 
.» 

"t -a a »-k s-» ■ - 

caeintenfafionem. /cifriorSor/we 
©eo libeta noaa malo i>_mti<»«< 

cipieno piltrtniin inf rr ioirc rt mnm Difjt» 
(um eleum. futfum tnmt. 3meil 


'*- 2fbera noe quefumue 
JLJjriie ab ommbtiemalto 

I pieteritio piefenfibne ef fu 
turie.t mtcrceoenf e bcata ef 
glotiotafcperqj DircjmeDci 
gentt rtce maria : ef brte apo 
ttoltefutep erroetpatilo 
atqj t < MMcaruotbuofitio 

jDfciiIetutpatcnam. 

iTaploptcnte pacem ttt Die 
bue noffrte . Dt ope tnie t tie 
aOiuti: ef a pee cato ftmue fe 
per Itberuct ab omni pcrtur 
battoitr fmirt. 
©ic ftatigat bafiia in ttee- parfee..Di. 
jDcr cunOcDfim nottmm ic 
• fum (fuiftutn filiu f uu qui 
feciiDtutf et tegnatin Dni 
tafefpuffattctiDeue 

x>. ■•— '■ 

'fi±S eromroafcciilaffciUojiim. 
• i « • ,■■•■■■• 
meni lajEtiomitti fif fempet»o 
i 

'' « ■ ■ • ■ ■ ■ • • 

biftumt ) t oim fpirtiutuo. 

lT0ttueOei:qut tolliepcc 

ilkiat a mtiOi : mifercrc no 

biejigmieOeiquitoIliopiT 

cafamunDi: mifcrcrc nobie 

fLgnueDeiqui tollie pccca 

% famunOi-.Dona nobiepace. 

Cytc mittat tetciS pte bofilem calice 

I I v £cfaero(ancfa contmi 
A t jrfioroipoiiectfattgtti nie Domttti noffri ieuitbiifti 
f iat mirbi et otnnibj fumcn 
ttbuo fahto mcf to t eoipoiie 
ef aDDifa efernatn capcfec 
Dam picparatio f ali ttarie. 
ftic captat iMte fi capi ocbeat i wxt 

par f ibi ftater t cccle fcc Dci 

SDiaiioaDDeumpattem. 

Qptttittc fancfe pafcr om 
itipotcectctttc Dcue:Da 
nicbiboccoipueifansutttc 
filtitutDntttOfftticfocbriui 
ifa Oignc f umere:1)f pcr boc 
mcrcar remtffionc" ohti pcf 6 
rtmtmeo? accipcrettuofJ 
ctofpirimrcpleriquiatucs 
Deuefoluetpieterfctiocft 
alP.Ctiiueregnumtititpc 
rtumfincfme pcrtttattefiti 
feculafcculoiiim. 
ipjafioaDttiium. , 

,4, \ ^Dtttitieiefucbttftei* 
X /ociDtuiquierDoiutifa 
fepaftte cooperanfe fpirini 
facfopetmotfetuamtttutt 
oumDiutftca(ri.libcrattic 
perboefaaofactum coipus 
ef (anrjuittcfuuma cuttffts 
iniquifaf ibuo tneie t abtmt 
nerfie tttalie t fac mc ttiie (c 
per obcDire manoaf ie. 1 a fe 
mmcp \ perpetum (e parari 
permiftae. ©ui Diuie ef rc 
gnae cum coOc paf rc ittirttt 
tafeeiufbemfpirifiiucftDe' prt otnnia fecula fe culoi?. 

sD:o q bic ab aliqtitb; cr Dctiottoe Di 

^"^BHtmettofum Dignus 
; X./bfttitesfttb tectftme 
■ utmfeD faumnt me fac et fal 
iius cro quoniatn laus mea 
tu cs.ef jwptctttociTo ttticbi 
prccatori pcrfumpfionr ta 
tt cotporio cf fanguinio f uU 
l)t ttott ao tuOictft oattafto- 
nfs fuma-.frD mta tua pteue 
nienf c: f n falutcm t romfff- 
onem ommft pctomtn meo 
tuttt petcfpete merear.£?ui 
Diui o t rnjt m cff Deo patte 
tnlmitafe fpt.f.Deue.per.o. 

©ic futmt cci' iui6 cbttftt . DiccnDo . 

Q^ipuoDninciTriiefu 
clMiTiptofttmtcbipcc 
catoii aD falute t remeDium 
aie t cotpotig f tt Vita etema 

f)K fuin af fancrtmte' clKilJt Dtfotoo 

(^iwpustfattguts oomi 
ninoutffefucbriutttf 
mtcbimtemiffiotte omntft 
pcf 09 tneos in bita et crt la. 

ij):c acciorat Dinfi i calice » abliitioe 

fjr \6tccpfiocojpori6effa 

jL^gufms fuf Dfie iefucbri 

Yfteittmicbi famutofuopec 

cafonctotmtibus fiDrlibue 

biuis ac Defftctis in Dtfam 

Qrfetnam.amen 
ypD oie fumpfnnusDo 
ntttte pura mefe capiamus. etDecotpotcifancjiufne Dftt 
noftri iefucbriftt ftaf nobio 
temeDium fetnpitetnum. 

IDJOJfiiDlauatomim. 

VlT!J m,H8tt, '> gratias rej: 

J^otpofens pto •bniuer> 

fis bcncf iciie f u f s. qu t imns 

et regnas Octto per omnia fe 

culafrculomm.auiett. 

tKcuetuiaaDtiltate oicatcoiotpoft 
(dio.DeinDe fe vettat ao populu. Di. 

JO tts Dobt (cum.;0f ctt fpf . 
dci femf(raeft.Bei eneDf 
camus Dfto Dct/.>equiefcanf 
fnpace.Ztmen. 

&e mclmet ante altare. Dicctio. 

u(~\ laceaf tibf fancfafrfnf 
/^/fasobfequfum fcruifu 
f is mee t piefta.lJt boc (acr(< 
ficiumquoD oculiefuema' 
iellafie inDignuo obfult ftbi 
fff accrpfabife. ntftbtq;ef oi 
bus tlltspm qufbus tlltio ob 
f ttli : fif f e tnf feranf e m W < 
f am ef ernam pwpf ciabtle. 
qui Diuis t regnas Dcus pet 
, omnia fecula fcculomm. 
^TOfuforiu noflrumfnno 
mineDm.Guifecif celum t 
f erram<f? it nomen Dtti bc 
neOicfum.£r boc nunc r t>f 
qj fn feculit < » remus.lt e 
ncDicafnoe Diuia tnafcffas 
ef tma Deffas . pater t ftiius 
cf tjpirif uffancf us. Mmen. 


Sutmtbuo fmitu fatetOos oiuf fcquciifco 

swaas.au. '«rtium puitouim cante 
mue bymmiitt qttem cautabanf ht 
camino ignie beneoicenfcs onm.f. 
Beneoicrte facetDofea. po. latiDatc 
Dttm in fatictiseius. totuof fcL.\)>tie 
eletfont ((«ifleeleifon. t>2ieeIetV 
fon.pater noflf r £-f nenoe ©eo li 
beta. £eneofcamue patte et ftlium 
cum fiincf o fpirtttt.laiiDcmiiB i fu 
peteraltemuaeiiminfeciila.»ene! 
Dtctiia ea Dfte in firmamem crli . lEf 
lauoabilta et glo2ioftts ef fuperejrafc 
t atua in fecula. Beneoicaf noo otn* 
nipotcsoeus.amett.j&tteDeusttir 
tutum conuerte nos.et ofienoe fa* 
ctem fuam ef falui erimus. i©ne e% 
auoid?tclamo2.S>tiai>o.£>2emtia 

OCus C|ui f tibna pueris mif Iga 
lli flamaa igitf um. coceoe pto 
pfcius:»f tioottmitloatuos tioejru 
ratfl.imabiciotum.per. ffliatio- 
)4 ^VS qitefumus omnipotene oe< 
c •V^./ms Wciotum nofl toiQ f lamaa 
ejtf inguete qui beaf o lnurit fo f itbiit 
Itttomeiitotum fttotum ittcetiwa 
faperaie. fj 'g>tatui, 

ii** ' 9ttc f **' f P' nlU8 teuee "0 

--. K fitoa ef co: nofltum Dontine. 

t>( fibi caflo cotpoie fetuiamus : et 

niunoocotDepiaceanuie4 ©jatic. 

"j^Vrtiotieanotttas quefumusoo 

fH-ntine afpiranoo pteueni ef ao 

' iuuSooptofequere.tttcitcfattoflta 

opetatio a te fempet inciptaf: ef pct 

tecepfa finiatur. ef nosfamulosfti 

os et famulas fuas ab omni aouet* 

ftfaf e cuftoocef ab ecclefta f ua cun« 

cfam repellenequictam. perjrpm. 

j&eneotcamus otto. ©eo gtaflas. 

4 A^aftasagofibi otiefattcfepa 

Vr ter omiripofena efetne oeua. tltiimerefcciftioe facrafitrimocoi< 
poze t faitguine ftitt t ui otli tioHii ie 
fucbtiftt.ct ptecot »f non Dentaf mi 
cbiao luoicifianime* cotpotiantci 
neq$ ao conDmationem. et 1II10 qm 
a me mifetmno peccat02e in f uo (k 
cf nomine receperunf :cum omtm 
buacreDenfibusfalttsfiafinttifam 
eternam.amen. 

TDcbrafamaria. 

V/ltBialnercelfisoe o.ef 
iti ferta par bomtnibus bone toolun 
tafia.tauoamus fe : . jseneoicimus 
fe.aoo2amuafe.<ieilo2fffcamu8fc. 
«©ratias agim' f ibi piopf er magnj 
glottam tuam.i&omie oeue rer tcv 
leflta Dciis patcr omnipotcns. So< 
initiefiliDnigcnifeiefucbitttc.^pi 
ntustalmeotpbanomtn patatiite 
©ommeoeusagtiiisDcifilius pa< 
f rie. pnmogemtus maric Hirginia 
mattia . fflut follis percafa munoi 
mifeietenobfa.ffltiffolfis pctcafa 
mQot fuftfpe oeptecafiotiem titam 
ao matie glotfam £u< feoes ao oet 
tetam patrtsmiferetetiobis. ffluo* 
niam fu foIU8fanctus.af)atiam (a 
ctificana.Cu (olue Dominuo.SlSa» 
tiamgubemana. 'Jufoluoalflfn» 
mus.Sl5aiiam cotonana. Je(u rfitf 
fle £um fancfo fpitifu.fn glotfa oti 
pattis.amen. * 713 nteg> facetoo9 acceoaf ao fyu> 
cfafanclosaDOiuttiSmafefta 
fem eletief inenfefua/Dftiinii cotifi< 
DeiatiDomagniftKntiam/efaopio 
ptia mffeiiS betgat : ef ftc Diocaf ffi 
magttug eft ofia / et fpparuue imo 
twnus ef niftiis eft fcrmis. et fic tn 
tttt ftioeQ quanf ii pofeft/et in nicbi 
I«m rcoigat ur. mt cu fuertf alferaf » 
cf Dfufimscftrcfus/totptefet Deum 
tticWI aliuo eftlmef :tQc cogifef q«a< 
lie fuctif etga noe otlrcf io Oei quf » 
fam wii re/ vtie Ubi tooltienf tmire 
nftftira iit f|ua fcua tt turpia Ifecna 
fuftimiif . ef cum illam itteCimalii 
fcm carifaf i ntnif naHerff : f ofue cfr< 
ca oflcctum amorefgtiffug aoaperi 
atDtfcerapfefaffg.ctcbnftoftagella 
fo t Bulncrafo compaf taf ur tntra fe 
otnnfaqjillfuoDuInera etfonneta 
Dffcurtena in fe ftanffoimet et am. 
mo imptfmaf .©um Deto i f alf me 
Difafioecucbtffto fucrtf cruriuruo: 
Dertaf fe ao altuo opu9 f nffgne cari< 
tatisquocbuftuspiopMim cotpus 
itt cmce imolafum/ ofgnafufl eftoo 
nare in cibii.ef fangitute pto buma> 
m reoeptlone eff ufum/ In potum 
(. JOoti famen cteoaa rp fattguts ille 
qui tecfplmug in alfati fif e rf ra c o:< 
pu9 eiug / Itcef Bt effuf u pzo nobfe i 
pafliotte recipete Debeamue . £nm 
crgo tfluo magniftcii faciamerii Ita 
rummauetlt/ Df & quaft celeftf oul > 
ceoine inDutuoiarpareaf oifcref e/ oe 
uofe/foumllifet/ieueientet/ bonette 
«tTecf.iter/ confiDefer/gtauf fer ef of * 
Itgenfei f iittnfuo ao tpfiiin acceoaf 
& Dcntcns anf e altate genibus fle< 
risoicatfi Dclif bunc bpmnuiwirj'e 
nicteatot.etlnnne.tf.emitfe(pm 
fu.cuo? .©efisqiiicojoafiDelwiti, 4 "l^^^conuenieoeflWpoRfa 
V_lt!»! me,I « "fficia erplefa: facer 
Ooa recogf fef apno feipffi fi alique? 
atfvrtionem/aut ainoie fpirifualei 
fn fereceperff.fflSfj non:(tmcal boc 
figttum eue inff rmffaf fe Del motttt 
Jgnem enf nt poftiif i nnu fuo: t ca 
lotem iion fettfif. S©ripcfiiif fn o:e 
fuo: ef Dulceof nem non pieguftawf 
3ttDctali9 mifetiamfua recogitoo 
fcaf/ef mufef Dffam fua m tnclms. 
©t Deto tefecfionc ibi tr cepetif : no 
fibi af tnbuaf : i) fnffnifc bonffaf f of 
utnemalcftaffe/quefcao bonoocf 
maloo erteott. et oicaf in cotoc fuo 
Jttmeona mirabilia operafur ao 
oefcfta f ione miferie me.7 ct ao rotv 
uincenoum beneftcfis fniquffafcur 
nteam tmguS. jOam me moitum 
fccitfenfire:eft)ermej)flfuimO cele 
ftia Dfguftare.SXmfcbi ficpcfou ta 
Ifa fcctt Dfts: quto enim facfcf ff toi* 
tJjero Ditam mcS. et cum conamf. 
ne Doluero me fn nteliiw ptomoiie 
te ce!eftibu9 meof (af tonfbno oeof ca 
te/t ff bf foli oecefero aobercrerfflue 
famenfacetepjoponaf per aurtliit 
Diit/non ptoptia Dirfufe. £t ficuf co 
gttaf ftc operarc/aofmpleaf .cocc oi < 
te Dtto qut fftte ffne Dtutt i tcguat . ,i 
jOumento 

aineue 1 

i 

ft 

tit 

ttit 

V 

W 

Wf 

«ttf 

tl 

I 

1« 

Hii 

liiif 

T» 

rw 

IWi 

it>tfi <£abulapafc&al(e. 

Xi.fcteDomitticalee. 
» £ © £ f <£> 

ti a * a ii a rii a W a fcii a Wil 

iiwa. iiWi«iirWii«.iTfi «wj forrif «. i 

jrW fl jrWi fl jrWtf a rir fl jrjt a jifif a r_ 

ti a fff a liii a d ati atli a Wtj _ 

TlW«) jcjctifioo jrjtDf ii cip» jcrijc «) rr«< cp ijriill «) riD ffl 

_.*-. « _. __ii ^ _•_ ^i _•>• -a vtii 4 viiii Tl rH * iW 

If 

Iitii 

tl 

fi 

rW 

«I a rWf a ii a ni a i«i a niii a r» 

a tti aiiii au _.i arrri «) i a 

a iiiiifaii» aiii aii ant a irfl _ 

a i aii aiii aiffi aiiiii a wii 

a tti aiiuiilCBiKi cflin «)irrt c. i _ 

a iWi aiWfi aiii an ani _t. a 

a i a jri _- a W a Wl a Wii a 

nW «) nWio) iiWfi«tiiii ob iii «)iiii «) lrt> <8 

iW a iWl a iWif a iii a jrift a iiftt a rt> a 

ti a Uf a itii a. a W a Wl a Wii a 

rw iiWf. iiWia)irWii«)i;r(i C5iii««)iiiifi «) iit) _ 

: iwi jrw a i aif ajrii aiiii arhii a r» a 

itnti if a iif a iiii a t> a rrr <*) int * t a 

«i niii a riiiit arWii aiijc an anl a nii a 

flot a <r tnloco eouefpottticnf e numeto autco cf littere omcai t/ uiuctitcs quots 
eitmatcu Dcl apnlia ntt tuco pafel>c illo anno quo cuttunt (alre liltcta tt tuittieius 
Jfictoteincipiuntui 
in ntcuncifiont Dfii. _$> < *» tf ttera Bomf nfcitits » «. 


«8 antio.S©.«tc,liiiiil. * * _ ' 8 , ' ^«•ai^ 3ttDiefancfopafcfrc. ■1— «""^Wefancfopafcbeflfpetgatricrua 

ab Ijeri tefeiuata cancStio. !Dtci a > 

quani.Un Bie pafcljei penfl> jjs .Cjec Oico 

j£f iti aliis ofiicio jj.£6fitemini. jtj. 3!n te 

fuiiecfionetua ebiifle,li. jtelumcttfiia 

sir . letenfutallelufa. (pSS?- 

K^> HJettaijfumuBoipofette oeue 

" W m tefuttediSe Dfii noftti iefu ctei 

fii cum oibue fancf ia/ petcipiamua 

«etacitet potf iottem . pet eunDe. 

( | £>c qmf pioceuio pec atritt in capic.tv . 
(Datia tnagoalent cfiftifu t icgrriu<-poii 
ta ttes oe maioiib; catenf. ^aluc fefla oi 
to. ffltta ortto rntt ritit. t Oiraf iffft plactte 
tif,3n flafiocgJ&eoit angelus.aEres oe 
maioiib», caf enf in pttlpifo. tf . (Tiurifim. 
ao inf toitu cboii canfoi , ttbiiflua refut» 
gej citoerfit. .Sequifut mifta.aDfSciii. 

N iEfutteriiaDbucfecu 
uimalleuipapoutifli 
Ctipmem.wu tuam 
allelut>a*mftabSliafa 
jp_jtae(lfcte<iatuaalle! 
IUt>a aIIeUi)>a,p> t)m jjbafli me tf co* 
gnouifl i tnr :f ii cognouifli fr lltonf meam 
t irfttrtcrtioite niram. ttrfttitf ti- C5Iotia. 
Rtfutttti.lferiittlcif3.«SIia intt. @V'- 

eCiia qni booieina Die pet vnv 
«jctutu; f tiu eteinifafis ttobia 
uuiiitDeuicta motfetefetattf :t»ofa 
nta que pteuenieDo afpitae : ef iatft 
aDluiiiiBo (pfequctc.pct cuitDc./3ui 
Hr^r lamaniMia flo4uninfbios.i.D° 
Jtj«afte8.)e]tpuigafe tiefue fet* 
i^metunite fif ta noua cofpetfio.ficuf 
eftiB a^imi efeni pafcba nofttO:im 
molafueeflrpe.jffaqjepulemttt. 
jljon in fetmenfoDefeinneq,? fn fet> 
mcnfo malicie etnequicie . ©eo in 
ajimieifincetifafieetDentatiB.^? 
See oieo tma ftcit Btis t tulccm 1 1 letemut 
tn ea JfLkotrfemtni orio qfrt bonus qtio* niaminftculfimiatius.c5?'teifercf.ai 
lfluj>a,*.pafclja notttfi imolatus cfl tps 

"4__3^DIgenepcIata ( Jkqucfia. 
JLZ^ailelupa.Kutilat pctt)tbeT)o 
( Die Diee itt qtta cbzifii IuciDa nattan 
tut ou9tet p-elia . 2?c boftc fttpetbo 
quc ieuie f tiQpbauit pulcbtc cafta il 
Itue perimea f efetiima . 3nf elir cul 
pa eue qua catuimua ocetiit a.f cltt 
pzoleematiequa epulamut moDo 
Dna.&enCDitta fit ceifa tegina illa. • 
©eneiae tcgem fpolianf e fatf ata . 
pollcntc iam in ctbeta. Wer in ef et 
numfufcipcbcignue pteconia nrS 
feoule tibi canef fa paf tfe fcDcne a d 
dcx tcta. txttot tibiq? motf e f upera 
taatqjtnfipbafa/polow potfiocne 
gaiiDia.it) magna o celfa o pulcbta 
clemetia jept luctflita o alma . laue 
ttbi bonotqjactrttfue q itoflt <1 anf i 
quam leuiafli fatcin.l. Kofco crtio-e 
agni beignitflmi emptaf lotioa mfc 
cat bec aula. potett trttf ute tit<1 quf 
lauitfacinotaftibuce DonafuIgiDa 
©tupette DalDe fn memct (5 mit m 
boDiettta. Cata inofgnie p.lDcir no 
bietaciamCfa- ©fttpeDaiiittca oif 
DcttibuiuDaleo potcne futteriflit 
glona agn' 5 Ditus ee in f eita. SQutt' 
oaneoiiama tegnapetene fupeta 
tiiflte teDDcnepmia itt fccula oigna 
f ei ou8tia.©ic ipte jabule.quio Da? 
let nfic ftaus f uaf 3gneie nerue lo; 
ite a jtpi Dicf oua. dibue lingue aD 
tmtammi.c|6 auDitift falia mitacu; 
laf 5Df mojB mo2te fic fupct atef tei 
pcipetent f alem graft<1f3!tttiea tctr 
Dtif actii manca aobuc tuetcciiDaf 
peifpice cbiifiicolaB/qualitei: lefi ca* 
ttuttf icIifa.lReDempfoti catmia.tBt 
go pie ter rpe nobia larans crimina 
©oluenexo?DincuIa.0ccfo:itag' jferta rccQoa pafcljc. mfna f m t ecft fefutgete ao beatam 
glotia.j£>igna tepeoens meri fa.pa 
taclfff (attcff con(blanott£piam.£jc 
pecf amue fcSm ptomiflione tuam. 
poft acf a afccnfiota facta folemtia. 
jfiua ea tegteflus in celtt nube f ecf ♦ 
clara.polleslauoecferna.(r.fectjm 
I matrum. tW.rap. 

,JL^ jl) tllo tpe: apatta magoalette 
J etmariaiacobi/etfalome/emerunf 
atomafa.Dt DcntetesMigctent iefft 
0f DalDe magne Dna fabba taf De < 
niunt ao monumentu : ozf o iS fole. 
0f oicebanf ao itiuicc . mns teuoh 
uet nobie lapioem ab boflio monu< 
mettf i t et tefpicief ee:Dtoetiit retta 
lutum lapite . gtjrt iiuippnmagn' 
Daibe.fEt ittoeunfeefn monumeni 
t um:Df oeiiif fuuene ftoenfc" in oep 
tifs/coopettu' ftofa catioioa/ef obffu 
puetuf.jDuiDfrifiIIie.jQoliteejrpa> 
uefcere.jf efitm qtilie ttajatctifrau 
cifittim. e?utre rif no eft bic.fEcce lo 
cuaDbi pofuemnt eu.@eo ite ef oici 
f e Difcipulfe efue t prf ro:iit pteceoef 
Doe fn gali ieS.Jbf eum Df oebiff s:fi 
cuf oitftDobfe.£te£D.fl)fl?.a:cTM tre 
muie cf quieuit Dii refutcjcief in iuDicio De 
('Jfrnt.aMmii. ((3accta 

ClJSJfcipecifumusDfie ptccespo 
puli tuf cttm oblafionibj bofliatf.Df 
pafcbalib; ticiate mpfletiis aD ef et* 
nifaf is nobfs meoeia.fe opctSf ej)ff< 
cfanf . pet.piefflcio.Ce qtt(oe.£oi« 
canfee.ijjac igif . goio. pafrija nofltn} 

iitiolafuo rfl t po alla.itaqj rptilrmitr i fljf 
mio llrerifflfio t Sif afie alla alla alleiupa 
(^noititffnobieDne ffpoflcd. 
f — >f ue catif af ie tfiioe.Df ituoe fa< 
cfamefispafcbalibjfafiaffitfuaf* 
cfae pfefaf e c8cotoes. pet Dominit. 
jfn Dnifaf e efufoe fpirif uttancti. nrmtibii-ao 

tji Cttf 

M , miii <T?hiaii-cf pct fotS eboomfl&a cicrpfo 

fsibbat» t Ditira ocrabap.mitTa mafufiim 

lisDeteMrirclioe.offOT.Ucfiiiren.irrtal 

W in patuo fcruifio beaf e maric rirra fi t 

ncmlibu-aomaioiJmiiraiii. 2>fBB. 

.ftfioDutitDoo dRo in tmam flii 

cntcmlactincliiHa.rf WlctB 

m mi femriet fit in oieDeflro alli 

j alta.pa. XCofifeinim Ono cpu boniig:qfni 

) feculnmiaciuo.JntroDMif. jjjss.. 

i/(~~\ tEusqut folennitafc pafcbjlf 

/^/muDO temeoia cofulifli/popu 

lum ttiit quefum 4 celeffi oono pie- 

iCjuere.Dfefpetfecfaiibctfafecotifc» 

quimeteafut.-efaDDifam ptoficiat 

fempffema'. pet omn. flu\ia meitioi 

tia nlfi fefhim ot tetcio tefpofoiio Dupliri, 

auffupioiiogtaDuofuetif. lettioacfoi 

, timapoflol oiuin. t°.tap. 

r jttDiebiieilliet^fanepemra 
^JLjiimeDiopiebte/Dirli.SJirifra 
ftee:DoefcitiequoDfactum etvcv 
bum pet Dniuetfa iuoeam. 3!ticlpf 
ens enim a galilea/ poft bapiiftnii; 
quoDp2eoicauif fobannesicfuma 
na;at ef b • quomoDo Dmif ettm DC 
fpirifit fancto ef Dftf ufe. mi pctttS 
ffuif benefacienDo.elfananDo wti» 
onnefrosaDpaboIo.quoniam Dette 
etafcumflfo.efnoefetteefumHS 
omnfffquefecifintegione fuoewfi 
ef bietufalem:quem occioemnffu* 
fpenDentesfnligno. fJuncDeuef* 
fcifautt f et cta ofe :ef oeoif eunt ma< 
nifefl nm ffetf . no omni popnlo fto 
teffibus potDinaf tsa oco.nobiecjui 
mSDucauimue ef btbfmueciim illo 
poff f tefuitctif a motf uis . piei 
cepif nobfs pieoicate populo/ef (eflf 
ffcatf:qiifa fpfe eff qui cofl iftif us cS 
a Deo iiiocr DiuotS t m«f«o?.f5«lc 
oeBjppbefefeffimottiuj petl)iben(: ^P 
jfetiafecuoapaftbe. rcntiffione peccafo? accipere pettto 
men eutsromes qui cteDitt in eum. 
0? • fjc c oico cjuafecit ofio c uilf cmuo t le 
f enui t in ea.tf.lDicat nunc iftarl qm bot 
niisquomSmfcculfimwciuo.Op.tfifc. 
MH-Tb. Jjone coi noBtii atoms ctat i no 
bto oc tcftt Dum loquctcf nobisin toa. 
i/f\Komecaftacon (|i>equat«. 
'II f cio cSfica 02gana fubnecf cris 
I ppbootica . Ktegi clauttra oeo f at ta -- 
tea rumpenfi.oecSfa nuuc fpmpbo 
nla.af)02te qut totcta tefuigee.gau* 
oia mfioo geftat tolenoa.ac tnfoli< 
f a mo25tes petoifa coccbif i cofinia . 
©pectiittt lnmina iftante HloDifa 
beata. 'eTemue tjcufta ' remifcif m 
mtmii plebs Dalioa. ©ans fufpiria 
fletufiaifa.tepagulaquia ficauoaic 
fregerftmirSfur tuttcfoifia. ©icao 
fupeta teott cu f utma glotiofa.ef tt> 
mioa tef ouef oifcipulo? cotoa.p2e< 
celfa bufttopbea aDmitSles flagu e 
muouoce Decliua.5Dtrginfi intet ag 
mina meteamutpciofacoIeteDtpa 
fcba , «Ualilea inq$ factafa pfulgioe 
afuett UtCiserotDta. &tfm luca.«mi 
'— T[r~ jq jiio tepo2e.©uo er oifcipu* 
jLjiBtefutbantipfaoietncaftelf 
ffum/quoDetatinfpacio ftaoioijfe* 
tagtnta ab Wemfalejmoie emaua . 
lEt ipfi loquebSf ut ao inuice : oe bis 
cibue q accioerSf . &. facf efl oum 
fabulaiettfetfecficliercnf:etipfeie< 
fusatptopfHquSs. (baf cfi illia. <JDcu 
Iiautemeo2ufenebStui:ne euma- 
gttofcerenf .fEt aif ao illoe ffiut funf 
bifetmoneaquoecofcffiBao inuice 
ambuI8fes:t ettie frtfteef tEt ie(po< 
oettB Dnue cui ttome cleopbaeioirif 
ei. tEu folue pegtittus cb in bietufa 
iem t no cognouifti que facf a ffif in 
tlte bi9Dieb?-«iib$tlIeDiri t.«!ue? & Direrut 3>c iefu na$ateno:qui fu 
tttottarpbeta.potensinopete etfet< 
mone/cotS oeo et omni populo . e t 
quomooo f taoioetfit eum ffimi fa« 
cetDofesef p2incipea noftti tnoSna 
tionemmo2tis:et cruciftiertiteiim 
flos atif e fpera banr> :qt ipfe effet te 
Deptums ifiael £f nfic fupei oia:tei 
cia oiee eft booie <j> l;ec facfa ffif . ©5 
et muIieteequeDSernofirie fcrrtie 
tunt nos : queante Iucem fuetfit ao 
monumentfi.fEfnoniuentoco2po< 
te eiue: DCitcTiif Dicenfcs. fc ef iS tslfi 
ottem augclojft Woiffe qui Dicfif efi 
Dtuere . f£f abietftt qtiioa er nofttis 
aomonumentfi etifamuenetuf.fi 
cufmulieiesoitetfit/ipmtieionon 
tnuenerunf . 0f ipfeDirttaoeoe.<D 
ftulfief farot co20eao crcoenofi :tn • 
oibue que locuf i ffit ,ppbef e. jttonne • 
bec opozfutt paf I clmftiuet ita ittlta 
te tn giotiam fuamf et incipiene a 
mopfe et otbus ptopbef ieatctpteta • 
batutillis in omtbiis fctiptttiia que 
oe ipfo eranf .fEf atptopittquait etfif 
eafiello quo ibanf :ef ipfe fe fittrit IS •■ 
giua irc. jEf cocgetuf illum oicenfes 
QJaiic no bifcnj quoniS aouef pcra» 
fcit:ef inclinaf a eft iam Diee.fEt itta 
ulf cum illls. 12 1 factum eft oum re< 
ciibetetcttm iUie:actepitpanem.ef 
beneoirit ac fieglf < pottigebat illis. 
tEf apcttt futoruli co2um:ef cogno< 
uemnt eum.iEt ipfe cuamtif :cr ocu 
Ita eotum.fEt oirerunf ao inuicem . 
jl)ottneco2nofttfiaiDenaetat inrio - 
bis.oum loquetef ur in tua:etapert< 
tet ttobis fctipf uiasf £ t futgenfea. 
eaoem bota t egiciTt funt in bietufa; • 
Iem:ef inuenetftf cogregafoa rwoe» 
cim et eos qui cum ipiis eranf otceu 
tea qp fttrterit ofio »ere : ef apparaif 
att I lllllllll lllllllll m II llll|llll II - tferfaquatfapaftbe. frwonf . 0f ipi nartabanf que gefta 

etanf inDfa:etquomoDo cognoue» 

wtnteum mfiacfionepanfe.jrteDo 

fflffettoiiff . angcuttsoomini oefcenoitoe 

Ct lo ff Ortit muliffibuoqufm qurafm fut 

tetitficutoititalIeluj>a. .Secteta . 

r^irSDfcipeDne quefumueptecee 

t~J popttfftulcumoblafionibjbo 

J fltarumtif pet bec pie placaf fonfa 

officia/aoceleflemglonamfianfea 

rmtg. pet Dftm • piefatio.lEe (\wtsi 

omnffepote.ComunfcSfeeetDiem 

0ancigifur.Dtboi.coio. Smttexttoo 

minus et appatuif petto alla. pottco. 

~nr"mpIeaturinnobisDne uuefu 

^_A-_onu9factamenfi pafcbalisfa" 

\cfa libatio.noeqj oe tetrenioaffccf l> 
bueao celefte ftanffetat infttftif '■ 
pet Dtttn noftrum iefum cl;»(tu fi< 
ffiuitecumbiuffetregnaf. <~Jfetia 
qw*u miffa ntatuf inalis Dt bett. 3o 

l—i 1| ^na imcmm iua. iPfBofi. 

■i — 1 fflmafapitnticpotabttcoBalle* 

J- — *4ufantmabifutinilli8 efnofle 

ef etat aUcluiw. et etalf a Jif eos m cf eraff. 

alieluyaalleluja^. CSfitnraniofioqm 

bonus:qm in feculu mia eius. jJjSj; 

/f~\ euequiecclefiam tuamnouo 

jLJ fempetfetu muItip(ica9.con/ 

ceoefamuli9fuia:Dt factamentubi 

uenoofeneanf/ quoo fioepcepeiHf . 

pet Dnm.^ulla memmia m/i M fupia 

Secfioacfumapoffolo;:. rjiU 

*— ■"UDtcbua illie. ©urgene pau-' 
m Jueref manu filenf iu inDicene 

{ aff.toitlftafres.filitgenerieabiaba' 
et qut in «obis timenf Deum:»obie 
Detbumfaluffebuiue miffumefi. 
ffluf cnim babifabanf bierufalejef 
pzinctpeeeiueifgnotanfee iefQtbo 
cee p2opbeta?.que per ormte fabba* 
f um legtmfur/inDicanfee Impleue* runf.efnuIIScaufammoifieiiuie» 
nfcntce tn eo : pefierunf a pplaf o bf 
tntemceraifetim.OtmqjcoMum< 
maftenf oia que oe eo fctipfa etanf : 
oeponenf ee eum De ligno/pofucrSf 
fn monumcnf o. S>«ts bero fufcita 
uft eum a motf uie f ercia Die ffluibf 
ruee(tperDtesmrtos.bf9qui fimul 
afccnoerantcum co oe galileainbie 
rufalem : qui bfqj nunc funt tctteo 
eiue ao pleucm. & noe DobieatmQ 
ciamue cam que ao paf res noftros 
reptomifuofacta eft:quontabane 
Deu9aDfmpIeuitfiIiisnoftns.lPcfii 
fcitSs iefum cbti (tum:Dtim nofitu. 

Citaoale. 0ec oies quam fecif Ofis etulte* 
mua ef lefemuc in ea.#.£>icanf nunc qui 
teoempfi funt a offo quos teoemtt oe ma< 
nu inimici.oe tegionibus togte ctautt m, 
<Stad.teifetetut . ailel upaJp . .Sutget» 
icfiio ofis noffe t ftetit tn meoio oifcipulo? 
fuoiuetOititpatDobio. 5equcn'«. 

d~^ftimttnat otbis cuncf ue.alle > 
V_J Iupa.iDofisbocefoIetmia. 
Celebtanoo pafcbalia. 3nfonf6 <e> 
nera.£ongauDeatfutma. ©«n> 
tonfe niuea . #pernens f legetonf n 
DnDas. jOos quoqj laras aptemua 
fibtas arte mufica tooce fonoia mo 
Dificante9p:off9 pneumafa ■ SDoce 
fatis f innula . Cbttfius namq; ml< 
tiebouiafacfuenoftraobrernetifa 

£rucie petfulif pmbm.fBt iugf bffa 
tnanens fubfit Icfalia tfellfs atnara 
paffusptelibarepocula.SDuInerafa 
f ts f oletauif Dita . tranffixue clau» 
ef lancea . ©tc toIetanDO mala. ge* 
. tene ma" Defcenoit ao ima f atfatea. 
©oftfeanfiqutquoDefrigensarma 
tenebf t pofes ampla omto tropbea 
^fcqjDeuicfamotfe/acrefumpta 
amerefurgifbfctabooieboDierna iffetfafetcfapafcbe. jDnoefam (ocuttDaefpn canamus 
ooaapcr que tioWa totta teDif efet-. 
m. & celf dara nobi s paf efcit aula . 
fuiffflauspclata J>ct5miuclrriiii 
"TTJ fllo fempote . ©tefif fefueT 
^J — meof o DifcfpulotQ fuotum : et 
1 Dixf f eis.pajc «obis.etjo fum:ttolf i 
fe f fmete.£onfutbatf Deto ef cottfet 
tf (t : eriftf mabanf fe fpiti (Q Woere. 
& Dtjttt ccs. OutD tttrbatt eftie:etco 
gifaffoeeafcenDQf fn cotDafcefttaf 
£>ioctc manue meas t peDeemeof : 
quia ipfe ego fum.palpafe ef »i oes 
fequia fpttffuecamem ef offanon 
babef :ficu( meWDeffe babete. 0f 
cum tysi Dfrfffet : ofteoif efe manue 
ef peoee. aobucaufemllliBttoncre 
DeufibueefmltantibueptegauDio: 
Dftif . Qabef ie Wc aliquf D quoo ma> 
Ducclui tnt tlli obf uletflf et patfem 
pifcie afli/ef fauum mellie. f£t cum 
miictic.iiTcf cozam cta:fumcne telf * 
qutae oeDif eia • fit oivit ao coe.Occ 
funftietba qitc (ociiluo fum aouoe: 
cumaDbuceQem»obffcQ. Qtiotna 
necelTe eft (mpletf omnia : que fcri* 
pfafuuf inlcge mopfi ef pzopbetie 
ef pfalmis De me . Cimc apet ui t il* 
liefenfum:t)tintellfgetent fcnpfti» 
tas.f£f Ditff eis. ffluoniS ficfcnptu; 
efi : et fic opotf ebaf cbamim pati et 
tefutgere a m oztulo Die f etcia . fif 
pteDfcari f n nomine eius penitennV 
am:ef temf ffione pcccaf ozfl; in om* 
neegenfee . fteoo . ffirtettaiOnro* 

nuit 6e cclo tiommuo t alttfltinuc ocoif to 
cem fitam. t appaructlit fonrra aquarum 
/^VallcIuya. (f^ecrefa. 

g*^7 SDfcfpe oomine fioeliQ pzeces 
Itunti oblaf ionib? bofliatfl tof pet bec 
pfe oeuof ionis officia : ao ccleflcm 
rjIotfamftanfeamue.petDtim. ptefatio.Ce qufoem . £omunicatto 

f C9.f)anc igffUt.C6imtm>J>i confui» 
rcrtfho cum cbiifWquc furfum fimf quc-> 
rif e alldura.Dbt cbuftuo eH in terfcra oci 
feoens.que futfum funf fapite «Uclupa. 

OfiMtceoequefu* (f^oficoto. 
mue omnipof ene tctis: w pa 
fc&alfe petcepf io factamenfi/ couft < 
nua itt ttofttle menf i bus petteuet et 
petDtirtt. ^feriaquarfamiflamafu; 
(tnaltt.M pienofarur i craflmo pafcljc -f. 
, officinUcfurreri.aomagnamiilagDffiTt 

aCiiitrbnicoicfi pntrio meipecci 
pitt regnum allclupa.quoo ix» 
bisparaiumeflab oiimne mun 
Di.alieluyamWupaallcIupa.ps.cCanfa' 
tc ooiiimo canrictt nouum:qiii.i ntirabilia 
fccit. ftj>iic eleifoni Oloiiam excclfts 
/f~~\ beo- gMatio. 

V/ 0usqufnostefuttectiohlsoo 
'■■ mtnice atiiiua folenntf af e lef tficae: 
coceDe pzopiclus . w pet (empomlia 
fefla que agimue:petuenire aD gatt 
Bf i ef erna mcrcamitr. pcr Dfmt. 
/■ullainroiiatiifittpicnotiifuriii craffi 
nopafcbe. Icoacfuu.ipofioloy- iu°. 
jf J5 Diebue iUie. apetiee pef t us 
JL osfttiim oif if.SXrt ffrabelrfe: 
I efquftimetfeDeumauDite.j&eue 
abtabam/ et oeue pfaac/ et oeue ia i 
cob-beuepattttm nofltoni :gl02iff 
cauf f filium fuQ icf iini. smiciii Bco 
quiDem fiaDiDfflf6.ef negaftfeanfe 
factem pplaff : iuol canf e illo oimif f i 
SDoe autem fancf fl e( iuflum nega> 
ftie:ef pefiflistotium bomicfoSDo; 
natf ttobi o.aucf ozem Deto vif c i/cr 
fectft fs:quem oeue fufcitauf ( a moz 
t ufs/cuius nof teftee fumuejEf nEc 
fiadee fcio quia pet ignozanf tS fccf< 
ftia : ficuf ef pzincipeo Delhf. £>cus 
aufequf pzemmcfauifperofloium 
aiii tfetiactuatfapafcbe. ptopbefa? paft cbtiitumummam 
pleuif ffc penif emtni igittu ef con» 
tiertimini:»f Delcatttui peccafatoe* 

ftta.©?. <3f e Dtes guam fecif Dfto cfuUe- 
mus t lcfcmur in ea.tf. "OCftttx ora fecit; 
butufcm ocjtt f ra tim exalfaiiif mt -©'ra» 
oale [eitaef.ailf [iiya.tt. tOBittus tefitr* 

ji.enoermoitumiaiii nonmoiifur moioil' 
ifultranon&tiabifiit. .ScquCfia. 

tj^VJlcnpbiequitius eftjeifs no* 
A^/ita . £uncf o munoo nticians 
I gauofa. Jtofltam tutfus tiifitas pa 
triam . KefpoiiDetw placioo titiltti. 
Diifct ttocc oijtif alielupa , angelus 
micbiDecbHffo iiioicauif piamita' 
cula.KefurrerUTe Dominft fpoetum 
Dtt lt tiocc lauDmiDa.StJor ergo pen 
nasuoIuctisDacuas Ditfgenslefa 
petautas. Keoii famulfs. vt Dicam 
Dacuafamfegem Defereyef nouam 
tegnate gtaf ia. 3!faqj canife famm 
li Doce clata.ct»iftus boDie nos teoe 
mif a tnotte Dita.patet filium tia< 
DtDif fetuisintetfmenDG ptofalufe 
notlra. £?ponf e fubf f f filius mozte. 
Dt nos rcDtntcr ef motf e ab ef ettta . 
jf?iitic tequfem capete Ifcef omtlms. 
ef Difa fiui petpcf ua. jOBc colif e pa* 
tif ct mccum famitli celebii lattDe fa 
ctum pafcba.£btifiue g par nofita- 
.Sccttntiumiohannc. t«°. 

"~ipi) illo f empote:3l9an(feftaulf 
^JLje ifemm iefus ao mate f pbe* 
f tiaDfsananifeltauifaufefic.gtanf 
fimulfpmonpeftus cf fbomasqtif 
Dicitut DiDimusef nafbanaelqui 
etat a cbana galilee. ef filii ?cbeoct t 
altt cr OifcipiiitBcttiaDiio.&irif cie 
(vrnon pef rus. SDaoo pifcati. ©icfif 
ei. toenimus et nos f ecum.iEf crte* 
mnf ef afcenDerfif in nauim : ef illa 
ltocfenfcbflptrnDiDeriif.ajaneau* tem fam facfo:f!ef f f fefus faliffoK. 
jttontamencognoueranf oifcipull: 
quia ieftis efi, ©irif ct go efs iefus. 
ptteti:minqiiiD ptilmcttf ariit babe 
f isf Refpottoerut ci. jDott. ©trif m 
SB)if tif e fn Deyf etam ttanigii tef e:ef 
iitenief is. SJ)tfcriiitf crgo :et iam 110 
Dalebanf IIIud frabere/pte mulfitu 
Dine pifcium. S>irif etgo Dtfcf pulua 
tllc cjiiott Diligebat iefus:pef ro.So 
mtnus efl. ©pmon pefius ium aw 
Diffet quia Dfts efl : f unica fuccfurif 
fe(etafeninuDiis):ef'mififfeinma 
rc.aiii aufem DifcipuIi:nauigio toc 
netunf .jftonenim longeetanf a fet 
ta:feo quaft cubif fo oucenffs f rabeti 
tes tef e pifct um. t>t etgo oefcenoe^ 
tunfinfettaimsfoetunfpzunaspo 
fifae.ef pifcem fupeipofif Q ef pane. 
©irif eis iefus. affetf e oe pifcibus : 
cjtioo pzeoiDiflis nunc. afcetiDii pc< 
trtia ef ttarif tef e in tertam :plcnu; 
magnispifctbuscentum quinqua> 
ginta f tibus , & cum fSff eftenf :no 
efi fciffum tefe ■ S>i,rif risiefi is.&tv 
ttifeptaitoefc & nemoauDebaf Dfc 
fcumbenffft fnfettogate eumfuqs 
eo:fcfenfes quia Dftsefr. £f Denff ie 
fus ef accepit panem/et Deoif efs : ef 
pifcem ftmilif et-Qoc iam tetcfo ma 
nifeflatus eft iefus Difcfpulis fuis : 
cumfutteriffefamotfuis. £ieoo. 
SDffttfotift. poifasceliaperuitDriBetplu 
it ilus manna Df eocrenf • panem ccli tie ' 
ttif iltis panem angeloiii manoucauif bo: 
moallefur-a. .Sectetit 

^c ztctfficfa Dfte pafcbaltbus pu 
Fw> Dfisimmolafamobiofuepto) 
picfafionismunus obtineanf :quf< 
bus ecclefia tua mitabilifet ef pafcf i 
tutefnufiffut.petotim. picfafio. 
^Ce quiDem.£omunfcanfes. 0anc jfetlaqulttfapafcbe. igiftit fCoto. rnbiifluo rcfutijcns cj moi< 
tuisiamnonmottfur alla.mois iltt tiltra 

, nonOtjabitutaIlehH>aaIul. poflt6io. 

TZXH» omnf nos qfumus Dfie »e* 
f_J*tflafe putgafos.factamenfl 
ftitDeliilrafepcepfto/ mnoiiafrauf 

fCWfCtcattlta.petDftnt ffriaqui 
(a rmffa maiurifi.M in ctattino paftbc 
asmaioicmmiflam. Omcifi. 

^~n Wjjjrttitemmanfituam eficlauv 
L4 i|oaurruntparifctaIlelur<a.quia 
\ljHfa|iimtia aperurt os muf fi cf lin 
guas uttantiu fccit oifetf ao alleuya alle* 
liipa.po.eonttfcmtiuoftoqiionuiucmiio: 
quonra in fcculum mifericoioia ciuo. & lo 
.y~jtiainercelfisoeo. ( i r fl>p. 
j-^ eusquf ofuerfifafe' genfium 
fn cottfciTioitf 5 f ui notninfs aoima . 
fti. oa Dt tenaff s fonf e baptifmaff s. 
fcna fif fiDes menf fum:ef piefas ai< 
f iomi m.pcr Dfim . /Julla meoiia nifi 
toffitpia. lccfioacfuuapofloloif. Wii\ 
T jO Diebus illiBiangelus ofii 10 

. A r nf ub ett ao pbilfppft Dicens. 

i ^mrcjcefvaDecottftametfDfanum 
aoDfamque orfrrttDif abbicrnfale 
in gajam:bec ett Deferfa . Ct furges 
abiit . tE t ecce Dir ef biops eumicfws 
potenscanoacis regitic ef bfopum : 
quietat fupet omnesgajasefus.tie 
netat aootare in t)tetufale;:ef rcticr* 
febafurfeoensfuper curtumfuum 
legenaq? efapam ptopbet aj . S>( tff 
aufem fpf tf f us pbfff ppo • -Icceoe ef 
aoititigc f e ao ciirniin ifhim.acctw 
rensaufepbfIippua:auDiuff illtim 
legcnte efapam ptopbef a . f£t Dfrif. 
pufasne inf ellf gfs que Icgia f «Sui 
aft . £f quomoDo poffum:nifi aliqs 
ofteoeritmfcbif iRogauitpbiupptt : 
W afcenoeref et feoeref fccum . tot 
cusautcm fcripfuiebiceraf/quam fegebat.^anfoulsaDoccffioncou 
ctueeft:etficutagttuec02am fotiDt! 
f e fe flne Doce.fic non apctuff os fu< 
um.Jn bumilitatcauDiciu eiua fu* 
blafumett. «fljenerafioneeius quis 
enarrabit f ©itoiua f ollefut De f er< 
taibfta eius:li?efponDens atile; cu > 
itiicbiis pbflippo Ditlf . «Dbfrcro f e : 
De quo piopbcf a oicft boc dc fc anoe 
aifo alfquof Zlpetfens autem pbilf p 
pus os fuum ef fncf piens ab fctiptu 
tatfla :ctiancj;cli;auif tllf iefum.(Ef 
Dfl frenf per tnam Denetuf ao quan 
oam aquam . Ct ait eunucbua.tEc» 
te aqua. ffltiio ptobibef me ba pf t;a< 
rir ©irit auf em pbilippus . ^i cte* 
Dfs cr tof o C02De:Iicct . C t rcfponoea 
aff.£feDODcifiIium:efleiefum cbtf 
ttum.0f fufltf ftare tutmm. Ct va 
ftcitDcrititf Werq; fn aquam.-pbilip 
pus ef eunucbus . e t bapf f ;au( f efl. 
£um atite afccnof ITctif dc aqua pbf 
Ifppus et eunucbus:fpttif us Dfit ra » 
puit pbtlippu ef amplius non Dioif 
ciiin eiimicbna.^ba t aufcm pcr \>i< 
am fuam gauoens : pbflippus auf e 
f nuenfus eft fn a;of o . ct petf ranfi> 
rnaeuagelf jabaf cfuffaf ib; tuncffs : 
Donec Denftef cefateam nomen Dnf 

f efil Cbtlfti • C> taoale. Qcr Oieo quam fc 
cif oominuo crulf cmuo ef lef emut in ca. 
Sftts. lapioem qucm teptobauctunf eot> 
ncanfcoijiefacfusefiin capuf angutt. a 
Oomfno facfttm efl ef efl mitabile in oru- 
ltflnotltto.«4woa!ettffctc(ut . aileluya. 
%fuo.£uttc(f( oominus c( occuttcnsititi 
Iirriiuo aif auef e f unr acceflerunf i (entt 
etuntpe0eeetns.£cquenfia.Spanep2f 
ma fabbatf futgetts Det fflfus. tc. 
I Jcquta m fcflo beaf c matic magoalnic . 
ftmintifimlii|iann?. f£. 

ji)iUofempo2e:il 
[ Mti jfetiafcrfapafcbe. ao monumcnf S fotie plota ns . S>tt 
etgo fleicf :inclinauit fe et pzofpejrit 
f tt mommtetttu . & WDit duob an« 
geloB in albis fenentes.lntum aD ca 
pttt efwium ao peoes.Dbi ppftfum 
fuetat coipus iefii.J&fcfif ei UU.S0U 
liet quio plozasf 3>f rif eis. ffiuia f u 
letunf DriminB meum ef nefcio Dbi 
pofuetunf ettm. IDec cum DirliTef : 
tonuetfa eft tef totfO et WDit iefum 
ftanf em ef no fciebaf quia iefus ett. 
2>trf f ef iefii9.S0uIiet quiD piofae? 
ffluem quer is t Jlla ertftimans qa 
otfolamis ciref:DicifeJ.S>omine:fi 
t u fiiflulffti eum : Dicifo niicbi t>bi 
pofuifti eum/t ecjo eum tollam. M 
rif ef fefus.Sgatia. fonuerfa il(a:oi 
eit et. lRabbonf : quoo Dicif ur tnagi* 
tter.©i;f f ei iefus. ftoli me t ahgei e 
jDonDumenimaftenDi aDjiatiem 
ntetmt.SDaDeaufemaD frafresme 
os:t Dic cto.Sfcetioo ao pattem me< 
um et paftem oetttum. ao oeum 
meum et Dcum ticftrtt. £>enit ma< 
ria magoalene :annunctans oifci * 
pujis qiiia Dioi Dominu.ef bec oirif 
micbf.£teoo. fljjfataiu.JnDiefoieit 

mfaf io Deilte Dicif Dominuo uunitam Dos 
in f etcam fluratem lac et meUllehn>s • 

(^srfDfcipeDomine (Tj&ecicta. 

C^/munerapopuIo?fuoium pio 

'pfciusvtconfcffiottetutnominisef 
bapfifmafe rcnotiati :fempitemaj 
beaf ifuDine confequantut. pei oo* 
mimtmno, piefattci.lEcquiDem 
omi.£omunicanfes.@anctgffur. 
gomun io. populus acquififionie anmm 
riafe Dicfuf eo eiuo alleluj>a,qm Doo De ttf 

nebitflDwauiCinaDmirabiJelumen Iuiij 

©alleluj>a, CC|a^t6to. 

rauof Dtte pieccs noftras.Dt re 
oempff onfs nott re facrofaticf a com metcia ef ttfe nobfs conferanf pie * 
fenff s aurilium :cf ganoia fempifet 
naconfilienf.petotim. tfegafcp 
ta mitta mawfinalio w i cratlmo ptiic (ic. 
20maioiemmiu"am. -__JPJjciu. 
/y ^_unc^c8Dnomfpeallehu>a.t 
W"; inimicoo eoiii operuif mate alle 
^__~-l fcn>a alleluj>a alleluj>a.gfl.aiti 
tjif e popule meus lcgrm meam : inetinaf c 
auccm DrffrainDrrba oiiomri- ripiicrlci 
fon.cSloiiainrttclfio. (J ffl^. 

Ot^nipofcnB fempffeme oeus 
qui pafcbale factamenttt in re 
cotiftlMftotitsbumaitcfeoetecoiiIti 
littf oa mentf bj nott rfs.Df quoo pto. 
fetTfoneceIebtamus:fmftemiit affe 
C( U.pet Dnm. fiulln meoiis nifi Dt fu» 
p:a. Jcoepiftolcbfipefriapli, i.fit°. 
atiflimi :_biiftus femelpio 
V^lpeccattsnoftris mottuuseii: 
futtus pto iniuttis . 5Dttt09 offetef 
oeo:motttficatosquiDem catne si> 
uificatosautem fpitifu.Jnquoef 
bis qui in carcere eranf .fpirif u » ettf 
ens pteoicauif . quf fncreouif fuetaf 
alfquanoo.quiRoerpecfabatDet pa 
f ienf ia. Jn oiebus noe cum fabtto 
tetut atcba in qua pauci io ett ocf o 
animefaluefacfe funf petaquam. 
ffiuoo etoos nunc flmilis fotmc fal 
uos facit bapf ifmamon camif oepo 
ffftofoiDium/feoconfcientie botte 
mtertocjatto in oeum . pct rciime» 
ctionem iefu cbzitti :quf e(t fn ocr fe > 
ta Dei.<eraoaIc. Qec Dieo qua fecit ouo et 
ultemuo ef lefemuc in ea.tf • BcnenirtuJ 
qui Denit in nomine ofti dcuo oominus cf 
illurit nobio.<fiapjle jeif etef.jailelujia. 
JB*. £>u tceiff alftfumiig Oe ftpulcbio qui 
pionobispepenottinligno. I ^equccia 

■ipSfEcettfacfa folennifaafoleni» 
JLJlaf 8,aiIS , 31nfipifa f riupbo 13 14 15 16 19 20 21 22 23 ©ttfca.f.poftpafcrjst. cbif tll.SDuf oeufcf f fmperium male 
potea Dttfboli.ouo nos pzcciofo fa< 
giiiiiceius De pof cftaf e crues. idc* 
Depf f etgo gtiif ias agamus tno fal- 
ttatozi.l}er tegtt cbzt fte cui attgelo? 
<))<m fugf faniulatttut . ftu [f u placf 
do bommee in fuis lauoibj feoulos 
pius tttf Herc.sOuomni moztibj con 
tolcno infanf um buniilis facf uo es 
»t moztcm fubftee. '■Zu octiicf ta in 
femf legfbustefurgena ttiumpbas 
Ctpott ct ucc pet ozbe gettb; impaa 
opsfilfoei.amg. ^nutt^mjfm 
jO illo fempoze: 5Dnoecim Df^ 
* fcfpulf abfemnf fngalfleam : 
fnmonfem rjbfconftffuerafflfisfe 
fiis. jEf vfDenfeseumaoozauertit: 
qui Dam afif oubf tatientnf Cf acce < 
oena fefus:Iocutus ctt eis oicee. S>a 
taeftmicijiomnta pofeftas fncelo 
et in terta. tefif ce crgo oocef e omes 
gentea. bapttjanfcseosmtioiepa 
trfs et ff lii et fptrif uQanctf :Docenf es 
eoa femare omnfa qttecunq; man* 
Daut uobis . £f eae ego uobifcfi fii 
omtti b? oteb j: tifqj ao confumaf io; 
nem fecull. £tr m. ©Sj: . Htit tiobie bit 
Oifomtmoiialisalla ttoirm frftfitrltbia 
bifio folrtinc ofio in ptogmitsDttttfis Irgi 
tutifi I r pif rttift otl alla alla alla.^ffBta 

-wr^ilMliaBquefumus Dtteplaca< 
X—Xfua affume:qiias i p:o tcnaf o 
; rumetpfaffonepeccatfDeferimus: 
etpioacceleraffone celeftfs aurflit. 
pet oo.piefatio.^e quioMoican» 
fes.l5aticigitUt.C6to. IDafa tffmitlii 
oio potrfiao in tt lo tt in trtta alla. tunfes 
Dottte onitif o rjenftsbapfijatttts tos i no 
mine pito et filii t fpnffcti alla al.poflt6. 
1 { >CfptcequefumusDominepo 
A^>pulum tuum: t quem efetnis 
rjfguaf us es tenouate mt-frcifis :a (cmpozalibttacitlptsDfgttanfcrab/ 
foluc. perDftmtiottrum iefum. 
.S.abbato tonamitfa tantfi. Sftirtft 
i Bltxit ofio populum fuum i cf 1 
ultiKtonr allt lupa. tt clcrtoe fu 
Jos in Itfitia allt uu>a allelupa . 
f . Confttt nuttt ofio et imtotatc nomrti 
eiuBiannunciaf e titttt grtttr optta t tuo. 
Jewit tlfifbu. 1 1 jDiatta. 
/">rtDnceDe cjs omnipof cna Deus 
V^4 tot qut fefta pafcbali a BeneraV 
Doegtmus:pert)ecgtingereaDgau 
Dia etema meteamut . per onm. 

/5ullamfmo!ia:mfil)tfiipta. itttio 
tpitfotfbtafipfftiapoffoli. 111- 

d "^Btilftmi : ©epottenfes omne 
vJmalicfam/ ef omne doIu ef (i- 
mulaifones/ et inuioiaa / e t omnes 
ocf racf toeo.-ftciif mooo gentti mfa * 
f ee.raffonabffes ffne oolo lac concu 
plfcif e: "D t in eo crefcaf fs i n fa|uf em 
©ifamen guftatis quoniamDuf* 
cio ell oomitiuo.KD quem acceoen* 
feelapiocittuutumab bommibtts 
quiDem reprobafum . a oeo aiitcm 
electum et bonoziffcatum. cf fpft tl 
rf lapioea ufnf fupereofffcamfnf do 
moa fptrf tuales : faceroof fum fan * 
tf um . offetentes fpirttuales bofti * 
asaccepfabiles oeoperfcftimcbzt i 
ttum. ptoptet quoo cStinet fcripfu 
ra. Ccce pono in fpon lapiDem fum 
mnmangulatcm pzobatum elcctu 
pzecfoutm : cf omuia qui creDiDetif 
in cum : non confunoefur . toobis 
f gif ut bonoz creoenf ibuaaion creoe 
(tbus auf em lapfe qtiem rcp:obaue 
runf eDfff cantes: bic facf us eft fn c.i; 
puf anguli. et lapis oScnffonfs 
et petta fcan0alf:t)tsquf ofrenoiif 
Detbo /ticcctcDunf in quoef pofftf 
ftutt . SDosaufcm gctma eleclum / ©ffica.f.poftpafcba. lesalefacetDofffi/geefancfa/popu! 
lua acquf fff f onie: W tmtutee attnu 
cietia eiuo quf oe tencbtis Ws Doca 
uitfnaomttabile lumenfuu.fflui 
aliquanoo non popitluemimc auf e" 
populueDei.fflufnonconfecufimf; 
feticotDfam: nunc autem miam cS 

fecuti. <Sif .Hllelti|>a. l)rc oieo qnii ferif 
ofto cmltcmuo ct lctemtu in ea- Zllla.tf'. 
lauoaf c pum o ftm lauoaf e nomcn eomi 
ni fit nomen Dftt beneDictum t% boc nunc 
ct blipinCmilum. ■Sccruetitia. 
^-Tf ©Wlana conctepa nunc pata< 
J^bonitta.^olifo ptecelfae oie 
| palinoDiae.fflttaefempet erotttaf 
fpmpboitla petplutima . jfjunseoo 
catica mooulia ppofrigica. jOam te> 
fulf af oiee illa qite tefutgene mmu 
oi Df fa noa fua cfemenfia . 3>i(auif 
fpe ualioa . «Juopoft tefuigamue 
fecula.amen. (i&iobjm. nt. 
*-TTT) illo f empote : S)na fabbaf l 
^^L-jwatfamagDaleneDenitma* 
f ne.cumaDbuctenebzeeflentaDmo 
numentit:ef vtoft tapi Dem fublatu 
a monumenf o. jCucuttf t etgo et ix 
uit ao fjmtottem pef lum/ef aoattu 
Difcipuinm quem amabaf fefue: ef 
Dirit eis.CuIetwtt Dflm De monu* 
mento: i nefcl m* Dbi pofuetunf eft 
etiif etgopefitteefflle aliueotfcu 
pulue:et DettetQf ao monumentft. 
Cuttebanf aufem ouo fimul:ef flle 
alf ua oifcfpur> pcucutrif cltf* pefto. 
ef Dcnft piioi ao monumet um. & 
cum fe inclfnaftef :Dioif linf beami t 
m pofifa/non famen inf toi uif . 5De 
nff etgofpmon pefiuefequenseS: 
et fnttoiuit in monumef um.ct Df 
oif lfntl;eamina pofifa: t fuoatium 
quoo pofif u fueiaf fupet capuf efua 
non cum mtf beaminibtie pofif um: feo fepataf (m fnuolufum ittwuim 
locum.^uncetgoinftoiuif etille 
Difcipulua quf Denetat pzimtra m 
monumenfum:ef Df off ef cteoiM. 
jQonoumenimfciebant fctipfutS: 
quta opotf etcf cQ a motf uie tcftit 

QeK-f.tO>o-£>Bci?,V>mcMmrim*i< 
nif m nomine oomim bmeoi timtiolicM oc 
oomo oomtni. Dcuo Dominus et tllutif no : 
bio allelupa allclupa. i>ecre(a. 

OCmceoe quef umita commc li 
pet noe p bec mfft etia pafcb* 
iia gtatuIatt:Dt conf inuanoftte te> 
paiaf fonie opetatio:petpe< ue tiobtf 
fiaf caufa lef fcie. pet onm no. pte» 
fatto. -Cc quf oem omnf f epote. £5» 
miinfcanfes.fr3ancfcafut. icomutiio 
©mncocmimcbiiflabapfijatieflio cbiif 
fluminouifliaalleluya. ( poflcoio. 
^{^y gDemptionienofttemMtere 
\JC^>egefati quefumue oomine 
( DeuenoftenDtbocpetpefuefalutte 
aurf lio/fioee fempet Deta petftcfat. 
pet Dfittt . IDfttca pitma pofl pafcba 
DnamilTa Dtcafui fantum. 3o piocclliof 
ncm.R. Kngfluoofii.t 1 . Jnflatione.&. 
4eDifangeIue.abinfcotfHcboa.K.)£!)ii 
fm6rrfurgeit3.aomi(Tam.£>mrtum.l« 
futteri. Htptie eleifon . tSlotiain etcrelfis. 
Ciafio.SciiaqiiiI)ODlctliaolc.Min 
Die pafclje. /Julla memoriamifi fefiiimte 
f ctcio refpofotio oitpltrt ue! (itpertotis gi» 
Duofucrft.£piflola.0rputgafebefiiB 
f etmenf um.?.iiciura .% 1 . paftba no 

flmm immolafuo rft c biifftts.ailf Iitrn.tf 
Hmjclito Domini or (ccnoif De celo ct accr 
Dcns teuoluif lapionn cf (eDebaf (upcc di 

I' -^TSuDeefaluafO Q^S>equmfia. 
Jfi uoce mooulemua fupplici. 
J aiIeIupa.ffitoeuofiemeIoOi(9CcIc* 
tli oomfno iulemue meflie. jOuife* 
fpfum ej;inanfutf.»fnoe petoifoe amtofimtmpafcbit. Iibrtarrt bommes . £arnc glojiam 
Deif atie occulens. pattttis f cgitttr iu 
p2efepe miferartB pretepti f tafgref* 
fotem . pttlfum patria paraoift nu» 
Btilttm.Jofepb marf e fpmeont fub 
Ditiit • CircuttciDifut ef legali boflra 
mttnoattittt pcccaf 02 ttoitra qui fo 
lcf relararecrimina. ©eruf fubiit 
mattua bapfi>anDus/t petfetf frait- 
Dca f ettfaf otte / fngtt petfequef ium 
laptDcof antcm patittit mmit et 
f tiftaf ut/ 1 latmf Difcipulie peoes De 
110 bomo ttimus bumtlis . ®eo f a« 
meninfet bccabiccfacotpojis eius 
ocifas/ nequa$ quiuit faf et e ftgnis 
bariis ef oocf rints p2eoffa . aquam 
nupiiis naf fapotf s ttfttef fecos ocit 
los claro luminc ncfiif . lepram lu 
rioa" tacttt fitgaf placioo. ptitrea fu 
fcitat 11102 f uos/mtbraq; cutaf oebf 
Iia . tflujcft ratiguittio conftrinrit et 
fatutauit qiiinq; De pautbus quina 
milia. ^fagnft pcragrat flucf uatts 
ceu ficcfi liftua tictif osq? ceoat. t in 
guam tcferaf tonftticfam . rcduDit 
autes priitafas twcibj/febtcs oepu< 
lif. poft bec mfra 1 ttiractila f afiaq j. 
©portfe fua coptebenoitur ef oan v 
naf ut . fEt fe cmtifigi non Dcfperit • 
&03 fol cius motte ttott afpcrit. 311 
lur if oies quem fecif ono boflem DC 
iiaftaus et Wcf 02 fuis apparcus bU 
Icctottbuo Dtutta. ptimo marie oe> 
bincapoftolis. cocctia fcripf uras cot 
aperieno.t>f claufa De ipfo rcfctarcf 
fauenfigiturrefurgenff cbtiliocff 
ctagauoiie.floieofegeteeteDiuiuo 
ftucf u tternaf . et uoluctes gelu trf 
fli f etfo oulce i ubilanf . lucenf clarf 
uo fol et luna tito. (e cbtiiit f u tbioa . 
'Cellue betbiDa refurgef i rpo plau* 
Dif que t remtila efue motfe fe cafu» P tam nSciaf . grgo oie iffa erulfem'» 
qua nobie t)ta Dif e tefutgens paf u 
fecif iefuo. aftra folft mare ioctmoc 
fut/efcmtcfigrafulefutinteliefpi* 
rifales cboti frfnifaf i.amett. aiag. 
syatia magoaletic. Kcqtencceirarta 
mDiCpafcbe.iCteOo.fflify.Eraattemu» 

it .pirfafio.Ce quiot ot f tpote feo in 
bacpofiffimaoieglotioff.fSfficoi* 

cifut tn «fileio Wqj ao afccfi.£8muttic8 

f ee.f5anc igifut. ct crf cta w in oic paf. 

Scquifut annotiiifi pafcba.feiJum oe 
fetcio R10 ouplici.quoD in cbco.pafcbc no 
pot cuenitcfii afif Ste pafcba eueinicbil 
fief De eo.ncqj tcfctuctut. *>i aiif alia oie 
celcbtefut ibioe'. quacimqj oic cuenctif . 
aDmiflam.SDfficium. 
^^^fcua fapicnf ic pof auif eos alla 
fitmabiiutmillioee nonflecfc 
fut .illelur-a . rt e.ialfabif cooin 
"cf emum allelupa alla . po._ff onfifeminf 
ofio quoma bonus : quonia in feculii mia 
tms&pit eleifon.C5lo.ia in eKcellioJDjL 

/\\ f£ue cuiue ptouiotf la nec p2e< 
JL-Vferifofummomcnfa Deficitif 
Inec Wla fuperett erpccfaf f fufuro* 
rum: ftibue pcrmaurnfc pacfc qnC 
recolimue folcnitaffs ctTecf um :nf 
quoD t ecotoaf iotte petcutt imue.fcV 
pet in opete tcttcamtts. pct Dttm. 

HJcmoiia Oe pacc tanf fiinifi aliquoo fcflfl 
fueti cgpl a ffluicuq; baptifaf i fum* 
Kequitcinonicaiji.poOort.pcnebe.aile 
luj>a.& pafcija nofltfi immo.af cfl cbii 
fluo.ailclujra; .Mn oic tefuttccf ols mce 
otrif Dfio pieceoam Doo in rjalileam. £>t-,- 
quentia.lDcc eft fattCfa. Kcquitr i fctia 
bi.ebDo.pafcbe.iSuSgc.lEtafbomocr! 
pbarifciS.Uequitc m cie ftinifafis. £xt 
Do. Orfe . angcluo Dfii DcfccnDif oecelo tt 
Dirif muliciibuo qucm quci ifis fnrrraf ft-' 
tuf9iritallcluj>a. J>ecirt«. SBtiaflmoDo. Qlcmettfiamfuaoomitte fup 
plfcif et erotamue: Df pafcba< 
iis mtmerie facramefum qttoD fioe 
recolimua/ et fpc DefiDeramue tntii 
ti:ppefuaDfIectionecapfamueper 

Drtnt.pirfafio. CC qittDC- Comunio. 
©mnro rpii in rfKitto baptifafi cllio cbii ,-- 

ainouiuts allehya. (! poftrolo. 
TDanoequefumue Domineq 
Jumpfimuefanctaputificet : 
et operaf fonie ftte temeoio noe per* 
f ictanf effc punjaf oe. pct Dftm tto. 
(J^etla fecunoa poft octabao pafcbe.oSi 
cattmmecelebietut. fflfficium. 

OSDafi moDo genift infantes al- 
lehn>a • latiotwbilre fmc oolo 
lac^concupifcife allclupa altt> 
luya allelujSa .Js. Eiulfafe Deo aDintoii 
noSro : iubilatc oeo iacob. Vtfui elcifon 
CVfoiiaincicelusoeo. | 2>iafio. 
/f\ Kefta quefumue omnipof & 
fc-J oeue:Dt qut pafcbalia fefta rte 
gimiia: bec te latgtetc motibue t Df 
ta f eneamuB.per Dftrn nofttum. 
ajemoita rcfuiiecfionio. fftiafio • ©eue 
qui pet Dnfgcnif um.tieojiiie i oir pj< 
febc.Cf)emoiia W maiic . j&eue quf De 
beaf e maricctfiemoiia jio pacc.©etts 
a quo facf a Deff oetfa..fluila aiia mco 
tiamift altqttoD frliitm f tium tcctionfi fii 
Oif. IrttiorplebtitobSmoflpli.i.tilfio 

Qariftimi : omne quoD naf uj 
eft cr Deo Dincf f mfioum . tit 
becettDictoriaqueDittcff mfiDiim 
fiDeanottra.S2ui8eftautequiDftt* 
cff mmtDfi/itifi qui cteDit quoniam 
f efue eft filiue Dci ? tyt cft qui dc •. 
nif per aquam t faitgiiine irfufcbtf 
ftua. Coit in aqua folti: fcD fnaqua 
ef fanmiitte.iEf fpirifiiB eft qui feftf 
ffcaf ur:qnonf 3 cbtiflue eft Derifae . 
fflufa free fintf quf feftimonfu DSf tn telorpaf et Derbum cf fpuftanct'. 
0t bf free Dttum futtf . & tm funf 
qui f efiimonfum Daitf fn f erra:fpi* 
rffusaquaef fanjutfc©! tcfffmo* 
ttfumboimaccfpfmue:feftfmottffi 
oci mafue eft. fflttonf S tjoc eft f clfi - 
monifi Dci quoD mafue eft:quia tc 
ftf ffcaf ua eft Dc filio fuo . fflui crcoff 
f n filfum Del:babet f eftimontft oet i 
fc.aila.* 1 . poli 6irs ocfoianuis claufis 
ttetif iefus in mcoio bifcipulomm fuotum 
ef Dirif par Dobis.ailelupa.%. jn Die xi> 
fitrrrrftonio mee Dicit Dns pieccoam tios i 
galilram. £>erunDuiobcm. u. 
*"nr~ji}fIIo fcmpote:£umctIcffei 
JLjo Dic fllo Drta fabbaf otum/ef 
fcteBefletttcIatifcDbi eranf Dffcipu 
Ifconpjregaff ptopfetmetumiuDeo 
rum: Dcntf iefue ef ftef if in meDfo/ 
ef oiri t cia.parDobia.Of cum boc 
DiriiTet:oftettDit cte manue cf I.if tts 
«Sauif i CUttt crgo Difcipuli: Difo do< 
mino. SJf rit crgo eie iferti. par DO 
bie #icut mifit mepafei:t ego mff 
toDoe.D3oc cum DirifTef :infiiff lanif 
efDirffeJs.accipitcfpfrifufancfum 
jJDuomm remiferiffepeccafa:reraff 
tunf ur efs. & quorum tcf inuetf fte 
retenfafunf. 'CbomaaautDtiira 
er DuoDccim qui Dicifut DiDim' : iw 
etat ctt eis quattDO Denif f cf ua.S>i> 
terfit ergo ci alii Dffcipitli.^DiDimuf 
Dftm/jllle aufcm oirif eis. jOifi bt> 
Dctofnmattfbuseiue ffruramcla» 
itorum/cf mif fam Digif um meum 
in locum clatiomm / ef mitfam ma 
ttum mra in laf us ciue: uo creDam 
£ t poft Dies octo:if erum eranf Dffcf 
pulf eius inf us ct f bomas cum cis. 
iDenf f iefue fanuie claufia : ef flefif 
fn meofo ef Dirif.par DoMs.©eii» 
DeDfrfffbomc.3lnfetDigi(um(ufi 13 14 15 16 19 20 21 22 23 jDuafimooo. Jmc: tt tioe mattiie meae . & affct 
manQ fua\t miff e itt lafus tt icfi: et 
uoli cfte icteoulue feo fiocli s. Wefpo 
Dit Ibomae t Dirif ci. ©fia ntcus: et 
oeue mC.Siril cf fefue. ©ttii Difti 
me tboma ctcDf Diftnbf i qui ttot>ioe 
tiit < cteOiDeiiif . SJJuIfa qufoi t alia 
figua fecit iefus i gfpecttt oifcipuio? 
fuoc:cj no ffit fctip ta i Iibto Iwc f)ec 
auton fctfpfa futitDt cteoatio:quia 
iefue e(i cbriune nliue oei.0f tof cte 
Denfee W am babeatis : in tiomine 

tiUB.p.o Oicttut <T,t eeo- Sffrrfo. aiigt I 1 
Domini oc (reiioif Of celo-t oijif mulicritnj. 
que i",nfio furtetlf frcitt Dijif alls . Jiecreca 

_~^t)(cipe ntimera quefunt* Dtte 
E^>e;ruifanfis ecclefie . ef cui cait 
1 fam fanf t rjauoiipteft f tiftf.-pct pcttt 
uni fnictum cottceoeleticic. jDci oo 
minum tioftmm iefmn tbttftu fi . 
picf jcio .Cc quiDetiUCojo.catf tc nm 
num fuain et cocjnofce loca clouoium .illc 
lura:rf noli rtlc inctcoiikio feo fiDclioalLi 
S~\ nllcluy a.poflcci o. 

^Jjpcfmriue Domittcoe^itoflet 
tof factofancfa mpftetia fj pio repa * 
ratiostia uoftrc munimine conf uli t 
(ii: et picfco nobfe rcnieDiu euefact 
aeetfUtUtum.]£)etDO fcrtafrrcia 
cclcmcfut ferialttet. ffitttcium. S5nafi mo 
oo t ccteta omta quc potj iptft otftcift pno< 
fcmtur . fco cfi mcoiiis pieccocti.poli me» 
moiia bcafe matie fif meotia oim fcoium . 
m,ifi<i.£ottteoequcftmitisomttipo> 

tensDeue. Kcquiteut aDuffn. DciDepiO 

p.icr rf crtrrauf fupia- Jtt mefafioe aliis 
Oicbuo quS ooniintcio Dicifttr . ITe qtuV 

oem omni tcmpotc fco i boc potifti 
ntiimtjIo:fOfiUBp!CDtcatc. :in fine 
mifTf Brnroitattmo Domino . £t fi fctia 
qiwtfci Dcl fcjtta impeoiafur piopfcr fefta 
aliis frriio toacuts ticaitfut rpitMr ef cua BcIiapicDittatumferffltnm. ^eriaqiiat, 
t». omnia t)t pienotafut in tcrcia fctia cfi 
cpiflolfi ef ruangelio fequcnf tbus. lc 
cfio cpi.bc.pauli apo. 3o Ijebicoo Dltro 

Kattee:<2>beoi(e ptepofitistie 
Jtjjltie:et fubfacefe eis. 3ptt eni 
perutgtlatit quaft tationem pto ani 
mabue oefttie teDDit uti:t)t cit gau* 
oio boc faciant ef non pjemcf es i/joc 
enim non erpeoif twbi e.jtMaf e pto 
nobte:confiOimus etiim quia bonS 
confcicufia babcmttsiu onmibue. 
bettetiolcitfcocoiiraitariamplitis 
aufent oeptecot ttosbocfscert^tif 
cpcclerius teftiltiaf tir uobts . JPciio 
aufernpacisqui cDu.rtf oc motfuie 
paftotem magnttm oittimi iti fa 1 1 > 
gumefeftamenfi efcmi Domfttum 
tioftriimicftimcbHflum apfefDoe 
iit oniitt botto: W facfaf ie tiolti ttfa< 
(em efue. jfaciee in Dobie quoo pia 
ceat coiant fetpet tcftimcbiiltiiiit. 
Cut glotia itt f ccula fcculozum. 

^jSjccunpum marcum. Jlji, 

f flillo fempo!e:#urgenefe 

. — * — fuemaneptfmafabbafi.-ap! 

' pamifptfmomatfetnagDaleneoe 
qua efeceraf fepf em oemonfa. 2THa 
tjaoene ttftcfanif bie qui cum eo fu* 
ctattf:Itigenfibtf9cffIctitibti8CfiI 
IfauDienfee quta Diuetef /etBiliie 
etfef ab ea : non crcoiocriiiif . pofl 
bec auf em ouobus cr cis ambitlaiii 
f ibus.oftcttfiis eft in aifa cffigic cft 
f ibtis in tiillam.tcf illi eunf es tiiut- 
ciauetuf ceferiemet f Ilfs crcDiocrfif. 
Et ceteca Dt In tetcia frtta- 
Jferia fcxta. aofffum. ' .tf. 

QSriinme : ©offate o,ue tecmi 
fana* oocfriiiam.^ciico nffo 
inttpuDfcf/ptuDefee/fatiiffDe/ 
Dllccf toc ef paf feffa.amie (imflitet I lllllllll lllllllll m II llll|llll II Emicafecuoapoftpafcba. mbabffufancfomoncrimfnafricee 
non Dino mulf o fetutenf ce . j^enc 
Docentee : Dt pmocnf iam ooccanf . 
aooiefcetuiaeDtDiroefuoeamenf 
ftlioeDiuganf.ptuoefee/caftae/fo* 
bziae/comue cutam babenfee/beuf 
gnae/fuboif ae Ditie fuie:Df no blaf 
pbemetutDetbfloeiluucneefimi 
litet boztate:bf fobrii finf .Jn omi* 
buefemetipfupiebeejKmpIitmbo 
no? opctum in oocttina: in mtegtt> 
tafc/in graui(afe.5Derbu fantt itre* 
p2ebenflbiie:D(iequfe)caDuetfoeft 
Deteaf ut . nicbil babene malfl Bfce* 
re dc nobie-^etuoe Dttie fute fuboi 
f oe etTe fn omnibue: W Docftina oci 
nttometinoibj. S.mafbefi. wttif. 
"Hjr"jO illo fempoze.-jErietunf mu 
JL. Ifeteecifooemonumcnfoicit 
l f fmoze t gauoio magno : currentee 
nunciatc Difcipulie eiue. ffif ecce le* 
f ue:occuttif illie Dicerie.ancte.3lle 
aufeaccefletunfctfenuetuntpeDee 
ciue: i aDotauemnf eum.^unc ait 
iIIi9iefu9.Jl3olifefimete.3!fenunct 
afeftafribug meieDf eanf in galile 
am:ibi me DioebOf . fflue tum abif- 
fenf :ecce quioam De cuftooibue De- 
nemnt inciuitafc/etnunciauemnf 
pttcipibne facetDotum omniaque 
factafueranf.£tcongregat(tum fe 
ni02ibue:confilio accepto/ pecuniaj 
copiofam Deoetunf militibue oicen 
fee.J&icifequiaDifcipiiIiefueDene. 
tuntnocf c : t futafi funf cum nobis 
Dotmienfibue-(EffibocauDitOfue( 
rif a ptcfioc : 1 toe fuaoebimue ei/ cf 
fecutoo Doe faciem' . af ilit acccpf a 
pecunia :fecetunf ffcuf etanf oocfi. 
ffif DmuIgaffleftDetbit ifluoapuo 
iuoeoe: Dfqj in boDiermmt Ofem. 
'©ftkafcniiiDapoflpafcl». fiftflum dc tercio mfoiio oiipIiri.Uctftrpetioiis gra 
Diie tiierrf: milTn mafnttalio crit Deiefut. 
ffiratifi.Wefuncii.tc.ilPIotiameial 
fio. jDiatio . 3>cua qui boDtema oie. 
cum mftnia beate matie ct oim fanrfoiu. 
aila.aV. pafcija nofttiim immolafu» tfi 
cbHflus.Memr^.S.fltigrluooitt-Ueqiii 
tc 111 Die orta.pafrbe : fine fequctia.feo oiri 

eiit «ctcoo.i3icMo.'Ce quioem. 3f ? 

tnilTa ffl . iB aim mi fta erit Dr feff o mm 
piocr Uionr dc tcfuttecfione-ef meoiia pio 
pacc 5>i afif nullu fefifi riimctttioirrtui 
miffamatufinaliofeflhie. DScium. 
/jf^T^Sfericoioia Dominiplenaell 
jS j flroaallelurja.MrboDeittuttj 
TLi_Gnwfifunf.al(c(B^a allcurr*p 
l £-xuIfa(eiuflti>ioonimo:rfrteoccrtcol 
Iau0aftoii5loiiapafri,ftf?iceleifon©[o 
tikincitelfisDco. (.IffliajSi!,. 

.uf^jEuequtinfiititui bHmililav 
V/teiatetcmmunoum ctetifli: 
ItDcIibuetuigpetpetuamconccDclc 
tidam:Dtquo9petpetuemoiti9Cti 
puifticaftbue:gauDii9facia9fctn« 
pitemi9petfmi.percunocmoiim 
Ctjcmoiiabtafcmarie ©lafio. ScTjtli 
oc bcafe marieDirginie.fDcmoiia om 
niumfancfoinm.fl»atio. £onceOCqW 
fumueomnipoterieoeue. Icatu> 
cpiflolcbeafipcttiapoBoli, xli, 
/^(arillimi:£b2iftu9 pafTueeft 
V_>lt»o nobt9 :Dobi9 lelmquero 
ocemplum/ Dt fequamini Wfiicria 
eiue.fflui pcccaf um no fccif :ncc iii» 
Mctttua ctl Doltis ttt 02C cius. £stii cfl 
tTtaleDiceretut : non maleoicerjat 
Cttm paf erctut : no cominalialut • 
Craocbat aufcm iuoicanfi fe itiiuf 
ftctqulpeccafanoftta fpfcpctfulii 
in cotpo^e fuo fupcr ligmim: Df pec 
cafiemotfui tufticieDiuamu9.fi* 
fueI(uo2cfanafiefti9.)Erafl9enini ©tiica fecuoa poir pafcba. ficuf oues etrSfes: feo comictfi eOta 
ttunc ao paftotem ef epiftopB: atti* 
matum ttcfl rarunt.siiruuja*. ego 

fum palio! bonut rt cognofco ottco niras; 
ct rognofrunf me mee.au"eluj>a./6. 3>m< 
mttcbiifluoquirtrauttomtiia rtntifrt * 
fuo rfl bumano cjeneri. /Julla (f qurntia. 
(HSiecunDiiin iobanncm. >. 

MTT) illo iempote:S>trif fefue oi 
JLicipuIis fuis . Ego fum pafto: 

( bomto. Somis pafto: animS fuam 
oaf pto ouibue fute. Sfjcrcctmartus 
autem et qut non efl paft ot / cuf uo 
non fut ouesptoptte : Dtoef lupum 
ttetiicufem et Otmif t it oueeef fugit 
0t lupus tapi(:i of fpgf f oueB.3J)er- 
cennatius auf em fugif: qitfa metce 
natius c ff :e f tio perf fnef a B cum oe 
ouibus ■ ffigo fum paft ot bonus : 
etcognofco meas/ef cegtiofcimt 
me mee . ©icuf nottit me paf et : et 
ego agnofco paf rem.fEt animS me 
am pono pto ouibue meis.ft aftas 
ouea babeo que non funf e r boc oui 
Ii:ef illas opo2fef me aooucetc t vo< 
cem meam auofenf . <£t tiet wtimt 
niiiIc:ctt>iiiiepa(toz. trrmo.os?. 
TDruo onio mtuo aD f e De lurr ltigilo tt in 
nominr tuo leunboman 1 meao allelupa. 

MrjjEneDicffoncmno* icctefa. 
kj} bfs oomfne conferaf faluf atcl 
ifictafempct oblaffo:Dfquooagif 
myfterio/Df tf uf e tjftcfaf. pet onnt 

pufatio.^e quiOem.Eomunio. Erjo 
ttt pafloi botuus aKrlupa, t rognofro oitrs 
meas rt cognofcunt me mce allefur>a alla 
../^iaeftaquefmnus poflcoio; 
/ k/ omnfpofens Dciib:W Ditufica 
TiBnla f ue gtaf iam confequetes : i n 
fuo femp tttunetc glotiemut . pet 
Ofirn. Jfemiflacft. apaiuamaf< 
prrqrnMm. W fn Die pafrbe, 3o pioerffio uem.lj.angelu<i Oommi.if .5,. £xpurga> 
te.3nflafionc.R. tCbitflusrefutgensr): 
moifuio.flo miuam fflffitiulRefimeri. 
Kcquitr neceuatta in oicpattbe.cSUMia i 
cKelfis.fl)tafio.©e' qui booiema Die 
Ct-lcmoiia pio pace titum: ntft fcflum ottt 
cale Dcl ttium Iccfionum fnetif • fipiflola 
0rpurgafeDetU6fer.ai1einpa.4pa 
fcba nofltum. 5>ecun0ii aila fif »e eboo* 
maoapafcbe.effumanfUtpetojDine.fti* 
' Iicctocfetia.ii.tii.iiii'li.etl)i. cftcitttcn* 
futfineceffefuetit. (nSequenffa. 

1 rSlcfimepafcbali lauoesimo«> 
VjjSicbriftianf . agnus teoemif 
oties cbziftus inuoccns patti recon * 
filiauit pcccaf oico.ajote et Dtta ou 
ello gflf rere mftanDo diijc Dife moi 
fuueregnaf Diuus. ©ictiotusma* 
tia quio Dioittf iiiDia ©epiilcbmm 
ttailti Diuenf is ef gliam Dioi refur* 
genf i e.angelicos teftes fuoaiium t 
Dettes. ^utrertt ciuifi'> fpesnoftta 
pieceoet Doe in galflcam £teoenott 
eft magis foli matie Deraci <p iiidc > 
otumfufbefaUaci.^cimuscbtiftQ 
futrerifTea moituie vcrc tu nobis 
Dicfot rer mifcrerc.allef ii)>a • euaw 
gruiuii.ajaria magoalene.^teDo. 
©fl? SEctta ftcmuif.^rctcfa.^Ufcfpe 
Coio.pafcbanofltu.poflc6io.@pfrftit 
nobfs Dnc.prt eboo. ftaf fetialifet. Ueq 
t( ncccdatia iu ntilTii maf u- buitio oiiicc. 
/etia.iii. XrrtiorpKWiprftiaplii.i 

Catiffimi: ^cienf cs q> non cot 
^mpfibiliargenfoDei aitrore* 
ocpfiefiis Det>anaDefttaconuetfa 
tionepafemeftaoifiois :fj piccfofo 
fanguinequafi agnifncotamittatf 
ef imaculaf i tpf . ptecognff I qitfoe 
anfe mSoi gftifufionemtanifelraft 
aufnottimmisfpib^tjpfcrvosquf 
nfpfttfiDcIeseftts tocoqfufcifauff II !lll|llll II II llll|llll II ©ominicait;poftpafcI)a eum a mozfuie/ef Deoif ei glotiam: 
Df fioea Deftta ef fpee ettet iti oeo. 
3ias Defttae caftificanf es in obcoi<, 
entia catitafiBiin ftafemifaf i oamo 
te. ©implici er cozoe af fenf ius inui 
cem Diligif c/rcnaf t no er femine coz 
tuptibili: feo Incoziupf ibfli pet Det> 
bmn oei Diui ef petmanef io . ©uia 
ois cato Df fenG:et omnis glozia ef 
tatiff> fioafeni.0ratuff fenii:etfIoa 
eius oectDif. SDetffi aut Otit: manet 

inefemtt. SrtSmlucam. ttuu 

TTTO tllo f pefSDna fabbaf f Daloe 
1 jttiuculo Deneittt mulietes ao 
monumentu : poztantes qtte para* 
uetant atomata. £ t inuenetunf m 
uoluttt lapioe a monumenfo:ef iw 
gteffe non inuenetiif cozpus Dfii te< 
fti. s t facf ii cfloit mente conft ema 
f e eflcf oe tfto : ecce otto Dltt tteteiuf 
fecus illas m Defle fulgef i. £ u f ime 
renf aut et Decltnaient Duitit in tet* 
tam iDircmnt ao illas. jQuto quci i * 
tis Dittentem cft mozf uf s ? j3on eft 
bic:feo fttiterif • JRecozoamini qttali 
tec locutua fit Dobte:cti aobuc in ga 
lilea effef / Dicens.a» opozfet filium 
boia fraDiinmamiebotmpcfozzet 
ctuc(ffgi:et Die teicia tefuregete ,& 
lecozoate funf Detbozz eius ef rcgtcf 
fe a monumenfo / nttciaueiunt bec 
oiaillisDnoecimetcefetis ommli; 
0tat auf maria m agoalene t iobaV 
na et maiia iacobi t cef ete que cum 
ete etanf : que oiccb.if aD apoftolos 
bec . fEt Difa fttnf anf e i IIos ficut dc 
litamentii Derba tff a . e t non cteoe 
banf illis.pettue aitt ftirgee cucitr 
tif ao monumentft:ef pzocumbena 
. DiDitlitttbeammafoIapofifa.efa 
biit fecu mitane:qttoD factu fuetat. 

" f etia hi.3o cmintj tton. ;i. %t>. T-CTWaf tea:©icuf ftt aoam ofttca 
jLTvnimiunf ut: if a t in cijzf fto oee 
I Dfuificabunfut.SDnufqiiifq5aiifitt 
fuo ozDine:pzimif ie cbzf ttua.j©eitt* 
De bi qui funt cbzifti : qui iaDuenf 8 
cttta cteDioet tt t . ©ci noe f ittis t u f ta 
DtDctif tegtttt Deo ef paftfccum eua> 
cuauetit oem pzincipattt et potefta 
feincfDit(utem.iDp02fcfau(cillu 
regttare: Dottcc ponat oee inimicos 
fuosftib pcotb? eius. jBouifltmeati 
t em inimica Defttuetut mozs: otn» 
nia enim fubfecif fub peofbus ciuo. 
£it aitf Dicaf omia fubtecfa funf ci : 
fmcDttbfopfer euquftiWcitfeioiJ 
£u auf fubtecfa illi ffterinf omttia: 
tilc t fpfefilius fubiecf us erif illi qnt 
fibi fubiecit omnia: Df fif dcub om* 
niainoibue.^ &.mati)eum. it. 
^"T~jQ illo tpe:Zlcceu"etunf ao iefft 
_JL_pifcipuIiiot)Snio:DfcSfeafitta 
C u noe t pbatffei ietunamus ftequf i 
ter: Difapulf aut ftiinon ietuitatttf 
& att illis iefus . jOunqutD pottimi 
ftlii fponff lugete rfoiu cum illte eft 
fpottfua. ©ctiictif aftf Dies cttm m 
(etetm ab eis fpotiftta : ef fti ttc f eiu 
nabunf . jSemo aftf tmttf tf comtflti 
tam panni tuois: in Deflimenf utit 
Def ue . 'Coilit eni plenif uoitt£ eius 
a Defttmenf o:t peioz fciffuta fif. fit 
q; mif (unf Dtntt nouft: f n -Wtee w 
tcrca. aitoquitt mmpftf ut Dtics: ef 
Dinum cff uttDtf ttr/ ef Df rce pctcfif. 
&?-, Dinft tiouft in Dfres itoiioo mii 
tttnt:etamboconfemanfu^ tfa 
ca.iii.fintMnotaeiittiitiicap({^.ffi® 
TDEilate Oeo oia teta alla.pfal» 
mumoiritenomieiiisalK-tiaft 
_B!tani lauoi eius alla alla allS . 
( ps ■IDtdte oto if Cettibilia f«nf opctsftia 
Dne:in mttltihibitie tefuto fuemaietat JLi ©Mcaierciapoltpaftfia, fibiimmicifiti.CSIoiiamcxcclfis. £>?. 

i ^^\ fEuoqui ettanfibuatot inWS 
X /potliBf teofie iuflicfef etitatie 
' fueuimen oftetmis : oa cuttcttts qui 
ctKiftiatia piofeffiotieccttfctttut ct il 
la tefpuete que bufc iimica ftmf tto* 
mini:et ea que funt apta fecatf pet 

Onm.^cmoiiabrafcmatirrtoimfan' 
cfoifi.< Icocfpfiolcbcatiricfti.aiioiu" 

aStiiIimi:aDfecto 1soe tattcp ao 
uettae et peiegrinoeiabfthtete 
Dos a catnalib; oef ioetita.que mili t 
fanf aouetfus aiattt • Coniierfaf f o * 
nent feftiamtfergenfee babenfee 
bonam:t)f in eo quoo oetractanf oe 
fobio.f iiinp Oe malefacf otibj/et bd 
moopcttbtiof os coiif!Dcr<ifcs gfori 
ff cenf oeum in oie vifitaf f oie.^ub< 
iecti eflof e omni fnimatte cteaf ute : 
iPpfci ocfi. tsiuc tegi:quafi pccllcf i. 
&iue oucibue tanrp ab eo imftts ao 
f inoictam malefacfomm:lauoem 
f ero liotto! Q . Ouia fic eft f oliintao 
oei:f f bencfacfefesobmufefcete fa 
ctatio.itiipmocitffnboimtgiioiiitt. 
ttan liEiwfi Ifbert:ef non quafi tieia 
men babcnf ee malicie libettaf e/feo 
ficut fetui oei jrBmnea bonotaf e:fta 
temitate oiligif e. Seum timetero 
gembono!tficatc.e?eruifODificfto< 
te:in omni timoie oomittie. jOott f 5 
(umbonfetmooeftfe:feo eftSotfco 
lie. f$ec eft eni gtatfa.gn cbtifto ie* 
fn:ono noflro . auc inr.t-ij • coooicu cf 

tto DiDebifio mc Dicif ofirj.tt mim mooitu t 
inorbttio mc quia DaOo titj pattt m- ailcltt 
pa.# • Jiurcctif Dfio Dcre cf apparuif pe* 
tto.^iribiicguefia. .Sctfm ioljcm.rDi . 
^TliTciflpote: ©irit icfue oi-f. 
.. jjooicuef lamnonf iDebifis 
f me:etife?moDtcuefDiDebitiS(tne 
qittaoo ao pattem . S>irerunf crgo er Difcipulis erueiaoinuice fflitf D eit 
boc quoo otcit ttobis.inooicu et non 
fioebif ie me.et tterfi mODicum t f i 
oebifieme/etqtfaDo ao pattemf 
<5iccbat etgo. fflu lo boc eft qrioo Di 
rif moofcQfjOefcimuB quiD loquif . 
Cogttoutf auf e iefue quia f olctatt t 
eum itettogate : et Dint eis. K>c boc 
queritte intet f os quia oiti mooicQ 
et no f ioebitia me/et itetQ mooicuj 
etf iDebifiemef amen amenoico 
f obie:qufa plotabtf fe t f (ebitisf oe/ 
munoue auf e gauoebff . JDoa autej 
tcittriitabimitii : feo trffticia f eftta 
f ertcttti f n gattotft . St)ulter citni pa 
rif ttifticiam babet:quia fenit bota 
eiue . £tim aitfe pepetit pttettniam 
tton meminft piclTure piopf et gau< 
ofum.quia natue eft botno in mun 
oum. tst foo igitut nucquioem f n« 
fticiam babefie. Jt etum aute f ioe< 
bo f oe:etgauoebittotf eftnimtEf 
gauDfu f eftmmmcmo tollef a f o < 
bie . £l'CDO.£>ffrrtoitit. Iiwoa aia mra 
Dfim lauoabo Dominfi in Difa mca pfalla 
DcoiiirotfDiiirroallrlitra. <J>rrrefa. 
Hp\ Jenobfeonemifterffeofera 
JL. l(ut.qtio f ertena oefpDetia mf 
f ffgattfes:DifcamueamateceIeftfa. 
per otim.picfatio.Ce quioe omni . 
jloio. ctioDitft cf non Dioebif io mc allrlu* 
pa.it.crum moDicfi et Diorbif 10 mc ouia D» 
ooaopafreinallclupaalla. fl pofirjio. 
£^c actamenta que fumpfimne 
C^)quefumu6Dtie.ef fpitffuaifb; 
•noeinfttuanfalimenfieietcwpo!,! 
Itbuetueatutauiiliie.petonm. 

30 aquam afprrtjriiDa Df in oir pafrlir . 
3d pzoccfliouJ.li.lDum f ranfifrrt.3:ti fia 
ffonc^ti . .SeDif angclus . 3npulpifo.<ij. 
jltucifilu.aotnfroifuclKKi.K.itlBilfiio 
tcfurgrno.ao maioirm miflaiii. ©ffttift. lllllll|lllllllll|lllllllll|lllllll 2>fticaferciapottpafcl)a. Uetittieti.t cef ewrfa w ptenof af in pie* 
ce.Dnica.pet dioo-fiat feriatttet.Uequite 

nccriTartaimtlTamatutiiifililjuiuo ofiice 
jicna-iai.lec.tfitlok-b.iol)ki\fO:Uii. 

/SBiiftimi:0M ftribo Dobts : Df 

^ ^tto peccefie.#eD ef fi quie pee 

tauetif :aDuocaffi babem' apuD pa s 
ttettt iefft rpm iuflum:cf ipc cft pio 
pictaf io pto peccafis ttofltis. jOo P20 
ttofttis aute fanf Q:feo efiam p20 to; 
f ius mutioi.e t i boc fcimus qm »« 
gnoumtitocfi:fttnaoafa eiueobfet 
uemus . fflui Dicit fe tiotTc oefi:» mif 
oaf a eius no oifiooit :mc ttoar ctt. ef 
Detifas in eo no eft.&ui aute fetttat 
Deibum eius:Dete in boc catffas Def 
pfccf a cft. 3in boc ftimus qm in ipo 
fitmus:ft mSoafa eius obfctuemus 
fflttt oijit fe in fpfo manctcocbcf ff 
cuf flfe abufauif/ef tpfeambulate . 
£ariu~imi noti tnaiiDatu nottti fctf ; 
boDobie:feomanDatfiDetue quoo 
babittftfs ab ittio . £if attoatu Detue 
etfcDerbfi quoo atiDifite/Jf ctti m& 
oaf um nouii fctibo Dobis : quoD eft 
Derfi et in ipfo cf inDobis. SDm f ene 
bie f ra tiftr rftf :t f umen Detfi iam lu 
cef. pet.iefum rpm:Dfim notttum 

_ {J^ecunoSiolwnncm. itf.cap. 

Hf~jO illo tepo2e: jfacta eft quett io 
1 eroifctpulistoljittiiscumitiDe 
ts:oe puitficatione. ef Deneiunf ao 
fobanne:t oiieriit ef.Kabbi qui eiaf 
f ecum ttanff otoane cui f cfit inonifi 
ppibuittime bic bapfijaf/ct oesDe* 
nitmf ao efi .tie fponotf iobannes:ef 
DirK. J56 pofeft bomo accipete quic 
fj.nifi fucrit ei oatfi De tclo JpftDof 
mictji fcftimouiff pett)ibefis:cfDtre 
tim ego no fum cbiiftus. feD qt mif 
fite fum anf e illit.ffltii babef fpotifa 
fponfuseft.amitusaufcm fponfi qtti ftaf cf atiDtf eum : cjattDio gau* 
oet ptopfet Docem fponfi. f)oc ctgo 
gaiioifi meum implef H cft . 3!IIum 
opotfef cteftetc : tne aufem tttinui . 
jJDtii dc ftitftt Dcnif .ftipct omncB ell 
fflui aufem eftoe tcna:Defeiia loq* 
fut. £MioeceloDcit(f:fupetoeoeli. 
Cf qttoo DiDitef auoittif : boctelta* 
f ut.t f ettimonifi eius nemo accipif. 
Suiaccipif eius fcftfmouifi.fipi< 
uif quia ociisDeiar cft cwent enim 
miftf Dcus:Detba dci loqiitfur. jDon 
enim ao menfut&Daf Deus fpitif tt. 
pafet oiligif filium : ef offtia Deotf 
in manu cius- ffliti cicoif in filiitm : 
babef Difam cf erna. SDui aufem f» 
cteoulue cfi filfo nS DiDcbif Dif am : 
fco iia Dci manef fupet eum. 
(Dfraajahatitomanoa. t>°. 

w^riftattee . cum aobuc ettemtte 
lljfnfiimi : crjtiftus f ccuttDfi tar* 

f nemptolplismotfuuscft.JDiretit 
pto iufto quis mo2if ut jOam pzo to 
no fotfifan quisauoeaf mtnirXom 
menoaf aufecarifafe fuamoeueitt 
nobis:qm cum aofjiic peccafozeeef* 
femus:ct>2iffusp2onobis motftmo 
cil . SBjuIf omagie tcjifttt iuftificaf i 
nfictfanguineipfius falui etimita 
ab iia pet tpffi . ©( cni cum inimici 
ettemus:teconfiIiaf i fumus Deo pct 
mo2te;fiiiieius:muIfo magisrcco 
filiaf i falui etimuef n Difa fpf iue • 
jl}8 folum auf e:feD et glo.uamw in 
oeo. pct icfum rpttuDfim nofirttj. 

, (f iiefunoiiiotjannem. tii°.cap. 
[ j3 illo f cmpo2e:S)iiit icfus Di 

J—fcipulie fuis. 0go Ittjc in mutt 

; OumDeni:DfomniequicreDitime 
fn tenebtis non maneaf . fif fi quf > 
auoterif Dcrbameaefno cufioDiee 
rit ea:cgo non iuoico eum. jQon etti ©fiica quatfa poft pafcba. bcm D( mDiccm munDuffeo uf fal* 
uificem mtiDitm . qui fpetnit me ef 
non accipit Detba mea: babet qui iu 
oiccf eii . ©crmo quem locutuffnm 
flleiuDicabit eum innouiffimo Die. 
ffiiiiaegoeemeipfonon fimtlocu* 
f us;fco qui mifit me paf er.ipfe mU 
cbt manoatfi DeDit quto oicant/ 1 qo 
loquat. t" t fcio quia maiiDatti eius : 
Dita ef ema elt.Quc crgo ego loquoi 
ficuf oirit micbi pafet:fic loquo:. 
(/ i>fitca quarta.fi nullu fetlum fumt Di 
(afttr mftT» matuft.fcliute. (TJDfliait. 

U~~ juiifafcDiiocimticiimnouuinal 
Irlur-a.quia imratalia fmt Doim 
11113 allclura. attfr confpccfu (jc; 
tium ccuclauif iufliciam fua aUclu va alle 
Iura.p. £.aliiauit fita Dcrtcra citto:ct bia 
rbuiitifaiictficiuo.C3loiiaiiictccl. £>£ 

Oi3tt9 qui f iDcItft mctticoDittits 
efficiovoIuntatte.Da populto 
ima iD amate quoo ptecipteuD Dcf u 
oerate quoo ptomtttte . Dt intet mfi 
oanao Datiet atca.ibi nottta fiva fint 
co2Da:DbiDerafunfgaiiDia. pet 

Dfim . aicmotta dcafc martc et oim fam 
(toitim.ffZicocpifloIeb.iacobiapo. i*. 

Oatfffimi:^»mncDatumoptt; 
mum et ottte tonft petfectum 
Defutiu c(t :Defcetioetto a pafte lumi 
num. apuo que non eft ttanfmuta 
tiomec DiciffituDinis obitbwtio.iDo 
iutatfe enf genuif nos Deibo Dcttf a 
tia:Df fimus inff ifi alirwoD cteaf utc 
etus. ©cif is ftattea mef oilecttfftmi 
©it au f c omnis lwmo Delo t ao att 
DicttDfi:tatDusauteaD (oquenoum 
et fatDus ao tram 3 ra cnim Dm:iu 
fttciam oei non opetafut . piopfet 
quooabiicientes omncimmuitDicf 
am ef abunoanfiS malicie:in man* 
fuetuoinc fufcipif e infitfi Derbtim . SuoDpotc(ifaUiafe:aiiimasD:as. 
2llcluj>a.aV. ©aoo aD ettm qui mifif mc. 
(} qt bec locuf iifliim Dobis tttCiictn tplcuit 
coi wffni • tHMu-pix.Ti. Stttteiit cltiiflus 
iamiionmoiifitr.moiGilliMfranotiDita; 
iictn./Jullafcqu«ta. Jictjmiol). ttot". 
W - ji) illo tempotc: ©ixit ieftio Di 
JLjcipuIte futs . iDaoo aD efi qui 
I mcmtut:etncmoe(Dobteinfeiro* 
gat me quo DaDte. ©eo quia beclot 
cutuffum Dobte : ttf fticia impleuit 
tot Beft tum. ©eo ego Derif af e Dico 
Dobio.-ctpcDif Dobis Df ego Daoam 
^i eni non abtctotparacltf us no De 
nfef ao Dos. ©i aufem a bienuiu t > 
f am eum ao doo . et cum Dencttf ': 
illeatpjuetmuoum DepcccatoetDe 
tuftieta et oe iuDfcio.jDe peccato quf 
Demtquigno creDioci iuif in me 3?c 
t ufticia Deto : quia ao paft em Daoo 
ef iam no DiDebttfs me . IBc iuDicio 
aufemtquiaptincepsmunDi buius 
tam iuoica tus eft . aobuc multa ba; 
beo Dobte Dicete:feD tto poteftis pot 
(arc mooo.iCum autem Denerit tile 
fpitifuoDerifafio.-ooccbitDoe om< 
ncm Dctifafem. ji)o enim Ioqucfut 
a fcmcffpforfco qticctmqj aiiDicf lo 
quefut et que Dcututa f unf / amtun 
tiabif Dobte.JIIeme tlanficabi t:qt 
De meo accipief/ ef amtunciabit do« 
bte.jDia quccunq; babcf pafet;mea 
f uuf. ptop tetea oijct quia De meo ac 
cipicf:ctati«tlctabifDoIiio. jCicoo. 
£>ffcrf otift ■ jfubilaf e Deo lmittcrfa terta . 
iubtlaf c Dco tattucrfa f crta. ufalmit Dtcifc 
nomini etus .fjcmf c cf auDif e ct nar rabo 
liobis omnco qui ttmctio Dctt quanfa fccif 
Ditsaiemccallclura. (fSccrcta. 
r^NjEuaqulnospeibttlus facfiffc 
'A_/ttiDenetanoa c6mercta.Dnf« 
uafummeqj oittinifatio parficipes 
Jjit ii iiii|iin ii ii iiii|ini ii 5Dntca quatf a poft pafcba. rtBrfs.pirfla quefumus : W ficut (u 
amcognofcmfDetltatem : ficeam 
Dignis mottb? allequamut. pet do 
minu notttumfefum cbufliim . 
ptefatio.Cequioemomttifcmpo* 
te fco i bac pof iflunii oic cjlofiofiue. 
£6munio.£»im toencrit paracltf uo (piti> 
tiio tetitafio ille atgucf mutiDfi oe pccca* 
toctDciufrtriarf BciuDicioallduy.1 allc» 

^T^-Iupa. (ppofleoio. i. 

fHlj&efro nobfB sne Deus noftet . 
»f petbecqne fioelftet fumpfimue 
et pimjemut a »fciis:ef petf culfo of/ 
busetuamut.per. a>acruaafpcr< 
genoam nt notafut in Die p.ifrt>r. 3o pm 
refuonrm.K.. angclus Dfii t>e frenoif .aiii 
ud ft ft platct. fi.C-tpiirgaf r. 'Jn ftationc 
il.-SrBif angrluo.jfn puIpifo.S. ffiuriff 
tum- 3o mfrotf ii ti»;i. K- C-lpttua rtfutf 
Brns.aomiaiim.£if6rifi. KefUttelCi.ee 
trtr raut pienof atut fn Dfitta ferunDa pofl 
pafrrja.prt e4Do.tciiaIifet.Ucc(uite ncce l 
faria in mifla mafuf inali t^uius Dfiirr. 
iJjetia.iiti.aDtliefuiIonicenfeo. i.n*. 

^-W^TiRaf tefcSDmneo toos filif fucis 
j£~\eftfs:ef fifif oef . J?o fumus tux 

j (ffemeqjfenebfatit.^SfnnnonCo: 
mfamus ffcuf cf ceferi:ffBt>taile» 
mus ef fobtif fimuo. fflui enim oot< 
mfunf /nocf e DOimfunt : ef qui cbitf 
funf fttocf e ebtii funf • JOob auf e qtti 
Dfeffumus/fobiiiffmus:fnDufiloff 
camffoei etcatifafisef galeam fpe 
fahtffs.&m non pofuft nosoeustn 
f ratmfeo in acqfitionc faluffs . pct 
DnmnofltQiefum rprttqufntotfu 
us eft p:o ttobis. jDf fttie fcigilemua 
fitie oozmiai mts:fimul cum (Ifo uf ■■ 
uamus.ptopfetquoD cofolaminf 
inuftem : ef eoificafealferufru ficuf 
t faciffs.Jn cbtiflo iefu:ofio ttofho. 
(/2>ccunoiiic!)ann£ tMf.cap. ^TTOHlofempoteilUefpfctettsife 
_JL4us(ttDifcipuIosfuoB:Di)tff. 
i pafetOcfefetua eosin nomiefuo 
quoBDeoiflimicbi:Dffttt(Dttfi(tcuf 
ef ttOs.£ume(rem cu eto:cgo fetu* 
batiieoatnomiefuo.ffltioooeotffi 
micbi cu(iooitii:ef nemo er cfs peri< 
f f niff filiuo petoiffonfs.Dt fctipfuta 
tmpleaf ut . tfttttc auf c ao fe Oenfo: 
ef bec loquo: itt munoo Dt babeattf 
pjauofQ meum iplef u fn femefipffs 
0go DeDf efB fetmonS tuimuef mS 
Dus eos ooio babuit . qttia non (uttf 
Demunoo/ficuf ef ego non fumoe 
munoo . jDott rogo t>( follas eos De 
miioo.feo t>f fetues c oo a malo./Ee 
muoo tton funf :ffcuf ef ego no fum 

DemflOO.(|ffria.f)i.aorolofefi. i°. 

W^TlRaf tes : «5taf ias aglmus oeo 
^-tZvej patti : qui Dipoa noa fecif i 
1 pattem fottis fancfom fnlumine. 
ffiuietiputf noa oepofeftafe fene» 
btatum : ef (rS(luIt( fn regttitm filii 
Oilecftonisfue.Jnquo babermiBie 
oempfioneef temfflione peccafotfi 
qui eft jwago Def fuifibilis. ptimo» 
gettf f us omfs creaf ute. ffluia fn ipo 
cottoifa funfwtfuetfa inceloetin 
f etta : Mfibilia ef inuiftbilia . ©itte 
(btoni/fiue ofiaf ionestfiue ptincipa 
f us fiue potcftaf es. ©tftia pet ipfu? 
et fn ipfo cteafa futtf :ef ipfe eft ante 
omnefl. et omia in ipfo conftanf-ef 
ipfe eft capuf cotpoiis ecclefie:qtti f 
pzincipHtpjfmogettifus etmotftt.* 
f s : W fit in omibuB ipfe pumaftmt 
tenettB. ©ttta in fpfo coplacttif om- 
uem plcntfttome oiuinifafis babf< 
f ate : ef pet eum tecofilfate omfa in 
fpfum.pacificaBpet(anguinemi' 
cia ciu s f i ue qu t in celfa f tinf : fiuc 3 
tnfertfs. *ccnnDuioi)ann8. &'• S>fiicaqui(apoa-paftI>a, • V7 W~j9 illo (empote: ©frif ieftts M 
JLjripHliefttie.:jfiIfoli:aDbucmo 
Dicum twbiftft fum . ©uetetia me : 
c< fiatf ofri iuoefeiquo egouaoo twf 
non pofeftfe Dettite . £ t toobie oico 
moDo.aOatiDatQnouumooDobia: 
»t otlicjaf is (nuicem.ftcuf Dilerfttoa 
irt ef dob Dflicjaff e inuice , Jn bot co 
fjttoftenfomneequfa Mfttpult rrtet 
edio.-ff Dflectiottem babuetif ie miiv 
uicem. 2>iiif ei fpmon petnis.Bme 
quo Daotsf WefpSDit ief> . ffluo ecjo 
Daoo : non potes me mooo fequf . 
feequerfa autC:poftea.j pmca quui 
faftatMnofafumett. (TlMBtm- 

~ l ni ""SpiDcem ioranoifatut annuriafr . 
& UetaubUfuc alleiupa.nunciate 
^^.JlSflM nttmtu fette Itbrrante 
ofia populu fuum allclupa allS-po. ipubi' 
laf e oeo ofnis tttuupfalmu Mrif e noi rttte 
Mfe gliam lauoi ritra • fcpitc . C31ta in et. 

.y^v0ueaquobonacun (Tffis 
'1/ cta ptoceoftt larrjfre fupplicib? 
f ttis : t>f cogif emus (e ifpfranf e que 
rertafunf:ef feccubernSte eaoemfa 
(iamue. per. v5eona beaf e marie « oim 
fancfoii. Jco.rpitfolr.b.iarobiapo. i* 

atf(Bmf:iE(lofe facf oteetietbf 
VletnonauDffotee fanffi:fallen 
tee Dofmef ipfOB. ffluia fi quie attot 
tot ett Derbi e( no factotibic compa* 
rabitut tiito cofiDetanff tmltttm na 
f fuitaf f e fue tn fpeculo. £oftoet auif 
entm feef abif f :cf ftattnt oblKue ett 
qualie fttei f f . fflui auf e perfperft in 
lecje petfecte libetfade et permaTeiK 
tn ea-non auoftot obliuiofue facfua 
feo facf 02 operi e : bic beafue in facfo 
fuo etff .#i quts mti puf at (e relicjf 
ofum efle non tefteuane luigiia (u> 
am.fco (ewti e cot ftium:bufue t>a< 
nacit reiiccio. KelicjiomuttDaef im maculataapuo beumtpatrembec 
eO:DlfifarepuptlioeetDiDuaaitttrf 
bulaf fone eotum . ffit imaculaf u fe 
tuttooiicab boc feculo. Hiiciupa.*. 

Wqjmooononprfifrisqiiiecpin nomtne 
mro.prfittctaccipicto.ailtluFa*. Etu 
cintiiofurrtHffnriaoit orfrpulcljto. 
.Oullafcquffia. JiecmiBit ioljcrn. psi° 

^TTBillofempoteiSXritfefueof 

r -1—ftf pulfe fuie . amen amcn Dt* 

to DObls : (i quto pefietftiepaftem i 

nomfne meo oabff Dobte.jbfqj mo 

00 non pc(i(tf a qtticr? : fn note meo. 
pef fte cf accfpfetfe .Df fjauofum t>e 
(rttim fif plcituj. itjcc in ptouerbife: 
locutufuim Dobie. tocitit bOta cttm 
no iam in ptouerbiie loquat tobie : 
feDpalamoepafremeo annticfabo 
Dobfe .3!IIoDfe:innominemcope; 
f cf ie . H3( non ofco ttobf e :qufa ecjo ro 
gabo pafrem oe Dobie.Tflpfe eni pa< 
f er amaf Doe:quta tjos me amaftia 
et cteoioiftie/quia a Deo critti Erittt 
a pafte:et Dettl tn tminott Kerum te 

1 fnquo munoft c( Daoo ao pa(rem • 
SXctmCet Dffcfpulf efue. irccenititc 
palam Ioquerfs:e(p2ouetbfumnu( 
lum ofcfe. jQtmc fcimus qt fcfe oia : 
e( tton opue eft ttbi.Df quie (e in(er< 
rocjef . Tfn boc creoimue : qufa a Dco 

rrf(ii.£reDO. ©ffrrfoiift . Brnctictfc 
cjenfrs ottm ocnm noff tiitit. t obatiotf c \so 
ttm lauDts rius qui pofuif atnma mtam 
*o tift am et non oeoff comontri prora me 
oo. bencDfrt uo ons qul non amonif ccpic* 
cationemmram efmifeicoisiam fuama 
. mealletupa. fpjieiKfa. 

tTJf $>ft(pe otte fioelmm ptecee cB 
ySD obladonibj boftfamm »f pet 
bec pfe oeuodonfe officia : ao ccIcftC 
tjlotfam (rattfeamua. pei Drtm. 
piefafio • Ce quioem omttf (epote. 

•m ttttttttttttttttttttttitt lllllllllllllll II lllllllll lllllllll lllllllll III ©fiica quif a poll pafc^a- £5munio.JCanfaft»fioaileluj>a.tmtf« 
1 1 ofio rt bencoicite nomcn ciuc.bcne nfi 
tiafr De Dic in btem faluf ate cwo.aIIeto 
j>a«lleluj>a. poflcomunio. 
.'/"VKrtbuenobie ofieqitefumu9 
*■ ^\ttlejfe mettfeWrrufe fafia* 
ffe:et befpoerareque recfafunftiDe 
ftDeratapejapeie.peionm.no. 
([Hd aquam afpetgenDa M notafut m 
Die pafcbr.ao pioceffionJ.ri. firpurga* 
fc . 3n flaftone.R. ^teif angeluo. a» 
inftoif u cboii.ft. Cbtittuo rcfurgcns. 
ao maioicmmiUa.£>fficium.Ktfutieri. 
<S lona m ercclfio Oco. ffiiaf io . ©eUB q 
booiema Die^cflemoiia pio pace fanf» 
mft frfinm f rifi lectionu VjcI Dfiicale eue 
ncnt . epifloia.gyputgafe Defuefer. 
aUcluj>aWitfl.pafcbanoffiii.a[leIuj>a 
tffuo.angelus oiti Defcenoit oe celo.* ac 
tcoeno teuoluit lapioem t fcocbat fupcr 
tumjBfuo, KffponDtns autcm angelus 
Diltt mulietibuo quem quetitio. ille auf i 
Dir.erunt icfum na jatenfi .^equentta. 
lauDeefaluatoiiDoce moDulem?i 
Kcqntre in Dteocfabarupafcbc . jCefera 
neccffaria tcquiratur tn Dir pafcijc* 
(Tf ena fecfioa in rogaf ionibj 8 fe flum 
Dfiicale tori fupetioiis graous ruencnt : 
Duemiffecatabunfur.puma oefe.ftne 
memoiia. SccunOa oe itiunio cum meof 
ria tefitrrct tionio/bcafe mauc/ oim faii» 
cfomm tt pio pacr . M fettum f rifi lccfio 
num cuenctit : imltit etit De iriuiuo cum 
memoiia trfurrrctidis beatemarie fefli 
oceurtrnfio.oimfancfoprfpiopacc.So 
milta quc Dicif iir fertaltf er, f_r©fftn 

eraiiDiuif Dcfetnplo fanccofuo 
Docem meam allctupa. tt rla? 
moi meuo in confpcctu eiiis.in 
t roiiiif in aurco cius alleluj>a allelupa .; 
po.iDiligam fe orie fojfituDo mca:tiorm'< 
mts ftrmainent fi meumct refugium mc um et libetafoi meus.cSIoiia pafrf <Bp 
miBiuif .Jtjiae eIej>fon./!on oicitut.<5to 
riainercelfis.t>ft8r)obifctt. £D?, 

>4 "V^ 3 §fumus omf pofene dc; 

, /L^ia.WquiinaffiictionenoltT» 

De f ua piefafe confioimue: cotra ao 

I uerfaomnia/tuafemperpzotecliO' 
netmmiamur.peronm. mtmmn 

refutrccfiomo beafe marie/oim fanrtoiii 1 

pio pacc tanffi. nift fuerif feflum f rtit lec. 

Ico epiflolc beati iacobi apli. Wftmo. 

aSriwmi:iionfitemmiaifeni> 
tmm peccata tjefha : et oiate 
pjoitiuice : M faluemini . a^tillum 
enim Dalef :Dep:ecatio iufii affiDua 
fljeitae tromo etat fimf (ie nobie paf 
fiullfe:efojafioneofauff.i>fttonpui 
eref fuper f erw . ef non pluit annos 
f ree et menfes fer . Cf ttttfft oiaiiif: 
et ceium oeoit pluuiS : et f erra oeof f 
fittctu ftittm.^i quie autem ej(DO> 
bia erraunif :a tieritate. et coitncr 10 
tit quie eum:fcire oebet quoniJ qtti 
conuerf i fecerif pectaf oze abenoie 
»ie fiie/fatuabif aiam efue a moife 
0f operif :muififuoine peccafoium 

ailcIiij>a.*.£onficeminiDfioquoniabo< 
mtsquoniain feculumiacius* Blleluj>a 
reifctcf. itcSmlucam. ri°. 
^Tp"© iiio tempote: £>irif iefusDi 
^-L^cipulie fuie.ffluietiefhum iia 
bebif amicit et ibit ao iimm meoia 
nocf e.ef oicet illf . amfce:cornmoDft 
miciji tree panee. qrfi amicue tnttif 
ttenit oe ttia ao me.et non babeo n8 
ponam anteillii . et Ule Deinfuere* 
fpooene Dfcaf . jDoii micbi molefhie 
effe. iambotHuciaufum ett.ipucti 
mefmecum funt ihcubili.noitpof» 
fumfurcieteefDarefibicetiliea 
perfeuerauerif puIfane:Dico twbis • 
; effinonDabifillifuiseneeoyami 31ttt)f8tttaaf«t»tfonf3. cuaefusfifcpfopfetfmptobifafefa* 
mctt cf furgef.f oabit illi quof quof 
babef naett3t(09.ef ego DicoDobis 
pefif e : ef accipief ia. j&af e:ef oabif 
uoMo.fflticrff e:cf inuc t iicf is. pulfa 
f e:et apettetut bobta.©ntt 110 enim 
qui petif accf pif : et quf quetif inue* 
nit.etpulfanfiapetiefut.€iuisaute 
n bobiapafrem pcf it pancm; twti 
qufo lapfocm oabit iilt f auf pifce : 
nunquiDpiopifce fetpetttem oabif 
illif auf ff pef ietif ouum : nunquio 
ponicjef tlli fcoipioncf <si ctgo bos 
cum fitie titalittotti a bona oafa oa 
te filf fo vc<lm:cpt omacjis patet fce 
(tet oe celo oabit fpirif 8 botium :pe* 
fcmfibU9fe.2>ffeifoiiti. jtonfifrboi Dfto 
nimio 111 oic meo- cf I n i n r Oio mul toifi lau 
nabo cum.qui auTtit «o oeti rram paupc» 
ris.M faluam facctct a petfequeneibj ani 
mammeamalleiupa. (HSectcta. 

TP^v & muneta quefumus otte cf 
L^IUincuIattoftteptauitatioab) 

| foIuanfieffuenobismffeticojoieCD 
nacottfifienf.pctoomfnG.piefafio 
tEequfoem otf cmpotc. jtomunio, 

p ctif e r f a rcipicf is : qurrff e rt imirmf f 10 . 
pulfatf rf apmtfutTicbio.oiTiie enfmqui 
pefit accipif ; tf qut quctit initnuf / ef pul* 
fantiapctieeut.allcunm. (f fcoflcoio. 
VT^of a ttoflta quefumuB ofie pio 
VJlfauoje ptofequete .»t oum oo 
na f ua in f ttbulaf ionc peicipimus : 
oc cottfolaf iotte ncff ra inf tto amo» 
te ctefcamus. pct onm nottmm. 
l&r ncoicamuo Dtto. Z>co grafias. 
( I ©ebinc pareCut tlerus et populuo ao 
piocf iTiotte ctim feirttio cructbuo ugnis 
ef »e xli lis ecclefiauTris . ffuncfis pata< 
tis canf 01 inctpiat an . C-turgc Domine. 
S.sDl}cnDeiioi)ioDfieimfrncoiDt5.£D?. 

afcenoattt ao fe onc p:eces noftte. {fTJoc finif o nunteaf ur pioceffio UD Ipeil 
confuefS/efpoitentur fcrefra pct capel; 
lanos ef ftafres conftattta? ©uobus ce 
teis accenfts pieceDef ibj cantot incipiaf , 
aiifipbona. ptopicius etto . Gt canftfut 
Deanfi.efR.fancfop.perquoutmpatro 
cbias franfibif .vccffio. Cum aiite ptocef 
ftopcruencrit ao locum Octcrminatiubi 
naf fermo ao poptilit. SBuo ftnit o oif an< 
f ut pteces antc alfate cumpioffratione . 
Quib; ftnitis in tcgtelTu f tcs cleriri inei 
piantbancIetania..S>auiafoimrtDifal! 
uano6.t2tcboiusiefponDeat.ISj>iieeIe)> 
fon.ee cu pioceuTo penirnmt ao ccclefi 
amtlefamatmiaEincboio. fJ3fctiaiii. 
ilifi fc. tnfi IcCbel fuperioiis graouo fue 
nt:ao miOS.f>nTn. SDocem locuDitafis. 
ef ceteta uf in oiiica pirrr ri. moie fctialf 
cii meoTia rc furrr .bf e* matie/ oim facf op 
ct pio pace. loebinc patef detus t popu; 
lus aD piccrflione ficut befiema otc.au. 
firurge. poflea moucaf ipceflio cantote 
icipiente a. ©e bictufale crcunM alias 
an.i li.ficuf notatum efi oir befierna. 
((iequitut Digilia afcenftoio..i>i fc.ui 
lcc. cuenerif : meoTia tiTi oc e o. M aliuo 
feffu eue.Due mtffe ratabunf p;ta Dc fe. 
liitE m coua.picf cr pio pacc.fctia oe (ctu* 
iiiofiiicmcoiia.sfJtnfcrtJt. ff>fliciit. 

QO»nes gentes plauDiee matub; 
iubila tc Dco in toocc crulf atioio 
allelupa alla allf luya.p. M>uh 
. . ulos ltobict f gentes fub peoibj 
notiiia.Snies.OToiiapa.Iifuc. £D£. 

^y{~\ Keflaquefumus otntpofena 
'W paf et.ttt noftic menf ia fnf en 
tto quo folcnnifafisiicnfurc glwfo 
fua actoz tncjtefTue ctl . fcmpcc inf c 
oatetquo ffocpctcjtf .-couetfaffonc 
pctuettiat.petcunoe. C4emoiiapia 
pacc fantii nuTfe.ftiii lecfionii euemtif • 
fi jfcoattuumapoffolo? iitf. 
g<fiff ftftjiltaafccttftonio. *•— | jDofebue illie : S^uUifuDinfa 
JL^ufe,cieDenfifi:eia(cotimum 

f efflttimavna.jQccqufff eotuque 
pofltoebat : altquio fufi efle oicebaf . 
@eo etant illie:omia comunia . iSt 
tritfitfc ntagua teooebanf apoflolt 
fefttmoniuieuiticcfioie ofiinofiti 
iefu clmflf : ef gt atia magna etaf in 
omttib? (IliB. jOeqj eni quif $ egene 
etaf :inf et f IIos ffluof quot enim pof 
feiTotco agtomm aut corno? etanf : 
VenDcnteeaffetebautpteciaeonim 
quevenoebant.ef ponebanf anf e pe 
oes apotToIotf! . J£>iui oebatut auf e? 
fingulietptouf cuiqj opue etat. aiie< 
lupa. *. Snmr a gnitra platiDtf e ntatiiij. 
iultilatc Dco in Docc r jculf atiotne. Ke itrtcf 

_aileliy>a. (f Scgmiotomnr:. t»il°. 
I jO ilto fepote :<&ubfeuaffs fe* 
M . fuBOCuIio(ncel0:oix(t. patet 

i Benff bota.clarifica filifi fuum:Bt fi 
liua tutia clatificet te . &icut oeoifii 
ei poteftate oie catnie:t)f ome quoo 
oeoifii ei oef eia Wfam ef etnaj. tf>et 
eftaufcuita e(etna:t>fcognofcanf 
fe folu oeum Detfi.et aue mififli ie* 
fum tpm. ggo t e clarificaui fup f et 
ram:opueconfiimaui:quoo ocoifli 
mlcbf trt facia.ffif nunc clatifica me 
fupafef.apuofemeffpun.:cIatifafe 
quS babtii pziuf$mfious efiet apuo 
te.^anifeftaui nomen f ufi boibus: 
quos oeoifif micbi De munoo . Cuf 
etanf et mfcbf eos oeoiftf :cf fetmo > 
nemtuumfetuauetfifjOunccopo 
uetfit.qufa omf a que Deoifti micbf ■ 
abe f e funf : quia toerba que oeDiftf 
mtcbf oeoi eis. 0f ipfi accepetfif t co 
gnouemnf tete quta a f eeriui;t cte 
Dioetunf .qt f u me mififtf . 0go pto 
eie rogo no pto mimco rogo:feD pto 
WBquoeoeoiftf mfcbf qufa fuifimi 0fmeaomnfafuafunf:e(fiiamca 
tuntii clat(ffca(us fum fn eia . & iS 
non fum fn mimoo.ct W fn muttoo 
futif /c( ego ao (e ttenfo. ast ttmm. 

potfao cclt apmtif Ofio.f t pluit illto ntam 
rta ut f ormtf .panrm relt oroit illio. pattr: 
angt lom manDurauit t)omo alla . 5>eejt. 
f^pactificium Dtte pto filii (ui fup 
kZJ plfcesBctietabflf qua" praiettf 
'muenuncafcenfione oefetfmuB. 
ptefta quefttmuetttf ef noa pet IpliS 
biB commetcits tactofanctfs ao cele 
ft fa cofutgamue . «Dui f ecum W. 
pjftaflatCe quf oe" omnf (empote. 
jtdmttitio . pafet cum eflem cum eis 1 50 nunc auem ao f e »f nio . non togo M f ol < 
laorooDe munDofeDit feiurseosama' 
loallelupaalla. (Ofeogcomiinto. 

, T~T'JRibtieqttefttmue onefcf pet 
V^Uwtactamenfa que fumpfi» 
mueJflucfenoatnoftie oeuofiottfa 
affectus.quo(ecum eftnofttafiici/ 
ftantf a iefus cbtiftus ons noftet • 
jbui t ecum btuif ef tetjnaf . 
BrticoicftitmsDomitio. Drotjrafia». 

£>el)incpatefut clertis ef populuorf 
ranfcf ur att- Criirge Dfie. poff ea moura 
futptocctltocanfoicintipicntc.an.^itt 
gtfe.£>ein»e alic an.ct Ria.iH ftaf (iciit 
nof afum r in fecunDa fcria ptcccDenfe 
{' Sequifur iti Die afcenftonis fclTuin tri 
pltf. aDpiocclTionf.R.Zcnipnocfi.ef 
catifcfurDfaliiotcfpofotiioaOpIatitum 
Etco oe maiotibuo canfenf £>alm fclia 
Dics. 2ma Drtto in celum fcanwt et uflra 
tencf . tcf canf cf ut ^f um placuctif Tr. 
Sd inttotfum rj)0ii.(6.2>mnispultl(lit1t 
Do.3d milTam . ©fficinm. 3lttofeaftemlonf«. 
3tfgalfiefqutDaomt 
I tamini afpftfenfeefn 
Ifelfiallelupa.ipaDmo 
DumDiDittiaeeafcen 
VsenfffncelQffaDenf 
tt allelupa allelupa alleiupa.g?. an 
neo grntes plmioife matitbs : iuliilate oco 
in 1>oce etuK(«ianiB.Kj>iic.«Slia i ejt.flna 

O©nceoe qe ompa Deue:»Tqui 
booiema DfeDttigettitfi fuum 
teoep (oie nofttfi ao celoe afcenoiue 
crcDimuc:ipf i quoqj mcf c fn celeftf 
litis bitemu8.pet eunoe". jfttltomfo 
[ia.(fjfccloactuum apofloloiitin .t. 

KfmtT quloe fermotte fecfoe 
'^j, " omnf 6? o f &eopt)f le: que cepit 
feftta faccte ef oocerefcfq; tn of e qua 
ptecipiene apoft olf s pet fpftif fifan* 
ttitmquos elegitaffumpfueeft. 
ffltiibue et ptebuit fcipfft ufuu poft 
pafftone fuS in multis argumettf fe 
petDies quaDzagfntaappatenseis 
et ioquena oe tegno oet. Ct gucfccs 
ptecepit eis ab l;f et ofolf mis ne oifce 
Dctent:feO erpecfarerif piomf fliotte' 
patrf s. qttS auofftfe iquf f pet os me 
um.ffiufa fobanea qufoem bapffja 
uft aqua : tms atit bapf fjabf mi fpfi 
frto/non poft mulf oe bos oiea. 3$ 
tut qui conuetterSMtif ertogabSt eO 
Dicenfes JE>fie:f( in tfje boc teftituea 
tegniiiftaelf©f?ftafif efs. jUoneft 
tieBtfi noiTetapota toel momefaq 
pafet pofuf f fn fua po(etTate:fj accf> 
pieffsMtfufefupuenfenffafpfiffan 
cf i in toos. t erftis mfcbf f eftea in bfe 
tufale.et ftt omi iuoea ef famatfa/ » 
tofqj aotolf f mtt tetie.tEf cfi bcc oirif 
fct woef ibtio illf s eleuaf ue eft:e( nu 
bes fufceptt eum ab oculfs eo? -£w 
qjfnfuerenturfncclfieimfe illum: 
ecceouoWti aftfferunt iujrfaiHoei Deftibiio alblsquf cf olrertttif. jOftl 
pjalflef : qtiio ftatie afpitief eo i celfis* 
©iciefusquf auuptus eftaDobisi 
ceffi : ffc ttenfet tfaomoouj toiofftia 
efi:eun(e mtelil.ana. ^&. afteott oeuo 
in iubilafione cf ofio in lioce (nbe. WSJ6_ 
aiccnoenochiiflue inalfficapfiulouttf 
cnpCmttfife DcDit oona fjotbue. pctorttt. 
fccunofi alla fif .aUaJEjjDfis in 1> nai fa'. 
ttoafcen»enoinaltfi taptiuamDujtitca* 
pfiuifafcm. i>equ cn(ta, 
i{_\ lEjc ope ofe booferna allS. S^fi 
. V ~\do t rfumpbalf reoepf o pofen* 
1 tta . TDicto t afcenof t celoe ttnoe oe* 
fceoeraf . jOam quaotagfttfa poftcp" 
ftt t tejcctaf. «Stcbtis factis coftrmSe 
pcctoia. Hpoftolomm cata pacia te 
iinqttensofcuia. fflutbito tDcoif po 
teftatem (ajranof crimfna.£f mifff 
eoeinmunoum bapffjarecuncfas 
animaa.ln paf tts et ftlif et fpirftuf 
fattcf i clementta et conueftene pie 
cepff eis ab bterofoiimie . jOe abiref 
feDejtpeciarettf ptomfuamutteta. 
jijon poft mulfos eni oiesmittS »o 
Dfs fpm pat aclif u in f etta. & erif fa 
mtcbf feftea f bierufale iuoea fiue (a 
maria.iEf cfi boc oijtiffef Dioeffb; ii< 
If s eleuatus t et nubes clata.^ufce 
pttefiabeovotulfe iitfuetiftbj ilita 
ef betr . tEcce ftef ete amtctf Otio tiiti 
itt «efte alba.3!urfa oicef ea qulo ao 
miramiaf celo? alfac^lefue eni bft 
Cjtii airupf iis j a»obf a ao paf tf e oejc 
tetS.tOt afceoit if a uenicf . quetette 
f alenti comiul lucta & octis matfs 
poli/amf / boiem quem aeafti que; 
l tauoe fubooIa.<5f?fi ta erptilif para 
oifo t capf f uaf fi fctum trajcif ao fat 
f ata. ©angufne ptoptio quem reoe 
mifti oeue. 3!Ilticef p20uebfatmDe 
p2iuecotmifpatiiDiffgIo;ia.3 ; uDey I : l|ll lll|lll Tipirr II llll|llll llll|lMl llll|llll II ^nicainfiaocfafceft. cttm Dcttcrf b i uof cate f ecula <5a no 
bis pef imue fempif einS tequiem i 
fancf otum patiia.31n qua f ibi can* 
femueallelupa. ^.matcum. fm, 
'"TJjJfllo fempo:e : «ecubenfibj 
JL_»noeclm oifcfpulf o : appatuif 
ofta iefua/t ejtp:ob:auit incteoulifa 
tem illo? ef DttriciS cotoia: qtt ia bia 
quiWoetanfeBtefutteiciiTe/noncte 
Dioctanf . 0f Diitf ef s.08f ee in mfo 
Dumuttiuetfu:pzeDicafeeuanBefiit 
omni cteafutcawi cteoiDerif ct ba< 
pfijafna fiietf ( rfalttiis eti f.ffl3ui Wt 
to non cteoioeif t:conDenabif ut- #i 
gna auf em eos cuu cieoiDetinf : be c 
tequenfut . 3ln noie meo Demonia 
eiicienf :IinguiB loquef ut nouis/fetv 
penfeafollenf.0ffimo2fifettiquio 
bibetrf:noeosnocebif . ^upegtoa 
manua imponenf:ef bene babebfit 
0t Dfto qiiiDe iefue poftrp loctif ua f 
eis:auumpf ue cft in celum/et fcoef 
aDetttieDei.3lIia8tptofecfi:pteDf 
cauetunf Ubiq? ono coopetafe » (a< 
mone confitmanf e.fequenf ibue ftV 

glttg.CteDo.fflffe.iDifitjalileiquiDaOs 
mitammi afpicicitf co m cclfi (tic tcfur; quf 
alTumpfueietf aljobui itt crluttt ftc Drnirf 
rjaomooum DiDittia cttm aftenorntcm in 
celumaHelupa. ( Sectcfa. 
t^iPftipetTsDfie munetaqucp 
C^J filii f uf gtotiofa afcenfionc oe* 

v fetfmue/efconccDeptopiciue:»ta 
ptefenf ibus peticulie libetemut . et 
aotutam pctueniamue ctcmam. 
Pet eunDe.piefafio.ffluf poft tefut* 
tecfiottem.ioicanfes. ef Dirituieicc 
fafio \it c Dfqj ao oie penf be. fco coicanf es 
pet ocfo Dies tftntfi. Coio pfallife ofio qut 
afcenoie fuu er omneo celos cclotum ao oii 

l/'~ , \ «ifemallelujia. fffeotfcoio 

^'Keaanobiaqeompaefmifc/ rfcotaDemWqueWfibliibusmfffc 
tiisfumcnDa petcepimue:inuifibl« 
li confequamuc eftcctu . pei Dttm. 
fma feif a.ef pct f of ao orta. feftiue ce 
Xcbscfut moie fabbfifi.Ofnrifi. loiii gali'. 
iei.Kequite necefTaria t Dic afteB. «Sloiia 
in cxccllio. ct ceteta oia Df Ijerimtft <r M 
Dum ailii mUb.t>m in fr>nai.cfi ittfoiia 
Oe pace tanf fi.nifi fuerif fefifi f ttfi le , fttie 
fequenfia ef CtcDo 4 H3>abbo jDffitiiim. 
)Dirigalilei.>c.Dffupianofafiit. Dfir 
ca ifia ocf a.afcen. ao aquam afpctgcnsS 
Df nofafut in oie pafrttcpirtrt o? . que ti 
citttiBfcenoanf 3D fe.aoptocef.u.Zf! 
ptra cff.aimD »• flon f iitbefiit.Jn fatio 
ncft fion relmqua. jfn pulpito.1J.pilK 
meam.aDitiftotffi rboii.K-. ©mniopiil* 
rbiituoo. aDmiffamiBfncium. 

exattoi Dfic Dori mea qua ctama 
ui ao t e alla .ftbi Dirit coi meutn 
quefiui Dttltfi fuft. Dultfi fuiuit 
Dueiequita.neauetfaofariifufiamrtil' 
butjN! alla.p.Bito illutafto mea:et utliu 
tnea que timriio.fcviirl.cSIia t rx.Diitfto 

OSDnipof ena fempif etnc Deits 
facnoe fibifCmpct cf oettofs 
Cj;etcteDoIunfa(e:ef mafeftafffiK 
finceio coidc fetuiie.pei do. ceaiitt 
p» pace f anf fi.nift fe.oe iii. vyo oupliri . 
leliferio.gtao , eut.31tc.e.b.pe.apli.f.iiii 
/^^atiiTimi^ftofe piuDcnfeKri 
\J Wgilaf e f n otonibj • anfe oia 
aftf mutuSiiitobifmefipfia mitx 
tcm cotinuft babcf ee:qt catifaa ope 
tff muIfifuDfnej pcto?. f^ofpitalea 
imttcerfinc mutmuiatione. SDnuf> 
quifqj aufem ficuf accepif giafiam 
fn alfetuttum fllam aDmmiftrato 
ficut boni oifpcnfaf otea mtilfffo: > 
mi6gtafieDei.#iquieloc](ut:qHa 
fifetmonesDef.#iqui3mmifto(.' 
fancp cic Dlifufc quS aDmimfttaf : &mcamftaocf.afceti. oeuo : t)f itt oibue fionottHcef ut DC 
pct fefum jrpm ottrn ttolltum.au 
lc lupa.tf.&fu) tn fpnai fancf o afcenoens 
in alf R rapfiua ourit rapfimtaf cm- Xtlle* 
\w/iJb'fli tooo teUnquam oipljanoo tjat 
do et lirrao ao Uoo rf gauorbit coi Dcttrit. 
£>eimmria.3ub.I38C5ctepa. Kequite 
infabbafoocta.pafcbe. S.ioltem tto. 
v --| j8 illo fempoze.i&iiit tefue oi 
^J— fcipulisfuie. £um Denerif pa 
tacliftio qucm ego mitfam t>obiea 
paitt fptntiim Derif atie qui a paf te 
ptoctoit: illt teftimonium pett)ibc - 
bit mt . )Ef "Ooe tcff tmonium petbiV 
bebifia : quia ab fnffio mtcum eftie 
0« locufusfum vobwM non fcS' 
Diili jrmitti. abfqj fpnagogfe facicf 
Doa.^cD Dctii t boza: t)t omnio qui 
infttficit t>oe : atbif tttut obfrqim - 
fe pzeftate Dt o.0t bec facitnf toobto 
quia nott nouetitt pattcm ncq; me 
hco \)C< locuttia fitm toobta: ti t ciu 
Dtnttit I)ota eotum: teminifcami ■> 
niquia ego oiti tiobie. crroo.£.fih:. 

afcrnotf oeuo in itibtlattonc cf Dne m 1»-' 
cefubeallelupa. {fMemta- 
Ljf acrfficf a nos b ttt mitnacula* 
Jw taputtficcntumettbjnotms 
fupttnc pjtatte oat wijoiem. pet 8> 
piefatio.&uipoii tfftitrcctionem. 
Comutttcmiteo. v>t m otc- coio.patci 

cit efTem cfi cto ego femabam roa quos oe 

Mflt miclji alla.mmc afit at) f e "br nio non 

[ogo Dt tollao coo be munbofeD Dt fetues 

toa a malo alla alla. (T^oflcoio. 

i fT>£piefiDtie munetibua (actfa 

'X~W quefumue:t)t i gt af iatum 

(actioittfempttmantamua. pct 8 

Jfetia fccfiDa.iit.etuii.felhuc cclcbientut 

oia w pienofafur in rraftinoafcenfionio. 

( SEquifutinoteottabarfiafceti.fetIuj 

De (crcio «to euplici, oia Df i wc p:ef cr cpi ftola ef raangelifi.CBeoti^io pacc f iintfi 
nifi fcflfi oe fetcio Rio Dupliri Del inferio.' 
riorttaDuoeuencrit. SDcpbeto. iiii. 

ttattes.-iDnicuiq? nofhum Da? 
3Af a & gtaf ia: feciniDu menfu; 
tam oonaf ionia cbiifli. ptoptct q8 
otrif afce ttoee in altit captiuit ourit 
capf iuifat £:ot Dit Dona boi bj. ffluoo 
aftf afct noit: quiD eft nifi quia et Dt 
fcenoit ptimft in ifetiozee pattcetei 
ter ffiui Defct noif :ipft cft et quf afce 
Dtt fupet omea ccloe. t>f aoii npletef 
omnia . & ipfe oeoff quofoa quioe 
apoftoloo/ quofDiiauff pzoppffaa/ 
alioe t)cro t uange liftae : alioe aute 
paft ott a c t Doctote a aD confftma tio 
ncm faltctos in opue miniftetii itt 
eDificatione cozpotfs cbzifti:Donec 
occii rramtto oittee fn wtif af e fioei / 
etacjnitioniefiliiDei.JnWtttpetfe 
ctum/in ntctiuira ef af ie:pIenifuDi* 

tltSCbziuV ^ecunofilucam. Dlfio. 

*-u j!) illo tempoze:£>iiit iefue oi. 
JL.fctpulie fitio . irtccego mftfo 
j pzomifftim paftia mef fn t>ae>£>08 
afit feoef e f n citii faf c : quoaDtifq; in 
Duamiui])ftttifccTaIfo.0Durit'att 
f t m coa f ozae itt bcf baniS : cf elcita< 
f ia matub? f tiia beticDiiif eie. & fat 
ctum cft Dit beneDicetet illie: tcccffit 

. ab eia/et f etebatut in celum . & ipfi 
aoozantt a:tt cjtcfR funt in bie tufale 
cumgauDiomagiio.0tctanffetr.» 
petintcmpIo:IaiiDatitcaef bcneDi> 
centea oeum. eteoo. t tefcra. u m oie. 
(JJetia fctta pofl ocfa.afccfi.nifi fcflum 
fueiif. offirium oio Dt tn ofiica pieceoenft 
moie fctialt. C{)coiia beaf c matie oim fatt 
cfoifi ef pio pacemote paf. 36 bebieof.it. 
iSatie6.S>i9cmuoiefumc(sf 
jtr^vflumpzopiet padtoneht moz 

f ffepjlozfa etbonotf cotonafum:t)t 3nt>l8tliapen$ecotte8 graf fa Dri pio oibus guftatef motie 
©ceebaf enietipiopteiqueomnfa 
t pet que oia qui multos filios i glo 
tiam aDDuretat:aucfoze faluf is eo« 
tum pet patuone cofummare. mui 
eni fanctificaf » qtii fattcftf icaf ut :er 
tmo oee-pzopf et qua" cauf&no con 
- umoitutftatreeeosDocare olcctie. 
jOattabo nomen tuu fraf ribj mete: 
in meDioecdefie lauoabo fe.0t ife« 
tum.tsgo eto fioens in eOCf if erft. 
0cce ego * pueti mei:quos micbi De 
Oit oeue. &i ergo pueti gmunfcatie 
rutif cami ef fangutni.et ipfe f imiB 
f m part icipauif ifoem:Df pet mo:f e 
oetltueiet etiqbabebaf mottieftm 
perf0.iDeftDpaboie.etIibetatefeo6 
qui fimote mozfteper totzvita ob> 
norii ciant fcniituff.jOuff enian* 
gelos appzebeoitteo femen abzabe 
appzcbenoif tonoe oebuit petomia 
fratilbuBfimtIari:Dtmifetlcotsfie> 
ref et f toelis p5f ifet ao dcu: W icpzo 
picfatef Delicf a popult . Jn eo enim 
in quo pafTtie eft ipfe i f enfaf ue: po 
tene eft ef e qui fenfanf ut aurflfarf. 
JOiioe ftaf tee fa"cti Docafof s celeftte 
pattfcipes:coff Detaf e apoftolfi t po< 
f ificem gf eflfionie nte:iefum cbziftQ 
Dnmnoftntm.a[is.*.afcmM(ticM8i 
iuuilafionr et ofis in toocc tubr allrlur<a . 
S-lDnamfjmaifanctoafcmDrrKrtnalfS 
ciptJu5B!mrcnp£iuita«.( r i.tot> rii. 
jOtflo fempo:e:©irif fefusDI 
^-L-fcipulis fuis.)ffiuicteDif inme 
I non cteoifinme:f5ineumqiilmi 
fit tne 1 qufntoet mc: nioet eft qut 
mifif me.0go Inr in munoum De* 
!ti:WomnisqtiictcDfftnmctrtfe. 
nebiie non maneaf . <5f ff qufe auaf 
etffDeibamea/efnBcufloDierifea: 
ego n3 f uoico eum.jflon enfm Denl D(iuDicemmuiiDu:feDDf falulfirf 
mtmotim. fflni fpemft me/ef no ac 
cipif Derbamea :babet qui iuoicef 
eum.©etmoquemlocufuefum:fl 
le ittoicabit eum tn noutflimo oie. 
ffluia ego er meipfo nott fum locu* 
ftierfeoquimififmepafet/ipfemfo 
cbf mattDafuDeDif quiD Dicanncp 
loquat.0t fcio quia manoaffi etita: 
Difa etetna ?. fiue etgo ego loquoi 
ficuf Df rif micbi paf et: f ic loquoz. 
Crtcia ncccffaiia tcquiir in ofticii piccri 
pifetto. kiuipofttefutrecttonem. 

jjj irquirui Mrjilia petbccotlcs qnrirll t/ 
nrtuci>aceio»9 fif inalba. cf incipialui 
Irrfioaquooamin fuprilirio fmctttulo, 
Jccfiopnma. iSencfis.mi, 
, /"VfBftauft Deus abzabam: et Dl< 
vliifftDeum.abzab. mabzaltf 
3HIetetponDif.aaum.aitiIIf.Coi 
lefiliumtuO Dnigenifumquetttol 
ligiepfaac: ef Daoe tn f etram Dlitus 
nisatqj offeieumfbffn olocauflii 
fupetinuimmonfiu quemoflraue 
Mfibi.JgifurabzabamDenocfeco 
futgens: ftrauif afinum fuum/ du> 
cens fetum diios iuuenee/i pfaacfi< 
litim fuum £tiq? cSciDiffef Itgna iit 
olocauft0:abitf ao Icctim quem pie 
ceperaf ei Deue . Sie autcm f etcio/ 
eleuafieoculie DfDif locumpzocul: 
Divifqjao puetOBfuos.0rpecfale 
biccG afino . 0got puet ilfiicitfq; # 
peta"fes:poftrj> aoozauet f mus tcuct 
femut ao Dos . lulif quoqj ligtta 
olocaufti : e( ipoftiif fup r-faac filiu; 
fuu. ^pfeDeto pozfabat in manttj 
fuis igne ef glaDifl. £uq,; duo petge 
rent fimul:oirit pfaac paf n ftto.JOa 
tet mi . at ille tftoif . finiD Die filir 
0ccefnqufffgnisetIigiia:DMeftDf 
cf ima olocauft iflBirlt atoaba &> 3ittt)fgfliapetbecoftes piottiDebif f ibi tricf imS olotaufti ffc 
Ilmi.petgcbSf etgopatifet:tjette* 
nmf q; ao locfi que oftenoetat ei DC 
3!tt quo eDificatitf alf ate: ef Defupet 
Itgna copofttf f .£tiq; colligaffet pfa 
acfilifi fufi:pofui( eftitt alfatiftipet 
fttue ligno?.£i;fenDf f q; ntattft tat 
tipuit glaDifl:W itnolatef fflifi fuft. 
0f ecce Sgelus ofii oe celo clatnauif 
Df cea.atoatem abiafiS. fflui tefp8< 
Dif .aflum.©tt(f 0,5 ei jOo ejct ettoae 
manft fup pttetft :tte q; faciae ei qcrp 
nunc cognoui q> timeaa oeG/ef ttoit 
pepetceiie filio f uotmigenif o j>pf et 
me.Xeuauif abtabS oculoo fuoo/tif 
otfqspott fctgftariefeinfet vcpico 
befettfecomib;.fflueaiTumens: ob 
fulit olocauflfi pio filfo. appellauff 
q;nomettiocliIIfus.DRst>iDef. ton 
De tofq; booie Dictf ttt fn niof e Dftstif 
ocbif . toocauf f afif angcl^ offi abta< 
bam fecunoo De celo otcce. pct me 
mef ipfit iutaul oicit offo.qt feclflf rt 
banc/ef ito pepetcfflf filio tuotmige 
nifo sPPf et me:bcneDtcS f ifcf etmul 
f iplicabo femeu fufi ficuf flellae ce ■■ 
li/ef tieluf atenS aue cfl i uttote ma 
tfs. poffioeblf femett ( uff potfas ff • 
mico? fuo?: t beneDicettfut in fcmf 
ne f uo omce gef ee f etic : qt obcOifti 
»oci mee.tteuetfue j abtabS aD pu 
etoa fuoa: abfetuf q; betfabee fimul 
ef babifauif f bf([ ^ctMtue.itantamia 

DSo. Utquto oft ftachisin Digilia pttfclje 
i>iri(uttanti»ffitaiM8. (JjSMtid. 

U\eua qtii abtabe famuli f uf ope 

\J te buano geneti obeoief ie ete> 
plaptebuifltcSccDettobiattieDoIB 
f af fa ptauff af e ftangetc: ef f uotum 
pieceplo? tectff tiDfite in oib; aofple 

^-Vte.pet. Katucj!.iil. Icif. 

t*-S)Di iftael mSoafa Mfe/awtfe lntspcfpe:t)f fcfaepHiDenffS. HCtuto 
eft tftael q» tn tetia ifmico? eatjxti 
uefetafti in fetta aliena.coinquftta* 
f ue ea cfi motf uf s.oepuf af ue ee ciij 
Iifa qui itt infemo futtt . oeieliqiiitti 
fontefapientie. jSSff ittDiaDeiam 
bulaffee:babtfarreet>(iq;fnpacefu 
pet (ettS . ©ifce Dbf fif fapief ia/tobi 
fif bi tf ue/t>bi fit pttiDctif ia:t>t fcias 
fimul ubi ftt logitutnif aa t>lf e et Vf 
cfuouM ftt lumett oculoium et pajc 
ffluia ittuettit lonmi eius f C-f quis 
f nf toiuif ftt (befautos eV f SDbf (fif 
ptincipee gcttf ifi.ef qni Dffanf ut ftt< 
pet beflfaa que funf fup f ettaf ffluf 
tn autbue celi luounf / qui aigenf u; 
fbefauti;an(efautftinquo cofiofff 
botee: ef tto eft finfe poffefffonfs eo* 
tum. amf aigenffi fabtfcattf ef follf 
cffi fimcnet eftimicf io opetfi illotfi 
Ct tamett e» (ctmitiaii futtf/ 1 ao in 
fetoa oefcettDemnt : cf aiti in locum 
tllo?fune):emnt.3uueneeDiDeiitf 
lumen: et babif auciuttt fupet f eitS 
tofSaufDffcfpIittettefcietfitneq;itt 
felfeietunffeinffaaefus:neq;fu(ce 
petunfeSfilil eo?.S facfe fllo? loge 
facfa eft. jtton eft auDifa in cbanaS: 
tteq; ttffa eft (n f betnS . f ilii quoq; 
agat quf etquifietfit pmoentiS q oe 
feitaeftmegoclafoteefetiettbema 
ef fabulaf otee: t etquifif Otee ptuoe" 
ffeeffnfeIlige(ie.5DiSafiffapienfie 
ttefciemnf :neq; meminetftf femi* 
f as e(us.£> f ft ael f tnagtta ? oom* 
oef :ef ittgens locue poffcffionia ei'. 
S^agtt' eft t no babef tml: etcelfua 
ef imefue.gbi fueifif gpgSf ee noia 
f i illi qtt i ab iitio fiieiut ftaf uta ma 
gna fclefee bellfi. jDS bos elegif Dfis 
neq; »f S Difcipfine ttotieiftfcptopf e 
tea petfetfif M qttt non batniemnt I : l|ll: :lll|lll II llll|llll llll|llll llll|llll II 3nDigfliapetbecoftee fapfetttiatmmfetietunf piopfcr ftia 
f nff pfcnf f am- cmia afceoit in ccioa 
et accepf t eam/i aoDuxif eam oe nu 
bibuef »tia fianfftefauif mateef 
fnuentt eam/t af fulf f eam fuper au 
tum elecf umf Jtton e(l qui fcfat DiS 
eiuemeq; qui cogif ef femitao efue . 
©eo qul fcff Dniuetfa nouff if lam : 
et imtentt eam pntDcitf ia fua . ffiuf 
petfecfttettamin fepifciiio f cpoic. 
ef aoipleuif eS pecitotb; t quaompe 
otb?.<Qui etrttfftt Ittccxt Daoit t Do* 
cauit ea. et auoiutt cum in f temoze 
©f elle auf ocoetuf lumen in culto! 
oiie fuie: t letaf e fuf.$>ocafe fuf :t oi 
jterunf :a(tumue. Cf Itircrunf ef cu; 
focunDftate/quifecftiIIae.0fceffoe 
ue nofter : ef non ettimabifiir aliue 
ao illfi . Qtc aoinuenif ocm DiS oifci 
plinext oeoif illam iacob puero ftto 
et ifracl oilccf o fuo.pofl bec i tetrie 
Difue eft : ef cfi boibue conuetfaf ua 
eft.Eiatf.atKDecelfi.TDiriuittmane 1 

W~\ eue qtii nobie per piopbetatii 

rA^/ ota piecepitti tepotalia telfnq 

re af q; ao ef etna fetmtare.-oa famu 

Ife f ufo:Df ajte a f c ttiflit cognoufm* 

implerc celefti ifpfraf iottc Daleam' 

^pebnm^ etaytm. lu.®. 

TITTOp2ebenoenf fepte mulierea 
\— A-Wt6 Dnfi in oie f Ha/ oicenfee. 

v panenoftrficomeDemue:efDetti* 
menf te noftrie opetiemur.tanfum 
mooofnuocefur nomen tufi fupct 
noaaufer opp20btifi noftrfi.3!n Bfe 
illa etit getmen oiii in magmficeti- 
f ia ef in glia:et frucf ■> f erre tublimfa 
ef ejtulfaffobiaqui faluafi fuertfoe 
ifrael.ffif etif .sMe quf relfcf ' fuerff t 
fpomef refiouua in bicrufalftfancf 
Docabif ur omnie cati fcripf ua eft fn 
Dtfa fn Werufalem.cum ablucrif co. minuefotoeanliatitfpottufattjul! 
nembferufaieiaiterit oemeoio ei' 
fn fpit fuoicff ef fpfi arootfe. jStctea 
bitottaftip oemlocummotfefpoti 
ef Dbifnuocafue eftnubeperofcm 
effumuetfpIemMKetgmaflamatif 
fie in tioctc^tiper ocm enim gtal 
ampiotcctio etfabemaculii eiitfn 
Dmbtaculu oiei ab eftu et in fccmt 
tatem ef in abfconffone a f urblite i 
Inpluufa. 5Ctartua.tt>ineafarf«ett. 
toirif ut tnnfum Dicmtra. 
i^jtEuequinoeaD celebtatioatn 
A^/ptefefem feftiuifafe Dfriuft); 
' f eftamef f pagfnfe ifttuie : oa ttobts 
f nf ellfgete miam f uS:Df er pcepf w 
ne picfettf ifi munetfi ff rma fif eipe 
ttatfo futurotu.per o. stooMi.i.iui 

B : tmcfauif mopfee Derba popti! 
liaootim.ffliiiDtritei. toaoe 
ao populfi: t fctifica eoe booie tctas 
fauet q; Deftimet a fua/cf finf pata* 
ti in Dfe f ercift.&tc eni tetcio oefccti 
ocf Dfie coiS oi plebe fim ntotif e" (p 
nai. £6ftif ueeaj fetmfnoe pplo pet 
cftcuitfi/efDJcee.£auefencafcettoa 
f ie fn mof e.ttcc tSgatf e finee fllfus. 
fi>ia qui t efigerif monf eimotfe m» 
tietut ajantta no tSgcf cit:f; iapfoi 
bua oppnmcftiratitofootcturwcti 
(ie. fiue iumctft fitetit fiue bo:no bf 
uef.£6 ceperf t clagete buccfttamiitc 
afcenoSf fn mote. ©cfccotfq? mop 
fee oe mof e ao pplma fef iffcauif eft 
£uq; lauiffcf Deftimet a fua : aif at 
eoa iEftofe parafi in Die f etcifi ncap 
ptopinquetie Drozfb; Defttie. Jam 
qj aouenerat f etciue Dfee / cf matte 
fnclamerat : ef ecce cepcniuf auDfri 
f onif nta/acmfcate fulguta / ef mt« 
bcaDenfifrima operiremonfem. 
£Iangotq; buccfne Debemcttfius ^nWgiliapenfbecoltee perfltepebaf :ef f f ttiiiff populue qut 
crat in caflris. Cumq? eDuriflet eos 
mopfes fn occtitftim sef »e loco m 
ittoiittiirflcfciutaD raDiceiit motis 
louieatif mos ftmaifitmabat co 
qS Defceuoiflet dHs fupec cii in fgne 
ef afcenDeref fttmtts ejceo quaff oe 
foniacc. 0ra tqj motto ois f enibilis 
etfonifusbuccine paulafim ctcfce. 
baf itt i naius/ef ptolttius f ettDeba * 
tuca^opfes locjbaf ur:ef Dfis refpS* 
Dtbat ei.©cfccDitq; Dfisftip monte 
fpnai tn ipfo mof is Derf ice: et iwca 
uit morfcm in caciimine eius ffluo 
cfi afcenof flef :of tf f ao eit.3>efcenoe 
ef confeftare populu :nefcufet>eli< 
ftanfcenoere terminos ao wdciidu 
Dfisn/ et pcteaf er eis plutima mnl; 
t jtuoo .^acetoof cs quoq ? qui accc 
Dtmt ao onm:fanctificefut ne petcu 
tiameos. CuncfusaQtpopuIusau 
Diebaf Doces et taocbat lampabes / 
effoniffibuccinemonteq? ftimait* 
fem. 0f pertetriti ac pauote cdcutfl: 
fletetunf ptocul Dicenfes mopfi . Xo 
qucte f u nobis:e< auDiemus. j06 lo; 
quaf nobis Dtts:ne fotfe moiiamut 
1 aif mopfes ao populfi. jttolif e t U 
mctc. ©t eni ptobaref dos ttenif oe 
us:ef t) t tinio: illtus eftef in Dobl s t 
IIO peccareff S. Etaclua. Mmt cermttr. 
Krquirc in toigilia paf. Tucif ur fftt oicm'> 

/'A^nipofensfemplterne oeus 
\_ Jqui banc fefliuifaf em aouen * 
fusfpftftancficonfectafliiDanobfs 
qs : t)f celeflibus Defioetffs accenfi : 
fonf em t>itc fttiamus. ofim nottrfi 
iefucbri.fi.fu.qui tecum tmiif et re. 
fttVni.ciufDcm. JFiniCaoiationeeru 
atfarrrooo cafulam.ef uitipiafut Iefama 
ficut in fabb.tfo pnfcfjr- poffea prrgSf ao 
fonfroficiif picnofafurinWgilia psfcbe. cum ctifiiiitf c « olco. cum ctucc caocfafaio 
cf ceieo. rt beneoicanfut Dt in fabbaf o pa 
fcbc rfinif o baptifmafio ofucio:t eocfif no 
cboium Citntmioo lef aniam. ©atictc fit 

tf otum oeus mifetere nobis^poOca 
Biciit fncctboo confcfTionf fuam. CStoiro 
mripianf.aecenBite. fcj-uc eleifon. ©lia 
in ercelfio.tif in fabbato pafcbe. t f unc ca 
imnepulfenfut. (Thmtiq^ 
!/t"\ Wefta qs omps Deus: fcf cfarf< 
'A/ tatis f ue fuper nos fplenoot ef 
futpjeat.et lur f ue lucis cotoa cotiun 
qui pet grafia" f uam rettaf i funf fan 
ctifpfis illuftraf ione cofirmef . pcr. 

einfOe.jguUamco. j£cc.acfutia|>o.H> 
T JO oiebj illis:tfacf fi eftcit apof 
^JL .to eflef coiitlji.i paulus patjta 
f fs fuperionb? parfibj Denitet epbe 
fum/et inueniref quofM Difcipuloo 
oirct ao co&Sfi fpmfaucfum accepf 
ftis creoefesf %t illi Diterunf ao eft. 
©cD ncq; fi f ptvif ulTaiicf us cfl au <■ 
Diiiimus. 3IIle ttero aif . 3n quo cr > 
go baptijati eftisf fflui oiterfif . 3!n 
iobannisbapflfmafe.S>ttifautem 
paulus. Jobifnee bapf ijauif bapf if 
mo penftetie populit: Dicens f n efl q 
ftennirus eflef poft I pffl fcf creoeret 
boc eft in fefit (>is aiiDitisrbapf i;af i 
ffi< in noie ofii iefu. 0t cu ipofuiffef 
fllis tnanus patiltto: ticuif fpfiflcf iis 
fup eos/ef loJjbanf ur liguis ef a)pi)e 
f abitf . C lilf afit oesviti tere ouooect 
3lnfroct^eiutsafitft>nagocjam:cGfi 
oucialoquebafut per fresmenfes: t 
Difpntane et fuaoee oc tegno oci, 

aila-*). Jtofitemi Dtto quoniri boniio quo 
niam in feculu mia tiue. (jSStactws . 

H| ['aubate »Sm o?s slt e« ef coUaaba^ 
i^fc eii o&populi.ffluoniain confit 

I mata eti fupc t uoo mia eius t lirnfas oiii 
manefincfroiu.(f Jttobem. tiiii -flnDfepenfbecotrea 1 -w-TOUlo<pe:/Bt)citte.oi.f.©ftrfi 
J ligiffemeimaDatameaferua 
f e.0t ego togabo ptem: t aliii patas< 
clf f 6 oabit Dobie: M maneaf tiobf * 
fcfi in eternfi fpm Derff af le croe mfi 
Due no p6f accipercqt non Dfoet eti 
nec fcf f efi. SDoe afif cognofcef ie efi: 
<p apno Doe manebf t/ t f Dobf a etff 
j}ottteIfnqua'D0802pbanoe:Denia' 
aDDoa aobuc mooicu:t mubus me 
IS non Dioebif. 'Dos atit Dioef fs me 
qtegoDiuoef Doe Diuetfe.jflnillo 
DfeDoacognofceffaqt egofftltipie 
meo : ef dob in me ef ego tn Dobie. 
fflui babef maoafa mea t fetuaf ea 
illecflquioutgifmc.jOiiiaufeofli' 
git me:oiligetui a pre meo . &. ego 
oiliga efi:ef manifettabo ei mcipf ti 

0Sf-£mittc fpm fufi tt rtr a&itf nt rt tf ; 

nouabio facir: f rrte fif glia ofii in fcla alla 

/j\S>neraDtieqaobIafa Smutn 

JLLZftttfica: t cotoa nta fancf ifpOa 

' flltifttatioeemfiDa.petDo/JttDnf 

tate eiufDe.^rtaeio. «Jui pofi tefut. 

£6icaufee.ll)ancigffui. Coio.fcitio 

fefhuitafio Dic twxb.it irfuo. qui in mc cre 

Oif fluia oe l>e trr eiua f lurf aqur Wur.boc 

«fifoipf Dr fpti que accrpturi rraiif crror 

f co in eft alla alla.Zlpue Dei piclf » pjx 

r^ pfancttfpfieDne (fSatirt.poiicoio 

_ yCcotDant3muDetinfufio:tfuf 

totfstfima afperfionefectiDef . pct 

D0.31tt Dtti.eiUfDe. Jfcmilfa efl. 
3nDicfancfopenf!ie.a0 aquaalpetgl 

t>am,S.£>ioiiiqii5.ps.QtcDtro.tr.l>tit>ic 
paftbc-ciimoioticafceitDanf.aDpiocrf 
rume%$,3>fe in oibe.aiiuDR. Spiiurf fis 
3Eteo Demaumbj canfenf.Smlue fetta oi 
ra.flluanouaDccelo.3nliaffone.ft.j£fi 
heitetif.3lnpuIpifo.i6.SPenifctifpiifl.go 
infroifumtbori.a. (Josirtomplcnfutit. 
(fBo miOam. SDffirium. 

pfritueDttiteiile 
utfotbefeitarum 
aHeluvaetbmqS 
continefoiafeieii 
fiam Dabeftwcle Jjfjp. fijutgat oeus t DiUipaut iimiti eitw 
efroroanfqui oDetunf cumafatieou». 
ftnfe elafbn.eSIoria m etcelfte SDiafto 
fj " jEuequi boDfetnaDiecotoafl' 
A /DeliumfanctifpitetlluflraliO' 
neoocuiai:Danobi8teooemfpuK 
cta fapctext De etue femper confola 
ttoneciatiDere.perDo.3inDtilf3(e 
cfuftj.^uttamt6. JefcjfMfflfcJ - 
-ir* jl) DiebuelIIi8:S>umcopIeteit 
JL^ furDfeepefbecoflesreratifofe 
Dffcipulf parifer t cooem Ioco.fEf fe 
cfuseltrepenfeDe celofotrue tancj 
aoucnfenfiefpueDebemefiKcfte* 
plewit f otS tomfi Dbf etattf feocfce. 
jEf appatuerttf illie oifpetfifeiioue 
ianc?ignfe:feDifq$ fnptaffnguloe 
eotum. fEf tepleff (ftf oes fpufattcfo 
ef cepetfif loqtifDarfis Imguis,»M 
3ittO(epettfl)ecoftee. fpriiTaticltta Dabat efoqui illts. 0t5t 
niif e in bieiufalej fabi tiitca tiiociW 
ri tcligiotar omi ttatione cj fub telo 
eft. jfacfa auf em bac ttoce. cottucnit 
mulf ittiDo.cf menfe cofufa eft : qftt 
auoiebat Dtuieqf cp lingua fua illos 
loquetee. ©tupebattf auf c omeo:ef 
mitabatutDicetttea. jttomteecce oee 
ifti q loquittut galilet fmit f tE t quo< 
rnooo tioe auDiuinr' tinucqfa ? lin < 
guam nofltS in qua naf f fumuef 
pattbi ef mcoi et clamite :et q babf 
tant mefopotbamiauuoeay ef capa- 
DociS. ponf u/et aftatn.pbiigia7* pa- 
pbiliam.egiptfi/ ef patfes libfec] eft 
citca cpzene\-ef aouene toimuii. ju* 
dci quoq; et pzofelttatefes t arabee 
atiomim" eoo loqucnfee noftrie Ii« 
guia:magiiaIiaoet.ans«.enn«crpi 

ittnm f uu et m itbunf t tcnoiubis fariem 
ffttf.alliy> , • SpuftimtfuopiocfMnoa 
tfiiono apolrolomm pcctout iuifiriilt fystit 
glit„wmfpofnitia. Sicqunitia. 

■^attcfifpirffueaflitnobie gta* 
_? rfa allelupa.iOue cozoa nollra 
flbi faciat babifaaila.erpulus inoe 
cricftewciiflfptiitalibj.^piisalmc 
illuflratoz botninu (5otriDae noftt e 
metia putcta f enebtae. amatoz fctc 
fctifato? femy cogitaf tiu .^tif nnoe 
Dncfionefuamclemeenoflriefenfi 
bue . Cu purificatm oium fiagifo? 
fpfffl. purifica noftrf ocnlfi ittteiio 
ris boie .t>t viMti fupzenr' genif oz 
poflif a nobie . S^utai cotoie quem 
foli cetnete pofltif oculi.pzopbef as 
tu ifpiralli Dt pzcconia cbzifti pcinu 
iffenf inclff a . zipoftoloe cofoztafli/ 
fcf i f topbefi cbziftf pet tof um mmt 
ounroeberent. ffluSoo macbinS pet 
toetbti fuum fecif Deue/celf f ezte ma 
tium . ^u fuper aquas fofunze eae numenfuuerpattOiftifpfrifue.^it 
aiabuetiiuificJDieaquae fcctmous 
CuafpfrancoDasfpmtalee euebo 
minee tDt oiuiffi pet litttjuae mmt 
Dum ef ritue aounafti ofic • ^ooia^ 
ftaeaDcultu^Deireuocae magtfito 
tumoptfme. iErgonosfiippIicSfea 
f tbi erauof jipuius fancf e fpitituo . 
<Sincquo pzeceeoee caiTccreDfifttt 
etinoigne oei auttbue.Cu qui oim 
feculozu fanctoe- Cui noie oocttifii 
iftincttt aplccf eitDc fpititue Jpfe bo 
Oieapoftoloecbzifli . &onane mit* 
nere tnfolif o /ef cficf fe inauoif o fectt 
lis.0unc Diem glozioiu fecifti- alle* 

, tupa^lJbcSmiojiannem. pttr*. 

^f jfr tilo f empoze: 3>irif iefue Df 
JL_icipulie fuie. #i qe Dlligif me: 

* fermone meum fetuabit .{Bt pafet 
meueoiligeteum:etaD eum venie 
muectmattfiottc aptiocumfacie 
ntits. ©tit non Diligit mcfermoncs 
meoe tio feruat. et fcrmoue quem 
auDiflis non efl meus : fco cius qui 
mifif me paf rfe. Occ locuf utrum t>o 
bie:apuo voe manctie. pataclif ue 
aiitcfpiiifiifliicfuflqucm miffef pa 
ferinnommemcoalleDos oocebif 
omnia.etfuggerettiobie ornla que* 
ectnqj ofteto Dobfe.pacem reliquo 
Dobia-.paccm meam oo fcobie. jfton 
quomoDo mfiDtte oaf :ego do tiobia 
jOon furbetut coz fcefttii : tteq? foz« 
miDef.auDiffiequiacgoDirittobte: 
DflDo et Bcttto aD Doe . <si oiligere* 
f ie me gauoetef f e vt i qj. qufa Daoo 
ao paf iem:qti(a pafer maioz meeft 
tBf nuttc Dfri fobis pziufif fiaf : t)f 
cttm factfi fuerif cteoaf is . Jam n5 
mutta:ioquat.obifcfi<)Oenifet7im 
pzinceps mSDf buitio : ef in me non 
babefqtiiccJ.^eDWcogiiofcafmit 
£t tfetta (ecunoa penf betoffes. DueqiDilirto paftetmetficuf maoa 
t um oeoit micbt paf et:(ic facio. izw 

Do.ffitfip • Confuma Ijoc orus) quoD oprta 
tus f 5 i nobio a tt plo ftio qtf t fl i btmifatt 
nMotfetenttcgcsnumeranlla'. .-Sccrefa 

/T\ 5Dneta cjfumus ofie oblata f<l 
\J___ctifica.KOioa noflta (antfifpi 
rtf U9 tllutttaf ione emuoa . pet 00. 
3:u Mtifaf e eiufoe fps.piefafio. ffluf 
afteoeus. Comut licantcs. f>am igt > 

tllt. C610. / artus rfl tepente ot trlo fon 1 

aDuenienf 10 fpiis irfit mf f io bbi ctant fe< 

Dentes allt Iiya.cf rcpleti funt oeo fpitifu 

fcfd loquffrc miiirnalia ort allcluya alli. 

poflro ©ancfi fpfio one. Uequite tefto 

tnDirnUa. f etia.u.3D nttfta . £>ffirifi. 

^-Tit>j3tauif coo e% aoipe ftumelt tHt 

Irlupa.rfOepefiamellt fafura 

mit eos alta alleuu>a alla.p. £% 

'ulfafeDeoaDiufonnoffn>:iubiIateDcoia<> 

cob.Hzpiierleifon.c^liauietcel. _ ©9. 

/C\ jEusqulapofioliefuisfattctit 

\J DeDiftifpmtumconceoepiebt 

fue pie pef if ionie cfTectu .tot qittbue 

Oeotfif ftoem : latgiatfe ef pacem. 

ftulla inediia mfi feffii De tttcio R10 Dup. 
DelfupetioiisgtaDuoeue.tlicpetfotaeb 
DomaDaT let.atfunapottolop. 1°. 
"T - .!} oiebj iliie: apettene pctriia 
JL_osfuumot]cff.5)ttf ftaftes.no 
bfe piecepft ofis pieofcate populo ef 
feitificati.quta fpfe efl qtii conuifu* 
f 113 cft a oco. itiocr uiito wm ct moi 
tuoium • fT)iiic oittes piopbef e f eftw 
moniumpetbfbenf:temi(ftonepec; 
cafotum accfpete petnomeneius/ 
omnes qut cteotit fn cum.-iobuc lo 
quettfepeftoDetba bec:cecioif fpitfe 
tuuanctusfupetoms qufauOtebSt 
Detbum. & obtttiptierfif t% citcuti > 
cfff one ftoeles quf Denetanf cum pe 
(to.-qufa ef ( n naf iones gtaf ia fpf \U (uffancf i effufa $ . JSuoiebanf cttim 
tlloeloquenteslfncjuis.-efmagtiifi* 
cattf es oeG 'Zutu tefpouoff petttto. tcft t)( non bapf tjcntiu bi qui fpitt 
tunt fatictti accepetunf (icuf ef tioec 
Cf iuiTif eos bapf i jat i:in nomie m. 
mintnotttifenicl«ifJi.Mifiiira..ipfii8 

Cmiff t fpnttti fuum ef rteabunfut cf tr 1 
nouabio farirm tr itr.aila.*''. £>r 111 fartc 
fpirifus teple ruots t oiba fiorliit 1 1 111 amo 
MsuieisigntmatrenDe ( ' Sequenfia 
jtO Cfonet faaata iam tutma tf 
/--_Jua fpmpbonta. Weplefa tjait» 
/ Dta piomiiTa ecelo teooifa. 3:11 Dirti 
congtegafa apoftolortl pbalattt rsc 
tlata crpccfatis muneta . lijepente 
iwtoiuinapaiaclifti nunciat teco< 
tansfaiicfoifi Dlfteta . f antur otfii 
littcjua nonttlla mittetia/ oeiqj m 
gnalta.Canttca oiufna non cctfat te 
bdate eius quoqj catetua. _DDeti« 
omnis atui te Iauoat fol ef Iuna co - 
ctepaf Mia (of a c elit aef pioffloa flu 
mina. Ce pfallaf felf usalma fpttc; 
m cttcf a clata fubifaf/aooiaf/amat/ 
teoemptaoie quoqjaia. ©fupcna 
fuocabeciquttetettanoa contioDi 
noittaettteplefa muffiqjttapula/ 
battboplenos beputas teplefostjt. 
fia.^umenebccpefnie Diuittacfo 
inentia fupcraf obDtiiafa cotoailla 
ef foicaffitmaf Daflcinfa iobclisoe 
t)oc poicfa._Duaneaia nunc noflta» 
boaf catmina oeuota. quo fufcfpfaf 
teleffia babifacula. p«cjat oiscte< 
oa nottta (ancta pteconia f ua Vf <e< 
pet pta peteipiat tatifmafa. £>nmi 
banc mcra fufctpe melooiS »t quca 
musfcanoete lutitTua/effuacclfa/ 
e( oetota teanita . ©uoum factafa 
pccfoiaib!iitti/nitcti09icpie_ralia polomfce gauofa ceoeiis gpefua af < 
qj tegiia-Ce Oecef latts pet tepota » 
glta fpocrea o fancf pneuma. ^u 
afae ef coipoza nrS ctjiittc poftiDeas 
mfepfferttaDO|ta. 5ct3mioJ)£iti,iii° 
[ ~j3tIIotepoje:3>irifiefuecui* 
JL_ oam piincfpi iuoeotG.^ic w 
I uoDflerffnumDu:t)tfilfumuium 
Mtigeiiituoaref.W offtisqui ctcDit 
itt efiin it3 peteaf /feo babea tuitam 
ef crnajflou enim mifif Deue filium 
fuum in munDutrt iuoicet mitiiDii : 
feo Pt faluetut muuDuepctipfum. 
fflui cteoit fn eOmott iuofcaf ur.ffluf 
aufemnocreDff.iam iitDicafuscft: 
qufanocteDif fn nominettiigenitf 
filii oef . f&oc cft auf e? itiDiciO : qi lur 
Denif in munoo.ef Dfleretunf 6oiea 
magie tenebtae rpIucem.iBratttent 
eozQ mala opera.gDmnie enim qui 
maleagif:oDfflucem.fEtnontoenie 
ao lucem : W non atguantui opeta 
eitis.auiaufejfcicitticrttatcrijctiif 
ao luccm t>f manifeftenfuropeta 
euis:quia in Deo facta futif . £teoo. 

Sfi? . Jntonuit oe telo Ofio rt alf lOimuo 
erott Dorcm fuam.rf apparurrimt fbnf ro 
aquamm.allelupa. i | Jierrefa. 

Mf\ Kopicius qfumus Dfte bec do 
K-.* nafancfiffca.etboftiefpltifu 
'atfsoblafionefufcepfa nofmefipoa 
(ibi petfice munue cferuQ . pet do. 
girfatio . fflui afceuDene fuper oms. 
£omun(canfee.ff)attcigifut. £6ntu 

mo.-SpinlucifanccuottirrbitDosallrluj-a 
qurrunq, oitero Dobis allelupa allrluru • 

. (7^flc6munto_. 

i :| feetto quefumue Dfte populo 

J— Muo.et quem miftetiio celeflfc 
bU6imbuiflt:abI;onium furoteDfe 
fettDe.petotim. fsmiam. a> 
miflam. (Tfflmrmm. "2 ^r'jCri»ifefotu»itafemf;Ioiicl)ttfte 

n — *\ allelupa.gtafiasagenfes oeoaf 

,7. — .fiMelupa.quilras ao cclettia regha 

tocauitallaallelupa alla.po.atecnoitc 

populc mtuo legem mea:inclinate aurcm 

toetftflinDrtbawismri.iBliataet.fl>?. 

~rzt° ffif nobie quefumue Dne itv 

CJt fuefpitituftancfi/ qw. ef cot» 

v oanoftiacIemenfer erputgef:etab 

omnibj f ueaf ut aouerfis.per Dfim 

noftium.3lntmitafeeiufoe. Jco 

artuuapoDoIoium. (Tiiii°.cag. 

~ jBDfebue illfe:£um auoiiTenf 
JL^ apoftolf qui erSf bierofolimie/ 
qufa recepif famaria DeibO oeimii» 
fcmu t ao eos pef rO et iobamte . fflnf 
cum Ueniirenf :o:ancruiit pto ipfte. 
W acciperenf fpirif fancf um. jboti< 
Dum eni in qucmrf illom Denetat : 
fco bapfwiftfautO crauf/ mitomie 
Dfti iefu . iDttic impoticlwf maim s 
fupei iIIoe:et accipiebant fpiritQ fatt 
Ctum.ailclupa.% . (Emittefpratutuum 
ctctcabunfut cttenouabio fariemfene. 
aila.^-paraclituo fpirituflanrfus qucm 
mitfef paf ct in nomic meo llle Doo DoccbiC 
omneDeritafem. ( SamBS!?- 

Q>a mufa.allelupa.Sicquefo 
ptcdata cbozea jJ>IanDificaqj 
libens petftrepe otgatta . aft moDm 
lanstibiatefulfetplecttotam lefa 
eatmina. jQofttaqj caterua bufue oi 
et eupiepia- paraclif i catifma bac 
DieaIunoscI;2t!tiDi(af.facforcpen 
fefonoIiguiGclmftifflufut magna 
Ifa. tocfano plena mcf u gfiDta.afJu 
fto alQnoe maDete pufaf.<®piritus 
gtatia aioenfee quos leooff feniioa 
anaftafi peiact a quiquagcna. 2&U 
fticuepetterratfpus.pectozOmfio 
ma/opico rcDDcns flamanfia.^or 
egtefft oee ima. Cetrapagrat arua 
£if ■tfertaiiii.penibecoftee. ©ntfioenfeatietbffemtaa.aigittica 
paftanfeBfigtta.^upemoioteno< 
ua.g>ibuIamaDioanfmfima.<Ecce 
jcpenuccatemaftta.JnbacauIaDe 
canfanfcamtiaftfceleflipetmijtfa 
agmittt . 3]noifcte( e oicaf noua tibi 
i pmenacafica.#if petemeofio gloi 
ria.t&ecuebonotpofettae petfecla. 
«Duifribuiffpfiegtafia.sDmnibuB 
pet attia quf fequfif ut ema monita. 
poftim* o& tua fupplicee magna! 
lia . £>f fancfuenottta fpits emun* 
oans inf ima.lllutttef clate f opbia- 

_a"|IUPa.4r*£6miotoptm* *"• 
jl) illo f empote: ©irit tefua oi 
JL_ftipulia fuia . amen ame oico 

i fcobieiquinonitiatpetbofttumfn 
ouileouiu.fcoafcenoifaliunoe/ille 
fitt efl t lafto. ffltif aufem ittttat pet 
bofliu:paffOt ett oufum. fguic boftfc 
ariue apetif :ef oucs Docem cim m- 
Diimf.fEfptoptiaeoueeDocatnoia' 
f(m:cteoti]titca8.(Ettri 1 pptia80ue8 
emifctif antc cas ttaoff : et ouee illfi 
fequfitut quia ftiunf Doci eius.aiie 
num auf e non fequuttn. feo fuglfif 
ab eo:qufa non nouetfif fcocem alfe 
ttotum f>0( pioitet bifi oirrt efo fefue 
jlli autem non cognouetfif quf o 10 
quetefutei8.©ir(teigoeieifeittie» 
fus. amenamenofcowtbieiqtego 
fum boftifi ouium.fiDms quofquof 
toenemnf futee funf et laf ioneB:feO 
non auofetfif cos ottes. ego fum bo 
ftiumpet me fi quie indoietif :fal< 
uabifui.e tgieofefur ef egteDiefut : 
ef paftuainuenfef.4ftitno»ettifni* 
fi W futef ut < macf ef ef petoaf .0go 
Dciit vt ttif 5 babeanf :cf abunoauf t 
«8 babeanf . Ctebo . «>ff? .pomrc cett 

npctuif oiis tt pluit illio ntannaM cocrff. 
poncm crli Dreit ilitapntic nngdoji:minii 
Ducauttbotiioallclupa. IfHSectctit. 
yf ~~\ Sbttffcef noe one quefimtus 
'JLJ munerieptefenfieoblafioief 

Dignoefacta partinpafioe petficiiif. 

P« Dfim . Plf fafa. &W itftCtlDCTO. 

Comunicatifes. f^anc igifut . coio. 

^pttituo qui a paf tc pioccott allcluya.il! 
leme clatiftcabit allelupa alla . pottcoio. 
jlltBnfeenofltae quefumufl offe 
jU-tfpirtfuBfancfue ofufnietepa» 
tef factamcnf f e : qt ipfe efi temifTio 
oimpeccafotit. petoo.3nl)n<fate 

eiufoe. jfietiaquattairiuniuquattUM 
po?. 3» mitTam. ©fficium. 
IBustum egteoetiocoiapopulo 
I tuo a llclura • ttct facicno cis alfa 
(tabifaits i illio alleluj> a alla.p. 
ictutgatOcusctDiffuientucmimiciciiis: 
ct fugianf qui ooetut eum n farie ciuo. 
Kjiie clcifon . CSIoita in cicelfts. tnritur 
(\ fantuotemus. (T&? 

V / S^nipoteB ef mfferfcoteoeiie 
apta nos tue $pfciue Dolfifaf f : qtto 
ficuf eiuepfeteuntee ftamifeoeuia 
mue:(fcifegtofenoteDiiiaamut/a» 
iUfua femp otOfne lecuttenfes pet. 

(j^ccfiolibtifagienfie. i°cap. 

«^ji3Dfef)UBiIIis:3)ixiftaIomo« 
JL filii8iftael.S>ifig(fefufticiaj: 
quf tuoicaf fe f ettS . ©enf if e De Ofio 
fnbonitate:efinfimpltcitafecotoi8 
quetf f c illtt . «uoniS inuenif ab bfs 
quinonfcnfanfillfiiattiatefaufetit 
eie qui fioem babenf fn fllfi. petuet 
fe enim cogifaf ioeefepaianf a oeo : 
ptobafaaufemoitfue cottipif infi* 
pienf es . SJfn in maliuoia aiam «5 
fnttotbit fapfenfia : necbabifabif in 
cotpote fuboito peccafie.^antfue 
enfmfpirifuaoifcipline effugfef fi< 
cftim:ef aufetf fea cogtfafionfbus 
que futtf ffne if ellecf u.ef coftipiefut f ert a quarfa penf bccoftca. a fttpcruetticiilc iiquif af e. ; ©enign? 
cft ent fpirif ue faptcnf ic:et ttott libe 
tabif maleoicf uj a labiis futs . ffltft 
renum illius t eftis eft dcus . t cotois 
eius fct utaf 02 cft Derus/ct lincuic il? 
litioauDitot.iSm fpirifus oni rcple* 
uit ojbcm fenarii:ef bcc quoo conf f 
net omia fcietilia" babct Docis . aiic« 
Iuj>aJ6._ ffimifte Ipiritu fmmn recatmf ut 
et tenoua&ui factcm tette . tjjic oicif . TDris 
/(jWbifntm. ffltatto. 

LLtgttf es noftras queiiiititiBBrTe 
i paraclifuaquiafe ptoteDttillumi/ 
net.et inoucaf in omncm ftcttf futts 
pzomiftt filius Derifaf e. &ui f ecum 

Dl. ( J ertioactuiiapoflolog. tj". 

^T~jS Dtebj illia.-permaniis apo 
^-A-Jroumtm ftebant figna ef ptoi 
I Dlglamulfainplebeieteranfomes 
Bttanimifeiin potficit falomonis. 
£efero2ti autenemo auoebat fe con 
iuttgere tllis : feo magnifttabaf eos 
popttltts ag.igio aute augcl attit cte 
Dentittm in ono tnnlf tf hdodiic v ac 
mtilterii : ifa M iu plateis eiicetent 
ifirmos ef ponerenf m fecf ulis t gra 
baf is.uf Deitienf e pef ro falfemDtro 
bta illius obubtatef quemf iiio? ef 
libetatenfur ab inimifatibuefiits. 
£ocutrebat aute et mult ituoo Dtci > 
ttaiumciutiatu:affeienfee erjrosef 
Derafosafpitifibj imunDle:quf cu< 
rabanfitromnea . aiieiupa. ipmtuB 

Diti rrplruif otlintt t ertatii cf fjoc quoD coV 
finef ofttia fcienfiam (jabct bocis. -Srqtie' 
fta.toent fancfe fpitifUS. l^quirejofl 
comune fanrtotii in mifTa De fancfo fptri< 
tu. JiecutiDiticljannrm. it° 
- J5iIIofcpote:'E>irifiefuB.O.f. 

^JLjUemopofeftDenireaDme:!!! 

i fi paf er qui mifif me traretit ett. tEf 
ego refttfcitabo cQ:in notiiiTtmo Die Cft fctiptum (n ptopt)e«s.0t emnt 
omnes Docibiiee Det. $>mia(\uim', 
Dtuif a patre ef Dioicit :Denif ao me . 
jOonquiapafreDiOitquifrJ :ni(i ia 
quieftaDeo/bfcpattemDiDif.ame 
amen oico Dob(s:qui creDit i mebaj 
betDitamefema.SgofumpattieDi 
f e. paf rea Deftri maoucaueriit ma"< 
na in Deferto:ef mo2fuf funf.t5it eft 
pania oe celo DefceoenB Dt f i quie ejc 
ipfo manoucauerif : non mo2iafur. 
£go fum paniBDiuue:qui De celo De 
fcenot. ©I quia mitDticauerif er boc 
pane.-Diuef in efentit. & pattis que 
ego oabo cato mea eft.-pto muoi D( 

fa.£reDO.fl>ff?.gmiftc fpitifit fuum ef 
cteatmfut t tenouabte facicm f ette. ftf glo 
riaDttiinfecuIaalla. .Setrefa. 
g T^£(ipe qiiefumus Dfie mtins 
C_LjbIaf ef Dignanfer operare. 
Df quoo mifieriiB agimua:piis effe< 
ctibusceIebtemua.petDttm. p»fa 
fio.ffiui afcenoens fuper . £omuni>. 
tantea.i^ancigilur.DfinDiepcntijc. 
tToio.pacem mea Driiobio allelupa.pace: 

SiHoiioallelupaalla J! goflco. 
jDmettfesorie telefftafacta i 
menfacTfumuB clemettliam 
DtquoDtepotalitergerimtte: 
efemfBgauDilaconfequamur. pet 
Dttm. ferjaji. £Dffinum. 

VSitifuo Dtti tepleutf oibem f etta 
tiimallii.rt.IiorqtioD cifinef oia 
^. fefenfiamtjaieflracKiallelupa 
altelilfa alla.tio.Erutgaf Dcus ef Oiflip& 
fctr iimtri eius : ef tugtanf qui oOeiiif eum 
aforie riu9.Htpuc cleiron. £>g. 

i§\ Jteffa tjfumuB oipofene ef mi 
KJ feticota oeua . Df fpirif ue (m 
^fna aoueniens : templti noe glozie 
fueDignanfetitibabifattcDperfirtaf 
peronm.i icoacfuaapofloiop.tiiu 
£i« jfetfa.t).petrt&ao(leo. *~g~j56febueaifB:ppWIippu80e 
,J_ftettDenemciwtatefamatie: 
p!eDicabatilliBtbii0u.3!nfenDebaf 
autem f uibe bifl que a pbilippo Dice 
banfui:tonanimifetauoiereB tfoU 
Dentea f igna/que facfebaf . STJulf i ei 
Hlo? qui babebanf fpfia immitDoe: 
tIamStes»ocemagna etibSf.a^uI 
t i aute patalitici ef clauoi cutaf i ffif. 
jfacf um efl etgo gauoifi magnum: 
itllaciuitate.aiuiu£fl.% , .£mittefpm 
tititm et creabitfut A tciioiMbio f acte f ct > 
le.aila. Tb.f ncf us eft tf pef c Oc crlo fonus 
iiOuciuetifiofpilowlicmcutis.-Seqiiitia. 

SXma cboiua Dfti nunc p&jaf 
noia fummi allelupa- afjeffi 
a»iutt/et emmanuel fabaotbaDo* 
nap . tEtt tntigeif » tofa Difa manue 
omoufion . pticipium piimogenf > 
tua fapietia vittue . atplw capuf &■ 
jftotlj fimul Docitaf ut ef c(I oo.f oa 
ef ougo boni pataclif ac meoiatot . 
agttuo otuetiituIUB feipee atiee leo 
Dcmus.ii ">et)ctbi tm fpIeDot/fo! glo 
ria luj; et pmago . pania floa t>ttis/ 
mon6ianuapettaIapfaq5.angeIuf 
ef fpottf ua< paltaq; piopbefa facer* 
coeat battaf ob Uptios/f bcos panf bo 
ctatbon et pf ua . ^aluificet noe/ fif 
cui fecla/pct omnia oora.amen. 
Secunoiilucam. Jt°.cap. 

^- ■ Jl) illo tempo2e: CSuocaf fa ie* 
...3 — fuaouoDecim apoflolie:DeDit 

' ( llia Dirf uf e et pof eftatem fupei oia 
Demonia/ef x>t Ianguo2ea cutarent. 
C t mifit illoa p2eoicaie regnfi Dei : « 
fanare infftmoB.jEf aif ao illoa. jQi; 
cbil f uletitie tn Dfameqj Dfigam ne 
qj pciam neqj pat icm :iteq t, pecunf 
am.neq5Du.1of11mcasbabcafifl.0f 
in qtiScuttq; Domfi f ntiaueitf is :ibf 
maneteetinDeneereafje.0fquicfi< qjnon recepermtDOBteremtfeaBe 
ciuitate illa. ef iS puluerem peoii Be 
flrotfi ejccuf ite/ in teflimonifi fupia 
UIoe.fEgtefTiaufecitcuibantpetca» 
fiella ettattgelijSfeawf oiratif csDbi 

qj.f-rcDO.Sfftt.itonfitmabococusqti 

opctatuo es ttt nobio n t cplo f uo quoo efi i 

bierafale tibi offctcnf tcgeo muneia alla. 

4p~v sDftias populif ui (fjiectcf», 

JL| fftumueDfiemiferaruaitifeV 

( De:eft)ftibiieDDanfutaccepfe:coti« 

fcientiaanoftiae fancti fpita (alulm 

tiflf iitnitDct aDuentue. petDtim. 

eiufoem.ptefafio. jButatcenDene. 

Comunicanfee. Jj)anc igif ut . SM 

factuc eft r ep mt r oc cclo foniis aoucnim 
tis fpitituslirl;rmcfi3fibi rratitfriirafra 
alla-rf trplcf i ftint omo fpiri fu fancfo:ln( 
quciitcsmagn.iliitortilllii.ill5. poflto. 

e-filcrificiio Dfie celeftibuebicfa 
noflta putgentur.Dt ntutteti 
„, iufe pofftmuB feinpct apteti • 
PetDtim. tferia,Di.ieiunef.0tTm. 
» epleafuroomcumlauoefufl, 
alla.Mpoflim catate allritir» 
gauoebunf fabia mea Dficanfa 
/ littofibi alla allehga.p. 3ln f e Dffe fpeta 
ui non contnoat in cfetnfi :ut iufiiria fna 
libeta me cf etipe tiic- a-piie elrifon.olo 
/T\ riainexcelfKJoco. (JjffiL 
VJ aquefumuBecclefie fuemife 
/ tfc02B oeus. Df fpfi fcto congtegafa: 
boftili nullatenus incurfione furtc 
fut.petDnm.^n»nifafeeiufW• 

Iccfioacfiuim.ipoffolo?. ii°- 
v T-j1)DKD5iIiiB:apet(cnapcfiii8 
JLjafuumDijtifAitiitrabelifc: 
I auDifeDerbaijec31efumna;arcnii 
Uirum atp20baf um a Deo in Bobre. 
Wifutib? etpioDigiieeffigttieqtic 
fecifpeiillumDcueinmeDioDeftti: 
ficuf »oa fcif ie.t5uttt Definito conftf jueionm. 10 11 12 13 14 15 16 17 *m 19 20 21 22 23 ^rfat>i.petift)ecoites. Ifo et ptefcfenffa oef. (raoffQ pet ma 
ntis intmico?itiiqii02u7afftgente3 
fnferemffha. ffluemoeus fufcifa » 
ttit , folutfs ooto2i buo ittfcnt i : wrf a 
quoDipofftbileetatteneti fflumab 
eo. 2>auiD enim ofrlf in eum.pio* 
uioebam onm «nS me femp : quo* 
tiiam a ocrftis eft mtcbf ne comoue 
at JDioptet borlefatG eft cot meum 
etejtultauftlfnpjua mea:infupetet 
cato mea tequtefcet in fpcsQtn non 
Detelinquee aiam meam in ifetno : 
nec oabie fanctfi f uum titoetc tomi 
pf ionem /Botae micbi feciftf »iaet>i 
te:replebfe meiocQDifafecumfacie 

fua. ailrlii>'ii.;6.£-itiit(c fpmrtt tuum rf 
crf<ibftfnr:rf rrttouitbiofiiririn trrrc ailc 
lupa.%. Zotnirbantur liatm linguie apo' 
fiolirnagnaltaoef. i>ra,uciitta. 
4 -\ auoemafetccclefia ffltotum 
\) aooptfonefecunoata.fflttoo 
fpQe altntf Itta coope tSf c fanctt pat* 
iitt i III gtatfa. 3in l;ts ergo oeuote fa 
cra foleniie pange oeo catiftca. sOut! 
bue fancf ue paraclit*largitue efi no 
bie fua carifmata ■ f)ac naq$ i ote te 
penffno fontf u mfi to (ttf otiate boza 
tcttia.apparcns tn (gne/afumttotG 
pedoiaoiuiita fcfrtutc rcootf flagrit 
tia £Jtio? piccottuo facta emanarfit 
toitc oogmata. cutbue noe muoan 
tes tritta oigne fibi ptepatem' tem< 
pla. jQosfibipofliDeatquatenusba, 
bitacttla- ©rcfiqj noe ao fua ttSfuef 
bat palaf fa.£)bt ppef ua mereamut 
focQoari glotia . atqj fine fine Doce 
oefi lauoarc bpmniDtca ^pitif ue al 
menoetjfcftsmGDa/triifufG ftai» 
bue onta. #it tibi gfoita laue cu pa 
tteetnato quf tegnaatm' oeueper 
' | (ecitla.a. < 3>ctSm lucam. tt°. 
1 p illo f empote:f acf um efl itt tttta Otetum:ef fefue feoebaf cocctia 
& etanf pbattfei feDefee ef Iegifoo< 
cfmeeiquitteneranteiomf caftello 
galileeifuDeeilrietufaie.iEttritfus 
etat Dfifcao faitaottm eoe.£f ecceW 
tipottanfeein lectoboiem qufetaf 
pataliticue : et cftebant cft inferre et 
ponete anfe cimt. & no inuenietea 
qua parte illft infenenf ptc ttttbara 
fcenoetut fitpta tecfum et pct fegu* 
laofubmtfetutftlumcQIecfo fnme 
Dtum ante fefum . ffluotG fioem t>( 
DtDit:Dfrft.@omo:remftfunfutttbf 
peccata f tta. e t ccpctftf cogif are fcrf 
beet pbanfeiftfcentes. fflittoeif bic/ 
qufloquifuiblafpbemfaefffiuiepo 
teftDfmitfeiepeccafa tiiftfolttsDc * 
uef ©f cognouit auf e fefue cogifaf f 
oneo eotutmrefpoDens otiif ao tllof 
jQuiDcogffaffsmalatn «uoibjlje* 
ftrfsf sQiiio eft faciliuo Dtccrr. Dtmtf 
f untut tibf peccaf a. an Dtcere / futge 
et ambulaf S>t aute fciatie.quia ff* 
fius bominis pof eftate babet tn teu 
ra Dtmittenof peccafa. aif parafitico 
'CtbiDico fitrge:foIle!ectQfuume( 
ttaoe m oomu f uam . & confeftim 
furgene cotam illio : ttilf f tn quo ia* 
cebat.ef abiif fn ootnum fuam/ma 
enfffcasDeum.0treplettfunttimo 
re Dicentes:qulat>f Dimus tntrabilfa 

bODie.£teCO. OtTttfoitu. C-nu((r fpiitf it 
f uunt et crrabfi titr cf rriioiiata faric Cer* 
tc.fifstaiaoriiiniccula.alia Ma6» 

eactificia one fufeoblata cofpe 
cftbiia.igniailleDiuuiiio abftt 
maf : qui Dffctpul02Q cbfittf tuii per 
fpttff um fanctu cojoa fttcccnotf . 
peieittiDem.ciiifDc. ptrfaao. jffiuf 
afcenoenefupeioeeceloe.£omunff 
cSfes.i1)ac fgifttr. ammuo.Spuitm 
t»ut)ulf fpttaf rtDocrm eiiatauoioalla. 
£fifi ii iiii|ini ii ^abbato poft pentbecofte. et nefcfs »noe lieniat au( juo uaoa( allc 

lupaalleun>aalla. I i>oflcoio. 

^f~V5DmpfimueDne factioona 

t^J miftemrmmiIiterDep2ecan* 

'fceitot que in tui commemotatione 

noa facete ptecepifti in noflre profi* 

ciant ifitmif atia aujcilift .pet ofim. 

Jjabbatoieiunefui. JDfficifi. 

^~^>j2fifafl oct oiffufa cft in coioibus 

M toefltio alla pet inbabif anfe fpi 

V^^j^ytum cius in toobis alla alULp. 

©fie oeus faluf io mec in oit clamaut:» no 

cte cotam fc. ttyiie elcifon. © loiia in ctccl 

(ujoeo.ffiiciftanffioiemus. fi>? . 

/f iifnfibuettoftrisDfiefpitifum 

^_Al__fanctfi benignue infunoe.cu * 

* fuaef fapienfiacoDiti futnue:etpio 

uioentia gubemamut.petDomi<< 

num.eiufoe. Hcciobciisfflibcf^ •'"• 

^l^TEc oicif Dfie oeuo : eff unoam 

JL. Ifpitiffi meum fupet omnem 

jratnetrnetptopbetabfit filtiJiettttt 

filie ueftte. ©etiee Dettri fomnia f o 

ntabunt :et iuuenea Deftn Wfionee 

Dioebunf. ©eDef fupei feruoeme* 

oa et ancillaa meaajn oiebua illia 

effttnDlfpftffum mefligf oabopto 

Dtgia tn cclo ef in tetta : faugutiie ef 

tgnem/et tiapotem fumi.^ol con* 

uetfef ut in f enebtae ef luna in fan > 

guinem anf ef tieniat Diee Dfit ma 

gnueetboiribilie.jEferif.tfmmfe 

qiiiotnqjtntiocauctif nomen totnf 

ni:faluua etit . ailcluja.%. emitfe fpi< 

tif um tuum cf cteabficut. tt tenouabis fa 

cicm tcne.JJonteifcBf «ttttif ui f anffi 

~— r—Biemus. (l^tafiox 

iJLjLlonoe tgne quefumueDfie 

JfpttftuiTancftieinflametquemDfie 

nofteriefuetbziftue mffif inferta?/ 

ef uoluif vebementet acccnDi. ffiut 

fecfteiufoe. Xcolibiileuifici wiu°. "*-«— JB Diebue illie : locuf ue cft do 
JLjninua ao mopfej oicena. xo< 

i queteftliie iftael:et Diceeao eos.Cn 
tngtefli fuetifia (ertam qua ego oa i 
bo t>obis.et meffueri f ia fcgef cm:fe 
retts manipuloe fpfcarum piimtci < 
ae meffisDeftteaD facctDofcj . ffltii 
elcuabitfaiciculucozam commosf 
acceptabilis fif pto Dobfe alfeto oie 
fabbati:et fanct ificabif illu. jOume» 
rabitie etgo ab ipfo oie. in quo ofitu 
liftte tnanipitlos pzimicfatifeptem 
eboomaoae plenae : ttfqj aD altetl 
Diem erpletionfe cbDomaoe fepf i> 
me.etfic offetcfisfacilficiiim noufi 
Domino:ej: ofnibus babifaciilfs w i 
fttis. paties ptimf ciatfi ouos De du 
abue Decimie fimile . quos eleuabit 
facetDos cotam oomitto : et t>ocabi< 
(fs bunc Dfem celebeitfmu atq; fan 
ctffffmit.Cimneopusfetuileno fa> 
cietieineo.legitimufempifetnuj 
etif : in cunctia babitaculie/cf gene< 
lationibua t>eftri8.S>icif Dfis:ontnt 
potena. aiiciuw. Wus • ncpieti funt 
apofloli fpittf ii fancfo ef cepetunf loqul 
ntagnaba Oei. ^onjafcief.©ici(ut fau< 
fumoiemuB. (TSMaffo. 

tff\ fius qui ob animatum meoe 
k_/ lam ieinnti Deuofione cotpo* 
ra caftigatt piecepifti.conceoe nobif 
ptopiciue : et mente et cozpore fent* 
pet tibt effe oeuot oe . per Dotnintt. 

lecftolibiiocufctonomii. Wbi°. 

— jDDiebus ilIf3:S>irifmot>fes 
_ filiia iftael . atiDiifraelq ego 
/ pcipiofibibooie.fumiftauetister 
ram qu.i Dtts oeus tuus Datutus eft 
f ibi poffiDenol/ et obtinuetis eant- 
afqjbabitaueri9inilIa:foIleeDecfi! 
cfieftugibjfulo ptimicias ef pones 
tacarfalIo.petgeeq$aDlocfiquem ©abbopoftpcttfbecoue' Dno Dctto tuue cfarer if t)f ibt ittuocc 
tttt tiomcii eiiieacceocsq j ao f accr i 
Dotem qui fuetif itt Diebus illie/ t Di 
cee ao euttt. ptofif eoz booie cozam 
Dfio Deo fuo quf cratiottiif ttoe/et re 
fperif bumilifafemnottram tlabo 
tem atqj ancjuftiam / ef eourif noa 
De egtpf o in matttt foiti t bzacbfo cr 
tefo/in itigetitt pauoze/in fipio aU 
qj pozfefia : et ttitroDtn if ao Iocum 
iftum . t f raDiDtt nobf e tettam laete 
ef melfe manantem.0t iocitco nOt 
offero pjimiciao frtnjtmt ferte : qua 
Dfiooeiio oeoif micbi.et Dimiffee 
eae in confpectu Domini dci f uf . 0f 
aDozaf o oomino Deo tuo: rpula fic 
rio in omnibtts bonfe que Dtfe Dcue 

ttlltODCDCHt fibt.Kllrliya. fr Jipirif 
fitnrt U8 Docebit fcoo tjurrfiqj oirrr o Dobio 
/)cn rritrrcfut . turilur fantu iDirmuo. 

OKctta qitcfitmuoomtttpofes 
Deue:t>f falutattbue ieiuniie 
CtuDif i:ab omnibue toiciie abftinen 
fee:pzopiciationem fnam faciliue 
tntpcf t cntiio . pcr Domfnum no. 

lccttojibu lciiifici. rttJi- 

~TT\iO Diebj illis : S>irif Dominus 
^JLjd mopfem.loquere filiis iU 
I tacI:etDtccoaocos.@iittpKCcp(t8 
meie abulaiicti(io:t manoafa mca 
cuftoDieritie et fecetitie ea:oabo t>o< 
bie pliiuiam tcmpotibuo fuio. cf tet 
ta gignef germen fiumt / cf pomie 
atbozee teplebunf ut . appzebenoef 
meftium ftifuta t)ioemiam:ef Btn 
Dcmia occupabif femenfem.0f co/ 
meoetia patte ticfltii ni i faf urifafe: 
efabfqjpauozebabifabifie intetta 
Deftra. 5©abo pacem in Diebus t>c< 
fttie: Dozmief is et non etif qui erfet 
reat. aitfeia malas beftias a Dobis 
et glaDius no f tSfibif f etmios vioa perfequcmiui inimicos DeftrcB: ct 
cozrttet cozaDobis petfequef ur qui 
q? De tjeftris centft alienoe: ef cet ttft 
er twbis oecemilia. Caoent inimicf 
licltrt in cofpccf u Deftto glaoio. tte 
fpiciam »os:t ctefcete faciam.3i9ul 
tiplicabimfni:t fitmabo pactft ntcfi 
twbifcit 0f comeoetis Def uOifftma 
tjef crfi :cf ttefeta nouie f unuentef U 
bus pzoiicief ia.ponS fabernaculuj 
tncfi in mcoio tteftrf : t non abiiciet 
t)os Dltta ania mea. 0t ambulabo 
intct noo.-ct eto tieft er Deue . Dooq j 
etitis populue meus- JSicif comin? 

OIMpS. MMuya-fa Spiio qui .1 piipiot 
cemt ille mc rl.inftcabif . f!on rcif r rrtur . 
X>trifur fanfum ©lemuo. 

//flKeftaqsops oetteificnosab 
'JLJepulio catnalibj abftinete : »t 
"atticiie fttuenfibj patifet ieiunem^ 

pet 00. Oumclio.aiigelllO Dfli Kriiui 
tc i fnbbnco quntfuoi f pm abucf uo. 2llhT. 
%''• 1? rtoirf uo co Dfic bnto pfltrfi I toflr om 
ct liiuOiibilio in frtiilu. Jtllt lui'a non rri» ' 
frrcfur. *3tc oirifur IDiio Dobifrii. ««atio. 

„-/" ^Cusquifribuspueriamttiga 
L fttt flamas igniimt. coceoe pzo 
piciue: fcf noe famulos f uoe ito eru 
tat flama t>icto?,pcr do. jJniia me 

mojifi.nifi Df (u< Ic6flrhiii.iplojt-.riu. 

TT " D Diebj ilIie:£ottenit tmiiier 
J— fa ciuitae:auDite ttetbum Dni 

I 5DiDefeeaufemfutbaeittDei/repIe* 
t i funt jclo : cf conftaDicebant bio q 
apauIoDicebanttu blafplicmantcs 
Cunc conftanf et pauliis cf banta ■ 
bas Diretunf. toobis opottebat p:i < 
mum loqtti vetbum Dei: feo quoni 
am rcpuliftfe illuD / 1 f iiDignos »os 
iuDicaftis ef etne trif e:ecce conuemv 
mut aD ge f es #ic cni ptcepif nobia : 
Dtis pofui f e in Iticc gef tb j:»f fis itt ii iiii|iin ii ii iiii|ini ii gttoiettinffaffs. faluf em Dfijj ao etttemn tcnc.au* 

Dfenfeeaufemgettteegauifefunt: 

rt gloiificabaf ueibum oomini . 

iieDtoetunt quotquof erant pieotDf 

naff aD Bitam efemam3>iuemina 

batui autem »etbum Dfii: pet mU 

ueifam tegionem.Juoei aufem co 

citauemnf tetigiofae mulieiea » W 

nelrae/et piimoo ciuif atie: et etcita 

uecunt peifecutioneminpaulumt 

baniabam/ieiecemnteooDefinib; 

fuie.at illi ercutTo puluete peoum i 

eoa: toenetunf pconium • S>ifciputt 

aufem leplebanfw gauofo:et fpiii> 

ttifaiicto.ailtlur-a.tf. Caritao Dci mffit 

faettincoioibiiolitritio ptr fpititumfan 

ctum qui ontus ctt toobto. Ke itottutH llt 

l^C lupa. < [ Sequenfia . 

P^J pirifuaafbjonopioceoaofS* 

c(uo fuptemo . aiumno? coioa fua 

flluGtauit gtafia. gnffjntafojma 

fua appatena pof entia. Oota tetcia 

fancta DeDf f carf f ma ta. f acto enim 

tepente fono fancf omm ota celettfa 

Dtuff ica t flama. 1 inguae fcetbo do 

cftfnefecff DaloeDiferfae/et eo:Da 

flamaiia. tftuf ue amot me((um no 

fltatumaccenoaUntima. ©:af coz 

Da amoie Dfufno/ faluef noa pei fe* 

cla.amc. eumgdffi. ©urgeeiefua 

DC fpnagoga. Krquite i fine lumin mif 

faDejHoiD^«XKDjkffitft?.Connmi» 

boc Deuo quoD opetaf ug ee in nobio a f cm 

plotuo quoDettin bieiufalcmftbiofferef 

teg es muneca alltluya. ( .S ecicta . 

a T^accep(afin((ibiDneno(Ita 

^^Aleiunia: piefJa nobia cje buiue 

munete factamentfputiffcafumff 

bf pectue otTette.pet Dttm.picfario. 

SBuf afceoena.£omunica"fee.i15anc 

tCtftUt. jCoio . /56 toostelinqua otpbano» 
beniS aD tioo ifrr fi.et gauDcoit coi tirtttu 
aUclur.aallrlupa. potttomunlo 
1/T\ iRebeant nobie one cje DiufttQ 
'i /tuafanctafemotcquoeogpa 

ttfet i actu Delecf cmut t ftucf u.pct 

3nDiefanciettmitafio.3tianua8fp< 
tjoioam.an.HfpnBta.K-titiitfiiafrric. 
Hoptocef.iktiume ttinifafi.ru flofuefie 
grrf.neapoflolia-R.Quiffif iffi. 31nffa 
(toei5.a)ctuttttiDt.3lnpulpifo.4. Cti 
flooi. r.D inttoifum cboii De brafa matw. 
S.ao placifii ■ iiatetDOB anfe alfatc Dicaf 
tt.pottparffi.£>io.tfamtilo?. lirlalia 
aoplatifti. JlDmiffamSiflicium. 

- cneoicta fitfuctafrl 
nif3eafq;iD.ui(at>ttf 
taa conftfebimutei. 
quia fecif nobffcum 
miamlttam.psOr* 

xamuspaftem ef filium: tum fancfo 

fpit.fcjmc eleifon.fSloita m rtccl- ffltafio 
aDnipotene fempitemcDeue 
quiDcDifri famuliefuiataco* 
feHioncDeic fioef eteme ftinitafia 
glotia agnofcere: ef in pof cntia ma 
fefJatieaDOiare tonifatf . quefum' : 
BteiufoemfiDcffifmffafe/abomi* 
bus femp muniamut aDuetfie. ^n 
qua uiuie ef rcgnae Deue pet omia 
ftculafeculo?. ^ullamloiia. Jectto 
libiiapocaUpftobfiiC!,apii. iiii. 

Ejl}DiebuBilIta:S5iDiboflmm 
apeifumfnccIo:etUotp2ima 
quam auoiuifanff fube loquentfa 
tnecumDicena.afcenDebuc:e(ofJe 
oam (ibi que opoifef ffeti poll bec. 
©fatim fiii in fpfiif u. 0f ccce (eoee 
pofifa ctaf in ce!o:c( titp:a (eoem fc 
oene.0tquifeDebat:ftmilfacrafat 
pecttii lapfDie tafpiDie ef fatDinie. 
0f itie ctatfn citcuifufeDta:fimi< 
lia trtfione fmaragDine.0fincii< 
cuffu fcof a: feoflia tilginfiquaff uot "3!tiWetota«a«8 fupet f luonoa t)igif fqua«uo2 fe 
niotee feDttee cttcitamictt ticltime 
f ie albiexf in capif ibtto eo2tim C020 
tone aut ee Cf De tbtono pioceocbaf 
fnlgtira et «occo et tottittua . c t fe« 
ptem lampaoee atoettteo ante tfuo 
num:qi ic funt feptem fpfia Dei . c t 
in confpectu feoia f attfj mare fcf tte 
um :fimtle criltallo.ct itt meoio fe 
Die ef itt citcutf u fcDta :quat tuot ani 
mafia plena oculia a nf e ef tef to-ct 
atmital p2imum:fimile leoni ct fe 
ciinouatumal:fimilct)ittilo.ctfct 
ciitm animal: babena faciem quafi 
bominio.Cf quatfft attimal :ftmtlc 
aquile uolattfi. Cf quaf fuo2 aialia: 
ftttgula eo2um babeb.lt alaa fenas. 
in citcuif u i ititno: plena f uf cctt 
its.Ct tcquiem non babebSf : ofe ac 
nocf e oicentia. ©ancf 110. f ilctita. fa-- 
cf iia Dfie oetie omnipof co . qui erat 
et qui cfi et qut tienf utue cft. Cf ctt j 
oarenf illa aialia ghniamet Iiono -- 
tem ef beneDictionem feDenfi fupei 
fbionumDiuefifnfectila feculouij 
ptocioeMf vigifiquaffuo: feniotea 
antc feoentem in f bfono. aooia 
baf toiuettf cm : itt fecula (etulotum 
attten.ilg? . 5&fioicf ue ce Oomme qui tn» 
(uf ris .ibtnTbc cf ftoro fuper cbetubin. $• 
Bcneoicitc ocura rrli quia frcif nobifcum 
mifeticoiOiafuam.aUdura.W.BenrOi' 
ctuocoofieDfuopatrum nofltotumtlau' 
Oabilioinfccula. J>cqtirti(ia, 

ty^ Cneoicfa fif beafa f linifae Dcf 
L_Jfae efcma parifer coequalie 
( glQ2ta ©eue genif 02 ttaf ue genifua 
cumfacto tteiimatepetmaneefup, 
omtte quoD etfaf .'ffiuibue ell tona 
femperttoluntaeetafe oifcrepane 
bauo tmrjp/f tiplicafa petfonaj&am 
conttaf ocif ae wta non in (ree Dcoe DfuifaquoDfioeefafefurac&ffftoo* 
tboDore Deoita {Qec namqj pelltf oe 
licfa paf tia ceoit fetena" qua oulce itt 
bilanf agmma fimpbonia" celica ai 
f i tbtoni BeCigia imitStut Oolie caV 
DiDafa . flDperiuttf utqj binae quae 
capfat poil feclt Dtfcttmf na. ao noa 
quoe iUufhat gtaf ia Dei fuga oem' 
nofha Debif a. «watenue catcrua ce 
fica nobie maneaf pofi funera focia 
5DIf imoq j petacf Difctf mfne pofli* 
mue altie pfrui mor pafaf iie . «uo 
petfpicua lu j; flagtaf atten(a conftS 
ti flama que Dcua efi Difio nottta ef 
falue etenta . angefo? que llluff raf 
f02f if er pecf 023. "0t i cb2iffo folo fua 
Defiganf (uinina . 0ec naqj e(t illa 
fifiefiagraequamfimcfilienfani* 
me (ttoium »el onpota. £um ftte* 
tif Dafa petpef ua eie pto bonia a iu* 
Dicepiemfa.amcn. ^.tobcm. ui. 
^V TBillofempoteMEtatljomoer. 
M._ rjbatifeie nicboDcmuenomi* 
J nc:pnncep3itiDco?:.Rict)citif.iD(c 
fumttocte:ctDiritci.Kabbt:fciinua 
quia a oeo venitti magifter.J?emo 
enfm pofeft bec figna facete que f u 
facie:nifi fuerif Detie cum eo.i?cfp,5 
Dif tefue:et Dirif ei.amett amen tii» 
co f ibt: nifi quie naf tie fuerif Dentto 
non pofeli fcioete tegnum Dci. "&U 
rif ao eum nicboDemue ffiiiontooo 
pof eft bomo nafci cit fif fenejr ? fflv 
qufopofeftintJenftem mafriafue 
«eraf inf roire ef renafcir KefpoDtf 
fefua.amcn ame Dfco f ibimifi quie 
tenaf ue fuetff er : aqua ef fpu facf / 
non potefi inftoite in regnum Dcf . 
ffltioD naf i im e(t er catnc: caro elf . 
qttoD naf it efl e% fpirif 11 :fpf litne 
etl. J}o miterie quia Diri (ibi : cpm 
tet Doe nafci oenuo . H>pititue Dbf ^noieeucbarittie. 

Buttfpfraf/JtoocemeiueauDteifeD tttcaftofattcttfpGa:fttfempetcum 

nMcietmDet)etiiafautquot>aDat. oibU8t)obie.3ncbtifloiefu:imotio 

©iceft omnia: qui naf ua eft ejt fpi* to. fiuanaeiui. £u ttenenf patacli. 

ntU lHefponDifniCbODemuatDitit jKcquiteinOfiicainftaorta.afcenfioniii 

et.ffluomoDo poffunf bec fietif '«e« ^on ?!Mut eteoomifi oiuca bmit.pit 

fponott iefua: et Dirif ei. <Z-U ea ma fafio tccunofi eiigcntia tepoiio .Xcisa 

criftet in iftael ef bec ignotasf ame ȣ in wciifim? Ixr.fue. fumafftact 1 

ameoicofibi:quiaquoDfcimuelo* ^|-^72uoatcoitinoninestt;entcsrtcob 

quimut/t quoo t)iDimueteftamut JL^taoatteum ofopopuii.tf.aiuo', 

etteftimontumnoftrumnonacci* l niamconftmtiifacflfiipetnoomiaeuis 

pitis.^iferrenaDiriDobteetnocre ttuciifasonimanctinctctnfi. Jnag 

Ditte: quomooo fi Direro Dobieceto flino (anctc trinitatio.ofnctfi efiicc. fttlj 

ftia creoef Isf £t nemo afceoit in cc t>m intua mifcticoioia • oic cntfic ftin 

lum ntfi qui De celo Defcenott:fiIiua fecfiPA tetri» ctanojia fmtn.nift frftwm 

bominis qui eft i ceio. <Ef ficut mor> tuetitcfi miHisjaMeijairisJicatMLa 

fea eraltauif fetpentem in oefetto : titet fancttccciie. oim fancfontm et po 

tta eraltatt opoztet f ilium bominfe paccet fi non pot ett oici in j»c ebooma 

fyt onmia quicteoif inipfum non M.inptimaBmcapoflorta._eucjijrifiie 

peteaf : feo babeaf tiifam efemam. wcatut . et oebetpieoiete memoiie ficti 

eCteoo.fi>ffe? . 22>encOirtus fif Oeus patct pet fciias. ct fcfia.ui.lec,Mq3 a? aoucn* 

DniBenifusqj oei filiuo fanrt' quoqj fpfis tum.pietet mcmoiiaMtuite que Oimit> 

qiteritnoMfcfimiamftiS. Sectcfa. ticutpoflpionunciafioneaouenfu6.]|i 

i^t ancfificaquefumue DfieDcue auifefluttiiUti4nfecuoa.iii.icliiWe 

fZ!s nottet pet Dnicjenif um tuum ttts buiuo tepoiis eucnetit : mttfa ftaf oe 

r)uf ua oblationie boflianret coope* fcflo ft piacucrit . Moe ofiica ft ncceffe 

t3fefp(tifufancfopereamnofmet> fuenf-1 ©iiicapiimapofltiimfaK. fii 

tpfoafibi petficemunua cfetnum. feita.n.w.ittliiii.ccicijirtuiifciiaiitcipi 

peteunDem.JntmifafeeiufDem. cafuij jefijaum. 

piefatio.QttiotmtmigcnitO.iCiip. X^^Viffimineinftiamifeticraoia 

BcncoicimiioocumcclictcoiaomnibjW J*| Bcpeiaui.ciulfauitcoimeuj 

uenftbusconftfcbimuiei.qifecifnobifcii Ej linfalufarifuo-canfabooo' 

mUntfuam. Bsflcomunio^ -K^^^minoqbona titbuitmicbi. 

,# ^Koficiat nobieaD falllf e COtpo ) f s.ffilqjquo ntte obliuifcctis me in ftttc: 

fi /ilsetaie DtieDeusnofierbui' toreaquoaucifisfactffuamame.ISjme. 

'facramentifufcepffottfempiferna ^-fifEueinfefperanfiiifot jdio- 

tancf e trinitaf ie/eiutDemqj tnDiuk LJ tlf uDo/aDetto ptopiciue inuo- 

oue tttif atiB cofcffio. 3 n qua Vfute caf ionibue nofltisa quia ftne te m 

cf regnaa oeus per oia. p.m qfi afa cbf I pof ett mottalie infirmitae:p» 

cjerwoc uotion e fit mifla oe trinifate oici tfa aurtliS (jrattc tue:t>t in crequcn 

tutepiiioia. aocoiintbtos «i-ttitio Diema"Datiatuie:ett)oIunfafetibU 

^«r^RafteeidPrafiaDnlnoflriiefu actionepiaceamue.perDiim. »6 

E^Vfjmfli ef carf fas Dei t commu* fcrialifei celebtaf ut fiat meoiia oc ciuce . ©ttica.f.poftftlttffate. , Pate quf 1)tt(geff.$5oiifl Be.B.maria 
£onCCDe tIOS.C^)rotia oe frfo ecclie tt ?e 
ommbug fnncf is.Zl CUttCf fe . Cflcoii n pio 
pacr.8>Cltoa CJUO fS.Urqitiir piroirfno 
mrmoiiaij polf cottiuttc fanrfoium. S>i in 
oSic.1 cclcbictiit.mcmoiia oe pace tafum. 
nift fcftum ftittm lecftonttm fitctif . 
Ircfio cpifiole beafi iohanio apoBoff.f.fiii 

nattffimf :©cub cari f as ett 3 n 
bocappatuif carifaa oeiintto 
bfequoniii f f Ifum fuQtmf gcnit um 
tti fftf oeue in mimoiun tjf tiiiwm » 
per rum/lti boc cft catffae: ito qtia 
ff noe Dflereri mue oeum:feo quoni 
am ipfe p2io2 oilcrif noe/ef mi ff t li 
Iium fiiit pzopfcfafionepzo peccafie 
tiofltio.ratifntitifiDCDjfciftttoa: 
ef noe Debe mue itticc Dif igere. 3>eQ 
itcmo DiDft Dttfp. e$\ oiligamuo m 
uicem: oeuein nobte manet et catf< 
fae eiue t nobia petfecta ett. Jtt boc 
inf ellfgf mue qnt in eo mancmus » 
f pfe f n nobfe: quottt.1 De fpQ fuo oe* 
Dft ttobiejBf nos Dioimtto et f cff fff 
camutqmpafer mfftf ftliiim fuuj 
faluaf otem mwiDi . Suifquis con* 
fcfTiio fuci (( qiiotu <1 fefue * filf •> Def: 
0c ue in eo manef /ef ipfe in oeo . & 
noscogttoufmuetcteDfnius catffa 
f f iqiia" babet dciib t ttobts. iDetto ca< 
tifae efl.fEt qui manet in carifafe: i 
oeo manef ef oeue fn eo/Jn boc pet 
fecta ett caritas nobtfcQ: t>f fioucia; 
babeamue ftt Dfe fuofcff: qt ffcuf flle 
e(i:et noe fumue (n boc muoo.lEk 
tnot 110 cft in carifaf e.-f? pfccta carf 
fao fotae tnif f it f imote : qfn f ttnot 
pcttil babef .©iti aQf tfmef : non ed 
petfectus fn catif afe. jttoe crgo of \U 
gam' DeQ:qm pzfot Dilerff nos. ©i 
quie oitctf f qttonf a" D iligo oeum e( 
fraftefiiiim oDcttf :tneDar elr . SBut enfm tton Dtlitjff ftafre fuumqufi 
DiDet :Dcft que noti DiDef qtiotiiooo 
pofcfl Dtfigcrcf 0. boc matiDafum 
babem^ ab eo:Df qut Dilfgit Df Q:of ■■ 
ligat t ftaf te fuQ.cfj, ffigo Ditt ofie mf 
fcmc mei fana anima meam quonta prc 
caiii tibi.t). 13e<lf ire qui inf r Iligif fug ege 
num rf pauprrr fn Dte mala libcrabif cuj 
DftsMB 'f .tton tritc mft Bflica f uctif. ailr 
lufa»* 1 . Ortbn mca auribuo prrcipc oo 
mmc infelltge clamoicm mcum. 
5>ecunDum lucam. rt>f. 
^-rTtTtiTo f empozr :S>irif feftts Of 
I fcfptilfefufo parabofam Iwttc 
| CiomoqtiJDilcrafDiiicsctittDiicba^ 
(urpttrpiira etbfffo :et epulabafut 
quotfofe f plrtiOiDf , Cf f taf quiDant 
meotcuo tiomic Ia;aruo qui iace baf 
aofaituamcfits Wcrnbus plctino/ 
cupiens faf utatf oe mfcfs quecaoe* 
bant oe menfa oiuif is / ef nemo ilff 
oabaf . <e>co et catics DeniebSf et litt 
gebanf Dlceta eius. factu cft aftt vt 
niojcrctur mcDlcito:i po -f arctur ab 
angetf s fn finu ab2abe. Stjottuue je 
aQt otues: e( feptilf us eft m fnfemo 
fBIeiia" s attf em octilos fuoo cum c f - 
(et in fomtetis: Dioif abtabam a lo < 
ge/ ef Ia;arum fn ffnu ciito . fst ipfe 
(Iamane:Dirif . paf ct abtabam mi 
ferete mei:ef mitfe fa;ariim W itif i 
gaf crftani im Otgif i fui in aqua trf 
t efftgetef liguam meam:qufa mt* 
tioi tn bac flama- & ofrff illf ab? a < 
bam f ift teco20ate qufa tcccpf ftt bo 
na f n Difa f ua : ef lajarus fimiifter 
mala. jUuttc aufem bf c confolaf ut : 
f u Det o cmcfatfe . 0( in t)ie omitib; 
tttfet nos t t)os cbaos magttum fit 
mafum cfhef bi qui Voluttf binc 
f tanff te aDDos non pofffnf.neq; itt 
oe, (tafmeate.fgf aif . Kogo fepafcr fetiaquatfa «fmiffaaeflinDomopatiiemei. 
©abeo enl qutq? ftatteetut f efletui 
tllianeetipfltjctttatiti locflltitctot 
mettf oiii.fit ait flli abtabi. Oabent 
mople" et pttjpbefae:auDia"f (lloe.at 
ille oirit. Jtton pafet abtabS:teD fi qe 
e% mottuteierff ao eoa : pcttffenffaj 
arjenf.aifaufillf. ^imopKef pto> 
pbef aa no auoifit :tteq$ fi qe ejt mot< 
fuiateuttgeiifrteoent. tfonDicitut 
tteDonifiDmcafue.S)ffe¥. 3!ntenoetooci 
oionio mcc tr r. mni9 ct Dcus meus quonia 
aoteotabooiie. (J3>ecrcfa. 
t «^oftfaenoflraeDfietibiDfcafae 
JL^ I quefumue placatuaailume: 
I taopelpefuflnobtetribueptoueni 
te flibftoium. pet Dominfi ttoffrfi. 

(JComunio • fimx ab o onmin mitabilia 
fua Irtiiboi t etulfabo in te pfalla nomini 
fuo a(a(tune.< poflcinmnjo. 
^-T^anfiaDfte replcfimunetibue 
I ^AtKcflaquefum':t)flaIufaiia 
oona capiamue:ef a f ua nun$ latt 
oe ceiTamue. pet DominQ nottram 
icfitm ebtiftum Klium f uum . quf . 
(_[ ;ffEria(erria.pmnial)f fupia moiefcri 
ali^fciM quaito Miflym.teomine in 
fua.tcomnia tt fupia.piefer epiltolam t 
cuangelium qtic (equunf ut ./)of a f amcn 
u fetia quatf a otcupaf a fuetit : alia fetia 
Dacua pofecunf Dici epiflola cf cuangelifi 
Iinn«a.(/?ttta.iiii.aDcolofenfc8. iii. 
W^ natteeiaDotfificatemembta 
JLJijettraquefunf fupeifettam 
i fotnfcafiOnem/immunDicfam/Ifbf 
Dinem/concupf fcenf iam malam. t 
auaifcfam (9K ctt fi mulacbtotfi fct 
ttif tta, piopfet que vettif f ta Def ftt- 
pet fllioe fncteDuIif af ia: in quibue t 
Doa ambulaftte aliquanDo/cumW 
ueref fe in f Ilie.jOunc auf em oeponf 
<e ef »oa omnia: iram/ittDigttaf 10* ttem/malttfam/Mafpbemiam, tw 
pem feimottem De 02e uefho. Jljolf 
te raentfti inufcem: erpoIiStee tooa 
wferembomine cumacribuaefus 
et inDuettfee noutnmeum qui teno 
uatutinagnifionem fecuuDQ pma 
rjfnem ei' qui cteauif eum. W no 
ett genf itfe t iuoeua/ ciicfictuo 1 pte> 
puctum/batbatua ef fcifa:fetuue cf 
libct . ©cd omuia in omntbue cbif • 
t hta. I Sciintummatbcum, t>. 

^HjfTO fllo tempote®irif iefue oi 
Jtjcipulfa fufe. jDolite putare: 

I quonfam&enifoluetelecjeaufpto* 

pbefaa. jDon tteni foluete:feo aoim 

plere.amen quippe Dfco fcobi b:do* 

necfranfeafceiueffetia/iofaBnuj 

aiittsnuB apernou ptetetfbifale* 

ge oonec omnfa f lattf . fflui etrjo fol 

uerftttnumDemSBatteiittemfni* 

mi6/etDocueritficbominea:mitti* 

mueDocabftut iniepo celotum. 

fflufaufefeieiitefDocueiif:bicm» 

tjnus Bocabit ui in regno celotfi . tc 

Jfctia quita.feflfi cucbariflic S» i bac 

Dic aliquo» fcflu (riplrr cucnullfl mcnf io 

fiat Dc feffo. 1) tcfcmefut celebsanDii i cta 

Cino cit meoiia eucbariffic 3>i aliuD feflfi 

cucipfa oiemulla mctioDtqs pofl oct.a» 

pioccf.R.156 quioa,cfi#. ct tceteflii 5>al 

uc fcfla Dieo. qua Deuo in poffi (c DcDit af • 

qj cibfi.3ln ffafionc?; »ccbum cato.Jn 

pulpito.^ 3npiincipio. 5cqiiifucanfe 

coip^Dn^genibjjlejioafacciDofc.Djaco: 

ef fubDj>acoiip,auct)eiumcoipuana(um 

Dc matia iirgmc. Cbotue tefponDcaf ioe 1 

a ftc Dc quolibet Derfunfq j ao finem. 

flo inftoitum rtjpii- anfi. ffl jf fuauis- 

aomillam.©fficium. 
3no(eeucbatfflfe. 
Jfibauffeoaoiieejc 
aoipeftumential 
lelupa.efoepefia 
mellefafurauftfc 
oe.allelupaaile* 
^Mtipa allelupa.ps. 
/ItfM SfReb aDfutotl mo: iubilafe oeoia 
V^Vcob.j!^ieeIrifoii.«5Iia in ejtjai 
l^/lSue quf nobf e fub fac ramef o 
mfrabili pattiofe fuememonSrelf 
qu itti: tribue qe : ff a ttoa cotpotie ef 
fanguinfe fui facra mpft erfa Dene> 
rari.-WreDempffontenoflrefrucfu 
fn nobia iugffer fenfiamua. &ui fcf 
itieef regnas cfi oeo. a?cmoif4iuiiia. 
lerf^i.b.»auIiaDp.aocoiicbf<w. f.tf 
W25«afree:i5goenfmaccepf a oo 
,C^mittp q8 ef f raof Oi ttobie.qtio 
nlamDttoieruein qua nocfefraoe* 
baturaccepitpanevtgtafiaeagene 
fregtf cf Dlilf . accipe ef manoucate 
©oceftcotpuemefi quooptoDobie 
f raoef ur.0oc facif e in meam come 
mo:affotie.©im(IffetefcaIice":poft 
t$ cenauff Ofcette . 0fc cafij nouum 
tellamettfum eft fn meo fangufne. 
0oc facf f e quoffenfcunqj rumff (e i 
meS comemotaf fonem. «3uof(enf< 
cunq? eni manottcabif ia pane bunc 
et calicem bibef f e : motf em Diti an* 
nuciabf f ie oonec Deniaf . Jfaq; quf 
cunqj manDitcauerf f panem Bel bi 
berf t cali ce Diii fnDigne:reua erif coj 
potie ef fanguinia offi. )Dtobet auf i 
feipfum bo: ef ffc oe pane illo eoaf < 
oe calice btbat. sEtti enfm maoucnf 
e« bfbit inoigne: iuDicutm fibf man 
Ducaf t bf bit : non Dif uoicaa cotpue 
Dffi.e>?. ©culi oim in f e fpeinnf bSe. ef 
fu Dao illio cfc/mt in fcpmc opoituno. ^. 
Speriofuiiiiimtmfitmn ctimple» otimf 
anilttaIbmeDicfione.:HllcIuJ>a.# , . jCato meaDeteeileibuo effanmite mefts.tieie 
eO nofus.imi manoucaf mea catnem i lii 
bit meum (anguinem in me manef ef ego 
taeo. .(f^couenffa. 

/Suoa fponfaluafotemlauoa 
, ^ ^--VDUcemtpaftojemin bpmttis 
ef canticia . «Quanfum pofee fantB 
gauoe . qula maf ot omnf lauoe nec 
lauoare fufff cf a.lauoie tbema fpe< 
cialfe /panfeWuueef WfalfeboDie 
ptepomfur . ffluem fn facre menla 
cene . f urbe fraf rum ouooeneDaf u? 
nonambfgffur. ©ff lauepfettafff 
fonotafft focunoafff oecoja meffa 
fubflatfo. ©feeenfmfolennfaagf* 
f ur fn qua mefe ptima recolifur bu> 
iua ( nftf fuf io.Jn bac mefa ttouf te> 
gf a nouum pafcba noue legie pbafe 
Defuaferminaf feefuftafanouffaa 
DmbtafugafBerffaanocfefmfllu' 
minaf. fjicjrotooielunejcjnripifut 
bie mattio ffluoo in cena jtpa gefttf fa 
cfettbtt boc ejcptetTif in fui memotia' 
©ocfifacrfeinftifufiepaneBinum 
f n faluf fa confecramue boftfa" ©og 
ms oafur cjKtftfanf a tp f n catne tm 
tit panfe i ttfnfi in fangufna. ffluoo 
nocapfeqgnonMDeeaiofa ffrmaf 
ffDeaptetrertiotoine. anucjnio bj« 
ufqj oicifut oie Denette.ef btacao flni oie 
fabbi. ^ub oiuerfia fpeclebue flgnfe 
f antfi et no t ebue lafenf tea ejrimfe 
iDtrocfb^fagufepoPmaneffftjrfft 
f of ua fub ttf raq; fpe.a fumenf c no 
cofifua no gfracfua no Diuiftie/fnf e< 
ger accipfmr . ©umff twt' fumunf 
mfKefJ>fOfftffanfifflle.necfupfue 
C5fumf f Ut. flic finifiit oie matfte tt itt 
cipifitt Dic metcutii. «?ttmtmf bonf fu 
mfif malf fotfe ttt fneqtialf Bife tiel 
ifeti^.S^otef malfa DffabonfaW 
oepattefiipffonfaffifoffpatetrff^ JnDieew&arfffle. teo memeto tantu etfe fub ftagme.. 
to quantS toto f egffttt. J8 ulla tel fit 
ftiflutafigni tantafitftactuta qua 
nec flattta nec ftatura ftgnatf minu 
itui-ecce paniaangelo? facf cibue 
Diaf o ? t>ete pania filto? non mif f i> 
Duecanib^Jnfiguifaptefignafut 
ctt pfaac imolatutagnuepafcbeDe* 
pufatut oatui manna pattib?.&o« 
ne pattot pania rate iefu nottti mi < 
fetete tu noo pafce noo f ueie/tu noa 
bona fac ttioete in tetta Wuentium 
Cu qui cuncta fcis et Dales qui ttoa 
pafcia I) tc motf alea tuoa ibi cSmeu/ 
fales cobeteoeset fooaleefac frto? 
Clitttttn.amcn. 3>ecuncuiobftn.1ji 
"--jp- jQ tllo f epote® irif iefua oifci 
I^puliefuieef futbie tooeonim 
/ fato mea Dete eft ctbusret fanguia 
meue tiete ett potuo. ffiut mSoucat 
meS came et bibit mefi fanguine: i 
me manet et ego in eo.&icut mtftt 
me tuuctio patet:et ego Diuo #pf et 
patte.tEt qw mSoucaf me:et ipfrtrt 
uct ptopfet me tTjic ett panis:qui oe 
celo oeftenoif. jDon ficut manouca* 
uetunt pattes Deftti m9na:et moz« 
ttii funt fflui manoucat bunc pand : 
Biuettnetetnu. cwoo.giffu. J&acet 
DotcoinccnfuDfiict panesofframtoeoef 
tDeofcttetfif Deofuoet nopollitft nomen 
jOrtfiisaI[cIm>a. ( Aecwta. 
vH\£ciefiefneqe oneunitatis et 
• pacispzopfciu3Donasteoe:quefub 
oblatis munetibus mittice DefignS 
fut.pet. picfntw- ffit pet incamatt 
piefafio picoicf a wcatui pct f ofas otf -Dft 
miffa tclebief ut oe mcbatittia.feD no oici 
f ut ttSicanfes tufi tomune. C6io. ffluofi 
mfciiqj manDucabif io paite' bunc et tali* 
ccm bibetMmcstt Dfti annficiabif is oonee Deniaf .if aqj quiciiq) manon taiietif p ani 
Dcl bibctit calice efti inoigne tcuo ctit cot- 
poHSCtfansramoofiiallS. poftcoio. 
1 J ^ acnosfja DfieDiumifafia fue 
fempifema ftuiftonetepleti: 
quSptecloficoipoae etfanguiafui 
tfialiepetcepfioptefigutaf. ffluiBf. 
Ql&equifut ttria fcjfa. fcu) tu eraflino 
tucbatiftic. Si in ocf abis eucbatifiic fc. 
ttiplet eue.fta( Oe f e8o tfi meoiia euctja; 
tithe • M fcflfi cfncale De tetcio Rio. licl 
Duplcxcuenmt:fiatOcoci.eutba.DupIi 
citct cfi nteoiia De fetto.t fcftfi ttfctuctut 
poff octa.eutbatiftic.aomifram.oia bt i 
Die cfi meoua.t pio pace fanffi: nifi fettfi 
Dfiitale 6c t ettio &io . bel oitplct fiietit . 
«Sy.quociDietcifetcfut.pttoct.oicifut 
ail5.1i.nui pofiiif fmeo f uos pace t aoi 
pe ftumeti fatiat f e. tucif ut mcoia para 
fcquftictt ctas atteta.cf ctf eta tt m oic 
iiabbo bt t)eti.cfi alia Dimioia patfc \i± 
quctie.£>tuca infta otta.fi fe.ftiplct fuf 
rtit:nat De f etto cfi memozia tutbatittie. 
&\ fcft fi ofiicalc oc tetcio Rio Del cupley 
fuc.fiat oe eucba. cfi metuia oc fcffo. fif 
f eftfi ttfetuef ut poft ocf a..$i fiaf oc oc(. 
oicafut ao piotef . t>t m Die, fme iialue 
teffa oico.i fine Huc Uctum. So miftam 
Dintut tofa fcqncntia . £uangclmm. 
IlJomoquiDS fecitcenam magttS. 
Kequite in piima oittca pptl ifiao orta.ce 
«ta bf nof afut in Die bcnctio picccoeto 
tPjfttia.ii.tfiii.tfiiii.tifiuctattino.ni 
fi (f In fetia. li. oicfifut f anf fi octo piimi 
S.fequeii.fetia iii.otto fcqiten.t fctia ii:i 
ttfioufi 1 3b oie octa.cuclja.ficuf m cie 
totalif et. iitquif ut miffa Dc ttibulatio 
ne que fetialif et oitcnoa eff in fctia qm * 
ta bfq j ao pionficia.aoiif tus cit mh, B> 
ctc ttuciB.beate maiit.fantfl ccclie. oim 
fanctou ef pio pacc.Ef etia in fc.iii.lec. 
Dicitut mtfia pieoitta cit memouia pieoi- *}tiica.ii.poil(tftit(a(e, t mciiaa oe feflo pofl memoiia beatc ma. 

£f fi fcir.IecDel ocfa.fettme fejikli- 

Sel aliqualigilia eue.nitbil fiaf De pietS 
miffa.-$mauK:offni. .3>alus populi.ttc 

qretofti in fua feiie pofl <ynune fancfc? 
(nSequifmtfla Be cruce cj feiialifec otrc" 
ba eflin fctia.Di.Dfqj a» pienncia. /xul 
tm m meoiia bK matie fancf i ecclie oim 
fanctoptpiopacenififetia.Di.qualfuol 
fcmpo? fepK-iBt efta in fc.iii.le. ticituc 
miffa oe ctucc m meoiia poicta t mcotia 
Oe feffo pofl mcmo.bfe matie.Cf fi fe.tjt. 
Icc.ocfa.fcflme fcu foK.Del altqua Digi. 
eue.omittct potcfa miffa. 5>inauK :cffi. 
^oo atif gloiiati . Ucqte fof u in fua fetie 
poflcomuncfancfo?. ^equitmifla 
ocbta maria cj fcffiue Diceioa efl in fabbio 
Dfqj ao aonentii ofii cfi memo.ji pa. f fn 
mfioefc.iti.lec.fieue.iu^o fe.it lcc.Dcl 
ocfa.fettiue in fabbo eue.&af Oc fe.cii mc 
mo.bfema.etpiopace. etcfiaftaiiqua 
bigilta.in fabbo eue. fiatlt in cio nctaf . 
&t m fab.quatfuo: tcmpo? fcpfanioTfif 
miffa oc iciunio. J>inaufe fcfhuc 61 offi. 
iwluefcfapareno. Kcqrepoffcoe fcfo? 

©iiica.ii.poflfttnifaK.fife.it.lcc.tcI 
octa.fettiuc cucnetif ftat oe fe.cfi pior.oe 
fpc nift fc.piopiia babcat pioc. J>r6o fc- 
iulcccuc.tiattofiiDcOfiitacummcmo. 
oc fe.t pio pace . Ct fic fint ui Ofiiao "cfq j 
«0 aoucntu Oiii. Ho aqua bencoicta afg.' 
genoa Dt pnotafur i oic ttinita.ao pioc. 
ibSfiOicfuo.tfumanfRiabjfloiicfti* 
mtafto pct oiomein ofiicto . Qnt fimfa 
teitctcf .ocinoe oe apottolis fumafut ali* 
qui0 0cfcquKib5pctoiOine.li.auifunf 
itti.a.fl) gIoiioft,a.3n icgenctaftcjejln 
flatjone oe ctuce petoiS.R. p ctnr gloii 
ofa.DcI £> ctu t Uitioe . 30 tnttoifii rljon 
Ocbeafa maria.a. Ssu3pulc!>:a.DeI 3bt> 
Sll i>alue tcgina.M aima reocptons. 
tt oicanf pcc oiotne anf c altaroKi, pofl paifum.iD?.£otlceDe«08.DcIaIiif. 
(pljii 0100 ftocMuttmM^Mfimat 
ciationem aouenfus. errepfio fcflis bte 
matic fcti tomani cf eucbatifiie cf ofiicio 
ifca octabao eo? . ef feflo oeoicatiomo rr< 
tlefic ef oim fancfo? . fi in bis oicbuo ofii 
ca fuetif ,£>t illtto officiit. Bfic in fua mi 
feticrioia Oicffi fuctif :oicaf ut nunc offiti 
fequens . £f nof a in ofiicio oicbj fefliufs 
» miflio folenntbj oflicifi miflc oicif ur f et 
efetiag^.iciterafut.ejtccpfisocfa.fe! 
flmio no fo!ennib5.in quibus Iicef officifi 
f er oicafur.f fi gp .nd tcifctafutnifi m oo 
mmica. 3n fctiio Dcto et feflis.iii.Iccfio; 
ntim offirijj bio fantfi oirifut. cf finc iei< 
f craf ione g? • £t ftat Dfqj ao aOucnfum 
■ jj k pSfca pieoi cta , 3o mifla jgffjffj. 
^~^^ flctns eg pfis piofecfoi mcuo ef 
I eourifmeinlafifuoinf.faluu} 

™ ^mefcnfjuoniaDoIuifme.Js. 

( &iugamteofie&:fituoomca:oominuo 
fitmamentumcumctrefugifi meum-cf 
libetafoimeusKyue.dSloiiaineir.fflj. 
C; Sncf i nominis (tii orte timo< 
j^J tem patltet et amoie fac noa 
(;abercpe rpcfiiii.titiia nttnf tua git 
bernattone oc(i tf tiis.citioa in fodDt -- 
tate tue oilectionis tttitif ttts.per co 
ttiittfitiofinttttiefitm. Ctymonapio 

Gpact tanf it nifi fcffum f tiii lcc fucttf . 
(T2ec. cpiflolcbcatiiol;anioapli. i.iii°. 
^anfftmi: jDoIife mirart:ft ooif 
Dos mfiDtta. jQosfcimiigqm 
f rSftaf i fumuo oe mo:(e ao tritam : 
tltiotiH Dtligimus frafres. fflm non 
oilicjiCmanef fn mo:(c . €>mis quf 
oott ftattem tom} : (jomicioa ett. & 
fcilisqttotttaomttis (tomfcioa.-non 
(ta&et vit ,iitt ef crml (n fe manettf e. 
3In I;oc cogi lontmus cati(afemoef : 
quonfafdepto nobfsaniatn fuam 
pofuit t itos oebemus p:o fraf tidus ©nicaif.potttrittlfafe. afae penete.fflul babuertt fubttan* 
ifammuDibutuetiHDerit&aftem 
fuumnecetritate babereetclattfertt 
Difcera fua ab eo :quomoDo catitaa 
oei manet in eof tfilioli meimo Dili 
gamue Detbo neqj ItnguaHeD ope* 
re etttettfa fe.ngg. ao o8m cum tnbula 
mclamauieterauDfuitmc.folDfielibe' 
ta aiam meatn a labiio iniiuuo tl a lifnia 
8olora.igg.mtwE.3Ua.a6 • TDeuoiuBc>: 
iuQuo fortw t patieno nunquio itafcif pet 
fmgtilco oico- fiiAla fequetia oicif in 0»* 
cio buluo tpto. ^ctfmiycaim . Xiiii • 
SirTi) illo fempote:S>irit iefue fi» 
I_jniIituDine$banc.f!)omoqui* 
( oam fecif cenam magnatmef tioca 
uitmulfoe.gtmifitfetuufuumbo 
laceneoiceieinuifafieDfueniient: 
qufa tam pataf a funf oia . gt cepe* 
tunt fimul oee excufaie.ptimue ot 
rtf ei . ©illam emi:ef necefTe babto 
erite et t)ioete illam . Htogo f e:babe 
me ercufatum.Ct alfei Diiit.3:uga 
boum emi qutqj:c< eo p2obaie tlla. 
Itogo tc:babe me ercufaf u.iBt alitif 
Dirtf • SDrotem Dwref ioeo no portu 
Beniie.jEfteueiftiefemuemficiautt 
bec ofio fuo . Cunc itaf ue paf etfa » 
miliae Dirit fetuo fuo.fEri cif o t pla< 
f eae ef Dicoe ciutf af te : et paupetea 
acocbtleececoe ef clauDoe tnttoDuc 
buc . fEf att fetuue . ©ne factum ett 
»t imperafJi : ef aobitc focueett. &. 
aif Dfte fetuo. £ri f nt>iae ef fepee ef 
compelle fnttate : M impleaf ut do* 
muemea.j5fcoautem r»obie:quia 
nemo Dltomin tllotum qutfcocafi 
fimf :suttabff cenam meamiCteDO 
jPtfcttoiiii.T Dominc cducttcte ef etipe ani 
mam mf a falufi mc fac piopfct miam fua 

O&Iafionoequefu i>ccteta 
mtte Dfle fuo nomini Dicanoa mtrificet.tDeDfemoiem ao tctcttfa 

vtte ttSffeiat acfione . per. piefatfo 
tois- £010. itantabo ofio qui bona fribntf 
micbi ef pfallant nomini Dfii al&flinii. 
f~y iDmpfiamtineitbj poffcao 
K) qtitmufl Dncut cumrteqtiefa 
riotte nu>ftetii:ctefcaf nottte taluffe 
effecfu6.petDftm. (f^eiia.it.tf.fct/ 
cia oia W m Dnicct pceocnf e ntoie fetiali • 
cum mcoiiio Be ctuce oe bta matifl/Sc frto 
cccleftc/otmfancfoytpiopnccMpicnofa 
f ut fma.ii.poll ftinitate. potcfl tfi ct t»ts 
fetuo toel etia quatta fetia celt btau noua 
Bfiica fi opuo fuetif.i tuttc celebicfitt feti< 
fllitociimmeomspoirtio. .feiia.nil.m 
fi celc bici noiia ofiica oia W in pieccocnti 
0fiica-feiialifeitfinifi!P»iciifuccpi.tcu5 
neliumfequet.Qpofttuntaltafe.fjacuafi 
iflaoccupatafuc Icc.iobelisOTbe.ii'. 
vj-^rfef bicit Dne Deue:|EruIf af c fi* 
■tefpontletamiuiin DfioDeo 
j DefltOiciuia DeDit tobie oocf 0« iu« 
fiicie.fct DefceDete facict aD Doe pm 
btemmatufina ef fetoiimtm :ftcuf 
tn ptincipio. & iplebuntutaicc ftu 
ntcitf :et teDunDabOf f otculatiatti» 
no ef oleo . & comeoef io flefcenf ee/ 
ef fafutabiminCetlauDabifieno* 
menDniDeiwflitqul fecit uobtf < 
tum mitabtlia . f£t non confuDetut 
populuemeuein feinpitemu:etfct 
eftecmiainmeDio iftaelegora.fef 
ego Dfte Dctie Wttei cf non cfl am - 
pltue:etnonconfunDc<iiipoptiIiie 
meua in efemum. ©icif Dftfl:omni 
potenfl.(7iecunoftlucant. W11. 

X~~jO illo tempo:e:£>criit aDtcfft 
-Bitcui nomeniatraaictipfe 
( p2icepaf)magogcctat.fefccfiDifaD 
peDeoieftt .toganeeumDf tnttate 
i Domum eiti9:quia filia Wtica erat 
tlli fete annonl Duooecim ef bec mo 
&mca.iif.poftfiini<afe. tfebafur. f f configif oum itef :a fur 
lia copzimebatur • 0t muliet qucoa 
eiaf In fluru fanguinie ab atmis ou 
oDcctm.qneiti meDtcos etogauei.it 
otnuem ftibtianfia fuam nec ab Df 
lo potuif curari. a tccffi t rctro et teti< 
gil fimbziaDefiimenti cttieret confe 
ttim ftetit f lurua fanguinie cius.fr f 
ait iefus. ffluisi qui me tcf igitf Jt!e 
gantibjaufeomibus : oiritpettus. 
rt qut cum t llo etant. pzeceptoz.f ut 
be te copztmunf et aff ligtmt :et oicie 
quis me tettgitf j£t Dirif iefus. <&* 
f igit mealiquis . jQam et ego noni 
Dtttuf em oe me eriffe iDioette auf e 
muliet cjz non laf uif eutn :t temena 
Denif ef ptocioif anf e peoes citto. e f 
obquamcaufii fetigerffeum.inDf < 
cauitcozamomni popuIo:efquem 
aomooum confefiim fanaf a fif . M 
tpfe oirtt illi ■ f ilta fioes tua tc falita 
fecit.SDaoe i pace.aobuc illo loque* 
te : Denif quioa ao pzincipem fpna* 
goge oicene ei . ffluia mo: f tia efl fi < 
lia fua:ttoIiDerareiItum.2r>efusau 
teinauDtfo i)ocDetbo:tefponoitpa 
fti puelle.jffolt fimere. Cteoe fantft 
ef falua erit . 0f cum Deniffef ao bo> 
mum : non petmifit fccum intrate 
quemtp nifipefrum etiacobum.et 
iobanne et pattem et tnatre pttclle . 
flebant autem omee:et plattgcbSf 
ilIam.afilleDirif.jl)olifefiete.ji)b" 
efienimmozftia puellatfeoimmif 
(Et oetiocbanf eum.fcicnteeqz mot 
fua effet.3!pfe autcm fenens nmiiu 
eiue:clamauff oicene. puella futge 
et tegreffue efi fpititus eius:et fur 
aopiocetttontm Mnofafur mOmr.ipicJ 
eeO|n{e.2tomiiTam. <Dffiaum. 

iefpice in me et miferere mri oo< 

niine qmUnicuo ef iniupcr fum 

j^cgo. bioe bumthtace meam ef 1» 

I botemmeumtoimlffeomiapeccatamea 

Oeuo mcira.p8.2lD f e Dtte lcuaui aiam me< 

am:oeuomeuoinfeconfioonon erubefca 

Rracelcifon.iSliainercclfio. fJjS? 

(YlCpzecatione notttamqueut; 

^L/musDomlne benignus crau< 

Bfef quibusfupplicanoi pteliasafV 

fectum:f ribue Defenfionfs auriiiu;. 

Per . ODemoria pio pacr f anf fi nift fe.iii. 
lec.fuerif. jficc.eple.bpefiiapo. i.V. 

Cariffimi : fouiliamini fub po< 
\ f enfi manu Dei:DtDoo eraltef 
fit fempoze Dffifafionis. omtte foli < 
cifuoinem Dcflram pzoiicienf es in 
eum qiiojtia ipfi cura efi oe Dobis. 
©obzti cfiof e ef Dtgtlaf e:quia aouet 
farius Dcffct opabolus.f anrp leo tu< 
gienscitcuif/quetesquem oeuotef. 
£ui tefiffite foztes in fioe fcientes ca 
oem paffionem ef que in mtiuco efl 
Deflte fratemifaf t fiert . ©eus aute} 
omiegrafiequf Docautfnos inrter 
nam fuam gtozia in cbziffo iefu mo 
Ofcum paffos:ipfe pctficiet c6firma< 
bif folioabit q; . 31pfi glozta etimpei 
rium:itt fecula fecul02fi ametti©;?. 
3!acf a cogitaffi fuum in ofio t ipfe fe enu 
ftief .% . ©um clamaccm ao oiim exauoi* 
uit Dorcm mcam ab bio qiu appiopinquaf 
tmcbi.dSs. mferefu^aIleIu^'a.*^ TDHii 
gam f c ofie toiifua mea : ofio firmamentii 
meumef tefugrfimeumef Itberatomc; 
ue.< 3>ccunoiiluratn. tt>°- lerifconfinuo.fEttuffitDatemaDu* ~ Y~j5illofempoze:fEtanfapp2o 
cate.fEf ftupuetuttt:patenfeeeius. ^JL_piiiquattfceaoiefum publica 
Oiiilittc pzecepif ne alicui oicetent : (ttf ef prccaf ozcs : Df auoirent illum. 
quoofactum,fuetaf. Pmcatncia - gtmurmurabanf pbatilWtffttbe; 

5>ii ©nica.ttfpottfiitttfafe. Dfcenfee qufa bf c peccaf otee tecf pf f t 
mattDucaf cuttt illf a . gf ait ao illoe 
pataboia iflam:Dtone.>r)uf e er Do* 
fcie bomo/qui babef cettfft oueef ffit 
fi petoioetlt »nam ejc ilIie:notttte oi 
mfftif nottaginfanoue" itt Defetto:ef 
uaoit ao f IIS que petietat/ Dottec f ue 
niat tliatnf . 0f cum iuenetff eam: 
tmponif fnbumetoeftioe gauoene 
frttwiiefl Doitwm :conuocaf attit* 
coe etWcinoa Dicene illf e-jCongraf ti 
lamini micbi quia iiieni ouem me* 
am quc perfetat . &ico auf e Dobie : 
<p ifa gauoiuj etif itt cefo fupet ttno 
prccaf ote pemtf ttlfa agente : fp fiig 
nottagittf a ttouettt ittfl ie/ qui tio in< 
oigetif pettif enf ia .fltif q mulfet ba< 
bene DtagmaeDecemf ffif ff peroioe 
ttt otagma tmam : nontte accenoff 
Iiir ernS ef euerfif oomfi et quetit Df < 
ligenfet tonec fnuenfaf f ffif cutn in< 
ttenctif cottuocaf amicae ef Wcittae 
ofcene. Cflgtaf ulamitti tnicbi : quia 
inueni uagmam/qtiam perofDera- 
Jfa oicol>obie:gauDf(t erif cotartt 
angelle oei:fuper »no peccaf ote pe# 
nifenffamagenfe.CreDo.fflftttoiir 
i&prrcnf in te omiteo qni noue riif nomerf 
tuum one.quonia non Drtcltnquis querrV 
fC5tc.pfaUtfeofioquif)itI)if(ifittfj>on.qm 
116 cfl oblifuo ouf ion{ pauperie, 5>ccp. 
/TkSJttera quefumue Dtte oblafa 
Ai/fattcf f ftca. W f ui ttobie tmige* 
r tttftcozpue ef fattguie fianf. pet efJ 

Oem . picfnf io coio. iComumo. £00 cla* 

maut qiiotiia exauoifh me oeus iclina mv 

j temfuaee etauoibetliamea. potfcoio 

I ~"%ffi tn0B comunio ofteputgef 

_1 — Ja eitttiine. ef celeftfe remeoii 

| fecfafefteconf02fee.petDominii. 

*<"ia.tuf. 3o coIofcnfcB.iit*. 

eaDmnequoDcunqjfa' 1 ^XZS Jfnte.it 
JCltJSaffieaai tiffemDetboaufinopeterofTtlalB 
ttomitteDitiiefucbtifti facite:gtati> 
ae agetttee Deo et pattf pet ipffl 9S)ti 
lieree fubDife eflote ttirie.ff oif opw 
tet fn ofio. SDfti oilgife wotee Wae: 
et ttolffe atnari effe ao illae. { tlif.o* 
beDitepatenfibuepet omia:bcteni 
piacif um eli orto . paf tee nolitc ao 
tnDigttatfoncmptouocate filioetie 
fttoe:Dtnonpu(ilIoanimo fiattf. 
©criii obeoife petomnia oomrnie 
catnalibj : nott ao octiltl feruf cnfe o. 
quaff bomfnfb^placenteefeD iftuii 
plicf faf e cotoie f imentee Dcfi.fittoo 
cunqj faci tis ejt attf mo opetamlni 
ttcut Dfto ef tton bontf nf b 5 : fcienf ee 
cpaootnmo accipfetie tcfrfbutionc 
bereDffatfe.perfeftimcb2iflum:D0 

, mmfinofttum. .SctSmmafi). t°. 

I Jl) illo f empoie ® irif ieftte Di 

JLicfpuIfefiiie. ffitto cofentiena 

T aottetfatto f uo cito Dtittt ce In »ia cfi 
eo.ne fo:f c f taoat f e aDuetfarfua iu< 
Dici.ef iuDer fraoaf f e miniftto/ef in 
catcetem mif fatie ■ ilinoi Dico < ibi: 
tton erf ee inoe.Donec t eooae nouif* 
fimum quaotanfe" .auDiftfe quia oi 
ctum eftanffqitie:non mecbabetie. 
0goaufemDicoDObie:quottifi om 
ttiequi Woetitmuliere aoconcupi» 
fcenoum eam:fam mecbaf ue eft ea 
in cotoe fuo. ffluoo ft octtltie tvfl m 
tet fcanoalijat f e:etue eum ef ptoii* 
ceabBfe.ffirpeDifetttmftbitrtpete» 
at tmum membto? f uotft : ff tofuj 
cotpue f uum mitf af ut fn gebennit . 
ffitfioerieiamanue tuafcaoalijaf 
te:abfcioe eam et ptottce abe ie.&" 
peoif enim f Ibt W peteaf wium tnS 
tacinimfuotfi :c?tofum cotpuefu* 
nmeaf in gebentta'. (rtofiicaquat* 
ta.aonmTam. ©fucram. 
Sfficaiulpoafmufafe. . a||V £>mtous illuminafiotnea et (*■■ 
n Mlusmeaquemtimebofonsocfe' 
Atftoattt mee « quo frcpioabo.qui 
fribulaiifmeinimicimei infitmafifuntt 
crrtorranf pc • £>i confitfanf aeuerfft mc 
cafltamon timcbit coi mcnm . ftpiie clei^ 
fojMSloiia in etcelfts. <■'©¥• 

/f\ iRofecfotinferpetanfiftDeue 
LJ fmequontcbilcttrtaliDumnf 
cbil fanctfi multiplica fupet noe mf 
fetfrotDiS f uam Dt te tectoze teouce 
ficftanfeamuepet bona tempota <■ 
lia:M non amitf amue ef ema . pet 
Ditm.Cflcraia pio pacc fantit nift frflfwii 
lcc.cucnctif. aoromanoo. *iii . 

1 1 —^ l*aftea:0rttIimoenimquoD 
I_ VnonfunfcSDignepaOioneafjti 

i lue f empotia : ao fututam cjlotiam 
cfue teuelabif ut in nobfe jl)am e)tpe 
ctatiocteafute:teueIationefilfontm 
Deietpectaf • toanitaficnt cteafuta 
fubiecta eft:non Bolene/fco ptopfet 
eum quf fubiecit in fpe . fflula ef ipa 
cteafuta Ifbetabifuiafenttfufe cot* 
rupfionie .-inltbettafe glotfeftfiotQ 
Dei. ^cimuaeni p/omnfa cteafuta 
mgcm ifcit : cf pattuttf Mq? aDbuc '. 
jtton folft auf em f Ila : feD ef nofipft, 
ptimtcfaefpuebabettfee.efipfi ifra 
ttoe cjemtmue aooptione f ilio? Det/ 
ejtpecfantcetcDcmpfione cotpotia 
ttofrri. Jn cbtitt o iefu : o tto nottro. 
6? . piopicius effo ofic peccatfo nofttis 
nequaooDicanfgenfcstjbi eftbcuscoiu* 
tf. aomua nos oeus faluf atis noflrr t pie 
ptet bonoiem nominis t m ofic bbeta tioc- 
(3?tcitctcf.:HlIeIiij>a.ti.£>ncmijittu(e 
tua lefabif ut tex cf fupct falufatefufi tp 

jjilfabif t)cfjrmcn(ct<f^ccunDii luca.to 8 . 
¥~jl) illo fempoie :®irif iete ot 

^JL JctpuIiefuia.fefiofemifcfitot 

T oeeflcuttf paferfcefrrimifetfcotef jt!oIftefuDfcatc:efttSfuof(abfmfnf. 
Jttolif e c5Dcmnate:ef non conocnav 
bimini. S»imtttite:ef Dimif f emtnt . 
©afe:t oabifut toobie.Sgenfura" bo 
nam et confeita/ef coacjitafam/t ftt 
petefflucnfeDabunf in fmttDeutiti 
iEaDem quijpe menfuta qua menff 
fttetf f ie:t emef iefut tjobf e . ©icebat 
aufetllieieffimilifuDine.jttonquio 
pofeftcecuetecfi oucetefjOoneam* 
bo mfoHcamcaDunffjQoncffoifcf 
puluefupermagifliupetfecfueau 
femoiaeti(:flfitftcufmflCjiffeieiuf 
jOuiDaufetHDeafeflucam inoculo 
f tafrta f uf.tiabcm aute que fnoculo 
tuo efl non cSffoct ae .jet qttomooo 
potea Dicetc fiaf ti f uo. ftaf ei fine eff 
ciam feffura" De oculo f uo. ft>e in ocu 
fofuo frabem no ttiDettsffJppocii* 
f a eiice ptimtt f i abem De oculo f uo : 
ef f uttc petfpiciee Df eoucae feffncaj 
De oculo ftattfe tui. £te.£Dfti.3iiui* 
culoe meos nequanoo obooimia in moifc. 
nequanoooicat inimicus mcus pieualui 
aDuetfuseum. 4>ectefa. 

i/J efptceDfiequefumue mune 
'A/Vfafuppficanffacccleffe. ef fo 
UutYcreDenfiupetpefuafancfificaff* 
one ntmeDa gceoc pet do, picfatio 
tois. j£oio.l[>rt8 fitmamcnf fi mciit rcfiigi 
um mcum et libetatoi meus Drusmcus 
apjufoimcus. (j^Oflcoio. 
ifjy iftcta fua noe Sfumus Domf 
J7*\) nefHmpfa»iuificenf.cfmffe 
^SfotDie fempif eme ptepatent ejtpfa 
toe.per Dfim ttofmtj. t 1 fetia quat > 
ta. aocptjcfios. piib.cap. 
'-r^ 18jftce:jl3onccu"o tjtaffaea* 
i_"\jjcne pto fcobia memotiS t» 
ftti facirtfe In otafionibue mefe : w 
Dcue Dfti tioflri iefu cljiifii pafcifjlo 
tfcDefUobisfpirittimfapimfteef 
®ffi jMicaD.poftfrfnttate. imlattonieinagnitioneeiue.flIu* 
mitMtoeocuIoecmDiBDefltiiDtfti* 
atie que ftt (pee Docatiois eiue.el W 
uttie glie beteDitafts eiuef n fanctis. 
et qtie (it fupeteminens magnf f tito 
Dittutie eiue i noe qui cteoimus (e > 
ctmoti opetafionem pof cnf ie Dit f tt 
tis eius quam opetaf ue efl i rfmflo 
fttftif ane eum a moif uis ef cofiifur 
ene ao oerteram (uam i celeftibue . 
(upta otmte pzicipatum et pof efla - 
lemetDitfutem etDomiationemt 
omnenomequoD nomiafut. Jtton 
foitimibocfeculo.reo etiatnifutui 
10. JJctSmmatbcum. m°. 

HplQ tllotepoze :£um ueniffef fe 
JL ittsm templu :accefleninfaD 

/eum Docenteptincipee (acetOofO.ef 
(eniojee popuii oicenf ee._!n qua po 
feftatebecfacfsffefquisDcDitifbi 
banc pof eftaf e"f Refponoens teftte : 
cint illi8._!ntetrogabo dos et ego 
Dttum fermone : que (i Direritis mf 
cbietegoDobisDiciiin quapotefta 
te bec facio.£>aptifmii iobannisDn 
De eraf e celo/an e.r liomimty ? at tl 
li cogif aban t ttra fe Dfcenfes. #i Dt* 
rcrtmtis oe ce!o:Dicet nobis . ffluare 
ergo non creoiDiflisillif ©iaufe oi< 
retimue cr bominib;:ttmemtis f ut 
bam. €>mnee ent babebanf iobam 
netmficuf ptopbefam. tet tefpoiiDe" 
fesicui.Direnittf.JiMcimtie.atltl 
lis cf ipfe. jOec ego DicoDobis:in qua 
pofeftafe becfacto. t Mir»qutnf4> 
atunxffam. _ Offirium. 

jcisOiofiE toocrnt mrnm qua cla 

j mauiaoff.aoiutoimriiseffone 

_ J BcriJiqua-meneqjDeJpiciaomf. 

tiv! faluf artemnui.p • t>fisilluiiimatto 

mra ftutlusmcutqnan timrbo.rsFiicet. 

mioii.iincircifisoco. _>i_fio. i> \ attobfsDfieqeDftmuDttut 

'KJ fue pacificenobis fuooiDitie 

Dirf g atur . et ecclcfia f ua Jtanquilla 

Deuotionetetefur.per Df.m.fl?coti<. 

pio pare tffi m flif ■tu.lf c.fur. Zeceplf 
beaa prtri apoftolt. i.iii". 
/patffftnti : lDme Dnanimea in 
\__4 02ationeeflote:_paticnte_fta 
(emitatfs amatotee/ mtfencottiee/ 
moDctti/burnilee jffon reoDcfcema 
lutn pto malo.Del maleoicf mn pro 
ntaleoicf o fco ccotranobeneDicefee. 
fflufa in bcc Docati efiis :W bcttcDi* 
ctionem beteDitaf e pofliDeatie __ui 
enim Dult DitS Diligete. e( DiDere Df 
ee bonoe:cocrceaf linguam fuam a 
malo/ef tabta efue ne loqtiatttur do 
Ium. ©eclittef aut e a malo ef faciaf 
bonutmiqufraf pac. ef fequafut a 
ffltiia oculi oni (upet ittfioe:et aurrf 
eiue ao ptcceseozCt. _. ulftisaufem 
Dnt:fupet (acientcs mala. 0f qufe f 
quiDobtsnoceaf.(ibonicmuIa(02c( 
_ueriti8f;#>eD . (i quio paf imini pio 
pfetiufticia:beati.Cimo2emaufC5 
eotum ne f imu«iffs.Df uon conf ut 
betnini. ©tim aufe, fefum tfKiflit: 
(anc(ifica(einco20ibusBeftiis____. 

piofrrfoi noflcr flfpicf i>cu6 ctictptccfuu 
fetutKfuoo.tf .TD-nreeu. .itfutii crauoi 
piccco fcmo? fuoifi. «_? ___nrtt_.au.> 
tiij)a.!_ .3n f c tme fpctaui non _on_imBat 
incfciiiumintufl iiiflicia Itbcta mcff m 
peinc.cltnaaomc aurcm fuam acrrlcta 
lifettpiaomr. S>d5mtumm. 1)°. 

^Tpj! Hlo f eporeiCum tutbe imi» 
Jl _erent ao iefum Dt auDitet Der* 

J bumDet:etip(eftabat(ecu6ftapu 
genejaretb ffifDiDitDuaenaiics:flS 
tee(ecusftagnum.pifcaf02csauta 
DefcenDetSf :ef lauabanf tefia.afce> 
Densanfeminbnamnatiiqueeraf 
S>nfca.i)f.poaWni«ate. fpmottis :togaurt cum a tetta tesu i 
cete pufillum. e t feDene:t»cebaf oe 
nau ictila ftirbaa. S>t ccffaiiif auf em 
loqufcoltff ao fpntot ic. E>uc f n altu: 
ef latafe tef ia teftta in capf utS • & 
ttfpoiiDcnsft>mon:Dfr(tiIIi.]D;cce< 
ptot . pet f ofam nocf em labotanf ee 
nicbil cepimue:fn tictbo auf em f uo 
latabo tefe.gf cum bor fetfuettf :c3s 
(IuretunfpffciummuItituDinecopf 
ofam.Kumpebatutaufem tefeeo» 
tum : ef annuetunf focife qui etant 
in alia naui t>f Dctilrcttf / ef aoiuua* 
renf eoe . £f Denerfit ef f mpleuertlf 
ambaenattfculae:ffat)fpette mcu 
tjerenf ut . &uoD cum MDeref fpmo 
pefrus.-ptociDff ao genua fefu Dfces. 
£tiamc:qufa fiomo percafo; fum 
Dtte €?f tipoi eni circunDeoeraf eum 
i omnee quf cnm eo etanf :in capf w< 
ta pifcium quam ccpctattf .©imilf ■■ 
(eraufeiacobumetiobanne; filtoa 
jebeoef :qut etanf focii fpmonfe. Ct 
aif ao fpmone fefus. jDoli f tmete:e;c 
boc iam bomineeerie capfcne. & 
fubDitcf fs ao fettam nauf b; :t clict ie 
omnibus (ecuti futtf eum . Ctetso. 

2>S? • E>f nrDiriim efim qui tribuif micbf 
inf ellerf fi.piouiDebam Orum in ronfprrf u 
mroftmprt quoni.i aDcrtno tflmirbine 

Ucommoucat. (fimefa. 
felatlonibjquefum' Dfiepun 
cate Mfcepf f e et ao f e nofltae ef iam 
RbclleecrJpellepzopfcitietwIunfa* 
tes.pet.picfafioc6iB.£6io.lr>nampt< 
fii a Dfio banc tequtra tt inbabitf in oomo 
Dijioibucoiebuoljitcmcc. t poliroio 

|j| pflerfs noe otte fancfa putTff > 
HXcenf et fuo munete tueanf ut . 

' Pet. (TjTeria.iiii.aDromanoo. to". 

Ifotf tee:©icuf pct bitiue oeuV 
XTVfintw fnttoiuff nuttefn omea bommeemcaoemnaffonetmficef 

pct bniuo iutttcmuii omnee bomi * 
neemfufriffcationetiife. ©fcuf ent 
petitiobeoietttfatmiusbomititapec 
cafoieeconflffuff fiinfmul(i:ifaef 
pet bnitio obeDictif ia itilri comf ufi# 
f ut mulf i. tex ettim fnbititrauif :W 
abunoat ef oelict fi . W aufem abfi> 
Dauif Delictfi.fuBabuttDaujf ef gta* 
f ia. ffit ficut tegnauff pcf m ftt mm 
f em : (f a et gtatfa tegnef pet iufhcia 
Intritam eternrjln cbtfflo fefu:Dfio 

^UJttro.ti^ctimlucam. Jjt*. 

^ jQflfo tempoieif acfuj efla» 
JL_|em eunf ibue illie in »fam:ol 

f xit qtiioa ao iefum.^equar f e quo< 
cuitq; ietia.ct aif illi iefiio, ©ulpee 
foueasbabenf.ef ttoluctes celinf ; 
Dos : ffSius auf e bominis nott babet 
Dbfcapuf fufiteclinef. aifafif aoal 
f etum.@equete me.JIIe auf e Dfjcif 
£>ti i pctmitf e iuicbi ptimu ire:t fc; 
pelite paftem mefi.<©ftitq; ei fefus 
^itie t>t motfui fepeliant moituoo 
fuos: t u aufe" »aoe t annficia regnfi 
oef.0f affaffet. ©equar feofie.feo 
ptf mfi permf f f e mfcbf renficfate btf 
qut Domf ftitif . a« ao illuin fefua. 

jOemo mitf ens manfi fuam ao ata 

f miti et afpicicti3 tetto : aptuo efl te 

n.(fffifiicaW. Officium. 
©minus fozrifuDo plcbisfueef 
'■ «notcrf oi falufariu cbiiffi fui ett 
a^^ "(abmm fac populii fuum Dite t 
\ bmemt beteotf afi fue • ef tege eoo tifqj in 
frtulum. p«. 3d f e Dfie rlamabo ocuo mr^ 
iioncfiIc<i3amc:ncqiianDofiircas ame 
tt alfimilaboi DcftrnDenfib! in Iarum.lt;> 
neeleifon.ilSIffiiamet. €j&' 

jjT\ fEuoqui Diligenfibuete bona 
'l/inuifibilfapiepataftf fnfimDe 
' cotDfbjttofiffsfuf atnotfe affttfu;. ©fl(ca.Di.pofliitalfafe. Dfiefnoibueeffupetom^aDiligen 
f ee^miflionee f uae que omne oefi 
Detfum fuperant:ceTequanfitf.pei 
Dtim . ft lcmoiia mo pare ta ntii ni ftfettfi 
ttium Wt.fmMMMsmsm^ *fc~~ 
J-r-^HSBiea^nfcfiq? bapfiraft (w 
Jtrltnue f " cb2iflo iefuct motte ip; 
| fiusbapfl^ifurroie.CSfepuIfietH 
futmiscumtllopetbaptifmfiimot 
fem:Dfquomooo futterifcbtiflue 
a motf uia pet gUMia" pattie:tf a » nof 
tnttouffateDlfeambuIenf.^fem 
cSplanfaf f facfi fumue fimilif tiomi 
motfteefuecfitmiletterurrecfioniB 
eiua ertrn'. ©oc fcienf ee quia Def ue 
bomonofletfimulef ctucifirueeft : 
vt Defttuatui C02pue prtcaf i Df »1 * 
tra non fetuialnuepeccafo.ffluf ctti 
moftuueeftMuftificatueettapcfS. 
#i aufej molfuf fumtta cfi cbtitto : 
cteoimue quia fimul ef iS Diuemue 
cum cbtiflo.^cienfeejj cbrittusref 
futgena er mottuie tamjton moti* 
futunota illi £lttaito Domtnabif m 
«itioD eni moif uue eft peccaf o:moz 
f uue ett femel . ffluoo autem t)i uif : 
DtuifDeo.3ta.efnoBerfflfmafeDof 
motfuoe quiDem efte peccafo:Diue< 
fee atitem oeo . Jn cbtitto iefit:otio 
ttoftrn.f5rai5.£omirtfrirt)fieaIirjiian< 
fuliimctorpirrarrfuprt fetu<»tu«J5\ 
£> fir ic fugium facfuo rs nobio « generafi 
otte ct pioftc nie.dSc.tc itocf.Sllcluya.B 
fl>eo rjcnfes planoitc manibj iunilate tco 
inloccctittationio. ja.matb . D*. 
^-TrTJ tilo f epote: S>irf t iefue Dffcf 
^JLjjulie fuie . 3men Dico Dobie : 
ttffi abunoauetif futticiaDettra pluf 
fp fcttbatfi ef pbarifeo?:nmi inftabi 
ffefn legntimcclottt. auDjltfaquia 
Dtcf fi eft anfiquie:non occjpee • ffluf 
aitf e occf Detf f :teiie etif iuoiciO. 0go aufem oico Dobfa : quia omttie cwl 
ttafcifut ftaf ti fuo : teue etif iuoicio 
<aui auf em oijtetf f ftaf rf fuo tacba : 
teua ertf cottfilio . fflttf attf e j oiretlf 
fatue:teue etif gebenne ignia.^t et 
go offere munue f tium ao alfatecel 
f bi tecoioaf ' fuejie cp ftatet tutta ba 
bef aliquto aou erftt; fe : telinque ibi 
munue f hu anfe alfate tDaoe ptlua 
teconfiliatifratiiftio.effuncWMi' 
en8:oget f ntunuetitu.£teDo. fflt^. 
perfue BtcfTuo mcos m fcmifto fuio Df no 
moueanfut Defiigia mra . incfina auicm 
fuam et etautii lierba mca. mrofica mife* 
iico!Diaofuaoa,uifaluoofacte foctanfest 
fcoomine. (J^Scctcfa. 

\/~\ Uopiciate qfumua Dttefupplt 
I k / caf fonibua nofiria ef bas obla 
^tonee famuto?famulatuq? fuatit 
beuignua aiTume .Df quoo finguli 
obfuletuntaDbonotenominiafui: 
cimctte p:of tciSt ao falute . per do • 
p:efatioc8io. JaiOjCitcuibo ctimolabo 
infabctnaculfi eiuo bofham uibilationis 
canf abo ef pfalmii oicam ofio. pottco. 
g\ ^oBcelefttDomineDottofa* 
V^J fiatti.p2ettaquefum'»f ano 
ftfiemnnDemur occulf fo : ef ab bo* 
fiibue libetemut infiDiie. petpftm 
feria.iiii.jaobebteos. |tf > 
IKattee fpbemue gialiam 
^petqtiam fetufamue placen t 
tee oeoicum mefu et teuetentia. 0f 
enimDeuenoItetigttie confumeno 
efl.£aritae ftafemifalie maneaf in 
«obiBief bofpifalifaf em nolif e obli 
utfci.petbancenim placuettif qui* 
Dam:angeIiebofpifio tecepff » ®)e> 
menf ofe Dincf o:um fanrf fimul di 
cfi:efiabo2antiumfanc|e(ipfiicot 
po2e mo2anf ee.©ono2abiIe comm 
bmm in omnibue:ef f boma imm* 
©fiica.Dff. rolaftts. fomicatoKscmm efaoul 
feros : iitotcabif octts . ©inf mozee 
ffneauatfcia:cofenfi pzefenfibj.Jp 
feeni Dtjrtf. jflon fe oefcta" neqj oere* 
Iitiqtii5:tf a Dt confioentet oicamue. 
S>ns micbi aoiuf ot eft :non f imebo 
qttio faciaf micbf bo 35 mief of e pie 
poflf ozttm Deftrov qui uobia locuf i 
ffit Der bfi oef:qtio>tmi fnfuefes ei i 
fumc5iierfa(fonis imttaminifioe. 
3!efus c&ziftus fieti et l;ooie:ipfe ef \ 

feCHla.fP ScttmOii matcum %. 

l "T~ii illo f empoze: ffi egretius ef 
^JLjef iefttsin Dfam : pzocurrena 
i quioa gettu flejro anf e euj/ rogabaf 
efi Dicena.aDagf fter bone: quio faci 
enoo Difa" etettti pex cipiamfjlWua 
afif oirif ei ffluio me oicis bonum? 
jOemo bonusmiff Dnus oe'. pzece 
pf a no(ti.3IHe oirif. ffiue? jOe aoul< 
tetesneocciDas/nefuretis/nonfali 
fum f eirimonffi Direrf e/ no ftauoej 
fecerie/ bonoza paf te f ufi t maftem 
& ille tefp5oens:aif illi. •a^agtftet 
bec oia obferuauf a iuttenfute mea. 
3!efug afif inf iiiftts efi Dflerif enm: 
ef Dirif ei. £>nfi f ibi oeeff. ijaoe.tjcii 
q? babesDeoezi oa pauperibj. 0f ba 
bebis f befautfi in ceIo:ef Detri feque 
te tne. IDfiicafeptin ta . ffimrium. 
i fljneocjences plauoitemanibj 
I iubilaic oro iti liorr eruttatio * 
nis.p. .fmbiectf populosnobis 
tt Qcntca fnb pccibus notrno.JSpiie clrifo 
©loiiainercelfisoeo. 1,' finafio. 
]/"~\eus uit ftttit cuius eft totft qS ■ 
X/eft opfimfi'infete pecf ozib; no 
fftteamoze' fuf uois: ct pzcfta iiuto 
bis religionie augmetttfi : Df q fimt 
bona nuf tiae/ac pietatie ftuDio que 
fimfnuftifacuftooiae.JDer ; coimia 

ptopncetm.nifi fc.iii.Icc.fuc.3o rom.Si 
rrmafresnDumSnum Dtouiov 
J^ferinfirmifafe camisDearc 

I ^fcufettiertybuillfsmebzaDettra 
fetuireimunDicieetiraquifafiaotir 
quifafe:ifa nfic erbibetemetaa Dza 
feruirei(tfiicieaof3cfiftca(ione..£it 
eni ferui effef !s peccafi: libeti fiiiftia 
iufticfe. fflue ergofrucffi babuiftis 
tiicin iilisquibusnttcerubefcifisf 
jDamfini8tIIommmoiseft./)unc 
Deto liberaf i a pcf 5:ferui auf e; facfi 
Deo. ©abeftefrucffi Deftrfi fn frf ifi* 
ca(ione:ffne Deto Dif a" eterna\ ©f i* 
peoia eni peccatCmoze. «prafta afif 
oei:Dif a etcrna. Jn d;:ifto iefmono 
nofttO^ijSj. JDcnitc ftlii auoif e mc fimo 
tcm oni oorrbo Doo.S. arrcoifc ao mm tt> 
illuiamlni d facies betfre non confunocn 
tttt^Ssjafc.aila.tf, iSripemeoemimi 
cio mets ocne meuo ef ab ittfutff«ib? i me 

, ribeM me. _ .SecimDn matcii. toiii. 

tjO illo fempozeyCQ furba rriuT 
_to eflef cum fefu/nec babefent 
/ quoDmahpucarenf:c5uocatieoffci 
puIie:aiffIifs.S)9ffereozfuperfurba" 
quiaecreiamfriDuo fuftinenf me/ 
nec babenf qtioo maowcnf .& f( ot 
mifeto eoa felunoa (n oomfi fuam: 
oefirienf in Dia. ffluioSjmi ejr{to:ee 
longe uenemnf . & refponoerfif ei ' 
oifcipuli ftti trnoe iftos poterjt qttif 
bic taturare panf bus in foliftioinef 
0t itetrogatift cos-iDuof panee l;a; 
befcec fflui oirerunf . #ep(em . et 
piecepit t utbe:of ftumbete fuper tei 
ram. ef accipicnsfcpte pattes:gra> 
f fas agene fregff c( oab.it Difcfpulis 
fujs Dtapponetenf . 0( qppofueruf 
(utbe . £f I;abebanf pffcfculos pam 
cqs : e( ipfos benesfrit / ef fiiiTK ap 
ponf. 0f manDucauewnf ef fafura 
f i fnnt . ct fuftulemnf quoo fupe » ©Rtca/bitt rauetaf oeftagmef ie : fepte fpottaa 
iEtant auf em qui mattDucaueiant: 
quafi quaffuot milia:et Dtmtftf eoa 
CitDo.g>fie?'-S>icirf in olocauthim mt< 
f um tt tau t omm. rt ficu ( m nulibuo arjno 
tumpinijitiumficfiaf factificuimnotftS 
in confpccfu fuo traWtlf placeat tibi quu» 
non elt confiifio < onhMntibuc m fe Bfie . 
■ {~\ jRopicfate Domine itctefa. 
'L ) nipplicatioibuonofttia^bao 
oblaf ioea populi tui benignue aflu 
me:e(ttnulliuBfitittitumt>otum 
nulliua fcacua poftuiaturpfta qtie* 
fumue : »f quoo fioelitet pctimue: 
efficacifetccmfequamut.petDtim 
pjrfatio ciia. Coio. 3nclina autem fuaj 
acBletabtctuasnorj. <: poflcoio. 
i/j epleftfumueDominemune* 
r JL7» iibusfuta.fiibuequcfumu8: 
Cvt eomm ef mimoemut effectu : et 
muniamutautilio.petDomtnu. 
(ffmaquatfa.aotomanoa. ttii. 
i-r^lRattee: j0uncnicWlD3natio< 
tjttfa eft W e qui (Qt in ctnifto ie< 
i (ttlquTnOtt feciiDum camemambu 
' lanf.lejc enim fpf tifua Wfe in cbti* 
fto iefmliberauf f me a lege peccaf i » 
mozf ie j!}am quoD tmpoffibile etat 
legi tn quo infitmabaf ut pet catne: 
oeue filium fuum mittens in fimi t 
IttuDinem catnia peccaff.etoe pecca 
f o Damnauif peccaf um fn catne.W 
futlificatio legfe tmpletetut i nobto 
qutnonfecunoum camemambu< 
Iamue:feD fecuDum fpittfum. fflui 
enim fecQDum tamem ftlt: que cat 
nfe funt fapfunf . «Juf ueo fecrniDtt 
fpirif um.-que funt fpitf fue fcntiunf 
f}& ptuoentia catnte moze ett • p«t 
Denfta afif (pQa:t)i(a ef pat/Jn fpo 
TfTTfefu Dtionto. ( ivmat&eJi- ttii. 
JLji? itto f p"e: acceuet unf aD ieftl pbatifeietfaDucei(entafea:e<totja< 
uctunf eft Df fignu oe celo off eoetet 
efa.at ille tttDene:af f eie. f acf o T>e> 
fpete Dtcitisferenu etff : tubicGoum 
eft eni cef & 0f mane booie f epettas 
rutilat eni f tifte celu.f acie ergo ccli 
t>fiuDicatetto(tia:iIgnaaQttpmno 
poteftis. (Penetaf io mala et aoulte 
ta fignfi quetit: et fignu no DaWtut 
eittififipumtone.fEttelicfiaillfa: 
abut.etcfitJcnidcntDifcipuli efua 
ftaneftetQ:ObIitifuntpaneoaccipe 
re.jffiui oijrit illia. ^ntuemini etca* 
uefea fetmf f o pbatiteo? t (aDuceo* 
rum.at (Ili cogitabant intet fe DlceV 
(ee: q: panee no accepimue . ©tlra 
aQtiefue:Dirif.fflui0cogifafi3in(« 
toos moofce nDei.q: panea no babev 
tf ef jOoDum fnfelligif ie neq; lecoi* 
Daminiquiq; panQtnquiq;mili!t 
boim / et quof copbinoa fupftfHef 
J9eq;fep«pan8 inquatfuozmrlia 
tjoim tquotfpotfaafQpftftief aoua 
te notntelligifie qtnoDepaneDiii 
Dobia.cauef e a fetmet o pbat ifeo? t 
faouceorO f Cfic infelleterQf qi nS 
Dftetaf ameoum afetmefo panu: 
fco a Docttina pbaitfeotQ et faouceo 
mm.(T|iiiica toiii. aimeium. 

■Dfcepimuo Bcuo mifcricoaiain 

<\ tuainmeoioteptt tui fccuneu} 

J nomen f uS teuo ita ct laus fua 

iTette.iutticia plena etf Dcrtcta (ua 

j^. ajac^ua Dominuo t lauDaMte nimte: 

tn riuitaf e Dd noff « to monte fancf o eiu» 

16)>»ieeIeifon.«S[oiiaine);cciri8. ffini. 

tY^veuecuiuapiouiDetiainfuiDf 

X/fpo(i(ione n6 fallitut : te (up <■ 

pliceo etozam'': Dt nojrfa cBcta (ub* 

moueaa:t omia nobie piofuf ura co 

ceDae.petDo. cneoiiapiopacefanfS 

nifife.iii,lec.fii^nif.( T iltiiiimanoi>. Diii- ©ftlcaDiif. ^TIT Watree: ©ebifmee fumue tto 
jLl\tami:t)tfc8m catttetiiuaituia 
j #lettifecunoitcartiei)iretitfe:mo 
i iemftti. ©i afit fpit fcf a" carnie moz 
f if fcauetff ie: tuttctis. «atifctmqj euf 
fpft oei agunfur:bi ffiii ftttif oef . jQ6 
eniaccepifliefpmferuifutfe iferut 
ffmote: feo accepittis fpttt aoopf f Ot 
nis f ilio?. i quo ciamamue abba pa 
fet.jllpfeenifpftefeOfmoniumteD 
Dif fpui ttoftto :tp futttue filii oei &f 
afif filff :et beteoee.Qeteoee afi t oef : 
co!)eteoeeafttclKfftf.<6?. eaomitw 

inoeft p lotcrtoirm c( tn lonmi rrftimt W 
ffliuii mr fnriiB.ti. £>ru9 in fe fprr.nii do 
mmc noii cotifiiiiD.ii m rtrrnfi.f5? .rn(c 
irtur . W&.Tb. %t Brrrf bj>mtiuo oriro t fp 
oit rt dbi rroorf ur iofum in birriifitlrm . 
jicciiiioum mntliciim. uii. 

\ jOillo f empote :5&ijtif fefue of 
JLijipuIie fuie atf enoif e a falfia 
fpiopbcfieqiiiijeniuf aoDoe InDe* 
(timetie ouiu : f nf tinfecue afit funf 
lupf rap.it ee.a ftucf fbue eo?:cogno 
ftefie coe jQiitiquiD colliaunf oe fpt 
titg Duae.auf oe f ributie ficuef ©ic 
oio atbot bona:frucf ue bonoe facif . 
tnala aiif atbo: .frticf ue maloe farif 
jttonpofeftarbozbona fntcttiettta 
loe facetc : neqj atbot mala ftucfue 
Iwtios facete. Oie arboz que non fa 
cif f tuctii bonu:ercioetut ef In tgne; 
miffefur.^gffuta ftucfibueeo?:co 
gnofcefie coe jOon oie qui ofclf mi« 
cbf oiie one:inf tabff f n rcgttfi celo?. 
@eo qui facif Dolunfafe pafrie mei 
quf in celie ett: tpe inf tabif in tegttfi 

CCfOtfi. CrrDo- Dff? .populum Ijuilf fnl 
uiim fiiriro Dfie rf oritloo fupctboium bns 
Btilutbiaquoniani qmsoruB ptcfctrcDo 
JY^\mine. ^feccicca. 

KJ 0uequf legalfumoffferentfa bottiarumDniuatacrificif percepffe 
one fanrifti.accipe factificium a oe* 
uof ie tibi famuiis.ef pari bctteot cffc 
one ficttt munera abcl fattcf ifica :t>f 
quoo finguif obf ulctfit ao maietta 
tie t ue bonozem : cficf ie pzoticiat ao 
faiufem. per oq.ptefitfio cois. £oio. 

CSuliatc c( MDrfc quonii fuaiito efl Ditt. 
bcittuaMrqtiifpeiaftttco. poflcoio. 

atoaitoooomiitc meoicinalia 
aperatf o: et a nofltfe pet ucrfi< 
lafibuecietnencererjSeDiafcefaoea 
ctue funt recfa peroucaf . }Der oiim. 
4, Jffjjaquatf a. apromanos. t>, 
' 1J3 Kaf ree:#cimus quonia" cum 
J-A&D\)\x efleitr' peccafoz ee:cbzi * 
' (lue pzo nobfe mmtmte eft. Srjulto 
f gifur magie iuftfficaf t itt fanguine 
tpfiue: Calui erfmue ab f ra per fpffi. 
^i enim cum iimid eflcmue:teco/ 
fifiat f fiimue oeo per niozf e f flff cf: 
muIfomagferecSffliafi faluierfnf 
inDftaipftue.jlJonfolfiautem :feo 
ef glotiamutinoeo.pcrorimnfm 

, iefficbziftfi. JtccunDumamim. ir. 

CjO illo tempme : j&irtf foban* 
nee ao f efim t.at)agf fter:»iof ' 
\ mue quenoSfnnomlnef uo eiiclen 
(em oemottia qui non fcquif ut noa 
et pzobibuimue efi. Jefue aute af f . 
jftolite pzobibete eum. jOcmo eni ? 
qui faciat t)i tf utc fn nomine meo:t 
poflif cito mate loqui oc me. fflui ei 
tton eft aouetffi Doe: pio vobis eft . 
ffluifquie eni poffi oeoerit tiobia ca 
licem aque i nomfnc meo quia cbtf 
ftiettie:amenDfcot)obie nottper^ 
ocf merceoem fuS.et quffqufe fcf > 
oalijatierif Dnum cr bie puffllie crc 
oenffbue iiimc:boittititcftctma 
giefi circiinoatctur mola affnarfa 
fn ccllo eiue/ef in mate mfttercf ur. iBnicafr. &(i fcanoalf, aucif I fe manuef ua: 
abfcioe illS.&onu eft tibi oebile in* 
ttoite in Ditam:i? ouae manue ba< 
bentem iie in gebennam in igne in 
erttngtubilem.i>bi Detmie eomm 
non moiifunef igraanonejcfingut 
tut.<Ef fi pee f uue te fcaoalijat :am< 
puta (Hum.&ottum eft f ibi clauoft 
tnftoftefnDttameternam: tpouoa 
peoee babet em mitti in gebennam 
(gnie inertinguibilie . W Detmie 
eotum nS motit ut:ef ignie nS ertu 
guitur. fflSfioculuefuueftanDalfe 
jaf f e:eiice eum.feonum eft f ibi Iu< 
ftuminftoite iniegnuDei:fOuoe 
oculoe babefemmitfiin gebettattt 
ignie.TO Detmte eomm no m02i< 
tut:ef igniano ertinguffut. 

Dftica «. aomitTam. SDBuium- 

jCceDeuo aDiuuatmcrtDfiofu 
j fcepfoiellmemce.aurrtcmala 
[ iimicio ntete i %ttate fuaDifgM 
iUos .ptertoi mc^ Dttc p- TDeuo in noic (uo 
falufi mc fac: cf in Ditfuf c tua iufiica mc. 
ftjwcIcifon.CiUniamcfccUis. { Sfrii. 

|1 Tr _ TSigttenobte one fTefemtJ fpt< 

JL^rffumcogifSoique lecfafunf 

\ ptopfciueetagenoitDtquifinefeef 

fe no pottumue: fecttoum te Diuete 

Daleamue. per DO. CJ. tmoiia pio pace 

tni.nififc.iii.lcc.fue. 3o coiitljioo i-t- 

^p^SJaftee^jOofimuecocupifccit! 

\ Agemaloium: ficuf ef illi cSctt 

I pferunf.jOeqjpDOlafteefnciamint 
ficut quioam ex ipfie: faomooum 
fctiptumeft. ©eoff populueman* 
oucate et bibete:et furrererunf luoe 
te. jOecijfomicemut/ ficuf quioSet 
fpfie fomicaf i funt:et cecioetut Dna 
Dfe Digmfittia milia jfjeqjf efemue 
tbztftum ficutquiDameo2timfen< 
faueruttf : ta ferpenf ibua perietunf jOeqsmutmutauetftofittilqufoiS 
eo2um mutmutauetunt / cf petic . 
tunt ab ejtf etminafote .13« autcm 
omnta : in figuta conf igebanf fllis. 
©ctipfa funf autem ao cojieptio * 
nemno(tiam:fnquoefineefeeulo> . 
tum oeuenetunf _jfaq$ qui fe ejifff 
mat ftateiDioeat ne caoat . ^enf a< 
tfo dob non appiebeoaf :ttifi Inui» 
na.tfioelie autem oeue eft: qui nott 
pafiefut Doetenfati fupta ioquoD 
poteftie:feD facief cum tetaf ione efi 
am p:ouentum:Dt pofflf is (uftine* 
K.cSy.lDomincDominuonollctfaDrat' 
tabilc ctl nonten tuum in Dniueifa tetta. 
j6\ SSuoniam clcuafa cfl magnifttenti» 
hta fupct ccloo._(gtiicifttrt ut. aHclu.* 
*.atf cnoitcoopule mcuo i Icgem meait;. 
_S>ecunDumlucam. «Di. 
T| illo tempo:e:S>iri( iefueoi 
^A-Jcipuliefuie patabolambattc 
*il5omo quioam etaf Diuea qui babe 
batDtlicum:et bfc DitTamafue ett 
apuDillftquafi Diffipafref botiaipft 
ue.jEt Docauif illum.t aif illifflutt 
bocauoio De f ef Keooe rafione Dili< 
cationiefue:aein5pofefie»iltcate 
aifaufemDfljcuefnftafe. ffiuiofa 
eiam:qufaDtt6 meue aufett ame 
Dllicattonemf tfooete nonDaleo: 
menoicate embefco: <gcio quio faci 
amDtcutriamoftie fueroaDilica* 
tfone : iccipfanf me in oomoe fuas. 
Conuocatie if aq$ fingulfe oebif o:t > 
bue Dfii fui:oicebaf p:f mo.tOuanfft 
DebeeDftomeofafilleoiiit.Centu 
caooeoIei.©Wifq5iUi. accipecauci 
onemfttam:etceoecito.@cfibequt 
quaginta.iBeinDe alio pfjtif -Cuw 
to t?f um Debeef <JSui aif . fenfum 
cbotoe f titici.ait illiaccipe Iiftetaa 
f uae:e( fctibe octogita-gt lauoauit OnsDfliciimtaiqtiifaffe.qtpmDett» 
f cr fccillef. qi filii btmts feculi p2tioe 
t iozes filifo lucfe in tjeneraf ione fua 
fflf 0f ego Dobio Dico. tf acite Dobfe 
amicosoemamonafniquifafferDf 
cumDefecetifte:recipia"(Dosinefet> 
na faberttacula. jjeoo.oiffe&jufH 
ric oomlni rccfe le tiftmtif co eotba ef oulci 
oia fnpri mcl ef fauum. twm c( frtuuo fu 
uscuffooitea. .Sccrera. 
r^SMcfpe muneta qa Dtte que f f > 
(-^ 'ttoetua largffafe Deferimus 
Mbec factofancfa mpfterfa ctraiie 
(ue opetanfe Dirf ttf eipzefenf is Dif e 
nos couerfaf iotte fancfificettf : ef ao 
gauoia fempffetna petouca? . pet . 

picfit.coto. tT6io.pHinfi qrifc rrgitft Bei t 
oiaaoiiciefuttoobteoicif ofio. poffcoio 
|Qf3!f nobf s Dfie Ejs tepataf io mt 
P_J ttee(cozpo2fecelefte mifterfS 
Df cufus creqtifmttt acf iottc :fciif m t 
mus effecffi ■ pet Dfim tiofhum. 
JFeriaimarfa. JJptomanoo. Df. 
Hp5~Katre6: jSefcif te qm cuf e%W 
JZJfyuttie voe fetuoa ao obeoien 
Dum/ftruieftfeefuscufobeoffite.ff 
ue pcf i in mozf e.fiue obeDtaonf sao 
futticiSf <©raf ias auf e oeo gp fuiftio 
ferui pcf i : obeDfftl s aitte cr cozoe in 
e3 f ozmS Doctrine i qua tiaoif i efris 
tibeiaf i aute a pcf o: femt factf eflte 
!ttfticie.3ln clmlio iefu: ofto noftro. 
. t^cn inouni lucam- rli. 

| jO ilfo tpefeint fefus oifcf pu< 
^Xjfis fuf s ami fioelfe eff in mini 
i mo:et in rnaiote ftoelte efi. Gt quf i 
mooi co iniquus eft :ef in mai ote inf 
quus e(i. £?i crgo in iniquo mSmo» 
na ff Defea no fuifiis/ quoo Derii efi: 
quis creoef Dottef 0t fi in alfeno ft> 
Delesno fuifits.qS Defitfi j quto oa- 
Mf oobfef .Rcmo ftniuo:pof cfi Duo t biiaDnfefemirc.aiifenitaifioDfef 
et alferfi oilfgefiauf Dnf aoberettf t 
altetfi confenef . J36 pofefiis oeo ftr 
uireimSmotte.auDicbaiifaftfoia 
becpbatireiquietan(auari:e(Deri< 
Debattlltt.0f aff flffe. toooeflfsqiif 
lufiificaf fs Dos cotam boibusioeus 
afif nouf f cozoa Deftra , ajuia quoo 
boifjj alfum eli: abomfnaf io efi an 
teoeum. ©raca.^Mcutm. 

\5Dmclamatem ao Diim ct.iuoi 
uif liocem mea ati l)to qui appio 
^pinrnianfmicf;! etjjumiliauie 
ieos qtti efl anf e fecula t manef i ec ernfi . ia 
(fa cogifatu fuii iit ono ef ipfc fe eroifriec 
ps. &f auoi ocuo oiafione meS ef ne Defpe 
tctio Drpircntionc mr 5:int cnoc niiclji t ct 
auMme.fe^iieelcifon.«Eiliainer._^5 
/f ) at eant aures mfe (ue offe pze 
^Aibusfuppffcanfifi:efDfpe(eV 
(ibus oefioerafa conceoas: fac eos q 
tibi placif a f fif pofiulare. per Dfim 
CflemoiUpiopacefantum.mfife.iii.lcc, 
tuetit. 3o coiintliioo. .i. tii, 
•-piTliSttW^cfffs qfft cfigefea ef 
JL. Ifetfeao fimulactaa muta pzo 
j uf oucebaminf efifts. 3!oeo nof um 
tiobte facioicp ttemo t fpirifu oef fo* 
ques Dicif aitaf bcma iefii.c-f nemo 
pof efl oicere Dns I efus : ttifi i f pi tiftt 
fancto.JE>iui(tonee Dero graf iarurtt 
funCioe afit fpfta.ef oiutriones mf 
nifitaf ionunt funt: ioem auf e ofis. 
0t Dfuf fiones operaf fonfi fiint : ioc 
Dero oeus:qui ouafur omia iit om« 
nibU8.3Dnicuiq5anfemoafutma* 
nifeftafiofpitituo.-aDDftlifafe.aiii 
quioeperfpfriffioafui fermofapie 
(f e: aff i afif fermo fcief (e fcSm eun > 
oem fpi tif fi.aif eri fioes: f n eooe fpf 
tif u. aiii gtafia fanif afnm s ta tmo 
(pmfu.aitiopetatioDfriufum/aIff Dmajr. piopbetta/aUlBifttetfoftfrftuu/alif 
genera linguattt / alii intciptctatio 
fetmonft.©ecauf omnfa opctatut 
mius atq? ioem fpiie ©iuf Dene ftn 
guIi6:pzoutt>Ulf.^?.£uflooimeDof 
mineDtpupillam oiiilifubDmbiaalaiu 
tuamm ptofege mcS.tDc Dulfu tuo iuDt 
tium mcii piooeat oculi tui Dioe anf equi ! 
tatem.tg? leitetctut.aila.tf 1 . etultafe 
oeo aDiuforinofltotubilateoebiacob. fu> 
mif e pfalmum torunDum cum cytbata. 
.SecimDumluram. jrtj. 

XjD illo fpe:K>it apptopinqua* 
sf iefue bierufale:toiDen8 ciui 
! taf a fleuif futj illa" oices.fflt fi cogno 
uiffes i f u. (Ef quioe in bac oie ftia q 
ao pace tibi : nitc aiit abfcoDif a funf 
ab ochIw f i!fo.ffluia Bcttietit Diee fn 
te.et cftcunDabtif fe infmici fui »al; 
loiet cit ctioabunf f e/ef coaguftabfi t 
f e Dnotqj/ef ao f erra" ptoffetnenf tci 
et filf oa tuos qui fn te (uf.JEt no reli 
quent in fe lapioe fupetlapioe:eo cj> 
no cognouerie tepus trifit aliois fue 
& mgrefius fn f emplu:ccpit eiicete 
uaiDEf cs in illo ef emef ee. oicene tl 
lis.^cripfti ett: qt oomus mea do* 
mue otaffonie efi . tooe aitf feciflie 
flia:fpelunca laftonufEf etaf oocee 
quofioie in tepIo.cieDo.jJffes. aoee 
Dtte Iraaui aiam mea dcub mcuo in tc con 
fioo non ctubefcam.nerij ittioeant mt ini 
mici mei.cf ent toniuer.fi rroi f c expertaf no 
cguftinDcnfuc. ( Stcttfa. 
/]pfiDonceDe nobie bec qs Dtte fte 

\ ^quetate mpftetiie : qi qttof iee 

buiusbofttecomemozatio celebtao 
fut: opuenoftteteDepffoniseiretce; 
f Ut. pet Dnttt.piefafio coio.goio 8cce 
pfabio farriftriti iuflicic oblationco ef olo; 
caufra fnpci alfaie f uum oomine. 
DoScormittio. Y""r2>fttobfs ofiec5mtmfofacia 
1 V_Uttentt:etputiffcaffone«roie 
twmribuati)nifafem.petDniii. 
~T | If eoa.iiii. 3d roiitrfbir». .i.tt>. 
JLZuttaftes:j1)onoi6cato:eaDea< 
C to.^eo alia boim/alia pecozu/alta 
twluctit/alia aftt ptfcift. et cotpota 
celeftia:t toipota f ettefttia. @j alia 
quioc celeftfu gloifa : alia aitt f ctre > 
ff tium.aiia cIatifasfoIie:aIia clarf 
tas lune / ef alfa clatif ae ftcllatum. 
©tella enfm a ftella Diffetf : fn clati 
fafe.#ic ef tefuttecffo momtomm 
©eminafutfncoitup(ione:furgel 
f n fncomtpf ioe. ©emfnaf ut i (5110 
bilifate.-futgef in guHla. ©emiita* 
futminfitmifafe:furgefln»ltfufe 
©entiat ut coipue aiafe:(utgef cot! 
pusfpfrifale #i eft cotpueaiale:e(t 
tfpititale.©fcutfcripfue(t. tfacfus 
efi pti mus bomo aoam in aiam Df 
uentem: noulffimB aoS in fpm Bi* 
uificante. feD non piiuB qfi fpirifale 
feo quoo aiale.oeinoe quoo fpftff a* 
le/Jntitoiefwoitonfo. s>imi-ri 
■HjrTD f Ho f cmpote.-atif fefus Di 
JLfcfpuIisfufe. £fi WDetifiBcit* 
t cBDatiabeietcftu bfetttfalem:tunc 
fcftof e qt appiopinquabif oefolaf io 
eius.^uncquiiniuDeafunffugfal 
aD montes:ef qui in meof eiua/Di* 
fceDant.0fquifntegionil)U8:n5in 
ftentfneam. asuiaDieBDltionis M 
funt :»f impleanf ut omnfa qtte fcti 
ptafunf.fceatifptegnSfibusefrot 
f tiettfib;:fn illfs Dieb;.£iit eni ptef 
futa magtta fupet tetta7et ita poptt 
lo buicfEf caoenf in oie glaDii: ef ca 
ptiui Dttcentut in omnee gcnfcs. 
fEf bietttfalem calcabifttta genfi* 
btts oonec implf anf ut f empma na 
tionum . fEf etunt figna in fole / ef ©nicatf. luna cf ftellia: t itt (crri s piefflna ge 
tiumpte conftifionefonituamatia 
t f liictiifi.arcfceftb; boib; pte f imo* 
te i erpecfaf ione que fitpuenief mi 
UCtfO 02bf. (floHtta ti.fflffinMm,. 

OEus tn loto farfo fuo. oetto quf 
inbieaie facit tmanimes in oo '■ 
mo.ipfe oabit tatf ufc ct foif itu 
r „ji fuc.ps.Et utgaC Oeus ee oitttpe 
tut tiumicieiuo:ttugtant qui ooctunt eS 
« facic ciuo.Br.iic.tSlia in t%, flSmtio. 
/\ jeus qut omnipotenfia f uam 
1 /patceDomartmeet mifetaDO 
, mattifeftas:multiplica fup nosgra 
liii i n.i : vt a o ( tta ptomitTa cutref es 
celeftifi boiio? facias effc confot tea. 

PetDfim. CBcoiiapiojiaceeanefcni 
ftfefliietiuIcc.nir.J^Bcoiitbioo.i.»)i. 

E" IRaftcs: jOoiif fcbbis facfo eua 
igeltumquoD pteDicatti »obta 
qttoD et accepifli6:in quo t ftatts pet 
qnoo t faluamini. ffltia tatfone pte 
Dicauetim ttobie fi tenetts: nift f ni - 
flta cteDiDiftis.^taDiDi eni ttobie i 
ptimia qttoD ef accepi:qm tps mot; 
tuus cft pto pcfis noftrf s fcSm fcri ■> 
pftttas.tEf quia fepulfus efl :ef qttia 
lefutterif f ettia Die fecunou fcripf w 
tae.jEt qt fcifua eft cepbe:ef poft bec 
DtiDect.DeinDe totfua eft pluft}> qui< 
genf fs ftattib; fimul:er quib; mul* 
tt manent tofq; aobuc quioam afit 
Domtierunf.SMnoeDifiiaeuiaco* 
bo.S>eiDeapoftoIisoibus.jt!ouiffi< 
nteafit oim fan$ab02fiuo:t)ifus ? 
e( micbi. 0go enf m ffi minim* apo 
ftolotum quinon ffi Dignus uocatt 
apoftoIus:quoniS petfecufus ffi ec< 
clefiam Dci . 05tafia afif Dci fum:iD 
quoD ftmt.£t gtatia ciua:in mcDa 
cua non flttf. <S?.3n oeo fpctauit roi 
mcii rt aoiutus fum cf tcff muit cato mea ct tt Doluneaft ntea confif eboi tllt.S.Ho 
te ofie ctamabo oeus meus nc fileao ne oi* 
fceoas a m e.<8y .teitoctut.aila..$,Pue 
Oeus falueio mee in oie elamaui t nocee co 
tam(e- Sccuuou lucam . tDtti. 

^-■"Ti flto fempote: £>ir(t teftts att 
JL_quo(oamqui infecofioebant 
J (aniyiufti/efafpemabStutcetctoe: 
paiaboIamifta.SuioboicoafccnDe 
tunt in f emplfi : tt otatent • 'lDmis 
pbatifeusief altet publicanus. pba 
tifeus ftana:bccapuD fe otabaf .©e 
iis gta(fas ago (fbi.qufa non fum fi 
ctif ceteti boitn. Rapf oiee/ii u tti atu 
ultai :ttlut ef iam bic publicanu6 • 
3!eiuno bis in fabbato : Decimas do 
omnifi que poffi oeo & publfcanus 
a loge ftana : nolcbaf ncc oculoa ao 
eeluleuare.^eopercutiebafpccfus 
fufi Dicena.3>eus p2opfcfus efto mi 
cbi peccafoti.amen Dico Dobis : oe* 
fceoif bic iuftiffcafus m Domtim fit- 
am ab tllo . «tia omnie qui fe eral 
fat bumiliabif ut:ct qut fc bttmili.it 
ejcaIfabifut.«:teoo.iDSc?.£i:attaboec 
oominequoniafufcepifliinenec oclccla* 
minimicoamcoofupetmeoomineclania 
uiaoeeeefanaffimc. (^Sieaeta. 
^^^r-gibiDomine factificfa Dtcafa 
( ^lreDpantui.queficaDl;otto2e 
nornmis f ui oef erettoa ttibuifti : Dt 
eaoem temeDtafferf noftra ptefta > 
res- pet Dtim tioliriiin.picf.ifio com 
munio.Coio.Cjonoiaoonimuticfuafub' 
flanfta ee be piiniiciio ftugnm (ii.irani ct 
impleanfut boitca eua faEutif afe ct tiino 
(oiculatia teounoabune • <f jOoflcgi?* 

aS)eutmti6 Dtie Detio rioftet :vl 
quos oiuinis teparare non m 
ffnis facramcn(fs:(uis non DeftKu-- 
as benigntts aujilif a. per oiim no. 
Jfeiia.iiii. aocoiinftjios. .i. S>fticarif. T^r^i&rf tea : jQefcitta qm cotpota 
JCvigttja meb2a ftit clMltif ^ol 
lens etgo mebia rpi/ facia memtua 
metetricief abftt. 3« nefcif ts qttt q 
aDbetettttetefriciDnfj coipitocrTtct 
turflEtftttnquifDuo:i«catneDna. 
jQui aiit aDbetef Dno:Diius fpits eft 
tfugite fo2nicatione\ £>mne pecca* 
tum quoocunqjfecetif boxrrta «u 
pua eft .fflui auf fomicafut :m coip* 
f iiu pcccat an nefcitio qm membta 
Defttatcttiplueft fpfifTattcti quiin 
Dobfs eft que betf e a oeo/ et tto eftis 
Defttif gmpf i enim eftis pcio ma* 
gno:glo2f ficate et pottate Deum in: 
cotpote Deftto. i .S.lucam. tt> 
W jl> illo tepote:acceu"eiuf ao ie< 
JL f um quiDam faou ceop qtti ne 
1 gSf eueiefuriecfionem:»mfetroga 
uetunt eii oicettf ce. 3f)agiftcr:mor> 
feo fctipfit ttobto. ©i frateraltcuiua 
moituus fuerit babens Drozc/et btc 
ftne ftltis fttetif : w accipiat eS ftatet 
citts Droze t fufcitet fente ftatri fuo 
e^epf c c tgo ftattes cratif . & p2iut' 
accepif vxoitet moit uus eft fine ft 
Ifts.jEffeqticiwacccpttiilain.etipie 
mo: tuuo cft fitte f tlio. C tterc itts ao 
cepit HIS. e> imtltf et et oms fcp te.ef 
no reliquerunf femen/ 1 mo2tui fft t 
jOonitTima oim mottua eft et mulf 
et.Jn tefurtettione ergo: cuius eo? 
erit tiro: f <s tqutoe fepf e babuerftf 
camDfotc.etaiftllticfuo/filttbii' 
tue feculi mibttt et t taounf utao nu 
ptias/Jlli Deto qui Digni babebun# 
turfeculo tllo/et refurtectioe cr ntot 
tute:ncq;tiiibcttftteq;DticcttfDro* 
res . jOcq; eni Dlf ra mott pof etunt. 
Cqtiales cni angelio funt: i filii fuf 
Def/cum ftnf filtf tefurrecf ionis . ea 
Dero «furgSf motfuf :t moifes oSl Dft fecue tubu . ficuf Dirif Dfim Deu; 
ab2at)a/ef Dcfl pfaac/ ef Deum iacob 
©eus aiit non eft moztuov:!; Diuo 
lum.flwineo ent Diuflf ef . Refpmi 
oentes aut quiDS fcribarfl: Direttitif 
Stf)agt(lcr: bene Dirifti. e t amplius 
non aitocbaf efl: quicrj tttf cnogarc 
(TtofiiMm. g>tficuui i. 
jT ' "V ffius in attiuf otium meu infett 

' r n w ' '' e m aouu " rao '' m k">* 

<-*L^ "na.renfunoantutiteuctelfiit 

(nimiri mci qui quetuf aiam mel- j.auct 

Cantut tcftotfum ef etubeftanflquiioltif 

■mcitimala. ( ffliatio. 

Qa^nfpofene rempfferneDeits 
quiabunoanfia plefafisfitc» 
mertta fupplicii erceDis i Dofa/effft 
De fupet nos miam f uam:Dt Dimt f 
tas que cottfcientta mef uif: et aotfd 
asqBoJonopumiif.p- gpc oiifi.iim 

GKattes : tfiouciS f ale babenV 
peubiiuitao DeBnonqr uiffi 
ctmtesftmuscogifate aliqtiioatto 
bis quafi er nobis: feo fufticietia tto 
fita cr oeo eft . ffltif ef t>Doncos noe 
fecifminifttoenouffeftamenff/na 
lif fera fj fpu.Xif (eta eni occiDf f :fpf < 
rifueaflf Diuificaf.a2uoDftmtftta/ 
f io tnoitis lif tetis oefotmata i lapf .- 
Dibuefuttin8lia:ifaDtnonpoirenf 
tntenoetefilttiftaelinfaciemmo)>! 
fi.p2opfetgiliamDultueeiuBqeua! 
tuaftir:quomoDonon magts mini. 
flratfo fpue etit in gliaf |5S fi mtni 
ftraf io oSnaf ionts gteia eft:muIfo 
magie abfloat minifterift iuuicie: i 
8lia;«gy.Kcncoica oftm in omni fempo 
re femvet lauo eiuo in oie meoi$. 3n oflo 
lauDabitut aia mta auoilf mafuefi ef Ie< 
(enfat.( gy.icitt .aHg^.1giietcnigium 
facfus es nobio a gcnetafione ef f togenie 
^ecunb ummattiim. Dii. &mrarli.pottfrintfate. r ji}tllotepo2e:0rfensfefueDe 
JLfinitefrwticriif per fpoonem 
( ao mare gatilee/ ittf et meoioe ftnee 
Decapoleos.0f aboucunt ei fuiDfi e( 
imitfi ct ocpiccabaf u t eumW impo 
ttat illi manft . & appiebettBene efi 
Be tutba feotfu : mifif oigif co ftios i 
auiiculas eius.0f erpuene fef igif ti 
gtiamelu6.0ffufpicieeinceIG:inge 
mnif ef aif illi. £ff cf a.q S eft aBapfc 
rtre. <Bt ffatt apett e funt autes eius. 
et foluf um eft tmiculu tingue eius : 
ef loqbafut tecfe.gt picccptf illis:ne 
cui Dicctenf . ffluanto auf e eis pteci» 
ptebaf.-fStomacjispIuspieBicabanf 
eteo ampIiusaomitabSfur/Bicefee 
g>ene oia fecif :ef futBosfecif auoite 
ef mufos Ioqui.£reDo . a#. picca^ 

ftio cff ntoyfes 111 confpecfu Dfti oei Cui t Dt 
tif .pjecafus ctt moyfco in Cofpecf u Dfii orf 
fut rf Oirff . qttnrc Ofie tmftruo popttlo fuo 
p.itrr ttc fiiutiii ttti- metneto abtaba y fttnc 
tt iacob quib; tttmfft outr f raum fluent e 
Iitc ef mcl.i plitmfits fitrtus cff bfio Oc ma 
lijjnif atr qua oitff facecepopulo fuo . 

\j£^\ ©fpice cjfumus one Sasat! 
\ \ nofttam.ppfcius feruff uf e »f 

rqiioWttetimusfif fibi mtmusatce 
pfuimutnofttefragiiftafifttbfiDiit. 
pet .piefartoc ois . dmo.p t ftttcf u ope» 
mm f tto? ofie faf iabifut f ctta M eoucao 
panem De f etta et toinfi leftficef cot bonris. 
M cfbtlaret facicm in oteo. ef panis coi bo 
nunio confnmcf . JOottcoio. 

Bgnttamus ane fjfum'tuf pet 
cepfione factamettfi fubftoiti 
mcnfiB ef cotpoits.t)f in Df t oq; fal < 
uafiiceleltfstemeDii ptcniftioie gio 
tiemutJOei. (/Ife.itit. 3d eoiinb.ii.iiit 3 
|_S Waf rea:jl)oit pieBicamus nofc , 
JZAmetipfoe:feD ieftmt cbtiftu DO 
(trttanttoftrii.jCosaitfcfefttOBliios pet iefum : qm oetts quf Dfrf f Be f e * 
ticbusluccm fplenoefceie illurif itt 
coioib^Dltsao tlluiatione fcicntiei 
clatifaf is oei/in facie iefu tbiiftf . tf)a 
bemueautefbefauru iflumittafis 
ficfilibueititfublimifasfitBlrtufis 
oei/ef non ejt nobts.3!n oibus trte 
lafionepafimut:feonott angufiia« 
mut.appo2iamut:teo non Beftifui< 
mut. pcrfectif ionc pat imut :feo tto 
BeieIinqraut.3>eticimut:feB no pe* 
iimus:#emp eni motf iftcatione ie 
fi i iii toipote noftto tittunfetenf es : 
t>f ef tiifa iefu in coipoiib; ntie ma - 

^ifeftetuMT ^fimmatbr um. fi°. 

i jO itlo tcpoie ^tanfeunfe ie< 
JL-/u:fecuf i fGf mm ouo ceci cla < 
| manfesef Bfcettfes.ajifeteierioftri 
ffli oaniD.Cum autebeniffef ooniu 
acceffetuf ao eum cecf.0f oirit eis ie 
fue . £reoif is qi poffu bot facete Vo< 
bi8f©icut ef . fof iq; Bfte. / 5Dtnc f eff 
gif oculos coiu oicens. e?rcmiou f i; 
Bem Dcfttam fiat Dobfe . 1 aperf f 
funf otuti co? . 0f comitiaf us eft \u 
fis fefus ofcetts. toiocf r ne qufs fciaf 
JlU ffiife crnitif es : oiffamaucrunf 
eum in totS f erram illS .0 grefTis au 
tem itlisiecce obf iilcnnif ci bomine 
mufG oemontu; babente. 0f ciccfo 
Bemotte:Iocutueeft mufus. tst mv 
rate funt turbe:ofcetes. jOunfp appa 
ruit fic in iftael. pbarifef auf e:Bto 
banf. J 11 pitncipe 0emonio2G eiicf f 
Bemones . 0f cirtufbat lefus cii(ifa< 
feeoesef taftellaiooteneftt ftmago 
glscoift efpteDfcaneeuangeliutei 
gttf.0f curansomc; Ianguo2em:e( 
oetmfttmffafe. Sfiica.ri ii.fPnm. 
^lJefpiceoiieinteflaitienfii fiiiim 
ctaiao paupctfifnop ne Octclf 
qnas tn nnem.rtuntc oSc cf iuri 
IHf ©ftfcatfft.pottfrini<afe. M caufam fua tt nc obliuifcatisriotes que 
renfium f c.po .ffit quiD dciw tfpiilifh in fl 
nem:itatus efl fwoi f uus futj oueo pafcue 
tue.rspiie.fiStatamftcelfis. £>?• 

Ompeetmiferfcoieoeue.oecu* 
iuo munereDettff ut ttbi afioe 
itbtiafuiBDigneetlauDabiliferreruf 
afur.fribuenobiecie: »f ao ajmilTio 
ttcs fuae (ine offenffone ciraamtie. 
per.Opcmoiia pto pace fantu nift feflum 
ttiumlcc.cue. aDgalaibas. im°. 
T^TjJafree.-abtabc oicfe fitnf pto* 
A-4ant0ionea:et femini eiuB . JOS 
' Dictf ifcminib;ctuafiiti mtil(ie:fco 
quafi m Wto ef femini f uo/ q efi dvi 
ttue. fJ>oc aute Dico f cftamentfi con< 
fitmaf fi a oeo que poft quaDtingen» 
toe i frigmfaattno3facfaeftier.no 
irrifiifacif aoeuacuanoa ptomittio 
nem. jOam ft ejc (ege beieoifae:iam 
no et i pmiiTione.abtabe auf e.per re 
ptomitrioneDonauitoeue.SDuiDfgi 
tut lerf ptopfer tianfgreffioeB poft 
f a cft : Donrc venttcf femen cui #tni 
fetaf . oioiafa per angeloe itt manu 
meoiafotie. aj)e.Dfafot aufej Dnfue 
no eft:oeue auf e whib cft. le% ercjo 
aDuerute «mitTa ocif abfit . egi cm 
oafa efTef lei cj potTef DiuificateiDe* 
re cjt Icgc effet iutticia. ©eo coclufif 
fcripf uraoia fub peccafo:Df#mtfffo 
er fioe f cfu xp i oa tetui creoenf ibue . 
C5? • Ucfpicc Dftc m f eflamentu tuum et 
ataspaupetfifuop neobuuifcatisinfine' 
JfuJEtutse Dfte et iuoica canfam hta.me* 
mottflooppiobiiifetuo? tuoiM5?.ifitc. 
aila.S. Ocnif e erulccmus Dfto iubilemuo 
Beofalufarinoflto. Ji.lucam. t°. 
^— ■ D f IIo f epote:^trif iefue offci 

,_J pulie fuio.firaf i ocufcquf Di« 

oenf »j Doe Dioeff e . S>ico cni bobfe 
q> mulf i pjopbef e ef regce Doltietuf DiDerequeDoetofoeffeHtoMDeifif: 
etauDirecjauofffeetitonauDterat. 
& eccc quiDit leglfperie (ttrreri f : te 
tatte illit t oiccna. S^agifier qufo fa 
cfetiDo toifam cfcmS pofltoebo f flf 
f Ile oijcit ao ett. 3!n lege quio (crf pfQ 
cflf ffluomooo legfe f Jlle refpon« 
Dene oirit . JBiligee Dtmt oeunt f uit 
crfofocoioefuoet er tofaaia fua.t 
cr otbueDiribua tuf e:ef ejt oi mente 
fiM.0tptorimfifuum:ffctiffeip(fi. 
©irifq? fllf . Wecfe lefponoilti. f!)oc 
fac et Diuea . j lle autc toolene uittl* 
f fcatc fcfpfu:Diri( ao iefu m .£ t quia 
ctt mcue,-prttnuef ^iifcipirneaut 
icfue:Dfrf(. fJomoquioajDetetioe; 
bat ab I; fem faie fn (if etfco et icioit tn 
lattonea. fflui etia oefpoliauerQt efi 
et plagie tpofitie abietQf / fcmiufuo 
lelicto.acclDit auf e Dt facetooe qufs 
oam Dcfcntoeict eaoem t»ia :e( toffo 
fllo fjtetiuit.^imiiifet ileuifacum 
effetfecualocfiettoioeref eum pft& 
fiit . ©amarifanue aute quioaj ifet 
facfeneDenftfecue eft:ef DiDeiiecQ 
mtamofueeft efapptopffealligac 
uf ( bufnera etue. f nfunoene olefi ef 
Dinfi . 0( f mponce illfi in tumentQ 
fuum:Durif inttabulfi ef ctitamei'' 
cgif.etalferaoicpfulitouoeDctia 
rfoe.et oeoit ttabulario/ef aff . £ur3 
illiuebabestquoDcQqjffpcogauc 
ifeego cum reofeto teoDSfiW.fflMfa 
boifififQ»iDe(ui(fbiptorim«fui(re 
. iiliquf incioff in laftoneefadlleoi 
rif.ffiuffecf(miaminiUQ.iE(ai(fI; 
liiefua. 5Daoe:eftufacfimiiifer. 
CreOO^tcg.Jn f e (pttaui Diie Diri f u ef 
Dcus me 1 in manib; f tiis fpa mea-f ec?. 
*Tp=Ai>fltaeq(umueDnep!epiciu8 
, JUJifcnocquaa factio alfatf b; e» 
1 bibcniue.Df nobfe ftioulgcnfta lat? |ii nim i| iii Illl|l ii|in rm r 
2>fiica.riiif -pofl f rinf f af l ptiDo:tuoiiomfi!i oettf t)ott02em. 
pet'.DO.piefatto toio.Eoio.pnne oecct 
loOeMttinobiBofieiwbenfe omneoclerta 

mcnfii.rf oio fnpotio fuauttafc'. potlco. 

O3!ufficefnos quefumus Dtie 
bufus patticipatto fancfa mf 
(tetti.cf patffct nobis crptaf iotie f ti> 
buatefnuinimen.pettnm. je* 
tesiiBstiuiSlLBiaatUia. _u.u°. 

W^r Kaf ree : ©cimus qm fi f erte* 
JLJftris ooniits noflta buius babi 

/ taf iots Diffoluaf u t :q> cotftcaf tone e r 
Deo babcmuo.Domfi non manii fa ■■ 
cf am/ef etn5 in ccli e. M ef in Ijcr m 
gemtfcf miie babifaf f one nofitam q 
De ceio cfi fupcti nouf cupicf ce :ft la* 
men Deliitl et 110 ttiiDi fueniamut » 
jQam ef quf fumuo in boc fabet tta* 
cufo igemtfcitmis grauafreo q>no* 
lumuserpoffati.feD fitpcitict1ttii.it 
abf02beafurquoDmottaIeeflatiifa 
fflui auf c effmt tioe itt Ijcc ipfu : dc> 
usquf DeDif nobispignus fptrittte. 
atiDctifcoigifur fempet etfcienfes 
qm Dtim fumus f n a«po2e:peregri > 
iiamttr a Dffo. per fioem eni ambu 
lamus:cf tio pet fpeciem a uocmu s 
aiif e et bonam ttolunf af e tjabemus 
tnagifl pegtittari a C02p02e:et ptefe* 
fes effe ao oeft. £ t ioeo cof ctiDimus 
ftue abfenf ee fiue pfenf es:placete il 
lt. oco enim nos manifcliat t opo2 > 
tcf anf c f ribunal cbnfti : Df teferat 
tmtifqfii; p2op2fa C02p02fs pjoti t gef 
ftt/fiue bottO f fue malft «ctcnf cs et 
gotfmotesnfbotbus fuaDenfioeo 
aute manf fefii ftimtto. ©pero atttc 
et tn cofcfentitstms manifcfios nos 
effe. perfefum rpm:Dnm nofitu;. 
([p&ecunDumatljcum. rii°. 

1 | j5iIlotepo2e:jE;reutt(eepbari< 

f— Vjei confilift facfe&anf aouerfiia f efumtquomooo eum petDeref . Je> 
fus auf e fciens:recefli f ttiDc.et fecur 
tifiinf cft miil(i:et cittatitf cos omo 
1 pteeepif cf s i ic manif rfi ft cum 
facerent : W aoiplctcf ut quoD Dtrfti; 
efi per efapam ptopbefa" Dicentem . 
0ccc puer mctis qtie elegi : oilcctus 
meue fn quo bene gplacuf f aie ntee, 
potiam fpittf fi mefi fupet eft et m 
Dicium genf ib; ttuciabif . jDon confe 
Def tteq; clamabf f : tteq; auDfet iftu 
quto fn plafefs fcocem eius. 21roittif 
iicm caffafa tton cof ttngef :ef Ifgnit 
fumigans no erf iitgucf . Swirrc txu 
ciaf ao Dicf ojiam f uDtciu : ftt ttomie 
efusjjenfesfperabuttf. ^onnmca 

tiiii. (flftfltcium. 
Uof r rfoi nofrcr afpite oeus cf rc 
fpicein faric tfsiili tui.quia mc 
cff Dieo titta in atriis fuis fupcr milia . 
ps Quaoilcr f a f abcmnciila f ua oitetrirfu 
Cum : roritpilrif et Drftctt aia mea in nf na 
Bftt.lftwic.Cilia in errtlfra. ( I l&g. 

Osr)m pof eiio fepif eme Deueoa 
nobfs fiDci fpef t carifaf ieaug< 
meftmt .1 W mcreamiit alTeq quoD 
ptomiff io.fac noe amate quoo p2c- 
cfpfs.perDnm. Cjjicinoriapiojiaalffi 
nifi fcfl&ttiujiilet.fuc. 3 ogalatbaa .D 
l X^ Uaftes:^pirtfuambulafe:ef: 
JZ^Vsefroerta tamfs n5 petfirief fs. 
( CaroetiimcocupifcftaDueriusfpifi 
fum.-fptteaufemaDuerfus catttem 
@ec ettfm ffbf intif rc .iDitctfaf ut : vi 
notinucciittq;imIfisilIafaciafis. 
ffluoD fi fpftf f u Diicimini : noti cfJts 
fub Irge . SDatiifclia anf e:funf opc; 
ra carnf o.ffltte f fif fotnf caf f o/iitulDf 
cia/TpiiDicfda / Iurutia/pDoIo? femf 
fue-^Deneficfa/infmfcicie/cofenffo» 
tteB/emtilaffonee/ire/tire/sffrcnfio? 
ttee/fecfe/uiiDie/bomfciDfa/ebtiefa* 
tHii ©nica.tfiti.poft<ttatta<e. iWcomefafiaestetWsfimilia.fflue 
pzeoico BObifl ficutpteoiti : quonta 
ciui talia agunf / tegnum oci nS con 
fequentiti . <jrrutfuBaufemfp(titus 
cOicaritae/gauOium/pai/paticnfia 
laganimifae/ bonifae/ benfgnffae/ 
manfuctuoo/fioee/moDcfiia/confi' 
nenfia/caftitaB. aouetfitBbuiufmo 
oi non ett ler.fflul autem funt cbri- 
fii : camem fuam crucifircifit.tum 
Ufciia et cocupifcenf tto • (Statf .&onfi 
efl confioetE in oomino ip coftoete tn fcomi 
[if.tfim.aoiiii Efl tpetate in ofio g/ (peta 
ie in p!iricipibufl.«Siaeal£ teitEtEtut-aile 
luya.Wus . ffluonia beus magnus Bfis cf 
teimagnusfupeiomnemteitam. 
Sccunoumlucam. —£>£• 
jOlflotTpotc :l£>um iref iefue 

m bietufale$:ftanfibaf pet mc 

f Diamfamatiam/efgalileaetcum 
tngreDcrefurquoDDam caftelIu:oc« 
curtetunt ei oeccm Diri Icptofi. sffiui 
fteferunf alonge:ef lcuauerunttw 
cem oicenf es . ^efu ptcceptot mife* 
rerenoftrf.jOuoBtot Dioit oirit/jite. 
oftenDiieDos facerDotibj.fEffactft 
eft oum itentimunoaf i funf . X>nus 
auf em er illis Dt Dioit quia munoa 
tu8eft:rcgteuti8eftcummagnat>o 
al magnificans oeum. fEt cccioif in 
facieanfepeDeseius/gtafiaBacjens 
0t bic eta t famatif antts. ttefpon» 
oens atifcm tcftts Dixtt . jttonne oe* 
tem munoaf i funtf & nouem Dbf 
fimt f jOon cft inucntus qui tcoitet 
ef oatet glottam oeomifi tjic alieni* 
gena.et aif flli. ©utge.Ddoe : quia 
fioestuatefaluumfecif. 
£reDO. £DnEitaifi.3mmiffif amjEluB do 
itiini m citcuif u f imenf ium eum. t eiipief 
roo guflate ct DiDEfe quonm fuauis rfl co 
minus. S>mtta- I /^vKoptcfateijfumusDite popuv 
<l)iofuo/ptopiciate munerfbue. 
tttbat oblafioneptacafus ef ittDtil 
genf iam nobis' tttbuas/ ef poltulasi 
f a conceDae. per Dfim . pafatio roja 
jc&nufi • pnnis quc cgo dcdcio tato mca 
eflpiofeeuliWta. (T gptlco. 
/^$)mptieoneceienibuBlacta< 
CzD mcntis. et ao teoetnpf iottis 
Jetetnequefumusptoficiatnueatig< 
mcnf um. pet ofim. fe riaouatfa 
(JH aocoiintjiiM . irtUap. 
i-TZJ Kattee.jttoliteiugutnDucere: 
tZXcum infioelibj . fflue eni patti 
1 cipaffolittticie cutniiquffafefaut 
que fbciefaeluciaDfeneteaefjffiue 
aufe conucntio jtpi ao belialf aut q 
patsfioeli cumifiDelif sOuisaufej 
cofenfus templo oei t6 poolief fcctf 
eni eCtia templu Dei Diui : fictit Dijcit 
oeus.©minbabttabo fnillie.ef itiS 
butobo/etetotUortoeusietipfieruf 
micbipopulus. ptopfetquoDctite 
oemeoio eo?:ef fepatammt Dirif 0) 
minue.D08qui potfatieDafaDtti.t 
immunoii tte f eligettf ts:cf ego reci< 
piam t>06.f£f cro Dobis (n paf tem : 
et Doe etif ie micbi inftlios et filias / 
oicif Dtis oipof ens. ©asigif u wrnif 
fionesbabentesUatiffimi: mutiDe* 
muenosab oitnqnamenfo cantie 
tfp88.pcrficienfeefanctificafione: 
infimotcDci.riictSmJurain. rii°. 
">— fji} jiio (pc:aif aDicfttquiDa De 
^J-turbaS^agiftcrDicftafttmeo 
Jt)f DiuiDaf mecti bereoit atc , af ille 
Oititcif5omo.qmccoftifuitiuDice 
aufDfuifotefttpetWfSsirtfq^D 
tlloeSXoete ef caucfe ab ot auattcia: 
quianoninabunDatta cuiuff «fte 
eius f er bis q poffloef .^itif aute ft 
milifuoineaD iitosoices. ©ommte ©nicatupofltrimfate. ciiiufDa DluiffBDbcree ftucfueacjet 
atti!ltt:cfcocjti3batttifrafeDicctis. 
sauiD facia. irnon babeo rmo congre 
gemfiucfuBmeosfgfoitif.gocfa 
ciam.©ettiiiab02ieamea.etmaiO! 
ra faciam t ilitic cogtegabo ofa : que 
ttafa funf tnicbi et bona mea.jEf Di* 
cam aie mce . aittnia-babes ntiilfa 
bona poft fa in attnoe plurimoe. Ke 
quiefce/comeDe/bibe!epuIarei§trif 
atife illi Deti3.fi?! ulfc. bac nocf e ani> 
mam f tta repetunf a t e . «ateauf ej 
paratti : cuius etuf f #ic ett qui fibi 
ftefaurijat : ef non ett in oeG Diues. 
©trif q; as Difcipulos woo. Joro Dt 
co uobis iioli f c folfcff f efle aieBeflre 
quiD ttiiioiicef is.iicij? coipoii tteftto 
qufD iDttaitittii.aia plus eft $ efca : 
ef coipus pIutrjDettimenf CCofiDe 
raf e coiuos:qui non feminanf ticq ; 
mef un t. ffluib; non ett celariit neq; 
boireum :feD dC pafcif illos. ( iwt* 
tninirarto.atimilia. ffiffirium. 
/Jclinacjiieaurcm tuamaDme 
eterauoimefaluum facfouu; 

(uum Deus mt uo fpcranf f in f c . 

j miff rtrc miclii Ditr quonia ad f e clamaiu 

(ofa Dic p . Ecttfica aiam fcrm f ui :quoniS 

at> tf ofte aiam meam kuaui. Icyiic clcifo 

Olonamcurlfio. (.£>!• 

d riDfloDi one quefumus ecclefl 

VJ amfuamptopiciattoeperpe; 

lua . cf quia finc fe labffur bttmatia 

moitalifas : f uis fempet autiliis ef 

abfl tabafur a noriie/ef aD faluf aria 

Ditigaf tir.pcr Dfim . O-lcoifa pto pace 

fanf um nifi ftBum trium irctionti ruc nc 

rit- 30 galaf ljao- V.rap. 

x x~X JJafres:©! fpirif u Wuinftfpf 

XZAjffu ef ambulemus. jtton cSU 

l CiamurinaniBgloiie cupiDi.-iiiicem 

piouocanfesimttcemiuiDenfesjFra inmtutiu.i 

■IX * 

jHu__fu f tee. ri ft pieoccupaf ub fuerif l)omo 
i aliquo Delicfo : toos qui fpirif ualea 
eflisbuiufmoDi infltuite infpfriftt 
lemfafiB.fonfioeraeteiplumeeffn 
f enferis.aifer alferius onera poifas 
feiefficaoimplebifislegemcbiifli. 
M fi quio r r iflimat fc aliqitiD clTc 
ciim iticbil flf : ipfe fe feDucit. sDptts 
aufem ftifi piobef totufquifq; : t fic 
in femef ipfo f anf u glotiam babebif 
ef non in alfero.Smufquifq; enim : 
onus fuum poriabif . £ommunicef 
aufemisqui cafbect;atunierbo:ei 
qui fecatbeci;af/inotmtibue bonfs 
jijolite errare : oeua non irrioefur . 
SDtieenim femmaueritbomo:bcct 
mefef . asuoriiS qui fcntiat in came 
fua:oe came » metef coirupf ionem. 
fflui auf e femtnaf in fpirif u : De (pU 
rifu mef ef fcffant etentam. £*ouu; 
auf em factenf es 116 oef iciamtie : f eV 
poteenimfuomefemus tiotiDeftci 
enfee . )Ergo otmt fepuBbabemue: 
operemur bonum ao omee.S0a ri» 
meaufem:aDDomeftico8floef.05. 

Jtionum rff confif cri oiio rf pfaflor nomi 
ni fuo alfiffimc 15. 7'0 annunciansii \wu 
ncmiftticoioiafuam efVicritaftmfuam 
p«noctem.^taS.tffiCTC(ur.ailcun>a.i6 
ConfifcniiniDitorf inuocafc nonicncino 
annunciate intcr ctcnfc 3 opcta ciuo , 
(,.£>cri!iioftrmitliruiii. W. 

■ jU f IIo f empole :J©irtf fefue of 

^JLjiripuIis ftiiB. fiemo pof eft ouv 

■ obueDominfsferuire.autenitinO 

oofo babebif • cf alf emm Diliget:aut 

Dttfi fnflinebif et alf erO confemnet. 

jljon pof eftfs oeo femire et maino * 

ne. ^ioeo oico Dobie : ne folicifi fifis 

attimeDeflrequiD tnaDiicelioiirq; 

coipozi «eftto quto uiDuamiiii.jM; 

neanima plus ett $ cka : cf coipits 

0ifi JDnicaxUpottfrittifate. pluftf »ett imentOf Kefpf cite toola* 

titta celi:qm non femnf neq; metfit 

neq; cogtegant in botf ea . & patet 

Deflet celetti3:pafcif iila. jOone uoe 

magte plurie eflis illief jBtiie aute; 

letnim cogffane pof ctt aoiicete ao 

ftaturS fuam cubif u wium f '& oe 

tjcftimentoquiofoIicifiefltBfjCSfl 

DetafeliiiaagtiquomoDo ctefcunf: 

nonIabo;antneq;nenf .^icoaute 

Dobie : quoniS nec falomon in oftii 

glotia fua coopetf ue efl ficut trntim 

t\ iftie^i auf e fenum acjti quoo bo 

oie eft et ctae in clibanO mittitnt oe> 

ue fic ueftif : rjt omagte tioe mini t 

me fioeif jOolite etgo folliciti eue of 

ccntce : quiD mSoucabimue autqfl 

bibcmue/autquo opetfemut.tf>ec 

enim ota.genf ee inquitOf. #cit cni 

pafertoeflet-qtbieoibue fnofgetfe. 

ffluetifeetgo ptimu regnumoeiet 

lufttciS etue:t bec oia aoticientut fco 

bie.Cteoo • £Dfl?. C-xpc ttaita ejpertmii 

oftm a tcCptpt me et etawoiuif oepiccalio 

ncm mei . ct immifit in co mcum tannru 

noiraiii fjr»mB cronoflro. Sieatttt. 

/^raDnceoe nobie onequefumue 
VJ»t bec boftfa faluf atie t noftto 
ntm tiat putgaf io oelicf otO : et f ue 
ptopiciatio pof eftatie ■ petpiefafio 

coie.jroio.Dui miinout at tatnt m meam 

rtbibif.ftttirfittnfmttimui me manetef 

rsoincooirifofio. (J~poflc6io. 

^ \ SDiificenf noe fetnp. ef muni 

JL/ anf f ua faciamef a oeue. ef ao 

jretpef ue poucanf faluaf ionie effe » 

Cfum.pet. JLeiia.tiii.aocolofeii. '*♦ 

^C^IflRaftee : 4t5r af iae agimue oeo 

^JL-Aaufoicmoe noe fecff ipattem 

J fo-f ia fattcf o-Q in luminc . fflut aU 

puif noeoepofeflafe fcnetoatum: 

ef f tanftuli f i n tegnum filii Oilecf (o ntefue.3lnquobabemueteDcntpff 
onem et temiutone peccafotO. qui 
efl pmago oei inuifibilie ptfmoge * 
nifue omtriecteafufe. ffluia in ipfo 
conoifa funf Dniuetfa in celie/ et itt 
f ena Wfibilfa t iuiftbilf a.@iue tbjo 
ni/fiue oomitta(ionee:fiuc ptincipa 
tue/ffue potcftafee . SDfnia pct ipfii 
ef fn f pfo cteafa funt:ef ipfe eft attie 
omnee. cf omttia in ipfo cotid attt • 
& f pfe eft capuf cotpotie ccclcffe : q 
efl ptincf piutn ptimogeitue er mot 
fuiettf fif fnomnibueipfe piinclpa 
fumfcnene: fcfuecbtiftue oneno« 
, ftct.^|$ truniiu matht um- *"• 
W littto fempote: ©frif fefuoof 
JL_JcipuIiefufe.auDfftiequiaDi* 
\ cfumeftanffqufe:noripCfiuiabis. 
HteDDeeaufemono-iutamenta (na 
0go au(em Dico Dobie : non iutate 
omnino.jQeqt.petcelum-quiafbto 
mifl oei i, jQeq; pet fet iam:quia fca 
belium peoum ciue eftjDeq; pct bic 
tofoIimS:quia ciulfae cft magui ic; 
gfe.jOeqjpeicapuf fuum iutauetie 
quianonpofeetmum capillQalbQ 
taceteauf nigtutn. <&if aufent fet* 
tno Deftet :cft eft.non no- ffiuoo au 
tem bie abunoantiueeftta malo eft 
auoittiequiaDicfum eft:oculOpio 
oculo-et oentem pzo ocnfe. ego au 
f em Dico »obf e:non icfiftete malo. 
feofiquiefepetcuirctffm oejfeta 
marillafua:p2ebeeiefalfetam.gt 
eiqutDuIffecuminiuoicio confew 
Dete e( (utticam (uam toIlcte:oimit 
f e ei et palliutn.gf quicuq; te anga 
riauetlt millc palTueiDaoe cum illo 
alia ouo.fflui pef if a tc:oa ti & w 
Icnfi mufuati a te : ncauetfatie. 
©ominiM.fDi. ©fficiunt. - 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 ©nicartii.poflfrfnltafe. S ^T\ SetetemicljiDomine quonia ao 
I I Iteclamauifotaoie quiatuDfie 
\ I "fuauis ac tnitis eo cf copiofus in 
imifericmDiaoitiibusinuocanfibuofe.ps. 
Jnclina ofie autcm fuam itucln ct exauDi 
me:quonia inopo ef pattpct fum ego. tf- 
rie.e3lotiaincitcel(is. (i &yT 
/2>3M e H am fuantDfie mifetaffo 
\J:otmmt3 munoet ef muntat: 
ef quia fitie f e non pofeft falua ca(i< 
fleterf uo f eper muttete gubetnef ut. 
petDfim.fJiocpijcfios. iti°. 

IRiiftcs^bfectoDos.neDefttf 
tL.Vaffe itribulatfonib; meiepio 
| »0bie:queeftgl02faJ)eflfa.f5ufu8 
tei gtaf fa flecf o gentta mea aD paf te 
Domini nofttt fefu c.Wlta r quo ots 
pafetnifasincelfsetinferra nomf* 
ttaf ttt. Df oelDobf 8 fecunofi Diuif iaa 
gl02tefue»ltfufem cottobotatf pet 
fpitif um efuBa mtetiote bomfne ba 
bffatecbtififipetfiDem in cotDibus 
Defttie. gincatff af e taDfcati t funoa 
fi:Df potTiffscSpiebenDete cum om 
nibuofamft9.queffflafffuDo/Ionejf 
lUDo/tfublfmffas/tpioftinDfi.^ci* 
te ef iam fupetemf nenf i fcfenf f e ca t 
tifaf em rtKifti s Df fmpleatnini in 
omnem plenituDfneDei. & aufem 
qwi pofetts eft omnia facete fupeta* 
bunbanf et cj> pefimus auf fnf ellf gf ■ 
mus.fecunDfi tif tf uc em que opera^ 
f ut fn nrjbfs:ipff gloiia in eccleffa et 
in cb2ifto iefu.Jn omnes genet af io 
nee:feculf feculotfi amen.cgraci.Si* 
mrtmnf ffctifrc nontrn fuumOfie.c(ont* 
nre rcges frttc Klouam fuain. Wuc £j 110 
niam rDifirmiif Dfio fvon cf taor bitnr m 
mnictlatc fiia.cStaDalc tcitncfnr- Kllrln 
pa.Bfus .patafum cot mcum Dcuopata» 
fum cot mru. canf abo cf pfalla fibi glcn.i 
tnea. J>ct5m lucam. tti°. ^-f~ jO illo fempoie : 3lbat fefus in 
JL^ciuifate que Docaf ut napm.ef 
I ibanf cum fllo Difctpuli eius/ ef f tm 
ba copiofa . £um auf em apptopin* 
quatef po2fe ciuf faf is : ecce Defuncf » 
effeiebafutniiusDnicusmattiefue 
tEtbecDiDuaetaf:ef furba ciuifafis 
mulf a cttm illa Qttam cumDiDiflet 
Dfie: mia mof us fupet eam Diiif illt 
jttoli flete.gf acceffif :ef fefigif locu* 
Itim.tji attfem qui po2fabanf:fle(e* 
rtmf .& aif . 3coIefcene:tibi Dico fut 
gc. ef refcoff quf etaf motfuue.ef ce 
pit loquf : e( ocoif illum ntaf rt fue . 
accepit atif e omee tfmot: et magtti 
ficabanf Detim Dicentee . ffluia p:o > 
pbefamagnus fiitrerff tnnobfeief 
qufa DeusDifffauff plebem fuam. 
£teDO. fliffettoiifi.lPomine in aujiiliiim 
meum rcfpice.confunoanfut ef rcuctcan/ 
futqutquetunfanimam meamW itufe* 
tanf cam. (' iectefa. -__ t 

/■ tf""T^a nosofie factamenfa cufto 
vJjiianf :ef conf ta Dpabolicoa K 
per t ueanf ur ittcurfus-per Dfim. 
pjefafjpcoto.xronmnio&fiememoiabci 
iuflicie fue fbliuo.Dcus oocuilli mc a iuuli 
tute mca ef Dfqj in fenectam ef frtuum ec 
uo nc Octelinquao me. poffroio. 
/ jjtEnfeenofttaeef co2po2apoflt 
J I 'neat Dfie quefumtte ooni celee 
ftfe opetaf iO:Df non noftet fenftie t 
nobistfeDfugifetefuepteualeafetre 
CfU8.petDnm. fmaquarfai2fiic? 
■^TMenfeo. {EjH-SSS- 
JLJUltafresi&fDefenequfBDOsDe 
cipfa7peTpbflo;opbtaefitianem&I 
laciam fectittDu fraDfffoitem bomf< 
num . fecunofielemenfa munDief 
non fecnnpfl clKflmm: quia in ipfo 
babifaf omispIenffuDo Dfuintfaffs 
C02p02alifet.t cflis fn Ufo tepkti qui 
0ftii ©fticarDit.poftfrittifafe. efl capuf offl ptfncfpaf ub ef pof efta < 
f fs. Jn quo ef ciicuncif i eftis cttcum 
ctfione tion manufacta:in erpolfaf i 
oneco2po2te carnisicitcufionecbtt* 
fti/cofepuiti ei in bapf ifmo.ln quo 
efrefurreriflfeperfiDem opaffonis 
oeiquf fufcifauitea atmMfuis. 0f 
DoscummotfuiettetisinDeltcfifef 
ptepufio camtaDeftreicoufuificauif 
cum U.Io. ^BonanoDobiaiomiaoeli 

Cfa.(f!SetunDtim«KS. »iu°. 

HJT~jO illo f pe :fi)enit iefue betbfa 

^JLjoaief aDOucBt ei cecum.0f 10 

/ gabanfefl:DftIIumfangeref.0tap 

ptebema manu ceci : : eDurit eu 0*ra 

Dfcum. 0terpuenetnccuto8efua: 

ipofifismanibjfuiBiferrogauif eu/ 

fialiquio Dtoeref . 0t afpfcieneaif . 

$>iOeo boiesDeluf arboteerambuia 

tee . ©efnDe f f eru f mpofuff manus 

fupet oculos ef us : ef cepif Dtoere . 

0f leftituf tts eft:f f a Dt clare Dioetet 

oia.0f mifff illft in Domfl fuamiDf* 

cens.ftaDefnDomtituatmetUiDi 

tttm inf loierismemfni Dijeris. 

toiticaiSitiapjniiBni. ^fiicm. 

T~E>fluseo DneefttcfumiuDtciu} 
tuum fac cum fccuo tuo fecun * 
jum mtam fuant.ps. t6eafi im 
( maculati int>ia:qui amlulant in lcge oni 
ttpiie clepfon.iSIoiia in ttcelfut. &8* 
^f^^anoscifumus Dtte^giafia 
• \lfemjj ef pteuenfaf « fcquafut: 
acrantsopeifbjfugtfei pteftefefle 
tf enf OB.pet DO. fficmoiuMOMacettB : 
nifife.iii.lccfucnt. 30 cplirfioc- iiu°. 

W^^taftesi^bfecro ffaq?D06ego 
JtTvDincfus m Dfi0 : w o'B« cam ' 

I buteekDocaTionequaDocafieftis. 
£umomnibuilifate ef mafuefuDf; 
ttcicum paffenf ia fuppojfSfea fnufc 
cem fn carf fafe.^clfcifi fetuareDnt fafemfpfle:fnDfmulopacf8.£>ttm 
cotpusetDmtefpirffuetfcufDocatf 
eftisinDttafpeDocationisDeftte. 
•Dmte Drtsutta ffDee Dtium baptif* 
ma.SDmisDeusefpafet|Omnifi:quf 
fupetomneBetpetotnfa/tinomtti 
buanobis.fflufettbeneoicfuetafe* 
cuia fecutoumamen. «StaSBcata 
gens cuiuo cfl Dns ocuo contin . popiilus 
qurm elegif Dominus tn beceoifafe' ftbi.%. 
JDetbo ofii ccli fttmati (unf . ef fpfrifuotii 
eius omnio tritfus eoiiiin.iStai5.noii icite 
tetur.ailelupa.ffl. auitimentDiimfpc< 
tmf in cum aoiufot ef ptotcctoi toium efl 
( ^ecuduSJtiMm. Jjtjtl-otp. 
TJI8 illo f epo2e:S»um tf raref \t> 
JLiusin comu cuiufoSptfncipis 
pbatffeo? fabbaf o mSoucate pane: 
etipfiobfewabanteunt.0teccebo< 
mo quioS poiopicueietat anf e f Iuk. 
jEttefponoeB fefttsDirif ao legi(p> 
tos et pbatifeos Dices.©i licef fabba 
tocurate?atillitacuet8t.1p(e»ero 
apptebenfflfattaulfeurmacDimifit 
)Etie(pSDenBaDiIIoBDirif.£HPt)ei 
ftmmaffnusauf boein puteumca 
oef.«nonconffnuo erfrabefillfiote 
fabbafffCfnopoferataObecrefpo' 
oete iltf . ©tcebaf atttem et aD inutfa 
fospaiabolStintenDetiB quomooo 
p2imos accubffue eligetent/Dicetta 
ao iltos. £um tutf af tte fuetf b ao mt 
pf tasmon offcumbae fn p2f mo loco 
ji)ef02tebono2aff02 fefiffnuifafuo 
ab f Uo.0f Denietia is qui f e et illutn 
uocauit : oicaf ftbf . ©a buic locum. 
0tfuncittcipiaecummbo2e:noul(- 
ff mum toctt tenete. ©eo cum Doca 
fusfueifa:Daoe.tecumbefn nouifft 
mo tocoDtcflDenetif quf feiuffauif : 
Dicaf(ibi.amicea(ceDe(upeti^uc 
eritcibigIia:co23fimulDtfcabettfib$ 
jreriaiui.iiif.fpm jOufaoiequffe cxalfaf bttmiliabi« 
funef qtii fe bumif iaf eralfabitur. 
gtrOo-Offcr.O imii oefi mefi ego oaniel 
Dicens.erauDi Dfie piccco fciui tui illumi * 
n.i factcin ftm fupet fancfuaiifi fufi.t pio 
piciua infenoe populum iflfi fupet quent 
fauocatfiettnommfuuDcuo. Aettefa 
/T\"iDnDa ttoB qe Dne factificii p*e 
XjJtitttiB cffecf u/ t petfice mifera 
fuo ftt nobia: Df euts mereamur tU 
fe par(fcipe9.per Dnm.jMefafiocto 
goio.)D oue(e t rcBCifr ofio Deo tcflto oeo 
qui in citcuifu eiite afferfio muneta. f cuv 
bili et ei qui aufetf fpititnmincipit tnnbi 
liapuoiecccsfeite. / rpoflcomunio. 
l/f 1 5Driffca Dfte queTumue mef ee 
',1/noftrae benignue. efrenotia 
celeff f bue facramef ie: »< confeque» 
fet ef cotpotum/ptefene parif er t ftt 
funtm capiamueautilitim. petS. 
(7 l5i feflg fantf e c tucio ottica» fetia fc < 
cunoa l)d f eccia cucncti(:(unc in caocm 
cbDomaoa celebiabicut ietumfi quatfu> 
oifcpoiiim.fi quatfa fciia/quinta/ferfa 
IjeI fabba{o:in cboo fcqucnfi ilfuO celc< 
bicfut iciunium. (pSof « fi fclliT (acfi f> 
nctil/fancfi maCbci/ licl fancti mauticif 
In Dic iciunii cuc. Due mitfc cancabiifui. 
^«•«iSf fr fl" f'"' wimMiia . CecunDff oe 
iciunio cfi mcmotris fciialibus. |(3? ctia 
quatta.iciunifi quaff uoi (pnv. S5(fttifi 
tulfate oco aoiu(oii noflto iu< 1 (bila -jbilafe oeo iacob . fumite pfal i 
V^4ffii> iocunoum cum ct>f bata ca 
nifeinifium mcnfis fuba.quia piecepfii 
in iftacl cfl t iuoicium oeo iacob^li^Sii 
mife pfalmfi e( oa(e (ympanum: pfalcp 
tium iocunofi cfi ct>f baia. cSloiia patti. 
Itoie . Dicitut tan(um fflicmjw, 
(Ti f fericotDfe (ue remcoiia tfe Dffe 
Vl/iracjifitas nra fubftflaf : »f que 
r fiia coDifione afferifunfua clemen< ttareparefur.pettio. /'uliame oiia 
fitbic ^rtiolibnamoj. blftnHJv" 

■>-g^^cDicif DiieDeue.ecceDieetie 
■ ^ lniuf Dicif one : et coptebcnOef 

/iitafciTTttefrote/ef calcatotttie mifc 
fenfe femcn f2f ftiUabuf mofee diiI 
ceoinetet oee collee ctilf i n u( .& co ; 
uerfa" captfuifafe populf mei ifrael : 
ef eoificabGf ciuitates ocferf ao/ct bi 
fabut in ela.iEt plaf abftt Dmcas: ef 
bibef DinB earu.et facief o*foa:t co 
meDef fmctua co*>.c : t planfabo eoe 
fup bumu fua":t ttS euella eoa Dlf ra 
oe terra fua qua" DeDi eie. 3>icif DfTa: 
Ops-Ci '? piopiciuo cflo Ofic pcf is iiiio ne 
cmaoo oicat geC cs libi efl Deno eop.ffi.ao* 
iuua noo Deuo falufatio noflci ct piopfet 
bonoic noio fui Dne libcta uoo. /55 ki.ije 
gicDicitutlDnotiobifcum. (TSiemuo. 

\i ~\ telfa qe Dfle|gntilie fupplicaff 

' k^/ t)f ou a ctbiecciipotalib? fe ab^ 
ftfncf :a Diciia cttioq; mente teiunef 

pet. CBrjiiicfifim fnlcnfprboo. le 
ctiocfpi c piopbf tc. /? cemie Wii. 

*—*' )l)Dieb5!iii8:3rcntRTcsafua eft 
JL,ofepopuut3C|uafit)ir tin^aD 

iplafea que eftanfepozfSaquatum 
ef Ditetfif efote fcribe/ Uf affcrref «V 
btii legia mopft quam ptecepif Dfta 
ifraeli.^ffuIitaQtefDtaefacercosIe 
gem cota multtfuoine Diroiii t mu 
lierft/cuncfiacjjqui poferanf intelli 
gete tn Die piima menfiefepfimi: t 
legtt m eo agf e i plafea que craf an< 
t e pojf a aquatti a manerjfq? ao me 
DfS Die:in cofpecfuDit02um et mu* 
lietB fapienfiQ.)Ef auree oie populf 
eranf erccteaDlibmm. &tetitautl 
efbtae fcriba fupta graDii Iignenm: 
quem feceraf ao loquenoft. & ftefe 
tunf furfa ettm.0f apetuifcHKas If 
btft cotS omni populo .* et bcncDitif #ettat)f.iiii.fpm etom ofio oeo magno.fEi tefpooif 
omnie populus amen • & eleuana 
omnta popultte manue fuae incut* 
uaf i funt:et aooiauetunf Deu ptoni 
in f ettam.poMO leuife filentift faci 
ebant in populo: ao auDienDfi lege. 
popttlueaufeftabaf in gtaDufuo- 
& legetunf in litao legie Def : Diflin 
cte ef apetfe ao inf elligenou . ©ijrif 
aQtneemiaotefoiae facetoosi fctf 
ba ef leuife infetptetSfee Dniuetfo 
populo . ©tea fancf ificaf ua eft Dfto 
oeo noff to.ttolif c lugete » nolife flc- 
re. „ f oirit eia.3!f e ef comeoite pin» 
guia ef bibif e mulffi.ef tnittif e pat* 
tea eta qul non pieparauetuf ubi:q2 
fancfua Diea Dtii eft/ ef nolif e conf ri< 
ffati.<i5auDi8 efet Dtii eft: fojfifuDO 

ntS.JJ? Siuis (uut ons oeue noflee quit 
alfta babitaf builia cefpicif in celo ef i tet'' 
ca.%. S>u(otnm a f cita utopf ct oe Occco 
ieetige'spaupete'.<5?tei. S.matcfi. i t 
Wnt! illo tepote: Kcfponoee W 
JLjie futba Dirit ao iefum af)agf 
f fler/ atf uli filifi mefi ao f e babefem 
fpm miifum.-qui tJbicfiq? cfi app« 
benoetif : allioif efi et fpumat ef fltf 
ocf oenf ibua ef atefcit. & oi t i m(a< 
pulta f uia Df eii cetenf illu:ef no po* 
f uerunt. ffluf refpSoene eie oivit . 
genetatio tcteoula: f?Dtti apuD t>oa 
eto fpoiu »oa paf iar? £tff ctfe illum 
ao me.tE f af f ulerfif eum. & cfi t>U 
Diflfcf illfi : ftaf i m fpfis contutbauit 
ei tmCf eliftta: t f ett a Dolufabatut 
fpumana . _ t intettogauit paf tem 
eius . _uattf fi f empoiis * rj quo et 
boc acciDif f&t ille nif . ab infanf ta. 
0f ftequcntet eum ef i ignem ef in 
aquas mifit:Vt eum petDetef. «5CD 
ff quf o nofee : aoiuua noa mffetf us 
noffrf.Jefusaucemaif flli. _>f po* f ee ctesete : omnia pofftbilla fftf cte 
Denti. „ f cofinuo clamae pafetpue 
ti:cum lacbi pmie aiebaf. Crcoo oo> 
niitte.aoiiiiia titct cDulifaf e me3._ f 
cft Btoeret iefua cocuttenfem ttirbS: 
coimitaCeftfpuiitmitiOo Diceetlli 
_wtDeet mufe fpfte: ego f ibi ptectV 
pio eri ab tol t ampliue ne mftoeaa 
tn eum.0f clamae/ef multu Dffte» 
pene efi: critf ab eo. £ t factue eff tfe 
cutmo2tuue:ifat)tmuIfiDicctatqz 
mo^fuueett.jjefusauteteneama» 
num eiue:cleuauff eii t uttrerit. _f 
cfiinfrauefDom8:Difcipulieiuefe» 
ctefo mferrogabateum.—uaienof 
no pof uimue eilcete eii f 0f otrif il< 
Iie.f9ocgenuainnuIIopofefterire: 
nifi iri oiaf ione ef ieiunio. ©s? .cee 
Difaboz in manoafis fuis que otlcri Mtoe 
tf leuabo manus measao manoatafua 

W?^ queotteri. ((Stcteta. 
II ecboftiaDfie quefunfemtfc 

* DefnoftraoelictoaDfaciificiumce 
lebtanofi fuboif o? f ibi ccupoia me* 
t eeqj fancf ificef . pet Dnm.cso. _o 
meoifepinguia efbtoifemMlrometmiffi 
f e partes e_ itui non ptepaiauetunt ubi . 
ficfiio rai Mcs ofii cfl nolite ratrittati gau 
oiutftmomefifoitifuoonia. pcjtjcoio. 
r^r _ menfee ofie oona celeuia 
C_y uippIictfetDep2ecamut:Dtr1 
■'ftDtilafetuifufeDonafefegctimue 
Digniefcnfibuefuo munetecapfai 
mue.petDnm. ftriafert a- 

"fefefuicoi queienfiumoomif 

num quectf c Oominu et connf 

_ Ijtjamini quetite facicm eiuo (i< 

i ptt^ps. Confitcmini oomino cf inuocafe 
nomen eiiwannunciate inf et Benfco opc 
iaetuo.<5loiiapatri.ft)i!ie <I_tafK> 

,/T\vie(in cje omnipof ea oeue: tf 

' f__/obfetuafionee factas annua ui.iy. pu ui 

H mm 

H_ —IJrnai Tf^rfflfff^ jfetfaW.(ift.(pm; ocuof iotte recolcnf es:ef cozpoze f ibi 
placeamueetmmte.pet.ci)i<mt(0 

tialee. Itrfio ojet piopforf r. tiiii. 

T l^ ^ °' c '' D " 8 " ^ Sue rtete iftael 
L {aoDnmoeQfuOqm comtittf 

' miniquitafefua.ColIlfe wibifcO 
»etba:efcouetfimfnfaoDtim.Sfcf 
f e ef . £ em aufer itiiquf f af e i accipe 
bonii: ef reooemus Wf ttlos labfozfi 
110 1? ro£. Hfliit ttott faluauif nos. fu 
perequfinonafcenDemusnec Dice; 
miia Wttaoii notttf opeta manu > 
m noff tatum: qufa eiua qiti in te 
ett mifeteberis popttli &atrabo con 
ftif icnes eo? : oiltgam eoe fportf a * 
»ee :qz attetfus ett f tiroz meue ab ef f 
£rgo qttafi tos : fftaef getmfnabft 
quafi lilitt. ffif etttpet taoijr citia : w 
Ifbani ibunt tami eins.ef etff qita ■> 
fi oliua glia cius: t oooz eiuo W liba 
tii.£omterfeiifur feDetesm Wttbza 
mozf is: Wuef f titico et getminabttt 
qtiaft Wnea.$H3emozfaIe eius: ficuf 
Mnfi Iibanf • fEgo erauoia ef oiriga' 
e8:ego W abiefe Wrenfeer titc ftii 
ctus tuus imicf iig cff . ©ms fapiens 
ef inf elligef itta. et fnfeliigens ef fcf 
et becfasz tecf e We Dfli:ef iiittf am> 
bitlattt fn eiS^jStaC . (tomtetfete oite 
auquitntulft rt Drpirr.irt fitptt frtuos t w 
os-TJ.tirtrrrfiijmmf.irtusronobioitge 
netafione ef ptosetmMEfp reitetehtt. 

, iircim oiimliir.iin. toif. 
|T0 illo (epoze:Kogabaf iefu m 

JL_4uioam oe pbar(feis:W tnan* 

f Ducatetcumfllo.0tigreflusoomQ 
pbarifei:Dfrcubutt. j5t ecce mulfet q 
erat in ciuifaf e peccaf tir: W cogno» 
uif q> accubuif in oomo pbaiifei.af « 
f uiif alabafitum wtguetif i. 0f flifs 
refto fectts pcoes eius/ lacbzpmis ce 
pif tigare peoes cf uswf capf Ilfs capf ffswffeigebaf.sfofculabatutpe* 
oeseiuszef fcnguenfo wigebaf. ©i 
oensaufepbarifeus quf wwauetaf 
eum: aif intta fe Dicens . ©ic fi eflef 
pzopbefa:fcitef Wfqjque etqualia 
effef inuliet que tSgif ett.quia pecca 
f tit eft.et refpooetta iefus : oitit ao 
(IIfi.©r»mon: babeo fibi alfquio JsU 
cete. at ille aif . at^agittet oic ©uo 
oebifozeaetanf cuioam fenetafozt : 
Wtus Debebaf oenatfos quingefoa 
ef alius quinquaginfa. M babenff 
bj Ulis tjuoeteooetef :oonauif Wttf 
q ?• Szuis etgo ettm plna Dilfgff f Ke 
fpoDensfpmonofrff • Cttfmoqufa 
ia ctti pius oonauit . M ille Dirif ef . 
JSecfe iuoicatti.0f couetfus ao mu; 
Iierem:oirif fj>moni. toioes \)ic mu 
lieremrjfinf raui f n oomum f uam.- 
aquampeofbus mets nonoeoittf. 
0ec autem lacbzpmis tigauit peoef 
meos:ef capillis fuie f etfif . Oiculu 
micbi non oeoitti:bec afif er quo in* 
tmui no reflautf ofculari peoee me* 
OB.£>leocapufmeQnoWirtffi:bec 
aute wigueitf o Wtrif peoes meoa . 
pzopfer quoo Dico f ibi : temif f fif ut 
ei pcfa inulf a:queuia oilerif mulf fi 
£ui aute minus oimif f if ut: minua 
DtIigit.S>trif auf em ao illam . Ke * 
mitfunftitf ibi peccafa fua.et cepe* 
tunf qui fimul oifcumbebanf :Dice=> 
teitta fe. ffluia eft bic q ef iam pecca 
fa of mif fftr S»irif auf em ao mulie 
rem fioee t ua t e falnam fectf :»aoe 
f n pace. SJf&J&itoic aia mcfl ofio tt xvtf, 
li oMmifri o& ttfribiiftonrfl rino t rrnoim 
bifur ftrnt aqmlr iuurnf us tim. |>f rrrtn 

' jT\ Xcepta f ibf fittf Dtte fjs nti oo» 
■TJna ieiunii. que ef erplSoo nos 

(ua gf a otgnos efffcfant: ef ao fcnt. 

pfteina pzomfflapetDiicanf.petr3. ^abbSiuMpm* qmuui. av 

nut goio.&ifct a me oppiobiifi t conf eptum 
qi mabata tua cpruitiui ofie. na t teflimo 
niataametitatiomeaefl. ( pottcoio 

Ojefumus ope oeue:Dt oe pce 
tia muneribj gf ae etbibef ee 
bftf tcta pof iota fumamue • pet oo. 
3>abbo itiuntfut.fi fc.ix- le.fiietif :oue 
miflt cantabuntut M pienof afut in fctia 
quatta. aomillam. JDfficium. 

jrtenite aDoiemuo befi tt pioctoa 
I mus ante ofim . ploicmus ante 
^ j[efi qui fecif noo . qi ipfe cfl ofio 
Ocue uoftct.pa. ffluoniii Oeuo magn' Ofis 
ef tex magnus fug oee Oeoo. «Bloria paftt 
fcgie eleifon.ff ijiic oicitut fantfi £>iem 1 . 
fX Spa fempff eme oe' : cjui pet 
Vy continetiftafalttfare/efcotpo 
tibua mcoetiB ef mefibj: maieffaf e 
f ua fupplicea erotamue.Df pia iciu 
nattf iu oeptecaf fone placaf tts: t p:e 
fentia nobis ftibfioia ptebeas t futu 
ta.peroo. aecfiolibrileuitici Jjiii 
""-^IQoiebjilliB^locutuseftoits 
M -_ftp mopfem oicea£>ecimo oie 
f mefia fcuP fepf imi oies etpiaf tonB 
crtf celebetrimus: t Docabifur fcfue 
n ffltgef iaa? aias Deftrae in eo:ef of 
fetetis olocauftC ono. €>c opus fer# 
u ilc Ho facietie in tepme oiet imius ■ 
qt oies ptopiciaf ionia eft: Df ptoptci 
ef ut Dobia ons oeus Deflet . flDmia 
aia que no afflicta f uerit oie boc:pc 
r ibit oe populis fuia. 0f q opetis qp 
pia fecerit : oelebo c3 oe populo fuo. 
jOicbil ergo operie facief ia in to.tx- 
ctttimft fempif ernit erif Dobie:in cft 
cf ie genetaf ionibue:et babif af ioni< 
buet>eftrie.^abbafu tequicftionif 
et!:affligef te aias Deftrae . JDie no* 
no mefie a DefperaDfqj ao DefperS 
celebjabifiefabbafaDia. ©icif otis 
ope . jgg. piopiciuo eflo ofit pcf io ntio. neqfi oicat gftes bbi cfl oeus eo? .S.aoiu 
ua no8 oeus falufaris noflei ef pioptet brj 
noic iioics tui Ofie libeta noc. j3ou teitot 
f ui. fco feqmfut fantum flnemuo. 

/\\ a qe ope oe': Dt iefMtaoo ftia 
K. t gf a fatiemur:ef abftineoo cii- 
( ctie etficiamur boftibtie fotfioies, 

pctOfim. Icmtici. wiii. 

^-\ jl) Oieb;illie:locufueeft0tt9 

J__ao mopfe Oicee ajuifoDerimo 

i oiemcffefeptimiqriagregauerifie 

oee ffuctue tette Dcftre:ceIcl>Mbito 

feriae ofti fepte Diebj. S>ic ptimo ef 

oie octauo:eti f fabbaf 0. to i tcrttiics 

€n tmef f eq; t)obia Die ptimo fr ucf> 

atborie pulcbetrime:fpafulafq; pal 

matit ef tamoe lipi Dettfatfl f ron* 

Difi et falicee oe f o.>rcte:t letabimitri 

co:S Otto oeo Deftto. Celebtabif m, 

folennifafe eiua: fepte oiebj pet an< 

ttfi.legif tmu femptf emO erif in tii 

cf ia generationibj Deftrie.S0efc ttt 

pf imo fefta celeb2abi(ie:et bif abif ia 

i n timbfaculta fepfe Oiebj. SDia qui 

oe genete ifraei eft: manebif i fabet 

naculia:t)f Difclf pofteti oc flri <? itt 

fabernaculiabifarefecert filioeifra 

el cfi eoucere eoe De f etra egipti. ego 

one Deua Deftet.©? . piotcctoinorict 

afpice ocuo ef tcfpice fup. fetuoa f uos. fi?; 

iDfie oeuo tetuf fi etauoi pitcts fetuomj 

tuoi;./Jontcife.fcOfequifuifantfi!l>ic 1 . 

/-jrHrfteteqaDne familiSfuaTDt 

V^A falufieeferne remeDia que <e 

afpirafe recjuirimua-.f e largiete gfe 

qttamur.p. jtcctiomiclitcjjpbc. bu. 

\jr A^mmeDeuanoftetpafcepo. 

'X. 'pulum tuum i Ditga f ua:gte< 

' gembeieoitatiafuebabifafeefenS 

in faluf e iu tf a oiee anf iqitoa. SJioe 

bunfgefee:etc5funoen(utftipetoi 

fiKftfuDittefua. ffiuottiSquiaoeua — ^abbo.ftlf.fpm fimiliaftiiqiifattfcrsittiquitafem/ 
ef f tafio pctm tcliquiaig bereoif a( ia 
fttefjQo intif t ef Dltra fu rotei n fuB: 
quonitfiiolcnsmtam eft, iRcuctfe* 
(utct mifcrcbiftir tioflrt . ©epottef 
fttiqutfatcs nras: c( ptoiictct itt pto> 
fitnDit matie omta pcta noflra. «9a 
bis lie tifaf e facob miam abia ba cj 
iurafi I pattib; nrio a oieli; atif iquis 
DfieDcuanOU^MSj.ab occulfiomcis 
mSDJiiirofir nib .iltriuo patce fctuo f no 
S. Si mn no fuctif Dttafi tfic imaculaf uo 
rro ef cmfvoaboi a Delicto ma.timo. fto tci 
toctiir. Biritur fanffi Dirmnis. 

j/^l&itacjeDfteffcnoeabeptilfe 
/k/abftincrecaniafibjtBf a Dfciif 
Trtuenfibj parifer ieittnemua. per. 
(JJccfKijacbariepioplefe siii. 
TrTO.BfebJ iflis : f acf S ell Derbtt 
J—Dnf ao me oicee .tgec Dicif ofta 
Dciia cr crrifttitm feictif t ogtf atii Df 
a!fligerrr>09:cit ao itaotnoia" me #< 
ttoca ffcnf paf rcoiicfti i i f itou f u mi 
ferf ua:fic couerfue cogifaui in Diebj 
iltio w Iif ttcfaria" bierufalc t oomitf 
iuoa . jDoIife f fmcrc . ff>et funf ergo 
Derba que farfefie. loquimint »eri 
fafc «tuifquifq; cttm ptorimo fuo . 
jDeritate et itiotcifi pacie : itioicaf c i 
potf letoeltrio. ef tmufquifq; malft 
co(ra amicu ftifi ne cogif ette i cotof < 
bue Dcff rio: » iitramciifft meoantc 
Diligaffe. £)ia eni W fttfq ooi Dicif 
ofig £ ( facf ii f ff tterbft ofii erercf ( u 
um ao me Dfcee. ©ec Dfctf one exer* 
tifuft.geiunitt p2imi/ feftmfO quar< 
f i/iciuitift qnifi iciimifi feptiml/i ie 
f utitii Dccimf erif oomui iuoc i gau« 
Dfft i Icf icia" 1 1 folcnif af ee pictlarae 
SDeritafe fanf ft et pace Df Iigi(e:Dfcif 
Dtte erercifuB.cSp . jtonuetfete Diit att 
quanf ulfi rt Drpircnrr fufj frrnoo fnofl. <S nSc tEfitgiii facf rs ttobio a gnaftotie cr 
piogenie- fto tei.g? . TDicifut fanf u fl>ie' ) 
^ttt^E nobie Drte fttibuie folene 1 1 
\_)$0etetK iciimiuific nobie qa 
fnoulgentie pteQa fubfioittm. pcr. 

©nnirliopicpbrfc iii. 

^/^TTStjeiueDni Defceoffcuajatia 

f_J*( fociie eiue t fotnace.et ercuf 

fif flamam itjnis De fomace £f fecif 

mcoitim fomacie qtiaft wnf ttttt to 

rte f latcm jflama aufem oiffiifa ett 

fuper fomacem cubtf te quaotatjifa 

noitc . ef iitccoif quoa repperif iurf a 

fotmti DecbalDciomiititfroorcgio 

quf ea incenoebanf . gifoe auf oino 

non tcf igit igttis / ncq; cotif tilr auif 

nec qnio? mokttie intulit Cuitc f;i 

tree qttaft ejc tmo ote bpmratm Dfce 

ban( i magnificabanf ocfi iu foma 

cc oiccttfco. J>ciicoic(it9 ee Dtte ocus 

pattft itolf t 'o? :c( lauoabilte i fuper- 

eralfaftto itt fecula. et bcucoicf tim 

iiometiglotiefticiaitctii etlatioabi 

fe et fnperc.raf (af ft in olbtts fecufie . 

£>ftifDic(ito eeftttepfo (SttOQloiie 

tue: et fuplattoabilfs t ftipgloziofus 

fn fecufa. jg>encDfc(us cs i t btono re 

gni t ui:c( fttplauoabilf s et fupcraf' 

(af ite itt fccitla . i^fioicf ii9 C9 qui iit • 

( uerie abpu*oe:e( feoee fup cbcni biu 

ef latiDabf Ite cf fttpcraif aftio in fcla 

^encDtcfue ee itt fitt namettf o celi : 

et lauoabilfe ef tjlotioftie fn fcoila . 

(f&tact ujjt cuobus. 

yi»nipof rtitf fcprr aooiaf . Gt brnr 
Dicunf of pct nifi- Cboiiis iDrm rr 
W. aifra poloifi cficf a rtiotiqj folqs 
foioiq^ lumina cett.iCboiue.tef brncsi. % 
%>ii quoqj limpbe qucq j fupetne tos plu< 
uicqj fpfio oio. Eboius. £f bcfi.S. Jgnifl 
ef etfuo cauma gclnqj ftigus ef atooi af < 
qjpiiiiiia.Cliomc.tr-tbrnrDininfof.ai 1 . ©abbo.ttif.tpm jfjtx glacicsq; noxq; oiesqj \u% ■ f enebie 
q; fiilgura nubes. Chmuo. £( bnoicunt 
?6. atioa ntSteo getmina collco fiiimina 
fonf cs pontbus et tonDcCboms. £( bc. 
$j fflia Diua quc nebif equoi/que toebif 
aei/tewaq; nuftif.fi!OiBO. ffif benc* 
Cueta boim gens ifracl ipe cbiiflicoleq; 
fctuuliquiqj.Cbomo.fifbcJS.Sancfi 
builcsq J coioe benigni f tesq? pufilli etu 
perantes.Cboius. £f be.*. Rite camini 
ignei flamao iuffa f j>tanni fencte piopti 
Cbo. £t be.JB. S>it genif oji lauo genito 
q? lititoq; beaf o flamiui facto. Cho. £-f . 
jfecit a pteotcf lo.fc flminipofenK. et a 
cboto Deoucatut ao ftne. @ic oicifur £>o< 
mtn-jsuobifcum. jBieimis . 

©cuaciuttribjpMeris mffigaffi 
f lamaa ignifl.coceoe ptopict*: 
miiBramnIoofuoo iiocruraf fte 
matiicioj.pet. flBeoii aptopacef fii 
nifife.iii.lcc.tue. aobetacos. it- 

W-^RatteayCabemacum facf u i 
JtuHimS in quo erant cSoelabta 

f etmcta%p2opofitfopanuquoDDi; 
cif ur (ancf a. poft Delamentfl aute 
fecuttDfl fabernaculu qS Dicttut fan 
cfa fancfo? :aureQ babee tburibulQ 
etatcbS fettameti citcunfecfS eroi 
patfe auto. Jn qua t»na autea ba* 
bena mStta et trirga aaton que fton 
ouetaf / et tabule f ettameti . ©upct 
queerSt rbrntbi gloztc obubtanfia 
p2opictafo2iuDequib;no eftmooo 
oicenoQ pet fingula. fQia Dero ifa co 
pofitiain p2to2iqutoe fabemaculo 
femp inttoibant facetootes facrifici 
02um otticia atumStea . 3!» fccQoo 
aQffemelinanno/fohtapSfffermo 
fmc fanguine qtteofferf pto fuaef 
populi tgnotanf ia- (r)oc fignificanf e 
fpufancfononoQ ptopalafSeueta"» 
cfo? Dia . aobucpzioti fabemaculo babentetraffique patabolaerttpis 
tnitanf ia. 3!urfa quS muneta et fro 
ttie otferflf ur.cj no poffunf iujfa cos 
fcienf iS gfecf facete fetuienf e. m 
lOmooo in cibie t in pof ibue/ef i M 
riisbapfifmatibj/efiuuiciiscatnis 
Dfq;aofepueco2tccfi5tB tmpoffiis 
CbtiuusafltatWtee pStifetfutiito 
tu bono? petSpliue t pfecfius fabet 
naculu no manu facffl.io ett tio bu< 
iua cteatfonfe. neq; pet fattguinem 
bj»2CO?aufiiifuIo?:feDpcip!optiS 
fanguine inftoiutf femel m (ancfa: 
efemateoepfiotteinuefa. SEtnctus, 

IauDafeDnmoesgenrcstcoIiauDa 
Jfe efi oSs popuIUS. SJfft cofirmata 
1 cttuiBiioomiaritisctucntitooSimancf 
inetetnum<|%cunouIucani. riii 
j!) illo fempo2e:©icebaf ie(us 
(utbia fimilif uoine bSc. 3tbo 
remficibabebat quioS platifafSm 
Dinea (ua: et toenf < qttetenB ftucffi i 
(Ila/ef no inuenif . ©irif aBf aD cui» 
totein Dinee. fB«e anni f tee funf ct 
quotteniocjtenB fturfQin ficulnca 
bac:i n3 inumto. #ucciDe ergo IIIS 
S)f qttio eftS f et tS occupaf f flf ilie 
refpSDensttirif «It ©ontine Dtmif 
feillametbocannoiDtqjDOfoDia 
citcaillam/tmitfamfletcofa. & (i 
quf oe fecetif frucf um: f inauf e/itt fu 
tutum fuccioeseam.etaf aufe 60» 
ceneinfpnagogaeotum fabbafis. 
jEf eccc muliet que babebaf fpitf fti; 
infimilfafieanniBDecemetoctaef 
eraf inclinaf a / nec potetaf omnino 
furfum tcfpicetcffluam cu Dioctcf 
tefuemocauifeSaDfe/taitillia^u 
lier : Dimitta es ab inf itmifafe f ua. 
(Ef irnpofuif illi manuo:ef comcfti 
etecf a eft/ef glotificabaf ocunt. IRc* 
fponoens attfem iml)v(mW us ll|llll llll|llll II rnimi m\ imm\ mW\ ~ Tmfi imjiii iii\ iiiijiu iijmi [ii\ iiiiim ImW 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 ^fflTT^ff SfficajtDfif. ittOignae q Uabbaf o cnraffef f efue: 
Dicebaf turbc. @ex oico futi t fn qm 
bue opotfef operari. Jn bie ergo vc 
nite et curamini : t no iti oic fabbaf i 
KefpoDcitaautcaoiIlumDfifl.Diri( 
iJppoctMita: fcnufquifqj fcettrfi fab 
baf o non foluff bouc fuum aut afi - 
ttitmaptcfepio etoticitaoaquarcf 
f>incafitfiffamabMlx quamalli* 
gaui t fafbanae ecce Dece t ocf o iinf e 
iifiopoiiuif foltiia ttittmio iffooie 
fabbaf if & cfi bec Diceref : erubefce* 
bant oee aouerfarii eiua. jEf oia po* 
puliie gauoebat in flniuerffa;c) gla- 
riofe fiebanf abeo. 2>g£ .TDtiema fa 

Infis mce m tiir clamaui ef nocfe roiitm te 
infafoto mea in rofprrfu f uo Dfie^ecre 
ipfiDnceoefja ompeoeue:t)f ocu 
\_4 liefuemaieftafiemutruBOb* 
laf um: ef gratiS nobia oeuof f ofe ob 
fineaf : ef cffcctfi beate perennf faff e 
ata.ufraf.10er. pieiatio cois .goio.CBe 
fefepfimo fcfla cclcbtabtf io cum in fabcr« 
twulio babif are fccrnm filioo iftacl rum 
twircrrm eos oe ferra egtpfi ego ooitrimts 
Deusbeffer. (/Toollcomunto. 
4 \ jBrffcfanf fn nobfa Dtfe quefu* 
fc~' miietuafacramenfaqudoco 
fine(:t>t que nSc fpccie gerimue:te< 
mm tterft afe capiamue.per Diim. 
tofiicattjiii. JDJuium. 

pacem ofic fuliinmtibus f e. 

ptoabrf r fttt fioeles inueniS 

fur.etauDI pteccs fcnn fui t ple 

bio fue ifta el.ps.i l rfafus fum in bis q M < 

rfa funf micbi:in Domit Dfii ibutnio. gtto- 

/C\ aqeoftepopulo fuoopaboMV 

yj cat)ffareconfagia:etfefolum 

Qietim pura mef e fecf ati. per Dftm. 

CBrmotiapiopace. aacoatbjos. .11. 

>-t3Ti&free:<0raf iae ago oeo meo 

^A^femp. pto ttobie in gf a oei que Daf a efi tobfe in xpo iefti.qt f n 0% 
Otuf f ee facf f eftie in f IIo in oifcerbo t 
fnotfcieffa.^irutfettimoniutJHi,' 
QiamfirmaffiettfntwbieiitaiMnf 
cbiftoobieDefff fnWIa grafiaexpe* 
ctattfib;reueIaftonc otiinoftriiefu 
cbzifti.ffluf ef coffr mabff ttoe: Dfqj 
fn fme finc ctimine 3!n Dfe aouefue 
Dfti noftrf iefu xfifjS? . letafus fum i 
bio que Dicta funt micbi i Domtt Ditiibim''. 
rB. Jfiat pajc in Difruf e tm cf abubanfia i 
furtibj tui s.dSg .teifetefnt.aila.^. iPet 
teta Dei fecit imtuti oejtf eraofii eralfauif 
me. (|3>ctunoummafbeum. ffii, 

XjQ illo tcpo!e:acccffc«if ao ie< 
(utn pbarifef. Ct inf errogauif 
\ eum ttnuo ex eie legifoocf ot:f efana 
eu.a©agfffer:q8eft mSoafum ma< 
gnum ifegef aff illiiefue. ©iliges 
Dftm Dctt f ufi er fof cotDc fuo/et fn 
t ofa ania f ua: ef in f of a ment e f ua. 
( ) oc cft maximfi et ptm tfi manoa; 
f iiin. &ccfiDum afit fittulc eft I;uf c 
S>iligee ptoximu f ufi : ficut f eipffi. 
Jn bie ouobuo mSoaffe : wtiuerfa 
lexpenoef ef pzopftefe. jCogregafie 
afit pbarifefe : iterrogauf t eoe fefus 
oicene. ffltiiD ttobie Diocf tit oetbii* 
ft cuf ua filiuo eft f ©ictif ei .DatiiD 
att tIlte.ffluomoDo ergo oauio I fpi 
ri tu ttocat eu Dftm Dicee. S>irif Dtts 
t Dnomeo/feoea Dexfrfemefe:oonec 
ponaittimicoe fuoe fcabellfipcDtij 
tuov. &i ergo oauio Docaf efi Dnra.* 
quomoDo filiue eiue cft f et ncmo 
pof eraf refponoere ef Derbfi/ nec au 
fue fitif qmff cx illa Dic : cfi ampli» 
fntenogarc.£tcDo ! fflfj5.5acfiftcauif 
moffesalfateDfiooffetenstutj iIluDolo. 
caultft t imolansWcfimas fecif utctificitt 
befpertinit in odok fiiauif afio ofio Deo in 
confpecfufiitoiitiftaeli ^ecrefa. £>fitcatfr. /1\ afctta<e fuS one fupplicttet oe 
yifp tecamw, vt bec fScfa que ge 
tfmue:* a pretertf io noa oelicf is eru 
anttfUtUli9.pet.piefatioc6ifl.lC6io. 
SColltte Ijoliifjo cf introite i aftia eiuo aoo 
tateDfiminaulafrtaetuo.' poflcoio, 
^"Srancfiftcationibue fufaopaoe 
r^HuB.etDicianottta curenfut: 
feTtemeDianobta etetnapzoueniaf, 
perrj. fctiaiui.£tiia.St3oitificafe 

mebm Deftta.Ucquitc fctia iiii.atc cu* 

ctjarilham. S> mafbcum. xiu. 

J -Tr _ j5 illo f pe:J& itif iefue oifcipu* 
JLii9fui9patoboiai;anc.©imi< 

i IefactuefttecjnuceIo?botqttifcmf 
nauit bonfi femen in agto fuo ■ £ft 
au t Dozmirent boiea: Denif ittimfC 
eiuat fuperfemittauif jijaniaime* 
Dioftifici/efabiif.£fiaufecieuiltef 
betba et fructfi feciffef ifftcappatue» 
tunt et jtjanta. acceocf C9 autc fetuf 
pattiffamiliaaiDiretOt ci.©ne:no* 
ne bonfi feme femiafti i agto f uo f 
5DnDe etgo babef jijaniaf aitiU 
Iie. "Tiiitiitnis b8 boc fccf f ©ettii att 
f em Direrunf ei. t>ie imua et colligi 
mu8eaf0falf.jl)on.j(!efozfecollf: 
cjetea ; f wnia: ctaDfcetia finiul cum 
ef 9 et triticu. #fnif c Dttaqj ctefcete 
Dfqj ao meflem: et in f pe meffia t>v 
cattt mcu"02fbti9.£olligitep:imfi jf 
jania: ef alligat e ea fafcfcuIoB ao c5 
butenoQ. Ctificfiafif c5gtegafe:in 

bOitCf imcfl. TDihcattt. SD fficmm 

i Hluopopulicgofumbiritlirui. 
L oe quaciiqj ftibulafioneclama 
*uerinf ao mc erauoia eos. 1 eto 
l ifloiumDfiflinperpctuu^.a«crioitcpo< 
pule meus lcgJ mea:inclinaf e aurcbcltrS 
mbrrbaoiK>mei.<Bliainercel. ff^Dtft» 

PtrigafcozDa noftraDfieqaftie 
mfreraffoniB opetafio: q> fibf fincfepIacctenopoiTum' . petoo. 
CQcmoiiapiopace. ao ephtfiM. ilii. 
'-ri^jRatfea. Kenouamin f fpfi mJ 
JL^ ^ tiaDe ttteief inouif e noufi bo« 
mine quifcSmoeficfcafiiaefiitiiu 
flicia ct facfifafe Detifatia. pzopfet 
quoD Deponeteg mcDacium : loquf» 
mini Dertf atc Dnufqtiifq; cfi ptori* 
mo ftio.qm fttmue fiiuice membta 
3!taftimi:ef nolitepeccarc. ^olno 
occtoat fupet fracunofi Deflra jOoli 
f e locum oate opabolo. fflui f utaba 
f ur :ia non f utef ut.atjagia atit latjo 
retoperaDomanibuefttfe quoobof 
num elf t>f babeaf diidc f tf bttat w 

Cefff fate paf f Cff. <3s •Sirigaf ur oiafio 

mea ficuf incenfii in cofpecfu f uo ofif . & 

JEleuafio manuii meatii famftc ifi Drfpft 

fuifi.frt y.rtitetetur .HUfrft.giui cofiDiK 

inbnoficuf moncfyon tion toitioitrbifut 

in ef etnum qui babit.it in bieriifalem- 

(rS eombum matbmm. ti. 

'^-tttD iilo tpc: afceoene iefua i na 

^JLjticul&trSffrrfatiif/efbenitra 

f t<uifafefuS.)Efecceoffereb«efpa? 

taIitfc6:iacenteinIccfo.S)fDe9aufJ 

fefu8ffDefIio?.DirifparaIitico.£o* 

fiDe filf :remif f Bf ut f ibi pctS tua.fEf 

ecce qutDS oe tctibiaiDitetut inf ta fe 

15ic blafpbemaf . fBf cQ DiDittel ieP 

cogif af ionea eopof rif 5Dt quio cogi 

f afia mala fn cozof b; Defrtfafffliifo 

etlfacilfDiccteDiiniffBfufffbipcc. 

tafatua.anDicetcfutgetambufa ? 

5Df aBtfciafie qmfiliueboiababef 

pofcftatefnfetta DimiffenDi pcta: 

fficaif patallfico. ©utgetolfelcctfi 

fuB:etDaoeinDomufua. iEf futrc» 

rff :ef abiit ta DOinB fuam. t>Mt ce 

atlf ftiibe:fimuetfif.lEt glozificaue', 

runf Defi : qui oeoif pof eftate talcm 

t)of bU9. ttreoo.iMffe SA ambulauero i ©nfcarr.poufrftiifafe. nteoio f ttbuliifionio Jjiuificabis mc oitc- ct 
fupetirainimico? racoifi erf cttora itiattu 
tuiicffaltifimcfecitoexCrrafita. S>taf. 

4 \ Que qui «09 per buiue faciifi* 
'K/ di DeneranDa antercf a.Dntua 
ftimrqsoiiiittifaffapatfitipcscfficif 
pzefta qfumus.Dt flcut f ttaj cogno* 
fcfmuoDerffaf c:fic eatn Digtiia me* 
tibus ef motibue affequatnut . pet 
trfiltl. picfariorois.jTomumo.Su man 
oafh raanoata f ua cufiooiti nimis . tjfina 
Oirtaantut"uirmecaD ruGooiettoaeiuuV 
/rVtfcafioncofuas. ([Jjoffco. 
\_/ Kaf faa f ibi Dne teferfmuo fa * 
cromuneteDegefatf fuam miam 
oepzrcatif co:Df Digiioe noa etus pat 

fctone perficf as.per ottm. 
ia.m.ilo tbeflalonicefi. if.ii*. 
KatteBi^fafe ef fenefefraoi* 
f iones quae Dtoiciftie : flue pet 
fetmone/flue pet epittoia nofitam. 
jlpfe attf ej Dtio ttoftet i efuo cbziflua 
ef oeuo patet nofiet quf Dilerif nos. 
ef oeoif confolaf fone ef etnam ef fpc 
bonam iu gtaf fa:c,rto;f cfitr cotoa 
Dedra.ef coiifirmef f tt omnf Opere t 
fetmone botio. iDccrf rro auf em f ra 
f tes Ofate p:o Dobf a : Dt fertno Dft f 
tntr.it et clartff cef flcut ef apuo Dob. 
ef Df Itbetemut ab ipominf e ef ma* 
lia boibits. jDoti enim oim clt fioea. 
flDclto.iufrttt onorfl:c(tticofitma - 
bit D09/ef cuftooief a malo. £ 5fioi* 
tttiia aufe" oe Dobia in DtTo : qrit que 
piecf pimug et facif ie > facietf e.&fta 
auf em oirigaf cozoa Detha : in cari» 
fafeoeitpatieffajcpi. ^.matb.xiit . 
Hr~T) fllo fempoze : accefferitf ab 
f JLiefum Dfftfpuli elue : ofcenfee. 
I eotiTctc ttobio parabola" jijaniozfi 
agri.ffini rrfpoiiortio aif .fflui femif 
ttat bonu fcmcti :rf? filiua bominfe. 3gct auf cm ett munoiia. jSoti fi De 
tofemen . bf funt filii rcgtif. jtjatna 
aufem:filiifuntneij.3nimicu8au 
f em qtti feminauif ea:c(t opaboluo. 
S®effis Deto:conffimaf io feculi eft. 
S^rlTotca auf e:angeli ftmf ©icut et 
go colligfif ut ;i;ani a et igtti combu 
tiif ur.fic ett f in confitmatione fecu* 
If . S^ftf ef flliuB tiola angelos fiios : 
. etcolligenf oetegnoetusotnfafcan 
Dala.et eoe quf faciim. iniquitatem 
& mf f f enf eos in camfnum fgnie . 
3lbfetiffiefus:ef ftrfDOf Denfium . 
fTtti tc iutli futgebfif (icut fof : iti re* 
cmo patrie eotz. ffltii babef aures au 
oienoiauDtaf. ©fitca.tf.2>rricifi. 

C"V Ctjnia rrue fccifii nobis ofic inse 
Htoiuoicio fccithquiatJcccauim? 
^A fibi.ef manoafis fuis non obeoi* 
uimus.fcooa rtloitam nominifuotfacno 
bifcum (crrittDitmuItifuoitie" inir fuc. po. 
(Oagnustjfisctlauoabilis nimis:inciui> 
tafe oci nofhi in moittc fancf rttio- liriie 
elrifon.Cjloitamrvrrlfis. S>f. 

Oipifpof eits t mifcrirozs ociis 
Dttiuerfa nobfe aDuerfanfia 
pzopiciafus crcluoe. Df menf e ef cot 
po:e patff et rrpcoif f :qttc f ua fiutf li 
brria menfib; erequamut . pet Do. 
(Bcmoiin pio pncr tantfi : nifi fefium ttiii 
Iccfucrit. {[30 rpbcfics. f>°. 

^"C^ tRatrea:5Dioe(effaqj:quonw 
J-4joocauteambu[etie. jtJotiqtta 
( fl infipicnfes.feo Dtfapienfes.teof 1 
mentes f empus:qm Dfee malf fitf . 
pzopfcrra ttolifefieri impztiDctcr : 
(coinfelligenfcaqurfffDoififaeorf 
0f ttoIifeiebziariDitiom qiiorfflu 
rutfa:ftD fmplemini fpitifu fancfo. 
ioquritf ca Dobifmeffpfo in pfaftnfe 
ef t)pmnf9.et canf icia fpfrffafidj. ca7 
fanfcs ef fpallenfes f n loaribue De * ©.fiicawc.potttiinifafe. Otfeofio. <0ta<iaea8etcsCcmBPJO 
omnibueinttomineDfil ttoiitiiefu 
ebtifli Deo et paf if . ©ubiecf i (tiuice: 
jittimojecljiilli . <fiiaS.0(uiioinraa 
in ft (petant Ofte. t ta oaoillio eftam in f £ 
poie opoifuno.tf?.Hpeite fu manum tuaj 
et impleoomne animal bcneoicfione.iEi? 
teiteief .ailelupa.$.1De piotunBii! tlama 
ui at> f t one.oomine eiauoinotem mtam- 
(CSiecunOfimatbeum. wii°. 

>-« — JJillo fepote : loquebatutfe* 

J| tuecum Difcipulie fuie/m pa* 

( rabolie Dicena.©imtle efl letjnfi te> 
lomm bominitegi:qfecit nuptiaa 
ftlio fuo.gt mifit fetuoe fuoaDoca^ 
te inuifatoe ao nuptiaa:et nolebanf 
Denite.3!f etfi mifif alioa fetuoa:Di* 
cena.5&ici< e inuifaf ie.fficce pianDit» 
meum patattf fauti met ef alf ilia oc 
cifa.t omla patafa/ Denife ao nttptf 
ae.Jlliaufeneslefetuf.ffitabietfit 
aliuainDiIlafuam:aliueDetoinne 
gociaf ione fuam.lReuquiDeto f enu 
etunf fetuoa eiue:ef cotumelia aff e; 
cfoe occioetfif . Kejt mtem cum au* 
Diffetitafueeflietmiffieejcerciiibuf 
fuiepetDioifbomiciDaailloe/efciui 
f af em illo? fuccenof f .'Cuuc aif fet* 
uiefuie. jOuptiequiDepatatefunf: 
feD qut inuitaf i etanf non fuetfif of> 
gnfjf e etcjo ao ejcif ueDiatfi:ef qttof 
cunqjiueneiffleDocateaDnuptiae. 
ffif egiefft femi eiue in t>tao:coti(j» 
gauemnf oee quoa inuenetunf .bo* 
noe ef maloe et tplef e funf nupfie Di 
ftumbentifi.31nttauif auf e tejftftf 
oetef Difcfibenf ea:ef DiDif ibi boiem 
nonDeflfffiDeflenupfialiefaifillt. 
Smice.quomoDO buc inf tafli no ba 
beneDeftem nupf ialemf af ille ob> 
nwf wf /STic Ditit tejt miniftiie.lt> 
gaffspeDibueetue ef mantbj:mftf( f if e eum fn fenebzae exferiotee.jp 
eiit fletue t fttiooj Denf ium . SDulti 
enim funtDocafi: pauci Deto clcdi, 

£lCD0.3>fff tfoiifi. S>uft t flumina babif 
lonisillic (cotimie et f lcuimuo oum mov 
oaiemuituifyon. Sraeta. 

Hpx ffif muneta qfumue Dtteque 
M-^f oculietuemaieftatia offeti * 

1 mue:faiutaiianobieefreconceDe. 

petDO. pjcfaf io coio. tf oio. CPfitirnf o 
Deibi fiu fctuo fuo tifte in quo micbi (pem 
oeoith. bec me confolafa r fi m bumiUtafe 
,-^Tmea. (QsUItomunio. 
i i ^©anoaDfiemeDtcinaliaope 
laltb eTariofbiepetuerfifaf ibue cle 
tnenf et erpcoiaf :et (uie facfaf fem* 
peiibeteiemanoaffe.pet- (Jjfetia 
quaifa,aojbeqalonicenft6. jbiii 5 . 
npt itattee : ©enftciamueDobfe 
jC\innomineDfiinoatiiefutpi: 
( DffuMtabatieDoeab ommfrafre 
ambuIanfeinotDinafe.efnonfecitf 
Dumttaoitionequamaccepetunfa 
nobie . 3pff ettt fcif ia queaomoDuj 
opotteat imif atf noe. fflttt non iqui 
eff fuimueinfetDoeneqj giatiepa 
nemmSDucauimueabaliquo .feo 
miabojeeffaficjafione.nocfeefDie 
opeianf ee/ne quem Detttfi cjtauate 
mue.jttonquafinobabuetimuepo 
fetta<em:feDDtnofmeftp08 fomtfi 
DaiemueDobiaaDimifanDitnoa. 
jQamtciteffemueapuDbOB^ecDe 
nficiabamue bobia. qm ft quie non 
Dult opeiarf/nec mSDUcef . auoiui * 
mueentinfetDoeqttofDS ambulSf 
feeinquiefe.nicbiloperSfeB/feoam 
ofe asentee . H)ie auf i qui eitifmoDi 
ffitDenftciamue etobfe«am'inDo 
mino iefu cbnfto:Df cum filcnf io o> 
petantee fuum pancm manouccnf 
t»oeaufefiafiee:nolifeoefterebe> Trffffl![Tfffff K^fticatrl.poflftfnifafe, ticfacicitfcj^ttcbiiflofeuiiDoinitto 
KOlJro. (TSicuwou lucam. riiii°. 

1j1JiIIofepote:j_>icebaffefU8ra 
_jDampticipipbarifeo?.£um 
j (acie pjiitiDift auf cftta : noli tiocare 
amicostitos.ttf q$ frafrfs fuosttcqj 
cogttafos ncq;t)icinoeDiutfes:ne 
fotte et ipfi f e rrimiif rttf t fiaf f ibi re 
(ti Dttf i o . _>c0 cum facts cotttiiuitt : 
Soca pauges Dcbtlcs. cecos/ claitoos 
& fjeaf ua eris:quia no babent tmoe 
refrfbuere f ibi. JRef ribuef ut ctti tibi : 
itt rcfiirrccf iottc iiitt or .f5e c cit auoif 
(EfcmiDitDffimitlDifcftbctttilij.-Di 
rff illifiteaf ustjuf m„Dticablf pane: 
itegnot(ei. f/S'o.pi.atimitr8.sDflSi i 

~^ST fl bolunfafe f«a Dfte Dniuetfa 

M funf poftf a. e 1 non etc qui pofltt 

JSBt__ jtefiflete -oluntati f ue . f u enim 

j fecitti offtia celum cf f cttS etljniuetfa que 
celiambifu cofinenfnr/ ons Untttrrfos fu 
cB.po.KTfifiimitcuian' m tia:quiuntbu* 
Unfinlegeom.Kpiieeleifon. _>£• 

Mr^rgirecjfumusDrie fiDelibus 
l___fuis inoulgenf iS placafusef 

( pacem:t>f pariferabotbtts rniiDen' 
fur offctifie :ct fecura f ibi menf e Df - 
femiant . J_ et. Cflemoiia mopace. 
|_J_Hf2|bcpbetios. bf.cap. 
ISaf res:£ofotfamini"in Dtto:i 

j in pofenftatiftftifts etus. Jntmite 
Dosarmafura oet: t)f poffifis ftare 
abuetfusifiDiasDpaboli.Mancn 
efhiobiocoIIttcfaftoaDiierfiis carne 
et fangulne : feo aouetftts ptincipes 
c(po(ciiafes.aDiicrfiis munDi tecfo 
restenebta^barumcofm fpttifalia 
tteqcie in celettfbj.ptopf erea accfpif 
fe armafurSDefiDtpofuttsrefiftere 
iDletnato/efinoibuspetfecfiffare: 
#f afe ergo fttccincf i lumbos Dios i 
Derffate . ef touf i lotiram fuflicie.ef calclaff peoesinpfeparafione eutm 
geliipacis-lnoibusfumenfesfcu; 
f um ttDei : itt quo poftif is omta teta 
neqtTtmi ignea ejrf inguete.iEf gale „ 
falufis afTumife : ef glaoiitfpitif ue/ 
CJUOD eft Vetbtt Dei .<_)*. t>«e ttfumuj 
facf us ee nobis a gcncraf ior ef iprjemc.8. 
ptiufy monfeo fietenf aut fointatcfut f ct 
t a ef oibio a fecufo ef in frrulft f u eo Dcub. 
<Sf tcif ctc. Zllla./tJ. Eaitoa aia mtu tmm 
lauoabo Ditin in Difa mca. pfalla oco mto 
^^Muno. tUicSmiobannf. iiii°. 
^t jU illo f epote:0raf qufDa" tegu 
_L_Jus cuV filius ifirmabafurca* 
/ pbamau.§icoimauDitlef.cuiefu8 
aDueniref a iuoea itt galileamtabiif 
ao eum ef togabaf eituf Defcenoeref 
t fanaref filium efus. 3!ncipicbaf et 
moti. 3>i,t if etgo iefus ao cft. jtJIft ff» 
gna ef p:oofgia Diocrifisntott creDe 
f is. _>itif ao eum tcgtiliia. t&ttew 
fcrac pziuffp motiatut ftiius meus. 
S>itit 1 1 iefus . IDaoe :filius f tius Di* 
uif . £te DiDif bomo fermoni que m 
tf f ef fefus i ibaf /Jam anf e eo setce 
oettte : fettii occiitreruf ef . ef tm tirijr > 
uetunf Dfcef es qufa filius efus Ditie, 
ref . 3!nfertogabaf ergo bota" ab eis: 
in qtia melius babuerif . & Diretuf 
ci: qtiia beri bota fepf ima rclf qtilf cfi 
febtis- Cognouif ergo pafer : qa illa 
boia eraf in qua otrf f ei iefus/ filius 
fuuet)fuit._tcreDfDifipfe:tDomus 

eiUSfOfa.£rcDO.£PffB. toii rraf ittfrr- 
ta nomte tob. funplcr ef tccf ue ac tiiiif.ce 
um qul fatban pefiif . M tentatef.cf Dafa 
eff eipofeffas a oiioin faculfafc ef i catne 
eiuo. gDiDif qj omne fubftanfia ipfiuo ef fi 
Itoo.carttc qttoqt eiue fjiaui Dlcete bulne< 

C^jElelJemnobfs (tanif.^ei? 
,|ptebeant bec mitferia qftimtis 
bfte ttt eoici m : et Dicia tioflri cotoi s 
tfii ©nica;trii.poftiiini<ate. ejtptngenf.pet.piefatiocommris.JCo 
mimio.3ltt falutati tuo aia mea et in tot> 
bum tufifpetaui.quanoo facie» oe petfe t 
quentibj meiuotoiirtniqut petfccutifunf 
me.aoiuuame&fieoeusmeus. poffco. 

Xyt factia tomie teDDamut Di 
gnfmuneribue:facnoscifu* 
muBtmBobeoitemanoaffa. pet. 
(fjctia.iiii.aotliimoteu. U'. 
/^varfffime:#imeaule$ ptecepff 
tiett carif ae:oe cotoe puto ef co> 
fcletirabona/effiDenonficta.aqui 
busquiDlabetranfea.cauetfifimtf 
i>aniIoquiu7tooIenf ea effe legiftDCf o 
iea. j1!oninfeIIfgenfeaneq;queIo> 
qunf ut : neq$ oe quibua affiitnanf . 
©cimueaufem qttia bona ettler:ff 
quis ea legitime ttfaf ut . ©ctenfes 
bocquiafuttolernon ettpofifa:feD 
iniuttis ef non fuboif fa. impiia t pec 
catoubuo. fteletaf ia ef cStaminatis 
patticioie et matrfclote.fO!nicafoti* 
bue.mafculo?concubifO!ib$.plagi? 
arfia mettDacibj.periuriie. ef fi quio 
aliuo fane oocf tine aouetfaf ut. que 
eftfecunDfieuangelifiglojfebeafi 
oet qBcteoitO ett micbt CstSsago ef 
qui me cotefauit :cbutto tefu oorni 
nonoftto. ^jfrancfilumm. tol° 
HP~jB tllo tepote:#acfum ett quo* 
JLjS fabbaf o. »f f ttatet f etue in 
f ftmagogam/ttocetef.iEferatibfbo 
mo:etman'efueDertetaerafariDa. 
^bferuabSf aufefciibet pbarifeffi 
fnfabbafocutatef:Wiuetritentt» 
oeaccufatenftHQ^pftDetofciebaf: 
cogifaftoea eo?. ffif aif bomiitt: qtti 
babebat manfi arioam . ©utge . ef 
fta in meoio. )Ef futgene ttefif • aif 
auf em ao flloe iefue^nf errogotjof 
fificef tabbafobenefacetean male. 
anfmS taluam facete an petDetef 0f dtcttfpecffe oibue:Dfrff bomfttt . 
Ct tenoe manfi tuam. & erf entilf . 
& tettitufa ett matf eius. 3p(i m 
f em teplef i funt iff pienf fa:ef coilocj 
batur aoiuice quiDtul faceref oe ielit 
^ r l5uica.):);u.HD mtffiim. fflfficiunt. 

1 imquitateo obfmiauctis 
oftc:t)itcquia fulticbtf qitia 
rtpuo fe piqjiciaftaeff ocuo 
'iftaei.ps. BeptorunDis clamatti ao fcDo; 
minc • ofie ciaubt Tjoee mr». kpite-o? • 
!-irrTamiliam f uam Se ofte cotimt 
tHaj3iefafccuttoDt.Utacucfisai) 
I ueififatibuefeptofegenfefitlibeta 
ef in bonia acfibue tuo iiomiui fit 
Deuofa . pet. (Ilcinottapiopacefafuiti 
nifi feffum.iil. Itc. fite. 3o obilippenft s.i. 
1 tr^Katre6.£onfiDimu9inoomf 
t3ttofeftt:qMfaquicepitit)obi8 
, opue bomtm . petfitief Dfcu i Diem 
' cbrittiietu.^icutettmfcbffuihim 
boc fentite pto otbue Dobis:eo tp ba 
beamuoe in cotoe ef inriinculta me 
ia cf fn Defenffone. ef cofltmaffone 
euangelif .focioe gauDti mei oes»of 
efltvCettisenimfcbf effoeus:quo> 
moDOcupiSboeelTeinbtfcetibuefc 
fu rpMEf boc ojo : W catftaa Deflra 
magtsacmagiaabfiDetioi fcia.ef 
fnoifenfu. SDtptobefiapofiota.-bf 
fittaftncereatfineoffefa/inDiecbii 
fli.ttepletiftuccuiutticfe.periefum 
cbrifttWn giotiS ef lauoem Def.efy. 
Ccce 9 bonfi ef 9 iocunoum babif ate '&# 
tm in wium./ii-5icuf WHjucntum in ca 
pifc.quoDocfcetiitinbaibambatbaaato 
«S^.roteWlla.ayQuifanafconftifM 
cotoe ct alligaf conftif tones cotnm. 

. 5ecun6ummatcum.^f^!it^• , ... 

'-75 ^illotepoie.iSfrifiefusDiftiV 

jLruIfa fuia patabolam banc . 

( ©fmileeft regnficetaerjomt tegf: ©fticaxrti.poSttrintfatc, quffcohtffraffone' ponere cumfer* 
uts titis.et cutn cepitref ratione po 
nf rc:obla(tts eft eittttus qui oebebat 
occetn milia talenta . £um aute no 
babcref tmDe rcDDcrefuiifitf citDrts 
ettts DenuDari. et Dxotem eius etfu 
lios.ef oia qtie babebat t reooi.pto; 
ctDrnsarit(riuustIlr:tOQabat rum 
Dicens.pafientia babe tn me:et ota 
teooam fibi.afHferf ue aute ons fct- 
tti illtus oimifit eft.ef orbitttm otmt 
(it ei. 0gteffus aute fetuus tlle. inue 
nft ttnum oe coferuie fuis.qttf Debe> 
baf ei centtt Denatios : et tenens ftifc 
focabat efi Dicens . Keooe oSoc bes. 
£tprociDensc5feruuseius:rogabaf 
eum otretts . p<i tici tti.t babe i me:rf 
omia teooam f ibt . Jlle aute noluif : 
teo abitt cf miftf eum in carcere/Do* 
nec teooetet oebif tim.toioctitcs au < 
f em cottferui etue que ftebanf :cot tf 
tlati funf DalDe- (Ef toenetut ef nar* 
tatientnf ofio ftio omttta qucfacta 
fuetanf Cunc Docauif eu ofie fuus: 
taif tlli. <s>criienrir.Cmt)eoebttft 
oimifi f tbi qttotitii roitait i me. jDon: 
ne etgo opozf nif ef f e mffereri cBfet 
ui fuf.ficuf t ecjo fui mifctfus fumf 
Bt itatus oneeius f raoioit eum for 
(02ibU8:quoaDu(q; rcooercf twiitct 
tum oebf t u . ^ic et pater meue cele< 
fiis facf ef tiobis.fi non remffetif ie 
tmufquifqjfrafri fuo:Deeo2Dfbj»e 

tlti9.£reOO.£ifliT(0!:.t;«oiDatcmfito 
mint omntpofenf afui Dommao oa fermoi 
ntmrecfum rt brnrfonanre inoo mrum 
ttpIaccantDerbamcain roTprrfti punri 
(Z jc pum. (p;|ecrtfa. 

\^J J)ftipec(fiimu8Dtteptopitia 
(tisbofiias.miibtisctfe placari t» 
Iuim : et nobfs falutem pof cttf i ptc< 
ta(ere(liftttpetottm.pirf.inorot0. l£5munio. JBito lobis gauDium efl ange* 
Uo oei fuptt ino peccatoie penif tnfia agj 
■ te. lOottcomunio. 

A_a0mozfaIifatisaTtmonilcon 

1 fecuffc]fumusDne.tifquoD02eper< 

cepimus : menfefecfemur.per do. 

Oia.tiu.atitbimotbeum. i.M c . 
atilttme:S>iuitibu6 buiusfet 
culi ptecipe non fublime fape< 
temeqs fpctatein fncetto ofttfffattt. 
feo in DroBi uo qui pteftaf nobts oia 
abunoeaDftuenDu.©eneagete:oi< 
uites fferi f n opetibus bonie . f aclle 
f tibuete:comunfcate Cbefaurijaie 
fibi funoamenf u bonum in fufuiit 

ftjfapnjrbenoanftiifam efernam. 
eruntiumarcum. »°. 
ji? tllo fempore :3>irif iefus oi 
fcipulis fufs.amen DicoDobie 
/ qtJtaqufcuqjDirerifbuicmonfi/foI 
lere ef mi f f ere f n mare. et non beff 
f atietif in cotoe fuo feo ctrotorrtf qt 
qitoocuq; oirertt fiaf :fief ci. propf e 
rea oico ttobf 8.£>mnla quecBqj otS 
tee petttie creoife:ef accipief ie ef Ve> 
utent ttobf s. & cum tTabif fs ao otS 
oum tUmttite fl qo babettsaDuer <> 
fusaliquem.DfetpaferDeirerquH 
cclis etl Dimif taf tiobie peccaf a De t 
(tta . ©uoo ft t>os non oimiferf f f s : 
necpaferDettei qui fncelfsefhDi * 
mifteftJobisprccatanrflra. t>o# 
mmica.rriu.atiimcram. (TiDfitcifi. 
yjf ^jSlcifbominuBegocogifocogtfa* 
^l :p mcsi pario tf non aff licftonte . 
A^_ * inuocabifismt tf tgotxaubiam 
I t«B . ct teoucam capfiuif af l tieflram tie 
cuncfiBlociB.fo. »cn«)W(Ii one fmam 
(uam:autrfitticapftuifatcmiarob.Ilt^it. 
tY^VlSloitainercclfiflDeo. f fi)?. 
. V_/fEusrefugift noffrum etvit* 
> fu8.aDeIfo piiseccltefuepjecibj/am 
fiii ©mca.jtiiii.poftfrinlfafe. dot ipfe piefafie ef ptefta.Df quooff 
oelif ei petimuatcfHcacif et cofeqMa' 

mui,per.(TSopbiUpenfes. fif*. 

x-f^rtUaf teeOmitatotes mei ettoi 
Izllfisf obfetuafeeoa quiifaam 

f tMtantfiiutbabefiefoimanoflraj. 
SJ!)ulftentambuIant:quoflfepeDf< 
ccbamDobie. jQuncaufeetfleneDi 
cortnimfcoeciuciecbmU ffluotOfii 
itiotnfet(fuo:quo?DeuoDenfeieft. 
ef glotia in confufione ipfott qttt f et 
rettafapiunf.jQottraaufecomtetfa 
f fo:in celio eft. 5Dnoe effam faluafo 
temerpecfamueDmrt noftmmie? 
fumcb!iftft:quftefoimabittotpue 
&umilitaffsnoftteconfigurafO tou 
poiitlarifatisfuefecmiDO opetaffo 
ttemquapofOf etiattt fubifcere ffbf 
omnia.3faq;frafieomeito!trfmi 
etDeffDeiatiuimi.gauOiO meumef 
cotouamea :ricfiafeinDnofeati(ffc 
mi. gucboota' rogo.et fintbicen oep 
cot:iofpfumfapete inofio.iEfiam 
rogo ef f e germane c5pat : aoiuua il 
loo quf mecum Iabotauetflf fn euS* 
oj !in cutn clemenfe/ ef cef etie aoiu< 
tfcujus me(B. ffluozfi nomina:funf 
fn IibtOi)ife.«StaS.IiliEiaDi nos J>nc er 
afiUnenttbuo nos • ef eoo qui noo ooctunf 
confuoiflt.*. 3!n »eo lauonbimut f of a Dic 
inomiiufuoconnfebunutinfccula.eita 
6«lt ttif etrtut.ailcluya.*. fflui pofuif fi 
nesfuoopacem ef aoipe (tumenfi fatiat 
te.fnSjecunoumatbium. wif. 
v «^QtllofempoteiabeunfespIia 
JLrf fei confiliO tnierunf M cape 
( tenffefumfnfetmone.0fmiffunf 
ei Difctpuloefuoo : cum beroDfanie/ 
Dicettfee.afjaglfter.fcfmuequiatt 
raje ee.ef triam Ddtntierftafe CoceB: 
ef tton eft f fbf cuta oe aliquo . jQott 
enimrefpfcfe:perfoniiI;omfn0.^fc etgonobisquio fibit)iDefut.licef 

cettf utn oa t f tefart-att ttottf £ogni<- 

ta aufem (efus nequicfa eoutm :af f . 

aaui d me fenfatfe bppot bzffcf" a»(K 

Dif e micbi tiumifma t enfus . at illi 

obf uletunf ei DcnatiO. 0t att illis ie< 

ftis . £utus eti pmago bec. ef fupet* 

fttiptfofSiitunfei.fcfatfe. tm 

ait illie.KeDDite etgo que funf ecfa< 

rie tefa ti:ct que funt Det Deo.jCt eoo. 

2>ffy.De piofitnois clamaui ao fc oomie 

oSeetauDioiationcmMm. iiecieta. 

iy"\anobiequefumusmifetico!s 

A_/Deue.Wbetnoefa(ufariBObl3 

(fto/iaptopiiiareatibjmoefmetttet 

erpeDfaf :efabomibus fueafuraD* 

UCtfia.pet. piefafiocois.tromunto. 

amenbicoliobio.quioquiooianteopefitu) 

raoitetaccipicftocttfiefwbia. pofico. 

jT^rv S)mpfim'Domie fattt oona 

fc^j mpftetiibumilitetDeptetan* 

JfeSit que i tui atnemozaf ione nos 

facetepietcpiftfannoOrcptoficianf 

tnfitmifafisau;tiIium.perDrfm. 

aiin.iiit.aofbunotbcu. «•>• 
aiiffime:/8o(iembefcerefeOf 
moniumoninofltffeuicbiifli 
tteqj mc Vtttcftt eius.feD collaboia t 
euangeliofecunoQbitfutcmDeiqui 
noe Ubetauif/ etDotauitbocafione 
fitafantta.jQonfecunoQopetano* 
ftta :feD fecfiDumpzopofitSfuum» 
tttafiamqueoafa eflnobfBicbzifto 
iefmanfc tempota feculatia. spani 
f eftaf a eft aute nunc pet illuminaf « 
onemfaluatojisnofttifefucb!ifti:q 
Deftturit qulDem motteallumina » 
uif auteDifam etincottupfionem. 
per euangelium quo pofituBfuego 
pteDicafot/ etapoftolusef magtttet 
genfiQ.obquam cauf3efiambec 
paftoz:feD non confuttDoz.^cto ent - Snica.jcriifi. ciiictcoioi et cerfttafu qtpotcttocff 
Depofff G mcit fetuare m illttm oie . 
$ omiam I;abe fatto? ttetbo? que a 
mc .itiotat in fioe ef otlecf ione . 3ln 
cbrittoiefmDnottro. ^.matM.swt 

L -r _ D f llo f apoie:£um tJenitref ie 
JL-Jueef offcipulf efuecapbartta 

| umtaccefrerunfquiDiDtagmaacci* 
piebanf ao pef rQ.t otrct utt t ei. S0a 
giftctrieffetnoitfolitit DiDtagma. 
Mtt. efam . ffif cfi mtratTef DotnQ: 
p:cuettif efi icftia oiccs.jJDiiio ttbi vt 
Defur fpmonf Wegee f ette a quf bue 
accfpiut ttibutu Del cenfum. a fiilife 
fufe an ab altcnf e? & Ule Dtrif .3 b 
alienie.i5frifilliiefue.0rgolfbert 
fttnt f ilit. t>t afif non fcanDalijem'» 
eoe: Daoe ao mate t mf f fe bamum 
et efi pifce qui p:f tttiie afccoe ttt toU 
k. t apc t f o o:e citts itmcn ies fta (c t e 
fllitm fumene:oa eie pzo me et fe. 
(rt>ntcarriiii,£)ntrifi.<5s.:Hlla.|DSy. 
tCfljo.W iofiica pcr.Ceffta fcguufutop 

( i )cita qe otle fuo ? ftoclf u Dolfi 
VZAfafee : D( oitmti opetto ft tictit; 
ptopeffue ereqttlf ee:pfetaf f e f ue t c 
nteoia maioia percfpfanf • per oo . 

Cflrmotw pio pacc tanf uni- nifi fcmim f ri 

umlcf.fuciif. aocolofcnccs. .i. 

^t ^IRafteetjOonceflamueptoDo 

JL^Uaeptantee ef po Aulantes: Df 

fmpleamint agnifione Doluntatfe 

eitie.^n omnf faptef ia ef fntellecfu 

fpiialf : Df ambulef f e ofgtie Oeo pet 

oia p!acenfee.3!n omnt opere bono 

ftucttficanf ee: ef creftcttf ce f tt fcictti 

fia oef. 3ln omtti Dit f ttf c conf o:f af f 

fecunoQ pofenfiS clatit af ie ei mjn 

omtti patf entfa: et loganimifafe cQ 

, gauo f ogn cbif ffo iefu :ono n to .(gy 

"" I "Htla.Wfuprn. 4 S.maOjcu. ir 

^jLjU ilio iempoie : toqulte feftt aDfurbasteccepmtcepsDtmaaccef 
ftt:ctaoo:at)ateftoiccite.©ftc:filia 
mea mooo oefuncta efl: fj Denirm 
potie manu fuper eam/ef Diuef .& 
fuigens iefue:fequebatut efi/t Difct* 
puli etue. lEf ccce mulfer que flurtt; 
fangufniepafiebafnrouoDectman 
nie:acce(ut refro t tetigtf fimbriam 
Defttmeti eius.Sicebat enim fnf ra 
fe.©i tetigero fanffi Deftimenfum 
etue:falua eto.at fefue conueifue:t 
ttioene eS/Dfxif . Confioe filia: fioee 
fuafefaluamfecif.0ffaIitafacfag 
muIiei:ejtiIIabo:a.Ctct>o. ^eam. 
),< \ JcopiciueeflODfTefupplicatto 
^ 'nibuettottrie.ef populffufob 
iaf fonibj p:ccibusq; fufcepf ie: otnt 
nofttfi ao fe cotoa auerfe:Df a teae< 
ttfe cupioifatib; libeif :ao celeftfa oe 
fiDeriafratt(eamue.per. pofltoio. 
/""rsDnceoe nobie Dfte fje : Df pet 
\~\ l;« (acramefa quefupfimue : 
qiifcqnio in ttoflra mettf e Dtcio w $ 
tue meoicaf ftjie ootto curefur. pet. 
fttiaauxtta. aotomanoo. rt. 
! r"T Ka(re6:j5oloenfmD06fgno* 
1__ uare mpfterffi l>oc : Df no fffia 
ttobiff pffs (aptenf es.qufa cecifae er. 
patte cotigtt in tftael.Dottcc plctttm 
oo getiQ itraref .tfic ois tftael falif 
ffetef ftcuf fcrfpffieft. jDcnietcr fr-3 
qutcnpiaf etauerfaf tmpiefafeab 
facob.0fbocfIIfeametettamett(tt 
cQ abftuleto pcta eotum. ©cctittofi 
euangeftfiqufDetnimfci I ppfert)oe: 
fecunofi elecf ione afif camTtmf pw< 
pferpafree. ^ineettim pettifentta 
funf.oottaefDocafiooei.^fcufcttf 
aliquSoo ef ttoe no creoiDiftie Deo : 
nunc auf miam coitfccitf f ettia. pio 
pfet illo? tncreottltf af e: ifa t iflf nfic 
ttott crcoioettnit in tteffia tnia. vt t 
^iitt iSfttcaW). 

fyfimiamconfequantutconclufit 

€ui oeua oia irilcteoultf ate: "ot oint 
mifeteafut. *D altituDo Diuitiatum 
fapictie et fcienfie oci <j.ittcSp!ebeiv 
ftbilia f unt iuoicia eiua/t mueftiga* 
btleetueeiue. ffluia eni cogttouit fe 
fum Dttf . auf quia confiliatiua eius 
fuiff autquieptiot oeoit iHf efj«eM 
tmef ur eif fflm er ipfo ef pet ipfum 
et in ipfo funf oia.jpfi glia in fecui 
la fccuIo?amen. ^.lucnm. u. 

^-TTT} illo f epo2c: £um eff ef iefua 
l_JnDtiaciuita(fi:efcccet)itpIe 

^jtuelcpta.0t DiDena iefum/t ptocfc 
oena in facfe:rogauif efi Dicea ©nc: 
fi Dia pofce mc muoate.fEf ejrfeoea 
inanu:fefigifillfiDicene.lDoIo:inlr 
Date. etconfeftilepzaDifceflif abili 
lo.iEt ipfe ptecepif illi Df nemini Di< 
cetef .- feo Daoe oftenDe fe facetDOfi. 
etoffetpzo emunoafionefuaficut 
ptecepitmor-featnfeftimoniftillia 
petambulabaf anfe magiafetmo 
De i»o:ef cSuettiebaf f utbe mulf eDf 
auoitenf : cf curarefur ab inf i tmif &> 
nbua fuia. (VhUca ttspoo w. a>trm 

Cfn.aila ©8?.» cSto tt i Dftica fjce S-op 

S prcita ejs Dne pofenf ii fuStW 
VlA ni:ef quoDeccIeffefueptomf» 
fifti:Dfq?infinefeculicIemefetope 
rare.$5uit>iuie. ajccdajMjacctm 
nifi fc.ittlK^BEtl^lB£itniiej>pI)tniii* 

eCce biea Deniunf Dicit Dfie : ef 
fufcifabooauiD getme itiftit. 
ef tcgnabif ter ef fapiene ctif / cf fa* 
cief i uoiciii i f ufticiS in f etra.ln Die 
bue illie faluabif ut iuDa:et iftacl ba 
Wf abif cofioenf et . & boc eft nome 
quoD tjocabttf efi: Dtte iuftue noftct 
PtopferbocecceDfee uenfunf oicif 
Dfte: ef non Dicent Dltta Diuif Dffscj 
eDujtif filioa ifrael oe f etta egt>pft:fj Dtttti ofte qui cDtu if t aODtirif fetne 
comtts iftad oe f etta aquilonis t tie 
cunctie f ettie ao quaa eiecetS eoa tl< 
luc:ef babff abftf in tetta fua . S>itlt 

Dfte:ompS. _Sc3miol;on. Dt. 

"-TTTO illo f pe: £8 fuuleuaiTet octt 
JLjoslefustDiDiffefqt mulfifti 

f Domatlmatenffaoeum:DitifaD 
pbtlippfi. ©noeememuspanesW 
mSDucentbifi1)ocafitDicebaffett* 
faec6.3pfeenifciebafquiDc(Tctfa 
cfutua.KttDffeipbilippus.®ticete 
ifi Dcnario^panee nSfufficiQtcis: 
»f Dnufquifqj moDicfi qulo accipi t 
af.^irtfeiDnueerDifcfpuIieefatt 
Dteaa ftafet fpmonis pettf.iSft puct 
Dnuspic:qui&abefqutq$panesoi. 
Dcaceoe/t ouoe pfccs . ©5 fcec qo ffif 
infei tSf oef ©frit eigo iefue -jfacife 
poiee Difcfibeie. iEtat afit f cnfi ntul 
f fi in loco. ©ifcubuetunf ctgo Diri: 
numcto quafi qutqjmilia. acceplf DiOtlbuitDifcubenffb$.©tm(li(eti 
et pifcib?:quanf fi DoIeb3f . ©f attffr 
impIefifiif:DitifDffcipH[iafuf8.£oI 
Ifgifc q" uujatietfif ftagmfta: ne pe» 
reSf . CoIIegctfif eigo ef iplcuctunf 
DuoDccicopbfnoeftagmeto?:crqti 
qrpanibjotoeatete cjfupfaerutbte 
qni maoucauctanf .3ili ctgo boica 
cCf DiDfffent q> fecctaf fignfiiDicebat 
jaBtbicellDeicppbefaqiif uefunis 

ClliltmittlDit. fftctlc<._jHKf* 

i_2> Zfttificifi ffbiotiecelebtaDum 
fZJ placatuainfeoc:q8etnoaat)f 
' cifantegDifionieemfiDefHfuonoi 

teDDatacccpfoa.peiDO. pottcoio- 

jTT, jQSmentecieopeDeus oiuino 

tlmunetc fatiate / bocpotiafut 

* DefiDetio:l)f a f uo fpfi inflamaf i an 

fec5fpectfiDeitienfierpifiuiMl:M /Se&icafioecclefie. {ufclaialuiatiafulgeamus.soutfe 
Cfi.ittDni. jferia.itii. Horomanos.u. 

l -r^3 : ite:£8 aobuc effemus if imtf ; 
JLjjps fcSm came pzo ipiis mot< 

/ (MSi^freniptoMfloqomorifut. 

' jSSflbonofotfifSqsauoeafmotff' 
£6menDaf afif catif af l fuS oe' i no 
bio : qm ctt aof;uc pctotee eflemus / 
ipSipnoti motfu' g . s©uifomagfs 
igifHrfuftfficafinttcifSguiefpfiUB: 
falui etimus ab ita p ipfu ©t eni ctt 
inimici efletif/recofiKari (uW oeo 
peimozfefilitet^mulfomagfsieco 
ftliaf i falut erimus t t>f f a fpft» . ji?5 
folu aiif :feo ef gltamiir f n oeo. JOei 
iefii cbzf ftum ofim noftrum. 

©£SicatioEcc[rfif. flXrjcum i. 
^^^^r-^Srribilisefl locuoiffebicDo 

l A mus Dei eff ef »oif a celi t iio 

I ti tabitut aula oci-pa.tPrts re* 

yi^^jlBiwiiit Drcoie' isuf us efi:ut«> 
OittitslttlmVroiriBiOme et pieritit fe. ftp 
riecIcifon.<5iiaiet.ftfj?spafiafur. ffiwo 

^f^ eus q nobf s per ftitgulos Snos 
KJ bui?fc(itej)Iifuf gfectafioiiis 

' tepaias oie/ 1 facris ft'u mpfleriis le 
pzefef as tcoIumes.-erauDf pces ppti 
(ui t p:a : isf qfqufs boc f eplu bfiffcia 
pirftfttf igreoff ut: cQcfa fe tpef tafle 

Jefejut.pet. Icma50.l1.io.ario.at. 
jQDtebjilltsiWoiciuifatefa. 

JL^tfS bferufale" Defceoenf e" oe va 
j Io:a oeo paiaf S ficuf fponfS omatS 
Dito ftto.0( auofuf vctc magna :oe 
fbtono Dfcenf e. tBcte t abetnaciilutn 
Dei cfi boibj:et bifabif cft eis . f£f ffii 
pplfts efettif :cf ipfe Detts tfi eis etif 
eo? oeus . £f abftetgrt DC oem la* 
tb: pmS ab on ilfs co? :ct mozs DKra 
noetif/neqj lucfusneqj clamot.ne 
qjooloz etff Wfraciptimaabteriif. 
£< oirif q feoebaf i f (Koito.tEcce nui tis:faclo oia.<S ?• lot us ittt » teo (ctsa 

c!f ieflimabile farramcncuirre^ebeTimlia 
efl.<B.t>e'' cui aflat attgelo? clfO!' ejauoi 
meccs feruo? ruop.j^rei.aila^foftooi 
labo aD Hplfi fcf m f ufi 1 cofif eooi noi f uo 
2pe»af.fcgmaiI|*iDo)cetuItafioms 
cffa(ufioifabetnacultsiufio?..§puefi. 
i&ei ancf e fr»6 atiitf ettcetifa^efpo 
L. fafiirpfisccclia^tasainfcfa 
' fcirfuffi glia.pafrim fonSf ozgana 
Dulcia KozSf celi mia piuiif nubes 
Cdlaf iutticfa ©poftis aoefl naf er- 
maria.^anSsmuDtt ioulfa Denia 
Jfigft fibi rjps eccleftS ^epfffozme 
oafefgram^acramefafitifpafcba 
ffa. arponfifui Ditecibaria. ao bas 
agnf ccleftis nupf ias £>ocaf fuos pz 
familfasaDeff abefferf ittocefiSJn 
f raf noe pozfaf iufticfam. Sgelcbife 
Decb .fl facetoof fo. 15 noices feoef ( n 
tneDfo . fJJfcabzabefioef Derifao. 
©pes pfaac ct iacobcarifas.^fai 
mopfescomufafacie. ©ofcfencns 
f rf iipbaf iofue. puct DS f tucfDaf go 
IfS Kejt pfafmo? pSgif melooiS ©i 
mul aflSf fe* t *pbef (a. £6firmata 
peuSgefiafeoerSfiit femscelettfa 
^6pIefoe'oibjoia.S. ^juraairi 
jl}iIIo.f:0greffusrefiispSbu< 
^-M—Jabaf bferfco . & ecceDirttoie 
/ jartje 9 :» Wc eraf pticeps publicano? 
t f pe Diues. gf qrebaf Dioere iefti qs 
effef: 1 tm poteraf p f mba.-qt ffaf uta 
pufflP eraf . & ptecurres: afceoif itt 
arbote (icomo?Df Dfoeref filii:qt itt 
oe eraf t tSfif ut' 0f cfiDettiuef ao lo 
tti : fufpfcies ief DiDff il Itt t Dirif ao 
ett. jacbee fettinSs oefceoe.-qt boofe t 
Domo fua opo2fe( me manere. & 
fettf nSs Defceoif :ef c rccpit illii pu» 
Detts.iEf cit uiDcrenf omes tnutmu 
tabanf Dicetifes c? ao boiem pcf 62? ©cDicafiocccIcfie. nfuerfiffcf .#«9 afi( jacl)eu9:t)ixtt. 
ao oitm. fficce Dimtoium bonomm 
meotumDommeDopaupetfbuo:et 
f i quio aliquem oeftauoaui : teooo 
quaDtuplum. att icfue ao eum. ffit 
booie falue buic tiomui facf a eft: eo 
cp ef tpfe filiue fif abzabe.^enif ent 
filiue boto quetete et faluum facete 
quoD petietat.ffteop.iBfe. ©fie oeus 
in fimplirtf ate coioio mei letuo obfuliDnt 
ttetfa ef populum tuum qui tepettuo efl • 
ttoi cum imjenfi gauoio oeuo iftael tuflo 
DibantDoIunfaftm. ^ecteto 
TTTi Wnueqfum^Ofteptecibjtto- 
fZJLtttfe.Df quicitq? ittf ta f emplf 
buiu6.cutU9atmiuetfatiit oeoicafio 
ttie oicm celebtam' ambif B codttc* 
mut: pletta f ibf af q? petfecfa cozpo* 
rie tate oeuofione placeam'. WOft 
becptefeuffat)ofateDDfm':aDefei( 
ttaptemiafe aoluuattfe pemettite 
meteamut.petDommft.comunio 
©omuo mea Domus oiacionis Docabitur • 
oicif oominus. in ea omnio qui pttit a«i» 
pit . et qui quetit inuenif t pulfanfi apcti * 
efjjf. poflcommunio . 
/|0U9 quf ecclefiam fuam fp8 <■ 
^yj fam «ocate Dicjttaf ue ee . trt q 
babetefcjtaffam petfioci oeuoffo* 
nem babetef ef fam e* tiomine pfe * 
f atem:Da»t oie bec plebe nomt f uo 
fctufcne- buiueDocabuli confozflo 
Dfcjna effe meteatut.ef ecclefia f ua i 
templo culueanniuetfatiueocDfca 
tfonie Dice celebta(ut:tibf collecfa / 
te f imeaf / f e Dilipjat/ te fequaf t>f Dfi 
fucjifet pet «efti gia f ua cjtaoif itt :ao 
celeftia ptomifla f e Dticcnf e petucnf 
remetcafutffliii Diufe cf tegttae . 3gilia facff flnwee apofloliifiunti 
ftir. Oue fi in fabbafo eueti. millil 
nwfufiiwlu! oebitcilia oica l ao altaic bfe 
matiecuoionibj.JncIina.eflDraoquica 
tif afio . maioi miffa De bta ma. cu meocia 
fcfi fafutnini.ef Oe pa. S>\ ottica fue-noie 
mncf (j oie pieceS. et func miffa mal utiii 
OeDig.aoaltaiebKma.2oi6nib5pfccip. 
fine alla.et citDo . Cflaioimiffa 8t Ditica . 
fi alia Oies anf e aDuentii miffa De bfa ma 
Mcaf ao alfart ipf.maioi miffa DcMg.cfi 
meoiia bK ma.fci fafut.oim fcom et;ppa 
£>i iftaaouEfumaioi miffa DtBig.nim 
meoiiis que tiuf pct ebti fri memoiia farfi 
fatortiini.aDmiffam.ffffinum . gnDiefatt cftanMee. 
ffl>mttiusfecusma* 
tegalileeDioltDuos 
ftatres.petutiman 
D2ea7efDocatiiteos. 
vcmtepottmcfM 1 
am Dos (ieti pi fcatozes fjomfnfi^o 

iCrli rnarr.it gloziam t)ri: rf opcra m.inii 
um ciuo annunrint urrnaniencfi. DfBrifi 
te Diraf.ir f antfi ■ finc CSIoua in cxrr Ifis 
tffmeJfemifJaefi.Kpiic. fljiafio 

QSDefumits ops oeus : Df bffis 
gtiDzeas apotW fufi p«o no < 
WsimpiozefaurilifiiDfanoltrisre afibus abfo!ufi:a cftctis etlS pericu/ 
Iiserrtamut.]DetDo. ajrmoiisiwff 
puaeipofrif.(r$ancfifa(urnini. fflio. 
0tts qui nos beafi fatimtmi 
A_ "marfp2isfu( conceois nafalt 
lcia petfmi : eius nos ttibue mecitis 
aDiuuati.pet. j£piffqta.S>ttoicfio 

Dnt.iti roi in uimlia trniuu apli <5s . Jn 
ocm f i rra etiuif foiure coiii ef in futra o:< 
bio tette Drrba ro?. *.£rli cnartanf jlo 
riam oci et opeta maimfi cins annunriaf 
firmamenfu.<jJ?teifrre.,loco3([euu>«. 
^crnnoum iobannrm 
&mitlmi>ice. [ jtMIlo(epoze:©(abaffobSnef 
r -*— ef er Dtfcipulio eius ouo . et te 
i fpfcfenatefuambulant&Dirtf.c-cce 
agnua oet . Cf atiDietuf cu duo oifci 
pult Ioquente :cf fecuf i funt telu.fo 
ueifue afit icftta t DiDens eoe fequfc 
tee (e :oi tif efe . ffluio quetif ie? ©ui 
Ditctuf ei.Kabbi qS oicif fnfetptafQ 
magf bbf bitasf ©itif ete. toenf (e i 
Woete.toeneift( t Dioef f Dbi mane 
te(:t aptto efi mSfetfif Die illo fjota 
aftt etaf quaff Decima.gtaf aut an* 
Dteae ftafet frmotiia pcf ri, ttttte er 
Dttob; quf auoieiSf a io»Sne:e( fecu 
(f fuetant efi . 3lnuenit btc ptf mum 
ftafte fuQ fpmoit e :ef Dirft ci.Jnue 
ttimue metfiS : qS efl inf etpief af ti; 
cbifttus.ef aDDurff efi ao ielfi. 3n> 
tuKus afi( efi f efue:oirtf. Cu ee (p 
mon ffltue f obona: f u ttocabeti e w< 
pbae-quoo itetpzefaf ut peftue . "Jn 
ttafttnu afif ttoluit erite tn galileS : 
et tnuenit pbtlippfi. ffit oicit ef i cfue 
^equete me . £tat afit pbiltppue a 
bef bfaioa ciuitate anoiee ef peftf . 
^lnuenf f pbf Ifppue naf banael: et oi 
rif ef . ffiuJfcripfitmopfeefnlege/» 
pzopbefe:inuenim'> ieffi filifi iofepb 
a najatetb.fEt Diiit ei natbanael. 3 
na;atef b p»f eft aliqo boni effef 5>f 
rtf et pbilf ppue.©eni e( Dioe. toiotf 
iefue ttatbanael tictuettf i ao fe: * oi 
ri( De eo.0cce t>ete tftaelif a : tn quo 
Dolue no $ . /E>icif et naf banaet . fttt 
De me noff if i?e fpottoif iefue:ef oi 
rff et . prtuffp (e pbflf ppue tocaiet 
cfi effeefubficu: tiiof (e . Wefponotf 
ef na(banael:e( ait.lRabbWu ee ftli 
(fue oef .( u ee ter ifiael.Kefponoif fe 
fue:ef ofrif ei. ©uia oiri f ibittioi fe 
fub ficu crcof e:maitte bie Dioebie. 
fEf Dijtff efe. amen ame Dico bobie uiocbif is celfi apettfi ef angelosoet 
afceoenf ee et oefceoenfes: ftipia fili 
um boi8.£)^.©io!fa ef bontsecoionii 
fli rit t conflicuith efi fupcr oprci mamtfi 
fuaramoomine. ( Sectefa. 
|-^r actanott fibi ofie mtmiie offc 
(C timus:quobeafianoteeapo« 
' ftolf folcnia rctolnifca: pitttftcaf io- 
nem quoq; nofhfs mcfib; f mplom 
mu8.p.tft>cfet6fa(uinino. 5>ecrrfa. 
/T\S)netanbfDfie Dicafa fattcfi' 
li Lftca: e( infetceoef e beaf o fatut 
nfno maifpietuoafq;p8fifice:pet 
eaoem nos placafus intctioe . pet. 

piefafio cout. Coto- Dttif anDieao fritto- 
tn frafri fno. imirnimua mrfftam qui Biri 
f ut clMtffiJcrt aoouiif cft ao icfit- poffco. 

y(~\ etceptis Dfie facrametie fiip* 
Ky plicitet eiotamus: W tf etteo? 
f e beato anotea apoflolo fuo : cj pa> 
UliuetoenetSoa getfmus paOione: 
uobis pzoficiant ao meoelS.pet oo 
(Ttjcjancfofafutnino. poHcoio. 
>tjl anctificefnbscisDnefuinetcc 
P^ pfiofanamJtf .•efinfnceoeft 
bf 5 fatutnftto n aitvic tiw.tibi reo» 

DafacceptOS.petDO. 3noiefancfi 
anoire aoottoli fc.friplct.5i in tmtca eue 
nr.m?o.tantfiocco.ctmcrafhnocelcfi!Ci 
fut cu mSoiia fancti cliBii/aouetuo H bra 
tEmatic.ct tiflfi facti clifjiitcfctuafur a» 
piorima piJ.fi ante aouenfii rucrif cclebic 
fui ote fuo fmc memoiia.mfi fabbafii fitc 
rif.aBmtu^.fflrrm.C«icftiaiif.<Ji6iatto 
/fvaieflafefuSDtte fupplicffcret 
\ I ' o iam»s:bf ficttf eccliefuebea 
'TusanDieasapofioIuseititifpDica' 
totttecfoi:itaap8fefifipnobiappe 
(uuatfettefloi.p. CflSo!iaaouib.ma 
tte ft ftietif aouJ. (Ta» tomanos t> 
Hr^r iatte8:£o!Decrcoifutaoiuflt' 
^JCXtjSroteafitgfelliofitaofalufl «?atirtiatto:ee. Stfcif citifaipnira. jDiequfcrcoif t 
illfimon co ttf ftoetut', jtton eni efl ot 
ftfticfio.tiioci ef gtect. jOam <oe otto 
oimttiitcaiHoeeqtifitiuocitfillum 
sJiiacniqtticftqjtttuocattciitnome 
Dfti:fstluiiaetf(.*BiiomoDo rrgo iuo 
talmttt.itt qttc ttott crcotoerutf atrf 
quomo tteoetci qttetioauoietitf f 
jOuomooo auf auoict fine preotcS* 
tef sntiomooo Dero pteoicabft t mff 
mfffSfurf ©fcuf ftriptOg. jjjuSfpe 
cioftpeDeeeuangelijSfittpaceieuii* 
geli?anfifi bona <&j no oeeobeDifif 
euagelio.Sfapaeautofcif S>tte:qa 
cteoioif auoitui wo e iErgo ftoee er 
auoif tcauoftue attt e" pet tterbfi rpf • 
fi?co ofco.jQuquto ito auotctfiff '& 
quioc in oem (ci w rritn ( fomie cet? 
et in finee otbie f ette Derba eotum . 

<3if • .Cofhtiir s eoo p:mripc« fug eem tn) 
ram memoies etfit nois tuiofic.T5.pio p» 
Cnbuo tuio ttati (fit fujt tilti.pioptct ra pof 
puli cofif cbfitut f ibi.<5? tei. aila.S. t>i 
ierf f anttiea ofis i oDoif fuauitate. S>c g>.. 
.(^racrofcfSboofeme feflfuifafie 
K^J pieconla &fgttaiauDeDnuter 
fatafbegcttfjefecclfa^iuffimifcfo 
tii ftf iflima erfollenoo merifa.apo 
floli anoree aomitaoa ptcfttlgenf ie 
graffa. £5ic accepf o a fobanne bapf i 
ftacpDcniffetquitollcrefpcfit.mor 
efua infrae bifacula auofebat eloqa 
Jmtef oei? frafre fuo bariona. inue* 
ltitnue aif ouane meffia" ef oucif eti 
a» ouicfflua faluaf otfe ptefenf fam 
H)fic pfctutanf e maria. rpt Docauff 
tlemefia. arfe" pffcaoi comufaneoi 
gnlfafeapoftolica.^ufafampoft. 
clara fefripafcbaliefepoia. #ancff 
fpfie pteclara illuft tanif pof et ia ao 
pteoicanoft populfe penifenfiS . et 
oel paf t le per filtit clcmenf il, <0ra» lulattetgofanfopafttacpapafirtfc 
ffraf a eftte faluf ari oocf rina . t)ono« 
raf a muffimooa fignotum fteque* 
tia.0f f u gemee pIoia.ftur carttifer. 
egea . f e luee infetna et mota tenet 
etctiwtanotcafelicia perctuce"ma 
nenf gauoia.3Iam rcge f uii fpectaa 
iam aootae/iam i efue cofpectu ans 
Dteae flaa. ©ootc fuauitafie 13 afpt 
raequa oiuftti amotie aromaoaf. 
©ia etgo nobie (nciifa.©uIceoo fpi 
reefnfima celefliaDife balfama. 
amen^T^ccunofimnfftcum. siti. 
r iMIIofepore:ambuIaeiefua 
r -*-~ N f urfa mate gain"ee:DiDtf ouoa 
i frafree.#pmonemquf»ocafutpe 
true ef auomt fraf rc eiue : mittefea 
KfeinmareiEtafenipifcafotea.ef 
aif illfa. X7entfepoftme:ifacfa"Doa 
fteti pifcafo:ea boim.at tlff cotfnuo 
relfc(ietcftbue:fecufifftteu.0fpto 
ceoce tnoe : DiDif alioe ouoa ftafreo 
iacobftjebeoef etlopanne frafreei' 
innaui cfi jebeoeo pafreeop/ reftcie' 
f ea ref fa fua.0f ttocauif eoa.JIIi au 
f em (tatim relicf (e ref ibue ef paf te t 
fecuff fun( efi./Ctcoo.iMc^.Jn omtu? 
fetram crfuft fonuo eoifi ef fn fines oibia 
cerreDerbaeotum. |n§Ccre6t. 
r^ractiffcifi nofttit? f ibi oomine 
j^Jquefumuebeafia02ee apofto 
IiDep:ecaffofancfaconciIiet:»fcu. 
f ua l;ono:e folennff er erbibef ur:me 
rf ffe efffciaf ur accepf fi. per oBm. 
picfatio bc apoffolio . itoio . 50cnif e poff 
me faciam toB pifcataes boim. af illi rcfi 
Cfta rtf iius cf naul fctuti fiif Ofim.iaotfco 
(Qr «mpfimueotieDiuinamcfte 
t^> riabeaflanozeeapoftoli feftt; 
uitate letitea . que ffcuf f uie fansf fa 
ao gkHiatmtfa nobie qttefumue ao 
Meniam ptooeffe perffcfaa. per do. fettittelfqufatii. Scqmtar fancttdip cofcf-fe.trtElt)t-' 
SA xmm in aouctu cue.meo.tnt oe eo,et i 
ctaflSno celebiefut.ao mifla..S>faf uif .0? 
1 4 \ 0iie fineltu temunetaf 0: aia< 
K^ r tum pfta qe : W quf bf i eticjii 
cofeffozia wi af q? ponf fficis felliuf *> 
catefoienifet tecutrente eruIfSfibj 
animifl toctnimufl: eiua glonofifli* 
miflpzecibjbfc tDuIgettftSpctopaf 
fequi Baleamus: ef cB fuie angelieo 
fuffulfi fufftagio meteamutfn k> 
gione Wuenf iS gauoiis aomifceti . 
jbet. fljeotia fcti anOtcc.fi fue. aculfuo 
meoria aouftuB cf bte" matie. EplS. ff CCe 
facetDosmag.quiin Wta.cSi;. tme 
pjciicnidi.aila.S.JilefactuB.&cquefia 
©upne maftffl. tjuangc.SDiDefe W> 

gilate.Cteoo.2>tt?.po(uiOi. .Sectcfa. 

iaT\ afetniflfnfetcefftaibj magni 

A^J fici paffozf a ellgti egtegifqj p5 

racisatqjcofeffozis. q"sfamtlie fue 

opa Deus gmenoef ut oblafio: ctitus 

Wfalibua oecotafut eripufl . pcr 3. 

Coio.lirafuo frriws. pofrroie. 

i / /3i2pIefiaIimonia celeftitfpttf 
IfSf ali pocuio tecteaf i.cjs clemen 
ImtuS opfl Deus:W fnfetceffio beaft 
elfgf i epf ao conf et enoas pof efta f es 
aDiictfa tio? l noa fn oei ptof ecf ione 
ef fecuritaf e gftif uaf : W oia ofta fet 
petfs uenena wtleaf cif igitcte: t no 
ftrarit culpatit apuD f e faf tffacff onc" 
obfinete.pet 00.(7 3h craOinofcfi eli 
gti et aliis oicb; iaruio fiaf oe fcf anotea 
nifi Oiiica fiictif . 08irifi.ft)irl;i afif mmis 
£>!.itio Df in Dir .Cslemoua aouentus fi fu 
ctit.beatc matie et pacio • £pla tt in oic. 
«S5.OecomuniapottoI09.pcto10inl.ai 
IcIiir>aetcuage.DeBie.ffi>fli;.Dec6iperot> 
binem.&ccrcta.ptefatio.c6iopoflc6io.tt 
in oie. tt no oicifut fftebo nCc fcquenfia. 
; Sequitut tripletfc.oeftaflationrrcli". quiatii ecclefic rofbomagcfi.isi Dtiica eut 
nctit rneoiia fanf ii.et in ctalhno rrlrlitf, 
Kequire ncrcffiitia pietct cuage. i roipln. 
matti>.f)fficiu.3IuQi epulf fttt. Otafio. 
I y^AKoptciatc qsDtienobiafamii 
' kjlf s tttia pet bozum fancto? (11* 
•onmt quott teliqufe fn ptefenf i teqe 
fcunt ecclefta merita glonofa: w eo 
tii pia intertettiotte / ab oib; fen pio 
tegamut aouerfis.per ofim. .timio 
iia fancftanotee.aoucntus fi rumtt bca 
f c matic. SpiOoIa. f)f funt Wtf mifcrf 
COtDiC.<SK.eiultabutfmirti.ai[tIii;.i 
S-lDor. eiulfafionio. ^TScguentia. 
"•-* — T aus bonot fff alla". £for> cucf f 
LijjofentimfancfotigfotfajOos 
i DocibusqjfonanfelauDemuainfu 
ptema. «5iafSpiefate ftibuaf fiu* 
ficattDocozoaetnticozpoia.^lliDe 
cusWrfuacuiiitiucintonatpconfa 
tegi iclifa.^upn' aDotef alm'' cI)o< 
tJtscficfusq^populus alfapzoffiDa 
fof es f Iuia.£eID t fpoeta femp rpm 
DamIauD3ffapeifcIa*ota.atq;Dtil 
tifonaDotWrfufu fonozattrJgcot 
Def ooaa caneoo DebffasCucfaqj co 
ctepefef letetutplene bac ofefacra 
elonlauDioo gDifa.dPauoeDo itibf< 
tanfoesfoieniacelebtSteflnricfctaf 
tfitefeteteflpieconiaW>ceouIcifIua 
csiozfa illi fitinefbeia cutuaclata 
tuiilantOonaquiaetemeDifecofc* 
quamut magtta pmia W flagtat 
IW petetmta fn pataoifi gauota.an 
gelotttq^caferuaibi gauoef petfcia 
©ulcipfonaffimpboniameloaco! 
cinf f pfalieoo armonica.^n qua oe 
cenfetpoftfitneia.fbeafafcf6?fttf 
agmina . pattiarcbatttapottofotu 
Wiginuqjclaia ptopbetatficSfetro 
»u.et maifptS inclifa jBoua canetta 
catf ca celi fupta fancta palatiaf ple; #ancflttfcT»laf oioa in cinitaf e almif Itta Jn qua fa 
cfotufunfagmina frinifate fctam 
cet nef fa m gloua etema pofcf muf 
ergo noa cft tpfia paraoifi fruf ame< 
nta.Ce dcQ cetuefes fttpicmitm cjc 
Mrgine natu toeneranDa ^fbi fif g 
cufi Dccue cf pof efias. amen ef glia 

fflianse.©infInmbi.3|nc6iDniu8tS 
fcu"oiia.£teDo,ffiiff?.C^itabilKi..f>etreta 
r^s. tofcipiat clemetia fna oneoe 
f— ' manibjnoftriemunuBobla* 
( ttm :ef pet bo? fancf oa otaf ionee : 
ab oibusnos mGoet peccat ie • per. 

picfatioc6js.lt6M.!iMimfiDo.poffc6io. 

iy~V3!ufnaIfbanfes mpfietiaque 
1 "pio bo2um fancfoium fuo2ti 
1 benerafione fueobfulimuo mafe* 
Qaft.pzeiia quefumue:bf pct ea fce 
nfam meteamut pcccaf oift :cf cele« 
fliio gtatieoonisteficiamttt.petS 

{ / Jiequifut feltii fancti mrijolai tctium 
(riptrjc- fi 111 Dfiica eucmcmoiia tatum »c 
co. tt in ctatlino celebicfut . fflfticium. 

SiifciDominus.Decoi- I \ 2>iatto 
0ust)utbeafiim nfcbofaum 
pofiffcem fuf» fnnumetfsoe 
i mitaculfe.f tibue tiolns que 
fumueiDfeiuemetiffsefpjecibue/ 
a gebene incenoiis I ibeieimtr. per. 
i^/on^fctianDiee.aDuetus.cfbKmatie. 
euta.EccefacctDoema. quiinvifa 

Cjy.TDfic ptr urttilii. ail.i. Tb, Zitba lacff 
iiirolai faccu tefuDat oleii qtf cgtos fanaf 
i^YbngauDfteseruIfe .gcquetia 
V^jnus uocali cocojofa.ao beaf i 
ttfcbolai feltitia fofenf a.sati t ciittis 
.iDbuc iacce ferttaco iefunia.a paptl 
tacepiffuma,pmeterigauDia.aoo 
lefcensamplerafur litferatfi fiiiDia 
Sliemts et fmunfe ab ot lafci uia tfe 
lct gfeflbj cu f? ftif f ofgnifatfeBot oe 
ccli3nftcia.perqui!p20MecfuspfMl fafusfublimafutao ftima fafifgta 
iStat in efus ato pictas erimia et op 
pieffis ipenoebat multa bnf tcfa au 
topet cuimgintt colltttttinfamta. 
atq;p:fscatftDeleiiaftit iopia. flJui 
05 naute naufglfee ef cotra f Iticttift 
fetiicia Iuct5teenaufpeneDiiToIuta 
3$ oe Bita oefpertlf es in f ato pofttf 
pcriculo clamatesttoceoicutotnes 
lma . g> bf c nfcbolae nos ao matts 
pojffi trabeoe moitis agufrfa.Cta 
be nos ao poif 8 matfs f u quf fof au 
rilfaris pfetaf ts gf a.©f« cfamarenf 
nec incafui/ cccc qui o,i Dfces affii ao 
Uelira p2efiDia.@f af im aura Daf nt 
gtafa ef fepcflas fff feoafa qeuctfif 
matfa.ffir fpff fiiba manat tmcfio 
nts copia . ffluc ffiriiioe oes fanaf tj 
eius fuffragfa. f)oe qui fumus t I;oc 
mfiDo Wcfoz; i pioftioo ui patlt ttat» 
ftagia. aioiiofe nicbolac aD faftitts 
poitit frabe \M par et glia.^pfii no 
bis tmcfiottc ipef tcf a Dtio piece pia 
•Diiffatiatnf feffoneamulfottpec* 
camimim iiiittariaXtiiiisfcfifice'. 
lebtSfes gauoeai 1 1 per fcl.i. 0f »20< 
ncf coerpspofibife cutriculaalla. 
cuag.ffiioefeDfgf.cttDoajtTit.ioofii 
f-^a'anctifica cTs otf e i nffi- ^etteta 
izL> oblaf a mttnera que in nettera 
ftoncfctiattftftifisftit ufcbolai offe 
tfitiii:»f petea tafanra uifcraoiict 
fa Dbfqj Ditigafurtp20fpeta. pet. 

picfatiocoio.Coto.Bffiofctuito.potlco 

i^r actificiaquefBpfimuoonefl 
j^ folcnnffafefancfipofificisfiif 
nfcbolaf /fempf f crna nos piot ecf io* 
ne cofftment-pet. ( : Jn octabte tacti 
anDice-De iii.Rio Durilici. £>i tiftica cncfi. 
meoiia fantft. cf in ctatiino tot e pfionis tic 
ate matie cclcbicfut.funilifct ft fctia ferft 
oaeue.Sffm.CflitbiaBf. tofic. 
\/(~\ IRtrfesatnosDftefepiuBbeaff 

'JL/ anDteeapoftoIiiepefifafolen 

( mfae:Vtcuiuspafiociniafineintet 

mitfione tecolimus : perpettiS DefeV 

(fone (enfiamue.pet oo.ajeoiia ap* 

uenf us.bcate marie. e( pio pace. £pla H 
inoic.Cp./Jimuibono.aiuTur-a/fcqiim 
tia et euagcM i oic Crcoo i off? .w i Die 

■-^rTQDuIgentiSnobiB ( Sectefa. 
JLjMebeant bec muneia Dtterjs 

I latcjioie: que toenetabilis Sdjcc apo 
ftoli f ui fnffragito offerftftir.per 8. 

pirfafiocois.MinOie. poflcoio. 

•Tirbutuet familiam tu3 tibi Dfte 
JZkfiippIicaDo Venetaous anote* 
as apofioIUB/ et pius interuefot effi 
ciafunqfuinofs erfifffpDicafoi.». 

(/^equimtroncepriobfemarie. fcfri 
pler.2o piocrCrt inuTam.oia M in nafi 
uitatc eiufbf .erctpfo o/ Dbi oiccbaf uc na 
fiuifas/ibi oicitur cocepfio.t fiat mcmoi 
ria aDuttus.J£eIebzeturaitt boc fe. qua,- 
citqj Oie eue> ( iequitut fcKlutie \)ii - 
ginia ef mat. ofiicalc fc- S>i oftic a cur fi. 
mcmoiia oe co. ef in ctaQmo cdebicf ur • 
2>ffiafi.1DiIerifliiuttiria. Q fl>iafio 
/^VyauDinoB oeuBfalufatiB no> 
ClteW ficuf De beaf e lucie tof r> 
tjinfstmattptis tue fcftmifatecjau 
Demue:if a pi e Deuotois etuDiamui 
affectu.pet DO.sJicona aouctifu8.bta// 
f e macie et pio pace. epla. ffluf tjliafut 
(Bj.lDileiiui iu.aila-* toiffufa.£uag. 
^fmile efttegnftcelovDece Dtrgf. 

. ©fo.fliftetenfut. (fhcaeta. 

TTXcepfafttfibiDfie facrafeple; 

J— *-bie oblatio pto f uo? bono2e fsi 
cf omm: quo? fe meiif ie pcepifte dc 
(tibulaftonecocjnofcifauitilifi.pet 

CoTo.lDiffufaeftgrafia. pottroto. 

.£^- afiaftiDftefaniilm tuS mune 
| — ) tibuefactteeiuefjsfempifeti €>cfifbome uenf ioue nos refoue:cuiue folctinia 
celebzamue.petDtim .: ! &equitut 
fcigilia frti (bome apodoli. &i ofiira eiic. 
miffa matutinalio ctif Oe ttgilia.nim oia 
tionc ^nclina. t ©etio qui carftafia, 
fine ftquetia ct fme CreOo. #laioi miffa 
crif oe oiiica cii meoiia beatc matie t pio 
pacc.it futrif ieiunium.iiii. f pm:miffa 
roatu.etit ne Digi. ao alf arc beaf e maiie 
cfi oionc ptcoirf a.Daim miffa oe itiunio 
cfi mcoiia bti mariei otm fancf oiii et pio 
pace. §t alia oteitaia miffa tantfi. ct fif 
oe nirri. cfi meoiia aouentuo, bte matie. 
oim fanctoitt cf pto pacc euangelium. 
f)Ot eft pzecepf um- Kcquire i comuiii 
tmius apofioli. jtefera oia bf in tBgilM 
toniuo apofioli oc coi. CJheqnitui in oie 
fancfithomc.fe.Oup.fi ofiita cue.memo 
tia fifl Oe eo.ef in ctaftino celebietur.lii 
fiie.ieiunifi iiu.tpm:Oue miffe cafabuiM 
f ut.piima oe feflo fine mtoiia.fccfioa w 
ieiunio cii meoiia bte matic/oim fcto? t 
piopace.aomiffafl)ffni.<t)icbiaiit. g? 
i>~\SnobtB tjsDftebeaftapoflolt 
'k_ /fuifbomeifa roientfafityrjlo 
1 tiaif .'Dfeiusfempetef paftoeimia 
(ubleuemut: ef ftoe congtua oeuofi 
onefecfemucpeiDnm. $eoitaaD 
ticntuo.beateinariecf piopace. epiBcl.i 
3!am noneftia bofpitee.<5?. conili 

tucocoo aila.^.prtmanus. Jiequefia. 
ClatefancfOiJ, .S.iobamiem. n. 

■"§"" jQ illo f pe : Cbomae bnus er. 

, 1 DuoDectqui DicifniDiDimuB: 
/ noetafcuoifclpuIisqrtDenifKfus. 
©ireiiif eitjo ei alii oifctpuli. VDtV 
mus Dfim 3IIIe attf Dint eis. jBifi w 
Deio in manibue eiue firtua clauo» 
lum/efmittaDirjitBmeftinlocum 
clauo? / ef mif f a manO mca in laf 
ettiB:nocteD£.)HfpoftDte60Cfo:ife< 
titeiSfDifcipuIteius tfUBttbomae Sljaurtabbia. tum eis. ©enff iefue taituts t laufia 
c( (rctif in meoio i oirf f . par Dobie 
©eioe Dirii f bome . 31nfet Digif unt 
ftiii bucef Dioe manua meaa ef af * 
fer ntanit f ua et mitte itt latus ttt efi 
ef noli eue incteDuIua feD fiodie.Ke 
fponoit tbomas ef oirit ei. j©ns me 
ue ef Deus meue.TSnvif ei iefue. fflt 
Dioitti mefboma:cteofoitti &eafi q 
non utDerunf et cteoiDerunf . Crcoo. 
fflf&.Jnomnemfetram. .Srctcfa. 
>f|0bif um Dne nollte reooimua 
, K^/femit utis fupplicf f er e;cota"f es 
»f futTragiis beati fbome apottoli 
tuf in nobis f ua muneta f uearis cw 
ius bottotattDocottfefTfotteJIatiDis 
fibi boflfaa fiimiolamiie.p.pirfiifio 

OeapIio.Coio.toooquifeclifi. poffroio 

Qnfflnfetua cjs Dtiepopuluf uu; 
. ef qiic fattctos tuo? pTioiis no 
Definie .tDfuuate: perpctuis ftibue 
gauDetetemeDii8.8.(^jinrtiiw«* 

Irnm oc quo rjf meoiia tirrimo oir iauiia * 
iii<2>:o.)BrauDiOtte. Kequircpofreain 
rbi. Dir buiuo me"fi8 (UupiaJiaffauu b . 
picoicffi. fJJSanrfib^iififlfioiiicale. 
Mjrfi..l>fafuteri.0ec6t. SMafio. 

i/f jeue qui Denerabflem beaf f br> 
rV_Alarifconfeuotis fuf afqjponfi 
| ffcf e fcflitiif at c folennif er tcctitrcit > 
fem populo oeoicafli . f e fupplitffet 
tof fa Dbetrimia oeptccamtmDf qS 
in eius bonote oepofcf mus : eo fitf * 
ftaganfe confequf meteamur. per 
a)emoiia beaf e marie.2>:arioS>eU6 quf 
falUtfe.CttJoua fanrfi frlicio. £>:afio. 

GBDnceDequefumus otnnfpoV 
fene oeua: Df ao melfotem Di 
fam fancft felicf e cOnfeiTotfs f uf eii 
pla nos pzouocent : quaf enua cuius 
folennfa cclcbiamus.-cfitm.ictite 
(mifemur,perDomiiMm, «leo:ia p:o pace.%la.©eDff Ofte cott . 

<ff?.£cce facctoos.aua.ay.Jmieni o*> 

uio. |>i ofiira fue, oicafut fequefi , oe mia 

lel fcrfioa mitta nafiui.eiti. alitct nulla, 

euag.tooe effie fal fet, SDfo.toetrtas 

f^rattctfbilatiiptecibj Sectrfa. 

f — > oomine cja f ibi graf a teDDafut 

oblatio:p20 cuiue ett oepofff ioe im< 

molanoa pet oRm. Seriejajjikaf a 

maria.-Sctreea Oe fantfo felice. 

^^v^maafibiDnebeaff felfcfeco 

^J^ IfeiTotfefufoicafasmetfftebe; 

J nfgnueauume:taDpetpentumno 

bfe f ttbue ptouenfte fubffofum. n 8 

piefafto oc nafi.ofii. £6io.)3rafiio frru'' 
r^rSDmpftimDitepf* Ktoflroio. 

CLJ gnueteoempfionfe efetnefff 

y ttobfaqa fnferuenfentebeafobpla* 

rio confeiTote f uo/Dife ptefenf ie atK 

fliitimparifereifimttejj. toebea 

famariaefocfaticfofrtice. jootfroio. 

aDefumueoomine falufatiBi: 
eplefi mpffetiie : Df culuafo« 
lettnta celebtamus : efus otaf fon fb; 
aoiuuemut.JDer. £nim®msS>M<> 
fe.iif.Ier.fi fabboeue.fiaf Oc be. ma. cum 
meo.fcfi mn»" •* ["" ?*"- W nofa fi offi 
cia ofiicarum non potfuif oiri i ofiirio mo 
pf er bieuit aK tpio Ofir Diebus tjacuio. tet 
tfia fettio frifi lccmoie fcriali rfi meo- bfe 
marle.«D:o.©eusquifaluf(8.aifo,fc. 
fii.lec.fi occurrait.mlo.fcficcclefieefqiin 
frtoij.;acuncif8.efp:opaee.tborefiam 
ifelucrirur oe aliio fcfrte.iii.Icc.1)fc0 aojrt 
©ffrTi.03iiim.l3fDitiuoabbio. Oio. 

yf |jEusquibeafumntaimimal! 

A f baf em efeme glotf e parf icip? 

I ffetf Doluf ttf .conceoe nobis ptopiti* 
ue : fpfo fnf enienf cf e aoif um tegnf 
celettf s xulue ao bene W ueftoum ftt 
fmmamut eyemplis. pet Dominii 
nottrumfe. eDonoiiefcriate.ffinla. 
ffl £&atK«gttiIletmfc "f llftllS tOl&y ■ SDoiufli. aua.W.fci* 
fpoiuueuaii^JSmoaccenirtfcSDff?. 

Jriuerasauio. JjJ~S c( t tta ' 
r^fBcriftciutimDommelatiOiBOt 
fc^ fetimus pto fattcf i f ui celebti* 
J fate mauti abbaffaDt ptopictafio* 
ttem tuam qua" nourfs opetibus no 
metemut: pii fufftagaf otia inf etcef 
fioitibusaffequamut. pet Dittit no 
pzefatto coia.qtpjefafioDc nafi - non Dict 
tut in miffro fetialtbuo. Itoio.TDSc quiqj. 

^Tna fancta fumen* (Tfcoflcoio. 

( i [ fescjBDfieoeuBnoCttXDfbe* 

afimatiti confeffotiB f ui af qj abba* 

f ia nos foueanf conf inuafa ptefiofa 

Pet DO. (nSequitut coTnemotafio fatfi 
gmllecmifc.Beiii.li.6up.aDmiffa.0fii. 
.Sfafuit.lSpae eletfon.tBIia in tj. fl>io. 

eSmDTune ptecea nofttasquaf 
n fancf f guillermi confeffozis 
tuiatqjpoftfictBfolenniiafeoefeii» 
ntuBHquiafibioignemetuttfamu 
Iati:eiua infetceDefibus metifiB: ab 
oibua hob abfolue peccaf ta.g Domi. 

CCco.b.marif.epeo.f.mattcIK. ©Mtio 

lATSxtaea populi f ui qa Dffe clemS 
'kjha erauDKDf beafi matcelli 
•thatfp-iafuiatqjponfificismetifif 
aoiuuemuncuPpaffioneiefamut. 
Pet.(*9coiiapto pacc £pla\ lECCC facei 
DOBma.qutinDfe.«K? L teiicp!tucni. 
3(117*'. ffi ItBit f e Dfia fibi f n facetpof em 

maanuminpopulofuo* Sequftja 

/_YCcce Diea fpecfalis confettonT 
\3\8lotia. fflua ptefulgef f ritlpba 
lisgtiilletmi Dicfotia.fflua efema 
xf>o Ditce migtauif ao gauoia #em 
pitetna gauoens luce eius in ptefcn 
f ia . £ui menfe fpitif ali betebaf pet 
omnia. toif a ftuens f empotali afpi 
tans celeftfa. Sfyoium clet o ptelrSfl 
fotma M i ubat ecclefie . piebf t)if e fulfif nomia jf fomea iutficie .la> 
pfia Dite oansfolamen fpem tef o:< 
mansvenie . &>p\)ictt02 rrfeirame 
Deiiallemifctie. tjuiiis ergo picce 
pia celefti militf e.jj)oB afctibat Dife 
»ia rejefetneglotie.Smen.euage. 
0omo qitiDariobilis.off?. octifai*. 
*tt — jOfuoconfpecfuofie 3>ectefa 
1 qucfiim 1 ' f alia nollta finf mu 
/ neta:que infetceoenf e beaf o guillet 
mo confeffote f uo af q$ ponf Ifice fca 
Ieanf:ef nostibiplacete petficianf. 
pet Dfim.Xie beaf a matta . 5>ccttf a u 
fimcfo matctllo. 

^rafcipe cjsoomtne muneta Di 
C^^gnanfet oblafa: ef beafi xmu 
~'celli fufftaganfibuB meri(is:aO no« 
fhe faluf is autilium ptouentt e con 
Cepe.p.piefatto w nan.JCpjo.pofuiffi. 
/^kmfetuent nosone tpj-ffcoji 
V_j quefumuB muneta fua:ef in> 
fetceoente beatoguilletmoconfef* 
fote tuo atq? potifice: Difam ef etnS 
nobis f tibuanf poltiilanfibtiB.** oo. 
poffcoToD^bjnaiSDefrtomartfllo. 
(Zjt&t iaft i Dfie familia f ua" mune 
t~j ttbus factfs.efua qs fempet t« 
•fctuenf ione nos tefoue: cuiuB foleii 
nla celebtamus. pet oominum. 
frSanrti fulpicii confeflfeiseBi.Ui. Itc. 
Sit fabbo \st\ Dttica eue . ttiiotia tanffi Dt 
eo.i>i alia Die. 3d mife©ffittnm. £v 

QTtttottafui. ' Ciiafi» 7 
arjpsfempiferneoeusclanfa 
fembooiemecelebtifafiB ptopiciua, 
tefpiceiDfquibeafifulpiciiconfeffo 
riflfuiafqjpofificiBftequetaiegaui 
DemusfoIeniaieoapuOteinfetceDe 
f e:cuncto** DeniS peccafotQ teporf a 

te mefeamut.n.C9?0!iefeiia[eo. (Epla 
piutesfcfi.<S*t.iBccefattt.aila.*3n 
ueni otj. 6uaff.jDigi.qtne 2>f.»enffi» ©ancfifebaflfatti f^CtywUcatiotuSffie £>eattn 

^gafaffbipaiifereriitat:etbb 

•laiTo qtiSpto fancfi fulpicff confetTo 

rfa ttti afqj ponfiffciB cottiemotatio 

tte oefetimu8:af qj inDu Igenf fa" no* 

bia eiua fuffiagiis largiatfa. tj. &e< 

tanocois.Coio-iiotlio. (T~poffcoio. 

'pCX eneDfcffonfBttteoftegramitt,- 

KJr feiceoetife beafofulpfcfocott* 

( fetTote fuo afqj p5f ifice fufcipiam^.' 

BfcuiuBgliamcelebtam^.-eiuBfup 

plicafione attrf lium fettfiamuB . tj. 

(f£>ct( gtifce teji.rt mrtije.fii. Icc £>t 

laboo ljcl Dfiica ante l>r. euc. nieoiia tmt 

ni mpcco .^t infta Iix.nicWfiat oe fcffo 

iii.lec.necceiSincoiia. JiiaiiaoicaDmif 

Iam£r)ffin.~o<i,uclMi0cfefli.Dec6i.£)i6. 

Oa tJBopB oeti8:»f quf bcafe ptf 
fcetJitginiBtmatfptis fuetta 
i falftia coItmtts:cf atmua foicumfa/ 
f e lef cmut:ef f anfe fioei ptoficiam'' 
ejeplo.g. gjeoiiefetiaIeo.gpiS.S>fte 
Deua mC.cSj.iDiieiifli.aus.^.emu' 
(01. euase. ©imtle eft reg.ce.fbefau, 

aff^filieteBii. l\£>metfi. 

y— %pt?iaqB Dttequil fattcfe ptffce 
,4^ Jbfrginia ef mttttpiie tue ttafa 

f IfciatcfenfcnfcsoiretimuB.rfttfcu- 
la noflte ptattf f af ta abfolttaf : et tue 
nobis mte Dona conciliet.pet onn t 

piefa.cpj3.£6io.Jfecitut)iciS. poflcoiq. 

/~\ uefumuaDHe falufatibsteple 
\-JUf mpfterf ie:t)t cufus foiennia 

cefcbtamuo.-citia otaft ottibus aDiu< 
licmut.y. .Sancfc^faliianietfelia» 
ffianife.ofiicale.5iDfiicaIyr.euefi.meo. 
fanf u De eo. ef oiffetaf u t ao . iiii- fctia. £>i 
«liaDie.aDmiua.S)mti.jBnetcf.incoi. 
©iia in ex.nifi Iix.ineetucnctit. Jffe oue, 
(fcBDnipctbmipttDfim. ffliafio. 

T~"ttftoitftafem ttoCram tefpfce 
_A_j>mnfpo<en80ett8:efqutap8* DUBp20ptfeacfiBisgraitat:beafffa» 
biani matf ptfa f ui af q$ pof ificia m* 
ferreOioglotiofanOBptofcgaf. sm 
n r- UB IMbrafum febaflfanuj 
A^/marfftefuu Mtfufeconttam 
f fe fn patTione robotafliiex eiua imi 
f af ione pto airtoze fuo ptofpeta mii 
Di oefpiceteu nulla eiua aouetfa fra 
miDate.r). Cflemoiia fancf e matie cf pio 
prtce.jgpis.#aticfi per fiol<gy.<gu>t 
tiofus.(B?.ieieetc. - iic[u)»a. ] |)anceieut. 
JnlK.inftauctlf.IocoailSBicifuiftact'',' 
ffiiiii fcminanf • Kequltc in feffo fcfe aga* 
tbe. £>i ofiica fuetif Dicifut feimfeia Oe pif 
ina Scl fecunDrt miffa nafi.oiii. alifet uul 
. la. EuSge. /SefcenDcttB iefUB De mo. 
gffg jetamini. fl ^ecicfa. 
•T=y~>ftfa8 ffbf Dtfe beafi fabfani 
J — Imattptia tui afq? ponf fffcia oi 
f cafaBmerfffa benignuaaiTumetcf 
ao petpef uft nobfa f ri bue ptouentre 
utbffDium. ^gectefa 
/ T CcepfafifinconfpecfufuoDO 
' AtninenoflreDcuofiottiaobla^ 
ffo: ef efua nobfa ffaf fupplfcaf f 6e & t 
JutarfB :p/o cufuafolemtffafe Defe» 
fur.per. piefaeioSenaeiuifafe,£6iOj 
cflulfifuoo. pofftomunio. : 
^3 efecf f patf icfpaf ione munerfa 
' X^Jfacri fja Dfie oeua nofler: tof ctt 
/ fa8#eqt~urculfu:fetfam*effectu. 
i^r acro munere faf taft potico. 
j~— ' fuppIiceafeDBeoeptecamuf : 
WqSDebife fetuifufis celebtamua 
offtcfoMnferceDettfebfo febaflfano 
marf t>te f uoMmti 6i a f ue feffam* 
augmenfu.t). (TSctc-agnrfiotjiig.ef 
mat.fe.ofiicaIe £>i ofiica Ilit.«ue.info.fni. 
Oc eo.ef ao iii.fcna Diffc. £>t alia Dic.rcle. 
Ote fuo.fl)ffiri.(8e erpe.cSlia i er.nifi te. 

OflgpBfcmpifctttcDcuB £)io. 
qtif ittfiinta iJtiniDf rl/ijfB u 
0U ©fncenfif foif fa queqj confunDaesoceDe p20« 
piciu8:bfquibeateagneti8Diigiet 
tnattptiB tue folenia colimue : eius 
apuo te pattocinia fenf lamue. pet 
OOeona bte matie.ef pto pace. Cpla.iHtt 
gl02iatut ! ^5.©i8ufa.aiIa.S aoouce' 
tut'$ilW-fue.f?.f!uifemmant.Ke<roi 
temTeftofancfe agathc-^uHafcguftia. 
nifi Dnica fif et f fic fif oe piima tjel.ii. mif 
fa natt.ofii.fiuage.^tmfle eft reg.CC 
DC £Dfe . fflffercnfui. .Secref a . 

^f^oftlae Dftcquao tibioffetim' 

JL_tP2opiciU8fufcipe:ef InfetceDe» 

ffebeataagnete Ditgine etmarfpie 

iua:Dincula pctS? nto? abfolue- g. 

pieta.oenati.C6io 3>imileeff. poflcdio 
/) efectf cibo pofuqj celeflf Deue 
JLjttotter f e fuppliceo ejrotamue: 
/Dtltt cuiue bec comemotaffone pei 
ceptmtie :ciue mtmfa mur t ptecfbj. 
lDet.tp 6anctiDincmtiitc.ftij. ^i oiii 
ca in Itt-eue. meoiia tantit oc eo.ef in cta 
Umo cclcbif f.fliffnt. jtctabitut.be coi. 05, 

3>efto Dfte fupplicafionib? no 
jHljirfe : Dt qni er iniquif afe nra" 
teoo nos ctTe cognofcf mus: beaf i Di 
cenff i matfptto f uf inf erceflioe Ifbe* 
remur.per.CBftnia.b.maricttit.itplS 
5§>eatue tiir qui inuef ue efl. «5?.po 
fuifli.ailaJe-Jlutnis no c6fatba._5i!y. 
teftanctit. f? .tocfioetifi.ljcl Beaf us Mt 
Ucquirc m coueifione fcti pauli. £>cquen 
/^VcceDicoptcopfafaDfeo felfroi 
vJ cb gtaf a of cb ofgna gauoio . 
jBoslbanc ofe Denetemur ef pugnaV 
fem aDmitemur ebfiftit (n Dincef fo 
£)2fu fiDefancfifafc fenfu Detbo Dt 
gnif ate clarue et officlo.Srce Dpaco; 
nti fub pite Dalerii regebaf arbif rio. 
Ifiigiie piefuItmpeDite Deobacaf 
et leuite Detbi Daf officfa. £uius lin 
gtta fetnto recf ue Duplejt qtioq 5 ffm pler pecf ub ejtoinaf fcfenffa . Bttm 
q; fioeni Docef fanam plebent cefat 
auguftanam comf fanfe gtafia ©e 
uit tn ecclefiam. jelans poolaf tlam 
ptefiDte utuf Dia poft auDifam ffoei 
coftanf ia iubct ambos ptiabi Dalfe 
f m fub catbentejOec iiitteni patcif hi 
egtegto necefaeatteDifur ab itttpio 
fcti fctttef elfoe cr fftnete fiflbsfet ■ 
n poDcie f cf ro clatiftt caiccte ttegas 
Dtcf ualia . #tc pto poffc nocuff nec 
pioDoto pofuff qi fuos alutt rpt P20 
ntoffta. ^entoiciclcg.lecrilioitml 
02C rcfeinaf fupplfcfo pfes acctbfoif 
aciileii ppcfftis i Dngttla Dincef fue 
cofccnof f craf fcufS fpC fotffcKt . ©6 
totquetut nec tetref ut cbiiflum ma 
gis piofifefut nec f itatmii reueretut 
m eius pjcfctitta. atocf Dultue ibu* 
mantto Hetet 1 igua ttc mtt m antis . 
nec fe capit oacianuB ptc C02Dis infa 
nta.Jnoe f pccu marf yi tecIuDif ut t 
teflulis fiit' illioitut mulf a ftt bic lu 
cefruifurabangeliBbffifafVfnle; 
ctulo tanDc tcpofff us aD fupos f tatt 
fit emctif * ficqj fuo ft f fipbas rpfi eft 
piicf pi p2efenfafua j06 gmuni finit 
futeDttfttraDf fepultute legifimul 
ef nafureDi facit malicia. 31nDefii< 
cto iuoer feuit bicDefucf o lauBaccte 
uit nS quo Defci gfueutt tefoimiDaf 
beftta.0ncaDauciinbumafficoiu' 
fetuattllibaftificqj fua fccletafum 
frufttarur inlcffo. acppbanus oaci 
amts qScofumineqf bumiDuif ab 
fcooi fub iPfitDi gutgif ie fiietto. jOec 
tenetut a molatf net celati pof ma* 
riqueniiclauoe tinguIariDcuEtaif 
Dof pati faf agit ecclia toflulafum 
cotpue igne tetta mati fif ifigne no 
bte fefu oa benlgneDf cfi fcf ie f e aDi< 
gncIauoem'ip2ia.S.eua0 M Conuetfio.f.pairB jttcDo.fiffp.Jntarfufefiia. 5>cttcfa. 
/TvjDncribjnoftriaiia Bncpjcct^ 
JJXbusqj fufccptio/t celefribj noo 
mwioa mpftcriis.ef inf erceDef e be> 
afo Wncenf fo marf pie f «o clemctt . 
f*t era«Df.p«.gitfaf io oe naf i.jaio 
ffluimicbiminitfraf. if feflHccjioJ 

a)efumua omnipof ens ociis: 
fjKifceleflfaalimenfa petce 
pimus: inferceoef e beaf o Wncenf fo 
maifpie (uo : per bec conf ra otttnia 
aDuetfa mnniamur. pet Dominu. 
iejuifutconunfio (ctipauli. fe.Dup. 
&i in DSica in Irr.eue. meoiia f m De eo t 
inciaffinocelcbiefut. aoniiframfflffm 
//p^iMnoeamuo omneo in ofio Dicm 
jj utefhim telebianfeo fub bonoie 
"li/beafi pauli oe cuiuo comietfio* 
nepiibcntanscli . ef collauoanf filiutn 
Bfi-ps- Etucfauif coimeumt)etbumbo< 
tttimftitoegoopetamcaterjt. (1 £Diafic 
ry^yEuoqutDmuerfummitDuitt 
'A/beafi paulf apottolf pteDicafio 
I tte oocuiff f. Da nobis quefumus : W 
quieiusbootema D.'e couerffonem 
(olimtts:per rfusao feerempfa gta 
Diamur.perDommum.cflcmoiiabe 

nfemarie.lDrmoiia fancfipirircfi. nffi fe 
ofuacprfima furrit. (JltMafio. 

artpt is (ui pieiecfi nos (tbf do 

^JuLtnine quefumus infeturnf io 

gloriofacommenDef :Wquoo no> 

firis acf jbus no meremur:eius pze> 

cibtts confequamur . per SominS. 

«(ftiiapiopaee.i Srfoatfuuaplo». ir. 

I~ K Dfebtis iIlis:©anlHB aDbuc 

^X-Jpitans mfnarum ef ceofsin 

! DfftfpuIosDfti:acceffifaDpricipem 

facetoof um/ef pef fif ab eo cpiflolas 

fnoamafcumaD fpnarjOfras.Wff 

ouos fnuenfref f)ufuo We Wros ac 

mulieresiijitiefospcroiicerefljfeiit» falem.0f cfl if et faceret: conffgf f w 
appzopiquaretDamafco . & (ubito 
circflfulfit cft Itrr oe cclo : ef caoens f 
t erra aiiofuif tooce Dtcenf eftbi &m 
le faiile quio me gfequerisf fflui di'< 
jcftfflufs es oomitte.0f flle.0ojo fu 
fefus quem fu petfequerfs.Emrum 
efl fibicomra frimulfl calcilrate.fEf 
fremciisacfl!ipesO!xif.©ne:qiiio 
me Ws facctef 0f Dfts ao efl . ©ur« 
cteefingreoeteciuifafemiefoicefut 
tibi quio f e opotf eaf facere. ©iri au 
f em tlli quf comif abanfur cu eo (ca< 
bant (fupefacf f :auofenfes quiDe t>o 
cem/nemfneaflf WDenfes. ^urre* 
fit aufem faulusoe ferta:aperffsqj 
oculfs nicbil WDebaf.aD manusau 
fem ilfum f rabenfes : fnf roourcrflf 
Damafcu . ef era t ibi f ribus Diebj uo 
Woens/ef non manoucauff neqj bt 
bit. giaf aflf quioam Difcfpulus oa 
mafcf :note ananfas e( oirif ao tllit 
fnuifu Dfts.anania.0f tlle aif.0c< 
ce ego one . 0f Dominus ao illtim i 
&ut$e et BaDe f n Wcitm qnf w>ca< 
f ur recf us: i quere iu Domii fttoe fau 
lum nomfne f barfenfem : ecce enfj 
otaf. 0f Wof f Wwm ananfam no> 
minefnfroetmfe ef fmponcnfefibf 
man«:W Wfumrecfpfaf.lRftoff au< 
f em ananias.&tte auDfuf a mulff s 
De Wrobocqtta"famaIafctis fufsfe 
cetifmbferufaIe:tb<cbabefpofefra 
femapjfncfpfbusfacetDofftallicrS; 
Df ofo quf fnuocanf nomen f ttG.S>i 
rif auf e ao eS Dtf s. fcaoe: quoniam 
feas efectionfs eft mfcbf ifle: W pot» 
fefnomenmeflcotam gctiffbnsef 
rerrfbj ef filifo ffrarl.0go ctti offctt* 
Datflf^fpfaopoife.ifefiiPiioiemeo 
paff. 0f abfff ananfas et ifroiuif in 
Dgmti.'effmponescfmanttsDfrff. 
Olif £onuetfio.f.patili ©auteftafet :o8emifif metefueq 
apparuif tibiinDia quaDeniebae: 
DtDioeaeetfmpleariefpufScfo.iEt 
t onfetli ceciDetunf ab oculie ciue fS 
f fquame:et Difum tecepif .& (ut< 
pjene bapffjafua efl. Cf cum accepif 
fet ctbtt:confozf af ue ett fuit auf em 
tum Difcipulfa qui etanf oamafcf :p 
Dteealtquof. (Ef cottfittuo ingtefTita 
paulua in f pnagogae: pzeoicabaf ie 
fmft qm (jtceft filiua Dei.©tupebaf 
auf omnee qui auoiebSf : ef Dicebat 
jttonne bic efl qui erpugnabaf i W< 
rufalemeoequf itiuocabaf nomen 
ittuof 0t buc ao bot Denif : Df Dfw 
cf oe tlloe Ducetet ao ptincipee facet> 
Dolif. eiaulua aCf mulf omagie cB* 
ualefcebaf ef confunDebafiuDeoeq 
babifabant oamafci : amrmaneqr 
fjicettcfMtrue. CS^.ffluioperafuorfl 
p rt to i apofJolatfi operaf uo ett tt micbi in 
fet gentes rt cognouer fif gtam Bri que Ba 
ta cfl micM. %. eSratia Bei i mc wt tm no 
fuif feB gtafia etus in nte femper mimr t . 
€>p.rei.3lla.;6.5Eu cs Sae clrrtiomo bc> 
ate paulc oia pio nobis orfi. *>i Itt.fitcrtf 
Biraf tmus ftarf uo Be fcqueit.f) 01S.Z?. 
}£~~) lEfiBetfum aieeiusftibuiflteitlio; 
nmtaf e labioifi cius no rtauDatfi eum-%. 
£5itoniam pieucniff i eii tn bmcBtrfionibj 
oulceoinio -a> pofuitti fupet caput ciue to 
tsnamBelapioepiertofo. tTiitrartuB 
i y/^J Eaf us ttr qui ttmef Bnm in man * 
KJ Datttl eius cupit nimjs.JB. pofens i 
' fetra etit femen tiue genetafio tc cfoifi be 
iieDicctui.*.C>'loiiacfoiuificinoomori 1 
cf mfltria rius manet iti feculfi fcculi- S>t 
auenf ia. Clate fcto?. (fl> .lutam. tt>f. 

Xfl illo f epo2e:£>ixit iefue Difcf 
pulia fuie parabola" banc • F>5 
1 quiDameratDiueequibabebafDili 
tum.et bfc Ditfamafue efi apuD fllti quafiDitTipaiTefbonaipfiue.£fl>o 
cauif illum:e( aif iflf • fiuio boc att- 
Dio oe tcf Kecoe taf ionem Dilicaffo 
ni a f tte: iam eni non pofetfe Dilica > 
tc.ait atifem Dilicue fnfta fe.sBulo 
faciam quia Dtie meue aufetf a me 
Dilicaf ionecf ooete non Daleo: me 
Dicare etubefco . ^cio quio faciii vf 
cumamofuafuetoaDilicafione:te 
tipfantmefnDomoefuae. cteoo. 
Dffcp.ajicbiaufcmnimia toonoiafi (imf 
amici tut Bctio nitnio confoif atua cfl pim 
tipafusroifi. (|~5ecrcfa. 
^jT^DofloIf (ui pauli ptecfbue oo< 
tll-mtneplebiefue Donafanctifi 
ca:Dt que tibi fuo gtafa ftinf infiitu 
to :grariota fnif eiua paf tocinio fup< 
pIicaitfie.petDnm. .ScctrtaBtbtJ 
maria. iecref a oe frf S pieierfo. 
iOr , ©fcipequefumua Ditepiopfc 
kO ciua oiationem nofltam cum 
oblatiBibue boftiatum fuperfntpo<> 
fitie/efmarfrtiefuipieiecfiDepieca 
tioe pfefati tut petfice benfgnueac 
cepfam:effIlamqueineofIagtauif 
fotf cnt Dflecf ionem fn nobie afpfta 
benfgnue.per Dtim. piefatio oe nati 

uitate. Lt oio. &nen Bico lotoo tf Doo qui 
teliquitlis oia ef fcctiti eflis me cenfupluj 
accipiefis rt Dita cterna poftiBebitis. 

aatiatiDaetalufati joafltoio. 
mp(lerioqucfuin':Dfptono 
biaeiuenonDefffotafio.-cuiuenoe 
DonaflipafrocmtoaDiuuati.petS. 
poMoMbtatamaria. poffcoioBcbe 
afiiDieiecfo,, (Lpjflcfflii. 
""7— HDfiuaDominepio bealimat 
ii(j>!iBfui pteiecfi palTione do» 
itapetcepimue.quefumue:Dfeiue 
ptctfbuBDifeptefefienoWe parifet 
ef efeme ftibuaeconferte fubfiDifi. 
per oominu notjmm iefmn. <&anc(iiulianf .Seqiiito £anc(i iultani ponf iftcis . fe 

(rij.Ai in Ofiica in Irr.eue. mcoiia tin tt 
eo,efincraflmocele.fl>ftm..5fafuif,fl)p 

U~\ jEtiBquiecclefiefuebeaffiiuIi 
A / anum mirabile fribuiOi cotto 
' rermconceDeptopiciusifct bucapuo 
tepium femper baberemereamur 
fnferceffoze.per.< ceeoiwbtemarie 
tm.Eeja. tEcce faceroos tragmts q i 
»iialua.igj.©nep:c«eni(h. ailelupa 
Sjlfe fancfus.^i lt);.fue.:Eracfus ©& 
fioerifi.t>el Beaf uo Wr.net oiti. .Srqurfi. 

©upertte mafria.euamjeiiii. SDioe* 

feOigt.£ec0o.fi>ffy.pomi(n..Sccrrra. 
j /]> Cfpfce cjs ofie fup bec q offeri» 
71 J mits:ef bea((potiffcfs fuliani 
mfcrf 8a:no8 ab oibj abfolue pci ie- p. 

piefa.Denati. rCo.Bffisfer. poflcoio. 

iS\ iuinisDtterepIefi facrametis : 
1 / fupplices fe oepcamur:Df bea 
ffiuIfanipontfficismerifismosDi* 
gttos facias celeOibus inflifuf is . tj. 

Jfeequtfur facfc agnefiB,ii.&.iii.le. £>i 
fabbo Del Ofiica afe frr.cue.meoiia fStum 
wca.^ialtaBicantetl.cuc. aomiflain 
jDmn.Mfu fufi.be tdi. (: flfiitfio. 

\4 "\t2u8quinosamiabeafeagne 
'jL, /fiatJttgiseimarcptisrue fole 
■ ntf a(e Ie(ificas:oa cja.tjf qufftienem 

mut omcio: ctf s. pie guetfaf fonfs fe 

qHamurerepIo.g. ct3eoiieferi,tEpla. 

£ofi(eb02.<5?. 5>pef.aila.*.autii fi. 

£ua.#f.f K.C.&flM^.©tftref. 3>ecp 

^up baa cjs ofte boflias bfiotctio 

Z) toacopiofaotfceoaf:cief fcfifi 

carione nobis cfemefer oge(ur:e( oe 

Ijfemarfpusrue agnefiBfoIenifafe 

IetfrTce(.p.ptrf.2a.Eo.5E>imtfa poflco. 

Of umpftm' ofie celebtifariean i 
jZj nuet)Ofiuafacramefa.ptac]B: 
Wef tpaiia nobfaWfe temeDiapze 
rjeante(e(eme, petoominum. (\ l>equifui f ranflatio fancte anne. Ce> 
flum bupleic . £>i ofiica tn irr . euenetif . 
memotia f anfum.et tn ctaflino celebta* 
bieut.ftaItaoie.3)mnttm.<BauBeamus 
M in alio fetf o. cum memotia beaf e ma; 
tieefpiopace.Siltj.fuctteDitttutZ)? 
ffluifeminanf . Kequire infeflo fancfe 
acjatbcpiefaeio oe nafiuitace Scqui 
futfancfifeuctiponeiftcio.fe.6upIet.fr 
Ofiica in Ir.r.eue.memoiia f anfum. et in 
quatfa ferta fequcnfi celebiabifut.fl>tB< 
ciiiin.5eaeuie.Bcc6muni, (fflSiatio 
lf\©iaquf beafum feuerumao 
A_/(acetoofaIi8 offfcfi oigmfare? 
i mtrabili(erfublima0i:facnosque< 
fumuB ipfo inferceoenfe ao fuma 
WrturumgraDibuapzoficere^efao 
focief a(em eitta celfituDmfa puenf < 
te.pet Ctjeoiia.b.marietpiopaceem 
epja.0ccefa.ma.fj iDi(a.«E>p 2>omi 
nepieuenifli.aila.».jfle fanctuo.fi Irt. 
fuenf. tf, IDefiOrtium . ticl iBeafus Bit. 
Rcqitirc in comirt ftonr fancfi pauli. M>a 

queMa. ©upet ne madis. £u3g. t>U 

oefetiigilafe. creoo. fl>ffqt. pofuifli. 

'-f^TflDttiamnoflram ^ecteta. 

J-_ (jwefnmns one (3cfi feueri co* 

r tellotiatuiafqjpontincisetconfe^ 

ffoDenetanoa.ef beafa comenoef 

Ot.itf 0. p 00. piefaf io oe naf i. ofii nili 

teferuefurt func oicitut coio.jCoio. t>ta 

>/{~\tue fetuits. ( ' poflcomumo- 

^/lebsfueoneWifeuericotetro 

Tlafuiafqj pofificiste glotfficarioe 

macjnificern eooe pto noB iferuenf i 

te te mereamut fep tecrote bere . 5. 

; purificafio.b.ma.fe.tri.ceIc.quaciiq5 
bieene.5iin0o.eue.bfioicafutaqua.oe 
inoe piocef.oiotafa cafot icipiaf ti pofi 
^ iplefi.poffea faci alba faci.bfiS. iSg. 
xauofqsoomineple flMafio 
vZTl bituS cfcjejcfrmfecusannua 
<0,ffff. 3nofe I frfbufa DeuofioneDefterari : ifetiue 
aflequi giatfe tue luce coceDcpet % 
fiic afpetcjat aqua bnoirta fuf) caoelas- 

i-f-Snmefe matettaf ie tue tniam 
l_jbfectamue ope oeue : trt quf 

[Merti lumenDtun noflwteftirpm 
booietna oie cO notlte camia fubflS 
(ia in «plo piefenfati/atq? Diu oefi< 
Detaf 6 beati fpmeonie bzacbife am 
plexatfDoIuiftimtetfanofltefenfue 
Dono fue gf e illuiate Ditmerie:qtuv 
t enue boe ceteoe f ua bt&Sictione 
tancffttcafoeferefee cafhfafiefecu* 
rftate.fuiqjamotie carifafeerube* 
rSfeenofmefipfoeboftiStriuenfem 
fctSmftbiqjejbibetetwleamuepIa 

Cente.petCbti.([ fiiicbfiiiirafutipio 
itt quooa ceieo oe quo poffea ofe accenoa< 
tut. aiiaoio. i&eneoicfioirtnis. 

OS^pe clemenf tflime pafet Iu« 
men inoeficfee erauoi noe : ef 
fuebnDtctionie latgttate boclume 
(anctiffca:Dt fn filii tui amote illuo 
geftSfce erpulfie pcf 6? fenebzie:ta> 
ctifpue f gne cozoa flluftrenf ut:et fn 
amoze fuo accenoanf utper eunoe" 
oo.fnDni.eiufoe. aitaoiafio. 
i^\SDminefcte patetope etetne 
'1 /Deueibfts Dfcete ef fattcft fcfl 
1 cate ofgnerie igne iftit que noe inof 
gnf fufcipimue pet inuocaf ionetmf 
genif f filu t ui ottt nti iefucbzifti que 
booie in f eplo pzefentaf 8 iuftum fp 
meone Diu expectanf em in ttlnie fu 
f ccpiffc nouimue. ef falufatc fuum 
anfefatie oim populo? efTe:Iumen 
fctlj gef ibue et gliam plebie f ue iU 
rael.pzopbeffco fptt oocuff.fe cjeDne 
W bft* Dfcete Dignerie lumeiftuo 
efoibuemanib$fftuogeflSfib$l)e< 
ntm lumen fue maieflaf ie coceoe . 
Uffecognofcefee/feDflfgefee/feclte f ee pet t)ia toitf ufft ao fe tjaleSf pec 
uenite. per eunDe cbnftu^Ppqflea 
cantetut.Jumen ao teuc- pe. jOunc Dt« 
mittie.a.jlumen.W.ffliDilierunt. 2u< 
men. St fic petoucacut ao fine. jTnt r tim 
aceenoantut tetei ef oifltibuatut . cf facet 
oooDicaf. fDiafio. 

OSgpe tepiteme Deue qui W< 
etnaDietmigenitii fiifiWms 
fancfifr-meonia inteplo (anttoftio 
f ufcipienDu pzefentati uoltiifll : tti.i 
fupplicee Deptecamutclemetttfam 
vt boe ceteoe quos noe f ui famuli i 
tuinoiemagniffcenffafufctpfenfee 
geftare cupimue luce accefoa. bette* 
BEoicete » fancciftcate ac lumine fu 
petne fue bcncaypfcf iome acceoere 
Dfgnerie.quaf cnue noafibtofto Deo 
noftto offeteDo Digni/ tfancto tgtte 
Dulcimme tietifatieaccenti: in tcm 
plofancfo gtoztetueiepzefetarime 
reamut per eunoem . flTo tfnw pn 
teflio eaf ficuf folet in oincto.ef quil} !>abe 
atinucetcumatcentequS pofleuatujeli 
umofletaf. ffitmouKepioreflionecantoi 
incipiaf.a.auegTafia.R..3Doinafbala* 
mum.:jn ffafioe.^.Uefponffi acccpit ft> 
meon.Jn pulpjf»-*- Sooie 3d inttoifum 
cboB.&CuinDwetetpueiu. ©wtium. 
'SJfcepimueDeuemi 
fertcozDiSfuSinme, 
LDiofcmplifuffecmi!i 
iDumnomcnluaDe* 
_^'ueifatlauefuainfi 
iiee fette iufffciaplena eft oerfeta 
■^ua.E8,Cfla0nuo Dfis ef lauoabilio nimis 
in ciuilaf e Dri noff n iri monte tancf o eius 

«5loiiaine)e.maixj.fufltif. P>».«? 

OafipefempitetneDeue niauv 
flafemfuSfumIiceecrozam« 
trtficufunigcnifuefiltofuueboDi 
etna Die cfl nottre camieniMtanfia - Purificationis In femplo i piefcnfaf us:if a nos faf 
crao putificafis f ibi menf ibus piefei 
tati. per ennoem. tT/Suiia mcmotia. 

lecfiomalacljiepiopbetc. iii. 

*-f\ 0c Dicit ofis oe'. tEcce ego mif 
I |tamangeIQmeu:efptepara* 
I bifDramanfefacfemeam.iEtftatt 
DemetaDfempIQ faticfftfuuDna< 
fot quem dob qtierif ts : t angelus f e 
ftamenfi quem DoaDttlf ie.ecce De 
nit:Dicif Dfts crercitttft 0f quis pote 
tit cogifare Diem aouetus eius f 0f 
qtiis (labif ao DtDettDfi eum f Jpfe 
enim quafi igttls conflans: ef quaff 
berba fuIIonG.0t fcoebtf conflatte t 
ttiwiiDano argentu:et putgabif fili 
oe leui. & conflabif eos quafi aurft 
ef quafi atgenfu: et etunt ofto oftc * 
tenf es factificfa in iufiicia. 0f place 
bif ofto f actiftciQ iuoa et Wcmfalem 
ficitt Dies feculi: t ficttf anni antiqui 

J?iCltDfi9:op8. C5?.5mfccpimii3i)c'' 
miamfua mmtDioKpb tui ff eunDii no< 
men t tiit Ottc ifa rf Imto fua in fmf o tc rrc 
$• Jiicut auDimmiifl ifa ef MOimuB in w 
uifnfe Oci nolfti.iftr/ reifae.i>i anfe Irr. 
fuetif.aiIa r #.2DoiaboaDfempIuIam-tii 
fufirf tofifeboinoifuo. ^iifta Ijt.r.ncp- 
1 / \ unc Dimitfio fetuS f uum onr fecun 
/ 1__ ' Dfi bctbit f uum tn pace J6.SJuiai)i 
'oetimtoculimeifalufatefuum.in.aiuoo 
pataffi ante fartf oim popitlo? -tf. lumc 
ta rc ur lationi? gf nfifi rf gloiia plrbio t ue 
iftael. {J^nuenfiaj. 
I^XiDncenfu parili bfcfe matia 
IjDenetafut populus feqjpiis 
colff cotoibj. <©enerofi abtabe fu fti 
lia Deneranoa tegia De oauiois fl it< 
pe genifa lefare matet et Dirgo no 
btlis gabtfelis arcbangelico que oia 
culocreoula gcmiifli claufafilium 
3lnctti'factafiffimo (IguineemBV oafatDttittetfifaspetDiffffimfgene 
tis Dt ptomifit dciis abiabe.-Ce Dit 
ga atioa aaton f lote fpeciofa f e figtt 
tat matia fine Diti femine nato fio * 
tioum 'Cn potfa f ugitet fetata qtii? 
cjccbielis Dotfcflaf matiafoli Deo 
petuia effe cteoetis . ^eD f u famcn 
maf erDitf uf Q DQ nobfs etemplum 
cttpifli comenoate fitbiftitcmeoiQ 
pollufis ftaf uf u maf ribus.ao fcm< 
pltmt Def tilifti tecQ munoanoQ qut 
tibi inf egtifaf (s Decus Deus bo genfc 
fusaoauriffitfacfagemfrir.icfare 
qttafcrufafoz cozDtscf tenQ ptobaf 
babff atu ptopiio fiitgulanf cr Digna 
fancfa ttiatia.extiifacuiparmtoat 
tifif f unc maria qui Ietati omnibus 
ef coiififtcrcftio nufufribuit. Srgo 
quiq ; colimus fefta paruuli rtnf ftt 
ptopfetnos facfl eiuoqjpie mattis 
matie. ©i non oei poffumus fanf S 
ejcequi tarot btimilitaf em fotma fif 
nobfs eius genif rii.Xaus patri glo* 
rteqiiifiififiliumgeitfib;* popitlto 
rcucliio ffrael nos fociaf . I aus eius 
filio quf (uo fangutne nos paf tf am 
filiansfupnfsfocfauit ciuibj.laue 
qttoq;(aticfofpiriftilfif pet euum. 
3men. f ^.tocam . «• 
^m jniIlofempote:poft$imple 
a M fut Dies puigafionismatie 
/ fecuttDft legem mopfi : I iilcrtmf kt 
(umin bicrnfalcm Df fifteief eum 
Dfio ficuf fcripf Q efi in lege Dfti . «jt 
omue mafcuIinQ aoaperies Dnlita: 
fancf fi Dtto Docabif ur.0t Df Daienf 
boftiamfecunDQg>Dicfum ellinle 
geotmparfutturftauf ouoe puflos 
colum baru. 0t eae bo eraf in bieru 
falent cui nomenfpmeo. & bo i(te 
iuftus et fimo2afus:et pectanscom 
folafionem iftael.gf fpiiiTaiictno ©Iafii. mt fa eo. et tefponfu accepif a fpl* 
ritufancfo :nont>ifutumfemo2fe. 
mfipjtuB tHDcref cfaiftumoni.et 
nenif in f pft in f emplft. gf cum im 
oucerenf pueiti iefum patenfes tVI 
•ot facerenf fminDfi cofttef uotnem 
legis pto eo: ef ipfe accepif efi in \>U 
nas fuae . & beneDirit DeQ ef Ditif . 
jQmtc oimtf f is fcntimt fuii DfTe : fe^ 
cuiiDft Dctbft f ufi in pace. fflitta t>f ■■ 
oemnf octtli mei : faluf ate f uu. fflo* 
parafti antcfacif ointpopuiotum . 
lumen ao leitelaffone genfittm: ef 
glotia plebis f ue ifrael. icteoo. Dffy . 

Biffiifii cff rjraf ia in Inbiic f iiio piopf crea 
brtDitif te 06' i ef emfi t in friffi ftli..|>cctf 

©rauoi Dfte pteces nottrae/ 1 \>t 
Digna finf munera que octilia 
fue maiettaf is offetimus : fiibfioiii 
nobfs tue piefafisimpenoe.pet oo 
pzefafioDcnafi.Dfii.jtoio.Kcfponfiiac 
cepit ffineoti a fpfifancf o non bifm u fe 
inoif i nifi Dioctrt cbiiflit Dfii. potlroio. 
/~\ iDefumus Dtie Deus ttoftentif 
^Cfactofcf S mpfteria fj p20 repa< 
raitonis nre munimine cof ulifti.-iti 
letceoenfebeafafepet t>ftginema< 
tia oei gcnif rice:ef ptefens nobis te* 
meoitt effe faciaset futtmim.p.fi. 

(J.S>.inctibiafiiniar.fclifiOc.iii.titfozio 
Dup. 5>i in onicu i Iir. rut. mfoiia fanf ii 
bc co.cf i cta.ccIc.©nm,lctabifiir.oio. 
/ jSSPsfeptfeme Deusqiiitcttit 
\_/bIaftii ptefulf maifr>tfq?(uii 
ifi agone cetf amtnio f uo amoie m 
botafti : affis ecclefie f ue p2ecibus ef 
pjefta: t>f cuius f riumpbu rctolim'? 
in f enis:I;iniis pjectbx aDiuucmut t 
celis. pct oominum noftrum 
OJemoiiapzopacefaiitum. nififabbafo 
anCeI^.cucncn.<EpifloIa.^ca(lt8tiir 
quiimienfuseft.(i5?.pofuifli.aila. ifi.Xef abif ut.^iinfWif .%$.. iDttiot 
rium.tocl Seatus Dir.5.criucfi. £>ipni 
tio^euage./Jicbil opetiiim.gxry.tic 
/Tyitetutm. ^Stctefa. 
^iZagmfica qs Dfte bf t Wafii mat 
' fptisfutfolenia recefemus quepzo 
ptis coiOtbus ambif f es: oblatis rmt 
netibusceleb2amus.pet. picMo. 
c6is.i£6io.pofuifliDfie.| poflcdio. 
Qranciafuaque fupfimus otte 
t^J quefumus inbeafiblaffimat 
Vfsfuipteciofapaffione quamcr* 
utamtisnoefoueanf :quibus et iu 
gifer fafiemur: t fempcr fioelifer oe 
fioeremiiscrplcrt. petDomiuum. 
iiancf c agaf f>e ttrgiiiis cf mar.fetifi 
Diticale.-f>i Driica in Irr.riir.nicinoiia ta 
f um oe co-rt in rraflino cclebiabitut. fi i 
alicraa feria xl.cue.Due miffe cantabur» 
fur.piimaDe fc. fine meozia.fcSa De ieiu 
nio cfi memoriis notatio in Die cinerum . 
et if a De aliis fcftia ip lcc. ftota ttinmti 
aliquoD fetlii ij.lec. aliuD ab annuciaa. 
Dfiica in Ir.euefi.mcmoiia fantii tc felio 
cf m ctaflino tele. ef ffic Duc mitte canfa 
bimfur.iif fiipin.ac milTa DffiTi. Oau 

Bcamuo.2>:6. 2>eus qui infet cefera. 

Dc c6i.rt)f oua piopace tantfi. nifi fabbo 
anfe Ijcx.fue. £pla. £6flteb02 tibiDfie 
«Stz.aoiuuabit.aua.W.einuloi. "Ji 
Irx, fuetit Dicifut Xtactus. 
/^Vni fcminaf in lacbiimis in ffauofo 
Vj^/meta. Efifcs ibaf t fiebatmiffcn 
frafeiaTua.5Dentffesaiif beniet cii erul 
f af ione poifanf cs manipulos fuos. Eua 
^imile | te.ce.De.©ft?.2)ntietut tt 

5ec?.©UfCtpe.piefa.c6io.i£6io.fl!m 
me oignafuo ctl ab oi plaga cutatc » ma 
milta mca mto pcctori tcflifucre ipffi iuo 
co Deii Biufi.poflcoio . autllicf ur tlOD 
(TSacfi aufkrti rot!io.arcbicpi-fc. ttt. 
fi in Ir.eue.celcbzefutif pno.i fe.f.aga, fflTT^ff £a(beD2a.f.pe(ri $j oftira in (jf.eue.meoifa f anf fi.ct i ria 
fiino celebiabifut.cn ntcoira fcc aiitirrbcr 
fc ruiuo fe, celebiabifut Dic mattis. 30 
miilaorfc(6flufbcreo.fi?frm..5fafuieei. 
k coi._ft!o,©a qs ompe Deua. Dr cot. 

/Jullameoiia.nif» (ab.afe 1«. fttc.ljcl mi 
(t cclcbtcf ut Dic fitttctc auflirbrrtc. £pla. 

fKceTareaoemagttue quijn t>ifa% 

<S?.lDiicp:cucniul.alla.%.3!aefaltct' , . 

l>cl3L*rar(ii8lDc(iDcnft . (ctt Eieaftioltir. 
^cqitcit. ©upcttte tnaf HS . Cuancce. 

SXtaefe WgiIa(e.cieDo.ffinB pofuiiti 
SecietaDccoi.ptcfafiocoui.coto.Bea' 

fuofeiuus. pottcoioDccoi. (I irquifHt 
fancfcaufltebeif e tjitgmio. fr. Dtiicale.fi 
tl.Kifft.fite.fiafl)fn!enotat«ttttKila<, 

rfeirgaT&e.fflfcm.Ioguebar. :_jShSj__ 

t/^\<5u8qw inuifibiti tote reletrf 
'1 /aobeafeauftreberfe ttttgmia 
obeDientiam/atoenfe clttunft ertln 
titli.piefta quefumusiDt efua meri 
ti8 gloiiofia : Dtctontm incensia tto 
Dommntturitinobie.pcrDnm. ■•' 
CDeotia piopacetm.nift fab . afe Irr ftie. 
epia.ajuigloziafurj^ii . auDtftiia. 

ail.l.Ti-IMfTufaDflSy.Quifrminanf- 

£uagc- ©iniifcctf regftttcefo^otce' 
fltff? . ffiffrrenf ur. (Tiecrefa ■ 
l^. Sncf ifica qs Dne per beaf e m< 
]zj tlreberte ttirgtniu intercetTto « 
'nem quam tibiofferimueriitpfices 
oblaf lone:ef t>f nobia cbafti filti tuf 
cotptts ef fangufs fiat : (uam Defur» 
intitnoe beneoictione. per eunDem 
piefa.c6io.C6io.JitKeiTreo^poffcoio. 
/^vuefumuo OHetjfrJcc Diumaff 
v fumpfimuefactamenfainif 
(teattlirebef fe trfrginie comemota 
fione:ao efernamnoe petoucant ce 
lcflta conuiufi refecfione. pcr onm 
r&quieurljalcnfinimj!. fe. ui. Iec.fi 
«ttfelir.cue.fiaf dc eo. 2fD mtfla. fljtTtcitt 31n»ttfuecftta. Smttto, 
)Y~^slellt\ quefumue omnfpof fa 
'K /BeMo.ttqutbtiWiiefittimi.y 
f r>2fs f uf nafalfcia tolimue : a ctirt ia 
malfsiminenfibue:efueinferceffio 
ne Iiberemur.r). ^mie fm. cpia.Ju 
ff ue fi motte.c^Bt fis Dir qm timef. 
aillWIetabieut.guageKu. ©t quts 
VltU polFm- Qtftjnliirfutr. £eci> 

OJMaftequeftmttia ofie placa* 
re muneribus:et fnfetceDente 
tteafo fcalenf fno matf r>2e f uo:a cun 
tf io noe oefenoe periculie.rt.joiefat 

fto.c6i8.cC6io.53uil)uItJ>eni. poffcoio. 

(f^fjlf nobie quefum^otie repa< 
ZJ raffomttfstcotporiscelefte 
' mpfretium: bt cttiue erequfmur ac 
f f pttem:fcnf iamua cffccfum. tj 00. 
C!Jeittituicat3gpia.f.p^toaij!f.fr.De 
iii,tl.Dtip. crlcbicfui ficuf ttofaf tl eti ih fe 
ffoicW^agatlje.^mtu^^DBi^Stafutf 
fec6fBHiu8c6fttfoiut." _(jr^Sr 

l/I^SfHuequi beatffpeRo apoKBlo 
^_/tuo collafte clauf btte regnf ce* 
lefffa Ifganoi afqj foiuenoi pottftfi* 
cium (taoiOfffi.conceoe.Df interceff< 
fionfe efue aurfI(o:a pcfotum nt ? 
nerf bue Iibct etnut. smt Vritie ef re. 
ct)co)iapiopacr.tafum. JEectio cpitfole 

Slriapofioli. -i-i- 
etrus apottolue I efticbnff t ck< 
cffsaouenis Difpeifiontepofi 
ftie/capaoocie/afie/efbifbinie/ 
fecunoii p2efrfen(iSDefpafrisinf& 
cfificarioncfpfts inobeoienfiamef 
arpetfionerSguints(efucI)2ifli:gra« 
ffa ttobfo e( pa% multiplfcetut. j> w 
Dicfus oeus ef pafetont nofirf fefu 
cbrifti :qttf fccunoftmagnS miam 
fua regenerauff nos fn fpem ttifc. tt 
refttrrcctfoneicfiicfKifficr mmtuis 
Jn bereoffaf e mcotiupftbiieef inco £atbeDza.f.pefri fammafaeffmmarcetfibiiecoiifet> 
naf am i celio-.irfrjoblB qui fn Mtf u< 
fe DefcufioDimfnipetfiDe itifalttfe 
patatareuelarf mtempote nouittt* 
mo . jn quo erulf abif is mooicum 
nunc.fiopoffef confrittati in toariis 
f tibuIaftonibuB. uf piobaf io Mcttre 
fioei multo pteciofiot fif auto quoo 
pet ignem ptobaf ut ^nueniaf ut in 
lauoe e( gloziam et bonoie:iii tctte. 
laf ionetti ief ucbzitti orti itoftiie ' u ■ 

eraUmt eum in ccclcfis plcbto tra catbc 
ttt.1 fenioium lauoenf eS.tf. Confttcacuc 
ofio mie cura rt mitabifia ciuo ftliio boint. 
<gi4tS.tet(etctiit. jTUtacfuo. 

ab es peftuo et Tupet tjanc peftam 
eoiftcabo ecclcfiam tntaJb.fct pot ; 
feinfeti uon ptcu.ilebunf aouetliioeam. 
et ftbi oabo claueo «gni ccteu.j6.gf cjt$! 
cunq; ligaueiis fupet ( ettam etit Iigfttu t 
in celis. 16- <£t quooruq) foluetis fitpct f ec 
t.vn'tit(olutitrtmcciio. ^cquftoXIa 
fanctO?. trS-matfeum. rDt 

'-^Tf niIIofepo:e:S)enitieuf6tpat 
M— teo cefa*tee pbilfppi:ef mfetro! 

( gabaf Ditcipuloo fuoa Dicea . ffluem 
Dicunf boiea ciTe filium boisrat iU 
li oiiemnf ei. aiii iobanne bapti ft§ 
alft aftf belpam : alii Uero bietemiS 
attf tmum e j pzopbef ie. /SXcif illis. 
5D?e aut quem me elle Dicff isf IRe* 
fpomiens fpmon pef ttio: Diiit. Cu 
ea cbziflus filtits Dei Utui. iRefpooeo 
aitf iefua.-oirif ei.&eafuB te fpmon 
bationa:quia cato ef fanguiano re* 
ttelauit tibi.feo paf et meua quf i ce* 
lie eff. tEt ego Dico f ibi quia f u es pe 
f ms:ef fupet banc pe( tS eoificabo ec 
clefiam meS. £f pozfe infeti ito pic< 
ualebunf aDttetfus ea . fEf f ilu oabo 
ctauestegnicelov. & quoDcunqjIi 
gaueria ftipet f erra: etif ligaf ff et m cclio. £f quoDCMiqj foltieris fttn fct 
tam:ctitfoIiiffiefmcclts. em. 
£>ffp. £>cci(ao mea cf mia mea cumipfo 
ef i noie meo etalfabitut cotnu ei'. $>itv 
/1~N lCcleffe f ue Dfie qs pzecee e( r)o 
\_ Iflias beaf i peftl apofloli fui co 
mcDct otaf io:»f quoD pto illmoglo 
tta ceIeb:am':nobispzof(cia< ao fa 

IttfCIH.pctDO. pjcf.itiotieapotiofc 
CCoio-Eu co peftus ct (upct li.inc pefiam 
eotficaboccclefiammea.. poffcomumo. 

wrT"ettficet nos qs Dfie munus olt> 
l_4Iata: nf ficut i apoftolo f uo pe 

f ftomttabilefe pteoicamuatficpct 
(IltimfuefumamusinDuIgefielati 
gifafi". per.(T3>ancftm3(bieapoffolf 
fe.oup. celcbtef ut ftciit nofaCR eff in felto 
fefiagatbe.a)fftfi.0J)icbiaSf.tiec6i- 2>i5 

O0ua qni beaf iim matbia apo 
fiolozftfuo? collegiofociafti: 
f ribue quefumusiDt ciusintetueti* 
tione tuecitcanospiefafis fempet 
tjifcetalenfiamus. petoomfnum 
C geoiia ptopacetnij lecacfit.aploy.i. 

^TfU illotepote: fETUigeiispcfr» 
Ajn meoio f rafrii Dfri(.0raf afi 

I femtutbaboimfimuI:rereceti(um 
Digin(i.Wri fratres opotfef implc* 
rifcripturamqMam pieDiiif fpfilla 
'.- cfuspet06DauiDDeiuoa:qfuitDui 
eo? qui coprebeoentnt iefum • (Wi" 
connumetatua etaf in nobia:ef iou 
tiftts efifotfe miiiittcrfibuto.gf 
bic quf Dem poffiDef agmm De me» 
ceDeiniqtii(afio:e(fufpenfu6CicpU! 
i( mcDlus/ ef Dffftifa funt oia Difce» 
ra eius.Cf nolum facf um ett omni 
busbabttatibusbieiufaiealaDfap 
pellatef ut aget ille littgua eo? acbel 
Demacl).I)ocefi ageifangui3.©cti! 
pf um ett enim in litoo pfalmotitm 
. fiaf bab«a(foeommDeCetta:ef no ™tT~^W <&aw(fgtcgojfi. fi(qui(nhabife(inea:rtep(fcopafit 
cfus acclpfaf alf et . sy pojtef ctgo ep 
pio Ditis qui nobifctt congtegati fttf 
inomnffempotequo fnftauft tcji 
uit infet nos Dfio iefus incf piee a ba 
pfifmatr io bSnis Dfq j ao oiem cuia 
aiTttmptua eft a nobf s:f efte reftttre- 
cffonfoefuo nobifcfi fictf tmtimej; 
iftio.et ttatuet unf Duoo/iofepf; qut 
toocabafutbaifabae qufcognomt* 
nafuo eff fiifhis:ct ntaf IM.& oian 
(es Dijtetunf. ttu ofte qitf cotoa no > 
ffi oim ofletioe quem rlrgerie ci bif 
DuobuoDnumacciprtr Iccuntmi» 
niff ct f f fiufuo . t apoff olatus or quo 
pmiaticafuo rfffuoae M abftcf tn 
locum fuii . et DcDctunf fotf re r is. 
Kfcioif foio fuprt maf bfam. 0t an 
numetatue r(l cG DtiDccf m apoft o. 

Ifs.<5? ./Jimis bono.3Eiaccuo tocfiDcrifi 
OfIidrafuoiir.£cquftiA.£IatefctO?. 

£u3g.£onfifrbot tibi Dftr. in comunl 
Ctcoo-fflfft; • 3!n o&n. .S>errrfa. 
yf~\ciiiqui piooifotis apoilate tu 
kjimmtie apo(foI02umfuo-uj 
| tiumetuefactafue petfecfioneratC' 
ief beafimaffjfe clrcfioncfupplctri 
piefentfamunrta fanrifffca.-efpet 
ea nosgtatfe fue vitfufe cofirma.p. 

piefatio Oe aplifl.lC6io.iDo6 qui fccuti. 

,f^ Wetta qucfumusom (Tpotft5 
kj nipofcns rt mifeifcoze oeus: 
l w prt brc(3cfa qur fumpfimus:in- 
(ctiicnirnfe bcato matbfaapottolo 
ttiofciiiam confequamutetpaceV 

PrtDO. .Sanctigti-gompoti.fr.oup. 
telebicfut ticuf nof afut in k. f. agatbc 
Dttm Jn mroio rtclcfic fiot a cr quo paf 
lio ofc inf tauetif ofSrtfi miffc oiritut f an< 

tum tma Jjirf fitir (Slia pntti. fluo. 

vOkfEuo quf arifme famulf tui gre 
A^gotff rf rroe beaf ifuDfms pzrv mfa conf uitfii . coceoe pjoptctuo.* w 
qufprccatotumnofttotum ponoe< 
te pzemimu t :eius apuo fe ptecf bua 

fublruemuf.prt. Ot)cmo-iap!opace 

taiiffi. Gpia. ©eottDitscoiifemonc. 
€fe .Jutauit.SCtatfun.lDcuomuin. Irl 
fflrafunnit. j&cquentia . JlOeft uobis. 
Cuagctoos eftfs fal feite.£Dlt?.5Drii 
/jjiJnue quefumue (ftas.^cctcfa 

f ipne W inf ctccirf one beaff gte! 

'gozffbecnobfspzofffobfafio.-quam 
immoianoo (ofius munof ttfbuiftt 
telaiatf Deffcfa ■ prt oomfnum. 

prefa.coio.jloio. iViiofer. pofiroio. 

i^/^gusqui beafumgregozifi po 
,^/nficem fancfotum fuotii mr > 
1 tf f te coequaftf :cScror pzoptcws : m 
quicomemozatfonisefus feftapet- 
coltmiio.nifc quoqj f mf (c mur ci6 
pla.prtDfim. ^anctt brit-irti abbts 
fcDc.iii.iiio oup.cclc. ficut nofatut in fe. 
fcti agatbc £>i cuc oic ccnc.Dcn.fab.an7 
f c pafcba.nicbil fiaf ncc refctuc J>i alia 
0B.2)uVn.©uiulli. _£fffiiafio. 

Oafjnipofrne femplfetneDrua 
quf boDietna Dfe camfs rouctfi 
etgadufo beatiftimum cofciTozcm 
tuum beneDfcfum fubleuaftfaoce- 
lum. conceDe fjs bec fefta fufs famu 
Ifs celebtanfibuo.-cunctozi tmita net 
licto? . M qui nulf antibus animfo 
efuecIanfaficongauDent. fpoapuo 
(e inf etuenicnte confocfc ti tui t me> 
i((fe.prtDO.cpii.3uftuocotfuu-;. 
jgjr.fl-fl iutR.SCtacf uo. ©efioeitum. *ocl 
■SeafuflDit.Kcquitcitoicfif.pau.Scf 
•-«^TiBuDumcatmfna cieafotiffta 
JL«ipIauDr epa . pangrno inc Iffa 
I bnofcfigeftat-ocecanoza.apzfnte* 
uofiozioafpzeuff mtttiDi cuncfaglf 
fccnoo crlfca. £f Dnf gt affa coftacfa 
irftaut af f taus figno rft trfrcta f xn amtuttciafioDtiica. ttem Detbete mifetuntDitfufe tepa 
tat . tfetium ettataf f oliDa fit Dnoa 
f cmi ta. liSupca flumitta Datif ittfoli; 
ta cotuus nil mutmutans fetf iufla 
©toit f petitS munof macbinam ta 
oio fub tmo colIecfam.&inoBjabu 
li fali lauif ab it a. patt i filium poft 
motte„Donaf . ptopbetia non im» 
pat «etttuta ptenunciat puetf fupet 
bta Diuina.@020zis lacbtime ftatet 
na mufanf Dota fatnt fimul Dei at< 
cba na . poft bec ata fototis a o alta 
euolaf. jftafeibecifaauofeno. moj; 
lauDem oecantaf -laus et bonot fif 
cbtiffo et tanctis otbue glotia- ame 

O^.jQemoacceDit.axfg.toErifaB. 
DlatioDtic ,10 1)0110 £>rcrrta 
tentbeati beneoicti cofefTotia 
fuiplacate muuetfbusref Ipfiustii 
tetuenf u nobis famulis t uis:cucto ■ 
nim ftibue inDuIgenfiam pctoe. n. 

piefafio cors . Coio.TDfir quiqj ca.poflco 

/^\ fEtcepfisDomitte Deusnoffet 

jK_/ falutatibus factamentisbufr 

'Iffet DeptecamutiDf infet ceDete be* 

a(o beneDtcto confeffote fuo afqj ab 

baf e : q p20 tilius Dcnetanoo egim' 

f tSftf umobis ptoficiaf aD meflela .g 

ibequifut annunriafiobcatemarir . 
fettfif riplct. 4>f euenetit Dfiica anf c paf 
fionem:oie fuo celcbiabitut . et (unc cue 
miffc canfabunfut.miira mafu.De ofiira 
rfi mcmoiia De pare. maioi mitfa oe frfro 
fmc meoiia . in in Dfiica in palfione tiel 
m ranulpal.riicit. meo. tm Dc fe. t i cta. 
rrlc.cf tfic Duc mille cafa.i.Dc fc.ffi mib. 
ii.De iriu.ru mcotl.funilifetfiatiquacfi 
q; feria cnmcrit anfc ccna Dfii . in i Die 
cene.1jciictis.fabbafi.l>el0iepiifcbecue 
nrrifinulIamentiofief.fcDtcferuetutcc 
Irbian.aD tcrriam fcriam polf octab. pa? 
fcbe._J>i in ebDomaOa pafci)c euene. m> nioiia fiat oe eo . ef referuetut W fnpu . 
3o piocelfionffi rl.fuerit li.vpiffuecfl. 
3n ftatione.lHcce concipics. Jn piilpilo 
Jo.Qic erit.aD infrotfum cboii.U.imfrt 
pc. 3d miffam. _ tTirium. 

_)„feceIiDefupet 
efnubespluattfiu 
■' flumapetiatfiffet 
'*'" ltt taefgetminetfali 
a uafotem.ps. edf 
_ ■¥' enattanf gioiiamDci 

rf oprra mamium cius annunciaf firma i 
menfum. J)ipa(uoinftauetif:ofmtfm 

CDitatur.finc«5liapafri. , _>iafio. 
\ <_ ua qui De beafe matie bitgi 
/ nis DfetoDetbii ttiMj angelo 
nuncfante catne fufcfpete iiolmfli : 
ptefla fupplicibus f uis : Df qui Dete 
eam genittfce oei cteoimus: ef* ap5 
fetnfercemoibusaDiuuemut.pei 
CUllDC. Jecrioitapepiopbefe. Wi. 

rj!} Dicbus illis: locuf us efl do 
minus aD acba? Dicens . pete 
f flbl fipumaDomino oeofuoipto 
ftmDuminfemifiuein eiceliuttitii 
pta.iEt Ditif acbaj . jijon petam : el 
non tenfaboDomiuO.0f Ditif- 3* 
Dife etgo oomus oauiD. jQunquiO 
pammDobfBeftmoIefloB etTebo* 
mfnibus. quia molefli cfito etoco 
meofptopfeibocDabitDomitiua 
ipfeDobfBfignum.ecceDirgocottv 
ctpief ef pattctfilium.-ef Docabifut 
nomen eius emmatiuel. _-uf imm 
cf mel comeoef Df fciaf tcptobate 
hialutmeteligete bonum<5? . *>' 
lifepoifaspitaeipecljelliao tteleuammf 
poif e etemales ct inf roibif uf gloiic ..$'• 
_ui<j afcenortmmonfcmDomini autqs 
flabif in loco fancfo cius.itmocens mani' 
b«8efmunDocoiDc.0ia!irtifcrrtur.i>i 
quaDiagcuma fucrif . JEtacfus- ™t[T^^ amttinciafiootttca ^T^TjfaemMift Btaffa plena tms tecum 
fZjfi.£aitDicfet f u in mulierib} ttbcf 

Vnaictw fnicfue Dentrio f uiwB. Siuomo* 
00 inquif ficf irtuo quonia lnmm hon co< 
gnofco cf tcfponDens angelus DirttfltS^ 
Spiiffimcfus fnpmiciiicf mfrrf Sjitfuo 
alfiflimi obitbiabif fibijfi^. jforoqj quot> 
nnfcef ur cn f c fancf fi ijocnbitiit filiiio Dci. 
5i in f pe paf.ccle. Bicifut 3I IS.J6. ffl )Ceit 
Denobioofiemiam fuam et falufate fufi 
M nobis.fflla.% 2ue matia grafia plcna 
Ofe fccfi buolcfaf u in mulictibus. -Scg. 

^Ortoe mana gtaf ia plctia Dtie f e 
Cxmm fcitgo feretia. £>cneDicfa 
• (11 ttt mitliertliug. fflue peperifri pa* 
ccrtt bominibue 1 aitgelf gloriam. 
gftaieoicftis ftucttie venfrfsfui. 
OwcobercDcstit efletmtefuf.nos 
fcrit pet graf iam. per bocaute aue 
mttnDo tam fuatie contta catnia itt 
ta. dJenuiflf ptolem nottfi ftella (o- 
lem noua genitura S£u patui t tna 
pf leonfe cf agni faluaf otfe cbrittf 
frmplfl rrffftlrf fcD Dirgo ittfarta. 
Cit rozte et f lotia panis et pattotfs 
Dirgimtm rerjfna rofa iine fpf na gc 
nirtijc es facfa. Cu rinifao regie iu> 
tntie. Cu maf et ee mie. ^e lacu fe 
cio et mifetie.^bcopbiltt refotmSe 
tjrafie. 'SCe celeflte collauDaf curia . 
Cu maf et ee regis 1 filia. pct t e te< 
1 9 Donafut Dcnia.pet te tufiis cott* 
fetftit graffa.ergo matfsttella Det 
M Def cclla ef folfa auro.-a. paraDifi 
potta pet q ua Ittr cfl Otfa nafit f ttu? 
ota. $f nos foluaf a peccaf is ef i te < 
po clatffafla quo Itir Ittccf feottla. 
tollocefpetfecula.a. S.luram. i. 
[ jt? illo fempote:S@mus etl an 
JLjelusgabtiela ocoinciuiiat? 
galtlce cui nomen najatcf b ao Dir « 
gfrtem oefponfata W10 cttinomcn etaf iofepb oe oomo oauf o:ef nomS 
wrgittia matia.et ingtettiis attgc» 
Itis ao eam: Dirif . auc gratia ptetta 
Dtts tecum: beneoicf a tu in muiicri; 
bns. <oue cfl auDiflet/ tutbata efl in 
fetmonc eiustef cogicabat qualis cf 
fef f (ta faluf af f . & aif attgeltts ei . 
ji)e ftmeas matia:f mtcttitii eni gta 
f iam apuD oeft. ecce concipiea i Df e 
to t paticsfilittm: ef Dotabtsitome 
eius iefum.tSic etii magntia t fi Ifus 
alfiiTimi Docabifur.et oabif illi do< 
minua oeus feoe oauio paf tis eitis: 
et regnabif in como iacob in cf crttit 
ef tegni cf ue non etif fims ©irtf att 
fem matia ao angcltim. flJtiontoco 
ficf ithto qmDirum non coguofcof 
et refponoes angeuie:Dtrf f ei. e?pi 
tituiTanciua fupemenief (n te t Dft> 
f uaalif (Tfmf obumbtabif f ibi Joeo 
(] ? ct qtioo nafcef ut ct f e fattctfl: Do 
cabf tut ftlf ue Dei. e t ecce belijabef b 
cognafa fua:ei ipfa cottcepit filium 
in fenecf ttf c ftia. et bic mefie ed fejt 
f ue illi quc ttorafut ircrilis : qt nott 
etlt impoiTibile apuD Deum oe Uct« 
bum.3>ixff anfem maria.eccean^ 
tilla Ditf .fiat mfcl;i:fecunofl Beibit 
fttttm. Cicdo- Dffcc ,%m matia gtafia 
plma ofio f mim bencDicf a tu in muheti' 
buo et bfioicf uo ftuctus uctos tuf • Smix • 
^"TTimenttbnsnofitfs qucfum* 
J-jjtle Dete fioei facramenfa co* 
] ffrma.HtquicottccptiiitiDCDftgittc 
Dcft t>etfi et boiem confff emut : pet 
efufbem fatutffete (ttcatttaf f 6f s po< 
f cnfiam : a d ef ernam pemenite me 
teamnt leficiam.p ^toiefati o. & te 
fnannuttciafionc.eoio.ficceWtgocci 
cipicf ctpaiict filiiTcf Docabifut nomen 
/r^^reiuoemmanucl. ( f&oScS o. 

\J KaftamfMamcjs DttemfflBj #ancfiaml>zoiit nofiris infunDe: "ot qui angelo ntm 
cianfe/ cbtilti filii tui incatnaf ione; 
cognouimusiper paffionem eiuo et 
ctuccm: ao tefurtecf ionis glotia per 
Dticamur.peteunoemDomimim. 

/JoCariinffcpaC.ccic.bocfe. fiatM 
Ccqintur.«..piocff.offmmi(fe.o89tc5io 
cii ,illa fimatiw.2>ffm.Uoiatc. M fupia 
«Slojia i ec.oio.Epla.Dt fupta.Duo alla 
W pieno. &iujEri.cu5gc. M fu- JCteoo. 
fflffp.fecp.Mfu.picfafio.EcquiDf.fro 
in boc pofifli.Coio ct poflcoio M fupia . 
(P^ancfiambiofii fcDup./Jofa fe.oup 
fi Bfiica in rl.cucmfo.tm Bc eo.tf in cra 
ftino cclc.rf Duc mille caf abutur Mpie« 
noin fc.tantfc agatbc fi Die cenc . Mfi. 
fab.talpafcbecurfi.nullametio.ntcrti 
fcrucfiir.fi in ebBo.pafcbc mc-mlo.tmi 
fum fief Dc co.t ccIc.feria.ii.poO oct. paf 
nifi annofinii paf.Ml fcf.bugonio ipeS 
S>i in Die oct.paf.euc.meo.fm Dt eo.t ni 
f i fue.annof infi in ctafti.celc.cu meo.pa 
tia.fi in Dfiicis pofl oct.paf.eue. celeb.Bic 
fuo.ct func Dut mifle catabuntut.piima 
De refiirre.fcj Ue futtori.cu meo.b-ma.ef 
oim fcf 6p. fljaioi mifla De fc. cfi mto. De 
pace.5>itnfctia.ii.toga.Mltogia(cefi. 
eucfiaf oc fe. et Dut millt cata. M i illis 
Dicb) npfafut S>i in Die afccfi.nicbil ftaf 
ef in cta.cele.cu meo.afcefi.t pio pacc. fi 
infta ocf.eue.fiat Dc fe.cfi mco.De ocfa.t 
pio pace. S>i in Dic ocf a.cuc.fiat Dtfccit 
mfo.octa.etpiopacc.etocf.incta.cclc.fi 
inMg.tel Die petbe.cucfi.mcbil fiat nec 
tcfetuetut.fiinftaocCa.penebc.cuc.meo 
Dt to et ttfttucf ut pofl octa. fi in Dir f tifi 
nicbil fiaf -feo m cea.cclc fi in Dic cucba» 
riflie.nicjil ea oiciftD tt frrucfur pofl ocf 
cii mfo.piopacc.fi inftaocf.iufo.Dcco.t 
tefct ucf ut Dt fupia. /Jota fi cotigrcit pie 
Bictii fc.lcfi ambiofu cclc. in rl. ofiicaim 
3nmeBioccclefie.Decoi "{I ffl>ifltio_ O©nceDeqa0ne ftDelibua tiiio 
Digne fancfi ambtofii cofeBb* 
ria f ul atq; ponf tHcis celebtate mp. 
fteriartrf ea que fiDelitet erequutut: 
ef bic erpetiantut auritto: ef cf ettits 
affecf ibtia apptebenoanf .pet do. 
fiulia mio.£pla.€)ptaui. &t-timm: 
ne p!t«t.'Etact , . DefiDt titi. stl Bentus 
Dit . Uequitc in conuttfiont fancfi paitli. 

Soiumtta.^upeme mafria.euagc 
S>08 eltio fal. etrDo.jDff? .lfctilaB. 
t~^&ppIicafioenoOra i Scctefa. 
E^J tibi one cjtata patilet eriflaf 
'oblafio . quam pio fancti amtaofii 
confeffotiB f w afq; ponf ificfa come 
motafioneDeferimuoMfqjinDitlRe 
fiamnobiaeiuofufftagiisqalatgi'/ 

ati8.petDO.E6io.»tii8fer. poflcoio. 

iHfOeafi ambtofii confeltoiiaftii 
' AJ>atti; poftffds ptectbuo Dfte co* 

vfioenfeacia clementiStuSiDfpetea 
quefumpfimitr.efernaremeDtaca 
piamue. petoominumnoOnim. 
j8ofa (i fefliun pitfcripf um faetianto 
fu rontigrtif celcbiari in fpc paf . mtua 
fiaf meo.nifi pio pare.SDffm M fupia cii 
fribjalla. piimfi alla fif luttua gcrmi. 
ii.atIa\»(aiici , iDff? pofuiflipicf* 
f io (ecunDum fpa . Coio. 650 f«m Wto 
Mia.cetctaWtupja £>ancti f)ujoni« 
aicbirpnotho.fe.Deiii.R.Du.j3ofafe.«c 
iii.Utiro.Dup.Siinrl.citcrcIc.Mpiciiii 
f a.in fcflo fcfr agafbe. fi in Diecrnr Urtt 
fab. fccl pafrbr euemicbil fiaf . nec tefci. 
SiinebDo.pafcbemeo.eaneu.eenontej 

frtuefut.fi in oif ocf.mro-De eo.et in cnt 

ftinotefduefut.nififuetifannofinit.ee 

fe.fanctiambiofiicelc.iti.fetia.fiitiDit" 

ca pofl o[f.paf.tut.mi(ra mafu. Bt icfue _ 

tt.ef matoimifta fif oe fcctt meo. tcfui. 

bratematictfpiopace.fiifctiati.toga. 

feuwgiliaafceftom»euencnf.Dittini"« 13 14 15 16 17 21 22 23 24 ©ttgonfo canfaififur.piima Dc fetlo fme meo.fecfi 
oa oeieiunio cfi meo.M fuolcco nofa §>i 
ftria iii.toga.fiat Dc fe.cfi meo.tefut.bte' 
marie.cf ptopace. _£>i m oic afcefi.nulla 
mefiofiaf De fcfcD t craflino ccle.cfi meo 
ort.cfpiopace.5itDfiicaiiifcaocf.mfo 
fmcfmcta(littocele.cttmio.flfccfi.»p« 
cis.fi in oie ocf.meo. De fe t in crafl ino ce 
Iccfi meo.piopace.5i fab. ltel Die petb. 
nulla mffio nectcfctuefut.fi infra ocf a. 
nenfbe.meo.f anf u ef no tefctuef uc. fi iir 
tte ftini.nulla mstio.feo in ctafiino cetc. ," 
fi in Dte cucbariflietnirbil De eo.ncc rcfcc 
iiefut.fi infraocf.meo.fiatefrefcruefut 
pofi ocf.ccle.cfi meoita pio pace.^ipicS 
fetjitfancft tiugonio cofigetif celebiatt t 
lI,0tm"t..$tafuitei.occoi ffliatio 
JY"\«uaqui beafum bugonem po 
A^/tificem fuumifa Donogtatie 
lfHereplefti:Wnobiiitafemgeneris 
in liobtHfafem franffetref Dlttutis: 
conceoe nos f amttlos tuos eius if et 
cefuoneficfertena oblecfametafra" 
ftenoete: W betcDftaf em f ue beneoi 
cftonismeteamutpotTiDete. joetfi. 
£ila.£Ecce facetoos magtfiqui i Die 
jSp.Jutauif.Kp.JDetioeiiuntOjel 2>e< 
atuo nit. ^equcnfia.SDeft nobis. £us 

OiBiIafeq:nefci.iDffc?.iDctifai!. 
illata quefumus ^cctcta. 
DnemunetaftDelispopuUnii 
metif is beaf ifTtmf paf ris noftri bu > 
tjonlsfibfreDDattfuraccepfa:t)fab* 
Iecjaconfagionepeccafteffoemquf 
bus famulamut mr-freriis.clemenf 
fer emunoari mcreamti t. pcr oo. 
ptefa.cois.Cpio.&eafus fct. poflcoio, 
i jenfeceleftispartfcipattoiteDe 
ji/.oefaff fupplices fe rogamus 
omps Deus : Df ftcttf beaf i bugcnis' 
petpef ua glorificaf ione aunua cele I 
teffafegauDemus: (fafpffapuDfe fnf etcelTioe ab oiSi aDuerltfaf e me> 
reamutDefenDi.n.figipieDi.fcfium 
fcf ijjugo.fpe paf.ccle. ©ffSL$faf nif ci 
ct finiaf ut cfi ouob} alla.cgliainex.oio 
©eus qui beafu bugone.aKo. tcfut. 
bK marie ef pto pace. eplS. £cce facer. 
ma.quifnDie.aila.iB.pofuiaomfoii* 
um.ii aila fif De eboo. pafcbc pec oioine' 
trcepfo allelitfa oe fabbaf o quoo non fu 
mifut.Stquf.aoeflttObfsDies. £ua< 

geiifi.figo fnm Dfffs. ®gp. pofutfii. 
.Secref a. iDblafa . piefafio Oe tefurre. 
Coio. £go fum Mfto. poffcoio. a^cnfc 
ccleftts. Sancfo? mattjaiLfeiuttii 
toaletiani cf matimt.fe.iii.le.jaofa feflfi 
fiUc.Jii antc ocfa, pafcbe inclufiue eue 
nicbil pcnif ' Dc fe. M fctia.ii.pofi oicf aa 
ocf,leI in Dfiicis fequefi.feiia.ii. toga. toi* 
Bi 1 afcen.DeIinftaocf,eiusmeo.fanfum 
ipf fi ao mifla licet fi euefi. fcria.ii. roga. 
toeHtigi.afccfi.tnafu.ct botc finf Dc fcfio 
fiin oic afccfi.big.Die Dcl ocf .pentljc.Dic 
ftiit.cucba.ef pet ocfa.eiuo tne.nicbil pe 
nifito.fi alia Die ltacuatfiaf fccunofi con 
fuctttDine tpis. (^ Sequif uc facf i (pbuv ' 
fjitfi fociis fitio.fi>8m .§rf i tut. fiJiafto. 
/f |J}eUaci80p6Deus:Dfquffcf5< 
f^rumatfpjtifuo? fpbutfiiDa* 
fcrtatiief marrmifolenia colimus: 
cob ef ia Dirttif eo imitetnur.per oo 
c^eo. tefur.o?.©eu8 q per Dnige.oje. 
btcnift.ov.lbcusqiiiDebca.^co.ciiii 
fcto?.£6ceDe qs.tjjeo.pio pacc.S>cua 
aqiio.£pia.lingtiafapf.aiis.j>acti 
tui Dfie f lo. J>cSm alla fit De Dfiica ctittcfi 
fcilj iluiD qt5 tagif tefur. cf fic fiaf i fe. iii. 
lecWqj aDafcefi.£u8g.0go fii Di. l%v 
quitepoflcoeapo.£D8?IitepIetint.SEty 

i^F^gcboftfa quefumusDomtne 
_. IquS (iitictos niarf p:it f ttos tp 
btirtti ualcttaiti et n larimf natali « 
cfa recenfenf cs offetf mus.ef Dicula 

m ttottte pfauif atie abfoiuat:t fue no< 
bie mte oona concilief . »• jgjtMe- 
CequiDcottpefj.tioio. ecrofttDitia 
(<^r acto munete fafiafi o>ottcp, 
t^J {"uppiKeofeDtteDeptecamut: 
Dtq8Debife fetuifufto celebtamue 
officto:ittf etceoefibue fctie matfpjfc 
buotuia:faluaf(6ietue fenfiamua 
augtttetttfi.p. ^ccntifutfancfigco! 
giimar.fe0fiirale. fiata fe.Dfiicale 5>f 
a oie certe DfojaD ocf.pfthciclufiue euc; 
nirbil penifuo fiaf . ft in alia ofiica anfe 
afcen.mJo.ffn.efincra.ccIe.rfimeo.ie* 
(uUr^ciBro(ace.fi in fetia .ii.ioga. 
DeTMgi^fcefi^eue.Duemiire catabitfur. 
piiaMfe.fn me.ii.se iriuniocumeoiiis. 
WTfiiia locii! nofafut £>i i oie afccn.rml 
lamffioeaDfefjincta.celie.cfimeo.afc. 
efptopace.fi alio.ua feria ifra ocf.afcefi. 
eue.fiat De fe. tii m?o.afcefi. ef pto pace. 
feo fi in Dfiica Del in Die ocf .tue.meo.tni 
tte feilo ef in cta.celt.fi t fab. Dtt Dcl ifra 
oct .pctij. f ur. nicbil fiat.nrc telet.Tt i Die 
frt3ut]iiTea Dit.tjtn cta.teRcuiiiro. Be 
pace.eeftae moie ouo fit poit ttin:fi i fe- 
eucSa.euc.nicfcil fiat nec tefet.ft tfta ocf 
euc.meo.frit De fe.et pofl oct.cele.cn mc. 
projaretmniftfab.fue. Sequitut fcti 
geoigii.ota Df Dmua mat.iti tpe paf. Uc 
Bjei/coc apo.ffltfipiotciith.<lSiia t et- 
/fyaxe quf noa bf i geojpjL^ 15 - 
p*—J matfyzietuimetitieet ifetcef 
fioneletificaetconceDe ptopiciuerbt 
qui eiua bftftda pofcimue:Dono tue 
gtatte cofequamut.Q do- c^eo.tefut 
te.b.matie tf parte. £pla.3&eatU6l)it q 
in fa.aila.*.31etabieui.ii.aila De rbDo. 
paf.per oitf.Stiag.fE go fu t)itie. fflfftt 
Kroleftr" £>ecrrta. 
/T\ ©nera quefumue Dfie oblafa 
JJjyancftfica:efinfeiceDenfebeaf 
j fogeotgfomartftefno:noapetbec a pcccatott nofiro? macttlie emun 

Da.petDfim. piefatio W refuttecfio 
nt.ffoio.iE8oful)ituT poftroi iP 
rp ytonpltoe t e togamue ope W 
J^J Dtquoefufe teficiefactamett 
^ tfa: tntetccDcnte bcaf o geoigio tnat 
t p te ftioitiM ef tS placi f ie motili; oi ■ 
gnSfeitttbiiaeDefetutK.petDfim. 
I f Seguifut fanefl matci euangelifle. ft 
flttm Dup.fi in Dit pafrbt tur. nirbil fiat 
beecutec tefctuctut.fi in tboom. pafcbe 
non ieiuncfur ipfa oie.meo. oe to tt fiaf 
pioccf. aD auquam eccliam ptopurquam 
canfanBo.£aiuefefla Dieo.Jfumopus 
fite. jtumcjj petucnfu mfiitr ifaD cccltfe 
autnon Ditaritr miffa :fcD R bel an. oe (5 
cfoetcIiecfi$ef o?. fflua finifareBeaf 
piocef.cantanDolefan.lDtieBefeoeniw. 
fefifiDeio lefetuefut ppfl ocfa. et non It 
fantf ut.tta f ft g> ft eucfttia u.ocf. icfet. 
uttui ao Bttmlune poft oct. fi Diemattis 
aooiemattls.fi oie mettutii: ao pie mct/ 
cutii.fi oie iouio Defi.Del fabbi: ao Dif Iw 
rie..§i in oie ocf. pafebe euene. mrmoiia 
Beeo cf in etaflino rrferucfur cfi ieiunio 
tf piocetef celebieeur cfi me"o. sc pace f 5 
cum.fi in Dilica ppttocta,pflf.cue.oie firo 
ecftV ee oue mifTe canfabunf ur Df nof af 
slefancfi ambiofiiltt tn crattino celebic. 
tui piocef.oioint (uo.ttitiuntfut ef ian 
faliif mitTa st itiunio.fi aliaoit ceRbicf : 
Dielitoieiu.etpoftmiflafellipiocefpct» 
gaTif fup.a>ffi. 1» meoio.i coi Wti 1 po 
l^VjEuequibeafummat Ijffiio. 
(V^/oimeuangeliltamfuumeuS fh.ftlbuccifumueeiuenoefemBEf 
ctuoitione pzoficete: et otaf ione oe> 
fenoi. pet oominum noftmm letu 
cbtitlfi fiiiu fufi.qui fe.«)?o.piopatc. 
eantfi.epIa.@iniilifUI)0.in;6iDniiiB 
apli.aila.*.piimuo aO rjTon.aUa.* I» 
5DtfaIio. «iii t rmim. -Scqiic nf ia .Xaiia tieuota. 
uuaogcigrio fum t)ftie.cici>o. «pa? 

ICpnfifebunfui gxtteta. 

OtEaff maici eitangefitte fui fo> 
lenmfafefibimuneraoefeten 
' fes: 5b ofte W fftnf f Ilum pteofcaf f o 
eHangelica{ecif.g[0!iofit:ifam>sef'> 
tofeicelfioef ttetbo ef operc fibi reo< 
Dafaccepfo8.pei.p!cfatiootttfuwe. 

jtoio.£gofumbifip. i pbflccjto. 

/^iftbuanfnobisquefumuBDos 
vAminecbnfinuit fuafancfa pze 
fMu.ciuo beaf i matci enagelifte f uf 
ptetibttsnOsabomtbUBfemperfu/ 
RfflftiraDuerfta.jDerBomimim. 
(T jiJpfajoff miiTnm 6af pioceflio. fi ixv 
fBtorf.paf.ruccelcbiefutpiofefliOBtnO 
fafut.fi alta Dfepicpacafis oibuo canfoi 
incipiaf an. emtgc t fof a cantcfut. f o. 
toeup auttbuo.et trifctcfui Eiuigr.tf 1 . 
fflftcni)e.o? . afenoant aD te Otie. iprf 
Dtmoucaf pzoccffio aolofiimconttifiitu 
in tuius mofione canf oz incipiat an.pzo 
piciua cflo. 2>einoc tiopup flt ^ Del I. fS 
tlopjiei quot; pattpcjiiao ttanfifur.toci 
oefepfe pfalmi ptfi.'a. fic icmimfcarto. 
tctpoff oicafut mifla De iciiimo,. ffXficifi 
frtauDiuit.ic.M i fctia.ii.r05a. babetut 
Jnteoitu lcfania Dicatiit.t)itc Dcfcnoe 
Oiancfi Ditalip mat. fcflfi tnfi lccfio. 
ctlc.ficut notatfi cfl in fctto facfo? flbut 
fii ef tiatetianf . Kcquirc i coi oniuo m-j . 
intpcpaf.fl)ffm.piofc]tiflimc. fl>zo. 

\/~\ Kcffa quefimtus omnipotea 
k_/ oeus: ttf fnf erceDenfe beaf Bf 
tale marf j>re f no.ef a cumtia aonefc 
fifatibj libeiemut i C02pme:et a pta 
ttis cogitaf ionibue miioemur i me» 
(C.p.a)eo 1 tcfut.bcatcmaric.cimfrfoiir 
tnpjMct. ijpia. ©eatuo Dtr qui in fa. 
aila . Jefabtf nt . ^cfitttallifitoe bfiita 
eiittefi.guana.egO ffl Dif i8.fl>8?.Ke ^Tqrtcepfafif fttafpe (Tg£ti.£tc$ 

J-\xt u 4 tto Dne qs ttoflia deuof io, 

ef eiua nobiafiaf furplicafione faut* 

fatis: ptocuiusroIenntfateDefetfut 

Pet.ptcfa.tefni.itaio.egoffi oifis. 

-'^JSfetipatficipa tipofltomunio 

A- Jione mtmeris faoi cja one oe* 

'uBnotterrDfcnferequimurcuIfu: 

fenfiamttaeffecfum.pet DotnittuV 

< .&jncfipefrimarft>ris fc . iii. Irt. fiaf 
bc co pcnifua fitut De ftf Juf alf nofaf fi 
cfl mutato noic iu ozone Jicquif m fa 
cti cntropiimatctcpi.fc.ftip. fiotn fe. 
f tip. 3>i in tbDo. pafrbc cue. mf 0. fafutrt 
Dc co f f tefctpofl ocf. J>i in Die ocf mf 0, 
fanffi oc eo ct in cta.tt le.fine mf 0. fi onf 
taaliqnapottotf.paf.euc.anfcarccnfio 
nf fiaf De fe.cii piocef. pafc et mifla ma* 
tu.ciif Ucfui rc):i. matoimtfla De fcflo (i« 
ne mco. fi fctia. it.roga. dcI liigtl. afcefi. 
Due mtffe canfabiif ut .piima oc feflofine 
meo. fctja De ieiunio cfi meozlis iit fuio lo 
ti9notafio.SiinDicafcefi.cue.nicbilea 
Dte.fco in ctaflino cclcb.cum mfo.afccfi. 
fi infia ocfa.tcle.cnm mfo.afcefi.ftmtli* 
ttt ft in Die oct a;e t fnnc ocfa.refctuenfut 
in cta.ft tttg.oel Dic pftbe.nicbil fief ner. 
tcfct. fi ifta ocf . cuc. fiat meo.be fe. t i cm 
ftifi.cele.fi t bte f tifi. nit bil ea bie. fjt t ta. 
cde.moie quo fit pofl ttifi. (i i oie eucjja. 
nicl;il cs Dicf; i cta.cclc. cfi mco. euc^aT 
fi ifra ocf .eue.oie fuo ccle.cfi meo. cuctja 
M afif ittub fe.f.euttopii i fctia W.ocfa. 
pafc.eue.rcfct.aD bif mattio poff otta. (t 
fab.aD oie fabbt.fi Dfiita ott.ab bfiica fo 
qiicfi M bic afcefi.aD Dic fab.Kcqte ncccf» 
in 1 01 frto? fpe paftb.fliiTm. pioteriflt. 
<01oiia in c%cc Ifip, Siiatio. 

Uflgnipotens fempifertteoeua 
Itt); inDeficiensimenfapietaa 
mtt i;iic Diem in beaf i eutcopii man 
fytfaftif atcjj ponffficia ftonote 
0it pbilippiettacobi. confectatti: erauof populu ftbi fup* 
plicanfe/ etp2efta:Df eiuemeritiet 
mfetceiTtone munift fupernia feot <■ 
DueDaleamueaDiungi. petDfim. 
/MJajn? o-ttifi mfra oct.afce fi. ffipittola 
»eatue Dtt qui in (api.aua.*. l&ca* 
tuotoitquiti.:HllS.tf.ilrfabifut..f>cque'. 
©upeme.guage.SgoffiDifie.ero 

&o.ffifrJ?.Rcplctifumue. .Secreta. 

/rTiafafiblfif Dfienoflte feiuitu 

\t fie ob!afio:p20 qua fclfiematv 

tyi et ponnfex euf topiue interucf o: 

eiiftaf.pei. ptcfattoKfut.ijeiflfceS. 

goio.ffi goful)itiaDcta. (ftlsollcoio. 

lj ztmiliam tuam qe orte fuaufV 

JCj^tesilla confingaf ef Degefet: 

< quclnmatfrsefaoafqjpofificeeu» 

tropio: cbii fti botto iugifet ooote pa 

"(catut.petDominfi. itquittuajo 

ftolotum pbiltppt rt iacobi.fcOup- ftaf Oc 

rio mooo quo nof atu cO in te.fanrf i abto. 

^ffitTab.oct. nafctieeuf £ ttfctucfutflp 

Dietnjcn.fequeii. ft ote pcf. i etatfino celcJ 

biabifut. ft oitira mitr afcf nfionf : omitu 

ofiirr . fctlj iDoccm iocutifafio. tcfcturfur 

ao cramtiit feftiue celebiipfi.airaffaf e be 

ate matic cS 0£.3iicIiHa.rf /©eua qut 

earjfatie.opaioi mnta or ieiunip- S> ffttt. 

erclamaucrunt.inroimarfpum. 01S 

j^~\ jgue qui noe annua apoftofof 

(Kj tum tuo? pbllf ppi ef iatobt fo 

l lenffafelefiffcaeiptettaquefumue: 

1)t fltto? gauoemue mcrf f ioanfiw 

amuteremplia. petoo. _jl|o.,pji 

pace tantum.nift infta ortn.afccfi.Cpla. 

^tab¥tlhcoiapo(toIo?.aila.*.*f«' 

bunf.aiI5.*./)onuoo. «irqucfi. £Iare 

fanclop. (O&ecunouiobjmnem. tiiii 

f 1 illo f empo^e: ©irif ieftie Df 

^--A^jfJEtpulie fute. jOon f utbetut coi 

i »ettrum.£reDifie(nDefi:efimecre 

Dife.Jnoomopafriamei.manfip* neBtnuttetunf^iquomfnusbirlf 
fem Dobi9:r|: baoo patate bobisto 
ctt. et fiabfero i ptcpataucto Dobts 
locfi:itetfi benio ef acciptambos aD 
tnefplu. Dl Dbi fum ego et Dos fif ie 
lEf quo ego Daoo fcit ie:ef Diafcitfs, 
©irftcitbomae^fiemefcimsqiio 
vaDie. ctquomoDopotTumuebil 
fatef©irttrife(ua.ffigofuDiabe< 
rlfaeefDfta.j!)emoDenffaDpafie$ 
nifipetme.#icognouiiIefieine:et 
patte mcfi Dfiq; cogtiouifletie.ff f a 
rnooo cognofcef ie efi:cf Dioiftia efi. 
J&irif ei pbilippue 3&fie:o(tenDeno 
biapaftc:»fufttcif nobis. ©irif eile 
fue.-Canfo feprne Doblfcfi fum : et 
non cognouittfe mef pDiltppe: quf 
DfDef me/Dioef ef pafte- ffluomoi» 
tu DfciaofteDcnobiepatiefJt!o cte* 
Die q: ego in pafte:t patet in me eft. 
SDetba que ecjoloquot Dobfe:ame» 
ipfo no loquo: paf et afif in me ma 
nene:ipfe facif opeta. JOS cieDtfie qt 
eBoittpaffe.c(pafetfnmeettraif/ 
oquin p^opfer ipa opa creoifc flme 
artten Dico Dobie : qui cteotf in me/ 
opeta que ego facio ef ipfefaciet.iEf 
mafcBa bo^um (acfcf : q2 ego ao pa< 
f rJ Daoo.tEf quoDcfiq; pcf ieritts pa 
ftem in note mco boc facia: Df gloti 
ficefutpafctfnfilfo.@iqutDpefi«f 
ftetnoiemeo:boctaci3. /cieoo.jDfBf 
Conftfcbunfur (ficcrrta. 
f\\ uneracis Dfiet)p:o apottolot) 
\i/ tuoif pbilippi » «acobt foienifa 
( f e oefet imus p^opict' fufcipe:» tna* 
la ola cj metemut auetfe-rijDif fatio 
itfut. tcl afccti. £6io.%anfo tfpotf Dobi 
fcum fum cf non cocjnouims mcplHlippc 
qui Diocf mc ttort et pate fllla. no ctrtia 
qt ego in paftc ef pfltet in me cfl flllclu;» 
(tilflupa. poflcomunio. 31«iMctt«ofanrtc?turi8 y&efumua Dffe famf aribua t e* 
lefi mytteriia: vt qtiot? folen 
efnamiii: eo? ozafionibj ao* 
iltuemut.p. ^cguifutinumfioracte 
criici8.fe.0up.fiat mooo quo nofaffi cfi oe 
fccoabiofio.ficnbicji.arcen.eue.DuemitV 
fecanfabfitut.piima be fe.cfi meo. marfT 
frda oe Mgi.cii mJo-oe pace. fi ofiica fue. 
futp:ocer.oefpe, aDnuaam.Offm. 
yk ©a afif glojiati opottef in ctuce 
tt ogf nofiti iefii cbtitti i q uo e« fit 
f luoDifattefutteccionoiItapct 
quS faiuaft rt Iibc taf i fumufl.alla alla.6. 
Daisrnifcteafutnoftfief bnoicaf nobie: 
ilniminef Dulffifiififupet nooefmifetea 
(j«jio(Iti.(S(iainet. S>tafio. 
/f\ (Eua qui ftt pteclata faluf ffete 
L/ ttucta fnuaftonepaiTtonwfue 
mitacnla fufcifa(!i.cottceoe:»f tiifa 
lis ligni ptecioiefeme tiffe fufftagia 
tonfenuamut. fflui iri.ajeo.ms. m 
yjTXttefta qa omnipof ea oeuo . w 
%-'wn fimcf 0? matfptB fuotum 
alejrattotf eucnf ii ef f beoooli naf alf 
cia tolimuoia cficffa malfa immme 
libtta/eo? mf ercetrfonfbj liberetnut 

JOet 00. Ct)coiia pto paccOuHa alia ni 
fiirifraocf.arceri.fne. aogalatbao. i>. 
l_3 feaf tea:£onfiDo oe uobf a i 00 
A-Amino: ty nicbil aliuo fapfefis . 
Ouf aQt confutbaf uoa: potfabif iu 
Dttiumquicfiqjettilie. egoafiffta 
ftesfitifcuttcffionepteoicoiquioao 
friic periecnf ione paf iotf 0ttjo aa* 
tuafQ ett fcanoaffi crncfo . t>tinSet 
abft(noSfut:quft)OBCofurbSf.jOos 
ettfm t libetfafe Bocaff ettia fraf tea 
faitfumtteliberfafnmm occafione 
Deftacamieifeo peicatifafem feruf* 
fe itmfcem . ©ntttis enim !er i tmo 
fermorie iplef ut . ©iligea ptorimti 
biftficttffeipfiitit-ffluoDfiimiitcm ntotoef is ef comeDfffs^foef e ttean 
mutcem confumamini . ffluicuno? 
emm uolunf placetein came.bico' 
gunf »os cftcuttciof . fanfum »t au 
ctaciBiUi petfecuffonem tton pafiit 
tui . jUeq j enim qni cf tcunciDuttfirt 
legem cuftoohmf :feo toolfif bob cli 
cunciDI. W fh catne Deflta glotiefut 
Spcbi auf abfif gloriati: nifi in ctu* 
ce om nt iiefu rpipet que mfcbf m8 
Dua ctucifirua efl:ef ego munoo. ai 
IeIut>a^.lE>icife in nafiortibuo miiaoiw 
f egnauie a Iigno.a[Ie[tf)>a.$', t>uke W* 
gnfi Dulces clauoo Dnlcta fetenoponoeM 
nne fdla fhifii oigna fiilfincte cegem ceto 
tumetbfim. &tigtaitia. 
^f TauDeBcmcioatfoIIamuanoa 
f -*~<quf aucia erulfamua fpecfalt 
' glia.3>uicemeloapulfefcelo80ul* 
celignum oulci Dignupangamua 
meloof a. jDoci tof fa no DifcozDet Dit 
Boruifamnon temotoef oulcfeeffi 
fpmpbonta.^etut raucfa ctuce lauv 
Dettt quf pet cmcem fibf gauoenf Bt 
feoatimutteta.S>tcanfomne8tDf* 
canffmguIfauefaluafofiuBfcIiar* 
boi falnf ifera.!© ijfelir fptlata fm 
it bec faluf fa ata mbea agtti fagute. 
agni fine macula qui muoauif fcIS 
ab anfiquo crimie 0ec ett fcala pcto 
rum pet quS cbtfflua eft celo? ao fe 
ftarif omnia.^jtbtma cuiua bec ofte? 
Dit que fettaium comptebeof t quat 
f uot conffttfa. jUon funf noua facta 
menfaneciecenfeiiermuenfaciu! 
cf a bec teligio.Jfta Ditlceo aquas fe* 
cif pet banc filer aquaa geflif mop > 
ti offi cio - ji?ulla falua eft tn Domo 
nfff ctuce munif bomo fupetlimfo 
natta . ji?eqj fenfif glaDium . tteca- 
mifif filitmt quifquia egif falia . lf 
gnaIegenamfarepfa,fpemfaIufiB 3!nuettofanc(ectucie. eftaDepfapaupetmuliemila^mte 

lignia fioei ttcc lecbif olci toalet ncc 

fatinula • gnfcriptuiia fub ftgutie 

itta laf ettt feo tam pafewt ciucie bn 

f tcia.fRegee cteoOt bottee ccbfit fola 

ctucc rpoouce wtuefugaf milia. 

ifta fuosuHfuneefemp facif et M 

ctotea moiboafanatilanguoteete 

ptimif oemonia.3>af captiuielibet 

taf e »if e cofetf nouitate aD antfqua 

Dignif af e ctur. icoucif oia.jD cru* li 

rmfl triflpbale miiDi r>eta falua toa* 

le intei IignamtUO fale ftonoe flote 

getmie. a@eDicina cbtiftiana falua 

fanoe egtoe fana q8 nottalef Die bu 

manafitintuonoie. attifteieeciu* 

cialauDi cofectafotctucieauDiafq? 

fttuoetuectuciapoft bStWtSDete 

tucie ttanffei ao palaf fa. ffiuoe ton 

menfo We fentite fac tomteta no (e 

titc feo cfl Diee ciif ite nobie confet » 

teigiiefepitetnagauDfa.S. cuanac. 

ffitaf 1)5 er pbaiifeie. ne quitc m fe tti. 

£teDO.£Dffp piotegeDfieplcMtuflpttfi 

gnfi fanrt e crucio ab oibuo infioite inimii 

coium oim « tibi gtafa etbibeamus ftt ■> 

uifuf i ef accepf ablle ftbi ftaf factifirifi no 

trcumallclupa. .Sectcca.„ • 

r~jjr actificium (jeDtiequoDimo; 

PS lamuapIacafu8inteDe:»tab 

' omninoae)CuatbelIo?neqnicia:ef 

pet willumfSctectucie filiifuiaD 

conueif enoaa aeiie potcftaf ee:t ao* 

uetfatioi? infiDiae: noe in tue piote* 

ctiontefecutifatccoftitiiae.pciefi< 

Dem . t| Stctef a oe matf piibus. 

e^pei bae boftiaa .e Dfic bcnc 
Dictiocopiofa oefcenDaf.que * 
imtificafionenobie clemetet ope* 
refitret oe matfpmm fuo? alcratt* 
Dtt eiienf ii t f beoooli noe folcmiita» 
te !c( tficcf .pct DO-picfafio oe tefutte. wl afccfi. Coio- KeDempfoi munsi fisno 
ttucfe ab oi nos aDuerfifaf t cuttoDi. . (al* 
uattt pctrum in mati mifetete nobis alla. 
. /j\ (EpIctialimoniace/iJEpflcoii). 
JL "ijcflicf fpititali poculo lecrealf 
i quefumue ompe De': W noe ab boi 
fle maligno oefeoae quoe pct Hgttfi 
fancfectutie filiitui aimie lutfrcie 
munDfiftifipbaie(uffitti.peioiim 
©e matfyiibu». (f pottcomurao 
/*S (Efecti patflcipatioe munetfa 
"XZjfacti .e one De' noflet:W quo 
t iumcrequimuicuI(fi:fetfamu6cfo 
ftcfum.pei._ JtaflafiofancfiaaDot 
ni,fe.ofiiraIe fiat oe co mooo quo nofatut 
De fcto geoijio.fi f ii Dfiicio tefuc.tel afcJ. 
Dt( Dic afccii. tut.tefct. aD DK f ttcia fcftn. 
fioie ocfa.afceiimeo.fanfii et no tefetur. 
S)mn.5>fatuif.<eiiamti!. SDsaiio 
/~\ a^nipotcfieTcmpitcmeDcufl 
I ) quilmraDtenobiebonoiabile 
ttibeafi aucoeni confeflcuie fui af 115 
pontificietianflatione fttbui(l(:ta 
ecclcfictue .ainbaccclebiifalclctii 
ciam: W cuiue mebta pio amoie W 
netamui infettie : eitie iferteflione 
fubIeuemttttoceIie.pjtCFieo.ut fa. 
£piffola.0ccefacetDoemagnueqiit 
mDiebuefuie.aiitiupa,5.,pofui.iial 
lttapaDetbDo.pfl(cbc.Dtiailaa(cenDif. 
lEuangt . ffgo (um Wtta DCta-, m; 
pofuitliDomint. iitctffa. 
riVancft confciloiiefui auDoent 
r*1 .eDueatmuaftanflaftopieta 
lifue noe teDDaf acccpf oe . t)l p bcc 
piepIacalionieofficia/etiHubeata 

tettibutio comif ctott t nobta grafie 
tuc Donaconciiief.peiDitnLpicfe 
fio fecunDumtcmpuo . Coraumo . Ego 

fumBitit. P olt " io , ( . f ^wrt. 

UiCnobieDiicfuaft (afattt!l ' 
iaDetfaluieibifieauDoctra? 
laureufttcofef. cofeflb! futisiqs ptccato acccoaf.». 

(Jlianrfiiobirj ante poifa lafinS. ft. fti. 

tele.itio qu o oicfti efl i ft. f. cutropii. offm 

3In meDio ecclefie.in coi Dni'' cofef . SDio. 

r-f \ e,,s a.ui cofpicis q: nos Dnoiqj 

A rmalanoilraeturbanf. p2elta 

ijo : D( beaf i fobatmie apoff olifui ct 

otjlgcitOe ifctcc ffto gitofa ttospto^ 

fegaf.jJ.Alla mfio.nifi ifta oce.afc. eue 

£uI3.#UlftfUDO.i coi a[[a.*.piimn« 

iid fj>on.a[IS.S.3Inocm.3>ec)uefi Xaus 

Deuofa.euanBe.t5w manoo Dobfa. 

, Ueimiiein1)icnfial)iuuoapofioIi.£rcDo. 

Jz.Confifcbuntut. Ijjjecrefa 
i ©nettbusnoftiisqsDtiepiecf 
Lbjtaq? fufcepfistceletribjnos 
nmiioa mpttetiis.-ef inf erceDSfe be« 
afo (obane apoftolo f uo clemef er er; 
auDi.rj .piefafio fctim Kpuo. £6io. £50 
fumbitifi. poficomunio. 
i/3 efecftDRe pane celeittftttcrce 
'jLipef e bf tobamte apoftolo 1 110 
fao DttSqs nuf tiamut efetnam.f) 8. 
(f&tanflafio fcf i nicbolai cpi 1 coftf.fe 
Deiii.Kitfo.Dup.celc.nioOoquoiiotafum 
eff in fc. fcf i bugoni». 30 millS. officium 
iifafuif ozo fcctefa poffcoio.M i alio fe. 

frii;.g>eus qui beaffi nfcb.awo.fcrjm 
tps. spis. ecce facer.ma.qtii 1 Diebj. 
3ili.i).%nba CanefimcboIai.Require i 
alio fe-ii.aila Dc eboo.pat.toel 3US 3 U 
tenDif.RequireinDieafcefi..f>equcnfia. 
jConcjauDefes.cuanp;e.f£gofutiifis 
fl)B?. pofufffi. piefafio fcrjm fempuo. 
Coio.egofuuifra. cfct. Srauflafio 
fftilauritiiDeanrjo. fc.onicalc. ftatfau 
mooo ficut Dtcffi ell tn fe.fci gc oicjti.fi [fi 
eue.in ctaflino afctfi.Drt Die lunc in rra. 
otfabarum tcferuefut. ft in craflino ocf. 
mco.fattfum.f t non rrCcrttrfiir .3o imli 
'~\ fam offlciii. J)fafuif .iu coi 2116. 
KJ gus quf beaf u lautenf iB con* feltaem f uum menfis ef ptemtfa 
tnagniftce fublimaw.ptetta quefu; 
mus:Df ficuf ao eiusgloaam cotpo 
tumfanifafe mitabilifet Digttafua 
es operati:Iic eiua ittf enienienf ibtts 
metif is/meoelam aiaium » Dtfam 
meieamutefernam. pet Dominu. 
CfleUrefut bte matic marCpifi et pio pace 
uel afrefi. fi infta ocf . euefi. matf j>tum ct 
pwpaceJDemarfpubua. £>iafio. 

Vi I ® eaa ^ 8 omn 'P ot & oeus : Df 
Ikf quibeateBmatt>28fuotum 
iJotDianiafqjeppmacbifoIenniato 
itmiis: eo? apuo f e f nfetceffionibus 
aoiutiemut.jH fipia.fiDiaponfifer. 
aila.&pofui.ii.arla oc cboo . pafrbe ltcl 
ailSiS.afccDif.Uequire i Die afccfi. ituS 
Be.0gofuDifis.SDrI?!.pofuifii. &cc^ 

tV^Vrefta cjaomps oeus: Df piefea 
'^/oblafiofncotpus ef fanguiue 
Dntgeiiififi(iifuiinefrabilifetfranf 
f02maf a: inf erceoef e beaf Iautetio 
confeiTore f uo af q? ponf ifice: noe in 
ipfiua membta fpitifalia potef i Dit 

tufeffaff02mef.f).e. JieqiDemar. 

^J^v SDflias tibi Dfie beaf 0? matf p 
L ftumfuozBgotoianiafqjepp^ 

' mafttbicafaametffisbenlgmiaaf* 
(ume-.ct ao ppeliiD ttobto ttibue pzo 
UettitefUbfiDifi.fl.piefafioDetcuirrc. 
Mfjfcctt.iloio.lEttofuijitts. poficoto. 

| /jffinfecelettis lefecfi libamine 
^JJ/f uatn aBe oeptecamut clem?* 
ffamibf inferceDenfe beafo laiircti' 
f to cofefuue f uo af q; ponf ifice:io qrj 
fioe fpecuIamUr / cemamus i fpecfe 
etfpecieicecftfuDine:aDipfiusDeti» 
f af is ceif ituoine f tanfeamus. pet . 

poficomttmo De matf piibuo. 

(\ uefiimusop6De'':Df fjcelcftia 

V^rJaJim itn gcepf mus:if etceoef U 

busfcRamattjizibua fuisgotBtano 
f)(ui ^anctinefioetii afq? eppmacbo : petfet cofta omia 

aouetfa muniamut.per oomittu. 

jianrto mm mattyifi n etei acljilEi * pa 

emrii fc iii. Ice. fmt mooo ouo otrf S cfl oe 

tacto f j>burfio.cit fo. fuie. Officiu. £cce 

oculiom.Deconium. 2>iatio. 

. j^d&efta ejB omnfpotesoeuo : trf 

/\LJquibeafo? matfpiu fuotum 

fntieiacWIelefpSctaciinafaliciaco» 

limus:a cuncfis malis (mmmetib? 

eo? tnf etceffionibuo libetemut .p 8. 

vtyeo.tefut.b.ma.oim.f.etpiopaccDclfti 
meo.te. t boc fi pott afc.cele. £pla Ketjfe 
mo2amini.ailS.*lctamini.ii.ailIi)c 
ofiica cut.DcI ailaVtf.afccnBif.euange. 
0fJOfumt)iti9.2)ff¥.Kcpleti. 5cc?. 

c^^jEmpetnoBDtie maripaTnto 
yZJ tumnereiacbileief panctadi 
foueat fjs beafa folcmitf as:ef f uo tii 
cjnos teooat obfequfo.tj. pitfatio oe_. 

tefut.Delafccfi.Eoio.EgoffiDi.pottco. 

QSDeutm'» Dtte "ot beafottt tftat 
fpmm fuomnt netei acbilei ef 
panctaciioeptecafionibus factamJ 
ta fficta qttc fumplimus: aD f ue no- 
bisptoficfanf placafionfs aucjmen 
fumtj. JsancCiocuDeiiicpitmat.ff 
Dnicalc.fiaf ftcut nof atfi cfl oe fco BCMgib 
3d miffam.ffiffm.piotejifli.De coi- fflio. 

1 Tr~jQfitmifafemnofttamrefpi* 
JLce ompsoeus:ef quia ponous 

/ ptopzieacfionisgtauat:beaffDefioe 
tii matfptis f ui af q? ponf ificis if ei» 
ccffio ejlotiofa uos ptof egaf .p oo. 
CBcmo. bte m arie tcfiir- ef pacuiDclafcfn' 
fi ocf .Jinf c t pio pacc. Dcl pto paccfantfi. 

epii . iSeaf ub t)it qui fn fapienfia 

aila.lcfabitut.it. 3113 oe eboo . pafcbe. 
Joetaila.S.afceDif. KequireinDieafccH 
(Euang. (ECJO fum Wf is.£Dff?.Kepleti 

*"f~\ ^fttas cjs one beaf f i>ectef a 
f-^-vtoefioerif marf ptfs fuf af q? po* fificisoicafaBmeflfis benfgttuoa^ 
fume:et ao ppetuS nobis ttibue pio 
uenite uibftoitt.g. picfa. oe tefut. wi 

atcefi.£6io.£gofuDitio. , poffcoio 

■ JJeTM patficipatiotte muneiis 
' i^facnclBDtte DetiBnoftctnrf ax 
/msejEequimui :culfB: fentiamuBef> 

fCCtttm.p . /!ota fi piefctiptfi fcffum 
cele.poflfei.tiJfDffcouitut.fflffm.eoti' 
feffio.iiiioi .Qg. ^nfimtftaia. Uequite 
Dt fupia.CfJco.pio pace f antfi. £pla. 15e 
afusvft qui in fa.nSp.&eatuo Dft pi 
ctmeeoo.aila.%.Xefabifuc.£uancjelifi' 
&i quis ttulf .«Dffp.iSIia ct bo.-Sec?. 
f5otttas.piefaeioc6ui. Coio.ffluiDult 
Dcnite.poflc6io.Kefecffpatflcipaffoe 
(fS&omm oonaeiani ef togaeiant nrp. 
fcfl um ifi.Iec.fiaf ot rto ficuf pieno.cfl Oe 
fct6fj>butfioc6fo.f.fiinf§cpaf.ctlt.ao 
miffamfl>ffm©enittbtntOtc(i. £»6. 
i/f ^usquiboDiemS Dlemfcfo? 
i^mattj>tttfuo)?Donafianiefio 
cjaf iani matf ptlo confectafti:Da no> 
bis falutem mentis t cotpotts: W fl 
lotumpafrfonffif toenerafioerma" 
Deuof ione:ef nobis aurilium pioue 
niaf De eozum f ancf f trfma inf etcef» 

fiOne.p.Cflfo.tcfiitbc maticoimfcfo? 
ef pio pacc. Dcl folfi mo bf l matie oim fa; 

cfo? ct mo pacc epla. ^n oibus tttbu 
Iafione.aila.J6 . %i mattjnfi.ii. alla oe 
Oiiica cuittnfi Dcl afceii. Uuag. 0CJO (ti 
DiftS.2)ff?. Kepleff. (HStttefa. 

">-7-T%ta populi f ui qs bomtne piOf 
ilpfcius infenoe: ef fancf o? oo* 
ttafianTeffocjafianiquo?no9ttibu 
t6foieniaceIebiate:faccjauDetefuf< 
ftacjfts.p. pitfafio tcfut . Dcl afcSfionis 
Jt6io.0sofura. (f^oflcoio. 
/2T)tauDi fjBDtie pteces tiofttas : t 
KD\ fancto? mattfiii fuo:0 oona» 
ffanUiotjatfanfquo?feftafoIetinf temrffteBattf fcrcelttatnu6:tofimifefoucamut 
aunltia.g4T 7?ota fipicftriptii fc .cncft. 

pottCti.ccle.fic.SiiSt.lIlniitaucifit.oc2 
ow ^CU9 qsti boDtraia.C^eo. crucio b. 
ma.frfiecclieoim fcto? ctpiopacc. epla 
Jnommbueftibttla.cs? exuitabfif 
aiI&*.Eemarfitfi.)2uange. loqfiefe 
feftl.Dtt?.lcfamim5iec?5DofappIi 
Coio CT)ulfifuOo poflcoio . CxauDf tj6 . 
(f^ancatabaramat.fe.uUec. celebie_. 
mooo quo nof atfi efl in ftflo fancfi f pbut 
fii cfi foriio fuio. 3o mitTa offfiT piotexifli 

i/^yi qe omntpotene DeueJjgE 
1^/Mquibeafimbani marfpzie 
I (af afqjponrificie folenia colmuio : 
eiuoapuofcmfercefiioibiio aDitutc 
mut.jyjjeoriefetialra. epla5@>eafU8 

bomo ctuf imtenff fapienf fam. aiut 

Jillelabifui. ii. ailaDepfiica cutiefiUeL 
Oenftcn.feljailaZlfccnDif Euangelium 

fijofiim uif ia. a>ff> urpieti £>tv[ 
^t^\fi-t Win q9 one emunoef no 
A^ gtaDeutfa/taDtacrinciumce 
I Ieb/.aitDu:fubDffommfibf cotpota 

menfeott^fancffffcet.p.piefafiooete 

fiitccctioe toel afccfi. Coio UcpletT poflcrj 

v/j 0fecft partitipatfone mune* 
' jTyrfgfactf quefumue oomfne oe 
jtte rfodet : Dt cufue erequimitr cufe 
futmfentiamue efrecntm. p 00- 

(pOotaftjiefctipffi feflfipofl ftinifafi 
me:celebief ut tst fequif ut ©fficium J>a 
tetootco fui fflici 39a qe U0emoiia ctutia 
Beafe matie fancti ecclie oitn fancfomm 
ef pio pacc Cpla S>eafue bo qui inue 
tifnapientiam.e5? Juflusitpaima 
ancPBXefabifut ffiuag. jQoIife (fme 
te.in tdilmiusconfcf.sDfte ©crifas 5>e 
trefa.i5ccbOiria.piefii.Cio coio £oio. 
iFioeliopottcoiolSepIetl s>ancfoiit 
t natcell iniefpefti magffiffi ftinmlcCt, 
cric. moOo qui) nofatfi etf in fcflo tacfi fp bumi cfi fociio fnis SDfftti 3>tti ftifc a>io. 

yt yEiteqmnoeannua beafomj 
A/marfptufuovmarcellinf tpe 
■ f ti folcTtita tc lef ifica9:ptetta qiieiti» 
mu9: »f quo? gauoemue meritie : 
ptouocemur erempfie^a^ouabfe^ 
matie oim ftfoium et pio pace taitfum . 
epia.Hcefponoen6i)nti6.aiia.^.KeD 
oef.ii.ailaT D.afteoif. Uequiteraoieaft. 
lEuageliu ggo fit tlffio. ffiffty Ucplctt 

W^flXJiaqeDfiequam ^ecteta 
I^ Itancfomm marfpmm toottT 

f marrefrf ni ef pef ri natalicia recenfe 
f ee otTettmtt o:r>mtuIa nofhe ptaui 
rafieabfoiuaf:et fuenobfomieoo* 
na concilicf.p. picfado oe aftenfione 
J£6io£gofumtiitio (Tpoifcoio 
£^r acro munere tatiaf i fupplfcee 
l^J te Dne oeficamm.-tof quoo De* 
bifefcttiifnfia cclebtamiie officfo : 
inf erteoenf ibue fantf fe marf r>tf buf 
f itlo matcclli no t pef ro: falnatiotiio 
f tte (eitf iamito aitgmcntttni. pet 8 

*> i pteDictu feflfi i aliqua fc. Dacua pofl 
ftinifat; euefi.fic celcbiefut ofi ffi non frf 
\}M- ft.Dcl fabbo officiiim. Snftef . tnf . 
©eugquf n09.bf fupia.Cflemo.fctia t 
feo.i£pIa.KefponDen9.i&(t.iElaina t 
ueffif.aila^.UctiOetOeuo.ffiuangeliu. 
£umauDferiff9.£>ffettotiii.JSetamini 
J>rcrcta. fijoltia Cjfl fie. ptefatio c oiss. 
J£oio.3utloifia(e.poflc6.^acto mu> . 
nere. Jmcfoiii giloatOt t mcoatoi cpo? 
ef cofeltoiu fe.oe.iii.ri oup.ccle. tno quo 
Oiefum efl Oc ftfo hugone.lT ffi cta.culS . 
fabbo oie mctcutii Del ocf . euefiitefctuet 
ao ctafli.oct.fi iu ofiica ao Biem fab.BDte 
lune Del matf io ao Diiiea fcquctc. fflfiuv 
um.^acetDof cs fui i coi Dnius oTeflbiis 
HSIik i tf. o?./§eu9 qui rid9.qucrc pofl 
<J)em6.afccfiin(j;aocCa-.cuefi.cfpiopa. 
Upla.tDifttfDitfmie.icoiniat.aila. I s>aitcfibarthibc. JB.©otetuIfafioio.fecfiou3lla\;S:afceV 
tif.fiequefin.laus lionot. tequitc in fe . 
tcliquiatfi. euagclifi. 3>inf lumbi : i cgi 
lmiuo co. 2>ffet.Ctf)iiabiIifl i coi matf itu. 
.Sectcta. ©uftipe.ptcfatiotic afccnfi 
Comunio. ego fum toifis.pottcomunio 
Cotpotie facttef pzccfof t. & autrm 
accioetit picoicf ii fc.cele.polt f tift.ftattot 
ftjf: of&.5>acet0otco fui.i coi tjni 1 2-o?. 
^YlfEuaqufttoafancfo? confeflb 
k_fuim f«o? af qj ponf tficttm gil 
1 Batol t meDatoi conff fTtombita cjto 
tiofta circiioae cf p20f egt'a:Da nobia 
eo v imf faftone ptoficet e/ ef f tif crccf 
fioncgaitDcte.p.cfleo.mopaccfantit. 
nift fab.fuctit. epta.i1)i funt Dilijn coi 
mat.c5?.e)[ul(aDunt.ail3.*;©otetuI 
tiitioniiJ. 5>cqiirfi.laU8 bon02 Keqnite 
tnfefiotcuquiatfi.£uangc.@infItibf. 
tn coi tonius rofcf.£>ffy .Cflirabilio. S>rc? 

L^rSDfcipe qe Dfie piecee et mune 
d ' ra que W f uo Digtta fint cofpe 
'ctui:fattctoi? f uo? gilDatoi et meoat 
Dtptecibua aDfttucmttt . pctoftm. 
pjefafio cois.Coio.Brati mfiDo.ln com> 
munimatfjimm. (TpoUcomunio. 
/ "^tpozfafacnefptcciofifaguf 
VJnie teplcf i libamine tje Dfte De 
tsa itoftct:»! quoD pia Deuofione ge 
timue: cctta tcDcmpt ione capiam' 
Pet. 5>ancf oifi piimi ct feliciani mat 
fe.iii.lec.tiat ficut nofaffi rft oe (cto tpbur 
tiocfi fo.f. ao miua fflffnt .Sapienfia faV 
cfotu.incoimattjJifi. ( JDmtio 

1 w^r acnoaqueutmuaotte fancfo 
JCT\ntmmatft>2um fuommpti* 

/ mteffelicianf fempet facfa fccfati: 
rtiiommfuffiagjta pzofectiotiiofue 
Donafcnfiamue.petonm. $10. 
fcfe craeis.b.ma.fcti ccclic. oim fctop t ,p 
pa.tBp[a.31u(lO? m.CSy, .etulfabfif. 
aila.fi.jfulacbunt.tEuangc.IEICUafia <efU3.SDffu.cglo!ialunfut. ^cttela. 

X^3!at Dotnitte qa boiJia factSoa 

Xjjjbipiacabilia piecioficelebzi', 

i fafcmatft>2fiqueefpcfanoQtapuii 

f tcef :ef tuo? f ibi Vof a faitiulo? coit. 

CilKf ,p< ~ j£ou.p ofuctunt. pottcoio. 

/~\ jibefumue omnipotcna Deue: 
V^XS' fancfo? tuo? psimi cf felici 
antcelcfiibuemtfiettiecelcbiafa fo 
Icnnf f ae:ittDuIgentia nobte fue pto 
picfanonfeacctuttaf . petDomfnit. 
Jiancf i batnabc apottoIt.fe. otip. f i i 
ctafhno orta.afrefi.ciie. 30 miua offin 
HJirjii afif.jfmiafuicfiDnoalla.oiafio. 
^ancfi bamabe.cfl5o.pio pace tantfi 
£pii.3am non eftte bofpifce. aiia. 
%.pet mamui.3Ha.S. .Oimia bonoiafi 
Seqii»ia.£IatelattCf02um.euage. 
fEgoftimWfie.tttcDo. s>ff? ttonfife 
bunfut. Sectcta. Dblaf lonee. piefa. 
Ocafccn.Coto.figotumliitio.polfcoio. 
QtlOD De altati.Si alio oie cuene. fiat 
tneDo quo nof atum eff in fefto fancti ain 
bioftt. ft tamen eucnctif fetia.ii.iiii quin 
f a nel fetta ocf .pecbc.ieferuefui ao cta* 
tfinfi ftinifafio.fi afif fctia iii. fabbo iel 
DfiicaDirtaritorC.aDDicmarhs.Siioic 
cucbarilhc fab.Sel iiie IiiiicDcI matfis oc 
ta.tcfctuefut ao Dicm (abbi pofi ocfa 3>i 
in crattinocucl>a.fcclDicmctcutitoct:ao 
bfiica polt octa.fi alia oic octa. ao ctafti. 
Q uoo d cclc.pott ttini. Dffin Cflicbi aiif 
nuttio.<5lo:i(t in crceifio. (Tfriafio. 

ij f anctibatnabeapofrolifuinof 

Z? qucfumua oomtne folenttaa 

(«cafut :quiafanto fiDucialiustiw 

nomitri fupplicamue: quSto ftequ4 

tmaapoitoloiumcotifoucmutcxeV 
plte.pei DO.CPco-pio pace nifi fuc fab 
bci fctii. lec epla. ^am tton eftfe bo> 
fpffca.cSy./Jimiobo.aila^.pctma^ 
nua,^cquenfta.£latcfatlCtO¥. eu.ng 


11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 dafla.r.*2lm(. 0OC£(lp!ECC.Cteco. Offe. ttoffifuci!. 

/^v&Iaffonisnoftre (T.5>ecteta. 
l/munus Bfie twaef bfioicatet 
fufcipiafoeirteta:efrupplicantefcto 
bamaba apofiolo tuo:accepfabiIe 
olocattftum noa f ibt ptepata • pct. 

ptcfatto oe apoftolto. Coto- tooo qtii fera 

f\ tooooealfartfuo vpoffcoio. 
vinjtefuprimua retttg nobirpto 
ficfat : et fupplicante facto bamaba 
apoftolo f uo:ante f biottit glotte f ue 
gatiD tte nos faci af . pct oominum 

Eranflafio fancf i Wftni cpi et cofc. fc. 
onicalcrrle. moDo quo Dicffi cff Oc frfo gc 
ingio.fitfictafti.eitcba.DietunelJrlmrr; 
ntSiort .eue, tefetuef ut aD Dfiica pofl orf . 
Su fab.iti Dfiira.licl Die mat.ocf . tefetue* 
ftttaDDu' lune pofl ocf . fi oir orf . fn crafh 
no irfmieftit ab Di{ fabbi.ito inifta Offt. 
i>acetDrfcfltui.<0liainepo!o.3&eueq 
Dff ttm iftaelif S . Kequite itt alio feflo. 
Cflnnotia marf t>min. flnafio. 

r~> ajtcfotummatfptft tuoiBba 
Z) filiDie/cirini/naboiis/celfiet 
na;ar ii cje ofie natalicia nobis voli- 
ua lefpletieanf :Df quoo illia cotif u ■, 
litercellentiafemplfematfrucfibua 
noiite oeuotionia acctr fcai . pcr oo 
Etiamfo.pio pace tStfifnifi fite.fab. pott 
oct.eucba. Epia. piutea facf i funt fa. 
«Se . erce facet.ailaJS. Juiauit. CuaiK 
jeTJnuenif pbilippue natbana. m 
qujte in meDio euangelii in Sigi . frti an« 
KecSDfl^.lPcfiDciiit. 4>etieta Winalio 
teffo. (T$ectefamait>ium. 

OKofancto? marfptttmfuoifi 
bafilioie/cirini/naboiie/ celfi » 
'riajatfi fanguineDenetanDobofti< 
aeftbf ofiefolenitei imolamuetua 
mitabilia pertracf atttce: pet que tu 
bi f afia eft petfecf a Dicf oiia.g. pw 

fatio coio. g.oio.f iselio fnuuo. poflcoio. tofinaliofeflo. poflcbiooemat- 
c^rlEmpei Dfie fancfo? matfpift 
yZJtuov bafilioia/ciiini/ nabotia/ 
cdfi ct itajartt folennia celebtantea 
quefum'»: »f eo? iugiter patiocinia 
fenfiamua. g. <Urta? Difimooeflicc 
ccefcenfte.mai.fe.ui. lec. ttaf DeeismoDo 
quoDittfieff in fe.fcti Cpbuifii.cn fo.fitis. 
ap4niffa.fflfffft.3uftiepulcntut. Jtoiio'. 
/\\ a ecclefie tue ofie qe intet ceoJ 
p^J f ibue rawffe matfytibue fuis 
Dtfomooeftoet crercetttia uipetba 
non tapere:feo tibi placifa builitate 
pto flcete: Df ptotetua ocf picica qfte 
citnqj maf ura fmif : libeta ct erccaf 

Caritate. g. aico.frtr ciutis. bKmatie , 
faitcficrrliroimfctfc ef ptopace. tEpia. 
(E)CpecfafiO.(i5?j.eyu[fabunt.aiIa. *. 
jfufh cpulentiit . Cuange.Cu petfeque 
fltt.£>ftV.C3lo;iabimfur. .Sectefa 

r^ 31cwf gioifam oiuine potenf ie 
J^J tue mutteta pto fancf ie obla * 
f a f cftSf ur : fic nobie cff ertu ofie tue 
faluatiottieimpenoant.p.. coio.et 
Ccoiamboibuo. (f>Doflc6io. 
,y_3 &&& bewDfcfione celcftiqe 
^"l omfje oeus:Df mteaetuonib? 
fancfo? matfpittf uo? Dif f mooefti 
et ctefcetttie meofcma facramenti:i 
(otpotibue noftiie ptofit et metibj. 

Per. j>rtbiummatff>ifiriricictiulife 
fc.iii.it cfiat ficut etf De fco f j>butf io cfi f o 
citofuio.iDffitt.ttlamaiirtimf. snafio 
^ZiftauDinoeDe^farufatfenoftet 
K^Jf&iamtojfmtatytU fuo?citi> 
cf ef iulif e maf rie ef.-tibi paf rocinio 
ftttpIicSf es: Dt quo? celebtamue tti 
utnpbos: poftimus retinere cotula* 

f Mlit.p. fpioiie ferialeo. fipla.31uftt 
aut itt peipef Uft^s. Juffotfi animc, 
aila.*.5>a_nrtifui.fiuanse. Cumm 
BieitffS.flJtfjt.iefamini ^ectefa ^dfla.r.tomani. Offetfmuotibi Dfteffoeliumfu 
otum oona folemtia faitctotfi 
martptumcitici etfulffeinfctcelRo 
nibus confioentes. W quoo ereqttf* 
mut minuspoonea feruifufeillotit 
potiuo merttiscfficfafutaccepfurn 

Pet.£6io.Suffoifiaie. ( poficoio. 

f~\ 'iDefumusDfiefalufatibiistei 

V^Anleti mpftetiis : vt qut facf o? 

mart pmm tttos citfci et iultfe ma > 

ttis ef us foiennia celebtamus: cotff 

otatt onibus aof uucm u t . pet Dfim 

•EcanflafiofrciromanifrfiiStri.rclc. 
ficut Dc fcto cnfropio Dictit eff.dffi Oie fti 
rritiel aii euefi:tefetuefur no oiS mnrtis. 
3d piocef.tt,S>inf liibi.Jn fiafiSe-ts- 2> 
pieelatc3n puIpifo.©f quos.3Dinfw 
rfum rboii.a.picful fcfc.ao mifra:tDffi. 
StatuitcSIoiiaiejc.oy.SDps.f.De^.te i 
quice i ftaflatioc fcf i auDoeni. jBnL mrS 
nift fuctif infra ocf.euii.toel fabba • poff 
oicf ao oct. epia. fEcce facet.ma. qui i 
Wta.«5?.©tic picucni(ti.aila.tf • poi 
fui aotufoiium. 3>equen(ia . jDoa crgo 
tanff paf rfS.Kequicc in mcoio fequf tte 
alf etiu» frfii. fiuangc. VlDete Wfjtf tt. 
£(eoo.S>fij.pofuilh.£ectcta.tf i traf 
Iatione facfiausoeni.piefatio.cpio. iCS 
Btunio.&eafuS fetuuo.pcflcoto W fup. 
(.SrtSpmattitiimarciet marceiliani 
fe.iii.Icc. fiat mooo quo bictfi cft Otfacfo 
fpbuttio.ru fo.fu,£iffm..Saluoaur. 01S 

/./"Sreitaquefumus omnipofcns 
V /oeus: vt quifancfo? matfptu 

{ mftnm matci ef marcelliani nafa» 
Itcta colf inus:a citctis malis tmmf > 
nenf ibus:eotum ittf ctccffionibus It 
beiemur.p.ajcmoiie fctialcs. Upifiola 
^ancfipet fioem.cSy. eccc ifbonfi. 

aija.%- Confttcbunbrr. £u Sgc ioqiie 

k fe JefU.fflffE.«)frabilio.Stt£cfa'. 

'Dneta (fbt Dfte oicaf a fanctifi ca:cfmfetteDenfibu8raiittistiiatfp 
rtbus f uf s matco ef mattelfiano : tj 
eaoem nos placatus intenoe . pet . 
Coio.ammoico. poficoio. 
t^raiufatis fuf Dfie tnunete fafi< 
1 aft fupplices etozamus: W ert 
f us lefamut guflu/ tenouemut effe 
CfU.TJ.f 5cf5? Jecuafiictpiofb.fr. ofii 
calc. haf De rio mo quo f actfi efi De fcfo gc 
oiffto.ft tft cta.cuk.cuc.1icl ofiira orf.ruc 
trfer.aD DteTab.poff ocf.fi i fab.ocf.ati oic? 
Ofuca pofl ocf .fi alia oie ocf.tr frruelut ao 
cra.ocf.aomifla.Dffi.Ioiifur.Slia i rr. 

t f^) f£us qui nos annua fa ©is. 

/^J ctoMmmartptttfuoiumget» 
uafii ef ptotbafi fotetri faf e lef ificas: 
conceoe ptopfcius: tif quotu gauoe* 
mus merttis : accenoamut eteplis. 
Pet-Sco..p pace fffi.nifi fab.ftie. Cpja 
JicimusquonfaDtli.ciS?. etreipbo. 
alu.a3.3uttiepuietut.euj8. ffgteDie" 

fe.fflffj.aianta. ^sxif 

OJMafisfis Dfieplacate mune« 
tibus: ef tnf etceDenf ibus fan« 
d fs martptibus f ufs geruafio efpto 
tbafio: a cuncf is nos DefenDc pertcu 
IfSOj^ef.cSifelKto.&timiiDo,Bo8c5 
"T^jecnos c8mtinfo Dfie putgef a 
JLJctfmineiefinfetceDenfibusrJ 
CcfismartpnbusfuisgetuariottHo* 
fbafio : celettis temeoii fatiaf effe cS 
fottes. petDominumnoftmm. 
•^SJigilia fancti iobannis baptifle ieiiii 
ntf ut. £>i in Die rucijarifiie ruenerit.m< 
cbil fiaf De ttgilia.feD Dic picccDeii iciu< 
tiefut. ^i inffa otf miffa matu.De tjip. 
feffiue. et maioi De*cucl;a. ft in fab. ejf ta 
ocf.mifla mafuti-Dc tjiiji.maioi miffa Dc 
bca maria.fiin Dtiica pofi ccf. DiepiccetS 
fefmictur.et mitfa tnafu.Dc iiff. ciimme 
moiiia confucf io. cf maioi miffa Dc Driic* 
ftalioMe fiifficiumbiocicitut. ' ' * j9a«.r.folKrtmf8 £ timeao jatljati.i exauDtta elf 

I oiaftofua.t belijabefh Dr.01 fua 

' patieftibi filinmtf Docnbiono 

rnen rina iobanncm . ef ctit magnuo corn 

tiiioetfpfifaiiftoicplebifut aDbucer.l)te 

tomatrioftie.efmttifiinitiitMi(atc rino 

gauoebrtnf.po.Ewe in btttitf c tm lctabi 

tur tcx:ef fupct faluf atr fitii cxuKabrf le 

bemenfer.® lia pri. flt tune.Jfe^tie c l-oio 

4~\ tfettaquefumue ompe oeue 

k/ Dffamflfatuapet Dia"faluffs 

l mceoaf : ef beaf f fobarotis piecutto* 

rte boitamettfa fecfanoo: ao cfl que 

pieoirif :fecuta petuentaf ■ onm tto. 

CSleo.fcrialco. Irrfiobicrrnitcpplje .i. 

Tp! Diebus tllis:tfacfum efi Der 
^JLjium om ao me ofcens. p2iuf 
I iyfcfo2mareiitDferotiOuife:ctait< 
feff ctttcs oe Dulua fattctificaui f e. 
ef ptopbeta itt geftlma DCDi tc. je t ot 
ri.zi.aa.Dnc Dcus: ecce nefcio loquf 
qt pttct etto fft . 0f Di rif Dfto ao me. 
jftoli Dicete tu ptier cgo fum: qitt aD 
oia que mif f 8 f e ibis / et Dniuetfa cj 
maitoaucro fibi loiitieris. j5c fiinc? 
as a facie eo?: qi f ecum ego fum Df 
ecuS f e Dicif otis • f£f mifit ofta ma* 
ttum f ttam :cf feff gif os meft/i Dtrif 
Dfis ao me- 0cce oeoi tietba mea ftt 
ote f uoiecce conflittif te bosic fupet 
cjenteeet utpet rcgna Dteiiellae ef 
oeftruas t DifpetDae et DlOipee t coi 
ficee et plantee 3f f orts:omntpote9 

O? . fuif bomo miiTuo a Dco cui nomc 10 
kannes eiaf Inc Dcmt-* SDf teffimonium 
pttbibettt De luie ef parate ofio plrbe prp 
fcctam^cSy tnfrtctut. (f Jnifuim fancfi 
i tuangeln fecunDnmlucainT~ .i. 

[jD oiebj bewoie tegie iuoe fav 
^4__cetDoe tiwDam noie jacbariaf 
' De Dice abia / et Droi illi De filiabus 
aaron : ef ttomen efue beftjabef b, etanf aBf imlf amDoante Detutce* 

oenfee In omnibus manoaf fa ef iw 

ftiftcaf ionibus Dtti fine quetela . 0f 

non etaf illis ftlius/eo ty effef beli;a 

betbftetilie : ef ambo piocetfitrent i 

Diebue fuis tfacf um etf autem cum 

faceroof io funget ef ur jacbatias i 02 

Dine Dicls fue anf e oefi fecunofi ccm 

fuefuDinefaceiDomrtotfeeriifDffn 

cefumponeref ingretros fnfemplo 

D tti 1 otutita mulf if udo etat popu 

Ii02attsfo2fsbo2a incenfiappatuif 

auf em illf angelus ofti f? aus a Der > 

f tis alf atfe f ncenfi.0f jacbatiae fitt 

baf tts efi Dioens:et f f tttot tttui f futJ 

eii.aif auf ao eum agelus. jfle time 

aa jacbaria: qrn eraiioifa eft ocpte* 

caf io f ua 0f Drot f ua belfjabetb pa 

tiet tibi ff Iiii : et Docabis nome citts 

iobanne.0f erif gauoium fibi ef ep 

ultatio : et mulf i in naf fuifaf e ef ne 

gauoebunt . ertt ettt magntts cota" 

Dtto: Diniim ef cicetam non bibef/t 

fpQfancf teplebtfut aobttc cjcDf cro 

maf ris fue et muff os fifiotum ifta 

el conitcrfef ao Dnm DeQ ipfoium . 

0t ipfe pteceoef ante f llttm: f 11 fpft t 

Di tf uf e bclf c. t»f couetfaf coioa pa> 

f rum in filioe.ef incteouloe ao pitt* 

Denfiamiitflo?. patateDfto.plcbe 

pcrfccf am.SDff?.iSlia tt bonoie coiona 

lii cir m 1 1 confltf uiffi tum fit fj op tta iiuv 

nufi fuatum Bfit. Jicctrfa. 

/7\ jDnetaquefumue bneoblafa 
\1Z fcncf ifica:ef inf etceDenfe bea* 
; fo(obanebapti(la:noepet becapec 
cato22 noflto? maculfs ermtnDa. p. 
Coio. ft)agna tft gloiia ciuo in faiutati 
tao gloiia t magnfi occoiS imponeo fiipcc 
eumDfie. (fpollcoia- 

0a(f fobamtfs bapfi(ienoet]< 
fum^ otie pieciata comitefut i 'ip jQafi.r.lobamtfs 
ffifrfio : *f que toenf utB effe pteDijtff 
pofcatnobiafote placafum. icfum 
cbnftumfiufi ttt&Dttmnofttfi.qui 

tetfi. ([ ^cquifutiitliie.fa BCtiioigiUM 
baptiflcfe.ttiplet.iHinDieeucfoa.euefi. 
mcbil oc co.fcD in cta- cdcbicfut cfi meo . 
cucba .fi infca oct. fiat oe fe.cum meo. m. 
cba..l2uUapioce!fcomftDfflca^e.cftunc 
u aomitfam.SDfini. 
jEljeiiemafriBmeefco; 
I cauifmeonsnoiemeo. 
efpowifoamefiDfgla! 
, Dium acuf um fub f ep* 
' mefomamiafueptofejifmepofu* 
If me quaft fagit fam elecfa\p> ©o* 
num efl conufcti Dtto : et pfalleie noi fuo 
alfjfltme.lfepiit tleifon.iSlia in tECcLsio. 
' IJ (Busquf ptefente Diembono* 
KJ tabilenobiafttbeafifobannfa 
bapfifienafiuifafefccifli:Dapopu* 
Iletuiefpitifualifi BtafiSgauDiotB 
etoimffDeufimentea Dirigem ttiS 
falufteetetne.p. ^uiia meo.rotimfi» 
ocf.Euk.ljel fabjj'' ocf .cius eue tefaie. jclijc 
i^v jgcDtcif DnsDeu8.auoitemm 
J^tfe : ^affenDife populioe loge. 
( ©ftBabutctot)ocauifme:Deuette 
mattia mee tecotDafuo eft nomta 
mei- ffif pofttif oa mcB quafi glaotu 
acutfi : in Dmhta manua fue ptote* 
t it mc/ef pofuif me fi cuf fagittS ek 
ctam. Jn pbatef ta fua abfcooit me 
ef Df tf t micbf. Jieiuue me' ea tu if> 
rael:quia ui te gtotiabot.tEtnucbcc 
Dicif onafotmanamec); Dfeto fet> 
nmn fibi. ©cot f c fn luce genfiiim: 
tot f is falua meaufqj ao ejcttcmum 
fette . Kegee T)iDebunf ef confutgef 
pzincipea:ef aDotabBf ptopfet Dftm 
Dett tuu:et fancrfi iftael quf elegif fe 
iSp.piinfiJ f c foimate in Uf cto noui fe t 
anf e<p ejtiif e de 1jenf te fancfificaui fe.JL_ (pifif Onomaniiuiaetfefigitos meiitci 
pt micbi.(gs 1 ieifi.aila.Si3lntct natos 
mulietum non fiittetif maioi iohanne ba 
pfifla.gctort-Picifut 3115 S. & piict j 
pbeta alttftuiHtiocabctioBicibia ante Do» 
minfipaiateljiaseiuo. ( &gueti«i 

gancti bapf itte cbtf ftt pteconiia 
©olemtia celebtSfee motibj 
ifjin fequamut. $>f ao Bltam quaj 
pteDiftf arfcclaafuoa petDucaf J&e< 
uof i fe fancnrfimc boim amfte fefu 
cbtiflifiagffamuBBf gatiDiapetci* 
ptamua. appateaq. jacbatfegabtfc 
el teptomiftt qutfuam celebtaienf 
obfequiia naffuifafem. 5Df perbet 
fcfta fupcma gauDia aoipifcamut . 
jOua fancf f oef factia oelicif a lef i c6* 
gauoet . <?Du quf piepataa fiocltum 
cpioa . jOe quio oeuiumtjellubticS 
Deua fn eia muemat.^e Depofcinv 5 
utctiminanoftta.)Etfacinotacon' 
tinuapteceotgnetteabfolueie.pia 
cafuaDffpfefuoafempetinuifctcfi 
Dclcs. & manfione in ef afacete Dfc 
gnetut . 5Df agtiifcelletequetiioofc 
gifo. af) unoi monftraueiae folletc 
ctfminanoBDelif inoucte. t>t ipffi 
meteamntangeliaaffocii.3nalba 
Defle fequi pct potf am clatiffima> 
amicetPtiobSnea.ame fclrffc 
Hr~itiHotepo!c:f!)elf5abetbim* 
JLplefumcftfempuapatfcnDi:» 
/ pepetif filium. '&. auDiemttf Bicfni 
et cognaf i cfua qt magnificauif Dfif 
miam fuS cum illa: et cogtaf ttlabS 
(utei.fEffacfficftfnDteoctauofjei 
nemnf citcuncioete puetfi: et t>oca< 
banf cfinomine pattia fui .arfj atia 
& tefponocna maf et eiue:Diiit jOe 
quaff :feo wabt(utiob.1ttCB. (Ef Di 
jcctunf ao Wam.sBtnemo eft fntof 
gnatfoncfuaquiDoteftttbocnoic. 


jlobanniBefpauIf. 3"iimtcbattf aufem paftt cius 
qwem t>cllcf Docatf ruttt . t poftit; 
latta pugillaretmfctipfif oiccns.jf o 
bamteseQ ttomcttrftts.ef mtiati 
fimt tiniticrft.apcrf ttnt eft attf e ili* 
co os cius ef littgtia ciits: et foqtteba 
f tir benrDicens oettm . et f a ccub cft 
ffmozfuperomnee toieinOBeomm 
ef fu tj omnia montana ittDee Dtiml 
(jabanfur omnia toetba bcc. & po> 
utcrunf onit tes qut ai iDicra it t i n cot 
dc ftta:Diccf es. SJttis pttfas pttrr ift e 
crit? £f eitttn mantts Dfti: eraf cum 
lllo . iEf jacbatiae paf et cius imple> 
f iis cfl fpftitufancto: et ptopbefauff 
Dtcciifl. £>cncDtcf iis ofis Dcua ifrael: 
qitta Dlftfatiif cf fecif rcDcmpf tottcj 
plcbiS fue. CrcDo. fflrT? • Jutius W pal* 
mit fioiciiit Cicut ctniuo qucm liimno cff 
roulfiplicabitur. _ iiectefa. 
/^t-ffia oomine mutietibus alfa* 
1 IJjiacumuIamus illittstiatml; 
faf em boitote Drbtf o crlrbtSf cc-.qut 
faltiaf otem tnttiiol et cccittif affutu 
ruimcf aoeffemonfitauif ptefenfS 
Drtm nofhu m lcfiim rlufftum fiiift 

fllfl.ffltliffClflll. pirfttfiocoiB. Itdio. 
%u pucr piopbefa alrtffimi lwcaberio pte 
lius cnim a nf c i a rtrm Domini p aratr was 
rtus. _^| poflcotminio. 
jOnDmateccIefiafuaoeua beaff 
C^7iobannlB bapfifte generatiSe 
'leftctatmper quem fue regenetaffOf 
tila cognoutf aucf oiem.Dom ittft uo 
flum iefum chfittum filium fuum." 
SDUifccitm (pncraftobtBfiftictfr* 
ocf .eueba. fiat f ffi me"o- f.ioljie.ft ejcf ra oc 
fa.pti fucftaf Dc ocfa.fa.io. mo:c oStta» 
Iklii Dfitta fttcttf fiat ptoceffio dc tetmw 
reloet f of ao ocf a.tninnoo ftt Be eo liiman 
fut omnia M in ofccfi mf o:ia De pace f an 
fiiin . titfi ; fabbaf 6 fnettf finc reifcrafione Die. J&ecroeJMntl la nccpicifut Ctcbo<nifi 
DnicafiMI ^cqnitnrfancfoiitmtobatttij 
et pauli mar.fcflum De f ctcio tj»io Dwplict. 
frfSinocfa.eucfjarime eiieneritTmernia fS 
f nm cf tefetuef nt aD ctautmtmttanflaf 10 
ftfo fanrfi f bomcft i ofiica oct. eucbariflie 
ao crafltntt otf .facti lobattras. fi m Dtc litf 
ne ocf a:ao Dfiicam pott oct. fi i Dic inatfis 
ocf .ao Dicnt lunc pofl otf . fi in Die tnercuo 
rtfSej Die ocf : ao craffimtm ocfa. fflrSrtit. 
vtlulte ftibulattonco. SDiafio. 

/^\W umus omi tipof ci is oeua 
Y-JwnoegemfnafaleficfaboDi* 
ettie feftiutf af ia erctpiaf :quc oe bea 
tommmattpmmfuomm iobanie 
ef pauli gloftficafioe ptcccDit: quoa 
eaDemfiDeaet paffioDete fecif effe 
gennanoa.pctDn'rn J ^eo:iafacftio< 

ijanrao ct ptopace fanf um ntfi fab.fuctif 
tEpla.fflui itosfepatabif.R eccc S-bo 

uuin.aila.al.Jtiiticpitlcntiit.Scquata 

fEcce pulcbta. £uangc. at teoite a tet 
mento.£DfrrJ.45louabunfut Scctcfa 
*|p=Y©flfa8ffbf Dflefancfot n mat 
f*--Jtfiiim tuoium iobatiis » pau< 
li Dicafaa metifia benfgnue affiime 
etaopetpefuftnobie tribtte p:oue* 

nftefubfiDium.pet.£6io.fetfico:a. 

<^f5Dmpftmus oomine ([iboflto. 
f^J fanctomm m.crfpzittn f uomj 
folennia celeteantea facramcnf a ce 
Ieftia:ptcfta qiteftimiisrrtf quoo tfe. 
pozalttet getim'': etemie gauoife co 
fequamut • pet oomf nfi nofttum. 
Jnctaffinofcfdtumiobannis etpauli 
ftat Dc ocf.beafiiobannis \>t notafur i cra 
ffino eittfDcm • iDigilia apoflolomm petti 
et pault ieiunefut.fi ifra ocf a. cucbatiflie 
eueneiit:mitf i matuf iaito De Viigi . matot 
De eucbartltia cum memoiia fancfi foban'. 
nis ct p:o pace f antum nilTfuerff fantum &igilia.(.pefti. nifi (abbatit ftif.fiofiica etfta octa.cucb. 
mifla matu.oe biBJ-c&JBJmiis confuctis. 
maioi mifla t>c fancf o iobane cii mco . pio 
pacc.fi fabbaf o pofl ort a.cucba. euc mif* 
fctmaiu.oe&catamana.cumcoiiisconfu 
ctui.CDaioimiuaDeDigi.cunico.fctiiobS 
nis btc matie iancfi leonis ef p:o pacc .30 
miflainatffffiferoicifui.fticSliatnejcer" 
y ^^jHfOfiepetwciictreoiumoici» 
Vtl /fcebao fe et abulabas Wii tofef 
l^^jjlbaocfiauf fenuetioetKoeoma 
t ituSTuas ef alius te tingcf ef oucet quo tu 
non iid- boc afif Dixlf ftgmticas qua moi< 
te clacincatucuo effef ocfi. p. Erli enarraf 
gliam Dei. ef opeta rnanufi eius anniiriaf 
tifjnamentfi.TDitif.ilSlia.lDitif. ( @ii- 
f\\ Kefta quefumue omnipofettf 
K^/ ccits:t)t ntilli0 1109 pertntf faa 
' pe tt utbaf ionibus cocuti :quoe i apo 
ftolicc coieiTtotttB pe(ta foltDalli . j>. 
ceeoiiafctiiobanio. Ct3So.frtiIeoms.iB5 
> jr~ "\ 0ue quf beatum leottem pott 
A^tificemtancfomm tuot? metf 
* tis coequalti.conceoe ptopicfue : ut 
qui cometttotationis ewe fefta pco< 
iuttti 3: »if c quoqj itnif emut ejretm 
pla.jg. (flw.pja pacJLiJa; arf.apo.tiw 
\Jl Diebua illie: peftue ef ioha 
JLtteeafcenDebanf (ntemplum 
fao botSotationia ttonS 0f qnioam 
Mliquieiaf claWcjt Bfcto maiiia 
ftie baiulabafut: que ponebanf quo 
fiDieaDpottam (emplique Dicittit 
fpeciofafot pefctet clcmofina ab iit 
tioeutittbuofcmpIB.^acuijiDiucf 
pettum ef iobanne incipietee inttof 
te itt templti :togabat tif elemoftna 
accf petec.Jnf uene afit in efi petma 
cfi iobanne oirif . Kefpf ce in noe. af 
tlte f ntenoebaf fn eos: fpctane fe ali 
quto accepfutu ao eia • pcfrneauf e 
Ditrt.argciif u ef autttm non ed mf cbi:quoo aufebabco boc fibi oo.lii 
nominc tcut cbuffi najat eni fitige i 
ambula.0t apptebenfa eiue matnt 
Dextta:aIleuauifcB.0fptofiiiueco! 
foltoate funf bafee ef i planfc: i ett 
liene (ietit et ambtilabaf . & inf ia< 
tttt ctitn tllie itt templfi : ambulane 
et criliettaet lauoana ocum. ef W 
Dit cum omiita poptiltie ambtilan < 
f em:ct lauoante octt . fognofccba t 
afif illfi: qrit ipfe ctat qtti ao clemo > 
finam feoebaf aofpectofampottaj 
(cmpli.0f impleti funt tlupoic t ct 
(afiitteoqSconffgctafilli. «5?.3n 
oemfei.inc6i.ettei.- Ji.iolwncm. tti. 
fi illo (cmpO!c:S>tf if iefua pe 

JL rto. #t>irton iobamtis Diligie 
mc pltts bisf ©ijrif ei . 0f iam ottc: 
(u fcte quia amo te. 2>irif ei. pafce 
agnoemeoa. j&irit et ttetum. &p 
moniobannieoiligiemef aif illi. 
0tiam Dfte:tuftie quia amo (e. S>i 
jcif ei . pafce agnoe ttteoe . iSijrff ci 
fetcfo. ©pmon iobanieamaemef 
ConfiittatueettpefmequiaDfrifef 
fetcioamaemc.cf Dftifct. ©ncfu 
omnfa fcie:(u fcfe quia amo (c£>f 
Xif ei.palcc ouea meae Smen ame 
Dtco (ibi : cum cffcs ittniot cingebaa 
f e ef ambulabaeDbt txriebae.futn 
autcm fenuetiesrreDee tttanue f u< 
aa et alius te cinget/ ef oucef quo (u 
nonDia.t5ocaitteDiri(:figiiificane 
quamotfe clatfficafuma eflef oefi . 
ffiffE. Ctjitbiaufem. (. iectefa. 
( ySDtiue populifufoomineqtie 

^iXcxiimueapouoIica intetcc(fio# 

r ttefanctificaatoeqjapctommntS^ 
tumamlieemfiDa.p. jDefctoiconc. 

T^HOnuenobisDficDf ^cctcta 
t_JMnfetceDen(ebeafoIcone cottv 
fellotc f uo : ttobie ptofit l)ec oblatio 
<§>attcfipaulf. qtiil immola"Do fofiue irttitnri ttibu 
iSi rclarari oelicfa. per oo. pirfatio 
Deapottolis. £6io. ^(mioiobamsDtliBiB 
iitep!uobis.Bfie fuoia tioflifufrisDficqt 
atitafe. poffcomunio. 

QSDOfloomine celettfalimenfo 
faffattftapoftolfcieinfercefita 
tiibii9:ab omni aDuerfitaf e cuttoDi. 

petDttm. toottcoiioefcfoleonc. 

/\\ (Ettfl quianime famult tui feo 

L/niseteme beaftfuoinfs pmia 

1 «MfuItfticoiiccDc ptopicius: t>l cjtii 

peccaf o? nto? ponoere ptemimut : 

eto aptio f e ptecib? fubleuemur. g. 

.Swqiiif itr m Dic apofloloifiprcri t pnu 
It feftft f rip. fiulia ijjoceflmnifi nfitca fuc 
nt.cf,titnc fiaf oe tepoic 2>ftm . JuDtcat 
(arti.incoipliirimommp. £>i§ 

OueqittboDfcttta Dfcmapo* 
jlotttm tuotum pefti et pau 
... .itio cofecrafti . oa ecclefie tue 
coiimtitt ommbtiefequtptecepfit: 
pet qttoe teligionis fumptit etoioi - 

um.p.f^eo.fctiiobamsfatiwimfiittfrfl 
ocf.etecha.tocl fab.poflocf.cttc,ffipIa.33 
ttott eftfo oofpifes,©?. conflitueo. 

21113.%. 3]ftifunf Ducoliueef DuoranDe* 

labza luceufiaanfc ofinibabec pofrftafS" 

clauDcie celum nubtbtto ct apetirc po:f ao 

auojuialmgue coiumclaueecelt facte 

~"Y Ttunt. (' J>equentia. 

J_i* attDc focttnoa melos ttttma p 

( fona.jiiungenDottetbafcmpbonte 

J titbmfca.£oncf£pa~sfncIifaatmo« 

ttia vcta fecli lumfna. X nce quf m 

tea ilUtfttatunt munoi tegna omia 

SDernSt fotf ia fam quo? Itopbca ttt 

cc li tegia . fliao? merif a Df IToInunf 

ctimia Dac oic fulgioa. j3a alfetcru; 

tis fupplicio f rf fipbatte . alf er enfis 

ttigiifo t>f et q? nf fef I autea. m fnblf 

meafupcrfpDera ftifttjnes irictoria celicap!elafffun{tncuria.0incbea 
te pette qui martma teferas clauDif 
Derboceftlfmfna.&umepiusDota 
ftoelia peccaf i cuncta tefoluenoo »t 
cula.^actapaulefngere Dogmata 
illuftiansplebfspecfota.jEtquoufr 
qjoetoeuspetfecfa Dlftafermctea 
fpDeta.Smlciaquarefiilfafmiifica 
DirtufftfiDibusafqjmelisconcitta. 
3n qtta fpmpbonia mtfcetut ef illa 
que eftuere Dpatbefraroti pritna £6 
ftana toirfute ef f ufticfa.iTempera"; 
f fa et pjitocnf fa. ffltubue fupera ag* 
mtna rtfe oecotafa rlKtfto ca"f fca co * 
cimmt atmonica. jOoft ta finf quo? 
focia ilta oef lumina quia pteconta. 
oamua ppoliDica. ^ublimc Dfcanf 
ntmc omnfa amen reDempfa.ame' 
euaae.©enf f fefua in parfes cefaree 

«couite in i cafbc Dia frti peiri. grfiw.ffifa 
fcttonfi. 3!n oem tcrram. (f $ccrefa. 

1=roftfas Dtte qa quas noi f uo fa> 
..lctaoae offerimtis/apoftolfca 
ptofawaf ur oto: per qua" nos etpfa* 
ri fribufaef Defenof.g. etefittio dc epo 
floJts^ptp.Cgoboselegi, (rBpJIccJ. 
d |5DosceIeftiDBe alfmefofafia* 
\Ziii: apoftolicfe itetcefftontbiia 
aDomttf aDttctfitafe ciiftoDi. pet S 
.§cquifurc6cmoiacio,f.paulife.Deiii. 
R. . oup. fi cucmfra octn- Dic tal crafli. oct 
cucpa.rcfcr aD crathnfi.f.marfini. fiDfltSt 
i cui ctcDiDi cf cerfus ffi qt po 
feo eff Dcpofitfi mcfi feruate i u> 
Ium Dte.po. tofie piobafli me ct 
rognoiiitti me : fu rognottitt i fcflionf ntca 
rfrcfitrrecffonJmea. (TfiSIano 
-Y^tEuequf muIfifuDiiiegetfum 
JL. ' beatf pauff apoftolt pzesicaf fo 
ite Docuf ftf :oa nobfa qtief umus : vt 
oiftte nafalicfa colfmua : efuepaf ro 
cinia fenffamua . petDomfnum, 
3< SDct.f.tobatittfa (Qjo^toistbcMtrtntui ifingutori-ceme 
niona fancfi iobanmsetpio pacetafum 
mfifabbatumfurrif. aogatatbao .i. 

■"-rZTKattea: jOof it vobie facio eua 
IZZVgeliunt quooeuangeli;afum 

/ eftame:qtnonettfecunDuboiem 
jQeq;enftnegoab bomineaccepiii 
luo neq; DiDtci : feo pet reuelaf f one; 
f efucbtltti. auDittia eram cotiuerfa- 
tionem mea aliquaoo in itiDatfmo 
quottiafuptamoDC perfequebatec 
clefiam Def ef erpugnabam illam . 
et pioficfebamin fuDaifmo fupia 
mulfoo coefaneoemeoB m genete 
nieo.abunoatiue emulafot eriltes 
patetnamm meatumfraoiffomi;. 
£fiaatpiacuitefqufmefegrcfjaiiif 
oe Dtero mafrte mee:ef uocauf t pet 
graf (am fuS w teuelatef fifium fu< 
um in me t>< euangelijatem illum 
in actif tbus:cotttitiuo non acquieui 
cainietfEnguini. Jl)eq;t>eni biero* 
foiimaaDateceffotee mcoeapoflo* 
ioa:feo abti fn atabf am/ < Itemm te 
uetfue fum oamafcum.©eiDe pott 
armoB ttea Dettf bferofoIimS Dloere 
pef rfi: et manff apuo eS Diebj quim 
Decim. aiiumaQtapottolomjWDf 
netnineinffi iaiobii ftatre Dfti. £ue 
afit fcribo toobie : ecce coiam oeo qt 
tton menf iiK.«Ef? .SBui opnatuo t(f pe 
troiapoflolarumopetafusefl etmiclnin 
f er genteo . ef t ognouetunt ejtaham wi cj 
oata efl mit!».*.ffi>tafia oeiinmeuacua 
n 011 fmt fe gra f ia riuo f cm pi mt mancf 
<S? rtitc.aila. *. ® agnuo ftf iifl pauluo 
~T>ao tletfionie Dete oignc eff gtaifif aouo. 
Sojuentia. Clare faitcto?. Guagetiii. 
0rcettoeteliquimueoiaj£tr(0.2>f< 
fcrforiu.Cflicbiauf. (J3ecrcfa 

ecciefiemequefiiitwe Domfne 
P2eceaef boftiaa apottoli tui pauli comenoef otaf fo: »( rjtioo pio 
tllius glotfa celebiam ua: nobf e pio 
ftt aD Detltam.pet. pirfafio er apofjo 

li3-£6io.ame'Dico. poffcoio 

OercepfieDomfne factamenffa 
bealo paulo apoftolo f uo iteu 
. ...iile Dcpiecamut :t> t que p:o II* 
liiio celebiata funf glotia :nobie pio 
ficfanfaomeDeI9.p. jiequituiioie 
ocf.fctiiobamofe.&eiu.tiBup.uioieorf 
eutbaeut.mifoiiatifum.efinciadinoft 
(c. Dffftt ct oio W in oie.ft)eo.apo(lo!o? t 
pio pace fafum nifi fab. fue. Cpla . ffllif 
f f menf Dfim non eiiif f ncreoibi. w 

quire in coi plurimo? m? . 0? 3Ha ef fe 
cjuffiaMinoic. Ji.lufa. .t. 
'-f — jl) fllo fepote: ©irff ;acbarias 
JL^aD angelfl . 5Dnoe boc fciam? 
1 egoemfumfenerMttrotmeapio 
ceuittnDiebusfuta .ettefponDeiie 
attgeIue:Dirif ei ego eni fum gabii 
el qui atto ante De8:ef miffue fO lo* 
quiao teet becnbieuangeli;ate.£f 
ecce erie facene ef non poterie loqui 
»fq; in Die quo ^ec fiSf : pto eo a> tio 
tieDiDiftiueibie meie cj implebfimi 
fpe fuo. & eiaf plebe erpecfane ;a« 
tbarfS:ef mfrabat ut q> ttaref rj> e t f c 
plo.egteffue aftt non potetat loquf 
ao uioeiet cognouetfit q> Difione Di 
Diffef inteplo. ef ipfeetatinnueeil 
li e:et pmanitf muf ue. £t facf um ? 
W impletf ftif Dfee ofntii eiue: abiif 
in Dotnfi fuS.pott boe afif Dfee cott 
cepitbe!l;abefbWotetue:tocculta< 
bat fe menfibuequfnq; Dicene . ffit 
fic fecif micbf oominue: t oieb; qui* 
Buetefpertf aufette oppiobiiBme» 
ttmfntetbominea. /Joneitifutittp 
Oo mfi oominita futrif ._ffc frra Vt in oie . 
Jn craffino otf a . fatfi iobanio fiaf fcj 
QiueDe oce.apoffoteum-flti milla.ffltlni 
)i I ® m i"' nos imft °v fuo? pto 
A f cemetmaninfanf confetrtom 

•biiaglotiofiacircunDasefpiofegte. 
Danobieteo?imtfatione ptoficete 
ef interceffione gauoete. per Dftm. 

BrtnDc meoiia pio pare tantfi nifi faiba 
tum fumt. Gpl5. 'ietttficot cota" oeo. 
ig?.,flimiobono.ctna reifett&ii.mfioiu 
[3 fuetif.ailawtJ.Jin oem..flulU fequrn* 
tin.fiofiimfitaut tmfacfa fuetit Dtcitut 
cu%e i!)OC eft ptecepf ti. fmiaiif £nS 
BcIiiidCftCUibaf iefU6.2>ffs. Confflfu' 
ea.Seepoeoic. 3>cctcfaoemat. £>ruf. 

/^vlDfctpeDne ptecee ef munera 
f~)quet)t ftto Digtift ffnf co ttfpe* 
lcTtTt: fancfov matfpiS fuo? ptocefu 
ct marf iniani pzecibue adiuuemur. 

Pcttpiefatio otanoJMoj £fi. ©08 qui 
feruti.poflc6io oe Oie t poffiaiaDe mat. 

QfiDipotte faciietptecioufagui 
ttis libat nitte teplef i qe Dtte oe 
ueiioftcr; t>f quoDpiaDeuofioncge 
limtts: ccrta rcof prtottccapiamite, 
)Oet. ( f £cti matcialio apli fetifi ftiplcjr 
SjjnilK fl>ffin.Ct)icbi afif.ffi>lia i «-o?. 
/ jS9ntpofcti3 fempifctneoena 
V/ rjiiibeatft marcialeapofrolti; 
tutt ccclefie tue fancf e pteeffe fcolnt; 
fti.qa eius nobfs fuff raaaf ibus me» 
iitia:pietatis tue gtaf iS largiaria.fi. 

ffjeoiia aplop fanffi nifi fab. tiie . ft-pl3. 
©fiDICf fO Dftf . ttcquit e i toig.toniuo apo 
ffoli.<ff?./5imiobo.aila. 35. jEnoninem 
i>£qucfta.£(arefctozi!m.£uang.S>e 
figuauif.ctcDo.off^.jCn oan. Sxcf. 
(^r acttficfitm oeuofionis noftre 
S queutmus Domine placafus 
iufenDe:ef iiifcrccoctif e beaf o mar? 
tiale apoliolo f uo : mifericotDfe f ue 
nobfa opem tnfranf er impfoc pet 
Dom jlllllll HO . pjefafio Dc apoff oiio. Koio-icgoiiooeleBf. (T &oBcoto 

7\\ JDrtftcetttttos quefumueDO » 

K_/ mtne factamenfa que fttmpft 

mus:efiitferceDettfebeafomarcia* 

ieapoftoiofuo:obecaogauDia etet 

napetuenfret)aIeamuB.petDttnn 

Stanflaf io fancti matfintiefl«m f ti< 

pltr.SDffm.Sfafuif.dSlia in cr. flwd. 

yjf ^tEuequipopulofuo efemefa 

fV_/ Inf f a beaf um matfimmtmf. 

nfftmmcottcefuiTi. piefraquefum'' 

DfquemDocfotemDife babuimue 

ftt f errfsitnferccitorem femper babe 

remcreamutiticelia.pcrDomitiii. 

COemoiia apoffoloium tantum nifi furrtf 

fabbaffi. Epls.iEccefacetDoemagn* 

qui ttt & ffa.eS tatj. ©ominc piriicnifft. 
aileluf a.35. iHic matfinua paupcr ef mo' 
Oieuo celum Oiueo ingrroifur. tjpmiiio cele 
fiibuo rjonoiafui. *>rqiirn(ia-^tipcrne 

maftia. £uangtiium . jtJoIifetfmcte 
Pjtfi..£teDo.fl)ff?.poitoffi. J&ertefa 
/ jSsgtrtpotctts fempitcmebetts 
V_ymunerafue maietrafiobtafa 
pet intercefTtonem bcaf i marf fnf co 
f ciTorfs f uf afq; ponf ff fcie: aD perpe 
f uam fac nobfe ptoficcrc falu.em.p. 

tC6jp._5rafuofe.ttuo. poffc.io. 

^r actamenf a falutf a noftre fu . 
t____) fcipfenfee conccoequcfumus 
bmnipofens oeue.Df beafi marf inf 
confclTotteruiafq; ponnftcietobiq; 
nos otatio aofuuef :in cuius nenertf 
tione t)ec f ue obfulimus maiettaf f • 
pctDominumno. jnccatfmofart 
rti matftiti fiat feffiue oe ocf a. apoffoloifi 
flifficium. CtOicbi aufem ltimra. fliiafio De 
Oic- C*)_o:ia pio pace f afum. nifi fabbafuj 

fuetif.ffipia.ffluiaIfatioDefer.«5tat3. 
r_.onffif uco . t non tcif ettf ut nift ofiica fit 
ctif.ail3.Sj3on boo. /JuIIa fcqnefi. £i 
Ofiica fue. auf ftanfacfa fif £uanaclium 

3ff petriefpaulf tianuti 

\ 

j ctibue 

' (Trtlitt* ©ocefl ptecepfum. jjin afit. cuag clm 
£ifcuibat.fflff?. )£onlfeSSui3mE« 

f a .ptefaf io. W in Btc.C6Jo.amf Dico 1)0- 
bis.poffcoio.Wmtiic -Sct ptifutmo rt. 
aplo? .fcoe iii.Rib oup.fflfftcift. 5>apien 
tiamitttotmatfmi. oto. 

jjlcuscuiua bejietaMrtipertiJ 
apofloiii ambulanfemfnflu 
btts ne mergetef ur eterif :« coapo 
(tolum eiue paulum f etcio naufiav 
gatt tcm De ptotunDO pelagi Iibeta > 
trif . etauoi noe ptopicius ef conceoe 
t> t ambo? merifis etctnif atia glori* 
am confequamur. fitii Diuis. ffico. 
pto pace f atifum.ntft fabba- fuerif . fpla. 
f>i funf Dtti mie.ttn oi mat.cs? . 3u< 
Coium arame.mfc.aila.S.jfn octtt. £>t 
^qujfia.CIatefSctO?. .S.maftfu.riiii. 
^fjOtllofepotcrTJufrtficfuBDifcf 
^_X_j)uioafuo8 afccDeremnautctt 
\ lam:et pteceDereefl ttane fretu/DO* 
nec Dimiftctef tutbae- et oimiffa 
tutba:afceDif in tnonf c f olue otate. 
$>ef pcrc atif f acf o: folue craf ibi jQa 
uicula afit i meDio maririacfabafut 
flucfibue. erat cnim cotratitts Dctt 
f ue. ffltiarf a attf e Digilia noctie De* 
ttif ao coe : ambulane fupta mare. 
C t trioef ee eum fupta mate ambti* 
lantenrf utbaf i funf otccnfee qt fan 
tafma j.0t pte timote ciamaueruf 
3t af imqj iefue lotuf us * cf e Dlces. 
Qabetc fioitctattt cgo fummolife fi 
i ucte. Kcfpott Dene afif pef rue: Dirif 
S>Refi fuesnubeme Denfre aDfe 
fupet aquae.at ipfc aif tocni.fBf oe 
fccnoene pefnte oe ttauicula: ambu 
labaf fuperaqua" Df Deniret aDieftt 
toioene DetoDenf fi t)aIioum:fimu 
itef cumccpifTef mergf : clamauif 
Dicene.©ne falufi me fac. & cottf fe 
ntto erf ettoene iefue manfi.-arptebe Dft cG.fEf aft iIIt.a90Dfcefioel.q11a* 
rc oubitaftif 0f cB afcctioiiTcf 111 m 
uicul5:ceuauif Detrf ue . ffltii aiif itt 
naufcla etatif: Denetunf ef aootaue 
runf efl Dicenfee : Dere tiliue Dei es. 

iCtcoo.Oftp.jConftfcbimfiir. 3sectefa. 

yfferimuefibi Diie ptccest mtc 
nera que tri tuo Dtgtia finf co - 
ti i : apoflolo ? fiio? pc (ri c< pau 
liquefumue ptecibue aofuuemur. 
pcrDo.ptcfafioocapoflolts.rroio.Oof 
nuifecufieffis. (Tiofffoio. 
f/^KofegeDSepopuIum fuuim 
K^apofloIo?tuotfl pefrief paulf 
paf rocittio coitfiocitl e: perpefna oe* 
fenffoneconfema. per Domiiitun. 

5EranfIaf 10 fancfi f bome mat.fe. oe iii 
Riooup.fflffiti.2efabifur.il5Iiaiei.Jiai-. 
\y( ~^uaqufnobis(ianflationem 
/V^beaf i tbome martiris (ui afq; 
ponfiffcts celebtate conceoie f e iiip* 
pIicesexotamus:t)f efusmcrifis et 
ptecibj a ttfctfs ao trirf ufestet oe cat 
cete tranffcramiir ao tegnfl.per do 

.ffl&jno oacef «nt u. nifi fab. ftic ffpla. 

5&eatust)frquffuf.(i5?Bcafw8).'ici\ 
e.aiia.* »t Co tot \ fuf. %>($ ^tgani 

tfS.£u5g.0gO tTrpaffOl-.fe(c0jfi_OUt< 

bj.fetfiica.ii.pofl paf.fflrfp. <E>lia il». 

/fyueijpiiolniiifoi <t§ras 

/ L /puetufief fangttfnecelcfrf bfl 

/Dfcffone couerf is . cSceDe ptopfcfus : 

W ao f uS mtam teucrf enf ee:f uo be 

neplacif cofcumetnur. «euf DLci- i_ 

ffigo fw paff 01 bomu atla t cognofco ouco 

meao ef cotjnofciit mc mee alla aljopflf 5 . 

vfl 019 qui bcatfi tboma matf |te 

X_/fufla(q;pontificea fuppliriie 

I aDgauDiaftanflulifli.ffibtieq'e:t)t 

quf f taitflaf ione eiue Deneramut t 

tertie:pct cfue pafrocinfum aD cele* 

flfattafferamur. peroominum. ""I I I I I"" I I I""i""l I I 

11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 nPTTTTTTjTTTTJT Sljatgareieiiirgmie (T5cojafut(tifl.f.euoDi.fe.iH.Icc.2>fli. 
£>aic roofcs Oci.o?.S>e' qtn bfiii euo. 
Iteqmre i aiio fc.qS celc.oicpiccctS.fe.fcti 
opomfii.Cpeo.fctialco.£pia. SDis poff. 
«S?.3nucni DtJ.Slla.* ©ilpofui. Stiag 

©igilaf e c|t ncfci. g>_ff? tocrtf ao .§«? 

bf in alio fc. fijjic 1 5rmcl iuraui.poftco. 
M in aliofc l| iicjifc ftaftu m^.fc iii. [e 

2Jaut)atcpuctiofim> eiiatio 
Ketta qa ope Deue:ttf quf glo; 
riofos matf p2ee fuoe felicem/ 
pu/Mfale/marcraie/alerinMit 
fitatft et ianuarifi fottea in fua cS 
feOtone cognouimue:pioe apuo fe i 
ttoitra interceiTione (enfiamue. p S 
fljepjcnataijjpla.^ancf i p fioe.tgy 
Stccjbonfi.aila^.fuljrtiuf.ituang. 
lo(jiigteieftt.g)ff?.atatits. Csrc?. 
Or-actifictta piefentibus Dfie que 
C_) fumuaintenDepIacatuarctin 
teiccoctstib; fctia matfpiib; tuia: ef 
tmofiomnoftreptoficiattfaluti.rj. 

lCoio.SJuicunqj fccctif- poflcoio. 

/ ^ ©cfitmua omnipof ene oeue: 
V^Jbit ilie falufaria capiamus ef> 
fecfit: cuins per bec midetfa pignua 
accepinf.per ofim. ([ jse quifut fraf 

Ufio (acfi beticoitf i abbio. fefiiim oe iii.R 
Dupiici.aifim.aifliufli.Si?. ^lnfercefi» 
fiO.oc coi.(Deo.piopace. £pla . ^uftua 
C02 ip.5. SDo iufli.ail5.%.5Dit Dttibenroi 
tfus fpuifuoimiufloiiimplctuisniif £>t 
qucnfia. lailDtim catmitta.Uequitc i 
»liofeflo.0ff?.5r>erifafl.£c(eraomiaoe 
toionmsconfctToiioabbafis. .Sancti 
.iriiulpbiinar.fcfiu.iii.lcctionum.SXficf' 
uttj.jCnDitfufe. ( flMafio. 
/_j)tauDi Dfie pcee noftrae:ef ifet 
\_Jteoite beafo artutlpbo matffe 
te ftio af q; pontiftce:fuppIicaf ionee 
noihae placaiue ttif ctioc.per Dfim 

t^gnoaeferialcs. gpla. gljlecfue DEO. «SraS.Jufluononconfutbabifitt. SIU. 
#.3!uflus \st palma. Euangelitf Jftollfc 
atbifrati. fflfl?. confeffioef puicdtifu. 

I TJfUOCOttfpectUOtte S>mda 

^J-jjuefuin* falianottta finf Sw 
1 nera:que ittfetceoenfe beafo atnul* 
plio matfite fuo af q; ponf ifice Dale 
anf :et noe f ibi placete ptoficianf . g. 
itoio.aiuimicbiminilttaf. f Jioflco 
/, jptfhifetuenf noe ofie qucfumtie 
Vl^muneta noflra/ef infetceoen- 
t e beato amuIpDo matf r>2e f 110 af q; 
pontifice:vifam efemam nobie f rf< 
buant pottulanf ibua. pet oontitii! 

([^acttmatpttfcjiitgitiiscf marfirio 
fcflum ttium Icc. iDflm, tCognoui. Oc coi 
Imiiio wrginio. oiatio 

OSJnipofens femptfemeoeua 
ancf 02 W ttuf ie et amaf 02 viv 
gittitaf fa qtti beafam margarcfam 
boDicrita Dfe oigttaf ' es ao ccli rjau? 
oia oeDucere:fufl)Iic(fet (mploram^ 
clemetiam f uam : »t cufue factam 
folemiitatem cclcbtamuaiit fetris: 
De eitie patrociniie gauoeamue i ce 

liSjOctOttm.aicciicfcrialco.epifloU 

S>fie oeus.Ce.Spc fua.aiiS/6. enw 

loi.euS.^ilefte.c.De.icgri.fflflctsf. 

i«^Cecuictimaofieci6p2o $>uii 

JL^ |btematgatefel3tigtsef matV 

j (p2ietiiemattmoobIafa:efmenfia 

nobie fctitafe: ef cotpo? obfineaf fa 

nifafe.p.i£6io.pticipc8. poficoio 

W^lDitte ofie pcepfio facramenf i 

J^ ) etbeate margatefeDirgihiei 

' matfitfatuefntetcetTfone:etfuincj 

bia manete oiejnat e:ef noa in f e vU 

citTtmmaneteconceoe.petottm. 

£>Ui Ijicfotismar.fc.iii.le.oflt. <5Iia t bo 

«»». (][2)tafio. 

, jtusqiii beafilmarfire fuum 
Uictozem confta anffquibo^ 
3i« P frfsfeuiciam Dimtcantetmangelica 
Dififafione confoitaftf :eius inferce» 
Dctttmo merttio : ab omni nos abfol 
ue petcaf o? Dtnculo:ef in eferna le* 
ticia fac gauoete cQ (Ho.p. ajeo. oc ctu 
ce.oe.t^matia.fctepuireois. „fi»o. 
)S ~va quefumus omnipof ens De* 
AAte:Df qui beafeptajceDisDftgt 
! nts f uc natalicia colimus: ef annua 
Deuof iotte lefemut: t tante fioef pto 
ficiamuacteplo.p.cpeo.oinifa.epia. 
©ocf tttttg Darrf fbfe Juthis if pal. 
aila.Ti. jfuffuo non contur. Cuagrtium. 

©i quis »ert . fl>fl?.3ln brtftrfe. .$«? 

/^^lafionrfamulo v fuorz fufcf 

V_/pe omps Deua quS f ibi fttpplij 

cif et Defetimus tn bouote ef Dcncta 

f ione beaf ifttmf tnatf ptf s f uf bfcfot 

tia:vit qui fibi femetfpfu obfulft W 

fliam lauDte (n otoze fuauifatfeiet' 

ptecibus Dniti meteamut Dnigenf > 

fo filio ftto ononoftro . ffltti tccum. 

Sxaeta oe fancf a piaieoc 

^fWipeDneqain bottotefScfe 

P^JpzareoieDitginte tuemtmua 

v obIafum:tquoDttofttfemeriffearV 

(equf ttott DaIemus:efufDem fuffra 

gantf bue metfffe latglre ptopicius. 

per.Coio.©uit>ulft>eniie. pottcoio 

i^^VJuina fumenf ee factamenfa 

A^_/eIemettf fam f uS utpplicee im 

plozamue ompe oeue:Df (ntetceoeV 

fe beato matfpze fuo Dic(o!e:citie o< 

te contitnmirs/pttto cotDe capianf. 

pet.(npoflcoiB oe fancfa piatctic. 

///^IRofif plebt tue omps Deus be* 

>^_/afe pzareofeDf rginf e f ue Dene 

' ranDafefrfuifaa^Dfcuiusgauoefbo 

notibus:pto(egafutauxtIio.petDO 

mf ttum nofitum fefutn. 

(T^cmiifut beate matie maftoalene kt 

ffum ftiplejt.(fi5flieium. OattDeamueofnesitiDOi 
niiitoDicfcflttccIebtafcf 
fubbonozemarfemag* 
DaleneDecuiusfoIettni» 
f af e gauoent angelf ef collauoanf ff 

Itum DCf.ps. Ciucfauff coi mcfi tonbut 
bonu:oico ego ocja mca tegi.«5lia i cr.or 

HpT~aigirenobie clemeiifltmepa 
I 4Ja q» ficut beaf a maria mag« 

i Oalctteonmiiottruiewipmfiipct 
ota DiligeDo fito ? obtinuit Denfam 
peccamintt: ifa nobis ap8 miam fu 
am fempif ctnS impettet beaflf uDf > 
tiem.peteunD&c^eo.f.bua!iiecji.oio. 

3>CII3 QUf bODi-Kcquiici craBino.Cflc 
motiajno pare. flutta alifl mlo. nifi Cttb. 
HccfiolMfAt>i?fie. piouet.tilfi. 
' jDIIetafotfeqsfftuVnieff pto 
„ cuIefDeDltimis (itttb$pzea8 
etus.£BfiDif in ea cot Ditt fut: ef fpo v 
Itis non ittDigebit IRepoet ei bonfi t 
n5 malit:oib5 Dfebj Dife fue. ffluefj 
uif lattS t Iinfi:ef opafa | cofilfo ma 
nuft fua? tfcta eft quafi naute iltifo 
tie:Dc loge pozfas pane f utt. ©e no< 
cf e furrerif : Deoif qj ptii Dometticis 
futs/t cibatia Scillis fufs. jCoufiDeta 
uif agiB t emif eO:De f mctu mauuft 
uia?pI3fauifDfne5.accijitfoztifu; 
Dinelttbosfuosttiobotauttbiacbiit 
fuu<©uftauittDtDiftfibona?nego 
ciafioefmSejfiguefiittnoefelucet 
ttaef.S9anufuSmififaDfozfia:ef 
Digi(iei'an)!cbeDetGffu(ti.a0antt 
fuaapuif iopiMpalmaBHtaeerfeh 
Dif aD paupete. jflon timebffDomui 
rue:a ftlgoiibj niuie.€)ee etu oome 
flici eius:Dcfiit( fuf Duplicib;.#fta 
gttlafamDeliem fectt ftbi: bfflusf t 
pitrpurainDttmentfi efus.^obilis 
f n poftie Dir eius:qtianDo feoctff cft 
fenafotibusfetre. ©iribonefecif ef 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 SJJatiemagDaletie. senoioif:ef cfngulu ftaoiDif tbana* 
«eo . uf oif ffuoo ef pecoz friDumcntfi 
eitiaiet ttoebit tn Die notuiTtmo 4E>a 
fuuapetuif faplenfie:ef ter clemew 
tiein lingua eiue.£6rioeiauif f.emf 
m Domtie fue: ef pane ocfofa rio co 
meoik^utieretuf filii efue/et bca* 
rtffimS pzeDfcauetfif :ef Toit eiue lau 
Mttitea^ulfefiliecongtegaueruf 
tiiiifiaeifufupgtefTaeeinmietfaB. 
tfalar gtafta:et Datta ett pfilcbtifU' 
Do.S^ttticrffmene DeB: fp(a IattDa» 
bif ni. 3>af e ei De ftticf u manuQ fua 
mtn: ef lauoe nf cft ttt potfie opa ef 

^j.BileyiHiiuBiriam.aila^*. Jmtre? 
)it oric ef occuitrnc inulir nbuo aif . auctc 
timfiiccrllcnmt et f riiiirnmf prDre eiuo. 

/Tlanepiimafabbafi ^>rqurtia 
li/futgena oeifilfue nottrafpce 
(tglotta totcfo tege fteletia/teDiit ab 
infetia cum fuma Dfctotia jtufue re 
futtectio omnt plena gaiiDio confo< 
latutoia.lSeftttgenffeffaq;matia . 
magoalene facfa efl pzenftcia f etef 
(bziftifrafribueeiuemozfefrtftibttf 
erpecfafa gatiDta.sD beati ocultqui 
tmeiegemfeculfmozfe famDepoff 
fa pnma efl ituita. ll)ec eQ flla femt 
na cuiue cucf a ctimina ao cbziff i t>e 
(ligia eiite lauif gtatla .fflue oft pio- 
rat ef mene otat facf o clamat quoD 
cot amat iefit futj oia. j)on ignozaf 
que atntat qtiiD ptecef ni feo Deletut 
qttoo mene tf mef confcta.iD matia 
matet pia.ficlia matfe appellatie o 
peium pet metifa.SQafti cbzitt icoe 
quataoumfuiftific tjocafafeo \)<s* 
noze fuboff a Jlla enim ftiif potfa rj 
quam faluacftexotfa. bec tefurgcn 
ffettuncfa immatim teplet leficia. 
Sllamunof fmperafrir/fttabeafa 
peccattfr/ Icficfe p-mtozDia fuDctuf in ecclcfia. j© matia magoalena au 
DfUofalatiDe plena apuocbtittum 
cbozumittumctemenfctconuTfa. 
S)f fSefummepfefafiequf fefauff 
a pctie fetuoe fuoe af qj tuoe muoet 
Dafa t>enia.amen ofcanf omnia . 
fiu.igcitum. 3)ana ttabaf ao tnonu 
mentu.Bequirc in fetia quinta ebr>o.|m 
fclie.EtcDo.aXf?. anjelus oni oefcenoit 
6r crlo ef oitif mulietibus . quem queritia 

aiitficuf oijcifallehu-a. (Tjiecttfa. 
aiufarfa&oftiemun'' Diuinie 
facranou mf tterfie beafa ma* 
tagoalene pafrocfnSf e: nottio? 
tum erutaf mbfginepeccafo?:»t r( 
If ue copunctionie gtaf fam et pfefa/ 
f ie opeta confequi meieaittui- pcr 
Dftm . .Scctefa oe fanefo Buanoirpafi. 
quetaf tit l)f fupia.Hoio.iDitTufa. poffcd 

ttebeat nobieonc beafe ma * 

< A^ "tie magoalette falutif crii imf < 

f af to fancta oocttfnam:quatenue il 

IfuepatttacofoiteaetTe mcteamui. 

que non aufetef ut ab ea.pct oomt.< 

num.poflcomunio^cranctoUuanHcB. 
qiietatur Dt fupia. , Sequif «t comcnio* 
ratio fancfi Duanoiegiftli abbafis . frff it 
Dracale.OrTi.Soium.tircoiDmuoabbio. 

V^Sueqtifbooicmam (f&iafio. 
' VJ oiem factatittima nobie in be 

QfDuanDzegifiliconfeftbzfe fttiaf 
q; abbaf ie folennif af e f tibuifti. aoe 
fiopzopiciuaecclefiefue pzecibua .* 
D t ciii uo gloztatur metine: mwita* 
furfufftagiie.peioommii. cflcoiia 

lacf t apollin.itio. £iiafio. 

/^pLemenfiSfuS qeomije Deue 
vJj*)f intetceoenfepto nobiebea 
foapdliinatematfcze ftioafqjpon 
ttficencntam confequt meteamut 
peccamf nu: ef Difam capete Dalea^ 
mua eternam. pei oomituim. 
3«« jDigilia.f.facobi iB£4.pipfl££. Allla aliamco.nifi fabba 

f um futnt. £pla.3uftue C02 (ilfi.Jgi? 

©siutri.aila.ft.amauif.iEiiange. Jfte* 

mo aCCCttDlt • /Jon oicitu t jtteoo nifi oo 

imnicafif.SDff^.Jiucmpauio. •£>«?• 

£~Jr amficiumftbi DfielauDisoffe 

Z) rimuepiofancfiDuanDtegiff 

ttcofeflotietufatqjabbafie cclebii; 

ferte: Df pioptttaf ione tuam quS no 

firia operibtia ttott metemunpfi fttf 

f taga totts intetc eflionibiis atfeeiua 

mur.per. ©efctoapoluit. Sectefa. 

t^V lcuf ao muneia abel Dfie Duf" 

r^J fttplactDO refperfflufa quefu 

' tttuebecfacriftciafittibi placabilia 

Dtbtiapollinatta facetDofta tmat' 

fptis tuiDigne petagamus Dofiua 

fOletlia.rj.C6io.to6e. poflcoio. 

^""yfta fancfa fumenf es qe Domi 
< v^UKBeusnottei.-DfbeaffDuan 
DtegilliconfetTozis tui afqjabbafie 
iios foueant con tiituaf a ptefioiarj . 
poflromunio oc fancto apollinate 
/~>t 3 £l " &eDifli Dfie oeue ntanna 
C^y iDeferfografuito muneieim 
metitis ef ittgratis: ifa ptecibus bea 
ti marfpiis tui apollinaris f ribue ac 
quifitis cibufempitctnefalutte.tj. 
([toigilia fanctt iacobi non ieiunefut.fi i 
fab.cuc.mifla mafu.etit Oe tjigt. cii meo> 
tiio confuef io ■ (Daioi mifla oe bta matia. 
cumeo.piopate.fiDnicaeue-miuaniafu. 
etif oe tug.cii meoiiio c6uiefio.maioi mif. 
Bt6Sicacummeo.pto pate.fi aliawt:oia 
M in ttgt.nniuo apli cfi mconio fcrialib j. 
ffoffmfilioicitutbio. JnDiefachiatb 
bifc.oup.Cflicbiaute:. £>»>• 

Z_j8bDfieptebi tue fancfificafot 
V_lef cuftoa: Df beafiapofloliful 
facobf munifa pzefioifs:ef comtetfa 
ff one ftbi placeaf ef fecuta Deftrufaf 

Pet,([$)&>iiam?. flwo. /T\ arfptfifuotiDfie rbifflofmfef 
\LL cucufaf fa nafalicia celebjSfes/ 
fttpplicea fe rogamue-.Df quoe cele. 
fti glotia fublf mafti:f uia aDefle con 

CeDasfiDelibue.p.Cflio.piopaceftri.iii 

fifab.fue.£pia.3amnonefli8.®?, 

£6fli(uea.aila\S.permanu8.$egueit. 

, CJawftto?, C&.mafbeum. rr^ 

[~Ji illo f empoie:accefl"ff aD ie> 

(—^-fltm mafetftlfotu jebeDefcuj 

1 filiia fitts : aootans i pefens alfquf D 

ab f o.ffltti Dirif ei.ffltiio Dier aif tl< 

li. ©ic Df feDeanf bi dmo filii mef :Di 

rmoaDDerfetaftiS ef Dnueaoftnt* 

ftram fn tegno fuo.1ftefponDeneau 

tem (eftifl.-Dirif . jMciff e quio pefa. 

fts.pofeftfs bfbere calicem que ego 

bibifunts fumr©icufei. poflitm' 

Sit illfe JCalfcem quioettt mett bibe 

f ia:feDcte attf ao oeiteram mca t ffc 

nifi tammo eft mefi oai e Dobis.©* 

quibus pataf um efl: a paf re meo. 

Cteoo.£>n?.3Bo&nttt. i>eo/. 

UBlationca populifuiofieqiie 
fumuebeaff apoflolifuiiaco! 
bt paflto beafa concflief :Dt qtie nris 
non apfe funt ntetif ie:ffant (ibi pla 
cite fibi Df p:ccaf ione. p. *>cc? oe mt . 
- ' M ttfe"'' 8 fttuneta ^e Dfie ita fe 

JK. / rena pietafe intuete: Df fancff 
ipSa perfunDanfut bcneDictione: ef 
fnnoftrieco2Dtbueefi9DiIec(ioncm 
Dalioam inranDanf :per quS marfp 
reefuicb2tftof02ueefcuaifae:ontia 
cotpo2fi (otmenfa oeufceitinf. per. 
eiiifoe.picfitfiooc aplio. Coio.^08 (i fe. 

Vf -))Bafiapoftolifiiita poflcoio. 
l_)cobi cle Dfie inf ercefTioenoe aB 
fmia:p20cuiu6foiennffafepercepf> 
n itt8:f ua ftta lcf af £8. p.poffto w m? 

1" Z^jDmpfimueDfie factoiumar 

ZZJ ftnfitepcbrtuofotiefcucuffl ttPtttttttPtjt 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 annemafrismatie f ia folettnif af e lef a"f ee celeftia focm> 
menfa quo? fuffmgtta largtarfenrt 
quoD fempotalifer gerimue:efetnif 
gauDtie cofeqitamur.pct Domittu. 

Scquitiit fattr ine mtis Ue miwit.fr. 
ftiplt ^fflffm.iSfmocanAtt i fc. itmgtJ. 

vfYusquibeafeamtetan ma. 

'llfamgtafiamDonaie oignaf 
ea.lif glotiofam Wtgftte mafretua" 

1 in ttf etofuo po2fatemereretur.Da 
ttobis pet inf erteffione mafris ef ff- 
liefiieptopiciatiotiiaalumoafiam: 
Bf qttarum mctriotiampioamoze 
complectimut: eatum ptecibj ao ce 
leftembierufalerjuenire Baleam'. 

fflui »itrie.j5ul.meo.mrifab.fue.lSpla 
^Ulferetmfem.Reimiteife.ma.mag 
(gy.p;optett)eri.21(la,%.ipae[c..Seir 
""Zlir^maffisanneannua erfoU 
J— *4enoo pteconta. Cotrfltiaf me* 
t e Denof a teoempf otB eccleffa . f!)ec 
regteet pafrfatcrje.Daufo ptoles ef 
abtabe. ©ec aurota ftella munoo & 
rulit . 31n area tieuiie bec ejtpofuit . 
i3ec eft raoir r ftfrpe feffe ejt qua »lr 
ga fttpfff effe. jQueofufnu .rjferf flo 
temef fetfmcfum confta mmem. 
jDirga flozem toclltie rotem fufcipit 
©t cll.i folem Dtcgo pzolem eotoif . 
f ab2icatut ttt bac anna que uirfutu 
clanfif manna. arca noui teftameo 
ft o res magni facramenfi S^anna 
Derum quo muous pafcitur 0ic cft 
puec qtti nobis nafcif ut. e>cc eft tet 
ra oe qtta tterif as aftenoif .& bfc pa 
nfs qtti oe fupetnis ocfceoif .tocre fe 
lices otte pcr quas Deue in boie falu 
fem operaf us ett. f elijc mafer cO fii 
Ifa qutbus fancf o? mtlia canQf epp 
thalamia £rgo f anfa otfate glotia. 
5DOS teomm tangaf memotia . £8 
ptofetutstogafieriltum. jM nega< bif pfue aurilitimpteflaf c qtioo oe 
beffe reis.aftate tmfco p eis.5Df tce 
na generali ef t Defle nttptiali ^po 
fopfallamue paritet5Dbifempifet 
nue canfus.5Dbifancfusfancfus fa" 
cfusauDifia efetnalifet . Jbipajc ef 
fut f efli ua-Jbi rejc omnis conuiua. 
3Wic f ecum manef anna 3lbf cante 
mus ofanna.amen.tEuage. ©imi/ 
le efl tegnum cetoum tbefau. tcte* 

Ofe.toifiiifa. . Jiectefa. 
©ttccoc quefumus oimitpo > 
tene oeue nos fancfe anne ge< 
nf frfcte fancf e marfe mafrt a ftlti titf 
erulf ate merif ie:ef efus beneficiotg 
af f ollf ftiff tagtie. ffltu tcoim vfuit. 
£6io.5irailctBicgtifi (Qooflcjfat 

/_Vjcauoi ttoeoeus falufatfs no <■ 

*Za fter:MffcufDebeateannema 

(tiegemftitio otiinoflti iefticbtilri 

feftiuif af e gauoemue: f fa pie oeuo < 

tionie emoiamur affectu per cutiS 

-Srquitittffptcooiimmfifimij.feiui. 
lcciMnii. it)ultr f ribu. Oio 

, S~\ Kefla auelumue omnfpotee 

' 1 /DeustW populue fuueaopfc> 

(Itte oeuof fonfs affecf um : beaf otum 

marf ptu f uo^um malcbi/majcimta 

ni/marttniani/opottifif /iobanie/ (e> 

rapionieef conftanfitiinafaliciisp 

patefut: * eotum paf loctnio ptomc 

tenf e : plene capiaf fecurf faf is attg* 

mentum.rj.CfJoiie ferialeii,£pla.au* 

Dfuf t)OCem.€>p. Jiiflo? aie. aus. JB . 

£> ttt fui. fiuagc. £6 pcrfcqucf ur uoe 

fflfljr.eruleabunt JTSec?. 

£^vactamefiefui6quefnmueoo 

£ZJ minefnfenDepIacame.efifet 

ceocnfibuefancffs marftrfbiie fuis 

oeuof ioni noftie ptoficiant ef falutf 

per Dominum nofiriim. 

C£oio.amcnDicoDobw. poflcoio. 1 #anfbttfa. /""^efumueomnipofens dcus 

\~J^t illiue falufatiscapianf tb 

fcctft: «iius pei ba mifieria pigtuts 

accepimtts.])- , > SSrtifafomspontifi'- 

cia_feflfi fnu lec^>fft..0>acettiof es a\ oto 

/)20nipofen8 fepifeme Deus q 

V7 in fanciis f uia pzecipue lauoa 

tleetmitabflifet pieDicaris.fribue 

nobisquefumusboDietnam Diem 

tn bonote fancti fanfonie cofctf o:ta 

tui afqj ponfificis Digne celebtate: 

qua membiis eruiiio co;pO!eto:ccIe 

fiibj mettitf erulf are factamef fs. g. 

ogemoiit fctialea.enlS/Jutius f( mot 

fe.«S?..S>actri>ofeseiu8.ail5-<6- 3uta< 

uit. c-iwgtiiu. f)omo quiDii petegre. 

£>ffc.t>fftDetium -Sccttfa. 

■Hc^vflPdia cjs Domine quam fn bo 

JL^BttKefancff fanfonisconfeffo* 

> riefuiafqjponfificfe immoiaoam 

Dcferimua.-f ttoium nobfs ttibuat fo 

ctcfacc gauDcrc fattcfomm. p do. 

«Coio.pofuifliDfie. ( poficomunio. 

rfV eusquibancDfemWonoie 

\^J fancfiJanfonfeconfeffoifefui 

afqjponfificfa ttcitcMbilem rrcole 

te feciftf. pfta qucfumus : t>f quem 

letis ttctierctiuir obfequff s:eius o:a 

f fonibus munfamut fn celis-pet 8. 

JMos fclicio fuiiplicii faiiflitucf braf 
fticio martj>:fi ft,iiilt.£>ffi.i£lamautinf 

ty^VtReltacjsotnttipofens 2>zo. 

-^k/DeusJDf ficuf populus cbiiflia 

' true martpmm f uoium felfcis fiin« 
plicii fatttntti ef beaf ricf s tempotalf 
folennifafecongauoef : ifa pciftna 
futefema.ef quoo fcofiacelebiaf :co 
ptebettDafeffecfu.t). c»&mcfciia[cs. 
£nla. SDiDf boft ilim.cS? . anitna mS 
8Uehi) >a.8.Beo>jtf. £uasclium.£um 

■ ^ytttD(eri.2)fr?.©liabfifut. 5>e<3f 

^JL^JfiDftfae f f bf Dfte pjo fctop mat fptufuo?felicis fimplicit faufhttfi 
beatticie comemoiafioneDefeiim' 
ftippIiciterDepieca"tee:t)(iitDuIgeti< 
f ta nobtspatitet cofetanf t faluf e. u 

Koio.Diraafttliobis. poflcoio. 

i/7~\ Kfla cjsops De': Bf fctB? mat 
/K 'frtififtio?feIfcisfimpIiciifau* 
ftftti t beatticis celeftf bj nn>fterifs ce 
leteaf a folettitas : tDuIgentta' nobfs 
f uc piopfcfaf iottls acquitaf • JDet Do 
C £>cquif ut fctonim aboott t fmncs ttni 
fe.iii.lec.iJtfffn.^alusautem. Siatio 
/f) Cus qui fcf ia f ufs abDon t fen 
K J nesao baitc gfiam toenieoi co 
ptoffi mtinusgfecofolifft.Dafamtt 
Ifs f ufs tito? Detiil pecca( oyM fcto 
mm f uomm fnf etceDenf ibus metf 
tia:ab oibus meteamut aouetfif aff 
b; Iibetatf.p.a)fo.faiaie6. epis.^ 
CfipetfiDe,(g?.Clamauetfit. 3115. *. 
Jetamini.iHuage.$>tDetenequi6t)ef 
feDUCat. Uequitc in toi m? . infta tttSg. 

egteDiefeiefu.fflff?.c5itabiIi6.&c!! 

w ^: tEt bottia cja Dfte quS ftf Stum 

JLjmatf ptfi f uo?abDonf s ef fen* 

I nfsnafalfcfatecenfenfesoffcrfmua 

etttfncula noffiepiauffaffs abfol 

uaf : ef f ue mie ootta concilfet. pcr- 

/Cow-amtntiico. poffcoio. 

.^ietbuluBDtte opafionemmt; 

' K / fterfi. et irida noftra ptirgH ut 

•ef f nf etceocf tbuef ctis tuis: f iiffa eo 

ffDClfacoplcSfUt.p. Siatfigmtiatti 
nonflfids.fe.iii-lec.©fS.5atettiofe6. 09 

(^^auDfttosDcuBfalufatisntrf 
qi itofirc Docee no metefttt auDftf: 
(ancfigetmanf coufciToua tuiafqj 
ponfif fcia/inf ctuef io fif acccpf a pto 
nobfa.p.criJo. fcrialeo. cpis.€)p(auf. 
CEfy.ecccfacetttos.ailS.WaillirageK 
minabtf .e«5gc©omo quiDam pcte 
Bte.ffiff¥.tottifao. Sccitfa, 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 peftfaortfwula. /Tj tmeranofttaciBDtre placafus 

VLLafhime: ibeatt confefloiiB f uf 

f atqj ponf ificis getmani mtet ceiTto» 

nc:a cticf ia noa pcf o? neribus p:opf 

ciaf' abfolue.tr jCo.Jrieeiiofei.poirco 

]f~\ gpienmuneribusracriBqaoi 

'Jt^ipofea dcub: W beafi getmani 

QnfellSMB tuiafqjponfificfBfepet 

aDiuiiemtrt merif is:i cuius t)enera< 

tionebectueobfuliirtus mateftafi. 

pet Dftm.(f~5ictt pefti at> Mncula. fc 

(tamoecraioriiotropiici. CtSfftcftt- 

Offinc fcio tierc qt miftt tmo itnge 
Iiint fuum et etipuii ntrerinn^ 
nu bcroois rt oc omni erprcfatf' 
TaBeo^Js.Bfic ptobaffi mc ef 
cotjtioniffi me: tu cognouiflt fr iTranc meS 
rfrefurrertionemea. ffitafio 

j^ViEuaqui beafumpeCtumapo 
Av_/ftolum a tJinculis abfoluf um 
'ilteuim abite fcciftt:tiotlro:ft qeah 
folue ttinaila pcccaCo v : ef oia mala 
a nobia ptopiciafus crcluoc. pet Do 
Ct)eo;i.i t>r maifpiibus. 

^f^f D?af etna noa one matttsii Cu< 

Jk-\omm coiona fefificef . qttr ef ff 

j DdnoftfepiebeaCfncffamenfaVft' 

(uCfi :ef miilfiplfcf nos ftrffmgio cSi 

folcCut.p.OBcopiopaie.^ulla alia me« 

itiufabbaffifuerit. iec.acfuuaplop.ri« 

t - K Diebua lllis : af)ifif betooes 
JLjejt magn':»( afflfgetet quof* 
I Dam De ecclefia. gDcciDtf afiC iacobtt 
fta(tefobamits:glaDio. ©foesaule 
q: placercf iuDcis:appofui( appiebe 
Dere et peftit. 0tan( aS( Diea a;tmo 
ittm.fflticciimapp.'CbcnDiffcC:mi< 
fit in carcctem 'CtaDfDiC quoq; qua 
titoi qttaf etnfontb; mflf f it ao cufto» 
DtenDft: tiolctts pott pafcba pzoDuce 
teeupopiilo.0CpeftusqufDefema 
batut in carcerc £>;af fo aiiC ftebaf ft nemfcrmiflioneab cccIiaaDOetiitt 
pzo eo . £um au( pcoDuctutus eure 
eflet perooes:f n fpa noc(e eta( peti' 
DomiiensinfetDuosmllifesDfciur 
catbenia ouabus . £f cuftooeB an(e 
bofliB:Cuftooieban( catcete. £( ccce 
angelua oni aftif f f : i lumen tefulft f 
ittbabffacuio:percuiroq;iatetepef 
f ti:erci(auif eu Dicens.^urge fcelo; 
ciCet. iHC cectoetunC ca(bene: oe ma* 
ttibusema&irffaufangelusf.: eB 
pzecingefeacalcfate caligasuias 
& fecif fic.0( oirff illi.Cfrcunoa tu 
bft)efllmen(tt(uum:etfequereme 
& ertis fequebafur eO: ef nefcfebaf 
qzDermrteftqnoD fiebafperange* 
lum.fEftfmabaCaiiCf'- rtfumDfoe 
rctEranfeunfes aO' rama" eC fecft* 
oam cttft ooiam: Dctterunc ao poiCS 
fetrea; que Dttcif ao ciuif atc.que t)I< 
(to apetCa eft efs. £( ereurca pzocef ■. 
ferttttC Dfcu t)ttum:c( cof itruo Df fcef 
fit angelua ab co.ef petrue ao fe k- 
uetfuB/oirff • jQficfcfoDereqzmffiC 
otis angelit fuft:i cripuit mc oe ma 
nubctoDfseCoeomni crpcefaCiotte 
pIebi8fuDeomm.<#?. jufluonon co< 

t iitbabttnt qt Dfts ticmaC manum eius. % 
JEofaoie mifcrefuief comooatct femen 
rius inbeneoicfione cnt.c5y.rrttc.aiiS. 
S5. -Soltic mbrntc Deo f ettattt pcfie caf Ije 
nas qui facis W paf eaf celeflia regna btis 

^""rttfic luce alma fpIe^Scqustia 
vJLfieftfC pet ozbe (jec ofes ecce glo 
rfofa.allelupa. aimiteco(amuspe< 
Cri Doce celfa.<0raf aCer mooulos ac 
comoDeC fn qua SDincenf itts amote 
obfupetnum cmcisfacte Ctopbea. 
S^etfCft gIoif;1q;pieIaCaj fncelefti 
gloiia.puto coioe ftafcma fubfle^ 
q; (uba ffltii a cbtifto lirjanof fo(ue< 
oiqJDona.accipfe6cIauigefeffec( , 


II 3nuen(io fancf f ftcpbatti nofttatefoiueatrincula. ©ubfeuS* 
oo ef bcria feDibus poteftaf e noa tta 
mfa.gungaf cctiti facfo culmine fn 
poIiparaorfiq;ameia. SDbiaootaf 
otoo fe rpe pfalleoo aimonica ttoce 
canf ica. jQotta fancfo? refonaiium 
lattoc attgelictis tnclita ea f upema 
mateftaf e f uam pofcef cs bumilitec 
almam.Cui Digna cum illis rcfottc 
tnus tina iff bmica i crcclf io ca r mt 
na- £eleltiq; f tt glia ttinfi af q; t)tm 
ittgt tet ttcncremiir i aiua. £elfa po 
tcilao attgclica oiiaa f e lauoaf t glia 
Wttiitrsccltfcglonficautpet afira 
$}iii pattio feoeo ao oerf eta . noftra 
etauDiattfjc!o?ef famulo? itmges 
ttoccs ptccamitta. ffliios Docib; bf 
catctua.Cuuificct te fcmp t notita 
KegnSf cm iute cfi fancf io iu efetnfi 
amett. c-nanjf . foetti t iefus in r» f ea 
cefatee.tst tn cat bctua k\ pctri. teoo 

Dffrrf oiifi. Conttitueo eoo piinrtpco ftif) 
oem teti.im:memo:c« ctfitncio tuiinoi 
mogr rac ef fjeiicrationc Jiccteta 

0£>Iawmt;oaDnc facrificifi tit 
tetceoettfebeafopefto apofto 
lofuofempcr nostmttftcef ef mtt 
tliaf .pet OO. isrctcfa oc matf pubuo. 

w ^fetafampfteriaDfieptofacfO/ 
JL. tutu maitp? tuotu f cftiui tatc 
( oeuofa menf e ttacf amustqutb; in< 
tetceoenf tbus qs nobis picfi Dift cte< 
fcat ef gatt Dtu. pet .p-cf fttio ee aplia. 
tZoio.Ku r o prtruo rt fuprr !>5c pcttnm 
cBificabo ecclcfiam meam.poBcomumo 

/'^SDtpotisfaciiefpciofi fangui 
V_4nte teplef i libamine qe Dfie oe 
tts noDer.Dt qttoo pia ontof iottc ge 
rtmus:(titerceoe te beato petio apo • 
ftolo fiuKcetta tcoepffottc capiam' 
M^VJDct 00. poflcoio oe marfjmbuo. 

^/Kefta qs omttipof ee oeua : U< quo? memo:iatn faciamenli patfi 
cipatiottetccoIimus:fiDequoq;p:o 
ftcictiDofcciemitt.jOer. ^cifepba 
ni pape rfmarfnfe.frBu.iii.lfc. officnl 
^acciDofrafui.bm^confcffoife. fflp. 
ciis qnt nos b ti ftepbaui tnat< 

A^tpriefuiafq; pofificio anttua 
folcmii(atelcftficas:c6ccoep:optci' 
W cuf nafalicia coIim':oe eittfoem 
ef ta ptofecf 6e gauDeamus. per do. 
Cfltoiit fttialre. £p!a. Juftit DCDurlf. 
tau' matfpife.C)?. Jurauit. tmi' cofrf. 
aila.tf.amauit.Guag. f)onioqillD.t 
notilio.£)rTfrfof ttifas. ( ^Secccfaj 
/TfcjDnct a f ibi Dne Dicafa fancf ifi 

^Mxnxt inf erceoef e bf o flepbano 
marf )>:c fuo af q; pontlfice:pci eaoe 
noe placaf us ititotoc.per oo. ttoio. 

"^f^-v fiocltofttuus. poflcomunio. 

eL-lcc noa comunio Dfie putgef a 
ctimme:ef tteKeoente bto ftepbano 
marfpic fuo atq; p6tifice:ccUfit3 te 
ntcDtt faciat etfe tonfotfee. pet. 
(rjnut fio fancfi flrpbani cfi fociio fuis 
fcflntic.iii.R..oupJi.£>tBtiii.3nrr£f,o5. 

Oue qui es fancfo? fuo? fple< 
i2mirabtliaquiq; booietna 
ote oeari ftepban(ptbomatf ptis tui 
ef fcf 6? nicbooemi gamalielie at q j 
abibon muetiottem gliofam tette* 
Iafti:oa nobta in etema beatifuDtne 
dc coc focietafe gauDere.petc&roua 
ptopace tm.nifi falyEpIa.tEiprCfaffO 
<Sif .e5l<niofuo.aila.#. jtutli tpulffur. 
Jitqucfia.tEccepuIcra.euacj.@imt<' 
le eft tegttft celo? tbetauto. t>t uir# 
nibuo.tt fic ftnifuuet ottif eam.fflfff 
fTVWrabiiifl. (TSVcteta, 
^V J_/3Dneta tibi Dtte tioflte DCHOf i 
onf 3 offetimua : que t p:o f uo? f ibt 
gtaf a finf pono2e fancf o? : cf ttobt s 
fafttfatia fe mifeiSf e reODSt tti. rj do 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20 fflflr^H^Tm 21 22 23 SgatieoeitiHibMS. £6mutiio.3!ufioium anime. poflcoio. 

[^nDmpftmusDtiefatirto^tuo* 
\ZO rutrepbanintcbooemi gama 
ftclta afq; abtbott folenia celebzafea 
factamenfa celefria:pze(ra cjo. vt qS 
tempotalif et gcriinit9:eop ptccibuf 
aoiuti etetnio gauoiis cofcqitairoir. 
P« Dftm. Jjlianca tmici confcf. fclf it 
otiicak qtS cek.totbo.tiii.tife augufii : M 
fe.niiuft ccfc.oic.D.2>fiiciu, Sc iufli.o?: 

/fjiEugquieccIiamfua' bftDtticf" 
JL/ confcumta tu i illtifa te Digna ; 
'( U9 ca ittctitia i Doct riiitcs: pteOa fja, 
DteiuottetceOtone (empozaltbjno 
Dcmtuaftiratiriiiig.-effpualib; icm 
pet ptof iciaf mcremef is. per ofim. 
ajeoiia pjo pace f m. mfi fab- fiie.. £pla. 
jluftug COZ.fiJ? ,fl>o iuffi.Su^Mtfit 

gif.eu8g.jt!emoacceDif.fflfic.3;iiue 
/T\mtauio. .Sectefa. 

LLuDnera UDi Dr > c B ' (ata Ktifica 
j e(mett(i9bft onictsfeu"oti9 tuino» 

aficiSf aomeoel9.per.poacoio 
©flceoe cjo omp9 oeuf :t>( qui 
pctotum tiofiro? potiDete pze 
tnitttut:beaf( ofiict gfeflbzio fui pa< 
(locitiiofubfcucmur.per. a-iatie 

iioe niuibus fe.fti.SWficmm. 

lacuif oiuine pztiDcn tte 
VgtegiSDzbemaftfafue 
b.tbftacitlo oecotate.Dt 
i poptilo frcqtietcr Dcnerafur fn 
! teirio.opcm fue ifcrcclTionts occclif 
gauoeaf aouettilTe. po./coita nafura 
fempoiio aetnimia fifgoiiocogelafione 
corttingif u t :U imbsc Dcfug fufo miraeu 
Iumpaiif ct ct algoic minifitatrt . £>? • 
U )0ugquibODiernaDie beafeef 
L/ttitofe Dirginio marieDirgiei 
'tanoozig eiufoeq? Deneraoe metno 
tic babifaculit oefcenfu ml rabili bti 
motioniuet Dcmo(frafri:coceDep;o 
piciuo.DfipfiiisinDeficiefibjpafio 
citiiiaa itollto? fotoibus pcfo? fnp 
lituem oealbari mcteamtir.p. epia 

abitti(i0.c5?.t;cqi!itcntalocumplf: 
num alfio niuibj iuenetut moj Deto pa * 
pa Iibetiuo foffoiiiim Iefuo acnpieo ficuf 
nir oefignauctaf .ppiito manib) f enam 
cepit effboete^. Jmmefi igif ut mitacu' 
Ii tam pSfifejc i? cutia $ cletuo et popuf 
aomii.itionetcpIcti;oraDnanimitct cla 
ntauctunt oicctco bftoict ue ocuo. Sllo.% 
©mnipotcntioeo imcnf.io gtafiaogfofc 
uete noo opolfef qui cfi ffmuo olum meti 
toium fublmiafionc piiuaf i : at> fpeciale 
fuegenittieiomacieobfeouiftnoo Digna 
"-T^Tiuo etf oepufare. '1/ .fiequentia 
tZl© bonozej matrie Dei qiiecfc 
(alitsttoflre fpeitbacbota nuc oiei 
bpmnfi oem'» Oulcif er .©ere malet 
Denet.fo.ifiigtiiiicoealbanDa inito 
ciioa collocaoa citaoa builif cr . c-cce 
fibi Dtrcjo clcmra i bac oie mire f ple 
oens templit iam fieri Dolcns intra 
Dtbiomcnia.ajtro moDoet (liipe- 
do cotra f cmpiia perageoo folii eoia 
Deaibaoo niue canDiotutma. a ffuif 
ttiDifuDirgo faceroofi ffmtoDiro. 
tu iquit cti cuticf o clcto tma cum pa 
tricio.KemmitanDa pafefeciDaoe 
DiDeegogctti.cDificaqitoD crpteffi 
moze quaDzafatio.3lta Wrgo mote 
tm to eotfica ttoa in gito quaoto Ia< 
ptoe potpbiro cfi canoote niueo. 30 
te alma Dirgo mater fufpiram' itt- 
ceftanf er ttoa amcttoa coiioigiiat et 
tpo filio (uo.amen. tsuag- factum 
eftcB ioqtefnOeoo.a)ff?.3iiufWo 

Deco lobanco pafucf^ppfet ea quc ftbi t 
Dtoiifue fuetotieuelafa : oia q babebaf 
bttmatte cofetf f eo ipfa Denetabife bafii' 
/\\ Iica fibi fecetut bcreoe alla. Jiecp 

LJLZajneta qfumwa DSe faoanoa •CtanfftgnratioDni que oettof c pio comemoiaf iottc mi 
raculo? gloziofe tiitginis mattc tue 
maietfalf obtnIim":(iia piopiciaf io 
ne tibi fttit attept a:et ipa p:o nobis 
intetceDetemunusgiatietue impe 
ttate mereaf ur.pcr oo.pir fafio. ef 
te in "bcticrafione. £610. ffluam ptcfa 
fam bafilica toe Itbertuopapa in bonoii 
oci ct btiffinic Dugimomarie cofccraitif 

eallelupa. (7~6Bficorauijio 
jDpplicesfebeptamut omps 
Dcti3:utffcttf aDl>otio:emafrie tue 
loctt templt fn fupetagto mote infu 
fioneniuiemftacISfa Defcrit>crcDo 
luiunftcefmeritieef inferteffione 
lotfi reftigetf i nobie pctoiibue in te 
ieuitepIot6ceoe.S5uiW. grtrjutur 
tranfSjniratioorri.fcffuinoupIejr. 

Cccaoitntif Dtt.ifot Dfia 

j ef tcgtift in manu cius t 

Ipofelrasef inipcnfi.po. 

nDcuoiuoiciuintuu tctjioa 

ccjufficiamtuamfiliorcgio. (T^j^ 

/j| |EiiaqiiifpleDO!ctt!imoifiiIia 

k~s natute oifcipitlia ftita booiep 

[ naoie ttaffigutafafacie Dignafes 

teuefate:coceDe,ppitiuebeffeitace/ 

lebiatibua Wfione tua petftuf fem* 

pitetna.fflui W.ajcoiiamart^.fflijt. 

(EtiequinceeSccDiB fanctoifi 

KJ tnatfp? tuo? fitfi felicitrimi t 

i agapf ti natalicia coIere:oa nobia in 

etetnabeatifuDine dcco? focicfafe 

gauoete.pet Do.cqroiiapiopa.tantli 

ijlfifab.fur. { lco cplc bi pcfri apli.ii.t. 

/ynmnwfiot a" facim' Dfii nri 
V^\ ftri iefu ^pi Wttuie ef pieftien 
fiant:fpeculaf02ea fatfiillfmagnf 
fiiDttita.accipiCBaocopaftc bono> 
tem ef gliamwxe Delapfa ao efi bu 
i ufcemooi a magnifica glta. fljlt eft 
filf ■> meue DlietPiin qtto miclif com platui. 0f bSt rjoce noa auDiuimtis 
Deceloallaf&ctieflemua cumcoin 
inofe fantto.cf babemue fitmfoie 
piopbefitit fetmone ctii benefacitfa 
atf etioeta quafi fuceme lueef i in ca 
liginofoIoco.iSonecDiee lucefcaf» 
luctfet oiiaf ut in coioibua vefhie. 
Cy ■ 'Eeciim piinriptit in tJieWtfutis (ue 
in fplf nooiibj fanrf 0? er. Wrro anfe [11 
ciferum genui tc. V.Vf rit tiito Dtio mco! 
fcoe a or rfria mris oonecpona inirnlcos 
f uoo fcabellfi peoum tuo? .jgjj.. leif cre. 
aila.TJ.EHfofancfifiratuoilluiat nobis 
ticnif e genteo ct aooiafe onm.q: booir ttc 
fcennif Iut magna fup f erra.ir quMia. 
latiaboilOl.rrrtrc in fcffo reliquia? p 1 
fcllu fci anOzccCuage. afltipfif iefus 

peftu ef tacobii ef ioftanem. rcqnirej 
fabbo piimc rboo.tl. ffiff?. IDeufl cni bt 
mauif oibe tcrie qui 110 comoucbifiir.pi 
rat a feoes tua oe 1 c tttmc a fcculo fu es , 
Qr SDftipe qe Dfle fantf e Aectcfa 
f^? patei ompe ef etne dc mmie< 
taqpiofiliituigliofa ftaffigutatoe 
Bcfetfmua.etconteDe piopfttus w 
peibcctafempoialtbus Itbetemui 
(ncSmoDfs : et gauoita conccfamui 
etemis.pet eiiDem. ^ecrcfa t>e m?. 
/T) £)neta f ibi one noftte oeuof v 
^iJJLmtis offafm' :que » pio t u oift 
tibi gtata (int bonoic fanctor;:et no 
bisfalufatiafe mifetute teDDafut. 
pet DO.picfatiocoio.iCoio.jCn fplcoo' 
nbj fcoa f t Dfero anf e lunfcp genui t e. 
l^fySuaquibBcDie poOcomuno 
A^ ^ncarnaff Detbi fui ttSffigura 
' f ione t ueqj ao ett mifla paf emtfaf if 
DocefSfetiafii:ftibueqeW Diuinis 
paQi almioniiemt ct" mcbia 1 ranfi 
fetti metcamtii qui bec i fui memo 
ria" f ieti pcepif iefue xpe ons noflcr. 
ffluitccfifu. poffcoiooemaifrubus flrfrW 
S>iS(.fmtcHlawten(if, tfi\ tefia nobia ofie qs infetceoen* 

/JLJ tibus ftia mat f t>tibj fuis fiifo 

Mici(rimotatjapifo:i)( queoteton 

ftgimHsrpura mete capfam 9 . per. 

iieqfur farfi Dirfticii arr liirpi rof l;o. 
fe.De.iiiai.Dup.aD miffa.offiti. iirafuif 
ffig.5&aq8.inc6i.a)c6.fciDonafi. ffi? 
/tfj )B«8 qtti es fanctoj? t uotii gfia 
1^ facet£otft :ptcfia qs. W fct mat 
fptis fui etepi oottaf i ctif fetia rjerf 
mtie:fenffam'autiiiit.n. st piopa. 
tm.iiififab.fue.Spla.0ccefil.msrj.rj 
itl Di.<5?.3!uiauif Dfio.auS.tf.JuuiiS 
8ct.J>c55.aoeilnobi8.fiua5.t)tcjiIa 
teqt.SDffp.fflmfao.^ccreta.i&amfO 
ttim f liop.isrrrrta tic fancfo t>ottato. 

i/~\ Kettaqa one Vt fancff martp: 
<L / tia (uf » ept oonan ptettb? qu£ 

aDlauoe iioia tiitDicatis munerib; 

l)onoiimv> :pie oeuotionis nobis fru 

cfusacctefcat.pet. £6.£>tfiofrrmiB. 

Boflcoio.ptefia qg.poffco.Dr f.e6ato. 

O^nipotesef mifeticots oetts 
qtu ttoe facrametoi? (ttocpac 
ficipes efficis i mtnifrtos.-ptctra qs. 
Bt fnretceoenf e bf 8 matf r>te f uo 00« 
nafo etfoe ptoftciamus ef fiocf com 
foztio:ef ofgno fcruftio.tj. J>anctt 
citi4cifocioiumq;eiii!!matti;?.(e.iiUet. 
\4 ~\ ©fttcifi.Xoquef ut ono pat^fi)?. 

>k ) ieub qui noe annua b(i ciriaci 
I martptis (uf focf o?qj eius foienifa» 
t e letificas : cSceoe aipicius.vf quo$ 
twtaliciacoiim':Wifufe qucqjpaf 
(fonfsfmi(emut.pet.eE)e6.fctialco.. 

Cpla.KeODct DeU8.<5? . £ niltobiiit t. 
2llia.tf .JDinofca oiie.lEuagclifi. jOicbtl 
operf ft. fflfftrfonu.aia no(tra..&rrrrfa 

SXcepfa fff in cof pecf u tuo Dne 
noftfaDeuofio:eteo?nobisft 
at lupplicaf ione faluf atf s pzo quo? 
folennita(eoefet(ut.pef.£6nuinio. ■&iroautetttDobio. pofrcomunic. 

\j(~\ efecfipatfictpafottemunerfs 

Al, Uacrf qs one De' noCer . ttt quo 

ntm eteqmutculfu:fenfiamu8erte 

Cfum.tJ. -Scquiftit Digi.fcti laurcnfit 
quc iciunafur. fi i fab . euenc.tniffa titaf. 
oe Digi. fiaf iio alf ar e bte marir rii oiottc 

31ncltna,et ©e' qui catitafig.cpaioi 
mifla De bta matia cii mcoiiafri rcmani 
my.t pio pa.ft ofiica dt mifla maf.fff oe 
Digilta r fi oiombj picfcripfio fine glia ift , 
crrel.alIa\cteOo.et(meifemilTaf:t»)a.' 
iot miffa oc Dftica cfimcoiiafcfi rcmant 
martfiio cf oc parr. £>t alia Die: jDfiicifi. 
3fpetfitDeDitpauprrib}iuffi* 
cm rtuo ntanrf iti fcculfi frruii 
roinii eiuo exaltabitut in glia. 
pc.£>rafito Dit qui f imct Dfiimin ntaoa > 
tioriuoD oletnimio. S >y. 

TrrS>efto orte fupplicaf f onibj no 
/^•-fttistefintetceffionebfilaut^ 
(itmattpttstutttpetiianobis mtaj 
bentcjnus impeoe.tj.tDeoiiaec cruce.. 
fimcta maria.et tic fancto tomano. s>v . 
L^t anrti tomani mattptis tui qs 
f^ Dnetteneraoa fetliuifaafali!' 
farisautififnobisptefiet attgntciu 

Pet DO<l)coiia oc oibuo fcis t piq pacc. 
jMSiCOilitfeiJot.Dt Dni 1 Dltgio.©?. 
©ifprrdf Ocoit paumb; iuffina ciuo nm 
net in fcrulfi frruli .W.pof co i f etta etit 
(cmefiiiogcncratioiccto? bencbicetut. 
«gfctcif e. £uaB.@i qttis tJuKDentre 
ff)fff?.£DiafiomcamfiOacrirfiOroprfo 
Sf Dctut loc 1 Doci mce in celo. qi ibi eli lu 
Det meuo et confci 1 meuo in ctctnii.afce; 
oataDDfimocpiccaciomea,'!' Sccttta. 

— wr=^i£>ttm cjs oiie quas (ibi otteii 
X^Fm